Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Τις πταίει;

Posted by koszig στο 14 Αυγούστου 2019

Πριν λίγες ώρες στην ιστοσελίδα του δήμου Αχαρνών αναρτήθηκε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων ¨Βραδιές πολιτισμού στις Αχαρνές», (κλικ εδώ).

Βραδιές Πολιτισμού στις Αχαρνές 

Για τις εκδηλώσεις αυτές είχε γίνει σχετική ανάρτηση, (κλικ εδώ).

Σε αυτή την ανάρτηση είχαν επισημανθεί κάποια σημεία:

Η πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Α. έχει εκλεγεί νόμιμα;

Για την  πρώτη εκλογή της προέδρου της ΔΗ.Κ.Ε.Α. από το δημοτικό συμβούλιο με  απόφαση της Αποκεντρωμένη Διοίκησης Αττικής ακυρώθηκε η εκλογή της προέδρου

ΩΦ10ΟΡ1Κ-0ΙΥ Ακύρωση εκλογής Ποιμενίδου

Ακολούθησε νέα προσπάθεια εκλογής από το δημοτικό συμβούλιο.

2123 Απόφαση 104_2019 Ορισμός Προέδρου ΔΗ.Κ.Ε.Α.

Στην εισήγηση της απόφασης αναφέρεται:

Σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν. 3852/2010 και άρθρο 72 του Ν. 3463/2006 περί «Παραίτηση αιρετών οργάνων» και το άρθρο 255 του Ν. 3463/2006 σύμφωνα με το οποίο ορίζονται  τα όργανα διοίκησης των κοινωφελών επιχειρήσεων όπου τα Μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι δυνατόν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου που τα όρισε, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του.

Η απόλυτη πλειοψηφία είναι 23 θετικές ψήφοι. Με την ψηφοφορία η εκλογή έγινε με 15 ψήφους υπέρ. Η παράταξη του Σπύρου Βρεττού αποχώρησε πριν την ψηφοφορία.

Αιτιολογία ακύρωσης της προηγούμενης εκλογή από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ήταν:

Από τη γραμματική διατύπωση της ανωτέρω διάταξης συνάγεται με σαφήνεια ότι προκειμένου να ληφθεί μία απόφαση επί θέματος που έχει τεθεί προς συζήτηση στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων εκτός εάν από ειδικότερη διάταξη απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών.

Αυτός ήταν λόγος ακύρωσης και επιπλέον λόγος ήταν ότι η εκλεγείσα πρόεδρος δεν ήταν μέλος του συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Α.

Έγινε εκ νέου αναφορά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, η οποία με δυο έγγραφα της ζήτησε διευκρινήσεις από το δήμο για τη διαδικασία εκλογής. Απάντηση από το Δήμο δεν υπήρξε. Υπάλληλος της ΔΗ.Κ.Ε.Α. ισχυρίζεται ότι η Αποκεντρωμένη δεν απάντησε στην αναφορά σχετικά με τη νομιμότητα της εκλογής σε δύο μήνες, επομένως τεκμαίρεται ότι η εκλογή δεν είναι άκυρη.

Αυτή την πρόεδρο χρησιμοποίησε η παράταξη του Σπύρου Βρεττού, δια του μέλους της ΔΗ.Κ.Ε.Α. Μιχάλη Βρεττού, που για πρώτη φορά εμφανίστηκε, προκειμένου το διοικητικό συμβούλιο της ΔΗ.Κ.Ε.Α. προκειμένου να λάβει απόφαση για τον οργάνωση «Βραδιές πολιτισμού στις Αχαρνές«.

Η πρόεδρος με απόφασή της κάνει δαπάνες για τις Βραδιές πολιτισμού στις Αχαρνές

7ΜΦ7ΟΞΥ5-43Κ Ανάθεση για συντήρηση χώρων

7ΝΚ8ΟΞΥ5-ΥΨΟ Ιδιωτικό συμφωνητικό

Η ανακοίνωση που έγινε στην ιστοσελίδα του δήμου Αχαρνών καταλήγει:

Στην αρχή της ανακοίνωσης ο δήμαρχος καλεί τους φίλους και τις φιλενάδες του (φἰλες)  σε ένα δεκαπενθήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων!!

Για τους δημότες των Αχαρνών η πρόσκληση μάλλον θα γίνει αργότερα.

Σε κανένα σημείο της Ανακοίνωσης δε γίνεται ότι την οργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων του δήμου Αχαρνών έχει αναλάβει καταστατικά η ΔΗ.Κ.Ε.Α. Στην αρχή στην ανακοίνωση αναφέρεται:

Η προπώληση εισιτηρίων  θα γίνεται στην Κεντρική Πλατεία Αχαρνών (πλ. Αγίου Βλασίου) στο περίπτερο της ΔΗ.Κ.Ε.Α.

Υπάρχει πουθενά κάποιο σημάδι ότι τη διοργάνωση έχει η ΔΗ.Κ.Ε.Α.; Οργανωτής φαίνεται ο δήμος Αχαρνών.

 

 

Υπάρχουν μία σειρά δημοσιογραφικών ερωτήσεων.

Το δημοτικό αμφιθέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» είναι μέρος της ακίνητης περιουσίας του δήμου;

Υπάρχει απόφαση δημοτικού συμβουλίου για την παραχώρηση της διαχείρισης του χώρου του Δημοτικού Αμφιθεάτρου ¨Μίκης Θεοδωράκη» στη ΔΗ.Κ.Ε.Α. ;

Σε προηγούμενες συμβάσεις μεταξύ διοίκησης ΔΗ.Κ.Ε.Α. και παραγωγού της παράστασης αναφερόταν η παραχώρηση του χώρου στον παραγωγό της θεατρικής παράστασης. Όταν παραχωρείται δημοτική περιουσία για εκμετάλλευση:

Σύμφωνα με το νόμο 3463/2006

Άρθρο 192
Εκμίσθωση ακινήτων των Δήμων και των Κοινοτήτων
2. Το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να εκμισθώνει, χωρίς δημοπρασία, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες, θέατρα και κινηματοθέατρα ή άλλους χώρους, για επιστημονικούς και καλλιτεχνικούς σκοπούς, αφού το συμβούλιο εκτιμήσει την ποιότητα των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν.

Σε παλαιότερη σύμβαση της ΔΗ.Κ.Ε.Α. αναφερόταν ότι ο χώρος του Αμφιθεάτρου έχει χωρητικότητα  700 θέσεων.

Με ποια απόφαση δημοτικού συμβουλίου έγινε εκμίσθωση του αμφιθεάτρου για 17 παραστάσεις.

Αυτές είναι οι έξοδοι του θεάτρου για 700 θεατές, μεταξύ των οποίων υπερήλικες, παιδιά και ΑΜΕΑ.

Σύμφωνα με το νόμο  4229 ΦΕΚ Α 8/10.01.2014     Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων

Στο νόμο αυτό αναφέρεται:

 Η αίτηση συνοδεύεται από πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας για χρήση χώρου συνάθροισης κοινού.

 Για παραστάσεις με μέγιστο πληθυσμό πενήντα (50) ατόμων, υποβάλλεται κοινή υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου και αυτού στο όνομα του οποίου εκδίδεται η άδεια παράστασης, σχετικά με τη λήψη όλων των απαραίτητων μέσων ασφάλειας του κοινού και των εργαζομένων.

Το θέατρο έχει δύο εξόδους με σκαλοπάτια. Δεν έχει είσοδο-έξοδο για ΑΜΕΑ. Σε περίπτωση σεισμού τη νύχτα πως θα βγουν από το θέατρο  700 άτομα; Από τις δύο εξόδους με σκαλοπάτια;

Σήμερα, μετά τις μικροβλάβες που είχε το θέατρο από τον πρόσφατο σεισμό, το θέατρο έχει άδεια λειτουργίας χώρου παραστάσεων;

Ας υποθέσουμε ότι όλα είναι ιδανικά και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.

Ας δούμε στην  παράσταση στις 31/8/2019  το αμφιθέατρο των 700 θέσεων τι είσπραξη θα έχει, με μέση τιμή εισιτηρίου 15 €. Είσπραξη  10.500 €. Τα έξοδα για την προβολή της παράστασης, φωτισμό, καθαριότητα κλπ θα είναι από τις 6.500 € που έχει εκταμιεύσει η ΔΗ.Κ.Ε.Α. για την;προβολή των παραστάσεων;

Για την εκμίσθωση του χώρου τι θα εισπράξει η ΔΗ.Κ.Ε.Α. ή ο δήμος;

Αν γίνει έλεγχος από την Εφορία για των αριθμό των εισιτηρίων που «κόπηκαν» ή άλλο ελεγκτικό μηχανισμό ποιος θα έχει την ευθύνη;  Η ΔΗ.Κ.Ε.Α. στο περίπτερο της οποίας θα γίνεται η προπώληση των εισιτηρίων;

Αν γίνει ένα μικροατύχημα κατά τη διάρκεια της παράστασης ποιος θα έχει την αστική ευθύνη; Ο παραγωγός, η ΔΗ.Κ.Ε.Α. ή ο δήμος Αχαρνών.

Μέχρι σήμερα δεν έχουν αναρτηθεί στη Δι@ύγεια οι συμβάσεις μεταξύ παραγωγών και προέδρου της ΔΗ.Κ.Ε.Α. στις οποίες να αναφέρονται οι όροι της σύμβασης.

Φιλενάδες και φίλοι

Αυτά είναι μερικά δημοσιογραφικά ερωτήματα που απευθύνονται στο νέο δήμαρχο Αχαρνών Σπύρο Βρεττό. Οι δημότες περιμένουν μια απάντηση.

Αν δεν υπάρξει, το επόμενο βήμα ενός Ενεργού Πολίτη είναι μια αναφορά στα αρμόδια Ελεγκτικά όργανα για έλεγχο νομιμότητας των ενεργειών της νέας διοίκησης. Δυστυχώς η πρώτη αναφορά είναι γραμμένη και περιμένει διευκρινήσεις αρμοδίων πριν αποσταλεί δεόντως.

 

Ο καιρός γαρ εγγύς

 

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »

Τα μπαλώματα του νόμου έχουν τρύπες!!

Posted by koszig στο 13 Αυγούστου 2019

Πριν την εκλογική διαδικασία των δημοτικών εκλογών υπάρχουν διατάξεις που σχετίζονται με τον τρόπο διοίκησης το δήμου. Οι δημότες με βάση αυτές τις διατάξεις κρίνουν τις δημοτικές παρατάξεις από τα προγράμματα που προτείνουν και την θέση των δημοτικών παρατάξεων και των συμβούλων που θα εκλεγούν στη διοικητική ιεραρχία..

Για την εκλογή του δημάρχου κριτήριο είναι η πλειοψηφία του 50% των εγκύρων ψηφοδελτίων. Αν δεν επιτευχθεί, τότε  γίνεται επαναληπτική εκλογή μεταξύ των δύο πρώτων δημοτικών παρατάξεων και η πλειοψηφία στο δεύτερο γύρο εκλέγει το δήμαρχο.

Για την εκλογή του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου  ο πριν τις εκλογές νόμος ορίζει ότι ο πρόεδρος προέρχεται από την παράταξη του
εκλεγέντος δημάρχου, είτε αναδείχθηκε πρώτη είτε δεύτερη σε εκλογική δύναμη..

Με τον νέο νόμο 6423 δεν υπάρχει αλλαγή στην εκλογή του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου σχετικά με την κατάταξη της παράταξής του:

«Ο πρόεδρος προέρχεται από την παράταξη του εκλεγέντος δημάρχου, είτε αναδείχθηκε πρώτη είτε δεύτερη σε εκλογική δύναμη.»

Για τον πρόεδρο του συμβουλίου της Κοινότητας άνω των 300 κατοίκων ο πριν τις εκλογές νόμος όριζε:

Άρθρο 80
Πρόεδρος συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων – Αντικατάσταση του άρθρου 79 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 79 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 79
Πρόεδρος συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων
1. Πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων εκλέγεται, από το σύνολο των μελών του οικείου συμβουλίου και για το σύνολο της δημοτικής περιόδου, ο επικεφαλής ενός από τους δύο πρώτους κατά σειρά εκλογής συνδυασμούς, με τη διαδικασία της επόμενης παραγράφου.

Νόμος 6423, άρθρο 2 ‘Ρυθμίσεις θεμάτων Ο.Τ.Α.»

9. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 79 του ν. 3852/2010
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων ορίζεται ο σύμβουλος του πρώτου κατά σειρά συνδυασμού που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης μεταξύ των υποψηφίων του συνδυασμού του, σύμφωνα με την απόφαση επικύρωσης της εκλογής από το αρμόδιο πρωτοδικείο.

Πριν το νόμο 6423 είχε γίνει μία ανάρτηση για του δύο υποψηφίους των Κοινοτήτων Αχαρνών και Θρακομακεδόνων που θα γίνει η εκλογή του προέδρου της Κοινότητας. (κλικ εδώ).

Με τη δημοσίευση του νόμου 6423 δε χρειάζεται να γίνουν εκλογές προέδρου.

Πρόεδρος της Κοινότητας Αχαρνών ορίζεται ο Χριστοφορίδης Μιχαήλ της παράταξης «Αχαρνές Υπερήφανος Δήμος»

Πρόεδρος της Κοινότητας Θρακομακεδόνων ορίζεται ο Κωτσιανάς Γεώργιος της παράταξης «Δ.Ε.Κ.Α.»

Έτσι οι έχοντες την εξουσία υπολογίζουν τις προϋποθέσεις που υπήρχαν πριν τις εκλογές και εξέφρασαν τις προτιμήσεις τους οι δημότες.

Στην εισηγητική έκθεση που κατατέθηκε στη Βουλή για τη ψήφιση του νόμου στο προοίμιο αναγράφεται

Η εφαρμογή των προρρηθεισών διατάξεων παραγνώρισε ότι ο δήμαρχος και ο περιφερειάρχης διαθέτουν άμεση λαϊκή νομιμοποίηση, ως οι αρχηγοί του συνδυασμού που πλειοψήφησε, και η νομιμοποίηση αυτή αποτελεί λαϊκή εντολή για την εφαρμογή του προγράμματος που εξήγγειλαν, το οποίο εγκρίθηκε από την τοπική κοινωνία διά της ψήφου. Το σύνολο των διατάξεων του ν. 4555/2018 δημιουργεί μία πρωτοφανή ανακολουθία μεταξύ της εκπεφρασμένης λαϊκής βούλησης στο πρόσωπο του εκλεγμένου δημάρχου και περιφερειάρχη και της κατανομής των εδρών στα οικεία συμβούλια, καθιστώντας τον αιρετό άρχοντα έρμαιο μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων και παράλληλα εργαλειοποιώντας την τοπική αυτοδιοίκηση στα πλαίσια παρωχημένων κομματικών αντιλήψεων.

Το πρώτο άρθρο του νόμου 4623 αναφέρεται στις συμπράξεις δημοτικών παρατάξεων. Ποιο πρόγραμμα θα έχει η σύμπραξη δύο η περισσοτέρων παρατάξεων με την παράταξη του δημάρχου; Η νομιμοποίηση της εξουσίας του δημάρχου με αυτά τα δεδομένα θα είναι η λαϊκή εντολή για το πρόγραμμα που εξήγγειλε ο δήμαρχος;

Στους πολιτικούς συμβαδίζουν τα λόγια με τα έργα;

 

 

Posted in Νέα Δημοκρατία | Leave a Comment »

Αλλαγές για τη διάλυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Posted by koszig στο 12 Αυγούστου 2019

Ας δούμε τα εκλογικά συστήματα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Το εκλογικό σύστημα έχει δομηθεί με τις δημοτικές παρατάξεις, κατ’ αναλογία με το πολιτικό σύστημα με τα πολιτικά κόμματα. Την εξουσία σε ένα δήμο πρέπει να την ασκεί η πλειοψηφία που εκλέγεται από τους δημότες. Δημοκρατικά η εκπροσώπηση των παρατάξεων πρέπει να είναι αναλογική. Οι δημοτικές παρατάξεις έχουν προεκλογικά προγράμματα με βάση τα οποία ο δημότης επιλέγει τις παρατάξεις που θα τα εφαρμόσουν. Στις εκλογές οι δημότες επιλέγουν παρατάξεις και με τη σταυροδοσία επιλέγουν τους δημοτικούς συμβούλους που θα προσπαθήσουν να υλοποιήσουν τα προεκλογικά προγράμματα των παρατάξεων.

Βασική δημοκρατική αρχή είναι ότι στα όργανα των αποφάσεων οι αποφάσεις θα λαμβάνονται από την πλειοψηφία.

Από ποια πλειοψηφία; Όταν ένα όργανο λήψης αποφάσεων συνεδριάζει πρέπει στη συνεδρίαση να είναι παρόντες τουλάχιστον οι μισοί +1 δημοτικοί σύμβουλοι. Αυτή είναι η απόλυτη πλειοψηφία για να αρχίσει μία συνεδρίαση. Υπάρχουν και ειδικές περιπτώσεις που ο νομοθέτης έχει ορίσει ειδικές πλειοψηφίες, όπως  τα 2/3 ή τα 3/5 του συνόλου των συμβούλων που απαρτίζουν το όργανο διοίκησης.

Επειδή προκύπτουν προβλήματα με τις ψηφοφορίες των οργάνων, ο νομοθέτης στις ψηφοφορίες για τη λήψη των αποφάσεων έχει θέσει ένα ελάχιστο όριο, που είναι ο αριθμός των μισών +1 δημοτικών συμβούλων που είναι αναγκαίοι για να αρχίσει η συνεδρίαση, δηλαδή 12 θετικές ψήφοι δημοτικών συμβούλων

Αυτά ίσχυαν μέχρι σήμερα.

Το εκλογικό σύστημα που έγιναν οι τελευταίες  εκλογές ήταν η απλή αναλογική για την εκλογή των δημοτικών συμβούλων των παρατάξεων.

Φυσικά οι νομοθέτες  δε μπορούσαν να προβλέψουν την κάθε περίπτωση σε κάθε δήμο.

Η εικόνα στο δήμο Αχαρνών στις τελευταίες εκλογές.

Όπως επιτρέπουν τα εκλογικά συστήματα υπάρχουν ποσοστά που έλαβαν παρατάξεις με βάση τον αριθμό των ψηφισάντων και με αυτά έχουν κατανεμηθεί οι αριθμοί των δημοτικών συμβούλων. Τα ποσοστά είναι μικρότερα αν η σύγκριση γίνει με τον αριθμό των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων.

Σε άλλους δήμους , όπως στο δήμο Θεσσαλονίκης

Πρώτος γύρος   Εγγεγραμμένοι    247.115     συμμετοχή   129.735  50.50 %

Ταχιάος  27.629  22,40 %  έδρες 11 σε 49,   11,18 % ποσοστό επί των εγγεγραμμένων

Ζέρβας  18.419  14,93 %    έδρες 7 σε 49      7,45 % ποσοστό επί των εγγεγραμμένων

Δεύτερη Κυριακή εγγεγραμμένοι  247.115   συμμετοχή  92.821  37,56%

Ζέρβας  59.578   66,79 %

Ταχιάος  29.629  33,21 %

Ο Ταχιάος στο δεύτερο γύρο πήρε επιπλέον  2.000 ψήφους , ενώ ο  Ζέρβας πήρε επιπλέον  41.159 ψήφους.

Στη Θεσσαλονίκη υπήρξαν 19 παρατάξεις από τις οποίες η κατανομή  των εδρών είναι 11, 7, 7, 7, 3, 3, 2 και 12 υποψήφιες παρατάξεις λαμβάνουν από 1 έδρα!!

Είναι φανερό ότι τα ποσοστά του πρώτου  γύρου στο δήμο Αχαρνών είναι καλύτερα από το δήμο Θεσσαλονίκης.

Αυτή την κατάσταση προσπάθησε ο νέος Υπουργός Εσωτερικών να αντιμετωπίσει με το νόμο 4623/2019, (κλικ εδώ).

Μια από τις τροποποιήσεις του νόμου είναι για το τεχνικό πρόγραμμα.

Άρθρο 8
Τεχνικό Πρόγραμμα δήμων και περιφερειών
1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 208 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), τροποποιείται ως εξής:
«5. Η συζήτηση και η ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος των δήμων πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της εκτελεστικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις που κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας του δήμου. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες
του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου συνιστά και το εγκεκριμένο Τεχνικό Πρόγραμμα. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων.»

Το Τεχνικό πρόγραμμα είναι ένα βασικό στοιχείο της πολιτικής του δήμου  και συστατικό στοιχείο του προϋπολογισμού. Για να αρχίσει η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου πρέπει να παρίστανται 23 δημοτικοί σύμβουλοι για τις τακτικές συνεδριάσεις του δημοτικοί συμβουλίου και 15 παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι για την τρίτη συνεδρίαση, όταν οι δύο προηγούμενες δεν έγιναν ελλείψει απαρτίας.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του ν. 4555/2018

Τα μέλη του συμβουλίου που ήταν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης και με την παρουσία τους υπήρξε απαρτία, ακόμα και αν αποχωρήσουν, λογίζονται ως παρόντα μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, ως προς την ύπαρξη απαρτίας. Η απαρτία αυτή θεωρείται
ότι συντρέχει για όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης.

Δηλαδή αν ξεκινήσει μια συνεδρίαση με παρόντα 23 ή 15 μέλη και ένας αριθμός από αυτά αποχωρήσει και παραμείνουν 10 ή 12 μέλη του δημοτικού συμβουλίου με 5 ή 6 θετικές ψήφους θα μπορούν να αποφασίσουν για το Τεχνικό Πρόγραμμα;

Αντίστοιχα προβλήματα υπάρχουν και με το άρθρο  11 για τα δημοτικά τέλη και το άρθρο 12 για τον  τον προϋπολογισμό.

 

Άρθρο 02 – Συγκρότηση – Εκλογή Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

1. Το άρθρο 74 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 74 Οικονομική επιτροπή δήμων
1. Η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής αποτελούνται από τον δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν αντιδήμαρχο ως πρόεδρο, από δύο (2) ακόμη αντιδημάρχους ως μέλη οριζόμενα από το δήμαρχο και από τέσσερα (4) μέλη, αν το συμβούλιο έχει έως και είκοσι επτά (27) μέλη, έξι (6) μέλη, αν το συμβούλιο έχει έως και σαράντα πέντε (45) μέλη και οκτώ (8) μέλη, αν το συμβούλιο έχει πάνω από σαράντα πέντε (45) μέλη. Τα μη οριζόμενα μέλη των επιτροπών εκλέγονται από το δημοτικό συμβούλιο. Από τα εκλεγόμενα μέλη των επιτροπών, τουλάχιστον ένα (1) μέλος στις επταμελείς, δύο (2) μέλη στις εννεαμελείς και τρία (3) μέλη στις ενδεκαμελείς επιτροπές προέρχονται υποχρεωτικά από την παράταξη με την οποία εξελέγη ο δήμαρχος.

Στην οικονομική επιτροπή πέντε από τα εννέα μέλη είναι της επιρροής του δημάρχου. Ο δήμαρχος, δύο αντιδήμαρχοι με αντιμισθία και δύο δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης του δημάρχου, πρόεδροι ή αντιπρόεδροι ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ και αυτοί με αντιμισθία. Σύνολο πέντε από τα εννέα μέλη της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής. Ο δήμαρχο έχει από τη σύσταση των επιτροπών την πλειοψηφία για τη λήψη αποφάσεων. Τα υπόλοιπα μέλη ότι και να λένε δεν μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις. Σύντομα θα αντιληφθούν ότι δεν έχει κανένα νόημα η παρουσία τους και θα σταματήσουν να πηγαίνουν, όπως και στην προηγούμενη δημοτική περίοδο.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του ν. 4555/2018

Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση-εισήγηση του προέδρου ή του δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την πλειοψηφία των παρόντων μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι` αυτό πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στην αρχική διατύπωση του ν. 3852/2010 το άρθρο 67 αναφέρει «με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του»

Είναι φανερό ότι ότι η επόμενη δημοτική Αρχή θα κάνει ότι και η προηγούμενη, θα φέρνει έκτακτα θέματα στο δημοτικό συμβούλιο και θα τα συζητάει με την απλή πλειοψηφία των μελών του, δηλαδή με 12 ή 8 ψήφους δημοτικών συμβούλων θα μπορεί να συζητάει θέματα που θα φέρνει ο πρόεδρος στο δημοτικό συμβούλιο και να λαμβάνει αποφάσεις με τον ίδιο αριθμό ψήφων. Με την αρχική διάταξη του ν. 3852/2010 για να συζητηθεί θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης  χρειαζόταν 23  θετικές ψήφους.

 

Σε προηγούμενη ανάρτηση έγινε αναφορά στο νέο νόμο που ψηφίστηκε από τη Βουλή, προκειμένου να γίνει αναμόρφωση της λειτουργίας του Κράτους. Στο άρθρο 19 γίνεται αναφορά για τις Αρχές καλής διακυβέρνησης και χρηστής διοίκησης, (κλικ εδώ).

1. Η Κεντρική Δημόσια Διοίκηση για την εκπλήρωση της αποστολής της, λειτουργεί βάσει των αρχών της καλής διακυβέρνησης και της χρηστής διοίκησης, όπως αυτές καθορίζονται από τη διεθνή επιστημονική ανάλυση και πρακτική, ιδίως δε τις αρχές της νομιμότητας, της διαφάνειας και λογοδοσίας, της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας, της αναγκαιότητας  και επικουρικότητας και της αξιοκρατίας και του επαγγελματισμού.

Αυτά ισχύουν και για την Τοπική Αυτοδιοίκηση;

 

Ήτανε  το κλήμα στραβό, τό ‘φαγε κι ο γάιδαρος!

 

 

Posted in Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ | Leave a Comment »

Έρχεται η μεγάλη ημέρα!!

Posted by koszig στο 11 Αυγούστου 2019

Μια εβδομάδα διακοπές ακόμα. Τη Δευτέρα 19 Αυγούστου 2019 η δημοτική Αρχή και οι αρμόδιοι υπάλληλοι θα πρέπει να βρίσκονται στις θέσεις τους στο δήμο Αχαρνών. Μετά από μία εβδομάδα θα είναι η ορκωμοσία των νέων δημοτικών αρχόντων. Πρέπει να γίνουν οι σχετικές προετοιμασίες. Την ευθύνη έχει η παλαιά διοίκηση.

Παράλληλα ο δήμος θα πρέπει να συνεχίζει τη λειτουργία του. Υπάρχουν θέματα για την οικονομική επιτροπή που έχει να συνεδριάσει από τις 20/6/2019!!

Η 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Αχαρνών έχει εγκριθεί από την οικονομική επιτροπή από τις 20/6/2019.

H  Έγκριση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων, οικ. Έτους 2019, έχει συζητηθεί στη συνεδρίαση του Πνευματικού κέντρου στις 3/2/2019.

Αυτά δεν έχουν εγκριθεί από το δημοτικό συμβούλιο μέχρι σήμερα!!

Υπάρχουν τα τριμηνιαία απολογιστικά στοιχεία του Β΄τριμήνου που έπρεπε να έχουν συζητηθεί μέχρι 10 Ιουλίου στην Οικονομική Επιτροπή και να έχουν εγκριθεί μέχρι 20 Ιουλίου από το δημοτικό συμβούλιο. Ενδεχομένως και να αποφασιστεί να γίνει  η Β΄Αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

Αυτές είναι ενέργειες που έπρεπε να έχουν γίνει ώστε:

Κατάρτιση προϋπολογισμού 2020
Στάδια – Προθεσμίες

  • Έως την 20η Ιουλίου:

– Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας

– Γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

– Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

  • Έως την 5η Σεπτεμβρίου:

  – Απόφαση  Οικονομικής Επιτροπής

– Ενσωμάτωση του σχεδίου στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων ΥΠ.ΕΣ. – Παρατηρητήριο.

Η νέα δημοτική Αρχή τι λέει;

 

Ο καιρός γαρ εγγύς

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός), Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »

Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ οι τελευταίοι νόμοι

Posted by koszig στο 10 Αυγούστου 2019

Δημοσιεύτηκαν στις 7 Αυγούστου 2019 ο νόμος 4622, τ. Α’ 133:

ν.4622_ Επιτελικό  Κράτος, οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας  διοίκησης.

και στις  9 Αυγούστου 2019 ο ν. 4623 τ. Α’ 134 –

ν. 4623_Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα.

 

Είναι σαν να σχεδιάζουν κάποια γραφεία Πολιτικών μηχανικών δύο συγκροτήματα κατοικιών, που φαίνονται τέλεια σε εμφάνιση και λειτουργικότητα, αλλά το αποτέλεσμα θα κριθεί όταν εγκατασταθούν οι πρώτοι κάτοικοι.

Κάπως έτσι συμβαίνει με τους ανωτέρω πολυνόμους, οι οποίοι σχεδίασαν την αλλαγή μέρους της δομής του Κράτους. Ο χρόνος κατά την εφαρμογή τους θα δείξει την αποτελεσματικότητά τους.

Άρθρο 19
Αρχές καλής διακυβέρνησης και χρηστής διοίκησης
1. Η Κεντρική Δημόσια Διοίκηση για την εκπλήρωση της αποστολής της, λειτουργεί βάσει των αρχών της καλής διακυβέρνησης και της χρηστής διοίκησης, όπως αυτές καθορίζονται από τη διεθνή επιστημονική ανάλυση και πρακτική, ιδίως δε τις αρχές της νομιμότητας, της διαφάνειας και λογοδοσίας, της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας, της αναγκαιότητας  και επικουρικότητας και της αξιοκρατίας και του επαγγελματισμού.
2. Η αρχή της νομιμότητας έχει την έννοια ότι η δράση της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης οφείλει να ερείδεται στο Σύνταγμα, τον νόμο, το διεθνές και το ενωσιακό δίκαιο.
3. Η αρχή της διαφάνειας και της λογοδοσίας έχει την έννοια ότι η λειτουργία της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης οφείλει να προβλέπει διαδικασίες διαβούλευσης κατά τον σχεδιασμό δημοσίων πολιτικών και να λαμβάνει υπόψη τα πορίσματά της, να καθιστά σαφείς το ρόλο και την ευθύνη των λειτουργών της, να κάνει χρήση ποιοτικών πληροφοριών και δεδομένων για τη λήψη των αποφάσεων και να καθιστά προσβάσιμες τις πληροφορίες
αυτές στην κοινωνία, με την επιφύλαξη τυχόν απορρήτου ή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
4. Η αρχή της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας έχει την έννοια ότι η λειτουργία της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης οφείλει να κατατείνει στην εκπλήρωση της αποστολής της, με τη χρήση των λιγότερων, κατά το δυνατόν, πόρων.
5. Οι αρχές της αναγκαιότητας και της επικουρικότητας έχουν την έννοια ότι η λειτουργία της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης πρέπει να συμπεριλαμβάνει τις απολύτως αναγκαίες προς την εκπλήρωση της αποστολής της δράσεις, οι οποίες δεν μπορούν να αναληφθούν από
χαμηλότερα επίπεδα διοίκησης.
6. Οι αρχές της αξιοκρατίας και του επαγγελματισμού έχουν την έννοια ότι η Κεντρική Δημόσια Διοίκηση οφείλει να λειτουργεί σε υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της τόσο σε σχέση με την εσωτερική λειτουργία της, όσο και σε σχέση με την αλληλεπίδραση με την κοινωνία και να στοχεύει στη συνεχή αναβάθμιση του επιπέδου των εργαζομένων της μέσω της διά βίου επιμόρφωσης, της αξιολόγησης και
της επιβράβευσης της αριστείας.

Φυσικά αντίστοιχες αρχές πρέπει να ισχύουν και για τη διοίκηση των δήμων.

Εκεί που θα που θα γίνει «μπάχαλο» είναι το άρθρο 82:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
Άρθρο 82
Σύσταση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας –
Σκοπός και Αρμοδιότητες
1. Συνιστάται Ανεξάρτητη Αρχή χωρίς νομική προσωπικότητα με την επωνυμία «Εθνική Αρχή Διαφάνειας, (Ε.Α.Δ.)», στο εξής η «Αρχή», με σκοπό: α) την ενίσχυση της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της λογοδοσίας στη δράση των κυβερνητικών οργάνων, διοικητικών αρχών, κρατικών φορέων, και δημόσιων οργανισμών και β) την πρόληψη, αποτροπή, εντοπισμό και αντιμετώπιση των φαινομένων και των πράξεων απάτης και διαφθοράς στη δράση των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και οργανισμών.

4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καταργούνται οι παρακάτω φορείς, το σύνολο των αρμοδιοτήτων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των οποίων μεταφέρονται, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του παρόντος, στην ιδρυόμενη Αρχή, η οποία καθίσταται καθολικός τους διάδοχος: (α) Η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΓΕ.Γ.ΚΑΔ.) του Υπουργείου Δικαιοσύνης και η θέση του Γενικού Γραμματέα που
προΐσταται αυτής, (β) Το Σώμα Ελεγκτών-Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.), που υπάγεται στη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς του Υπουργείου Δικαιοσύνης και η θέση του Ειδικού Γραμματέα που προΐσταται αυτού, (γ) Το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ.) και η θέση του Γενικού Επιθεωρητή που προΐσταται αυτού, (δ) Το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.), που υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας, και η θέση του Γενικού Επιθεωρητή που προΐσταται αυτού, (ε) το Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων (Σ.Ε.Δ.Ε.) που υπάγεται στη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς του Υπουργείου Δικαιοσύνης και το Εποπτικό Συμβούλιο διοίκησης αυτού, (στ) το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Μεταφορών (Σ.Ε.Ε.ΜΕ.), που υπάγεται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και η θέση του Γενικού Επιθεωρητή που προΐσταται αυτού.

Μέχρι που να λειτουργήσουν αυτές οι υπηρεσίες και να προσαρμοστεί το προσωπικό στο ρόλο του θα περάσει καιρός. Τα αποτελέσματα θα τα δούμε προσεχώς.

Για το νόμο 4623 σχόλια σε επόμενη ανάρτηση

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Οι ημέρες που έρχονται

Posted by koszig στο 8 Αυγούστου 2019

Σε είκοσι ημέρες θα γίνει η ορκωμοσία του δημάρχου και των δημοτικών συμβούλων. Σε τέσσερις ημέρες μετά θα είναι η κρίσιμη ημέρα.

1η Σεπτεμβρίου  1019. Πρώτη Κυριακή για τη νέα δημοτική περίοδο.

Άρθρο 71
Εκλογή προεδρείου δημοτικού συμβουλίου – Αντικατάσταση του άρθρου 64 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 64 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 64
Εκλογή προεδρείου δημοτικού συμβουλίου
1. Το προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου εκλέγεται για διετή θητεία το πρώτο και το τρίτο έτος της δημοτικής περιόδου. Την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου του έτους έναρξης της δημοτικής περιόδου και την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου του τρίτου έτους αυτής, το δημοτικό συμβούλιο συνέρχεται προς τούτο, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. Στη συνεδρίαση αυτή προεδρεύει ο σύμβουλος που συγκάλεσε το συμβούλιο, ο οποίος αναθέτει τα καθήκοντα του ειδικού γραμματέα του συμβουλίου σε έναν από τους υπαλλήλους του δήμου.

Άρθρο 76
Συγκρότηση – Εκλογή Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Αντικατάσταση του άρθρου 74 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 74 του ν. 3852/2010, αντικαθίσταται ως εξής:

2. Η θητεία της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής είναι διετής. Το δημοτικό συμβούλιο, μετά την εκλογή του προεδρείου κατά τις ημερομηνίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 64 και κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης, εκλέγει μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής, με τη διαδικασία των επόμενων παραγράφων.

Άρθρο 01 – Σύμπραξη δημοτικών και περιφερειακών παρατάξεων

1. Η παράγραφος 7 του άρθρου 66 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Δύο ή περισσότερες δημοτικές παρατάξεις μπορούν να συμπράττουν, εφόσον μια από αυτές είναι η παράταξη με την οποία έχει εκλεγεί ο δήμαρχος. Το πρακτικό για τη σύμπραξη υποβάλλεται οποτεδήποτε εντός της θητείας της δημοτικής αρχής και δεν ανακαλείται, συνυπογράφεται δε τουλάχιστον από την απόλυτη πλειοψηφία των μελών των παρατάξεων που θα συμπράξουν και κατατίθεται στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου. Εάν δεν έχει εκλεγεί προεδρείο, το πρακτικό υποβάλλεται στον σύμβουλο του συνδυασμού με τον οποίο εξελέγη ο δήμαρχος και που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. Η επικύρωση του πρακτικού συντελείται αμελλητί από τον πρόεδρο του συμβουλίου ή, σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί πριν από την εκλογή προεδρείου, από τον σύμβουλο του συνδυασμού με τον οποίο εξελέγη ο δήμαρχος και που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. Από την κατάθεση του πρακτικού, οι συμπράττουσες παρατάξεις αποτελούν ενιαία παράταξη που εισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμπραττουσών παρατάξεων και λογίζεται ως η παράταξη με την οποία εξελέγη ο δήμαρχος, για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων. 

Άρθρο 02 – Συγκρότηση – Εκλογή Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

1. Το άρθρο 74 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 74 Οικονομική επιτροπή δήμων
1. Η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής αποτελούνται από τον δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν αντιδήμαρχο ως πρόεδρο, από δύο (2) ακόμη αντιδημάρχους ως μέλη οριζόμενα από το δήμαρχο και από τέσσερα (4) μέλη, αν το συμβούλιο έχει έως και είκοσι επτά (27) μέλη, έξι (6) μέλη, αν το συμβούλιο έχει έως και σαράντα πέντε (45) μέλη και οκτώ (8) μέλη, αν το συμβούλιο έχει πάνω από σαράντα πέντε (45) μέλη. Τα μη οριζόμενα μέλη των επιτροπών εκλέγονται από το δημοτικό συμβούλιο. Από τα εκλεγόμενα μέλη των επιτροπών, τουλάχιστον ένα (1) μέλος στις επταμελείς, δύο (2) μέλη στις εννεαμελείς και τρία (3) μέλη στις ενδεκαμελείς επιτροπές προέρχονται υποχρεωτικά από την παράταξη με την οποία εξελέγη ο δήμαρχος.

Αυτά λένε οι μέχρι σήμερα υπάρχοντες νόμοι. Να σχεδιάσουμε το σενάριο της Κυριακής 1 Σεπτεμβρίου 2019 στις 10:00

Η πρώτη σε σταυρούς σύμβουλος της παράταξης του δημάρχου Ελένη Σαχσανίδη το πρωί της Κυριακής θα πρέπει να είναι στο γραφείο του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου.

Εκεί θα περιμένει αν θα της καταθέσουν πρακτικό σύμπραξης της παράταξης του δημάρχου με άλλες παρατάξεις.

Θα ακολουθήσει η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου όπου θα καταθέσει το πρακτικό της σύμπραξης.

Επόμενο βήμα η εκλογή προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Αμέσως μετά την εκλογή του προεδρείου σειρά έχει η εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Σύμφωνα με το άρθρο 2 μέλη των δύο επιτροπών είναι ο δήμαρχος, δύο αντιδήμαρχοι και άλλα έξη μέλη που θα εκλεγούν  από το δημοτικό συμβούλιο.

Αυτό σημαίνει ότι μετά την ορκωμοσία των δημοτικών συμβούλων ο δήμαρχος θα πρέπει να ορίσει τουλάχιστον δύο από τους 8 αντιδημάρχους που δικαιούται να  ορίσει, προκειμένου μετά την εκλογή των άλλων 6 μελών της επιτροπής να εγκριθεί η σύνθεση κάθε επιτροπής.

Αυτονόητο είναι ότι ένας από του δύο αντιδημάρχους που θα  ορισθούν από το δήμαρχο στην οικονομική Επιτροπή θα είναι ο αντιδήμαρχος Οικονομικών υποθέσεων.

Οι ορισμοί των δύο αντιδημάρχων πρέπει να έχουν πριν αναρτηθεί στη Δι@ύγεια, για να είναι νόμιμη η συμμετοχή τους στις επιτροπές.

Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, (κλικ εδώ). Από τους 7 δημοτικούς συμβούλους, σε σύνολο 10 συμβούλων της παράταξης του δημάρχου, δεν έχει διατελέσει υπεύθυνος για τα οικονομικά θέματα.

 

Αυτά για το σενάριο. Η συνέχεια επί της οθόνης

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »

Ψήφιση σχετικών άρθρων για ΟΤΑ στη Βουλή

Posted by koszig στο 7 Αυγούστου 2019

Η συνεδρίαση στη Βουλή για το νομοσχέδιο:

Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων…

κράτησε δύο ημέρες, στις 5 και 6 Αυγούστου 2019. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων:

Θ΄ 5-8-2019 Πρακτικά συνεδρίασης Βουλής 5-8-2019

20190806000853 Πρακτικά συνεδρίασης Βουλής 6-8-2019

Σχέδιο νόμου για αλλαγές σε Κλεισθένη. Άρθρα 1-17

Ακολούθησε ψηφοφορία. Αν δεν υπάρχει πρόταση για ονομαστική ψηφοφορία για κάποιο άρθρο τότε ψηφίζουν οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων που είναι:

Νέα Δημοκρατία  ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΕΤΣΗΣ

ΣΥΡΙΖΑ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

ΚΙΝΑΛ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

ΚΚΕ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ

Ελληνική Λύση  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ

ΜεΡΑ25  ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ

Τα άρθρα ψηφίστηκαν ως η εισήγηση.Το άρθρο 11 έγινε δεκτό , όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Το άρθρο 11 αναφέρεται σε φόρους και δημοτικά τέλη;

Στον πίνακα φαίνεται η δύναμη των κομμάτων και υπολογίζεται με πόσους ψήφους ψηφίστηκε το κάθε άρθρο.

Από τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας γίνεται κατανοητή η πολιτική που έχουν τα συγκεκριμένα κόμματα  για τη λειτουργία των δήμων.

Σε λίγες ημέρες θα δημοσιευτεί ο νόμος και οι παρατάξεις του δήμου θα γνωρίσουν πως να βαδίσουν.

 

Δεν είμαστε καλά!!!

Θεοδωρικάκος προς ΣΥΡΙΖΑ για Δήμους: Σας ενδιέφερε μόνο το μπάχαλο

Θεοδωρικάκος προς ΣΥΡΙΖΑ για Δήμους: Σας ενδιέφερε μόνο το μπάχαλο

Δεν πήρε χαμπάρι ο κ. Υπουργός ότι ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ  ψήφισε σχεδόν όλα τα άρθρα που πρότεινε π Υπουργός;;

Posted in Γενικά, Δημοτικές Εκλογές 2019 | 1 Comment »

Η Πρόσκληση

Posted by koszig στο 7 Αυγούστου 2019

Στην πρόσκληση υπάρχει ένα βασικό λάθος. Με τον νέο νόμο «Κλεισθένης Ι» δεν υπάρχουν Δημοτικές Κοινότητες, όπως στον «Καλλικράτη», αλλά μετονομάσθηκαν σε  Κοινότητες.  (άρθρο 4 του νόμου 4555/2018)

Για την ορκωμοσία υπάρχουν διαδικασίες που δεν καλύπτονται με την ανωτέρω προκήρυξη.

Η πρόσκληση στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τα μέλη των Συμβουλίων των Κοινοτήτων πρέπει να σταλούν 48 ώρες πριν τη συνεδρίαση και να υπάρξει παραστατικό ότι έλαβαν γνώση της πρόσκλησης.

Η πρόσκληση στην αρχή της ανάρτησης απευθύνεται σε συγγενείς και φίλους των ορκιζομένων και δεν αποτελεί επίσημο κείμενο για «διοικητική πράξη».

 

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »

Πήραν χαμπάρι;

Posted by koszig στο 7 Αυγούστου 2019

Οι εκλογές τελείωσαν. Εξελέγησαν οι δημοτικοί Άρχοντες. Σε 20 ημέρες θα ορκιστούν οι εκλεγμένοι και θα αναλάβουν καθήκοντα. Θα αναλάβουν τη διοίκηση του δήμου.

Οι υποψήφιες παρατάξεις είχαν δημοσιεύσει το προγράμματά τους, πως θα φτιάξουν τον καινούργιο δήμο. Σε κανένα πρόγραμμα παρατάξεων δε γίνεται αναφορά στο δήμο.

Ποιος είναι ο δήμος; Οι δημοτικοί άρχοντες που έχουν τα προγράμματα και δίνουν τις κατευθύνσεις και οι υπάλληλοι του δήμου που θα κληθούν να τις υλοποιήσουν.

Οι ποιο πολλές παρατάξεις αναφέρονται στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Η Ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι η τεχνολογία και οι άνθρωποι που θα τη διαχειριστούν σε επίπεδο συντήρησης και εφαρμογής. Υπάρχει εκπαιδευμένο προσωπικό ή προσωπικό που είναι σε επίπεδο κατανόησης αυτής της τεχνολογίας στο δήμο Αχαρνών;

Το προσωπικό του δήμου είναι μόνιμοι υπάλληλοι και υπάλληλοι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ). Οι υπάλληλοι αυτοί  οργανικά είναι μόνιμοι υπάλληλοι. Αν οι εν λόγω υπάλληλοι έχουν καταταγεί σε οργανικές θέσεις, τότε με την αποχώρησή τους  οι θέσεις παραμένουν κενές. Αν οι θέσεις  συνιστώνται με την πράξη κατάταξης εκτός οργανικών θέσεων, οι αντίστοιχες προσωποπαγείς θέσεις καταργούνται με την καθ’οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση αυτών που τις κατέχουν.

Τελικά οι κενές οργανικές θέσεις για πρόσληψη μονίμων υπαλλήλων πόσες είναι;

Ένας Ηλεκτρονικός και ψηφιακός δήμος πρέπει μελλοντικά να αναμορφώσει το προσωπικό του δήμου με τη δημιουργία ενός νέου Οργανισμού Εσωτερικής  Υπηρεσίας (ΟΕΥ).

Αυτά γιατί τα γράφω, αφού είναι στους στόχους της επόμενης τετραετίας;

eggr42712-04062019 Υποβολή Σχεδίου Προγραμματισμού Προσλήψεων Τακτικού Προσωπικού φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Είναι μια εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών για των προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού δήμων για τα έτη 2020-2023.

Δημοσιεύτηκε στις 4 Ιουνίου 2019 και μεταξύ άλλων αναφέρει:

Το Σχέδιο που αποστέλλεται με το παρόν ενσωματώνει τα επιμέρους σχέδια προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού που κατάρτισαν οι ίδιοι οι φορείς της Τ.Α και υπέβαλλαν στο Υπουργείο μας έως και την 25η Απριλίου 2019, συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα στοιχεία τους σε ένα πρότυπο αρχείο xls πέντε πινάκων που δημιουργήθηκε από την υπηρεσία μας, σύμφωνα με τα υποδείγματα της (α) σχετικής εγκυκλίου σας, αλλά και με αναδιαμόρφωση αυτών, με στόχο την προσαρμογή τους στις ιδιαιτερότητες των φορέων της Τ.Α, τη διευκόλυνση των υπόχρεων κατά τη συμπλήρωσή τους, και τέλος την επίτευξη μιας «αυτοματοποιημένης» διαδικασίας συλλογής, επεξεργασίας και ελέγχου των δεδομένων από το Υπουργείο μας, στο τεράστιο έργο που κλήθηκε να επιτελέσει, ενσωματώνοντας τελικώς τα σχέδια προγραμματισμού συνολικά 690 φορέων.

Οι μέλλοντες να διοικήσουν το δήμο αυτά τα έχουν υπόψη τους;

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »

Ένας περίπατος στην περιοχή του Πλάτωνα

Posted by koszig στο 6 Αυγούστου 2019

 

Το απορριμματοφόρο τα βλέπει , αλλά θα επιστρέψει.

 

Λίγο παραπάνω δυο γεμάτοι κάδοι αδειάζουν στο απορριμματοφόρο. Οι κάδοι δεν έχουν πλυθεί ποτέ και βρωμάνε αφόρητα!!

Δίπλα δύο κάδοι είναι τουμπαρισμένοι. Γιατί!!  Τα άλλα σκουπίδια θα τα μαζέψει άλλο φορτηγό.

Στην επιστροφή το απορριμματοφόρο αδειάζει τους κάδους με τα σκουπίδια.

Τα σκουπίδια είναι στο χώρο περίπου δυο μήνες μετά τις εκλογές. Άγνωστο πότε θα τα μαζέψει ο δήμος. Τις τελευταίες ημέρες η ατμόσφαιρά είναι αποπνικτική από τη δυσοσμία.

Περιοχή Πλάτωνα. Περιοχή Β’ Κατηγορίας.

Ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας έχει και πρόσθετα καθήκοντα. Εκτελεί και χρέη δημάρχου.

Όμως υπάρχει Ελπίδα.

 

Ο καιρός γαρ εγγύς

 

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »