Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Για τα πανηγύρια

Posted by koszig στο 25 Απριλίου 2019

Μια φορά και ένα καιρό υπήρχε μια εταιρεία του δήμου που ήταν για τα πανηγύρια. Ένα από τα πανηγύρια ήταν και το πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής.

Η Εταιρεία ήταν η Επενδυτική Αχαρνών Ανώνυμη Μονομετοχική Εταιρεία.

Μέσα στις διαχειρίσεις που έκανε κατά καιρούς ήταν και τα πανηγύρια, ειδικά το πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής.

Τον Οκτώβριο του έτους 2017  το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε τη λύση και στη συνέχεια εκκαθάριση της εταιρείας.

Το Μάιο του έτους 2018 οι υπάλληλοι της Επενδυτικής μεταφέρθηκαν στο δήμο Αχαρνών.

Ο δήμος είχε αναθέσει στην Επενδυτική την οργάνωση του πανηγυριού της Ζωοδόχου πηγής μέχρι πέρυσι.

Το έτος 2016 στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είχε συζητηθεί ένας κανονισμός εμποροπανηγύρεων, χωρίς να εγκριθεί από το δημοτικό συμβούλιο. Στις 13/11/2017 δημοσιεύτηκε  ο νόμος 4497 ο οποίος στο άρθρο 38  κάνει αναφορά για εμποροπανηγύρεις. Στο νόμο αυτό δίνεται  ο ορισμός των εμποροπανηγύρεων..

«Εμποροπανήγυρις»: Είναι η υπαίθρια αγορά, στην οποία διατίθενται ποικίλα εμπορεύματα, με την ευκαιρία γιορτής θρησκευτικού ή επετειακού χαρακτήρα..

Τα εμπορεύματα τοποθετούνται σε πάγκους που  τοποθετούνται σε πεζοδρόμια , δρόμους ή πλατείες,δηλαδή σε κοινόχρηστους χώρους.

Για τους κοινόχρηστους χώρους δεν έχει ψηφιστεί Κανονισμός, παρότι επιχειρήθηκε να ψηφιστεί δύο φορές.

Εγκεκριμένος κανονισμός εμποροπανηγύρεων δεν υπάρχει.

Στο άρθρο 38 του νόμου 4497 που ισχύει από τις 13/11/2017 προβλέπονται τα ισχύοντα από τη δημοσίευση του νόμου για τις εμποροπανηγύρεις

Εμποροπανηγύρεις άρθρο 38 του νόμου 4497/2017

Άρθρο 38

Εμποροπανηγύρεις, Κυριακάτικες αγορές, Χριστουγεννιάτικες και Πασχαλινές αγορές,  λοιπές οργανωμένες αγορές

 1. Για τη λειτουργία των υπαίθριων αγορών του παρόντος λαμβάνεται απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), η οποία κοινοποιείται στην οικεία Περιφέρεια.

Με την ίδια απόφαση εγκρίνεται και ο κανονισμός λειτουργίας των αγορών αυτών, στον οποίο εμπεριέχονται απαραιτήτως ο χώρος διενέργειας της αγοράς, η χρονική διάρκεια της αγοράς, τα πωλούμενα είδη, ο τρόπος επιλογής και τοποθέτησης των πωλητών, τα καταβαλλόμενα τέλη και ο τρόπος είσπραξης αυτών, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς.

Από τη δημοσίευση του νόμου 4497/13-11-2017 δεν ισχύουν οι παλαιότεροι νόμοι και οι αποφάσεις για τις εμποροπανηγύρεις που είχαν ληφθεί από το δημοτικό συμβούλιο.

Οι εμπορικοί πάγκοι πρέπει να τοποθετούνται σε κοινόχρηστους χώρους. Κανονισμός χρήσης κοινοχρήστων χώρων δεν υπάρχει.

Για το χώρο και τα καταβαλλόμενα τέλη δεν υπάρχει απόφαση δημοτικού συμβουλίου.

Σχέδιο και έγκριση κατάληψης δρόμων, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν υπάρχουν.

Η Επενδυτική Αχαρνών είναι υπό λύση και εκκαθάριση από το έτος 2017. Δεν έχει υπαλλήλους παρά μόνο 2 η 3 εκκαθαριστές, Δεν υπάρχει απόφαση δημοτικού συμβουλίου για ανάθεση της εμποροπανήγυρης στην Επενδυτική.

Ο δήμαρχος όρισε υπαλλήλους για τη διαχείριση του πανηγυριού. Αυτοί θα κάνουν έλεγχο νομιμότητας κατάληψης χώρων και αδειών ή η αστυνομίας θα κινηθεί με αυτόφωτη διαδικασία για τη μη τήρηση των νόμων;

Επειδή δεν υπάρχει νομιμότητα στο Πανηγύρι, Το Ελεγκτικό Συνέδριο που θα κάνει έλεγχο νομιμότητας εσόδων και δαπανών θα τις εγκρίνει ή θα προχωρήσει σε καταλογισμούς;

Αυτά πρέπει να σκέφτονται όσοι διοικούν.

Πρέπει να τρέχουν να προλάβουν, γιατί μετά θα τρέχουν μη τους συλλάβουν!!

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Ο ευτελισμός του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Αχαρνών

Posted by koszig στο 24 Απριλίου 2019

Ο ευτελισμός του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Αχαρνών  δεν έχει τέλος.

Δευτέρα 22 Απριλίου 2019. Μεγάλη Δευτέρα,

Η ημέρα άρχισε με τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Η πρόσκληση.

 

 

Όπως φαίνεται στην ιστοσελίδα του δήμου Αχαρνών για τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής υπήρχε η σχετική εισήγηση.

Η απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής αναρτήθηκε στις 14:50.

Συνεδριάσεις της οικονομικής Επιτροπής Επιτροπής έγινε  στις στις 22-4-2019 και ώρα 10:30.

Είναι φανερό ότι τα μέλη της αντιπολίτευσης και της συμπολίτευσης έπρεπε να γνωρίζουν την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής για το Τεχνικό Πρόγραμμα που είχε ενσωματωθεί στο σχέδιο του προϋπολογισμού που είχαν κληθεί να ψηφίσουν.

Όμως αυτή η απόφαση δεν είχε αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

 

Όπως φαίνεται για τις συνεδριάσεις της οικονομικής επιτροπής δεν αναρτώνται οι εισηγήσεις των θεμάτων.

Για το κορυφαίο θέμα της συνεδρίασης που ήταν η ψήφιση του προϋπολογισμού  του Δήμου Αχαρνών για το έτος΄2019 δεν υπήρχε εισήγηση.

Η συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής.

 

Η εισήγηση της Διευθύντριας της Οικονομικής Υπηρεσίας κράτησε ένα λεπτό. Αναφέρθηκε στην προγραμματική σύμβαση που υπέγραψε ο δήμαρχος με τον Υπουργό στις 14 Απριλίου 2019.

Στην Οικονομική επιτροπή δεν υπήρχε το κείμενο της προγραμματικής σύμβασης, ούτε αναγνώστηκε να αναφερθεί στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά που δεν υπήρξαν ποτέ!!

Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποτελεί εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο που θα συνεδρίαζε την ίδια ημέρα στις 19:30.

9ΩΒ1ΩΨ8-ΩΕΞ Απόφαση Οικονομικης Επιτροπής αναρτημένη στις εισηγήσεις

Κατά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, πριν την έναρξη της συνεδρίασης σε συζήτηση διαπιστώθηκε ότι στην εισήγηση αναγράφεται:

Η οικονομική επιτροπή καταρτίζει το σχέδιο προϋπολογισμού και ειδικότερα εξετάζει εάν:
α) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες,
β) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται
υποχρεωτικά από νόμο και
γ) ο προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές και εφόσον απαιτείται το αναμορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού.
Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ.2 του Ν.4172/13 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 189 του Ν. 4555/18, μαζί με το σχέδιο του προϋπολογισμού, υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο κάθε Δήμου αιτιολογική έκθεση στην οποία δικαιολογείται, με συγκεκριμένα στοιχεία, η πηγή προέλευσης κάθε πίστωσης, το ύψος της και οι λόγοι που υπαγόρευσαν τις τυχόν αυξομειώσεις της σε σχέση με τις αντίστοιχες πιστώσεις του προηγούμενου έτους.

Το άρθρο 189 του νόμου 4555/2018, σύμφωνα με το άρθρο 210 του ίδιου νόμου ισχύει με την επόμενη αυτοδιοικητική περίοδο.

Άρθρο 200
Προγραμματική Συμφωνία Οικονομικής Υποστήριξης
Στο ν. 4111/2013 προστίθεται άρθρο 4Γ ως εξής:
«Άρθρο 4Γ
Προγραμματική Συμφωνία Οικονομικής Υποστήριξης
1. Για τη χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων κατά το άρθρο 4Α του παρόντος από το Λογαριασμό του προηγούμενου άρθρου συνάπτεται μεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών και του οικείου φορέα Προγραμματική Συμφωνία, η οποία καταρτίζεται μόνο εφόσον έχει προηγηθεί με απόφαση του οικείου δημοτικού, περιφερειακού ή διοικητικού συμβουλίου, η διαδικασία προσφυγής του ενδιαφερόμενου φορέα σε δανεισμό κατά το άρθρο 43 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47).
2. Στην Προγραμματική Συμφωνία απαραίτητα ορίζονται ο σκοπός και το αντικείμενο αυτής, το περιεχόμενο και η οικονομική αποτίμηση των παρεμβάσεων που έχει αποφασίσει το οικείο δημοτικό, περιφερειακό ή διοικητικό συμβούλιο, οι πόροι από τους οποίους θα καλυφθεί η
χρηματοδότηση, το ποσό και η ροή αυτής σε συνάρτηση με την υλοποίηση των παρεμβάσεων, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των δύο μερών, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της Συμφωνίας και η διάρκειά της.
3. Το Παρατηρητήριο είναι το αρμόδιο για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Προγραμματικής Συμφωνίας όργανο. Στην Προγραμματική Συμφωνία καθορίζονται η διαδικασία της παρακολούθησης, καθώς και οι ειδικότερες αρμοδιότητες του Παρατηρητηρίου.
4. Οι Προγραμματικές Συμφωνίες της παραγράφου 1 αναρτώνται υποχρεωτικά, με ποινή ακυρότητας, στη «Διαύγεια» του Υπουργείου Εσωτερικών και του οικείου Ο.Τ.Α. ή νομικού προσώπου, δημοσιεύονται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και δεν υπόκεινται σε προσυμβατικό έλεγχο».

Σύμφωνα με το νόμο 3861/2010:

Άρθρο 4
Ισχύς των πράξεων
1. Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2, όταν είναι κατά νόμο δημοσιευτέες, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ισχύουν από τη δημοσίευση τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
«2. Με εξαίρεση τις πράξεις της προηγούμενης παραγράφου, οι λοιπές πράξεις του άρθρου 2 αναρτώνται στο διαδίκτυο κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο και ισχύουν από την ανάρτησή τους

Στις αναρτήσεις στη Δι@ύγεια του Υπουργείου Εσωτερικών στο διάστημα 17 Απριλίου 2019 – 23 Απριλίου 2019 δεν υπάρχει ανάρτηση για την Προγραμματική Συμφωνία με το δήμο Αχαρνών.

Αντίστοιχη ανάρτηση στη Δι@ύγεια το ίδιο διάστημα δεν υπάρχει και από το δήμο Αχαρνών. Ανάρτηση στην ιστοσελίδα  του δήμου Αχαρνών δεν υπάρχει.

Σύμφωνα με τους ανωτέρω νόμους, επειδή δεν υπάρχει ανάρτηση στη Δι@ύγεια η προγραμματική σύμβαση μεταξύ Υπουργού Εσωτερικών Αλέξανδρου Χαρίτση και του δημάρχου Αχαρνών Ιωάννη Κασσαβού στις 18 Απριλίου 2019 είναι άκυρη.

Στις 22 Απριλίου 2019 συγκλήθηκε το δημοτικό συμβούλιο σε δύο συνεδριάσεις, στις 19:00 και 19:30.

Στην ημερήσια διάταξη υπήρχαν 11 θέματα μεταξύ των οποίων και το

9 Έκτακτη επιχορήγηση στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ‘Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών’ (ΔΗ.Φ.Α.) ποσού 300.000€.

Για την επιχορήγηση της ΔΗ.Φ.Α. με 300.000 € έπρεπε να έχει ψηφιστεί ο προϋπολογισμός του έτους 2019, που ήταν θάμα ημερήσιας διάταξης στην επόμενη συνεδρίαση, μετά από μισή ώρα.

Για το θέμα αυτό τη συνεδρίαση παρακολούθησαν υπάλληλοι της ΔΗ.Φ.Α.

Είναι φανερό ότι ένα θέμα για ποσά παρελθόντων ετών που ενδιέφερε τους υπαλλήλους της ΔΗ.Φ.Α. για να προχωρήσει απαραίτητη  προϋπόθεση ήταν να ψηφιστεί ο προϋπολογισμός του δήμου Αχαρνών προκειμένου στη συνέχεια να γίνει επιχορήγηση της ΔΗ.Φ.Α.

 

Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν:

 1. «Έγκριση προγραμματικής συμφωνίας οικονομικής υποστήριξης Δήμου Αχαρνών για το οικονομικό έτος 2019

Η εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο για το θέμα αυτό.

Το έγγραφο αυτό δεν έχει ακριβή ημερομηνία και αριθμό πρωτοκόλλου.

Η συζήτηση για το θέμα αυτό

 

Όπως φαίνεται στο ανωτέρω βίντεο μετά από ονομαστική ψηφοφορία ο πρόεδρος αναφέρει το αποτέλεσμα που ήταν με 19 ψήφους υπέρ. μετά την ονομαστική ψηφοφορία ο πρόεδρος αναφέρει ότι προσήλθε και ο δημοτικός σύμβουλος Ηλίας Τσουκαλάς. Επειδή δεν ήταν παρών σε όλη τη συνεδρίαση ο κανονισμός αναφέρει ότι δεν μπορεί να ψηφίσει. Παρ’ όλα αυτά στην απόφαση φέρονται να ήταν υπέρ 20 δημοτικοί σύμβουλοι.

Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου

2118 Απόφαση 99 δημοτικού συμβουλίου για έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης

Στην απόφαση αυτή αναφέρεται:

   Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου φέρνει προς συζήτηση  στο Σώμα το 1ο   θέμα της ημερήσιας  διάταξης που αφορά «Έγκριση προγραμματικής συμφωνίας οικονομικής υποστήριξης Δήμου Αχαρνών για το οικονομικό έτος 2019»

Στην συνέχεια ακολουθεί συζήτηση με ερωτήσεις, απαντήσεις και τοποθετήσεις στο θέμα.

Στο βίντεο της συνεδρίασης δε φαίνεται  να γίνεται τίποτα από αυτά, αλλά μόνο ονομαστική ψηφοφορία για έγκριση της προγραμματικής σύμβασης.

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 21/12/2018 ελήφθη  η 318 απόφαση που αναφέρει:

 

 1. Τη συνέχιση της χρηματοδότησης του Δήμου από το Λογαριασμό Οικονομικής Ενίσχυσης ΟΤΑ λόγω μη ισοσκέλισης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
 2. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για να προβεί στην υπογραφή της Προγραμματικής Συμφωνίας Οικονομικής Υποστήριξης.
 3. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες  στον κ. Δήμαρχο.

Το ποσό της χρηματοδότησης ήταν 25.393.154,44 €. Για αυτό το ποσό ήταν η εντολή στο δήμαρχο για υπογραφή προγραμματικής συμφωνίας με τον υπουργό ΅Εσωτερικών.

Μετά από 4 μήνες, στις 18 Απριλίου 2019 ο δήμαρχος υπέγραψε προγραμματική σύμβαση για χρηματοδότηση ποσού 18.236.656,68 €

Αυτή τη σύμβαση εκλήθη το δημοτικό συμβούλιο να εγκρίνει, το περιεχόμενό της που δε ήταν γνωστό μέχρι σήμερα.

Προγραμματική Σύμβαση Υπουργού Εσωτερικών – Δημάρχου Αχαρνών

Με αυτή τη σύμβαση η δημοτική Αρχή προχώρησε στην τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και τη σύνταξη του προϋπολογισμού του έτους 2019.

 

Στις 22 Απριλίου  και ώρα 20:00 ημέρα συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου στις 19:30, αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια η απόφαση της οικονομικής επιτροπής για τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2019 και του ΟΠΔ.

9ΩΒ1ΩΨ8-ΩΕΞ Απόφαση Οικονομικής επιτροπής 22-4-2019

Η απόφαση αυτή είναι διαφοροποιημένη από την απόφαση της οικονομικής επιτροπής που είχε αναρτηθεί ως απόφαση-εισήγηση στην ιστοσελίδα του δήμου με το ίδιο ΑΔΑ:9ΩΒ1ΩΨ8-ΩΕΞ.

Στην εισήγηση της απόφασης  της οικονομικής επιτροπής αναφέρεται μεταξύ άλλων:

γ) ο προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί µε βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως µε την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων, σύμφωνα µε τις οδηγίες αυτές και εφόσον απαιτείται το αναμορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού.
Επίσης σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ.2 του Ν.4172/13 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε το άρθρο 189 του Ν. 4555/18, μαζί µε το σχέδιο του προϋπολογισμού, υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο κάθε ∆ήµου αιτιολογική έκθεση στην οποία δικαιολογείται, µε συγκεκριμένα στοιχεία, η πηγή προέλευσης κάθε πίστωσης, το ύψος της και οι λόγοι που υπαγόρευσαν τις τυχόν αυξομειώσεις της σε σχέση µε τις αντίστοιχες πιστώσεις του προηγούμενου έτους.

Η διαφοροποίηση ήταν σε όσα έλαβε υπόψη της η οικονομική επιτροπή:

Για την απόφαση οικονομικής επιτροπής που  δημοσιεύτηκε ως εισήγηση γινόταν αναφορά στο άρθρο 189 του νόμου 4555/18 που αντικατέστησε το άρθρο 77.

Στην απόφαση οικονομικής επιτροπής που  διόρθωσε το λάθος , αφού το άρθρο 189  ισχύει από την επομένη αυτοδιοικητική περίοδο, αναφέρει ότι η απόφαση ελήφθη με το άρθρο 77 που έχει ουσιώδεις διαφορές με το άρθρο 189 στη σύνταξη του προϋπολογισμού

Η αναφορά στο άρθρο 210 το νόμου 4555/18 γίνεται γιατί:

Άρθρο 210
Μεταβατικές – Τελικές διατάξεις Κεφαλαίου Ι΄
1. Αν δήμος, περιφέρεια ή νομικό πρόσωπο έχει υπαχθεί, έως την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου, σε πρόγραμμα εξυγίανσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4 έως 10 του άρθρου 174 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 74 και 75 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270), απαιτείται για τη συνέχιση της χρηματοδότησης του φορέα από το Λογαριασμό Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α. του άρθρου 199 μόνον η σύναψη της Προγραμματικής Συμφωνίας Οικονομικής Υποστήριξης του άρθρου αυτού, μετά από σχετική απόφαση του οικείου δημοτικού, περιφερειακού ή διοικητικού συμβουλίου.
2. Οι διατάξεις των άρθρων 175, 176, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191 και 192. ισχύουν από την επόμενη αυτοδιοικητική περίοδο.

Αυτά είναι το τυπικά ουσιώδες πρόβλημα με την απόφαση της οικονομικής επιτροπής που υποβλήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο για έγκριση.

Η πρόσκληση για τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για τον προϋπολογισμό του έτους 2019 ήταν για τις 19:30

Στην πρόσκληση για συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για το θέμα του προϋπολογισμού αναφέρεται μόνο  η πρόεδρος της Δημ. Ενότητας Θρακομακεδόνων, ενώ δεν υπάρχει αντίστοιχη πρόσκληση για την πρόεδρο της Δημ. Ενότητας Αχαρνών.

Επειδή ο προϋπολογισμός έχει το ίδιο ενδιαφέρον  για τις δύο Δημοτικές Ενότητες, η μη πρόσκληση στη μια εκ των δύο προέδρων εγείρει πρόβλημα νομιμότητας της πρόσκλησης.

Η πρώτη συνεδρίαση συνεδρίαση το δημοτικού συμβουλίου με 11 θέματα ημερήσιας διάταξης είχε ώρα έναρξης της συνεδρίασης στις 19:00. Άρχισε η συζήτηση των 11 θεμάτων, με πρόταξη του θέματος

9 Έκτακτη επιχορήγηση στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ‘Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών’ (ΔΗ.Φ.Α.) ποσού 300.000€.

Ακολούθησαν τα άλλα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1.   Έγκριση προγραμματικής συμφωνίας οικονομικής υποστήριξης Δήμου Αχαρνών για το οικονομικό έτος 2019
 2. «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αχαρνών έτους 2019.»
 3. «Έγκριση Προϋπολογισμού & Προγράμματος Δράσης  του Ν.Π.Ι.Δ. «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών» οικονομικού έτους 2019.»
 4. «Έγκριση εξειδικευμένης δαπάνης ύψους 223.825,59 € από το Υπουργείο Εσωτερικών και κατανομή αυτών στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Αχαρνών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων» Β΄ δόση 2019
 5. «Έγκριση εξειδικευμένης δαπάνης ύψους 8.096,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών και απόδοση αυτών στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  για την αποζημίωση των εθελοντών σχολικών τροχονόμων».
 6. . «Αποδοχή παραίτησης Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. ‘Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρησης  Αχαρνών’ (ΔΗ.Κ.Ε.Α) και ορισμός νέου Προέδρου.»
 7. .Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:«Συνδέσεις ακινήτων στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Αχαρνών» χωρίς χρήση επί έλασσον δαπανών.
 8. «Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών” Δήμου Αχαρνών για το έτος 2019»
 9. Έκτακτη επιχορήγηση στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ‘Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών’ (ΔΗ.Φ.Α.) ποσού 300.000€.
 10.  Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους της Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.2/06-02-2019 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής κοπής δέντρων Κεντρικού και Νότιου τομέα.
 11. .Έγκριση της πρότασης που αφορά τη Σύνδεση της επέκτασης της Λ.Κύμης με την οδό Μ. Αλεξάνδρου στους Θρακομακεδόνες του Δήμου Αχαρνών

Η συνεδρίαση συνεχίστηκε μέχρι τις 22:00.

Ακολούθησε η συζήτηση της επόμενης συνεδρίασης, με ώρα έναρξης συζήτησης στις 19:30. που άρχισε στις 22:05.

 

Στις 22:10 άρχισε η εκφώνηση του καταλόγου των δημοτικών συμβούλων για να διαπιστωθεί η παρουσία τους. όπως φαίνεται στο βίντεο ο παρακαθήμενος στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου δήμαρχος Ιωάννης Κασσαβός προσπαθούσε να έρθει σε τηλεφωνική επικοινωνία με απόντες δημοτικούς συμβούλους προκειμένου να προσέλθουν στη συνεδρίαση (σύμφωνα με έγκυρες μαρτυρίες).

Μετά από 15 λεπτά μετά την εκφώνηση του καταλόγου των παρόντων προσέρχεται η δημοτική σύμβουλός Μαρία Ναυροζίδου. Χωρίς εισήγηση ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου αρχίζει ονομαστική ψηφοφορία για την έγκριση του προϋπολογισμού του δήμου Αχαρνών για το έτος 2019.

Ο πρόεδρος ανακοινώνει ότι ο προϋπολογισμός ψηφίζεται ομόφωνα.

Την επόμενη ημέρα αναρτήθηκε η έγκριση του προϋπολογισμού του έτους 2019 για το δήμο Αχαρνών.

Ψ74ΩΩΨ8-46Ρ Απόφαση 110 για έγκριση προϋπολογισμού έτους 2019

Στην απόφαση αυτή μεταξύ άλλων αναφέρεται:

γ) ο προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές και εφόσον απαιτείται το αναμορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το σχέδιο
του προϋπολογισμού.
Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ.2 του Ν.4172/13 & το άρθρο 210 του Ν. 4555/18, μαζί με το σχέδιο του προϋπολογισμού, υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο κάθε Δήμου αιτιολογική έκθεση στην οποία δικαιολογείται, με συγκεκριμένα στοιχεία, η πηγή προέλευσης κάθε πίστωσης, το ύψος της και οι λόγοι που υπαγόρευσαν τις τυχόν αυξομειώσεις της σε σχέση με τις αντίστοιχες πιστώσεις του προηγούμενου έτους.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι που ψήφισαν την έγκριση του προϋπολογισμού άκουσαν την αιτιολογική έκθεση, γιατί δε μπορεί να την διάβασαν αφού δεν υπάρχει στο κείμενο της εισήγησης ούτε στο κείμενο της απόφασης

9ΩΒ1ΩΨ8-ΩΕΞ Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αναρτημένη στις εισηγήσεις

 

Για να κρατήσετε στη μνήμη σας τι ονόματα που  συμμετείχαν και  ψήφισαν στη συνεδρίαση της ξεφτίλας.

Μερικοί από αυτούς  δικαιολόγησαν τη συμμετοχή τους στην αθλιότητα λέγοντας «ότι αμάρτησαν για τους μισθούς των υπαλλήλων της ΔΗ.Φ.Α»

 

Η αλήθειαν είναι ότι αμάρτησαν για μερικά ¨ψηφαλάκια». Ψηφίστε τους, σας αξίζουν!!

Μετά την ανάρτηση θα έχουν το θάρρος οι υποψήφιοι δήμαρχοι και οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι να σχολιάσουν τα γεγονότα προκειμένου να σχηματίσουν γνώμη οι δημότες ποιους θα ψηφίσουν;

Ο λαός λέει: «και οι κότες κακαρίζουν αν κάτι θέλουν»

 

Η ξεφτίλα των ημερών

 

Σε λίγο θα κατατεθεί αναφορά στα αρμόδια όργανα  πειθαρχικά και ποινικά για τις ενδεχόμενες παρατυπίες και παρανομίες που αναφέρονται. Το κείμενό της σχεδόν έχει αναρτηθεί.

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | 1 Comment »

Αν γνωρίζουν τι ψηφίζουν !!

Posted by koszig στο 22 Απριλίου 2019

Αύριο είναι είναι η Μεγάλη Δευτέρα όχι μόνο για τη Χριστιανοσύνη, αλλά και για το δήμο Αχαρνών. Είναι η ημέρα που τρεις διοικητικοί φορείς του δήμου Αχαρνών, Η Εκτελεστική Επιτροπή, η Οικονομική Επιτροπή και το δημοτικό συμβούλιο συζητούν:

Η Εκτελεστική Επιτροπή στις 9:00:

 1. Τελική διαμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019

Η Οικονομική Επιτροπή στις 10:30

Τελική κατάρτιση  προϋπολογισμού  για το έτος 2019 και Ο.Π.Δ. σύμφωνα  με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010.

Το δημοτικό συμβούλιο στις 19:00

1  Έγκριση προγραμματικής συμφωνίας οικονομικής υποστήριξης Δήμου Αχαρνών για το οικονομικό έτος 2019

2  «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αχαρνών έτους 2019

Το δημοτικό συμβούλιο στις 19:30

Έγκριση Προϋπολογισμού 2019 Δήμου Αχαρνών και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) 2019.

 

Τελικά ποιο είναι τι πρόβλημα του δήμου Αχαρνών;

Τρία χρόνια πριν, (κλικ εδώ),  ο δήμος μπήκε στην εποπτεία του Παρατηρητηρίου γιατί δε μπορούσε να ισοσκελίσει τον προϋπολογισμό του. Αυτά είναι τα ποσά που έλειπαν και αποφάσισε να τα χορηγήσει το Υπουργείο Εσωτερικών. Μόνο που τα ποσά ήταν «θεωρητικά» γιατί δεν καταβλήθηκαν ποτέ. Κατά περίεργο τρόπο χωρίς να γίνει καταβολή το Νοέμβριο του έτους 2018 το Δεκέμβριο του έτους 2018 η επιχορήγηση μειώθηκε.

Στις 7/12/2018 συνεδρίασε η οικονομική επιτροπή μετά από «διαπραγματεύσεις» με το παρατηρητήριο θέμα:

Κατάρτιση του Σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών για το οικονομικό έτος 2019

2605 Οικονομική επιτροπή 7-12-2018 Προϋπολογισμός 2019

Αποτέλεσμα σχεδίου προϋπολογισμού για έγκριση από το δημοτικό συμβούλιο:

Στις 21/12/2018 συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο.

2336 Δ.Σ. Απόφαση για προϋπολογισμό 2019 με 17 παρόντες 

2336 Απόφαση Δ.Σ. για αίτημα ισοσκέλισης

 

Από τότε  πέρασαν  4 μήνες!! Το έτος 2018 είχε ψηφιστεί ο νόμος 4555 (Κλεισθένης Ι).

Άρθρο 199
Λογαριασμός Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.
Στο ν. 4111/2013 προστίθεται άρθρο 4Β ως εξής:
«Άρθρο 4Β
Λογαριασμός Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.
1. Συνιστάται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων λογαριασμός, για τη χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. με στόχο την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, με την ονομασία «Λογαριασμός Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.» (εφεξής «Λογαριασμός»), τον οποίο διαχειρίζεται η Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών.
2. Ο Λογαριασμός χρηματοδοτείται σε ετήσια βάση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) και συγκεκριμένα σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί αυτών που αποδίδονται στους δήμους και τις περιφέρειες και εφόσον κριθεί απολύτως αναγκαίο, με χρηματοδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, πέραν αυτής που προορίζεται για την ενίσχυση των ΚΑΠ και ανάλογα με τις δυνατότητες αυτού. Το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να διαφοροποιείται συνολικά ή ανά βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται έως τον Νοέμβριο κάθε έτους και ισχύει για το επόμενο οικονομικό έτος, μετά από εισήγηση του Παρατηρητηρίου και αφού ληφθεί υπόψη το πιστωτικό
υπόλοιπο του Λογαριασμού.
3. Ο Λογαριασμός είναι έντοκος και οι τόκοι του πιστώνονται κάθε ημερολογιακό εξάμηνο. Το επιτόκιο κατάθεσης είναι κυμαινόμενο για κάθε εξάμηνο και αντιστοιχεί με το ποσοστό της απόδοσης του «Κοινού Κεφαλαίου Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων», το οποίο διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος, όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά κατά την τελευταία διαχειριστική χρήση του. Για τα ποσά που κινούνται μέσω του Λογαριασμού, δεν προβλέπεται προμήθεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Οι τόκοι για τα κεφάλαια αυτά ήταν για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2018 ήταν 3,1832% και για το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2018 ήταν  2,8725% .

Άρθρο 200
Προγραμματική Συμφωνία Οικονομικής Υποστήριξης
Στο ν. 4111/2013 προστίθεται άρθρο 4Γ ως εξής:
«Άρθρο 4Γ
Προγραμματική Συμφωνία
Οικονομικής Υποστήριξης
1. Για τη χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων κατά το άρθρο 4Α του παρόντος από το Λογαριασμό του προηγούμενου άρθρου συνάπτεται μεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών και του οικείου φορέα Προγραμματική Συμφωνία, η οποία καταρτίζεται μόνο εφόσον έχει προηγηθεί με απόφαση του οικείου δημοτικού, περιφερειακού ή διοικητικού συμβουλίου, η διαδικασία προσφυγής του ενδιαφερόμενου φορέα σε δανεισμό κατά το άρθρο 43 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47).
2. Στην Προγραμματική Συμφωνία απαραίτητα ορίζονται ο σκοπός και το αντικείμενο αυτής, το περιεχόμενο και η οικονομική αποτίμηση των παρεμβάσεων που έχει αποφασίσει το οικείο δημοτικό, περιφερειακό ή διοικητικό συμβούλιο, οι πόροι από τους οποίους θα καλυφθεί η
χρηματοδότηση, το ποσό και η ροή αυτής σε συνάρτηση με την υλοποίηση των παρεμβάσεων, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των δύο μερών, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της Συμφωνίας και η διάρκειά της.
3. Το Παρατηρητήριο είναι το αρμόδιο για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Προγραμματικής Συμφωνίας όργανο. Στην Προγραμματική Συμφωνία καθορίζονται η διαδικασία της παρακολούθησης, καθώς και οι ειδικότερες αρμοδιότητες του Παρατηρητηρίου.

ΤΜΗΜΑ Ε΄
Άρθρο 210
Μεταβατικές – Τελικές διατάξεις Κεφαλαίου Ι΄
1. Αν δήμος, περιφέρεια ή νομικό πρόσωπο έχει υπαχθεί, έως την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου, σε πρόγραμμα εξυγίανσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4 έως 10 του άρθρου 174 του  ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 74 και 75 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270), απαιτείται για τη συνέχιση της χρηματοδότησης του φορέα από το Λογαριασμό Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α. του άρθρου 199 μόνον η σύναψη της Προγραμματικής Συμφωνίας Οικονομικής Υποστήριξης του άρθρου αυτού, μετά από σχετική απόφαση του οικείου δημοτικού, περιφερειακού ή διοικητικού συμβουλίου.
2. Οι διατάξεις των άρθρων 175, 176, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191 και 192 ισχύουν από την επόμενη αυτοδιοικητική περίοδο.

 

Σήμερα είμαστε στον Απρίλιο του έτους 2019 για έγκριση του προϋπολογισμού το έτους 2019.

Σε άλλους δήμους, σύμφωνα με το νόμο, ο προϋπολογισμός ψηφίστηκε μέχρι το Νοέμβριο του έτους 2018 και εγκρίθηκε μέχρι τέλους Δεκεμβρίου του έτος 2018!!

 

Τα στοιχεία για την εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του έτους 2018

Παρατηρούμε ότι προϋπολογίστηκαν 101.729.604,50 €.

Εισπράχθηκαν 56.164.134,86 €, δηλαδή το 0,5521% των προϋπολογισθέντων να εισπραχθούν

Πληρώθηκαν  56.196.240,14 €. δηλαδή το 0,5524των προϋπολογισθέντων να δαπανηθούν

Από επίσημα στοιχεία προκύπτει ότι  56.196.240,14 € – 56.164.134,86 € = 32.105,28 €.

Αυτό μόνο στο δήμο Αχαρνών γίνεται (;), να πληρώνουμε 32.105,28 € περισσότερα από όσα εισπράττουμε;

Από τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του έτους 2018 προκύπτει ότι δεν έγιναν δαπάνες 30.483.499,34 €.

ΨΛ61ΩΨ8-ΛΧ1 Εκτέλεση προϋπολογισμού Δεκεμβρίου 2018 δαπάνες 0

Η επιχορήγηση για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού ήταν 15,054,328,18 €, που τελικά τον Δεκέμβριο του 2018 έγινε 6.664.763,47 € χωρίς να καταβληθεί χρειαζόταν; Δε μπορούσαν  να έχουν αναγραφεί στον προϋπολογισμό, στους κωδικούς που δεν έγιναν δαπάνες, το μισό ποσό και να μη χρειάζεται επιχορήγηση;;

Σήμερα δεν έχει ψηφιστεί στο δημοτικό συμβούλιο  τα στοιχεία για την εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Α’ τριμήνου έτους 2019 όπως ο νόμος ορίζει.

Από τα στοιχεία εσόδων – δαπανών το πρώτο τριμήνου του έτους 2019 προκύπτει ότι δεν έγιναν δαπάνες 60.166.458,13 € .

6ΑΓΒΩΨ8-Γ9Ρ Υλοποίηση προϋπολογισμού μέχρι το Μάρτιο 2019 Με μηδενικές δαπάνες

Χρειαζόμαστε επιχορήγηση 18.236.656,68 € ;;

Αφιερώνεται στους δημοτικούς συμβούλους που θα ψηφίσουν τον προϋπολογισμό του έτους 2019

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι

Posted by koszig στο 21 Απριλίου 2019

Posted in Ευρωεκλογές | Leave a Comment »

Τα κόλπα των εφημερίδων

Posted by koszig στο 21 Απριλίου 2019

Στην προεκλογική περίοδο κάθε κόμμα η δημοτική παράταξη προσπαθεί να «πλασάρει τα έργα που έκανε, τα προγράμματα που είχε, τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους και τα προγράμματα που έχει στόχο να εφαρμόσει. Μερικές φορές δημοσιεύονται και οι σφιγμομετρήσεις της κοινής γνώμης,

Όταν εφημερίδα εκδίδεται σε ένα  δήμο, τότε στην προεκλογική περίοδο αυξάνει τα φύλλα  που κυκλοφορεί χρονικά ή αυξάνει των αριθμό των σελίδων.

Υπάρχουν και εφημερίδες που κυκλοφορούν σε αρκετούς δήμους χωρίς αντίτιμο φύλλου, εντελώς δωρεάν. Το κόστος έκδοσης επιβαρύνει τους άμεσα ή έμμεσα διαφημιζόμενους. Τα φύλλα που ο αναγνώστης βλέπει για πρώτη ματιά είναι το εξώφυλλο της πρώτης σελίδας, τις μεσαίες σελίδες, ίσως και της τελευταίας.

Το κόστος διαφήμισης διαμορφώνεται από των αριθμό των φύλλων που εκτυπώνονται και τον αριθμό των σελίδων που περιέχει η εφημερίδα. Όσο λιγότερες σελίδες έχει η εφημερίδα, τόσο το μήνυμα μένει στο μυαλό του αναγνώστη.

Στις Αχαρνές προεκλογικά κυκλοφόρησαν ευρέως φύλλα της εφημερίδας «Η Αλήθεια  της Περιφέρειας Αττικής.

Οι πάνω δύο σελίδες έχουν ημερομηνία κυκλοφορίας 2 Απριλίου 2019. Διαφέρουν σε μέρος της πρώτης σελίδα; και στην τελευταία σελίδα, όπου παρουσιάζεται το ψηφοδέλτιο της παράταξης του δημάρχου Ιωάννη Κασσαβού.

Στο κάτω μέρος υπάρχουν δύο εφημερίδες που κυκλοφόρησαν στις 22 Μαρτίου 2019. Εμφανής η διαφορά  στην πρώτη σελίδα και στις δύο κεντρικές σελίδες που παρουσιάζεται το ψηφοδέλτιο της παράταξης του δημάρχου.

Από την εφημερίδα στις 22 Μαρτίου 2019, άλλοι άλλαξαν παράταξη, άλλοι προσχώρησαν, άλλοι κοιτάνε αλλού και μερικοί ίσως δεν έχουν δικαίωμα να είναι υποψήφιοι.!!

Αυτά έχει η πολιτική. Για το κόστος των δημοσιεύσεων μη ρωτάτε. Είναι θέμα της αρμόδιας επιτροπής μετά τις εκλογές.

 

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Παρουσία υποψηφίων συμβούλων για το Ευρωκοινοβούλιο

Posted by koszig στο 21 Απριλίου 2019

Στις Αχαρνές, προσκεκλημένος εκ μέρους του ΚΙΝΑΛ, εμφανίστηκε ο Γιώργος Καμίνης, δήμαρχος Αθηναίων,  υποψήφιος για την Ευρωβουλή. .

 

Στην εκδήλωση που έγινε σε χώρο στην Κεντρική Πλατεία Αχαρνών παρέστησαν η βουλευτής του ΚΙΝΑΛ Εύη Χριστοφιλοπούλου, οι υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι Σωτήρης Ντούρος, Χρήστος Χαλκίδης, πρώην δήμαρχοι Ντίνος Βρεττός, Τάσος Μουστακάτος. ο πρώην κοινοτάρχης Θρακομακεδόνων Σάββας Βασιλειάδης, ο υποψήφιος δήμαρχος Σπύρος Βρεττός και υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι διαφόρων δημοτικών παρατάξεων .

Η ομιλία του δημάρχου Αθηναίων Γιώργου Καμίνη, υποψηφίου ευρωβουλευτή με το ΚΙΝΑΛ για τις εκλογές της 26ης Μαΐου.

 

Αν εκλεγεί ο κ. Καμίνης στην Ευρωβουλή, ίσως θυμηθεί και το δήμο Αχαρνών για τις ανάγκες που θα παρουσιαστούν  αύριο.

 

 

Posted in Ευρωεκλογές | 1 Comment »

Σοβαρά θέματα με μη σοβαρές αποφάσεις!!

Posted by koszig στο 19 Απριλίου 2019

Τρίτη 16/4/2019. Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου. 4ο Θέμα ημερήσιας διάταξης:

4 Τακτοποίηση εκκρεμοτήτων στο Νέο Κοιμητήριο.

eisigiseis_12A

Την Πέμπτη 18/4/2019

Από τα ανωτέρω είναι φανερό ότι δεν υπάρχει εισήγηση για το θέμα «Τακτοποίηση εκκρεμοτήτων στο Νέο Κοιμητήριο».

Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για το ανωτέρω θέμα.

2115 Απόφαση δημοτικού συμβουλίου 96_της 16-4-2019

Στη απόφαση αυτή έχει καταχωρηθεί μεταξύ άλλων ως εισήγηση:

Όπως αναφέρεται στην έρευνα αλλά και που πολλοί από τους Δημοτικούς Συμβούλους γνωρίζουν, οι πολίτες που προέβησαν στην ανέγερση – σύσταση οικογενειακού τάφου, είχαν υποβάλει αιτήσεις αγοράς, έλαβαν την υπόσχεση ότι οι χώροι θα τους δοθούν και μάλιστα, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων τα μνημεία τα κατασκεύασαν οι Δημοτικές Επιχειρήσεις ‘ΔΕΝΔΑ’ και ‘ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ’. Ποτέ δεν ικανοποιήθηκε το αίτημα τους και παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις στους αρμοδίους για την επίλυση του θέματος, ελάμβαναν μόνο υποσχέσεις και το βασικότερο πλήρωναν και πληρώνουν παρατάσεις με υπέρογκα ποσά.

    Η Υπηρεσία, παρά τα πολλά και δυσεπίλυτα προβλήματα του Νέου Κοιμητηρίου, κατάφερε σήμερα να διαχειρίζεται αποτελεσματικά την διάθεση των χώρων τριετούς χρήσης και με βάση τα στατιστικά στοιχεία που έχει στη διάθεση της κρίνει πως το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να ικανοποιήσει τα αιτήματα των δημοτών για την παραχώρηση χώρων για σύσταση οικογενειακών τάφων χωρίς να υπάρχει κίνδυνος για έλλειψη χώρων τριετούς ταφής.

Από αυτή την εισήγηση προκύπτει ότι:

 • Δημότες προέβησαν σε ανέγερση – σύσταση οικογενειακού τάφου και είχαν υποβάλει αιτήσεις αγοράς.
 • Όπως είχε γίνει γνωστόν στο παρελθόν, «πωλήθηκαν» οικογενειακοί τάφοι, οι δημότες πλήρωσαν το τίμημα και στη συνέχεια διαμόρφωσαν το χώρο με κατασκευή μνημείων.
 • Προφανώς τάφοι χαρακτηρισμένοι  τριετούς ταφής «πωλήθηκαν» ως οικογενειακοί.
 • Υπάρχουν σχετικές αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου για μετατροπή από τάφους τριετούς ταφής σε οικογενειακούς ;
 • Ποιο ήταν το τίμημα που κατεβλήθη ;
 • Αν δεν έγινε αγορά του τάφου τριετούς ταφής, πόσοι τάφοι ανήκουν σε αυτή την κατηγορία και περιμένουν τακτοποίηση;

Η απόφαση καταλήγει:

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψιν του, τα όσα ανέφερε η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Δημοτικών Κοιμητηρίων κ. Αικατερίνη Σταυράκη, την πρόταση του κ. Δημάρχου, τις απόψεις των ομιλητών και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, ύστερα από ονομαστική ψηφοφορία όπου διαπιστώνεται ότι εψήφισαν 27 Δημοτικοί Σύμβουλοι,

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

     Α) Την παραχώρηση χώρων για σύσταση οικογενειακών τάφων στους δημότες που έχουν αναγείρει οικογενειακούς τάφους στο Νέο Κοιμητήριο κατά τα προηγούμενα έτη.

    Β) Η έκπτωση θα είναι από 50% και πάνω ανάλογα κατά περίπτωση.

       Γ) Τις περαιτέρω ενέργειες αναθέτει στον κ. Δήμαρχο.

Στην απόφαση αυτή δεν αναφέρονται πόσοι είναι αυτοί οι τάφοι, πότε έχουν αναγείρει (!!) οικογενειακούς τάφους, ποιοι δημοτικοί παράγοντες έδωσαν υπόσχεση παραχώρησης, πόση παράταση έχει δοθεί για κάθε περίπτωση, ποια ποσά έχουν πληρωθεί;;

Χωρίς αυτά τα στοιχεία πως 27 δημοτικοί σύμβουλοι αποφάσισαν να παραχωρήσουν τάφους τριετούς ταφής προκειμένου να χαρακτηρισθούν οικογενειακοί τάφοι.

Στο δεύτερο μέρος της απόφασης αναφέρεται: «Η έκπτωση θα είναι από 50% και πάνω ανάλογα κατά περίπτωση«

Δεν αναφέρονται οι περιπτώσεις που θα υπάρχει έκπτωση σε τι: Στην αγορά χρήσης των τάφων, στα τέλη παράτασης ανακομιδής; Πως θα υπολογιστεί η έκπτωση κατά περίπτωση, αφού δεν αναφέρονται οι περιπτώσεις;

Όπως όλες οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου αναφέρεται ότι το δημοτικό συμβούλιο «τις περαιτέρω ενέργειες αναθέτει στον κ. Δήμαρχο»

Δηλαδή ο δήμαρχος θα αποφασίσει ποιοι τάφοι τριετούς ταφής θα χαρακτηριστούν οικογενειακοί. H έκπτωση σε τι θα είναι 50% ;

 

Ένα μήνα πρι τις εκλογές όλα να τα περιμένει κανείς.

Οι συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου για παρόμοια θέματα πρέπει να γίνονται διαφορετικά από τις κοινές συνεδριάσεις,

Το δημοτικό συμβούλιο πρέπει να ακούει τα προβλήματα των δημοτών και να καταγράφει τις προτάσεις τους. Στη συνέχεια οι κάτοικοι πρέπει να αποχωρούν και σε κλειστή συνεδρίαση, που προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου, να κατατίθενται γραπτές προτάσεις και οι δημοτικοί σύμβουλοι με μυστική ψηφοφορία να  αποφασίζουν για τα προβλήματα κοινού ενδιαφέροντος.

Παρατηρώντας αυτή τη συνεδρίαση για επίλυση προβλημάτων των κοιμητηρίων που χρονίζουν αναρωτιέται κάποιος.

 

Τεσσεράμισι χρόνια τη παρούσα δημοτική Αρχή τι έκανε;; 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

ΔΗ.Κ.Ε.Α. Τι μέλει γενέσθαι;

Posted by koszig στο 18 Απριλίου 2019

Η ΔΗ.Κ.Ε.Α. είναι η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αχαρνών.  Τα τμήματα που λειτουργούν:

Πρόεδρός της τα έτη 2014-2018 ήταν η Μαρία Ναυροζίδου.. Αυτοί ήταν η τομείς δραστηριότητας της δημοτικής επιχείρησης. Εκτός από αυτούς του τομείς οι υπάλληλοι και η διοίκηση της ΔΗΚΕΑ ασχολήθηκαν με τα πανηγύρια στο δήμο Αχαρνών και βοήθησαν τις εκδηλώσεις πολιτιστικών φορέων, όπως τα Μαθητικά Φεστιβάλ Αρχαίου Θεάτρου.

Για τη λειτουργία όλων αυτών των τμημάτων απαιτούνται έσοδα και δαπάνες. Αυτή διαχείριση γίνεται λογιστικά με την προϋπόθεση ότι υπάρχει εγκεκριμένος προϋπολογισμός, ο οποίος συντάσσεται από τη διοίκηση της ΔΗΚΕΑ και εγκρίνεται αρχικά από το δημοτικό συμβούλιο και επικυρώνεται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Η διοίκηση της ΔΗΚΕΑ συνέταξε κα ενέκρινε στο σχέδιο προϋπολογισμού του έτους 2019, όπως και του έτους 2018 πέρυσι.

Το δημοτικό συμβούλιο ψήφισε τον προϋπολογισμό, αλλά δεν επικυρώθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για λόγους νομιμότητας της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.

6945ΟΡ1Κ-ΕΩΝ Ακύρωση της αριθμ 35_2018 απόφασης προϋπολογισμού ΔΗΚΕΑ 2018

60Γ1ΟΡ1Κ-ΤΧΣ Ακύρωση προϋπολογισμού ΔΗΚΕΑ 2019

 

Η έλλειψη προϋπολογισμού πέρα της 31ης Μαρτίου 2019 καθιστούσε αδύνατη την πληρωμή υποχρεώσεων σε προμηθευτές της ΔΗΚΕΑ και για αυτό το λόγο η πρόεδρος της ΔΗΚΕΑ Μαρία Ναυροζίδου υπέβαλε στο δημοτικό συμβούλιο την παραίτησή της με τη διευκρίνηση ότι θα παραμείνει στα καθήκοντά της μέχρι να γίνει οριστικά αποδεκτή η παραίτηση από το δημοτικό συμβούλιο.

Τα γεγονότα μετά την υποβολή της παραίτησης αποτυπώθηκαν σε μια σειρά αναρτήσεων στο διαδίκτυο, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ)

Για τον τρόπο που χειρίστηκε το θέμα η δημοτική Αρχή έγινε αναφορά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Αναφορά για πραξικοπηματική ενέργεια

Ο όρος  πραξικοπηματική ενέργεια είναι χαρακτηρισμός διοικητικών πράξεων που δεν στηρίχθηκαν σε υπάρχοντες νόμους. Χαρακτηριστική ήταν η φράση «θα προχωρήσουμε σε αυτές τις διοικητικές πράξεις, που αμφισβητείται η νομιμότητα, και ας τις ακυρώσει η Αποκεντρωμένη«.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ακύρωσε δύο συνεδριάσεις της ΔΗΚΕΑ με την προεδρία της Όλγας Ποιμενίδου.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 5_2019 – ΩΦ10ΟΡ1Κ-0ΙΥ

Στην πρώτη απόφαση αναφέρεται:

Επειδή από τα ανωτέρω συνάγεται ότι κατά τη λήψη της υπό εξέταση απόφασης δεν υπήρχε νόμιμη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω της μη νόμιμης συγκρότησής του, καθώς με την υπ’ αριθ. 93/3029 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών δεν υπερψηφίστηκε ο ορισμός νέου Προέδρου.

Ενώ ο Όλγα Ποιμενίδου δεν ήταν νόμιμη πρόεδρος συγκάλεσε συνεδρίαση διοικητικού συμβουλίου της ΔΗΚΕΑ.

Μετά από αναφορές στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, ακυρώθηκε και η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ΔΗΚΕΑ.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 6_2019 – 6ΕΤ0ΟΡ1Κ-ΗΔ0

Με το ίδιο αιτιολογικό ακυρώθηκε και η δεύτερη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΔΗΚΕΑ.

Μετά από αυτά τα γεγονότα στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 16/4/2019  η δημοτική αρχή στην αρχή της συνεδρίασης έφερε ως έκτακτο θέμα την αποδοχή της παραίτησης της Μαρίας Ναυροζίδου και τον ορισμό νέας προέδρου.

Μετά από ονομαστική ψηφοφορία η πρόταση δε συγκέντρωση τον αριθμό των 23 ψήφων, απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να συζητηθεί ένα θέμα ως έκτακτο, και δε συζητήθηκε η πρόταση. Μετά από αυτό πρόεδρος της ΔΗΚΕΑ παραμένει η Μαρία Ναυροζίδου.

Αυτά είναι τα κατορθώματα της δημοτικής Αρχής με αποκλειστικό υπεύθυνο το δήμαρχο Ιωάννη Κασσαβό.

Η κατάφωρη παραβίαση της νομιμότητας δε φέρνει πάντοτε επιθυμητά αποτελέσματα.

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Ελεύθερη Πατρίδα – Υποψήφιος ευρωβουλευτής

Posted by koszig στο 18 Απριλίου 2019

Posted in Εκλογές 2019 | 1 Comment »

Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων – Γενική Συνέλευση

Posted by koszig στο 18 Απριλίου 2019

Posted in Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων | Leave a Comment »