Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Η πρώτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου το έτος 2020

Posted by koszig στο 24 Ιανουαρίου 2020

 

Στις 20 Ιανουαρίου 2020 συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αχαρνών με 13 θέματα ημερήσιας διάταξης.

Ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν:
«3. Λήψη απόφασης περί καθιέρωσης τοπικής θρησκευτικής εορτής του Δήμου Αχαρνών από το Δημοτικό Συμβούλιο

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 20-1-2020

Σχετικό απόσπασμα από τη συνεδρίαση για το ανωτέρω  θέμα:

 

Στο βίντεο ακούγεται η εισήγηση από την αντιδήμαρχο Λουίζα Κοσμίδου.

Μετά την εισήγηση η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ακούγεται να λέει: «Ψηφίζεται κύριοι συνάδελφοι.  Ομόφωνα ως η εισήγηση.».

Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου

ΩΝ2ΠΩΨ8-29Ν Απόφαση δημοτικού συμβουλίου για καθιέρωσης τοπικής θρησκευτικής εορτής του δήμου Αχαρνών

Ακολούθησε η δημοσίευση της απόφασης στη Δι@ύγεια (ΑΔΑ: ΩΝ2ΠΩΨ8-29Ν)

Στην ανωτέρω απόφαση

Αυτό είναι το πρώτο τμήμα της απόφασης. Υπογεγραμμένο απομαγνητοφωνημένο πρακτικό της συνεδρίασης δεν υπάρχει για να ληφθεί απόσπασμα.

Τα μόνα στοιχεία που υπάρχουν είναι η μαγνητοφωνημένη συνεδρίαση και η καταγραφή της συνεδρίασης σε βίντεο.

Το κείμενο της απόφασης καταλήγει

Στο ανωτέρω βίντεο που φαίνεται η εισήγηση και η ψηφοφορία δεν υπάρχει πρόταση δημάρχου.

Μετά το τέλος της συζήτησης του τελευταίου 13ου θέματος την ημερήσιας διάταξης και όσοι δημοτικοί σύμβουλοι είχαν παραμείνει ήταν όρθιοι ο δήμαρχος Σπύρος Βρεττός έλαβε το λόγο και είπε: «Μια διευκρίνιση κύριοι συνάδελφοι, μισό λεπτό πριν φύγετε το 3ο θέμα για την καθιέρωση αργίας του Αγίου Βλασίου να συμπεριλάβουμε αν συμφωνείτε ότι να καθιερωθεί αργία και στις δημόσιες υπηρεσίες  και στα σχολεία της πόλης μας. Λοιπόν κ. συνάδελφοι  …»

 

Όπως φαίνεται ο δήμαρχος ζήτησε την έγκριση της πρότασής του αλλά οι παριστάμενοι δημοτικοί σύμβουλοι δεν απάντησαν.

Ο υπάλληλος που συνέταξε την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ενσωμάτωσε στην απόφαση που είχε συζητηθεί πριν 10 θέματα και την πρόταση του δημάρχου.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 12 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού  Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΒΔΗ4ΩΨ8-65Ι):

12.Οι αποφάσεις λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία για κάθε θέμα ξεχωριστά και γίνεται με ονομαστική κλήση κάθε Δημοτικού Συμβούλου, ο οποίος δηλώνει ότι ψηφίζει υπέρ ή κατά της διαμορφωθείσας πρότασης.

Επειδή, όπως φαίνεται στο βίντεο, δεν έγινε ονομαστική ψηφοφορία στο πρώτο τμήμα της εισήγησης και στο δεύτερο τμήμα της μετέπειτα πρότασης του δημάρχου, δεν τηρήθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου.

Για τους λόγους αυτούς η πρόταση στο δημοτικό συμβούλιο δεν εγκρίθηκε νομότυπα και αν προσβληθεί αρμοδίως ίσως ακυρωθεί.

 

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 20-1-2020 έγιναν και άλλες παρατυπίες.

Ένατο θέμα της συνεδρίασης:

  1.  Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Αχαρνών.

Στην εισήγηση για τη λήψη απόφασης  στο τελευταίο άρθρο του Κανονισμού αναφέρεται:

2030 Εισήγηση για Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Αχαρνών.

ΑΡΘΡΟ 16Ο

  Ισχύς του κανονισμού

Η ισχύς του κανονισμού αρχίζει από την ψήφισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Ο Κανονισμός, εναρμονισμένος με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, εγκρίνεται, συμπληρώνεται και τροποποιείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.

Η συζήτηση και ψηφοφορία για το θέμα φαίνεται στο κατωτέρω βίντεο.

 

Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου

2030 Απόφαση 10/2020 για τον Κανονισμό Κοινωνικού Φαρμακείου

Όπως φαίνεται στο βιντεο δεν  υπήρξαν ερωτήσεις, απαντήσεις και τοποθετήσεις στο θέμα.

Το δημοτικό συμβούλιο ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ χωρίς να γίνει ονομαστική ψηφοφορία, που να αποτυπώνεται πόσοι σύμβουλοι ψήφισαν υπέρ.

Επειδή, το άρθρο 79 παρ, 2 του ν. 3463/2006 περί έκδοσης κανονιστικών αποφάσεων ορίζει ότι οι αποφάσεις κανονιστικού χαρακτήρα λαμβάνονται από τα δημοτικά συμβούλια με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους.

Επειδή δεν έγινε ονομαστική ψηφοφορία σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 2 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου για να διαπιστωθεί η απόλυτη πλειοψηφία των μελών του δημοτικού συμβουλίου.

Επειδή στην απόφαση 10/2020 του δημοτικού συμβουλίου αναφέρεται ότι η απόφαση ελήφθη ομόφωνα χωρίς να αναφέρει τον αριθμό των θετικών ψήφων.

Για τους ανωτέρω λόγους η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής θα αποφασίσει την ακύρωση της με αριθμό 10/2020 του δημοτικού συμβουλίου.

Επειδή και για άλλες αποφάσεις  δεν έγινε ονομαστική ψηφοφορία σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 2 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου ίσως ακυρωθούν με αποφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Οι συνεδριάσεις του δημοτικου συμβουλίου δεν είναι συγκεντρώσεις σε καφενείο να αποφασίζουν οι επικεφαλής και οι παριστάμενοι όπως εκείνοι κρίνουν, αλλά υποχρεούνται να λαμβάνουν τις αποφάσεις σύμφωνα με το νόμο.

Ο καιρός γαρ εγγύς!!

 

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »

«ΑΡΩΓΗ» – Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας

Posted by koszig στο 24 Ιανουαρίου 2020

Η ώρα για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας για το έτος 2020 έφτασε.

 

 

 

Και του χρόνου με υγεία

 

 

 

Posted in Αρωγή | Leave a Comment »

Ακόμα μια κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας

Posted by koszig στο 24 Ιανουαρίου 2020

 

Posted in Λύκειο Ελληνίδων | Leave a Comment »

Υπερήφανος ή ανύπαρκτος δήμος;

Posted by koszig στο 23 Ιανουαρίου 2020

Στις 14/9/2014 το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αχαρνών με την απόφαση 199/2014 ψήφισε νέο Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΒΔΗ4ΩΨ8-65Ι Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου

Στο άρθρο 9 γίνεται αναφορά για τη δυνατότητα που έχουν δημότες του δήμου Αχαρνών να λαμβάνουν το λόγο.

Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020. Η  πρώτη συνεδρίαση του μηνός Ιανουαρίου. Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του δημοτικό συμβουλίου δημότης των Αχαρνών, κάτοικος της περιοχής Ξενοδοχοϋπαλλήλων, μετά τις συζητήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων που ανέπτυξαν τις απόψεις τους για θέματα του δήμου Αχαρνών, την τοποθέτηση του δημάρχου και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ζήτησε το λόγο για να αναφερθεί σε σοβαρό θέμα που αφορά δημότες.

Παρακολουθείστε το σχετικό τμήμα της συζήτησης

 

Ένας δημότης πριν τη συνεδρίαση είχε μοιράσει στους  επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων ένα πλήθος από  έγγραφα για ενημέρωσή τους. Ποιο ήταν το θέμα της ενημέρωσης; Η υδροδότηση των κατοίκων της περιοχής Ξενοδοχοϋπαλλήλων.

 

 

Για την περιοχή Ξενοδοχοϋπαλλήλων δεν υπάρχει σε κανένα Τεχνικό Πρόγραμμα -Πολεοδόμηση-Πράξη εφαρμογής για την περιοχή.

Στις περιοχές ΜΕΓΑΛΑ ΣΧΟΙΝΑ, ΚΑΤΕΒΑΣΙΑ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ, ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ, ΠΑΤΗΜΑ ΔΗΜΟΓΛΗ υπάρχει ιδιωτικό δίκτυο υδροδότησης.

Στο άνω μέρος του χάρτη, με μπλε γραμμή είναι η θέση που διέρχεται ο αγωγός της ΕΥΔΑΠ προς το Ολυμπιακό Χωριό.

Κάτοικοι της περιοχής Ξενοδοχοϋπαλλήλων  απευθύνθηκαν στο δήμο Αχαρνών να μεριμνήσει, ώστε  η ΕΥΔΑΠ να αναλάβει την υδροδότηση του οικισμού των Ξενοδοχοϋπαλλήλων. Επειδή δεν είχε προχωρήσει αυτή η διαδικασία Δημότης της περιοχής απευθύνθηκε στο Συνήγορο του Πολίτη στις 28-3-2018.

Στις 19-10-2018 η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ενημέρωσε το Συνήγορο του Πολίτη με έγγραφό της

Έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προς το Συνήγορο του Πολίτη 9-10-2018

Στο κείμενο αναφέρεται:

Σύμφωνα με την παρ.2.3 του άρθρου 3, όπως αντικαταστάθηκε με την αριθ. ο•κ.140424/2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 814/8114-3-2017) προβλέπεται η σύναψη συμφωνητικού ώστε να καθορίζονται «αναλόγως οι υποχρεώσεις καθενός από τους σuσυμβαλλόμενους και να διευθετούνται θέματα διαχείρισης υδατικού πόρου», ενώ παράλληλα σύμφωνα με τηv παρ.2.2.2 «0 οικείος ΟΤΑ ή ο δημόσιος φορέας  διατυπώνει κατευθυντήριες οδηγίες και κανόνες ορθής χρήσης στο πλαίσιο · τήρησης των όρων της άδειας χρήσης και των απαιτήσεων της παρούσας απόφασης».

Από την εξέταση των στοιχείωv του φακέλου  προέκυψε ότι δεν έχει συναφθεί ανάλογο συμφωνητικό  μεταξύ των συμβαλλομένων και ως εκ τούτοu η υδροδότηση του εν λόγω οικισμού δεν ακολουθεί τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις διατάξεις.

Στις 24 Ιανουαρίου 2019 ο Συνήγορος του Πολίτη με έγγραφό του στο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Υδροδότηση του οικισμού Ξενοδοχοϋπαλλήλων Δήμου Αχαρνών» τον ενημέρωσε για τα έγγραφα που έχει απευθύνει σε φορείς στα πλαίσια της διαμεσολάβησης

Έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη προς το Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Το έγγραφο αυτό κοινοποιήθηκε και στο δήμο Αχαρνών από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Κοινοποίηση εγγράφου Συνηγόρου του Πολίτη στο δήμαρχο Αχαρνών κ. Κασσαβό

Μετά από νεώτερη αναφορά του δημότη στο Συνήγορο του Πολίτη στις 7 Οκτωβρίου 2019 στάλθηκε έγγραφο στο δήμαρχο Αχαρνών Σπύρο Βρεττό.

Έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη προς το Δήμαρχο Σπύρο Βρεττό 7-10-2019

Στις 23-10-2019 η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής έστειλε έγγραφο στο δήμαρχο Σπύρο Βρεττό με κοινοποίηση στο Συνήγορο του Πολίτη

Έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προς το δήμαρχο Σπύρο Βρεττό 23-10-2019

Στο κείμενο αυτό αναφέρεται:

Μετά τα παραπάνω προκύπτει ότι παρά τις  επανειλημμένες ενέργειες της Διεύθυνσης Υδάτων, παραμένει σε εκκρεμότητα η χορήγηση αδειών χρήσης ύδατος που αφορούν σε αιτήματα των ιδιωτικών δικτύων που έχον κατατεθεί στην υπηρεσία του δήμου.

Ως εκ τούτου , παρακαλούμε  για τις δικές σας  ενέργειες εντός ενός (1) μήνα από τη λήψη του παρόντος και σας ενημερώνουμε ότι εφόσον η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η Υπηρεσία θα προβεί στην έκδοση απόρριψης των σχετικών αιτημάτων , σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3.2 του άρθρου 4 της (1) σχετικής ΚΥΑ.

Κατόπιν της έκδοσης της απόφασης.

  • Το υδροοημείο καθίσταται ανενεργό και κατά συνέπεια  απαγορεύεται η άντληση νερού από αυτό.
  • Εlναι υποχρεωτική η σφράγισή του, σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθροu 11 της (1) σχετικής ΚΥΑ.

Τέλος

Σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ 1δ (δδ) της ανωτέρω αναφερόμενης σχετικής ΚΥΑ «με προστιμο απο 1000 μέχρι 2000 ευρώ τιμωρείται όποιος παραβάινει τις υποχρεώσεις που περιγράφονται στην παρ. 2 του άρθρου 11.»

 

Στο έγγραφο αυτό απάντησε η Τεχνική Υπηρεσία στις 4-11-2019

Απάντηση Τεχνικής Υπηρεσίας

Στο Συνήγορο του Πολίτη απάντησε στις 5-11-2019 ο δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός

Απάντηση του δημάρχου Σπύρου Βρεττού στο Συνήγορο του Πολίτη 5-11-2019

Στο έγγραφο αυτό υπάρχει ένα σημείο που χρειάζεται διευκρίνηση.

Κοιν: Γενικό γραμματέα έχει δύο σημεία σχολιασμού:

Με τον όρο Γενικό Γραμματέα ίσως αναφέρεται στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Με τον όρο Γενικό Γραμματέα ίσως αναφέρεται στο Γενικό Γραμματέα του δήμου Αχαρνών, που πέντε ημέρες πριν, στις 1-11-2019 είχε  υποβάλει την παραίτησή του; Ο συντάκτης του εγγράφου μήπως θεωρούσε ότι ο παραιτηθείς Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αχαρνών είχε γνώση των εταιριών υδροδότησης της περιοχής και θα μπορούσε να παρέμβει για την αδειοδότησή τους;

Στο κείμενο του εγγράφου του δημάρχου Σπύρου Βρεττού μεταξύ άλλων αναφέρεται:

‘Στόχος όλων μας, και προσωπικός, είναι η επίλυση, κατά το βέλτιστο τρόπο, σοβαρών και χρόνιων προβλημάτων του Δήμου. Στα πλαίσια αυτά, κατά το προσεχές διάστημα, προτίθεμαι να αναλάβω πρωτοβουλία για το συντονισμό των ενεργειών των υπηρεσιών του Δήμου με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και με τις υπό αδειοδότηση εταιρείες ύδρευσης προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με έγγραφό της  στο Συνήγορο του Πολίτη τον ενημέρωσε μεταξύ άλλων και για το έγγραφο του δημάρχου.

Ενημέρωση του Δημότη από το Συνήγορο του Πολίτη για το τελευταίο έγγραφο του δημάρχου

Ο Δημότης μετά από αυτό το έγγραφο θέλησε να πληροφορηθεί τις ενέργειες του δημάρχου., 2,5 μήνες μετά το έγγραφό του.

Να ξαναδούμε το σχετικό βίντεο τώρα που έχουμε ενημερωθεί με το θέμα.

Στο δημοτικό συμβούλιο τον χειρισμό της διαδικασίας έχει η πρόεδρος.

Ο δήμαρχος είναι προσκεκλημένος στο δημοτικο συμβούλιο και του δίνεται ο λόγος κατά προτεραιότητας απο την προεδρο όταν ζητηθεί.

Στο βίντεο (χρόνος 0:24) ακούγεται φωνή δημότη που λέει ότι «έχω κάνει αίτημα … Έχω δικαίωμα να μιλήσω…» .Προφανώς ο Δημοτης αναφέρεται στο άρθρο 9, παρ. 6 του Κανονισμου Λειτουργίας του Δημοτικό Συμβουλίου.

Ο προσκεκλημένος στη συνεδρίαση δήμαρχος παίρνει ο λόγο και λέει «όποιος δήμοτης κάνει αίτημα και φωνάζει … το κάναμε εδώ καφενείο  …»

Μια απαράδεκτη συμπεριφορά του δημάρχου να μη λάβει νόμιμα το λόγο δημότης, στην πρώτη συνεδρίαση του μήνα και σε διάστημα τριών λεπτών να διατυπώσει το αίτημά του.

Ως εκ τούτου , παρακαλούμε  για τις δικές σας  ενέργειες εντός ενός (1) μήνα από τη λήψη του παρόντος και σας ενημερώνουμε ότι εφόσον η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η Υπηρεσία θα προβεί στην έκδοση απόρριψης των σχετικών αιτημάτων , σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3.2 του άρθρου 4 της (1) σχετικής ΚΥΑ.

Αυτό έχει διατυπωθέι στο έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Από «τη λήψη του παρόντος» πέρασαν 3 μήνες.

Φανταστείτε η Αποκεντρωμένη να τηρεί αυστηρά το νόμο και να έχει δώσει εντολή να σφραγιστούν οι γεωτρήσεις που τροφοδοτούν τις ανωτέρω περιοχές.

Τότε θα καταλάβει ο δήμαρχος αν ο δήμος Αχαρνών είναι καφενείο, που εφαρμοζει το νόμο κατά το δοκούν.

Ο καιρός γαρ εγγύς!!

 

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »

Οι πρωτοχρονιάτικες πίτες για το έτος 2020

Posted by koszig στο 22 Ιανουαρίου 2020

Η πρωτοχρονιάτικη πίτα του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Αχαρνών έτους 2020

 

Η πρωτοχρονιάτικη πίτα της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών (ΔΗ.Κ.Ε.Α.) έτους 2020

Η κοπή της πίτας

 

Το χορευτικό μέρος

 

Επίκαιρα τραγούδια

 

Η πρωτοχρονιάτικη πίτα του Ελληνικού Ορειβατικού Ομίλου Αχαρνών έτους 2020

 

Η πρωτοχρονιάτικη πίτα του Συλλόγου Κρητών Αχαρνών έτους 2020

 

Εξωραϊστικός Σύλλογος Χαραυγής. Πρωτοχρονιάτικη πίτα έτους 2020

 

Την επόμενη εβδομάδα ο δεύτερος γύρος!!

 

Posted in Γενικά | Leave a Comment »

Σεμινάρια Ελληνικού Πολιτισμού

Posted by koszig στο 22 Ιανουαρίου 2020

Posted in Αριστοτέλης | Leave a Comment »

Αντί Μνημοσύνου στην Ελένη Σαχσανίδη

Posted by koszig στο 20 Ιανουαρίου 2020

Ήταν  2 Απριλίου 2015. Ημέρα που συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο με 36 θέματα. Τριακοστό θέμα ημερήσιας διάταξης ήταν:

30 Σύσταση εθελοντικής ομάδας εργασίας Δήμου Αχαρνών. 

Η εισήγηση για το θέμα αυτό.

2140 Εισήγηση για Σύσταση εθελοντικής ομάδας εργασίας Δήμου Αχαρνών

Ένα τμήμα της εισήγησης

Η απόφαση

2140 Απόφαση 125 2-4-2015

Στην απόφαση αυτή παρόντες και απόντες ήταν:

Δημοτικοι σύμβουλοι είχαν αποχωρήσει κατά τη διαρκεια της συνεδρίασης.

Η Ιστορία. Οι τότε φευγάτοι σήμερα φέρνουν θέμα για ψήφιση που πέντε χρόνια πριν δεν ψήφισαν!!

Εισήγηση για Ορισμός υπευθύνου της ομάδας Εθελοντών Δήμου Αχαρνών

 

Η Ιστορία θυμίζει …!

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »

Προσεχώς αλλαγές!!

Posted by koszig στο 19 Ιανουαρίου 2020

Ο Άγιος Βλάσιος.

Για τους Ναούς της περιοχής Αχαρνών υπάρχουν γραπτά κείμενα, μεταξύ των οποίων και η διπλωματική εργασία του Δημητρίου Καλομοίρη.

GRI-2018-22953 Διπλωματική εργασία Δημητρίου Καλομοίρη

Ο Ιερός Ναός Αγίου Βλασίου, είναι Τρισυπόστατος. Τιμάται επί ονόματι ιερομάρτυρος Αγίου Βλασίου, Επισκόπου Σεβαστείας του
Θαυματουργού, επί ονόματι της Παναγίας μας της Ζωοδόχου Πηγής και επί ονόματι της Αγίας Αικατερίνης της Πανσόφου.

Ο ένδοξος Ιερομάρτυς του Χριστού Βλάσιος, γεννήθηκε στη Μικρά Ασία, στα μέρη του Πόντου και έζησε στα χρόνια της βασιλείας του Λικινίου, ο οποίος βασίλεψε από το 308 μέχρι το 323 μ.Χ. Είχε σπουδάσει την Ιατρική επιστήμη, αλλά δεν ασκούσε την ιατρική ως επάγγελμα, αλλά το ασκούσε με πνεύμα φιλάδελφο και αγαθοεργό. 

Οι Αχαρνείς, μέχρι το 1906 εκκλησιάζονταν στον παλαιό Ναό του Αγίου Βλασίου, που ήταν στην Κεντρική Πλατεία και μπροστά στο κτίριο που στεγάζεται σήμερα η Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Αχαρνών. Μάλιστα, στη θέση αυτή, υπάρχει ένα κυκλικό κομμάτι πρασίνου, χωρίς να υπάρχει κάποια αναφορά, ότι σ’ αυτό το σημείο ήταν κάποτε η πρώτη εκκλησία του Αγίου Βλασίου.

Με κόκκινο κύκλο φάινεται ο χώρος του παλαιού Αγίου Βλασίου που κατεδαφίστηκε το έτος 1906.

Το έτος 1900 έγιναν τα εγκαίνια  του νέου να του  Αγίου Βλασίου και λίγα χρόνια μετά κετεδαφίστηκε ο παλαιός ναός.

Η εορτη του Αγίου Βλασίου είναι στις 11 Φεβρουαρίου.  Δεν είναι γνωστό από πότε επίσημα καθιερώθηκε ως Πολιούχος των Αχαρνών και αποτελεί την επίσημη εορτή των αρχόντων της πόλης των Αχαρνών.

Μέχρι σήμερα στις 11 Φεβρουαρίου γίνεται η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και ακολουθεί η περιφορά των Ιερών Λειψάνων και της Σεπτής Εικόνας του Αγίου Βλασίου.

Για τη σχολική εκπαίδευση  η εορτή των Τριών Ιεραρχών στις 30 Ιανουαρίου ήταν αργία. Είναι κάτι που θυμούνται οι παλαιότεροι.

Με νεώτερο νόμο :

Συγκεκριμένα « Η  30ή Ιανουαρίου κάθε έτους , ημέρα της θρησκευτικής  των Τριών Ιεραρχών , παύει να συμπεριλαμβάνεται στις ημέρες σχολικής αργίας. Αποκαθίσταται ως ημέρα πραγματοποίησης εορταστικών εκδηλώσεων προς τιμή των Μεγάλων αυτών Πατέρων αλλά και της Παιδείας, καθώς και των μετόχων της εκπαιδευτικής διαδικασίας , εκπαιδευτικών και μαθητών.

 

Τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου συνεδριάζει το δημοτικό συμβουλιο του δήμου Αχαρνών. Ένα απο τα θέματα της ημερήσια διάταξης είναι:

3. Λήψη απόφασης περί καθιέρωσης τοπικής θρησκευτικής εορτής του Δήμου Αχαρνών από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η εισήγηση.

Εισήγηση για Εορτή Αγίου Βλασίου ως αργία

Σε αυτή την εισήγηση αναγράφεται:

  1. Την καθιέρωση της ημέρας εορτασμού του Αγίου Βλασίου ως τοπική θρησκευτική εορτή του Δήμου Αχαρνών στις 11Φεβρουαριου κάθε έτους.
  2. Οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που εδρεύουν στο Δήμο Αχαρνών, λαμβάνουν υποχρεωτικά μέρος στις εορταστικές εκδηλώσεις της τοπικής θρησκευτικής εορτής, σύμφωνα με το πρόγραμμα εορτασμού του Δήμου Αχαρνών.
  3. Οι εκδηλώσεις του εορτασμού περιλαμβάνουν γενικό σημαιοστολισμό από την 8ηπρωινή της προηγούμενης ημέρας της εορτής μέχρι τη δύση του ηλίου της ημέρας της εορτής και φωταγώγηση του δημοτικού καταστήματος και των λοιπών δημοσίων κτηρίων, από τη δύση του ηλίου της προηγούμενης ημέρας της εορτής μέχρι τις πρωινές ώρες της επόμενης.
  4. Το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων καταρτίζεται με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής.

Μέχρι σήμερα που η 11η Φεβρουαρίου δεν ήταν αργία, πως γινόταν ο εορτασμος χωρίς του μαθητές;

Όταν είναι κλειστά τα σχολεία τι σημαντικό θα προσθέσουν στον εορτασμό. Θα συμμετέχουν στην περιφορά των Ιερών Λειψάνων και της εικόνας του Αγίου Βλασίου; Από ποια διαδρομή θα γίνεται η περιφορά με τη συμμετοχή εκατοντάδων ή χιλιάδων μαθητών;

Ο σημαιοστολισμός της πόλης των Αχαρνών τι θα προσθέσει σε μια θρησκευτική εορτή;

Η χρονική στιγμή για την έναρξη των διαδικασιών κατοχύρωσης νομικά των εκδηλώσεων τι αίγλη θα δώσει στην εορτή του Αγίου Βλασίου, αφού ο ναός είναι κλειστός και είναι άγνωστο πότε θα ανοίξει.

Ο εορτασμός της Ζωοδόχου Πηγής, πέρα απο το θέμα της αργίας των σχολείων  που θα είναι κλειστά λογω των εορτών του Πάσχα, θα συνοδεύεται με σημαιοστολισμό και φωταγώγηση της πόλης;

Σήμερα το πρόγραμμα των εκδηλώσεων καταρτίζει ο δήμος Αχαρνών. Αύριο θα το καταρτίζει κατά βούληση ο Περιφερειάρχης;

Το ίδιο θα ισχύει και για το Πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής;

Είναι γεγονός οτι πρέπει να τηρείται η δεοντολογία στις θρησκευτικές εορτές σχετικά με τον σεβασμό στους Ναούς.

Σήμερα, χωρίς τη νομική κατοχύρωση του εορτασμού, τηρείται ο σεβασμός του χώρου στην είσοδο του ναού; Αύριο μετά την τυπική κατοχύρωσης της εορτής του Αγίου Βλασίου με Προεδρικό Διάταγμα ως τοπική εορτή θα υπάρχει ο σεβασμός του χώρου στην είσοδο του Ναού;

Ες αύριον τα σπουδαία!!

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »

Προϋπολογισμός – Έχουμε δρόμο μπροστά μας!!

Posted by koszig στο 18 Ιανουαρίου 2020

Σύμφωνα με το άρθρο 39 του νόμου 4257/2014:

Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου.
Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.

Επομένως μέχρι 30 Ιανουαρίου 2020 στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου η οικονομική επιτροπή θα πρέπει να έχει υποβάλει την εισήγησή της.

Το τελευταίο δεκαήμερο του Ιανουαρίου θα έχουν τελειώσει οι οικονομικές καταχωρήσεις  και θα πρέπει να έχει αναρτηθεί η μηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του μηνός Δεκεμβρίου.

Με αυτά τα στοιχεία θα μπορεί η διοίκηση του δήμου και η αντιπολίτευση να προετοιμάσουν τις προτάσεις τους για την ψήφιση του προϋπολογισμού.

Κρίσιμο σημείο στη σύνταξη του προϋπολογισμού είναι η έγκριση των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Δημοτικοί σύμβουλοι έχουν εκφράσει εγγράφως τη διαμαρτυρία τους για τη μη νόμιμη διαδικασία στην ψήφιση από το δημοτικό συμβούλιο των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.

Σύμφωνα με έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής:

Για τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 9-12-2019  έχουν γίνει σχετικές αναρτήσεις στο διαδίκτυο, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

 

Κάπως έτσι πηγαίνει ο δήμος στα οικονομικά θέματα 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »

Η “ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ” κυκλοφόρησε – Φύλλο 235 της 19ης Ιανουαρίου 2020

Posted by koszig στο 18 Ιανουαρίου 2020

 Φύλλο 235 της 19ης Ιανουαρίου 2020

 

Τα τρία προηγούμενα τεύχη

Φύλλο 234 της 5ης Ιανουαρίου 2020

Φύλλο 233 της 22ας Δεκεμβρίου 2019

Φύλλο 232 της 8ης Δεκεμβρίου 2019

 

Posted in ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ | Leave a Comment »