Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Τράμπας συνέχεια!!

Posted by koszig στο 22 Φεβρουαρίου 2017

Υπάρχουν κάποιοι δήμοι όπως των Αχαρνών και όμοροι δήμοι, όπως των δήμου Φυλής  και Ασπροπύργου, Ηρακλείου και Μεταμορφώσεως που έχουν ανάγκη εξειδικευμένων προσώπων στους Ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Hardware, κλπ), σε γνώσεις τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.α.

Μεταξύ των εξειδικευμένων ατόμων στο δήμο Αχαρνών υπάρχουν και μερικοί που έχουν εξειδικευμένες γνώσεις στην τοπική Αυτοδιοίκηση, στη χρήση και τη λειτουργία των ηλεκτρονικών υπολογιστών και μάλιστα έχουν και εταιρείες. Φαίνεται ότι στα Λύκεια των Αχαρνών, Γενικά,  ΕΠΑΛ δίνουν τις αναγκαίες γνώσεις για τα θέματα αυτά. Ιδού η απόδειξη.

 

%cf%89%cf%86%cf%88%ce%b6%cf%89%cf%88%ce%bd-%ce%b9%ce%b13

Πριν όμως την αποκατάσταση προηγήθηκε μια μικρή τακτοποίηση

%ce%ba%cf%89%ce%bd%cf%83%cf%84%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%af%ce%bd%ce%bf%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%83%cf%83%ce%b1%ce%b2%cf%8c%cf%82-%cf%86%cf%85%ce%bb%ce%ae

Η γνωστή μέθοδο Απευθείας Ανάθεση 20.000 € + 23% ΦΠΑ

Παλαιότερα  είχαν γίνει  ανάλογες κινήσεις στο δήμο Αχαρνών για διορισμό προσώπων συγγενών παραγόντων του γειτονικού δήμου Φυλής και σε αντάλλαγμα «τακτοποιήσεις» αδελφής και γιου σημαίνοντος προσώπου του δήμου Αχαρνών στο δήμο Φυλής.

Για το δήμο Αχαρνών φαίνεται ότι Ενεργός Πολίτης με παρέμβασή του  σταμάτησε το διορισμό   συγγενικού προσώπου του δημάρχου Ασπροπύργου σε θέση ειδικού συμβούλου του δημάρχου Αχαρνών.

%ce%b1%cf%80%cf%8c%cf%86%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%83%ce%b9%ce%b4%ce%b7%cf%81%cf%8c%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%bf%cf%85

Ένας από τους λόγους που δεν είναι νόμιμη η απόφαση αυτή είναι ότι τον ειδικό σύμβουλο του δημάρχου διορίζει ο δήμαρχος και όχι ο αναπληρωτής του.!!

 

Το Ελεύθερο Βήμα τιμάει εκείνους που φροντίζουν τις οικογένειές τους

 

Την καλημέρα μου στο Γενικό Γραμματέα του δήμου Φυλής.

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα !!

Posted by koszig στο 21 Φεβρουαρίου 2017

Θυμάμαι!!

Ήταν το έτος 1963, στο Δ’ Συνέδριο της ΕΦΕΕ (Εθνική Φοιτητική Ένωση Ελλάδος), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), στο θέατρο ΔΙΑΝΑ , ένας μικρόσωμος Φοιτητής από τη Θεσσαλονίκη ήταν χωμένος κάτω σε ένα κάθισμα δίπλα μου να γλυτώσει από την αντίπαλη παράταξη ΕΚΟΦ, (κλικ εδώ). Τον  λέγαμε Διονύση, Αργότερα έγινε γνωστότερος, ήταν ο Διονύσης Σαβόπουλος.

 

 

Αυτά ήρθαν στο μυαλό μου σήμερα το βράδυ στις 2 τα μεσάνυχτα, στο δημοτικό συμβούλιο.

 

Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα !!

Ες αύριον τα σπουδαία.

Posted in Γενικά | Leave a Comment »

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ 21 ΦΛΕΒΑΡΗ ΣΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ

Posted by koszig στο 20 Φεβρουαρίου 2017

%cf%83%cf%85%ce%bb

Posted in Γενικά | Leave a Comment »

Πρώτη μέρα. Πρώτη γκέλα!!

Posted by koszig στο 20 Φεβρουαρίου 2017

Την Τρίτη 14/2/2017 συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αχαρνών, (κλικ εδώ). Θέμα της συνεδρίασης ήταν η εκλογή νέου προέδρου του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Αχαρνών μετά τη διαγραφή της προέδρου του δημοτικού συμβουλίου από την παράταξή της. Σε αυτή τη συνεδρίαση ψηφίστηκε νέος πρόεδρος ο Κωνσταντίνος Ρούσσας.

Μετά την εκλογή του προέδρου δύο βήματα έπρεπε να γίνουν για να αποκτήσει  νομιμοποίηση η εκλογή του προέδρου.

Σύμφωνα με το νόμο 3861/2010:

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής

3. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ως φορείς των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού νοούνται τα αιρετά όργανα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού και τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α..

4. Στο διαδίκτυο αναρτώνται:
7) πράξεις διορισμού μονομελών οργάνων και συγκρότησης συλλογικών οργάνων διοίκησης των φορέων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, καθώς και οι τροποποιήσεις αυτών,

Άρθρο 3
Υποχρεώσεις ανάρτησης στο διαδίκτυο

1. Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος νόμου αναρτώνται αμελλητί στο Διαδίκτυο με μέριμνα του οργάνου που τις εξέδωσε.

«5. Η μη ανάρτηση ή η μη έγκαιρη ανάρτηση στο διαδίκτυο των πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για το όργανο που την εξέδωσε ή για τον υπάλληλο που έχει την ευθύνη για την ανάρτηση.»
Η παρ. 5 προστέθηκε με την παρ. 4 άρθρου τρίτου Νομ. 4057/14-14 Μαρτ. 2012 (ΦΕΚ Α΄ 54).

Άρθρο 4
Ισχύς των πράξεων

1. Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2, όταν είναι κατά νόμο δημοσιευτέες, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ισχύουν από τη δημοσίευση τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
«2. Με εξαίρεση τις πράξεις της προηγούμενης παραγράφου, οι λοιπές πράξεις του άρθρου 2 αναρτώνται στο διαδίκτυο κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο και ισχύουν από την ανάρτησή τους.»
Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 4 άρθρ. 23 Νομ. 4210/21-21 Νοεμ. 2013 (ΦΕΚ Α΄ 254).

Μέχρι  σήμερα στο Δι@δίκτιο δεν έχει αναρτηθεί η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την εκλογή του νέου προέδρου του δημοτικού συμβουλίου.

Σύμφωνα με το νόμο 3852/2010:

Άρθρο 64
Εκλογή προεδρείου δημοτικού συμβουλίου

5. Τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της εκλογής στον Ελεγκτή Νομιμότητας ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή δημότη ενώπιόν του, η οποία ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε
(5) ημερών, από τη διενέργεια της εκλογής, αποφαίνεται, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο αφότου παρέλαβε τα πρακτικά, για τη νομιμότητα της εκλογής.

Στις 16/2/2017 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του δήμου Αχαρνών

%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%ce%b4%cf%81%ce%af%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%af%ce%bf%cf%85-20-2-2017

Και η πρόσκληση για τη συνεδρίαση:

%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7

Όπως φαίνεται από το έγγραφο που συνέταξαν ή συνέταξε ο υπάλληλος του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Αντώνης Σπανάκης  ήταν πρόσκληση για συνεδρίαση που υπογραφόταν από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ρούσσα Κωνσταντίνο. Με ποιου εντολή συντάχτηκε αυτή η πρόσκληση;

Ο γενικός γραμματέας του δήμου Αχαρνών, που ενημερώθηκε για την πρόσκληση, δε γνώριζε ότι υπάρχουν διαδικασίες  από την στιγμή της εκλογής του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου μέχρι την νόμιμη ανάληψη των καθηκόντων του;

Έχουν γίνει οι διαδικασίες των άρθρων 2,3,4 του νόμου 3861/2010; Υπάρχει έγκριση από τον Ελεγκτή Νομιμότητας της εκλογής του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου του Κωνσταντίνου Ρούσσα;

Ο δήμαρχος στον οποίο κοινοποιήθηκε η πρόσκληση έκανε έλεγχο νομιμότητας της απόφασης; Θα παραστεί σήμερα σε ένα δημοτικό συμβούλιο αμφίβολου νομιμότητας; 

Ίσως κάποιος Ενεργός Πολίτης έχει ασκήσει το δικαίωμα που του δίνει ο νόμος, να προσφύγει για τη μη νόμιμη, κατά τη γνώμη του, εκλογή του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας δεν πρέπει να εγκρίνει τη νομιμότητα της εκλογής και τη νομιμότητα σύγκλισης του δημοτικού συμβουλίου της 20 Φεβρουαρίου 2917;

Φανταζόσαστε αν συνεδριάσει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο, ψηφίσει για 33 θέματα και στη συνέχεια να ακυρωθούν τι πρόκειται να συμβεί;

Αυτά τα γεγονότα μήπως πρέπει να προβληματίσουν τον κ. Ρούσα για τους ενδεχόμενους κινδύνους που μπορεί να κρύβει  η αποδοχή αυτής της θέσης;

Τάδε έφη Ενεργός Πολίτης και ευθύνη δεν έχει!!

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Μπα, πονάει;

Posted by koszig στο 19 Φεβρουαρίου 2017

ΣΥΡΙΖΑ: Δολοφονική επίθεση…

http://avgi.gr/documents/10179/0/%CE%9A%CE%9F%CE%A5%CE%9C%CE%9F%CE%A5%CE%9D%CE%94%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%9F%CE%A5+%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%95%CE%99%CE%91/2bb1eae5-0114-4be3-965e-e84a071fff98?t=1421420185525&imageThumbnail=3

από ανθρώπους του υποκόσμου…

Πλήγμα κατά της Δημοκρατίας χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ την «δολοφονική επίθεση» στα κεντρικά γραφεία στην Κουμουνδούρου.

«Οι τραμπούκοι που…
δεν δίστασαν καν να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, δεν έχουν καμία σχέση ούτε με το λαϊκό κίνημα ούτε με οποιαδήποτε ιδεολογία. Πρόκειται για ανθρώπους του υποκόσμου, απόλυτα περιθωριοποιημένους» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτει:

«Δεν πρόκειται να φοβηθούμε, δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε. Θα συνεχίσουμε αταλάντευτοι τον αγώνα μας  απέναντι στη διαπλοκή, τα κάθε είδους συμφέροντα, για την υπεράσπιση των πιο αδύναμων»…

avgi.gr

Μπα τα παιδιά τα ατίθασα που αγωνίζονται ενάντια στο σύστημα;
Όταν τα παλιόπαιδα (τουρκιστί «τσογλάνια»), καίνε μια φορά την εβδομάδα τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ, (κλικ εδώ), έγινε καμία ανακοίνωση από το blog ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ;
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη τι κάνει;

Posted in Γενικά | Leave a Comment »

Οικονομική Επιτροπή

Posted by koszig στο 19 Φεβρουαρίου 2017

Μιας  και φτάνουμε στο τέλος του μισού της δημοτικής θητείας ας κάνουμε ένα σύντομο απολογισμό της Οικονομικής Επιτροπής.

Αυτή ήταν η εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής στην αρχή της θητείας  την νέας δημοτικής Αρχής, (κλικ εδώ).

Η σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής είναι:

Οικονομική Επιτροπή

 

%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae%cf%82

Αυτά είναι τα μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά, της Οικονομικής Επιτροπής.

Αυτό είναι το αντικείμενο της Οικονομικής Επιτροπής, (κλικ εδώ),  (κλικ εδώ).

 

Με πρώτη ματιά κάποιος μπορεί να πει ότι η σύνθεση είναι μια χαρά!! Εφαρμόστηκε ο νόμος και οι διαδικασίες.

Η Οικονομική Επιτροπή   ως Όργανο Διοίκησης , και μάλιστα σημαντικό γιατί διαχειρίζεται οικονομικά θέματα, πρέπει να συνεδριάζει με ορισμένους κανόνες. Τους κανόνες ορίζουν σχετικοί νόμοι, κανονιστικές διατάξεις, εγκύκλιοι και κανονισμοί λειτουργίας των συνεδριάσεων του οργάνου.

Για τους κανονισμούς συνεδρίασης, με την εφαρμογή του νόμου 3852/2010,  ανατέθηκε στην ΕΕΤΑΑ. Η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) είναι  θεσμοθετημένος σύμβουλος της Αυτοδιοίκησης και μεταξύ των καθηκόντων της ήταν και η σύνταξη Κανονισμών Λειτουργίας Οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Μεταξύ αυτών των εκδόσεων ήταν και ο  Κανονισμός λειτουργίας Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

Κανονισμός λειτουργίας Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων

Αυτό τον κανονισμό για τη λειτουργίας της δεν ενέκρινε και ψήφισε η οικονομική επιτροπή του δήμου Αχαρνών  σε καμία από τις προηγούμενες δημοτικές Αρχές και φυσικά και την  παρούσα.

Ισχύει όμως ο νόμος 3852/2010 (γνωστός ως «Καλλικράτης»).

Άρθρο 75
Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής και
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

1. Οι επιτροπές έχουν απαρτία, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα είναι περισσότερα από αυτά που απουσιάζουν. Οι επιτροπές συνεδριάζουν δημόσια και αποφασίζουν με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου. Αν σε δύο συνεχείς συνεδριάσεις δεν επιτυγχάνεται απαρτία ή απόλυτη πλειοψηφία, αρμόδιο να λάβει απόφαση
είναι το δημοτικό συμβούλιο.

2. Αν απουσιάζει ή κωλύεται ο πρόεδρος της επιτροπής, προεδρεύει ο αντιπρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντιπροέδρου το μέλος της πλειοψηφίας το οποίο έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους. Αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

4. Αν ένα μέλος της επιτροπής απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) τουλάχιστον συνεχείς συνεδριάσεις, το δημοτικό συμβούλιο με πράξη του το αντικαθιστά.

Τελικά υπήρχαν μέλη της οικονομικής επιτροπής που απουσίαζαν συστηματικά;

2015-1
2015-2

2016-1

 

2016-2

Με αστερίσκο σημειώνονται οι απουσίες.

Από τους ανωτέρω πίνακες είναι  φανερό ότι το έτος 2015 οι Πολύκαρπος Παπαδόπουλος, Βρεττός Σπύρος  (πρώτο εξάμηνο) και Καμπόλης Οδυσσέας απουσίαζαν συστηματικά.

Το έτος 2016 οι Σπύρος Βρεττός, Οδυσσέας Καμπόλης απουσίαζαν συστηματικά και Σωτήρης Ντούρος ένα μεγάλο διάστημα.

Η αντιπολίτευση ήταν απούσα και η πλειοψηφία συμπλήρωνε απαρτία με συστηματική παρουσία των αναπληρωματικών της συμπολίτευσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 4 ο δήμαρχος Αχαρνών Ιωάννης Κασσαβός και ως πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής όφειλε να εφαρμόσει το νόμο και να ζητήσει από το δημοτικό συμβούλιο την αντικατάσταση όσων απουσίαζαν συστηματικά.

Πριν όμως το κάνει αυτό θα έπρεπε να βρεθεί μία λύση για τις συνεδριάσεις της οικονομικής επιτροπής τις απογευματινές ώρες, γιατί τα μέλη της επιτροπής ενδεχομένως να μη μπορούσαν να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις λόγω της εργασίας τους.

Ο δήμαρχος δεν έκανε αυτή την αυτονόητη συνεννόηση, ίσως γιατί οι απουσία της αντιπολίτευσης βόλευε να περνάνε ομόφωνα  όλα τα θέματα που ήταν για ψήφιση στην οικονομική επιτροπή.

Θα αναρωτιέται κανείς γιατί επανέρχεται ένα θέμα που είχε επισημανθεί σε παλαιότερες αναρτήσεις. Είναι για να κινήσουν κάποιοι διαδικασίες για διοικητικές παραλήψεις; Ίσως.

Το κύριο θέμα είναι ότι στις 5 Μαρτίου θα γίνουν εκλογές  για μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και καλό είναι όσοι προταθούν να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις που θα έχουν και τις ενδεχόμενες ευθύνες για παράτυπες ή παράνομες αποφάσεις που θα λάβουν.

Για τη λειτουργία της οικονομικής επιτροπής σε επόμενη ανάρτηση.

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Οι μασκαράδες

Posted by koszig στο 19 Φεβρουαρίου 2017

Σήμερα Κυριακή στις 11 το πρωί οι μασκαράδες θα ξεκινήσουν από το Δημαρχείο. Οι μασκαράδες θα είναι μαζεμένοι εκεί. Στο γνωστό χώρο.

Οι μασκαράδες με στολή η χωρίς στολή στις 11 σήμερα Κυριακή ξεκινάνε για να συναντήσουν τον κόσμο στην Κεντρική Πλατεία.

parelasi-karnavaliston

Άλλη μια εβδομάδα έμεινε να παρελαύνουν οι μασκαράδες με στολή. Μετά θα βγάλουν της στολή, αλλά μερικοί θα παραμείνουν μασκαράδες!!

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Λαογραφική Εταιρεία Θρακομακεδόνων «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» – Μαθήματα Ιστορίας – Τέταρτο μάθημα.

Posted by koszig στο 19 Φεβρουαρίου 2017

Συνεχίστηκαν τα μαθήματα Ιστορίας στο Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων.

Τα προηγούμενα μαθήματα, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ)

 

 

 

 

 

 Κυριακή 18:00 στο Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων το Πέμπτο μάθημα.

 

 

Posted in Αριστοτέλης | Leave a Comment »

Αυτός είναι ο δήμος Αχαρνών

Posted by koszig στο 17 Φεβρουαρίου 2017

Σήμερα Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017 είχε προγραμματιστεί συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 9:30.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_17_2_2017

Παρακολουθείστε τη συνεδρίαση.

 

Στις 10:15 η γραμματέας της επιτροπής ενημέρωσε τους δύο αναμένοντες δημοσιογράφους και την διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών ότι  η συνεδρίαση αναβάλλεται.

Η εκτίμηση είναι ότι δεν επετεύχθη η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι εκτός του δημάρχου εντοπίστηκαν άλλα δύο μέλη της οικονομικής επιτροπής.

Αυτή είναι η διοίκηση του δήμου Αχαρνών σήμερα.

 

Τη Δευτέρα η συνέχεια!!

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Γιάννης Δέδες – Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Δελτίο Τύπου

Posted by koszig στο 17 Φεβρουαρίου 2017

%ce%b4%ce%b5%ce%b4%ce%b5%cf%82

Δελτίο Τύπου   Συνάντηση Γ. Δέδε με Υπουργό Εσωτερικών Π. Σκουρλέτη

 

Posted in ΣΥΡΙΖΑ | Leave a Comment »