Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Τα ακατανόητα !!!

Posted by koszig στο 24 Μαΐου 2017

 

Να δούμε  τη χρονολογική σειρά των γεγονότων, σχετικά με τα οικονομικά θέματα που συζητήθηκαν και συζητουνται στην Οικονομική Επιτροπή.

Από το πουθενά ξεκινάει η Διεύθυνσης Παιδείας με το αρ. πρωτ. 29089/11-5-2017 έγγραφό της ζητάει την προμήθεια υλικών για την διοργάνωση της
Ανθοκομικής Έκθεσης Αχαρνών
.

Η ∆/νσης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς (;;;), θα κάνει τη διοργάνωση της Ανθοκομικής Έκθεσης Αχαρνών; 

Την επόμενη μέρα το Γραφείο Τύπου  ενημερώνει για την Ανθοκομική Έκθεσης Αχαρνών που θα γίνει στις 26 Μαΐου – 4 Ιουνίου

Την Παρασκευή 19 Μαΐου 2017 πρωτοκολλήθηκε πρόσκληση  για τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 24 Μαΐου 2017.

Η ανωτέρω πρόσκληση δεν είχε αναρτηθεί αμέσως στην Ιστοσελίδα του δήμου Αχαρνών

Τη Δευτέρα 22 Μαΐου 2017 πρωτοκολλήθηκε νέα πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση τη Δευτέρα 22 Μαΐου 2017

Τη Δευτέρα 22 Μαΐου 2017  γύρω στις 13:15 «κυκλοφόρησε» ότι στις 14:00 θα συνεδριάσει εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή.

Στις 13:33 δεν υπήρχε ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του δήμου Αχαρνών για αυτή τη συνεδρίαση.

Στις 14:00 εμφανίστηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, τα προερχόμενα εκ της συμπολίτευσης

 

Αυτή είναι η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΩΘΨΨΩΨ8-302 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 22-5-2017

Στο κείμενο της απόφασης αναγράφεται:

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπόψη της το θέμα και την πρόταση του Προέδρου, άκουσε την εισήγηση της ∆/νσης Οικονομικών, είδε το σχετικό φάκελο, και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ), όπως ισχύουν.

2. Τις Διατάξεις του άρθρου 58 & 72, του Ν. 3852/2010.

3. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008.

4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 22, του Ν. 4441/2016.

6. Το µε αριθµ. πρωτ. 29089/11-05-2017 έγγραφο της ∆/νσης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, που αφορά στην ανάγκη της προμήθειας υλικών για τη διοργάνωση της Ανθοκομικής Έκθεσης Αχαρνών.

7. Την µε αριθµ. 26/2017 μελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

8. Το µε αριθµ. πρωτ. 31572/22-05-2017 αίτημα στο Τµήµα Προϋπολογισμού – Απολογισμού & Οικονομικής Πληροφόρησης για έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

9. Την µε αριθµ. Α-366/22-05-2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.∆.Α.: Ω7ΤΣΩΨ8- Α9Ε).

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

Όπως φαίνεται στην ανωτέρω συνεδρίαση διαλογική συζήτηση για όσα αναφέρει η απόφαση δεν έγινε.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ποιο φάκελο είδαν, αφού δεν πρόλαβαν να καταλάβουν το θέμα!!

Τελικά ψήφισαν ομόφωνα!!

Μετά τη συνεδρίαση αναρτήθηκε στη διαύγεια η απόφαση.

Από ότι φαίνεται η Πράξη Ανάληψης Υποχρέωσης δημοσιεύτηκε στις 13:06. Από εκείνη τη στιγμή  υπήρξαν οι προϋποθέσεις για την έγκριση δαπάνης  από την Οικονομική Επιτροπή.  Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια στις 14:50 και στη συνέχεια στην Ιστοσελίδα του δήμου Αχαρνών

όπως παρατηρούμε στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου πρώτα  αναρτάται η συνεδρίαση της 24/5/2017 και κατόπιν η συνεδρίαση της 22/5/2015 πιθανόν με τη σειρά πρωτοκόλλησης των προσκλήσεων.

Να κλείσουμε την ανάρτηση με μερικά ερωτήματα.

Γιατί η συνεδρίαση της 22/5/2017 ήταν έκτακτη; Η πρόσκληση για τη συνεδρίαση της   24/5/2017  ήταν πρωτοκολλημένη από  την Παρασκευή 19/7/2017.

Για ποιο λόγο η διακινδύνευση μιας μη τυπικά έγκυρης συνεδρίασης, όταν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κλήθηκαν να παραστούν σε μια συνεδρίαση ενημερωνόμενοι μισή ώρα πριν τη συνεδρίαση;

Η έκτακτη συνεδρίαση δε θα μπορούσε να γίνει στις  8 το βράδυ ή στις 3 το μεσημέρι αντί στις 2 το μεσημέρι;

Η δαπάνη των περίπου 7.000 € τι υλικά αφορούσαν; Ήταν τόσο επείγουσα η προμήθεια που δε μπορούσε να αποφασιστεί η δαπάνη δύο ημέρες αργότερα;

Πότε δημοσιεύτηκε η απευθείας ανάθεση;

 Με ποιο πρακτικό επιτροπής έγινε η παραλαβή των υλικών;

Ας ελπίσουμε ότι η αντιπολίτευση στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σε δύο ώρες θα ζητήσει ενημέρωση για τα θέματα αυτά.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Σήμερον

Posted by koszig στο 23 Μαΐου 2017

Σήμερον, τέσσερις ημέρες μετά την ψήφισην εις την Βουλήν των Ελλήνων και δημοσίευση του νόμου  74/19 Μαΐου 2017 και μίαν ημέραν από το Eurogroup της 22 Μαΐου 2017 τι χρειάζεται;

Νόμος 74/19-5-2017

Τώρα ξέρεις

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Θεατρική Παράσταση » Το Σύνδρομο του Επιζήσαντα «

Posted by koszig στο 22 Μαΐου 2017

Την Κυριακή 21 Μαΐου έγιναν οι εκδηλώσεις Μνήμης για τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού που οργάνωσε η  Εύξεινος Λέσχη Αχαρνών και Φυλής ο «Καπετάν Ευκλείδης’.

Επιμνημόσυνη δέηση και καταθέσεις στεφάνων

 

Ακολούθησε η θεατρική παράσταση της θεατρικής ομάδας «Κολχίς» με τίτλο «Το   Σύνδρομο του Επιζήσαντα»

Κολχίς 1.

 

Κολχίς 2

 

Ήταν μια παράσταση που αξίζει να την παρακολουθήσει κάθε Έλληνας

 

 

Posted in Ευκλείδης | Leave a Comment »

Δώρον άδωρον;

Posted by koszig στο 22 Μαΐου 2017

Σε προηγούμενη ανάρτηση είχε γίνει αναφορά για τη διακήρυξη του δήμου Αχαρνών προκειμένου να ενοικιαστεί κτήριο για τη δημιουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης, (κλικ εδώ).

Όπως; έγινε γνωστό ο διαγωνισμός απέβη άκαρπος γιατί δεν εμφανίστηκε καμία προσφορά.

Κανονικά έπρεπε να συνεχιστούν οι διαδικασίες προκειμένου να επαναληφθεί η διαδικασία ή να αλλάξουν οι προδιαγραφές ή να αποφασιστεί  αν πράγματι χρειάζεται ένα κτήριο με αυτές τις προδιαγραφές.

Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 15 Μαΐου συζητήθηκαν και 14 έκτακτα θέματα. Τυπικά έπρεπε να τηρηθούν οι διαδικασίες  του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής.

Κανονισμός λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής δεν υπάρχει.

Υπάρχει ένας πρότυπος κανονισμός λειτουργίας, αλλά δεν έχει ψηφιστεί από καμία Επιτροπή του δήμου από το έτος 2011.

Παρακολουθείστε τμήμα τη συνεδρίαση της της Οικονομικής Επιτροπής που αναφέρεται στο θέμα:

«Παραχώρηση δωρεάν χρήσης ακινήτου, ευρισκόμενο επί της Κεντρικής Πλατείας στις Αχαρνές, προς τον ∆ήµο Αχαρνών προκειμένου να στεγαστούν Υπηρεσίες του»

 

Το θέμα έφερε η προϊσταμένη της οικονομικής επιτροπής ως 14 έκτακτο. Δεν εξήγησε ο δήμαρχος γιατί το θέμα ήταν έκτακτο και δε μπορούσε να συζητηθεί μερικές μέρες μετά. Υπάρχει μια πάγια τακτική να εμφανίζονται έκτακτα θέματα  έτσι ώστε όποιοι από την αντιπολίτευση θέλουν διευκρινήσεις να μη μπορούν να τις έχουν.

Στο συγκεκριμένο θέμα η διευθύντρια της οικονομικής υπηρεσίας ενημερώνει για αιτήματα κληρονόμων του Γεωργίου Καβαλάρη  για παραχώρηση κτηρίου. Τα κείμενα των αιτημάτων άγνωστα. Ο δήμαρχος  περιγράφει αυτό το κτήριο.

Ο δήμαρχος παρεμβαίνων  λέει: «Το κτήριο παραχωρούν στο δήμο Αχαρνών για χρήση χωρίς μίσθωμα. Μας κάνουν αυτή την παραχώρηση την οποία θεωρώ ιδιαιτέρως επωφελή.».  Σε ερώτηση του δημοτικού συμβούλου Μιχάλη Βρεττού στο δήμαρχο «τι υποχρεώσεις αναλαμβάνουμε» ο δήμαρχος απάντησε: » Καμία ανάληψη καμίας ανάληψης υποχρέωσης, ούτε καν συντήρησης δεν υπάρχει στη δέσμευση.»

Αυτή ήταν η διαλογική συζήτηση, η οποίας θα έπρεπε να γραφεί στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Αυτό δεν έγινε γιατί δεν υπάρχουν απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη Δι@ύγεια αναρτήθηκε η απόφαση:

7399ΩΨ8-ΖΓ2 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για παραχώρηση ακινήτου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

1. Δέχεται το κατεπείγον του θέματος

2.Την αποδοχή παραχώρησης δωρεάν χρήσης του ανωτέρω ακινήτου προς το ∆ήµο Αχαρνών , ευρισκόμενο επί της Κεντρικής Πλατείας στις Αχαρνές, προς τον ∆ήµο Αχαρνών προκειμένου να στεγαστούν Υπηρεσίες του.Ο χρόνος παραχώρησης είναι μέχρι τις 30-8-2019 και πέραν αυτού, εφόσον επανεκλεγεί ο κ. Ιωάννης Κασσαβός, για όσο χρόνο θα είναι αυτός Δήμαρχος χωρίς να απαιτείται έγγραφη παράταση της παρούσας δωρεάν παραχωρήσεως µε νέα συμφωνία.

Τρομερή επιτυχία!! Η δωρεά είναι στον Ιωάννη Κασσαβό όσο είναι δήμαρχος!! Ο Ιωάννης Κασσαβός στη συνέχεια παραχωρεί το κτήριο στο δήμο Αχαρνών  όσο αυτός είναι δήμαρχος. για χρήση του δήμου!!!  Κάπως έτσι μεταφράζεται.

Μια απορία. Αν για κάποιο λόγο ο Ιωάννης Κασσαβός πάψει να είναι δήμαρχος πριν την 30-8-2019, τότε το κτήριο θα ανήκει στο δήμο;

Μια δεύτερη απορία. Πόσο θα στοιχίσει η επισκευή του κτηρίου  προκειμένου να έχει τις προδιαγραφές ενός κτηρίου για χρήση των δημοτών;

Μια τρίτη απορία. Αν δεν επανεκλεγεί ο κ. Κασσαβός δήμαρχος θα έχουν στη διάθεσή του για χρήση οι παραχωρησιούχοι  ένα επισκευασμένο κτήριο για ενοικίαση, ίσως και στο δήμο Αχαρνών;

Και μια τελευταία. Οι παραχωρησιούχοι  είναι «ταμειακώς» εντάξει με τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεών τους έναντι του δήμου Αχαρνών;

Αφού κατά το δήμαρχο το θέμα της αποδοχής της παραχώρησης του κτηρίου θα συζητηθεί στο δημοτικό συμβούλιο γιατί ο δήμαρχος το έφερε ως έκτακτο θέμα στην Οικονομική Επιτροπή;

Τυπικά η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δεν είναι νόμιμη γιατί στη συζήτηση του θέματος δεν  ακούστηκε : Ο χρόνος παραχώρησης είναι μέχρι τις 30-8-2019 και πέραν αυτού, εφόσον επανεκλεγεί ο κ. Ιωάννης Κασσαβός, για όσο χρόνο θα είναι αυτός Δήμαρχος χωρίς να απαιτείται έγγραφη παράταση της παρούσας δωρεάν παραχωρήσεως µε νέα συμφωνία. με αποτέλεσμα να υπάρχουν στην απόφαση στοιχεία πλαστότητας, γιατί φαίνεται να φέρεται ως ομοφωνήσας ο κ. Μιχάλης Βρεττός για ένα θέμα που δεν αναφέρθηκε στην εισήγηση!!!

Είναι δυνατόν το δημοτικό συμβούλιο να δεχτεί τέτοια δωρεά;

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Λαογραφική Εταιρεία Θρακομακεδόνων «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» – Μαθήματα Ιστορίας – Δωδέκατο και τελευταίο μάθημα.

Posted by koszig στο 20 Μαΐου 2017

Δυστυχώς  ως εδώ ήταν η ανάρτηση των  μαθημάτων Ιστορίας στο Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων.

Τα προηγούμενα μαθήματα, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

 

 

 

 

 

Εδώ τελείωσαν τα μαθήματα της άλλης ανάγνωσης της Ιστορίας, από εκείνη την Ιστορία, που καλώς, αποτελεί την επίσημη Ιστορία που μαθαίνουμε στα σχολεία. Την Κρατική εκάστοτε Ιστορία.

Τα 12 μαθήματα με τίτλο «Πολιτική και Διπλωματία στη Νεώτερη Ελλάδα  1821-1936 » από τον εκπαιδευτικό και ιστορικό Λευτέρη Παπακώστα φώτισαν τα γεγονότα όπως δεν καταγράφονται στην επίσημη Ιστορία.

Υπάρχει  και ένα κομμάτι της σύγχρονης Ιστορίας  1936-1974 που είναι δύσκολο να παρουσιαστεί, γιατί σε ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των γεγονότων «οι παίκτες και οι θεατές είναι εν ζωή» και ο καθένας μας βλέπει με διαφορετικού χρώματος γυαλιά τα γεγονότα.

Οι αναρτήσεις των «μαθημάτων» στο ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ» θα δώσουν την ευκαιρία σε όσους δεν παρακολούθησαν τα μαθήματα να ρίξουν μια ματιά σε αυτά τα ιστορικά γεγονότα.

Εκτός από αυτά τα μαθήματα στο ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ» είναι αναρτημένα  τα  «Δεκαέξι Μαθήματα Παγκόσμιας Ιστορίας» που είχε παρουσιάσει η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών με οργάνωση της Λαογραφικής Εταιρείας Θρακομακεδόνων «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

 

 

 

 

Posted in Αριστοτέλης | Leave a Comment »

Ψήφισμα για την εγκληματικότητα

Posted by koszig στο 20 Μαΐου 2017

Ψήφισμα

 

Posted in ΚΚΕ | Leave a Comment »

Λαογραφική Εταιρεία Θρακομακεδόνων «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» – Μαθήματα Ιστορίας –Ενδέκατο μάθημα.

Posted by koszig στο 20 Μαΐου 2017

Συνεχίζεται  η ανάρτηση των  μαθημάτων Ιστορίας στο Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων.

Τα προηγούμενα μαθήματα, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ)

Μάθημα Ενδέκατο

 

 

 

Αύριο θα αναρτηθεί το δωδέκατο και τελευταίο μάθημα

 

 

Posted in Αριστοτέλης | Leave a Comment »

Η “ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ ” κυκλοφόρησε – Φύλλο 169 της 21ης Μαΐου 2017

Posted by koszig στο 20 Μαΐου 2017

Φύλλο 169 της 21ης Μαΐου 2017

Τα τρία προηγούμενα τεύχη

Φύλλο 168 της 7ης Μαΐου 2017

Φύλλο 167 της 22ας Απριλίου 2017

Φύλλο 166 της 9ης Απριλίου 2017

Posted in ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ | Leave a Comment »

ΤΕΒΑ – Ημερίδα Σάββατο 20 Μαΐου 2017

Posted by koszig στο 19 Μαΐου 2017

 

Posted in Γενικά | Leave a Comment »

Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων – Εκδηλώσεις 20-21-22 Μαΐου 2017

Posted by koszig στο 19 Μαΐου 2017

 

Posted in Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων | Leave a Comment »