Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα

Posted by koszig στο 18 Φεβρουαρίου 2019

Επειδή εμφανίζονται νέα πρόσωπα να υποβάλλουν υποψηφιότητες δια τις δημοτικές εκλογές καλό είναι να αρχίσουν από τώρα να ενημερώνονται.

Άρθρο 58
Αρμοδιότητες του δημάρχου
1. Ο δήμαρχος προασπίζει τα τοπικά συμφέροντα, κατευθύνει τις δράσεις του δήμου για την υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης, διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας και ασκεί τα καθήκοντά του με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας.
Ειδικότερα, ο δήμαρχος:
α) Eκπροσωπεί το δήμο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή.
β) Eκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, της οικονομικής και της επιτροπής ποιότητας ζωής. H μη εκτέλεση των αποφάσεων αυτών συνιστά σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος.
γ) Ορίζει τους αντιδημάρχους, συγκαλεί και προεδρεύει της εκτελεστικής επιτροπής και συντονίζει την υλοποίηση των αποφάσεών της.

Άρθρο 59
Αντιδήμαρχοι
1. Το δήμαρχο επικουρούν οι αντιδήμαρχοι. Αντιδήμαρχοι είναι οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας που ορίζει ο δήμαρχος και στους οποίους μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων καθ’ ύλην και κατά τόπο. Οι κατά τόπον αρμοδιότητες ασκούνται στα όρια μιας ή περισσότερων δημοτικών ενοτήτων της παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος.

Άρθρο 61
Υποχρεώσεις δημάρχου, αντιδημάρχου και μελών επιτροπών
1. Ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος και τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής κατά την άσκηση των καθηκόντων τους θα πρέπει:
α) να εκπληρώνουν ευσυνείδητα τις υποχρεώσεις τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος,
β) να σέβονται και να διασφαλίζουν τα δικαιώματα των πολιτών και να μεριμνούν για την καθολική εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς το δήμο χωρίς διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου ή του κοινού συμφέροντος,

Το άρθρο αυτό δεν έχει τροποποιηθεί με το νόμο 4555/2018 (Κλεισθένης Ι).

Αυτά για το νομικό πλαίσιο.

Στην ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ δημοσιεύονται κείμενα που αποστέλλονται από τις δημοτικές παρατάξεις. Ένα  από αυτά είναι και το παρακάτω.

Μερικές παρατηρήσεις.

Στις ανωτέρω φωτογραφίες  υπάρχει ένα ατόπημα (είναι ο ελάχιστα επιτρεπτός όρος) που μπορεί να χαρακτηρίσει στις ανωτέρω εικόνες, το σήμα του δήμου Αχαρνών και της παράταξης του δημάρχου.

Ο δήμαρχος θεωρεί ότι ο δήμος είναι ιδιοκτησία του, όταν συνεδριάζει η δική του πολιτική παράταξη στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου και αναρτά τις φωτογραφίες στο διαδίκτυο.

Φανταστείτε ο πρωθυπουργός να είχε συγκεντρώσει τους υποψήφιους βουλευτές στην αίθουσα συνεδριάσεων της Βουλής!!

    

Στην επικεφαλίδα στις επίμαχες εικόνες στο πάνω μέρος  έχει τη χρονολογία  2014 – 2019 η θητεία του δημάρχου και κάτω δύο από τα έργα του στο διάστημα αυτό. Το ένα από αυτά είναι η οδοποιία. Για το έργο αυτό έχει γίνει παλαιότερη ανάρτηση, (κλικ εδώ).

Το έργο σύμφωνα με τους υπολογισμούς προϋπολογίστηκε στο ποσό των 1.100.000 €. Έγινε δημοπρασία και κατακυρώθηκε στο μειοδότη για το ποσό των 257.148,93 €

Σύμφωνα με το άρθρο 59 του νόμου 3852/2010 ο δήμαρχος αναθέτει  σε αντιδημάρχους συγκεκριμένο έργο.

6ΞΥ4ΩΨ8-37Μ Ορισμός αντιδημάρχων 2017

Για τα Τεχνικά έργα ανέθεσε:

Τον κ. ΠΟΛΥΜΕΝΕΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ καθ΄ ύλη Αντιδήμαρχο ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ
 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ
 ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
 ΤΜΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Στο δήμο Αχαρνών έγιναν κάποια έργα και κάποια που είχε υποσχεθεί ο δήμαρχος και η παράταξή του δεν έγιναν. Ίσως υπήρξαν λόγοι πολιτικής, ίσως οικονομικοί λόγοι.

Τα αναφερόμενα έργα μήκους 3.3356 μέτρων υποσχέθηκε η Περιφέρεια Αττικής να τα χρηματοδοτήσει, Υπογράφτηκε η σχετική σύμβαση.

Η Περιφέρεια Αττικής χρηματοδότησε δεκάδες δήμους με προϋπολογισθέντα ποσά 1.100.000 €, μεταξύ των οποίων και το δήμο Αχαρνών

 

Το προϋπολογισμένο ποσό των  1.100.000 € μετά τη δημοπρασία κατέληξε σε 257.148,93 €. 

Το έργο άρχισε, (κλικ εδώ). Στο έργο ο δήμαρχος  έκανε την τιμή να φωτογραφηθεί μαζί του  ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος τεχνικών Έργων Παναγιώτης Πολυμενέας.

Μετά από μερικούς μήνες ο δήμαρχος απέπεμψε τον  κ. Πολυμενέα, όπως είχε αποπέμψει και τον τότε αντιδήμαρχο Αναστάσιο Χίο.

Για τις αποπομπές σε επόμενη ανάρτηση.

Να επανέλθουμε στην αρχή της ανάρτησης. Ποιος έκανε το έργο της ανακατασκευής των οδών.; Ο δήμος Αχαρνών και η δημοτική παράταξη του δημάρχου ή οι Τεχνικές υπηρεσίες του δήμου με επικεφαλής τον αντιδήμαρχο Παναγιώτη Πολυμενέα;

Τώρα που αποπέμφθηκε ο πρώην αντιδήμαρχος, ο νυν αντιδήμαρχος θα αποτελειώσει το έργο;

 

   

   

Αυτή είναι η εκτέλεση του προϋπολογισμού για το έργο. Έμεινε υπόλοιπο  59.320,79 €. Αρκεί να πληρωθούν τα έργα;

Η οδός Παγκάλου τι γίνεται;

   

Αυτά μέχρι προχτές. Σήμερα μπήκαμε στις αποκριές. Είναι η εποχή των μασκαράδων.

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Η “ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ” κυκλοφόρησε – Φύλλο 212 της 17ης Φεβρουαρίου 2019

Posted by koszig στο 16 Φεβρουαρίου 2019

Φύλλο 212 της 17ης Φεβρουαρίου 2019

 

Τα τρία προηγούμενα τεύχη

Φύλλο 211 της 3ης Φεβρουαρίου 2019

Φύλλο 210 της 20ης Ιανουαρίου 2019

Φύλλο 209 της 6ης Ιανουαρίου 2019

 

 

Posted in ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ | Leave a Comment »

Θα βάλουν μυαλό;

Posted by koszig στο 15 Φεβρουαρίου 2019

Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου 18/5/2018. Θέμα συνεδρίασης: Κανονισμός χρήσης κοινόχρηστων χώρων Δήμου Αχαρνών

Απόφαση 62/2018, ΑΔΑ: ΩΗΧΜΩΨ8-ΕΕΠ

Στην απόφαση δεν αναφέρεται ονομαστική ψηφοφορία και ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων που ψήφισαν υπέρ.

Η απόφαση υποβλήθηκε για έγκριση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. ίσως μια αναφορά Ενεργού Πολίτη επιτάχυνε την απόφαση της.

7Ν2ΠΟΡ1Κ-6ΓΣ Κανονισμός κοινοχρήστων χώρων

-Επειδή, από την υπό στοιχείο 10 απόφαση, προκύπτει ότι αν και διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία του Δημοτικού Συμβουλίου για την έναρξη συνεδρίασης, δεν υπήρξε η απαραίτητη εκ του νόμου πλειοψηφία για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση του κανονισμού χρήσης των κοινόχρηστων χώρων. Ειδικότερα, το ανωτέρω θέμα συζητήθηκε στη συνεδρίαση της 18/5/2018 και η υπό εξέταση απόφαση ελήφθη με τη θετική ψήφο 13 δημοτικών συμβούλων και τον Πρόεδρο του Σώματος εκ των 45 μελών του δημοτικού συμβουλίου. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις για τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης απαιτείται η ύπαρξη της απόλυτης πλειοψηφίας του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου, ήτοι η θετική ψήφος 23 εκ των 45 δημοτικών συμβούλων.
Επειδή, η αριθ. 62/2018 απόφαση ελήφθη κατά παράβαση του άρθρου 79 του ν. 3463/2006, πρέπει να ακυρωθεί

Η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής φέρει ημερομηνία 3/7/2018 και κοινοποιήθηκε στο δήμο μερικές ημέρες αργότερα.

Η συνέχεια!!

Η υπηρεσίες του δήμου μετά την ακύρωση της απόφασης ζήτησαν την εκ νέου συζήτησή της και τη λήψη απόφασης.

2274 Απόφαση 256 Κανονισμός κοινοχρήστων χώρων

Μετά από δύο περίπου μήνες η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής  απάντησε, μετά από αναφορά Ενεργού Πολίτη.

6Ψ52ΟΡ1Κ-Ω2Γ Ακύρωση απόφαση  256  Kανονισμού κοινοχρήστων χώρων

Η απόφαση καταλήγει:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Ακυρώνουμε την αριθ. 256/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών αναφορικά με την έγκριση του κανονισμού χρήσης κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Αχαρνών, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης.

Δεν είναι μόνο αυτά Τα ίδια έγιναν σε αντίστοιχες ημέρες συνεδριάσεων των δημοτικών συμβουλίων.

Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου 18/5/2018

2079 Απόφαση 61 Kανονισμός Υπαίθριας Διαφήμισης

Ακύρωση από Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής 2/7/2018

62ΠΦΟΡ1Κ-62Ο Ακύρωση απόφασης 61 Kανονισμού Υπαίθριας Διαφήμισης

Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου 30/11/2018

2275 Απόφαση 257 Kανονισμός Υπαίθριας Διαφήμισης

Ακύρωση από Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής 14/1/2019

Ω0ΜΞΟΡ1Κ-5ΜΚ Ακύρωσης απόφασης 257 Κανονισμού Υπαίθριας Διαφήμισης

 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω το δημοτικό συμβούλιο συνεδρίασε στις 18/5/2018 και έλαβε αποφάσεις για τους κανονισμούς Κοινοχρήστων Χρόνων  και Υπαίθριας Διαφήμισης, στις 2/7/2018 οι αποφάσεις αυτές ακυρώθηκαν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. Ένας από  τους λόγους  ακύρωσης ήταν ότι δεν συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του δημοτικού συμβουλίου, δηλαδή 23 θετικές ψήφους.

Έξη μήνες μετά από τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου  και  5 μήνες μετά τις ακυρώσεις των αποφάσεων ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Κωνσταντίνος Ρούσσας επανέφερε τα θέματα για συζήτηση.στις 30/11/2018. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας δεν είχε 23 θετικές ψήφους. Ο πρόεδρος στα κείμενα των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου γράφει ότι εγκρίνονται Ομόφωνα. Οι παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι που αναγράφονται στις αποφάσεις ήταν 17. Πως είναι δυνατόν να αναγράφει ότι οι κανονισμοί εγκρίνονται, όταν έπρεπε να έχουν 23 θετικές ψήφους..

Αυτό δείχνει ότι δεν έχει κατανοήσει το ρόλο του. Είναι το «δεύτερο τη τάξει» πρόσωπο στη διοίκηση του δήμου Αχαρνών και με τις παραλήψεις του στο δημοτικό συμβούλιο δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του δήμου.

Έχει παραπεμφθεί στο πειθαρχικό, επειδή στο δήμο δεν υπάρχουν απομαγνητοφωνημένα πρακτικά των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου.

Η Εκτελεστική Επιτροπή που αποτελείται από το δήμαρχο και τους 8 αντιδημάρχους μεταξύ των αρμοδιοτήτων της είναι και:

Άρθρο 63
Αρμοδιότητες
Η εκτελεστική επιτροπή ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου.

Αν είχε αίσθηση της ευθύνης της θα έπρεπε να ελέγξει τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου, αν εκτελεί σωστά τα καθήκοντά του και ενδεχομένως να ζητήσει την αντικατάστασή του.

 

Αυτά όμως δεν συμβαίνουν στο δήμο Αχαρνών γιαυτό  είναι σήμερα στην κατάσταση που είναι.

 

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις

Posted by koszig στο 15 Φεβρουαρίου 2019

Στις συνεδριάσεις της οικονομικής επιτροπής ένα μέρος αφορούσε σε αναθέσεις σε δικηγόρους. Οι αναθέσεις ήταν σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Στις παραστάσεις στα δικαστήρια και στο δικηγορικό σύλλογο τα παράβολα πληρώνουν οι δικηγόροι από την τσέπη τους, τουλάχιστον όσο είναι γνωστό.

Κάθε μήνα αναρτάται στη δι@ύγεια η εκτέλεση του προϋπολογισμού. Σε αυτές τις αναρτήσεις φαίνονται ενταλματοποιηθέντα έξοδα, που είναι τα έξοδα που έγιναν και υπάρχουν παραστατικά στοιχεία για να πληρωθούν, υπάρχουν οι αναλήψεις υποχρεώσεων, δηλαδή τα χρήματα που δεσμεύονται να πληρωθούν οι δαπάνες και οι αποφάσεις πληρωμής. Τα πληρωθέντα έξοδα είναι εκείνα που  καταβλήθηκαν τα οφειλόμενα ποσά.

Όπως φαίνονται από τα πραγματικά στοιχεία οι δικηγόροι μέχρι τον Ιούλιο  «δεν πήραν μία», που λέει και ο λαός. Ο λόγος είναι ότι δεν υπήρχε εγκεκριμένος προϋπολογισμός μέχρι τον Απρίλιο του έτους 2018.

Και ένα περίεργο φαινόμενο παρατηρείται, που εμείς οι άσχετοι δε μπορούμε να καταλάβουμε. Εκδόθηκαν εντάλματα 92.382,27 € το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο τα εντάλματα ήταν 68.827,23 €.  Δηλαδή εντάλματα 23.555,04 € ακυρώθηκαν;  Υπάρχει κάποιο να δώσει μια εξήγηση;

Ο δήμος  είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του απέναντι στους δικηγόρους που αναθέτει υποθέσεις;

Αυτή είναι η μια όψη του νομίσματος

Και η άλλη όψη.

Στη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής της 12//2019 υπάρχουν  32 αναθέσεις σε δικηγόρους.

Παρακολουθείστε τη συνεδρίαση της οικονομικής Επιτροπής στο τμήμα που αναφέρεται σε αναθέσεις σε δικηγόρους.

 

Σε δύο λεπτά έγιναν αναθέσεις σε 34 δικηγόρους!!.

Με ποια διαδικασία προβλέπεται από το νόμο ο ορισμός δικηγόρων για υποθέσεις του δήμου;

Άρθρο 72
Οικονομική επιτροπή – Αρμοδιότητες
1. Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου.
Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

ιβ) αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές,
ιγ) αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων,
ιδ) αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ,
ιε) αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια.
Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 281 του Κ.Δ.Κ..

2. Για τις περιπτώσεις ιβ΄, ιγ΄ και ιδ΄ της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Προκειμένου για μισθολογικές απαιτήσεις, κάθε μορφής, περιλαμβανομένων και των επιδομάτων, δεν είναι δυνατή η παραίτηση από την άσκηση ενδίκων μέσων, ο δικαστικός ή εξώδικος συμβιβασμός και η κατάργηση δίκης, εκτός από τις περιπτώσεις που το νομικό ζήτημα έχει κριθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου.
Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν αποφασίζει, σχετικά, το δημοτικό συμβούλιο, λόγω υπέρβασης του αντικειμένου των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ της περίπτωσης ιδ΄ της προηγούμενης παραγράφου.
3. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία, και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες των προηγούμενων παραγράφων.
4. Η οικονομική επιτροπή με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.

Ενημερωτικά:

Ένδικο βοήθημα ονομάζεται κάθε μέσο που δίνει νόμος στον πολίτη, με το οποίο ο τελευταίος μπορεί να προσφύγει στα δικαστήρια. Με το ένδικο βοήθημα ο πολίτης εισάγει μια διαφορά προς κρίση σε ένα δικαστήριο.

Τα ένδικα βοηθήματα δε θα πρέπει να συγχέονται με τα ένδικα μέσα, τα οποία είναι μέσα για τον έλεγχο ή επανάκριση μιας ήδη εκδοθείσας δικαστικής απόφασης. Τα ένδικα μέσα έπονται συνεπώς των ενδίκων βοηθημάτων.

Παρόμοιο θέμα είχε αναρτηθεί μερικούς μήνες πριν, (κλικ εδώ).

Στις εισηγήσεις των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης στο διαδίκτυο δεν υπάρχουν εισηγήσεις. Μοναδική πληροφορία για το θέμα είναι όσα αναφέρονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Όπως  φαίνεται στο ανωτέρω βίντεο, η γραμματέας της οικονομικής επιτροπής και προϊσταμένη της Νομικής Υπηρεσίας , αναφέρει μόνο τον αριθμό του θέματος της ημερήσιας διάταξης και το όνομα το δικηγόρου.

Αυτή είναι μια εισήγηση για ανάθεση σε δικηγόρο από το Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας. Στο έγγραφο αυτό που αποτελεί εισήγηση  στην οικονομική επιτροπή για ανάθεση υπόθεσης σε δικηγόρο.

Στο έγγραφο αυτό δεν υπάρχει όνομα συντάκτη που φέρει την ευθύνη του κειμένου

Δεν υπάρχει ημερομηνία και αριθμός πρωτοκόλλου.  Στην ουσία δεν υπάρχει επίσημο έγγραφο.

Στο όνομα του δικηγόρου, υπάρχει μόνο το επώνυμο. Ποια Πουραΐμη είναι η δικηγόρος; Η Αναστασία ή η Μαρία;

Το έγγραφο αυτό δεν αναρτάται στη Δι@ύγεια, επομένως μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να αλλάξουν δεδομένα.

Στο θέμα αναφέρεται:Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παραστεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο    Αθηνών (ΓΑΚ:1020/2018 ), κατά τη δικάσιμο της  22/2/2019 .

Στη Δι@ύγεια δεν αναρτώνται αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής που αναφέρονται σε αναθέσεις παράστασης σε δικαστήριο. Ως αιτιολογία ήταν τα προσωπικά δεδομένα.  Αντίθετα ο δήμος Φυλής δε σέβεται τα προσωπικά δεδομένα και αναρτά τις αποφάσεις στη Δι@ύγεια

 

Αν έχει δίκιο ο δήμος Φυλής, τότε οι αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής για αναθέσεις σε δικηγόρους δεν είναι έγκυρες, επειδή δεν έχουν αναρτηθεί στη Δι@ύγεια.

Αρμόδιοι θα κρίνουν την εγκυρότητα των αποφάσεων της οικονομικής επιτροπής για αναθέσεις σε δικηγόρους χωρίς τεκμηριωμένη πρόταση νομικού Συμβούλου, που διαθέτει σήμερα ο δήμος Αχαρνών.

Για τα θέματα αυτά γνώστης πρέπει να είναι η Νομική Σύμβουλος του δήμου Αχαρνών, ο δήμαρχος Αχαρνών και οι δημοτικοί σύμβουλοι  μέλη της οικονομικής επιτροπής που ψήφισαν ομόφωνα τις 34 αναθέσει σε δικηγόρους. Αν παρατηρήσετε το σχετικό βίντεο τα μέλη της οικονομικής επιτροπής προβληματίζονται για αυτές τις αναθέσεις!! Τα παρόντα μέλη της αντιπολίτευσης στην οικονομική επιτροπή αποχώρησαν όταν άρχισε η συζήτηση του θέματος, επειδή παγίως διαφωνούν με τον τρόπο των αναθέσεων σε δικηγόρους.

Αυτά προς το παρών

 

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Η νεκρανάσταση

Posted by koszig στο 14 Φεβρουαρίου 2019

Μια φορά και ένα καιρό έγινε ένας νόμος δια την τοπική Αυτοδιοίκηση, ο νόμος 3852/2010. Με το νόμο αυτό συνενώθηκαν οι δήμοι Αχαρνών και Θρακομακεδόνων. Τότε στο θεσμικό πλαίσιο, στον ενιαίο δήμο Αχαρνών δημιουργήθηκαν οι τοπικές κοινότητες Αχαρνών και Θρακομακεδόνων,        (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ),  (κλικ εδώ).

Αυτές ήταν οι απόπειρες συνεδριάσεων της Δημοτικής Κοινότητας Θρακομακεδόνων.

Μέχρι την συνεδρίαση  στις 20/3/2017 θέματα ημερήσιας διάταξης ήταν «Χορήγηση άδειας Μουσικής -Μουσικών Οργάνων»

Αυτά είναι μερικά θέματα ημερήσιας διάταξης, όπως στη χορήγηση άδειας  Μουσικής – Μουσικών οργάνων στην κυρία Παπαδοπούλου το Μάρτιο το έτους 2017.

Παρόμοια άδεια ζητούσε η κα. Παπαδοπούλου από την έναρξη της θητείας του δημάρχου Ιωάννη Κασσαβού το έτος 2014!!

Τελικά άλλαξε ο νόμος και με άλλο τρόπο αποκτούσαν άδεια Μουσικής-Μουσικών οργάνων τα καταστήματα.

Το έτος 2018 άλλο ήταν το πρόβλημα. Ο Κανονισμός Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων Δήμου Αχαρνών. Έπρεπε να υπάρχει έγκριση ή μη γνώμης για την ψήφιση του Κανονισμού.  Στον ορίζοντα ήταν το πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής, η Ανθοκομική Έκθεση Θρακομακεδόνων το πανηγύρι της Παναγίας Σουμελά κ.α. Η Διοίκηση του δήμου ψήφισε ένα Κανονισμό Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων στις 18/5/2018.

Απόφαση δεν ελήφθη ελλείψει απαρτίας.

Ο Κανονισμός συντάχτηκε χωρίς έγκριση ή μη της δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών. εισήχθει στο δημοτικό συμβούλιο στις 18/5/2018 με 15 ψήφους Υπέρ. Επειδή ήταν κανονιστική απόφαση χρειαζόταν 23 ψήφους. Ενεργός Πολίτης με αναφορά του στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ήταν η αιτία ακύρωσης της απόφασης.

Την Τετάρτη, 26/9/2018  συνεκλήθη το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών με το ίδιο θέμα ημερήσιας διάταξης. Το αποτέλεσμα ήταν παρόμοιο.

Την Δευτέρα, 11/2/2019  συνεκλήθη το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών με το ίδιο θέμα ημερήσιας διάταξης. Το αποτέλεσμα ήταν παρόμοιο.

Ένα σημαντικό θεσμικό όργανο, όπως είναι  η Δημοτική Κοινότητα Αχαρνών, που είναι κοντά στο δημότη έχει εξαφανιστεί. Η δημοτική Αρχή κυρίως, αλλά και οι υπόλοιπες δημοτικές παρατάξεις έχουν την ίδια ευθύνη, γιατί ποτέ δεν ασχολήθηκαν με τη δημοτική Κοινότητα Αχαρνών.

Έτσι παρατηρείται το φαινόμενο προεκλογικά άτομα να αποχωρούν από τη διοίκηση της Δημοτικής Κοινότητα Αχαρνών, που στην πραγματικότητα δεν υπήρχαν!!

Αντίστοιχα προβλήματα παρουσίασε και το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Θρακομακεδόνων. Συνηθισμένα θέματα ημερήσιας διάταξης ήταν η έγκριση ή μη για κοπή δέντρων και Ενημέρωση για τρέχοντα θέματα που αφορούν τη Δημοτική Ενότητα Θρακομακεδόνων.

Για το θέμα των εμποροπανηγύρεων  στις 13 Νοεμβρίου 2017 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4497 για την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.

Στο άρθρο 59 παρ. 16 αναφέρει:

16. Για όλες τις υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του παρόντος αγορές του άρθρου 38 ο οικείος δήμος εκδίδει με απόφαση δημοτικού συμβουλίου εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμό Λειτουργίας εναρμονισμένο με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, τον οποίο κοινοποιεί στην οικεία Περιφέρεια. Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής τα αρμόδια όργανα υπέχουν πειθαρχική ευθύνη, όπως ορίζεται στο ν. 3852/2010 (Α΄87).

Μετά τις 13/1/2018 έπρεπε να έχει ψηφιστεί από το δημοτικό συμβούλιο ο Κανονισμός Εμποροπανηγύρεων στο δήμο Αχαρνών. Μέχρι σήμερα δεν έχει ψηφιστεί αντίστοιχος Κανονισμός.

Αναρωτιέται κανείς υπάρχει  νεκρανάσταση για τη Δημοτική Κοινότητα Αχαρνών, προκειμένου να ψηφιστεί Κανονισμός  Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων.

Μπορεί να ψηφιστεί Κανονισμός  Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων σε ένα δημοτικό συμβούλιο που για την ψήφισή του απαιτούνται 23 θετικές ψήφοι;

Μπορούν  να γίνουν νόμιμες εμποροπανηγύρεις στο δήμο Αχαρνών;

 

Στις αρχές Ιανουαρίου 2019 παραιτήθηκε η πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Θρακομακεδόνων. Η Δημοτική Κοινότητα Θρακομακεδόνων είναι ακέφαλη.

Μεταξύ των δημοτικών παρατάξεων που διεκδικούν την ηγεσία του δήμου  φέρει το όνομα «ΑΧΑΡΝΕΣ – Υπερήφανος Δήμος»

Για τους επόμενους 6 μήνες στο δήμο Αχαρνών πάει γάντι:

«ΑΧΑΡΝΕΣ – Ανύπαρκτος Δήμος»

 

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Όλα γίνονται!!

Posted by koszig στο 13 Φεβρουαρίου 2019

Αυτό σημαίνει ήμερα ή αύριο ανασχηματισμό;

 

Posted in ΣΥΡΙΖΑ | Leave a Comment »

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας Συλλόγου Ξενοδοχοϋπαλλήλων

Posted by koszig στο 13 Φεβρουαρίου 2019

‘Όπως κάθε χρόνο ο Εξωραϊστικός & Πολιτιστικός Σύλλογος Οικισμού Ξενοδοχοϋπαλλήλων Δήμου Αχαρνών έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του

Το πρόβλημα με την επέκταση του σχεδίου πόλης ήταν το βασικότερο θέμα στις ομιλίες των παρισταμένων.

 

 

Ακούστε τα προβλήματά τους.

 

 

Posted in Γενικά | Leave a Comment »

Τα πρακτικά που δεν απομαγνητοφωνήθηκαν!!

Posted by koszig στο 12 Φεβρουαρίου 2019

Άρθρο 10
Πρακτικά Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
1. Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως και στην περίπτωση ματαίωσής της, τηρούνται πρακτικά με ευθύνη του Γραμματέα του Δημοτικού
Συμβουλίου και του δημοτικού υπαλλήλου που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό. Στα πρακτικά καταχωρούνται οι συζητήσεις, οι ψηφοφορίες, οι αποφάσεις και οι μειοψηφούσες γνώμες για κάθε θέμα.
2. Τα πρακτικά καταρτίζονται με τη βοήθεια μαγνητοφωνικής συσκευής ή «βίντεο » ή με κάθε άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο. Ο εκτελών χρέη πρακτικογράφου δημοτικός υπάλληλος, τηρεί παράλληλα και πρόχειρα συνοπτικά πρακτικά.
3. Τα απομαγνητοφωνημένα ή απομαγνητοσκοπημένα κείμενα μεταφέρονται σε φύλλα χαρτιού, που αριθμούνται και μονογράφονται από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Στο τέλος του χρόνου βιβλιοδετούνται με ευθύνη του Προέδρου και του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
4. Αν σε κάποια συνεδρίαση δεν είναι δυνατή η χρήση μαγνητοφωνικής συσκευής ή «βίντεο», τηρούνται πρόχειρα πρακτικά που αντιγράφονται σε φύλλα
χαρτιού, μονογραφημένα από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα φύλλα αυτά αριθμούνται με τρόπο ώστε η αρίθμησή τους να αποτελεί συνέχεια της αρίθμησης των απομαγνητοφωνημένων ή απομαγνητοσκοπημένων κειμένων και βιβλιοδετούνται μαζί με αυτά.
5. Η μη τήρηση των πρακτικών σύμφωνα με τα ανωτέρω, συνιστά πειθαρχικό αδίκημα για τον Πρόεδρο και το Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
6. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μέλη που μετέχουν στη συνεδρίαση. Η άρνηση υπογραφής από Δημοτικό Σύμβουλο και η αιτία της αναφέρονται στα πρακτικά. Η μη υπογραφή των πρακτικών δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης.
7. Τα πρακτικά της κάθε συνεδρίασης, όπως και κάθε απόφασης, λαμβάνουν αύξοντα αριθμό. Κάθε χρόνο ξεκινάει νέα αρίθμηση των πρακτικών.
8. Οποιοσδήποτε Δημοτικός Σύμβουλος ζητήσει, μπορεί να λάβει αντίγραφα των πρακτικών ή να λάβει πλήρη γνώση αυτών, στην περίπτωση που είναι
δυσχερής η έκδοση αντιγράφων.

Αυτή είναι η διαδικασία για την τήρηση των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών του δημοτικού συμβουλίου.

Τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά έχουν σημαντικότατη αξία για το δημοτικό συμβούλιο, γιατί :

Σε αυτά αναγράφονται οι παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι

Στα  πρακτικά διατυπώνονται  τα κείμενα των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου

Στα πρακτικά καταγράφονται τα αποτελέσματα των ονομαστικών ψηφοφοριών και οι ψηφίσαντες δημοτικοί σύμβουλοι

Στα πρακτικά καταγράφεται αν μια συνεδρίαση δεν έγινε ελλείψη απαρτίας

 

Στις 26/6/2018 συνεδρίασε η οικονομική επιτροπή με θέμα: » Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 10.075,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, για την απομαγνητοφώνηση και επιμέλεια έκδοσης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σε βάρος του Κ.Α. 10-6615.002, προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2018

 

Σε 50 δευτερόλεπτα η οικονομική επιτροπή ενημερώθηκε και αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της πίστωσης  για την απομαγνητοφώνηση των πρακτικών του δημοτικού συμβουλίου. για το έτος 2018.

Ακολούθησε η προκήρυξη και η απευθείας ανάθεση από το δήμαρχο. Ακολούθησε η σύμβαση με το μειοδότη.

ΣΥΜΒΑΣΗ 35910_27-8-2018 ΑΠΟΜΑΓΜΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΣ

Τμήμα της σύμβασης:

Άρθρο 4.
Τα πρακτικά θα παραδίδονται στο Δήμο σε δεκαπέντε (15) εργάσιμε̋ς ημέρες από την ημέρα παραλαβή του ηχητικού αρχείου του εκάστου Δημοτικού Συμβουλίου.
Σε περίπτωση που ζητηθεί η έκδοση μια επείγουσα απόφαση η παράδοση θα γίνεται αυθημερόν.
Άρθρο 5.
Ο «Πάροχος» υποχρεούται να προσφέρει τις αναφερόμενες το άρθρο 2 εργάσιμες απομαγνητοφώνηση και επιμέλεια έκδοση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που έλαβαν χώρα εντός του έτους 2018, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ηχητικά αρχεία που θα του παραδώσει το Αυτοτελέ̋ς Τμήμα Υποστήριξη Πολιτικών Οργάνων.
Άρθρο 6.
Ο «Πάροχο̋» πρέπει για κάθε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου να ειδοποιείται την ίδια μέρα με του Συμβούλου̋, με αποδεικτικό επίδοση ή με αποστολή Fax στο 2106993781Εάν προσκληθεί σε δύο συνεχεί̋ς συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν προσέλθει, κηρύσσεται έκπτωτο̋ με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Αυτή η σύμβαση υπογράφτηκε στις 27/8/2018. Μερικούς μήνες αργότερα υπάλληλος του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξη Πολιτικών Οργάνων, που έχει οριστεί και επιτροπή παραλαβής μοίρασε σε δημοτικούς συμβούλους ένα CD.

 

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 18/1/2019 ένα από τα 57 θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν:

44 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για υπηρεσίες Απομαγνητοφώνησης & επιμέλειας έκδοσης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο δημοτικός σύμβουλος Στέργιος  Πεδιαδίτης αναφέρθηκε στο θέμα που υπήρχε στην ημερήσια διάταξη  και ρώτησε το δήμαρχο Ιωάννη Κασσαβό που είχε υπογράψει τη σύμβαση, τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Κωνσταντίνο Ρούσσα, την γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου  Όλγα Ποιμενίδου ( οι δύο τελευταίοι έχουν παραπεμφθεί στο πειθαρχικό για τη μη ύπαρξη απομαγνητοφωνημένων πρακτικών), και του παρισταμένους δύο υπαλλήλους του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξη Πολιτικών Οργάνων, που είχαν οριστεί ως επιτροπή παραλαβής αν παρίσταται ο εκπρόσωπος της εταιρείας που είναι εντεταλμένη για την απομαγνητοφώνηση των πρακτικών.

 

Όπως φαίνεται και στο βίντεο κανένας από τους ανωτέρω αναφερόμενους δεν έδωσε καμία απάντηση στον ερωτώντα.

Για τη συνεδρίαση της 18/1/2019 υπάρχει σχετική εισήγηση της επιτροπής παραλαβής.

Εισήγηση επιτροπής παραλαβής για απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

Στο έγγραφο αυτό αναφέρεται:

Σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016: «Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής υπηρεσιών εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια

Ημερομηνία πρωτοκόλλησης του εγγράφου είναι η  14/12/2018.  Στις 18.1.2019 έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών.

Στο έγγραφο αυτό ακόμα αναφέρεται:

Η Επιτροπή Παραλαβής  των υπηρεσιών Απομαγνητοφώνησης & επιμέλειας έκδοσης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2018 , που συγκροτήθηκε με την με αρ. 164/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:6ΤΒΕΩΨ8-ΠΙΠ), προέβη στην παραλαβή των υπηρεσιών Απομαγνητοφώνησης & επιμέλειας έκδοσης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίες απορρέουν από την με αρ. πρωτ. 35910/27-08-2018 (ΑΔΑ:6ΜΘΡΩΨ8-8ΛΦ) Απόφασης απευθείας ανάθεσης μεταξύ του Δήμου και  του αναδόχου «Νικόλαου Τσακίρη» και συνέταξε το από 06/12/2018 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, ποσού 1.445,84 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, το οποίο υποβάλουμε συνημμένα προς το Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να εγκριθεί.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της σύμβασης:

Άρθρο 4.
Τα πρακτικά θα παραδίδονται στο Δήμο σε δεκαπέντε (15) εργάσιμε̋ς ημέρες από την ημέρα παραλαβή του ηχητικού αρχείου του εκάστου Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο CD που παραδόθηκε υπάρχουν απομαγνητοφωνημένα πρακτικά για τις 23/1/2018, 13/2/2018, 30/3/2018 και 3/7/2018.

τι να υποθέσουμε;

Αυτά τα μαγνητοφωνημένα πρακτικά υπάρχουν στο δήμο Αχαρνών;

Η επιλογή των πρακτικών έγινε για ειδικούς λόγους;

Αν εφαρμόσουμε τη σύμβαση η συνολική τιμή για 25 συνεδριάσεις είναι 6.820 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.. Για κάθε συνεδρίαση η τιμή προκύπτει 6.820/25 ίσον με 251,2 ανά συνεδρίαση. Για τις 4 απομαγνητοφωνημένες συνεδριάσεις το κόστος είναι  251,2 *4= 1004,80 €. Το ποσό των 1.445,84 πως προκύπτει;

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 18/1/2019  δεν συζητήθηκε η  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για υπηρεσίες Απομαγνητοφώνησης & επιμέλειας έκδοσης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο ανωτέρω βίντεο ο δημοτικός σύμβουλος Στέργιος Πεδιαδίτης ρώτησε αν στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου μετά την υπογραφή της σύμβασης στις 27/8/2018 μεταξύ του δημάρχου και του «πάροχου» παρίσταται εκπρόσωπος της εταιρείας ή έχει παρασταθεί σε συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου μετά την υπογραφή της σύμβασης. Ουδείς από τους εμπλεκόμενους στο θέμα, δήμαρχο, πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου και τα δύο μέλη της επιτροπής παραλαβής του έργου της απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου.

Στην επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου πρέπει να κηρύξει  έκπτωτο τον προμηθευτή των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών  σύμφωνα με τη σύμβαση. Αν ο δήμος Αχαρνών δεν έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις του, όπως να ενημερώνει έγκαιρα τον «πάροχο» σύμφωνα με το άρθρο 6;

Ο «Πάροχο̋» πρέπει για κάθε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου να ειδοποιείται την ίδια μέρα με τοu «Συμβούλου̋, με αποδεικτικό επίδοση̋ ή με αποστολή Fax στο 2106993781.

Αν δεν υπάρχουν οι σχετικές ειδοποιήσεις τότε θα υπάρχει πρόβλημα που θα κληθεί να λύσει η δικαιοσύνη.

Τις πταίει; 

 

Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου, υπάλληλος του δήμου Αχαρνών, μέλος της επιτροπής παραλαβής απομαγνητοφωνημένων πρακτικών περιέφερε έντυπα που περιείχαν κείμενα απομαγνητοφωνημένων πρακτικών για το έτος 2018 και ειδικά για τις 23/1/2018, 13/2/2018, 30/3/2018 και 3/7/2018. Οι δημοτικοί σύμβουλοι έβαζαν την υπογραφή τους στο τέλος του πρακτικού, χωρίς να διαβάζουν το περιεχόμενο της απομαγνητοφώνησης. Με την υπογραφή τους νομιμοποιούσαν το περιεχόμενο του πρακτικού. Θυμόντουσαν με λεπτομέρεια τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν σε αυτή τη συνεδρίαση, τι είπαν οι άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι, τι έγραφαν για όσα είπαν οι υπογράφοντες, ποιες ήταν οι αποφάσεις που ελήφθησαν.

Δύο πράγματα μπορεί να συμβαίνουν, ή είχαν απόλυτη  εμπιστοσύνη στην εταιρεία απομαγνητοφώνησης και τα ηχογραφημένα αρχεία που παρέδωσε ο δήμος Αχαρνών και υπόγραψαν το πρακτικό, ή δεν κατάλαβαν τι σημαίνει πρακτικό συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου και τι συνέπειες μπορεί να έχει με την υπογραφή τους.

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Στου κουφού την πόρτα, όσο θέλεις βρόντα!!

Posted by koszig στο 9 Φεβρουαρίου 2019

Στις 8 Φεβρουαρίου 2019 η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου  Αχαρνών  έστειλε στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Αχαρνών και το δήμαρχο  το παρακάτω έγγραφο:

ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

Την ίδια ημέρα, 8 Φεβρουαρίου ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου  ανάρτησε πρόσκληση για συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 12 Φεβρουαρίου 2019 χωρίς να περιλαμβάνονται τα θέματα που ζητήθηκε συζήτηση ή μέρος αυτών.

Πρόσκληση για συνεδρίαση στις 12 Φεβρουαρίου 2019

 

Είναι σωστός ο τίτλος της ανάρτησης;

 

Posted in Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων | Leave a Comment »

Ο λόγος και ο αντίλογος

Posted by koszig στο 9 Φεβρουαρίου 2019

Φτάνουμε κοντά στο τέρμα της προεκλογικής περιόδου. Στα μέσα ενημέρωσης αρχίζουν να εμφανίζονται  ονόματα και φωτογραφίες υποψηφίων δημάρχων και υποψηφίων δημοτικών συμβούλων. Εμφανίζονται δίπλα από τα ονόματα και τίτλοι επαγγελμάτων, όπως κύριο Χ ή κυρία Υ επιχειρηματίας.

Τι μπορεί να περιέχει το βιογραφικό ενός υποψηφίου δημάρχου ή ενός υποψηφίου δημοτικού συμβούλου.

Βασικές σπουδές και επαγγελματικά ή επιστημονικά πτυχία

Το επάγγελμα που έχει ασκήσει ή ασκεί μέχρι σήμερα

Την ενασχόληση με τα κοινά, συνδικαλιστικά, τοπικούς συλλόγους, εκπροσώπηση κοινωνικών ομάδων

Συμμετοχή σε επιχειρήσεις του δήμου ή άλλων δήμων

Συμμετοχή του ως εκλεγμένου στο δήμο Αχαρνών ή σε άλλο δήμο

Αν έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις να είναι υποψήφιος (αν οφείλει στο δήμο ποσά αρκετά μεγάλα, αν έχει επιχειρηματικές δουλειές με το δήμο κ.α.)

Αυτά τα στοιχεία πρέπει να γνωρίζει ο κάθε δημότης  προκειμένου όταν φτάσει μπροστά στην κάλπη να μπορεί να έχει σωστή κρίση, γιατί αν κάνει λάθος επιλογή, τότε θα του φταίνε οι άλλοι  και όχι αυτός.

Αυτά στοιχεία πρέπει να είναι δημόσια και οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ενδέχεται να υποστούν αυστηρή και τεκμηριωμένη κρίση από αντιπάλους,  υποψηφίους και μέσα ενημέρωσης.

Επειδή όποιος θέλει να ασχοληθεί με τα κοινά ενδεχομένως δεν έχει την οικονομική δυνατότητα προβολής το ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ, με ηλεκτρονική επικοινωνία το koszig@yahoo.gr,  θα δημοσιεύει χωρίς δαπάνη βιογραφικά στοιχεία, φωτογραφία και άρθρα που αναφέρονται σε προβλήματα του τόπου.

Θα γίνει προσπάθεια, με άλλα μέσα ενημέρωσης, να γίνουν δημόσιες συνεντεύξεις σε υποψηφίους δημάρχους  που θα  αναρτηθούν στο Διαδίκτυο.

 

Όλα στο φως, για ένα καλύτερο αύριο

Posted in Δημοτικές Εκλογές 2019 | Leave a Comment »