Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Τα θέατρα της παρατυπίας

Posted by koszig στο 18 Αυγούστου 2017

Στις 28/6/2017 συνεδρίασε σε τρίτη συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο. Ένα από τα θέματά του ήταν:

«Παραχώρηση των Θεάτρων «Μίκης Θεοδωράκης» & «Σοφοκλής» στην «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ»»

Για το θέμα αυτό έγινε σχετική ανάρτηση  Ο ευτελισμός του δημοτικού συμβουλίου!!, (κλικ εδώ).

Αυτή είναι η απόφαση.

ΩΖΚ1ΩΨ8-ΘΓ7 Απόφαση δημοτικού συμβουλίου για παραχώρηση Θεάτρων

Αυτή είναι η εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο τις 28-6-2017 με υπογράφοντα Διευθύνοντα Σύμβουλο τον Ιάκωβο Ποθητό.

2129 Εισήγηση για Θέατρα

Για την Επενδυτική Αχαρνών και τη νομιμότητα των αποφάσεών της έχει γίνει προηγούμενη ανάρτηση, (κλικ εδώ).

Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής  έγιναν δύο αναφορές, μία για τη νομιμότητα της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου της 28/6/2017 και η άλλη για τη νομιμότητα της απόφασης  για την παραχώρηση των θεάτρων στην Επενδυτική Αχαρνών για Εκμετάλλευση.

Για την νομιμότητα της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής θα αποφασίσει τις προσεχείς ημέρες.

Για το θέμα της νομιμότητας της απόφασης για την παραχώρηση των θεάτρων η Αποκεντρωμένη απεφάνθη:

Ω48ΘΟΡ1Κ-ΥΤΕ Ακύρωση παραχώρησης θεάτρων

Λόγος ακύρωσης θεωρήθηκε ότι τα θέατρα αφορούν δημοτικές κοινότητες και δεν είχε προσκληθεί η πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών. Πέρα όμως από αυτό τον τυπικό λόγο ακύρωσης  σημαντικότερος ήταν ο λόγος ότι για τις παραχωρήσεις απαιτείται  η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων δηλαδή 23 θετικές ψήφοι δημοτικών συμβούλων αντί των ψηφισάντων 13 δημοτικών συμβούλων, άρθρο 272 του ν. 3852/2010.

Άλλη μια ακύρωση απόφασης δημοτικού οργάνου. Που να δείτε εκείνες που έρχονται!!

Ο καιρός γαρ εγγύς.

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Πέτρα που κύλισε μην την κρατήσεις …

Posted by koszig στο 18 Αυγούστου 2017

Ήτανε μια, ήτανε δυό ακυρώσεις διαγωνισμού;

Αυτή   ήταν μια ανάρτηση για τον επαναληπτικό διαγωνισμό για την κατακύρωση του Καφέ-εστιατορίου  στην πλατεία Θρακομακεδόνων, (κλικ εδώ).

Τελικά μια  αναφορά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής  ήταν αρκετή να ακυρώσει τον επαναληπτικό διαγωνισμό.

Ακύρωση επαναληπτικού διαγωνισμού

Βασικό στοιχείο της ακύρωσης; του διαγωνισμού είναι ότι δεν τηρήθηκε η διαδικασία για το διαγωνισμό σχετικά με τις προσφορές, όπου έγινε γραπτή προσφορά ενώ έπρεπε να γίνει προφορική προσφορά.

Αν στην επόμενη επαναληπτική διακήρυξη ικανοποιηθεί η προφορική διαδικασία μόνο και όχι όλες οι άλλες τότε σίγουρα  θα πάμε και σε τρίτη ακύρωση της δημοπρασίας.

Υπάρχει ένα σοβαρό θέμα που αφορά το δήμαρχο και πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής. Θα ζητήσει ευθύνες από εκείνους  που έκαναν τη διακήρυξη και δεν είχαν καθορίσει τις διαδικασίες σύμφωνα με το ΠΔ 270/81, το άρθρο 192 του νόμου 3463/2006 και τις αποφάσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους;

Το μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προερχόμενα εκ της πλειοψηφίας θα ζητήσουν ευθύνες από εκείνους που συνέταξαν  το με αρ. πρωτ. 46366/19-07-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών (άρθρο 1 του Π.Δ. 270/81) και τους ζήτησαν Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του ανωτέρω διαγωνισμού;

Τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών πρόεδρος είναι ο δήμαρχος και μέλη  ο Γεώργιος Δασκαλάκης και Αντώνιος Παλιούρας.

Ο σήμερα αναπληρωτής δημάρχου, αντιδήμαρχος οικονομικών Ηλίας Ζητούνης κατάλαβε τι ψήφισε;

Ο μέχρι σήμερα διαχειριστής του Καφέ-Εστιατορίου, που προσήλθε στο δημαρχείο δυο φορές να λάβει μέρος στο διαγωνισμό με όλα τα  νόμιμα παραστατικά θα έχει άδικο αν κάνει αγωγή στο δήμο Αχαρνών και να ζητάει για ηθική βλάβη το ποσό των 70.000 € και να συμβιβαστεί  με το ποσό των 50.000 €;

Έχουν τα μέλη  της Οικονομικής Επιτροπής συναίσθηση του ρόλου που καλούνται κάθε φορά να παίξουν;

Θα είναι άδικο αν η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ζητήσει να κινηθούν  πειθαρχικές διαδικασίες, γιατί με τις παρατυπίες και παράνομες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής απασχολούνται οι υπηρεσίας  της;

Τι να πούμε τι; Αυτοί αποφασίζουν για την τύχη του τόπου!!

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Η Επενδυτική Αχαρνών από 1/9/2014 μέχρι σήμερα

Posted by koszig στο 18 Αυγούστου 2017

Η Επενδυτική Αχαρνών κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο, (κλικ εδώ)

Με την ανάληψη της εξουσίας με την νέα δημοτική Αρχή με δήμαρχο τον Ιωάννη Κασσαβό η Επενδυτική Αχαρνών άλλαξε ηγεσία.

Ο Ιωάννης Κασσαβός ως δήμαρχος Αχαρνών και ως  Γενική Συνέλευση της Επενδυτικής προχώρησε στον διορισμό Διοικητικού Συμβουλίου στην Επενδυτική Αχαρνών.

Για τη νέα διοίκηση υπάρχει σχετική ανάρτηση, (κλικ εδώ).

Το νέο διοικητικό συμβούλιο:

Α. Ορίζει ως Πρόεδρο της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ του Δήμου Αχαρνών τον κο Σιδηρόπουλο Γεώργιο
και ως Αντιπρόεδρο τον κο Σταύρου Γεώργιο
Τα νέα εννέα (9) μέλη αποτελούνται από τους εξής :
1) Σιδηρόπουλος Γεώργιος – (Δημ. Σύμβουλος ως Πρόεδρος Δ.Σ. εκλέγεται ομόφωνα) 
2) Σταύρου Γεώργιος – (Δημ. Σύμβουλος ως Αντιπρόεδρος Δ.Σ. εκλέγεται ομόφωνα )
3) Ξαγοράρης Νικόλαος – (Δημ. Σύμβουλος  από την μειοψηφία Εκλέγεται με ψήφους 7 υπέρ)
4) Ζάχαρης Χαράλαμπος    –    Δημότης  εκλέγεται κατά πλειοψηφία
5) Ελευθεριάδης Παντελής –   Δημότης  εκλέγεται κατά πλειοψηφία
6) Σαβουλίδης Χρήστος      –   Δημότης  εκλέγεται κατά πλειοψηφία    
7) Σαμουργασίδης Ιωάννης –  Δημότης  εκλέγεται κατά πλειοψηφία    
8) Παλαχαρίδης Γεώργιος    –  Δημότης  εκλέγεται κατά πλειοψηφία    
9) Σεμερτζίδης   Ιορδάνης    – Δημότης  εκλέγεται κατά πλειοψηφία   

Πέντε από τα διορισθέντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου  με την ιδιότητα του δημότη από την κατάληξη του επιθέτου σε -ιδης φαίνεται  να είναι ποντιακής καταγωγής. Κανένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν έχει γνώσεις από τη διοίκηση Ανωνύμων Εταιριών.

Σύμφωνα με το άρθρο 266 του νόμου 3463/2006: Οι δημοτικές ή κοινοτικές ανώνυμες εταιρείες διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο, τα μέλη του οποίου μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο.

Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου δεν είναι νόμιμη ως προς το μέρος καθορισμού  της ιδιότητας του προέδρου και του αντιπροέδρου του διοικητικού συμβουλίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικό της Επενδυτικής

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 19ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για (5) πενταετή θητεία , που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους ,η οποία δεν μπορεί όμως να ξεπεράσει την εξαετία.
3. Οι σύμβουλοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Οι Ανώνυμες Εταιρείες πρέπει να καταχωρούνται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)

 

Στο άρθρο 7α παρ. 1 του ν. 2190/1920 για τις Ανώνυμες Εταιρείες, στην υποχρέωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ και δημοσιότητα υπάγονται :

 1. Οι ιδρυτικές πράξεις των ΑΕ και το καταστατικό, με την εγκριτική απόφαση της Διοίκησης, όπου απαιτείται.
 2. Οι αποφάσεις για τροποποίηση του καταστατικού, με την εγκριτική απόφαση της Διοίκησης, όπου απαιτείται, καθώς και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις που έγιναν
 3. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση με τα στοιχεία ταυτότητας των προσώπων που: – ασκούν τη διαχείριση της εταιρείας, – έχουν την εξουσία να την εκπροσωπούν μεμονωμένα ή από κοινού, – είναι αρμόδια να ασκούν τον τακτικό της έλεγχο.
 4. Κάθε απόφαση για αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
 5. Το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου με το οποίο πιστοποιείται η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, είτε κατά τη σύσταση της εταιρείας, είτε μετά από κάθε αύξηση του.
 6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αρχικές (20 ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση) και τροποποιημένες από τη Γενική Συνέλευση (20 ημέρες μετά τη Γενική Συνέλευση) (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση της Επενδυτικής (δηλ. ο δήμαρχος Αχαρνών Ιωάννης Κασσαβός) συνεδρίασε, παρουσία συμβολαιογράφου, και το πρακτικό της Συνέλευσης σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο απεστάλη στο Γ.Ε.ΜΗ. για καταχώρηση. Με την καταχώρηση και στη συνέχεια δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως απέκτησε υπόσταση η Επενδυτική στη δεύτερη φάση της λειτουργίας της.

 

Αυτές είναι οι καταχωρήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ.

Ως  βασικά στοιχεία είναι η σύνθεση του πρώτου διοικητικού συμβουλίου που η θητεία του είναι για την πενταετία  30/6/2012-30/6/2017!!!

Στη συνέχεια στα έγγραφα αναφέρεται στις 13-10-2014 Γενική Συνέλευση και συγκρότηση σε σώμα. Στο αρχείο ανακοίνωσης  σε ΦΕΚ φαίνεται:

Σε ατή τη δημοσίευση φαίνεται ότι η διοίκηση στις 13/10/2014 εκλέχτηκε για μια πενταετία, δηλαδή μέχρι τις 13/10/2019!!!

Καμία άλλη ενημέρωση δεν υπάρχει στο Γ.Ε.ΜΗ. για αλλαγές στη διοίκηση της Επενδυτικής Αχαρνών μετά αυτή την καταχώρηση.

Στο διάστημα από 13/10/2014 μέχρι σήμερα  έγιναν σημαντικά διοικητικά γεγονότα σχετιζόμενα με το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αχαρνών και την Επενδυτική Αχαρνών.

Σε ανάρτηση στις 7 Μαΐου 2016, (κλικ εδώ), έγινε αναφορά για τη δραστηριότητα της Διοίκησης της Επενδυτικής.

Η Επενδυτική  από την 13/10/2014 μέχρι τις 26/8/2015, που έγινε γνωστό το πόρισμα του Σώματος Ελεγκτών-Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, διαχειριζόταν μη νόμιμα έσοδα από το Νεκροταφείο και τις εμποροπανηγύρεις.

Στις 26/10/2015 υπέβαλε στο δημοτικό συμβούλιο την παραίτησή του από τη θέση του αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Επενδυτικής  ο δημοτικός σύμβουλος Γεώργιος  Σταύρου.

Ορίστηκε από το δημοτικό συμβούλιο αντικαταστάτης του ο δημοτικός σύμβουλος Γεώργιος Ποιμενίδης.

2348 Παραίτηση αντιπροέδρου Γεώργιου Σταύρου

Σύμφωνα με το άρθρο 266 το δημοτικό συμβούλιο επιλέγει τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Τις θέσης στο διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει το διοικητικό συμβούλιο της Επενδυτικής.

Μέχρι σήμερα δεν έχει ανακοινωθεί στο Γ.Ε.ΜΗ, ούτε στις δημοσιευμένες αποφάσεις στη ιστοσελίδα της Επενδυτικής , ούτε σε ΦΕΚ  αυτή η μεταβολή.

Στις 18/12/2015 ο Διευθύνων Σύμβουλος Χαράλαμπος Ζάχαρης υπέβαλε την παραίτησή του από την Επενδυτική την οποία το δημοτικό συμβούλιο έκανε αποδεκτή, και συμπλήρωσε τη θέση αυτή με μελλοντικό αντικαταστάτη ως Διευθύνοντα Σύμβουλο.

2421 Παραίτηση Χαράλαμπου Ζάχαρη από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Επενδυτικής Α.Ε.

Στις 26/2/2016 «παραιτείται» ένας δημότης μέλος του Διοικητικού  Συμβουλίου της Επενδυτικής και εισέρχεται εκ νέου ο Χαράλαμπος Ζάχαρης ως μέλος του Διοικητικού συμβουλίου.

2054 Επανείσοδος Χαράλαμπου Ζάχαρη στην Επενδυτική

Μέχρι σήμερα δεν έχει ανακοινωθεί στο Γ.Ε.ΜΗ.  αυτή η μεταβολή.

Στο άρθρο 7α παρ. 1 του ν. 2190/1920, στην υποχρέωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ και δημοσιότητα υπάγονται :

 1. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση με τα στοιχεία ταυτότητας των προσώπων που: – ασκούν τη διαχείριση της εταιρείας, – έχουν την εξουσία να την εκπροσωπούν μεμονωμένα ή από κοινού, – είναι αρμόδια να ασκούν τον τακτικό της έλεγχο.

 

Στις 30/6/2016 συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο και αποφάσισε να κάνει δεκτή την παραίτηση του προέδρου της Επενδυτικής  Γιώργου Σιδηρόπουλου και μερικών μελών του διοικητικού συμβουλίου της Επενδυτικής και να ορίσει νέο πρόεδρο το δημοτικό σύμβουλο Ηλία Τσουκαλά τέσσερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ένα των οποίων είναι κάτοικος στο στρατόπεδο ΚΑΠΟΤΑ.

2116 Αποδοχή παραιτήσεων ορισμός Ηλία Τσουκαλά ως προέδρου

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου  της Μονομετοχικής Ανωνύμου Εταιρείας Επενδυτική Αχαρνών πάντοτε είχαν επιλεγεί μετά από εισήγηση του δημάρχου Ιωάννη Κασσαβού.

Δεν είναι γνωστό αν τηρήθηκε το άρθρο 19 του καταστατικού της Επενδυτικό που αναφέρει ότι:

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για (5) πενταετή θητεία

Αυτή η διοικητική μεταβολή δεν έχει καταχωριστεί στο Γ.Ε.ΜΗ.  ως απόφαση Γενικής Συνέλευσης και ως απόφαση διοικητικού συμβουλίου.

Στις 29/7/2016 συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο. ένα από τα έκτακτα θέματα ήταν:

Τοποθέτηση εμπορικών πάγκων μικροπωλητών για το πανηγύρι της Παναγίας Σουμελά έτους 2016

2145 Απόφαση Δ.Σ. ανάθεσης του πανηγυριού της Παναγίας Σουμελά στην Επενδυτική.

Η εισήγηση ήταν από το δήμαρχο Αχαρνών Ιωάννη Κασσαβό, που ήταν παράλληλα πρόεδρος και Γενική Συνέλευση της Επενδυτικής.

Στην ανωτέρω απόφαση, όπως σε όλες τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, ο δήμαρχος εντέλλεται για την εκτέλεση της απόφασης.

Μετά από αναφορά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ακυρώθηκε η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για το ανωτέρω θέμα.

Με την ανωτέρω απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ακυρώνεται η απόφαση για την διαχείριση των εσόδων από την τοποθέτηση πάγκων κατά τη διάρκεια του πανηγυριού και δίνεται εντολή στο δήμο Αχαρνών να προχωρήσει σε ενέργειες για αποκατάσταση της νομιμότητας, δηλαδή να αποδοθεί στο δήμο Αχαρνών το ποσό που εισπράχθηκε από την Επενδυτική και να μη προβαίνει σε παράνομες ενέργειες που είναι η είσπραξη τελών και δικαιωμάτων από εμποροπανηγύρεις, όπως την εορτή της Ζωοδόχου Πηγής και των άλλων εμποροπανηγύρεων.

Με έγγραφό μου στο δήμο Αχαρνών ζήτησα την εκτέλεση της ακύρωσης της 129/2ο16  απόφασης  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής από το δημοτικό συμβούλιο.

Έγγραφο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για πάγκους σε εμποροπανηγύρεις 1-11-2016

Ο δήμαρχος καμία ενέργεια δεν έκανε για το θέμα αυτό.

Το Μάρτιο του έτους  2017 έγιναν ανακατατάξεις σε όργανα διοίκησης.

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 13/3/2017 ένα από τα θέματα ήταν:

«Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Δ.Σ. της «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» του Δήμου Αχαρνών»

2064 Ορισμός διοικητικού συμβουλίου της Επενδυτικής για το έτος 2017

Με εισήγηση του δημάρχου Αχαρνών, προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και Γενική Συνέλευση της Επενδυτικής ψηφίστηκαν τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Επενδυτικής.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου φέρνει προς συζήτηση  στο Σώμα το 7ο   θέμα της ημερήσιας  διάταξης που αφορά «Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Δ.Σ. της «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» του Δήμου Αχαρνών» και δίνει τον λόγο στον Κο Δήμαρχο ο οποίος αναφέρει ότι σύμφωνα με το καταστατικό η Επιχείρηση έχει 9μελές Δ.Σ. και προτείνει από την πλευρά της πλειοψηφίας για το Δ.Σ. της «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» του Δήμου Αχαρνών τους εξής: Για Πρόεδρο τoν Δημοτικό Σύμβουλο Κο Τσουκαλά Ηλία, Αντιπρόεδρο τον Δημοτικό Σύμβουλο Κο Ποιμενίδη Γεώργιο, για μέλη τους κ.κ. Ποθητό Ιάκωβο, Σαμουργασίδη Ιωάννη, Σαββουλίδη Χρήστο, Δασκαλάκη Γεώργιο, Παλιούρα Αντώνιο και την Κα Στεφανίδου Ευτυχία. Για αναπληρωματικά μέλη προτείνει τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Σταύρου Γεώργιο και τον Κο Σασαρίδη Κωνσταντίνο και για δημότες τους κ.κ. Ποιμενίδη Θεόδωρο και τον Κο Αρβανίτη Γεώργιο.

Σύμφωνα με το καταστατικό της Επενδυτικής στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας τρία μέλη έχουν την ιδιότητα του δημοτικού συμβούλου και έξη μέλη είναι δημότες. Ο δήμαρχος πρότεινε με την ιδιότητα του δημότη το δημοτικούς συμβούλους Δασκαλάκη Γεώργιο και Παλιούρα Αντώνιο, πράγμα που δεν είναι νόμιμο αφού στο καταστατικό της Επενδυτικής  διαφοροποιείται η ιδιότητα του δημοτικού συμβούλου. που δύο μέλη είναι της συμπολίτευσης. από τα 6 μέλη που έχουν την ιδιότητα  του δημότη.

Η σύνθεση  του δημοτικού συμβουλίου της Επενδυτικής που φέρεται να συγκροτήθηκε δεν είναι νόμιμη:

 • Δεν έγινε ονομαστική ψηφοφορία για την ψήφιση των μελών του διοικητικού συμβουλίου, όπως ο Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού συμβουλίου προβλέπει (άρθρο 7, παρ. 12).
 • Ο δήμαρχος Αχαρνών Ιωάννης Κασσαβός, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Κωνσταντίνος Ρούσσας, και οι δημοτικοί σύμβουλοι  Γεώργιος Δασκαλάκης  και Αντώνιος Παλιούρας όφειλαν να γνωρίζουν ότι τους δύο δημοτικούς συμβούλους που ψηφίστηκαν  δεν μπορούσαν να τους εκλέξουν μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Επενδυτικής με την ιδιότητα του  δημότη.

Είναι γεγονός ότι ενδεχομένως οι ανωτέρων έδειξαν βαρεία αμέλεια στην εκτέλεση του καθήκοντός τους και ίσως αυτό συνιστά παράβασή καθήκοντος.

Δεν έγινε γνωστό αν μετά από τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου  συνεδρίασε  η Γενική Συνέλευση  της Επενδυτικής Αχαρνών παρουσία συμβολαιογράφου, επειδή μόνο ένα μέτοχος έχει τις μετοχές της Επενδυτικής, και εξέλεξε πρόεδρο, αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Στο Γ.Ε.ΜΗ. δεν έχει γίνει σχετική καταχώρηση των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και του διοικητικού συμβουλίου, για το λόγο αυτό τυπικά το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι νόμιμο. 

Με τοιχοκολλήσεις  η Διεύθυνση της Επενδυτικής καλεί όσους έχουν ενδιαφέρον την τοποθέτηση πάγκων για το πανηγύρι της Παναγίας Σουμελά στις Αχαρνές να προσέλθουν στα γραφεία της Επενδυτικής προκειμένου να καταθέσουν αιτήσεις συμμετοχής.

 

Είναι φανερό ότι  η διοίκηση του δήμου Αχαρνών και της Επενδυτικής  αρνούνται να εφαρμόσουν  την ανωτέρω απόφαση  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την ακύρωση της ανάθεσης της διαχείρισης  της εμποροπανήγυρις  στον εορτασμό της Παναγίας Σουμελά.

Με όσα συνοπτικά αναφέρθηκαν για τη λειτουργία και τις δραστηριότητες της διοίκησης της Επενδυτικής  πρόκειται για τυπικά μία διοικητικά ανύπαρκτη  Ανώνυμη Εταιρεία του δήμου Αχαρνών  που δε θα έχει καλή κατάληξη.

Για μια σειρά άλλες παραλήψεις και παρατυπίες παραγόντων σε επόμενη ανάρτηση προσεχώς.

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός), Επενδυτική Αχαρνών | Leave a Comment »

Η Επενδυτική Αχαρνών 2011- 2014

Posted by koszig στο 16 Αυγούστου 2017

Νομικό Πλαίσιο.

Για τις ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ ισχύει το άρθρα 266 του νόμου 3463/2006

Άρθρο 266
Δημοτικές και κοινοτικές ανώνυμες εταιρείες
1. Για την αξιοποίηση της δημοτικής ή κοινοτικής ακίνητης περιουσίας ή για την εκμετάλλευση κοινόχρηστων χώρων είναι δυνατή η σύσταση ανώνυμης εταιρείας μόνο από ένα Δήμο ή μία Κοινότητα, οι οποίοι και εισφέρουν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου.
2. Οι δημοτικές ή κοινοτικές ανώνυμες εταιρείες διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο, τα μέλη του οποίου μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Τα οριζόμενα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, που είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου ή της Κοινότητας, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα εξ αυτών προέρχεται από τη μειοψηφία.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας δεν μπορεί να είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου προερχόμενο από τους αιρετούς εκπροσώπους του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Για την πρόσληψη Γενικού Διευθυντή, εφόσον δεν έχει ορισθεί Διευθύνων Σύμβουλος, ισχύουν κατ’ αναλογία οι ρυθμίσεις του άρθρου 255 παράγραφος 4 του παρόντος.
3. Στην εταιρεία αυτής της μορφής είναι δυνατή η συμμετοχή του Δημοσίου ή άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων από εκείνα που ορίζονται στο άρθρο 252
παράγραφος 3α του παρόντος, εφαρμοζομένων στην περίπτωση αυτή των διατάξεων για τις ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α..
4. Η πρόσληψη προσωπικού, η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, καθώς και η σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών από τις δημοτικές ή κοινοτικές ανώνυμες εταιρείες διενεργούνται βάσει των αντίστοιχων κανόνων που ισχύουν για τις δημοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις.
5. Κατά τα λοιπά, οι εταιρείες του άρθρου αυτού διέπονται από τις ρυθμίσεις των ανωνύμων εταιρειών Ο.Τ.Α. και τον κ.ν. 2190/1920.

 

Οι δημοτικές επιχειρήσεις που ανήκουν σε ένα μόνο δήμο χαρακτηρίζονται Μονομετοχικές, εφόσον μοναδικός μέτοχος είναι ο δήμος. Επειδή οι εταιρείες του άρθρου αυτού διέπονται από το άρθρο του κ.ν. 2190/1920 είναι εμπορικές εταιρείες.

Όπως όλες οι Ανώνυμες Εταιρείες έτσι και οι Μονομετοχικές Εταιρείες ΟΤΑ έχουν ένα καταστατικό που ρυθμίζει τη λειτουργία τους. Το καταστατικό πρέπει να είναι διατυπωμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 266 και των άρθρων του νόμου  2190/1920.

Ίδρυση της Επενδυτικής

Στο ΦΕΚ 5143/17-7-2010, τ.Β’ δημοσιεύτηκε η σύσταση της ανώνυμης εταιρείας και ορίστηκε το  διοικητικό της συμβούλιο.

Την 1.6.2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας:
α. Η με αρ. πρωτ. 3196/31.5.2010 αίτηση και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά για την ίδρυση της Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ», η οποία έλαβε αριθμό Μητρώου 69688/04/Β/10/96.

Στο ΦΕΚ δημοσιεύτηκαν τα ονόματα 7 μελών του διοικητικοί συμβουλίου.

Στο ΦΕΚ γίνεται αναφορά για περίληψη του καταστατικού.

Καταστατικό Επενδυτικής

(Συμβόλαιο σύστασης υπ΄ αριθμόν 18.741/2010 .της συμβολαιογράφου Αχαρνών ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΖΕΜΠΕΤΖΗ (ΦΕΚ 5143/17.6.2010) με ενσωματωμένες
α) Τις τροποποιήσεις που έγιναν με την από 12/02/2011 απόφαση της Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης.
β Τις τροποποιήσεις που έγιναν με την από 7/9/2011 απόφαση της Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης. )

 

Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και στη συνέχεια με απόφαση της αυτόκλητης γενικής συνέλευσης τροποποιήθηκε το άρθρο 19  του καταστατικού,  εναρμονίστηκε με το ανωτέρω άρθρο 266 του ν. 3463/2006 και ορίστηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποτελείται από 9 μέλη τρία μέλη του αποτελούμενα από δημοτικούς συμβούλους και 6 από δημότες.

Εδώ συμβαίνουν μερικά περίεργα πράγματα. Μέχρι τις 7/9/2011 δεν έχει κατατεθεί  το μετοχικό κεφάλαιο. Δε φαίνονται αν υπάρχουν μετοχές και ποιοι τις έχουν στη διάθεσή τους. Στη σύσταση του καταστατικού υπάρχει απόφαση της αυτόκλητης συνέλευσης. Ποια είναι αυτή και ποιος τη συγκάλεσε δεν αναφέρεται.

Στην απόφαση της 7/9/2011 έγινε τροποποίηση  των άρθρων 5,6 και 35 του καταστατικού ου αφορούσαν στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Επενδυτικής για το ποσό των 70.000 €. Στο άρθρο 6 του καταστατικού ορίζεται:

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) ΕΥΡΩ και διαιρείται σε τρεις χιλιάδες (3.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Προφανώς ξέχασαν να απαλείψουν το ποσό αυτό που υπήρχε πριν την τροποποίηση!!

Το δημοτικό συμβούλιο με την 272/2011 απόφασή του, με εισήγηση του τότε γενικού γραμματέα του δήμου Αχαρνών Νικόλαου Κρημνιανιώτη,   έκανε δεκτή την εισήγηση του:

Α) Δέχεται τον κατεπείγον του θέματος.

Β) Ορίζεται εκπρόσωπος του Δήμου Αχαρνών, στις Γενικές Συνελεύσεις της Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Αχαρνών «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ», ο εκάστοτε Δήμαρχος.

Έτσι η Μονομετοχική Εταιρεία Επενδυτική Αχαρνών έχει ένα μέτοχο το δήμαρχο με όλες τις μετοχές.

Τα άρθρα 7,8 και 9 του καταστατικού είναι εκτός πραγματικότητας γιατί αναφέρονται στα δικαιώματα της μειοψηφίας των μετόχων!!

Η πρώτη περίοδος της Επενδυτικής Αχαρνών Ιανουάριος 2011 – Αύγουστος 2014  δεν κύλησε χωρίς προβλήματα.

Νόμιμα έσοδα της Επενδυτικής ήταν οι πόροι από το Ανθοπωλείο και τα κυλικεία στο Νεκροταφείο και το δημαρχείο. Μη νόμιμα τα έσοδα από το νεκροταφείο και τις εμποροπανηγύρεις.

Δαπάνες για έξοδα διοίκησης, προσωπικού για κάλυψη των νομίμων και μη νομίμων δραστηριοτήτων της, όπως το πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής, κάλυψη δαπανών για εκδηλώσεις του δήμου, δημιουργία παιδικών χαρών κ.α

Αποτέλεσμα καταλογισμοί από τις οικονομικές υπηρεσίες του δήμου Αχαρνών

 

Διοικητικά την πρώτη περίοδο δημιουργήθηκε ιστοσελίδα της Επενδυτικής με σχετική ενημέρωση των δραστηριοτήτων της.

Στις Ανώνυμες Εταιρείες οι ισολογισμοί είναι καθοριστικά στοιχεία που προσδιορίζουν τη βιωσιμότητα της Εταιρείας. Σύμφωνα με το νόμο 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών:

Άρθρο 7Α
«1. Πράξεις και στοιχεία ημεδαπών Ανωνύμων Εταιρειών. Σε δημοσιότητα υποβάλλονται οι εξής πράξεις και στοιχεία:

ζ. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αρχικές και τροποποιημένες από τη Γενική Συνέλευση (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας. Ο ισολογισμός πρέπει να περιέχει τα ατομικά στοιχεία των προσώπων που, κατά νόμο, τον πιστοποιούν.

Άρθρο 22Α
1. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά την διοίκησιν των εταιρικών υποθέσεων διά παν αυτού πταίσμα. Ευθύνεται ιδία εάν ο ισολογισμός περιέχη παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις αποκρυπτούσας την πραγματικήν κατάστασιν της εταιρείας.

2. Η ευθύνη αύτη δεν υφίσταται εάν αποδείξη ότι κατέβαλε την επιμέλειαν του συνετού οικογενειάρχου. Τούτο δεν ισχύει διά τον Διευθύνοντα Σύμβουλον
της εταιρείας, υπόχρεον εις πάσαν επιμέλειαν. Ωσαύτως η ευθύνη αύτη δεν υφίσταται επί πράξεων ή παραλείψεων στηριζομένων επί συννόμου αποφάσεως της γενικής συνελεύσεως.

Άρθρο 34
1. Η γενική συνέλευσις είναι μόνη αρμοδία ν’ αποφασίζη περί: 
α) τροποποιήσεων του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου. Αι περί τροποποιήσεως του καταστατικού αποφάσεις είναι έγκυροι, εφ’ όσον δεν απαγορεύονται διά ρητής διατάξεως του καταστατικού. 
β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.
γ) εγκρίσεως του ισολογισμού της εταιρείας.

(Στην Επενδυτική υπάρχει μια ιδιομορφία γιατί σύμφωνα με το άρθρο 266 τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο)

Άρθρο 35
1. Μετά την ψήφισιν του ισολογισμού η γενική συνέλευσις αποφαίνεται δι’ ειδικής ψηφοφορίας, ενεργουμένης δι’ ονομαστικής κλήσεως, περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. «Η απαλλαγή αύτη καθίσταται ανίσχυρος εις τας περιπτώσεις του άρθρου 22α».

Άρθρο 42Α
«1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:
α) τον ισολογισμό,
β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως»,
γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και
δ) το προσάρτημα. Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36α και 37.

Άρθρο 42Β
«1. Η δομή του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως» και ιδιαίτερα η ακολουθούμενη στα πλαίσια αυτού του Νόμου μορφή εμφάνισης των οικονομικών αυτών καταστάσεων, απαγορεύεται να μεταβάλλεται από τη μία χρήση στην άλλη. Παρέκκλιση από την αρχή αυτή επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με τον όρο ότι η παρέκκλιση αυτή θα αναφέρεται στο προσάρτημα και θα αιτιολογείται επαρκώς.

Αυτό σε γενικές γραμμές είναι το θεσμικό πλαίσιο για τους ισολογισμούς.

Ο ισολογισμός του έτους 2011 έχει δημοσιευτεί σε ΦΕΚ.

Οι ισολογισμοί των ετών 2012 και 2013 έχουν δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της Επενδυτικής

Ο ισολογισμός φαίνεται να έχει πλεόνασμα 5.886,45 €, αλλά δε φαίνεται πουθενά ο καταλογισμός των 262.580,56 €.

Αποτέλεσμα: Κέρδη 523,24 € !!

Σύμφωνα με τον αρ. έκθεσης: 305/Α/2015 του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης :

Πως είναι δυνατόν  τα στοιχεία αυτά να ταιριάζουν με τους δημοσιευμένους ισολογισμούς των ετών 2011,2012,2013;

Η προηγούμενη δημοτική Αρχή κρίθηκε πολιτικά με τις προηγούμενες δημοτικές εκλογές και μαζί με αυτή και η διοίκηση της Επενδυτικής. Για τις διοικητικές παραλείψεις και παρανομίες υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητες που κάποια στιγμή θα κριθούν οι υπεύθυνοι για αυτές.

Κάπως έτσι τελείωσε η ιστορία της Επενδυτικής Αχαρνών για το  διάστημα Ιανουάριος 2011 – Αύγουστος 2014.

Για το χρονικό διάστημα Σεπτέμβριος 2014 – σήμερα σε επόμενη ανάρτηση.

 

Για την προϊστορία της Επενδυτικής:(κλικ εδώ),  (κλικ εδώ),  (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ),  (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ)

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Ντούρος) | Leave a Comment »

Μια έκδοση που μπορεί να δημιουργήσει ιστορίες!!

Posted by koszig στο 13 Αυγούστου 2017

Η καταγραφή της Ιστορίας  του τόπου μας είναι σημαντική υπόθεση. Σημαντικότερη είναι ίσως για κάθε δημότη η τοπική ιστορία. Η νεώτερη  ιστορία του δήμου Αχαρνών καταγράφεται σε βιβλία που περιγράφουν σημαντικά γεγονότα της πόλης μας για τα χρόνια που πέρασαν, όπως την Εθνική Αντίσταση,  τις πολιτικές και δημοτικές εκδηλώσεις  που γίνανε  στη πόλη μας.

Πέρα όμως από τα βιβλία η ζωή της πόλης διαχρονικά περιγράφεται και στις τοπικές εφημερίδες. Τα τελευταία χρόνια εκτός από τον έντυπο τύπο υπάρχει και ο ηλεκτρονικός τύπος που εκτός από τα κείμενα και τις φωτογραφίες στις «σελίδες» του  υπάρχουν και βίντεο που απεικονίζουν ζωντανά τα γεγονότα.

Κάθε πολιτιστικός, κοινωνικός ή πολιτικός φορέας διαθέτει φωτογραφίες και βίντεο από τις εκδηλώσεις αυτές. Κάθε δημότης έχει φωτογραφίες που απεικονίζουν εκδηλώσεις της ζωής του ή φωτογραφίες, που μπορεί να απεικονίζουν τον ίδιο, αλλά να εμφανίζουν  και το περιβάλλοντα χώρο, όπως για παράδειγμα δρόμους ή κτίρια.

Όλα αυτά μπορεί να χρησιμεύσουν μετά από χρόνια  ως πηγές  σε ερευνητές ή ιστοριοδήφες για την παρουσίαση τοπικών θεμάτων.

Στο δήμο Αχαρνών υπάρχει η η Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Αχαρνών (ΙΛΕΑ) που διαθέτει πέρα από το Λαογραφικό Μουσείο και μεγάλο όγκο ιστορικού υλικού, μεταξύ του οποίου και μεγάλο πλήθος φωτογραφιών που απεικονίζουν εκδηλώσεις και πρόσωπα. Όποιος έχει  φωτογραφίες και άλλο υλικό που αφορά το δήμο Αχαρνών και θέλει να το διαθέσει για ηλεκτρονική αντιγραφή μπορεί απευθυνθεί στην ΙΛΕΑ στην κεντρική πλατεία Αχαρνών.

 Κάθε ιδιώτης  έχει δικαίωμα να αναπτύξει αντίστοιχη δραστηριότητα, είτε από μεράκι, είτε για επαγγελματική δραστηριότητα. Πολλοί ιδιώτες έχουν προσωπικές συλλογές που μπορούν να τις εκθέσουν, ατομικά ή ομαδικά.

Εδώ και μερικές μέρες τοιχοκολήθηκε και σχετική αφίσα.


Είναι μια αξιέπαινη δραστηριότητα για συγκέντρωση φωτογραφιών για την ανάδειξη της πόλης των Αχαρνών.

Υπάρχει όμως και μια παράλληλη δραστηριότητα.

Στη συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής της  17/7/2017 «συζητήθηκε» η αποδοχή δωρεάς ποσού 75.000 € από τον Αθανάσιο Μαρτίνο για την κάλυψη εξόδων της έκδοσης επίτομου έργου (Λευκώματος) για την τοπική ιστορία του Δήμου μας με τίτλο Αχαρναί: «Όψεις της Ιστορίας του τόπου.»

 

Η εισήγηση

2513 Εισήγηση για Αποδοχή δωρεάς ποσού 75.000,00 €

Και η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

2513 Αποδοχή δωρεάς ποσού 75.000 € για την κάλυψη των εξόδων της έκδοσης επίτομου έργου για την τοπική ιστορία του Δήμου μας με τίτλο Αχαρναί: Όψεις της Ιστορίας του τόπου

Στην απόφαση αναφέρεται:

          Η δωρήτρια παραιτείται εκ των προτέρων από οιοδήποτε δικαίωμα αφορά την έκδοση αυτή καθώς η δωρεά της αφορά αποκλειστικά το ποσό το οποίο προαναφέρεται.

            Ο Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, την αρμοδιότητα για το θέμα έχει η Οικονομική Επιτροπή και

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και

 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

         Αφού έλαβε υπ’ όψιν της την πρόταση του Προέδρου και την τοποθέτηση του επί του θέματος,

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

 1. Την αποδοχή δωρεάς από την Εταιρεία ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ με διαχειριστή τον κ. Αθανάσιο Μαρτίνο που αφορά στην κάλυψη εξόδων της έκδοσης επίτομου έργου για την τοπική ιστορία του Δήμου μας με τίτλο Αχαρναί: Όψεις της Ιστορίας του τόπου αξίας 75.000,00€(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Η πληρωμή για την έκδοση του ως άνω λευκώματος θα πραγματοποιηθεί απευθείας σε λογαριασμό της Εταιρείας που θα αναλάβει την διαδικασία.

 Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Πρόεδρο

Στο ανωτέρω βίντεο από τη συνεδρίαση φαίνονται οι δημοτικοί σύμβουλοι που έκαναν διαλογική συζήτηση με το δήμαρχο!!!

Όπως φαίνεται στην απόφαση ο κ. Μαρτίνος είναι χορηγός για την έκδοση, χωρίς να ζητά να του χορηγηθούν δικαιώματα από την έκδοση του βιβλίου. Αφήνει στο δήμο Αχαρνών τα δικαιώματα απ την έκδοση του λευκώματος.

Ο δήμος Αχαρνών οφείλει να κινήσει τις διαδικασίες για την έκδοση του βιβλίου-λευκώματος.

Το δημοτικό συμβούλιο πρέπει να τηρήσει, κατά τη γνώμη μου, τις παρακάτω διαδικασίες:

 • Να καθορίσει το περιεχόμενο του λευκώματος για την Τοπική Ιστορία των Αχαρνών και ειδικά:
 • τη χρονική περίοδο που θα αφορά το περιεχόμενο του λευκώματος
 • οι στόχοι των φωτογραφιών (θα απεικονίζουν πολεοδομικές απεικονίσεις. όπως οικίες, δρόμους, πλατείες και τις χρονικές μεταβολές της εξέλιξής τους;)
 • οι φωτογραφίες θα παρουσιάζουν διαχρονικά τις εκδηλώσεις στο δήμο Αχαρνών;
 • θα παρουσιάζονται, με φωτογραφικό υλικό και κείμενα, σημαίνοντα πρόσωπα του δήμου Αχαρνών;

Αυτά είναι μερικά θέματα που θα μπορούσαν να περιέχονται στο βιβλίο Αχαρναί: Όψεις της Ιστορίας του τόπου

Φυσικά υπάρχουν διαδικαστικά θέματα που πρέπει να καθοριστούν, όπως τα πνευματικά δικαιώματα ή η αμοιβή του συγγραφέα, τα πνευματικά δικαιώματα για τις φωτογραφίες του λευκώματος, το χρονικό διάστημα της συγγραφής του βιβλίου, από την ανάθεση μέχρι την παράδοσή του για εκτύπωση.

Είναι φυσικό να οριστεί από το δημοτικό συμβούλιο επιτροπή ειδικών που θα έχει την ευθύνη για την εγκυρότητα του κειμένου και την τελική έγκριση πριν την έκδοση.

Τελικά θα πρέπει να γίνει δημόσια προκήρυξη για τη συγγραφή του βιβλίου. Ενός βιβλίου που δεν θα απεικονίζει μόνο τις Όψεις της Ιστορίας των Αχαρνών, αλλά και τη δημοτική Αρχή που ενέκρινε την έκδοσή του με το συγκεκριμένο περιεχόμενο.

 

Αυτά προς το παρόν!!

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Δήμος Αχαρνών. Οπαδός των κλειστών ή ανοιχτών δεδομένων;

Posted by koszig στο 2 Αυγούστου 2017

Τι είναι τα περίφημα ανοιχτά δεδομένα;

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4305/2014
Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή
της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις.

Αυτός είναι ο νόμος για τα ανοιχτά δεδομένα.

N.4305_2014 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, 

Για ποιους φορείς ισχύει ο νόμος για τα ανοιχτέ δεδομένα;

«Φορείς του δημόσιου τομέα, οι κρατικές αρχές, κεντρικές και περιφερειακές, οι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, τα λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., οι κατά την παράγραφο 2 αυτού του άρθρου οργανισμοί δημόσιου δικαίου και οι ενώσεις που σχηματίζονται από μία ή περισσότερες από τις αρχές αυτές ή από έναν ή περισσότερους από τους οργανισμούς δημόσιου δικαίου.»

Τι είναι έγγραφα;

Άρθρο 4

«Έγγραφο», κάθε έγγραφο, τμήμα εγγράφου, πληροφορία ή δεδομένο που εκδίδεται ή έχει ανατεθεί προς διαχείριση στους φορείς του δημόσιου τομέα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, και ιδίως μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιοι οδηγίες, απαντήσεις των διοικητικών αρχών, γνωμοδοτήσεις, αποφάσεις, αναφορές, ανεξάρτητα από το μέσο αποτύπωσης που χρησιμοποιείται (π.χ. αποτύπωση σε χαρτί, αποθήκευση σε ηλεκτρονική μορφή ή ηχητική, οπτική, οπτικοακουστική εγγραφή). Ως «έγγραφα», για την εφαρμογή των διατάξεων αυτού του νόμου λογίζονται και τα ιδιωτικά έγγραφα που βρίσκονται σε αρχεία (φακέλους) φορέων του δημόσιου τομέα και χρησιμοποιήθηκαν ή λήφθηκαν υπόψη για τον καθορισμό της διοικητικής τους δράσης.»

Υπάρχουν και έγγραφα για τα οποία δε μπορεί να έχει πρόσβαση κάποιος πολίτης που αφορούν σε θέματα ασφαλείας, προσωπικά δεδομένα κλπ. Αυτά τα έγραφα δεν είναι «ανοιχτά», μπορεί όμως να έχει πρόσβαση αν έχει ειδικό έννομο συμφέρον.

Αν ο ανωτέρω φορέας αρνηθεί να χορηγήσει έγγραφο τις γίνεται;

Άρθρο 5

«3. Αν εκδοθεί απορριπτική απόφαση, οι φορείς του δημόσιου τομέα ανακοινώνουν στον αιτούντα τους λόγους απόρριψης βάσει των σχετικών διατάξεων. Αν η απορριπτική απόφαση βασίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β΄, ο φορέας του δημόσιου τομέα συμπεριλαμβάνει αναφορά στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι ο δικαιούχος, όταν είναι γνωστός, ή, εναλλακτικά, στον αδειδότη από τον οποίο ο φορέας του δημόσιου τομέα έχει λάβει το σχετικό υλικό. Βιβλιοθήκες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και βιβλιοθήκες Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, μουσεία και αρχεία δεν απαιτείται να περιλαμβάνουν τέτοια αναφορά.

Άρθρο 9

3. Οι φορείς του δημοσίου τομέα μεριμνούν ώστε οι αιτούντες έγγραφα, πληροφορίες ή δεδομένα για περαιτέρω χρήση, να ενημερώνονται σχετικά με τις
διοικητικές προσφυγές και τα ένδικα μέσα που μπορούν να ασκήσουν.»

Άρθρο 10

2. Κάθε φορέας του δημόσιου τομέα που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος προβαίνει στην καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων,
πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή του, ανά κατηγορίες, προς το σκοπό ανοικτής τους διάθεσης.
3. Μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής της προηγούμενης παραγράφου κάθε φορέας εκδίδει απόφαση, στην οποία περιγράφονται: α) τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που κατέχει ο φορέας, β) τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που θα διατεθούν σε ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, εφαρμόζοντας την αρχή της ανοικτής διάθεσης της δημόσιας πληροφορίας, γ) τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που θα διατεθούν με επιβολή όρων μέσω αδειοδότησης ή τελών, σύμφωνα με τα άρθρα 7 έως 9 του παρόντος, δ) τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που υπόκεινται στους περιορισμούς που τίθενται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του παρόντος και δεν διατίθενται για
περαιτέρω αξιοποίηση και χρήση. Η απόφαση αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του «Προγράμματος Διαύγεια» κατά το ν. 3861/2010, στο διαδικτυακό τόπο http://www.data.gov.gr. και στην ιστοσελίδα του φορέα και κοινοποιείται στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Οι φορείς του δημόσιου τομέα επικαιροποιούν τα σύνολα εγγράφων πληροφοριών και δεδομένων που έχουν στην κατοχή τους αμελλητί, μόλις επέλθει ορισμένη μεταβολή, και σε κάθε περίπτωση σε ετήσια βάση.
Η έκδοση της απόφασης της παραγράφου 3 επαναλαμβάνεται τουλάχιστον ετησίως με επικαιροποιημένα στοιχεία.
5. Το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης ελέγχει την τήρηση των υποχρεώσεων του παρόντος άρθρου από τους δημόσιους φορείς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του.

Το Υπουργείο διοικητικής Μεταρρύθμισης εξέδωσε εγκύκλιο για το θέμα αυτό.

607465-473.pdf Επίσπευση ενεργειών από τους υπόχρεους φορείς για τη διάθεση και περαιτέρω χρήση των ανοικτών δεδομένων σε εφαρμογή του ν. 4305_2014

Μερικοί δήμοι, όπως ο δήμος Ηρακλείου Αττικής έκαναν τα πρώτα βήματα.

ΨΕΘ5ΩΡ3-ΣΒΦ Απόφαση δημάρχου Ηρακλείου για ανοιχτά δεδομένα

Πιστότερη εφαρμογή του νόμου έγινε από την την Περιφέρεια Αττικής. Για τα έτη 2016 και 2017.

6ΑΠΧ7Λ7-Ζ2Ο Ανοιχτά δεδομένα Περιφέρεια Αττικής 2016

Επικαιροποιημένα δεδομένα εγγράφων για το έτος 2017

7Δ797Λ7-ΒΘ8 Ανοιχτά δεδομένα Περιφέρεια Αττικής 2017

Και μια εικόνα από αυτά τα δεδομένα

Σε αυτό μέρος του πίνακα φαίνεται αν υπάρχου έγγραφα που δεν είναι διαθέσιμα όπως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και έγγραφα προς διάθεση, όπως πρακτικά συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Ο δήμος Αχαρνών και ειδικά η δημοτική Αρχή φαίνεται ότι δεν έχει πάρει «χαμπάρι» για τις ανωτέρω διατάξεις που ισχύουν από τον Οκτώβριο του έτους 2014.

Όχι μόνο δεν έχει αναρτήσει ποια είναι τα ανοιχτά δεδομένα, αλλά αν δημότης με αίτησή του ζητάει «έγγραφα» ο δήμαρχος δεν απαντάει, παρότι υπάρχει και Εισαγγελική εντολή, (κλικ εδώ).

Να ευχηθώ καλές διακοπές στο δήμαρχο και από το Σεπτέμβριο εδώ θα είμαστε πάλι!!

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | 4 Σχόλια »

Η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 28 Ιουλίου 2017

Posted by koszig στο 2 Αυγούστου 2017

Πολλά είχαν γραφεί για τη νομιμότητα του δημοτικού  συμβουλίου της  28ης Ιουλίου 2017. Παρακολουθείστε  το πρώτο μέρος της συνεδρίασης.

 

 

 

Ακολουθεί το δεύτερο μέρος και σχόλια για τα γεγονότα.

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Η “ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ ” κυκλοφόρησε – Φύλλο 174 της 30ης Ιουλίου 2017

Posted by koszig στο 1 Αυγούστου 2017

Φύλλο 174 της 30ης Ιουλίου 2017

Τα τρία προηγούμενα τεύχη

Φύλλο 173 της 16ης Ιουλίου 2017

Φύλλο 172 της 2ας Ιουλίου 2017

Φύλλο 171 της 18ης Ιουνίου 2017

Posted in ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ | Leave a Comment »

Έγινε και αυτό!!

Posted by koszig στο 31 Ιουλίου 2017

Σοκ με Αστυνομικό στο Μενίδι – Τρυπήθηκε από σύριγγα οροθετικού τοξικομανή

Όπως γράφει το bloko.gr στις 24 Ιουλίου δύο αστυνομικοί της Ασφάλειας έκαναν έλεγχο σε δύο, τοξικοεξαρτημένα άτομα κοντά στον σταθμό του τρένου στο Μενίδι. Ένας από τους δύο το έβαλε στα πόδια ενώ οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν τον δεύτερο.

Όμως, ο φίλος του επέστρεψε και ακολούθησε μικροσυμπλοκή κατά τη διάρκεια της οποίας οι αστυνομικοί προσπάθησαν να του βάλουν χειροπέδες.

Εκείνη τη στιγμή η σύριγγα που βρισκόταν στο τσαντάκι του, τρύπησε έναν από τους δύο αστυνομικούς.

Οι δύο δράστες συνελήφθησαν αλλά ο αστυνομικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο καθώς όπως διαπιστώθηκε ο νεαρός που είχε την σύριγγα είναι οροθετικός.

Ο αστυνομικός αναμένεται να υποβληθεί σε νέες εξετάσεις σε περίπου 30 ημέρες.

 

Μη σου λάχει…

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Άνοιξε ο ασκός του Αιόλου;

Posted by koszig στο 27 Ιουλίου 2017

Σε προηγούμενη  ανάρτηση έγινε αναφορά για την  συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου  και τις αθλιότητες που έγιναν, (κλικ εδώ).

Για τα γεγονότα αυτά σήμερα έγινε αναφορά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με αρ. πρωτ. 63063/23303/27-7-2017

Αναφορά για παράτυπες συνεδριάσεις δημοτικών συμβουλίων

Με νεώτερα στοιχεία η πρωτοκόλληση  της πρόσκλησης με αριθμό πρωτοκόλλου 47332/24-7-2017 που καλούσε  τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου σε συνεδρίαση στις 28/7/2017 επειδή στη συνεδρίαση της 19:00 της 24/7/2017  δεν υπήρξε απαρτία έγινε στις  2:10:33 της 24/7/2017

Είναι φανερό ότι απομάκρυναν  τους παρόντες δημοτικούς συμβούλους Μαρίνο Μουκάνη και Δημήτριο Γιαννακόπουλο, πριν εκφωνηθούν τα ονόματα των παρόντων δημοτικών συμβούλων, προκειμένου να μη γίνει απαρτία και με την έτοιμη πρόσκληση για τις 28/7/2017 η συνεδρίαση να γίνει με τουλάχιστον 15 παρόντες δημοτικούς συμβούλους.

Παρακολουθείστε τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 24/7/2ο17

 

Και μια εικόνα πριν την έναρξη της συνεδρίασης.

Όλα εντάξει.

Μετά από τον τρόπο που προγραμματίζονται τα δημοτικά συμβούλια  ένας τρόπος υπάρχει  για να σώσει την αξιοπρέπειά του ο Κώστας Ρούσσας, πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου. Η παραίτηση  του από τη θέση του προέδρου.  Αν δεν το κάνει τότε …

Την αυριανή συνεδρίαση αξίζει να την παρακολουθείσετε  θα γνωρίσετε πρόσωπα και καταστάσεις.

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »