Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Παιδικές Χαρές. Κλειστές λόγω …

Posted by koszig στο 30 Αυγούστου 2015

Σε Υπουργικά Απόφαση ορίζεται η παιδική χαρά:

Παιδική χαρά είναι ο οριοθετημένος δημοτικός/κοινοτικός υπαίθριος χώρος που προορίζεται για ψυχαγωγία νηπίων και παιδιών μέχρι δεκατεσσάρων ετών, χωρίς  την επίβλεψη προσωπικού.

Η παιδική χαρά αποτελείται από εξοπλισμό (όργανα – κατασκευές), ο οποίος είναι ειδικά σχεδιασμένος για ατομικό ή ομαδικό παιχνίδι. Πρέπει επίσης να είναι χωροθετημένη και σχεδιασμένη με τρόπο ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια και η υγεία όλων των παιδιών.

Σε αυτή την Υπουργική Απόφαση καθορίζονται και οι προδιαγραφές που πρέπει να τηρούνται για τη λειτουργία αυτών των χώρων.

apofasi 28492_09  Παιδικές χαρές 

Αυτή είναι μια Υπουργική απόφαση του έτους 2009. Με βάση αυτή έπρεπε να σχεδιαστούν και να προσαρμοστούν όσες παιδικές χαρές υπήρχαν  στο δήμο Αχαρνών.

Εκείνη την εποχή δήμαρχος ήταν ο Παναγιώτης Φωτιάδης και δημοτικοί σύμβουλοι, που είναι ακόμα και σήμερα στο δημοτικό συμβούλιο, Αφουξενίδης Θεόφιλος, Κασσαβός Ιωάννης, Λαζάρου Βασίλειος, Μουκάνης Μαρίνος, Ναυροζίδου Μαρία, Σαχσανίδη Ελένη, Χαριτίδη Μαρία, Χριστοπούλου Σοφία. Για τις παιδικές χαρές καμία παρέμβαση από την τότε δημοτική Αρχή.

Επειδή ήμουν σίγουρος ότι οι ανωτέρω δημοτικοί σύμβουλοι ήταν άσχετοι με το θέμα με μια σειρά αναρτήσεις παρουσίασα τις τοποθεσίες και την κατάσταση που ήταν οι παιδικές χαρές. (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Αυτή ήταν η κατάσταση της δημοτικής περιόδου 2007-2010 με δήμαρχο την Παναγιώτη Φωτιάδη. Στην επόμενη δημοτική περίοδο 2011-2014 δήμαρχος ήταν ο Σωτήρης Ντούρος.  δημοτικοί σύμβουλοι, που είναι ακόμα και σήμερα στο δημοτικό συμβούλιο, Αφουξενίδης Θεόφιλος, Κασσαβός Ιωάννης, Λαζάρου Βασίλειος, Μουκάνης Μαρίνος,  Τοπαλλιανίδης Βασίλειος, Χαριτίδη Μαρία, Χριστοπούλου Σοφία.

Κανείς από αυτούς, εκτός από τον τότε δήμαρχο Σωτήρη Ντούρο και τη δημοτική σύμβουλο Σοφία Χριστοπούλου, με την ιδιότητα προέδρου της Επενδυτικής Αχαρνών Α.Ε., δεν αναφέρθηκε ούτε μία φορά στις παιδικές χαρές.

Προεκλογικά, ως υποψήφιος δήμαρχος στις εκλογές του έτους 2010 ο Γιάννης Κασσαβός στο προεκλογικό του πρόγραμμα έγγραφε:

Κασσαβός 2010 Παιδικές χαρές

Ο Σωτήρης Ντούρος, ως υποψήφιος δήμαρχος στις εκλογές του έτους 2010,  στο προεκλογικό του πρόγραμμα δεν υπήρχε αναφορά για τις παιδικές χαρές. Παρ’ όλα αυτά ασχολήθηκε η δημοτική Αρχή με τις παιδικές χαρές.

Για πρώτη φορά για τις παιδικές χαρές στο τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2011 και στον αντίστοιχο προϋπολογισμό, εμφανίζονται οι δαπάνες για τις παιδικές χαρές.

Προϋπολογισμός 2011-2012

Στον προϋπολογισμό του έτους 2012 φαίνονται οι δαπάνες του έτους 2011. Μηδέν!!

Στον ίδιο προϋπολογισμό αναγράφονται οι προγραμματισμένες δαπάνες του έτους 2012. 1,00 € ανά παιδική χαρά. Σύνολο 7 €!!

Το έτος 2013 στον προϋπολογισμό τα πράγματα ήταν χειρότερα. Οι προγραμματιζόμενες παιδικές χαρές ήταν οκτώ. Η δαπάνη 0 €

Προϋπολογισμος 2012-2013

 

Το έτος 2012 την αναμόρφωση των παιδικών χαρών αναλαμβάνει η Επενδυτική Αχαρνών!! Αναρμόδια σύμφωνα με το νόμο για την κατασκευή και συντήρηση παιδικών χαρών. Δελτίο τύπου του δήμου Αχαρνών πληροφορεί τους δημότες για την αναμόρφωση παιδικών χαρών!! (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Η προθεσμία ήταν να προσαρμοστούν οι παιδικές χαρές μέχρι 31-12-2012.

Επειδή δημιουργήθηκαν θανατηφόρα ατυχήματα σε παιδικές χαρές που δεν ήταν πιστοποιημένες ο δήμος Αχαρνών θέλησε να αποποιηθεί των ευθυνών του. Έτσι σε κάθε παιδική χαρά αναρτήθηκε η παρακάτω πινακίδα.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Νέα εγκύκλιος του Υπουργού Εσωτερικών, στις 25/7/2014, τροποποίησε τις προδιαγραφές για τις παιδικές χαρές:

2029b_14.1412589037859 Τροποποίηση εγκυκλίου

Νέα εγκύκλιος του Υπουργού Εσωτερικών στις  7/8/2014 επισημαίνει τις υποχρεώσεις των ΟΤΑ για προσαρμογές.

30681_7_8_2014 Παιδικές χαρές

Ήδη είμαστε στη μετεκλογική περίοδο με εκλεγμένο δήμαρχο το Γιάννη Κασσαβό.

Αυτό είναι το προεκλογικό πρόγραμμα του νέου δημάρχου για τις παιδικές χαρές.

Κασσαβός 2014 Παιδικές χαρές

Ο Γιάννης Κασσαβός ήταν την τελευταία δεκαπενταετία δημοτικός σύμβουλος στο δήμο Αχαρνών, επομένως πρέπει να γνώριζε σε τι κατάσταση βρίσκονται. Ποτέ όμως δεν έκανε έντονη παρέμβαση για την κατάσταση που βρίσκονταν οι παιδικές χαρές.

Με την Υπουργική απόφαση 41179/23-10-2014  γνωστοποιήθηκε στους ΟΤΑ θέμα: «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (O.T.A.) α’ βαθμού για τη δημοτική περίοδο 2014-2019» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τ. Β΄ 2790/4-11-2014

Στο άρθρο 4 αναφέρεται:

Άρθρο 4

Χρόνος και τρόπος υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

 Η κατάρτιση του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος πραγματοποιείται μέσα στο πρώτο εξάμηνο της δημοτικής περιόδου.

Για τον έλεγχο νομιμότητας, υποβάλλεται στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ, και μέχρι την έναρξη λειτουργίας αυτής στην αντίστοιχη αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με ευθύνη του Δημάρχου, έκθεση με τις διαδικασίες κατάρτισης του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος, εγκεκριμένη από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το εγκεκριμένο Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, μετά τον έλεγχο νομιμότητας, καταχωρίζεται στην ιστοσελίδα του δήμου και δημοσιοποιείται με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.

Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα δε συντάχθηκε, γιατί ο δήμαρχος , ο οποίος είχε την ευθύνη για τη σύνταξη του Προγράμματος, δεν έκανε καμία ενέργεια.

Εισηγητική έκθεση 2015

Αυτή ήταν η εισήγηση για τον προϋπολογισμό του έτους 2015 που εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο τον Σεπτέμβριο του έτους 2014. Συνολικές δαπάνες του δήμου σχεδόν 87 εκατομμύρια Ευρώ. Δαπάνες για παιδικές χαρές 100 € !!

Στις 5/12/2014, τρεις μήνες μετά την ανάληψη της δημαρχίας από το Γιάννη Κασσαβό το δημοτικό συμβούλιο τον εντέλει:

7Τ8ΧΩΨ8-Χ7Χ Αποξύλωση παιδικών χαρών

 

Απόφαση δημoτικoύ συμβουλίου για παιδικές χαρές

Έγιναν και δύο αναμορφώσεις του προϋπολογισμού χωρίς να αναφέρονται οι παιδικές χαρές. Τα 100 € κρίθηκαν αρκετά για την υποστήριξη του δήμου για αδειοδοτήσεις παιδικών χαρών.

Στις 22 Μαΐου 2015 έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών Νικολάου Βούτση:

egk15-22052015

επισημαίνεται:

Επισημαίνεται δε ότι κάθε παιδική χαρά λειτουργεί με ευθύνη του οικείου δήμου. Ως εκ τούτου, κάθε δήμος οφείλει να τηρεί το θεσμικό πλαίσιο που ορίζουν οι προαναφερθείσες αποφάσεις, προκειμένου να
εξασφαλίζει την ακίνδυνη χρήση των παιδικών χαρών, αφού προηγουμένως έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία τους. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση, οσάκις ο οικείος δήμος κρίνει ότι μια παιδική χαρά είναι ακατάλληλη οφείλει να τη σφραγίζει ο ίδιος άμεσα ή να αποξηλώσει τα επικίνδυνα παιχνίδια σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες που έχει δώσει το Υπουργείο κατά καιρούς. Κατά συνέπεια, σε περίπτωση ατυχήματος σε παιδική χαρά, η οποία δεν είναι σφραγισμένη και είναι προσβάσιμη στο κοινό, ο οικείος δήμος ουδόλως αποποιείται την ευθύνη του με την τοποθέτηση πινακίδας στην οποία αναγράφεται ότι η παιδική χαρά δεν διαθέτει πιστοποίηση και η χρήση της γίνεται με ευθύνη των γονέων ή των συνοδών των ανηλίκων.

Μετά από αυτό το έγγραφο ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων ζήτησε μελέτη από τις Τεχνικές Υπηρεσίες για την καταλληλότητα των παιδικών χαρών.

Στις 26 Αυγούστου 2015 συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο. Ένα από τα θέματα ήταν:

5 Αντιμετώπιση του Θέματος της Λειτουργίας των Παιδικών Χαρών του Δήμου Αχαρνών.

Παρακολουθείστε τι έγινε.

————-

—————–

————–

Στην εισήγηση του ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Παναγιώτης Πολυμενέας εκτιμάει ότι το κόστος αναμόρφωσης κάθε  παιδικής χαράς ανέρχεται στις 20.000 €.

Η πρόταση της Τεχνικής υπηρεσίας είναι να σφραγιστούν 18 και να αποξηλωθούν   35.

Πρόταση Τεχνικής Υπηρεσίας για Παιδικές Χαρές

Για κάποια κονδύλια από την περιφέρεια που θα ζητηθούν προσεχώς, τι να υποθέσει κανείς!!

Αυτές είναι οι υποδομές σε ένα δήμο 106.943 κατοίκων. Στατιστικά 2.000 κάτοικοι αντιστοιχούν σε κάθε παιδική χαρά, αν όλες λειτουργούσαν νόμιμα.

Η Περιφέρεια Αττικής στις 27/8/2015 στο Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε:

Δήμος Φυλής

 

Η Ηγεσία το δήμου Αχαρνών

Η Ηγεσία του δήμου Αχαρνών. Γιάννης Κασσαβός, Δήμαρχος, Θανάσης Κατσιγιάννης, Γενικός Γραμματέας.

 

Φτύστε τους να μην του ματιάσετε

 

 

 

 

 

 

 

(κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ),

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Το Παγκάρι

Posted by koszig στο 28 Αυγούστου 2015

Τέλος του καλοκαιριού (ημερολογιακό τέλος) και ο δήμος άρχισε να ζωντανεύει διοικητικά. Στις 26/8/2015 έγινε, μετά ένα μήνα, συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου. Ένα από τα τα έξη έκτακτα θέματα, το τελευταίο, ήταν:

Ανάκληση της παραγράφου Β’ του άρθρου 35 του Κανονισμού λειτουργίας του Νεκροταφείου Αχαρνών, όπως αυτή ψηφίστηκε με το άρθρο 188/2011 του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών.

Τι έλεγε η παράγραφος Β του άρθρο 35.

Άρθρον 35ον

 

Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει αμέσως μετά την κατά νόμο έγκρισή του.

Από την έγκριση του παρόντος Κανονισμού, καταργείται κάθε προηγούμενος και κάθε απόφαση που δεν είναι σύμφωνη με αυτόν.

Διατηρούνται σε ισχύ, μέχρις ότου εκδοθεί νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τα ποσά που έχουν καθοριστεί για τα κάθε είδους προβλεπόμενα τέλη ή δικαιώματα με προηγούμενες αποφάσεις.

Για όποιο θέμα δεν υπάρχει πρόβλεψη στον Κανονισμό, αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού  λάβει υπόψη του και τις σχετικές διατάξεις του Νόμου.

 

Β) Η Επενδυτική Αχαρνών αναλαμβάνει τα παρακάτω άρθρα:

– Άρθρο 22 ια

– Άρθρο 25, παρ. 2,3,5,6,8,9,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21

– Άρθρο 26

– Άρθρο 28

– Άρθρο 29

Γ) Αναθέτει τις πιο πέρα ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

Και τα ανωτέρω άρθρα  σε τι αναφέρονται;

Κανονισμός λειτουργίας Νεκροταφείου Άρθρα 22, 25,26,28,29

Μετά την ψήφιση του κανονισμού έκανα αναφορά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για ακύρωση άρθρων του κανονισμού που ψηφίστηκε με την απόφαση 188/2011 του δημοτικού συμβουλίου. (κλικ εδώ).

Συγκεκριμένα με πρόταση του τότε δημάρχου το δημοτικό συμβούλιο  αποφάσισε ότι  οι ετεροδημότες που θάβονται στο νεκροταφείο να πληρώνουν εικοσαπλάσια τέλη. ( απόφαση 262/2011).

Μετά την ακύρωση της απόφασης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση για τους ετεροδημότες αποφασίστηκε να πληρώνουν διπλάσια τέλη (άρθρο 25).

Με νέα αναφορά μου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και για τα διπλάσια τέλη η απόφαση ακυρώθηκε. Έτσι δημότες και ετεροδημότες στο νεκροταφείο είναι ίσοι!! (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Η νέα Διοίκηση της Επενδυτικής συνέχισε να κινείται στη γραμμή Ντούρου – Κρημνιανιώτη. Εισέπραττε τέλη από το Νεκροταφείο, (κλικ εδώ).

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Επενδυτικής με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επενδυτικής:

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του κανονισμού λειτουργίας των Κοιμητηρίων 188/14-6-2011 ΑΔΣ του Δήμου Αχαρνών και σε συνδυασμό με την υπ΄ αριθμ. 25668/22513/30.8.2011 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής όπου διαπιστώνεται η νομιμότητα της παραπάνω απόφασης τα τέλη και δικαιώματα καταβάλλονται εφ άπαξ και πριν από σχετική πράξη (ενταφιασμός, εκταφή, παράταση εκταφής κ.λπ.).

Προφανώς, ενώ διαβάζει ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ, δεν πρόσεξε την ανωτέρω ανάρτηση, στην οποία αναφέρεται ότι σχετικά με το άρθρο 25 υπάρχει Νεώτερη απόφαση της Αποκεντρωμένης διοίκησης, 35129/31962/5-10-2011, που ακυρώνει σχετικά με το άρθρο 25 της απόφασης 188/14-6-2011.

Φυσικά οι δημοτικοί σύμβουλοι, στο μεγαλύτερο μέρος, δεν κατάλαβαν σε τι αναφέρεται το έκτο έκτακτο θέμα.

Οι Επιθεωρητές – Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης, τηρώντας τις διατάξεις των νόμων, όπως είχα αναφέρει και στις αναρτήσεις του ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ, έκριναν ότι  η Επενδυτική Αχαρνών Α.Ε. παράνομα επί τέσσερα χρόνια εισέπραττε τέλη στο Νεκροταφείο, βασιζόμενη σε παράνομη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Όπως ανέφερε στην εισήγησή του ο δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός οι Επιθεωρητές – Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης ζήτησαν τη διαγραφή της περίπτωσης Β του άρθρου 25 της απόφασης 188/14-6-2011, δηλαδή την είσπραξη τελών και δικαιωμάτων στο Νεκροταφείο από την Επενδυτική Αχαρνών.

Παρακολουθείστε τι έγινε στη συνεδρίαση της 26/8/2015 για το θέμα αυτό.

————-

Τελικά η κουβέντα από το δήμαρχο μετατοπίστηκε στο παγκάρι, στην επιτροπεία που το διαχειρίζεται. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ορίστηκε Επιτροπή Εποπτείας για τη διαχείρισή του.

2043 Ορισμός μελών Δ.Σ. της Νέας Κοσμητείας του Ι. Ναού Αγ. Παντελεήμονα Αχαρνών

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης η διαχείριση του παγκαριού πρέπει να γίνεται από την οικονομική υπηρεσία του δήμου, αφού τα έσοδα από το νεκροταφείο ανήκουν στο δήμο και δεν εκχωρούνται. Επομένως πρέπει να καταργηθεί η ανωτέρω απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Δύο υπήρξαν τα σημεία στην εισήγηση του δημάρχου που χρειάζονται σχολιασμό.

———

Ο δήμαρχος μίλησε για ένα εμπιστευτικό πόρισμα των  Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, που αναφέρεται σε ενέργειες προσώπων που ασχολήθηκαν με τη διαχείριση θεμάτων του νεκροταφείου. Ο δήμαρχος δε θέλησε να κουράσει το δημοτικό συμβούλιο με λεπτομέρειες!! Θυμίζει αυτή η αντιμετώπιση με ανακοινώσεις στο τύπο, που αναφέρεται  ότι συνελήφθησαν για κλοπές ένας πενηταεξάχρονος και ένας πενηντάχρονος!!

Από την πλευρά του τύπου ζητήθηκε να ανακοινωθεί το πόρισμα. Ο δήμαρχος ξεροκατάπιε και ήπιε ένα ποτήρι νερό. Για το πόρισμα καμία απάντηση.

Το δεύτερο και σημαντικότερο θέμα είναι ότι η Επενδυτική Αχαρνών είναι ένα βήμα πριν το τέλος. Για αυτό καμία συζήτηση.

 

Τελικά οι αναρτήσεις και οι αναφορές μου στη Δημόσια Διοίκηση φαίνεται ότι βρίσκουν δικαίωση, μετά από τρία χρόνια.

 

Εγώ καλά σας τάλεγα. Εσείς τα ‘κούγατε παράλογα. Ο καιρός γαρ εγγύς!!

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ρε τι είναι ετούτοι!!

Posted by koszig στο 26 Αυγούστου 2015

Δήλωση – σοκ από Φίλη: Η σύμβαση ήταν ελιγμός και δεν μπορεί να υλοποιηθεί ως έχει…

Αποκαλυπτικός ήταν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Φίλης σε συνέντευξή του στο ραδιοσταθμό Στο Κόκκινο, δηλώνοντας ότι η συμφωνία ήταν ελιγμός για να μην συντριβεί η χώρα και δεν…
υλοποιείται ως έχει.  Ο ίδιος τόνισε μάλιστα, ότι είναι ανάγκη να σχηματιστεί «προοδευτική και όχι μνημονιακή κυβέρνηση» για να προταχθεί «κοινωνικό πρόγραμμα και η διαπραγμάτευση για το χρέος με πολιτική σταθερότητα».
Σύμφωνα με τον κ. Φίλη:

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έγινε ΔΗΜΑΡ, γιατί αν θέλαμε κάτι τέτοιο θα ήμασταν νωρίτερα. Αυτό που άλλαξε είναι η γνώση των δυσκολιών που υπάρχουν και που δεν αντιμετωπίζονται με εθνική ή εθνικιστική αναδίπλωση.

Ο κ. εκπρόσωπος τόνισε επίσης ότι η πρόταση που έγινε για αλλαγή του εκλογικού συστήματος περιέχει «στοιχεία θεσμικής αταξίας αφού κάτι τέτοιο μπορεί να  να γίνει μόνο από κυβέρνηση ειδικού σκοπού κι αυτό θα είναι παλινόρθωση των μνημονιακών δυνάμεων».
Αναφορικά με το υπό ίδρυση κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου δήλωσε:

Θα τα δούμε όλα στην ώρα τους. Η συγκρότηση προσωπικών κομμάτων θα κριθεί από τους πολίτες αλλά αυτή η συζήτηση μας παρακτρέπει από τα κύρια προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε.

Σε σχέση με τις προεκλογικές συνεργασίες ο κ. Φίλης υποστήριξε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα αναζητήσει «έντιμους ανθρώπους με παρουσία στους κοινωνικούς αγώνες, κοινωνικούς εργάτες», ενώ σε ό,τι αφορά την πιθανότητα μετεκλογικής συνεργασίας με την Λαϊκή Ενότητα σημείωσε ότι «ο σύντροφος Λαφαζάνης λέει πράγματα που τον απομακρύνουν από τον ΣΥΡΙΖΑ.Εμείς έχουμε πρόγραμμα, την ιστορία μας, την κοινωνική μας απεύθυνση. Είμαστε προφανώς ανοιχτοί σε συνεργασίες από τα αριστερά αλλά και σε όσες πλευρές συμφωνούν με το πρόγραμμά μας. Είναι δυνατόν να κλείσουμε την πόρτα σε συντρόφους μαςμέχρι χθες ή και σήμερα;».
Ο κ. Φίλης υπογράμμισε τέλος:

Αυτό δεν μπορούσε να γίνει σήμερα γιατί θα ήταν κοροϊδία. Θα πάμε πρώτα στο λαό για να κριθούμε και τότε θα υπάρχει νομιμοποίηση ηθικοπολιτική και δημοκρατική. Άλλο να εκλέγεσαι με διαφορετικό πρόγραμμα τον Ιανουάριο και άλλα να σου φέρνει η ζωή. Αυτό δεν έχει σχέση με την αριστερά αλλά με τον παλαιοκοματισμό και την χυδαία αστική πολιτική…

newpost.gr

Όταν η ντροπή γίνεται τροπή!!

Ζωή που σας χρειάζεται!!

Posted in ΣΥΡΙΖΑ | Leave a Comment »

Κοινωνική Πολιτική – Δωρεάν ροδάκινα

Posted by koszig στο 26 Αυγούστου 2015

Τα απόνερα της Ευρωπαϊκής διαμάχης της Ευρώπης με τη Ρωσία για το πρόβλημα της Ουκρανίας είχε ως αποτέλεσμα τη λήψη οικονομικών μέτρων. Ένα από τα μέτρα αυτά ήταν η απαγόρευση των εξαγωγών φρούτων στη Ρωσία.

Ο κρατικός μηχανισμός στο παρελθόν, αλλά και σήμερα ένα μέρος της αδιάθετης παραγωγής αποφάσισε να διατεθεί σε άτομα που είναι σε κατάσταση ένδειας.

Αυτό έγινε και χθες, έξω από το Δημαρχείο.

    

     

Το «δώρο» ήταν τρία καφάσια ροδάκινα. Φυσικά αυτά έπρεπε να τα φορτώσουν σε αυτοκίνητο. Επειδή ο χώρος στάθμευσης ήταν αποκλεισμένος κάποιοι στάθμευσαν τα αυτοκίνητά τους σε απαγορευμένες θέσεις. Τυπικά η Δημοτική Αστυνομία  εφάρμοσε το νόμο με τις γνωστές κλήσεις, μέσα στο χάος που είχε δημιουργηθεί προκειμένου τα φορτηγά αυτοκίνητα να ξεφορτώσουν και άλλα αυτοκίνητα να φορτώσουν το «δώρο».

Επειδή σε μερικούς το «δώρο» βγήκε ξινό, μήπως η δημοτική Αρχή θα πρέπει πρέπει να εξετάσει το θέμα των κλήσεων παράνομης στάθμευσης;

Αρχή άνδρα δείκνυσι

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Η «Αριστερά» ήρθε;

Posted by koszig στο 24 Αυγούστου 2015

Νέα αποχώρηση από τον ΣΥΡΙΖΑ…

«Κοροϊδέψαμε και διχάσαμε τον λαό»…

Την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ προανήγγειλε ο τραγουδιστής Στάθης Δρογώσης​.

Με κείμενό του στο Facebook, ανάμεσα σε άλλα τονίζει πως…
«αυτοσχεδιάσαμε στην πλάτη του ελληνικού λαού, κάναμε ένα γελοίο δημοψήφισμα, διχάσαμε τον κόσμο» και διερωτάται:

Αν δεχτούμε ότι η συμφωνία ήταν μονόδρομος γιατί διχάσαμε τον κόσμο τόσα χρόνια; Γιατί ο Σαμαράς ήταν δοσίλογος ενώ ο Δραγασάκης όχι;

Αναλυτικά το κείμενο του κ. Δρογώση:

Και τώρα ένα μικρό κείμενο απολογισμού.

Αποχώρησα από τον Σύριζα. Ήμουν μέλος 3 περίπου χρόνια.

Εκλέχτηκα δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη Ανοιχτή Πόλη και ήμουν μέλος διαδοχικά των οργανώσεων Νέας Σμύρνης , Εξαρχείων και τελευταία της Κυψέλης. Επίσης ήμουν εκλεγμένο μέλος της γραμματείας του τμήματος πολιτισμού.

Συμμετείχα ενεργά στη ζωή του κόμματος. Για το πρόγραμμα του πολιτισμού μαζί με άλλου συντρόφους σε μια μικρή ομάδα προσπαθήσαμε να φτιάξουμε από την αρχή και να εμπλουτίσουμε κάποιες παλιές προτάσεις για τη μουσική στη χώρα. Προτάσεις για τα επαγγελματικά δικαιώματα των μουσικών , για τη μουσική εκπαίδευση , για τα μουσικά σχολεία . Για τις ορχήστρες και για τα ιδιωτικά ωδεία.Για το καθεστώς των πνευματικών δικαιωμάτων. Κάποιες προτάσεις πέρασαν στο προεκλογικό πρόγραμμα του Σύριζα. Θέλω δημοσίως να πω ότι γνώρισα εξαιρετικούς συντρόφους και φίλους εκεί.Και ότι είμαι περήφανος για τη δουλειά που έγινε.

Ο Σύριζα είχε τάσεις αλλά και ανένταχτους αριστερούς.

Ξεκίνησα ως ανένταχτος αλλά στην πορεία βρήκα τα κείμενα των 53 πάρα πολύ σωστά. Ομολογώ ότι οι φίλοι μου ( που τους είχα γνωρίσει στα διάφορα κινήματα) ήταν σε αυτή την τάση. Έτσι εδώ και ένα χρόνο συμμετείχα και στις συζητήσεις αυτής της ομάδας. Οι θέσεις αυτή της ομάδας είναι γνωστές και θα πω μόνο ότι το πιο κινηματικό κομμάτι του κόμματος ήταν εκεί. Άνθρωποι που είχαν στήσει δίκτυα αλληλεγγύης και που είχαν λιώσει στην κούραση για τα κινήματα γειτονιάς. Και άνθρωποι που είχαν παλέψει για τα ανθρώπινα δικαιώματα , για τους μετανάστες τους πρόσφυγες, για την καταστολή.

Με το υπόλοιπο κόμμα σιγά σιγά αποκόπηκα. Οι λεγόμενοι προεδρικοί σιγά σιγά έδειξαν ένα εθισμό στην εξουσία ενώ η αριστερή πλατφόρμα και κυρίως το αριστερό ρεύμα είχε θέσεις με τις οποίες διαφωνούσα. Πολιτικά.

Πρέπει να ομολογήσω ότι η γραμμή που ακολουθήσαμε κάποιοι έχασε. Πιστεύαμε ότι θα σταματήσει η λιτότητα μέσα στην ευρωζώνη. Ότι ο σύριζα θα τα κατάφερνε να διαπραγματευτεί καλύτερα. Κι ότι στο τέλος θα ακύρωνε το μεγαλύτερο μέρος των νόμων που τσάκισαν τους αδύνατους στη χώρα. Δυστυχώς δεν φωνάζαμε μόνο για τις δικές μας θέσεις. Επιτεθήκαμε άγρια στους πολιτικούς αντίπαλους. Και ναι κάποιοι όντως από αυτούς είναι εντελώς σάπιοι αλλά γενικά διχάσαμε τον κόσμο .

Γερμανοτσολιάδες τους λέγαμε και δοσίλογους. Πιστεύαμε σωστά ότι η δημοκρατία δε λειτουργούσε στη χώρα. ( Βέβαια μετά ψήφιζε η «αριστερή» βουλή τα ξημερώματα αριστερό μνημόνιο αλλά θα το σχολιάσω μετά)

Από την άλλη όμως υπήρχαν επιχειρήματα από λογικούς ανθρώπους που μας τόνιζαν ότι στην πραγματικότητα δεν είχαμε σχέδιο. Δυστυχώς είναι αλήθεια. Για παράδειγμα φάνηκε να πηγαίνουμε για ρήξη αλλά αδειάσαμε τα κρατικά ταμεία πληρώνοντας όλες τις δόσεις. Βάλαμε υπουργό τον Βαρουφάκη ο οποίος είχε κάποιες ενδιαφέρουσες απόψεις ( και αρκετό ναρκισισμό) αλλά τον αδειάσαμε μετά. Πολιτευτές του πασοκ μπήκαν στον κρατικό μηχανισμό. Ο Σαγιάς , ο Ταγματάρχης , ο Μάρδας και άλλοι πολλοί δεν ήξεραν τίποτα για τις συλλογικές μας αποφάσεις.

Δε θέλω να σας κουράζω. Ο Τσίπρας δεν εμπιστεύτηκε το κόμμα του.Προτίμησε να του δώσει διακοσμητικό ρόλο. Και έφτιαξε μια νέα μικρή ομάδα στελεχών για να κυβερνήσει.

Μακάρι όμως και αυτός να είχε ένα σχέδιο. Έστω δεξιό. Αυτοσχεδιάσαμε στην πλάτη του ελληνικού λαού. Εμείς κλείσαμε τις τράπεζες. Κάναμε ένα δημοψήφισμα ( στο οποίο στήριξα το όχι αλλά για αλλους λόγους) το οποίο πραγματικά ήταν γελοίο. Και ενώ ο κόσμος με θάρρος δεν άκουσε τα παπαγαλάκια ο Τσίπρας προσχώρησε στο Ναι μέσα σε λίγες ώρες. Λόγω ανικανότητας το οικονομικό επιτελείο του συριζα σε 6 μήνες χειροτέρεψε την κατάσταση στη χώρα. Ναι σύντροφοι πιστεύω ότι φέραμε χειρότερο μνημόνιο και αυξήσαμε την ανεργία.
Όλα αυτά θα μπορούσα να τα δεχτώ. Να μείνω μέσω και να παλέψω. Δυστυχώς όμως υπάρχουν πολλά μαύρα σημεία.

Αν δεχτούμε ότι η συμφωνία ήταν μονόδρομος γιατί διχάσαμε τον κόσμο τόσα χρόνια; Γιατί ο Σαμαράς ήταν δοσίλογος ενώ ο Δραγασάκης όχι;

Γιατί δεν κάναμε νωρίτερα τη στροφή; Γιατί δεν κάναμε νωρίτερα την ρήξη;

Γιατί δεν κάναμε 7 μήνες κάτι για τη διαπλοκή; Για τη διαφθορά; Γιατί ο συστημικός τύπος μας στηρίζει;
Επίσης γιατί ξεφτιλίσαμε κι εμείς το σύνταγμα και τη δημοκρατία ψηφίζοντας με εξευτελιστικές διαδικασίες μνημόνια και χαράτσια; Πως γίνεται να κάναμε κουρελόχαρτο το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης; Και μάλιστα να το λέμε με θράσσος χωρίς τύψεις…Ζήτησε κανείς μια συγγνώμη;
Δεν είμαι καλός στα πολιτικά κείμενα.

Έφυγα από τον Σύριζα γιατί πιστεύω ότι η συμφωνία που υπέγραψε θα διαλύσει κι άλλο τους πιο φτωχούς ανθρώπους. Δεν υπάρχει πιο απαλό ή πιο καλό μνημόνιο. Επίσης δεν πιστεύω ότι υπάρχουν ρωγμές και άλλα τέτοια κουραφέξαλα Και να υπήρχαν ο συριζα δεν έχει τεχνοκράτες ικανούς να φτιάξουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας έστω και σε αυτό το πρόγραμμα…

Αυτό είναι ένα κείμενο από έναν από τους νεαρούς που έκαναν το 4% του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές 36%.

Είναι η φωνή ενός αριστερού. Όχι ενός  «κομματόσκυλου» της «Αριστεράς».

 

 

Η Ελπίδα δεν πέθανε ακόμα!!

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Τι έλεγαν χτες για το αύριο. Τι λένε σήμερα για το αύριο;

Posted by koszig στο 20 Αυγούστου 2015

Η αριστερά ήρθε!!  Η Ευρώπη αλλάζει. Η Ελλάδα αλλάζει.

Λαμία. 29 Νοεμβρίου 2014. O Τσίπρας αντιπολίτευση.

———–

Και ένα σύντομο απόσπασμα της ομιλίας του  Αλέξη Τσίπρα.

———-

Αυτά έλεγαν στις προηγούμενες εκλογές οι αντιμνημονιακοί.

Τι έγινε αυτές τις μέρες είναι γνωστό.

Τσιπρουρα

Χωρίς Λόγια

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Η Επενδυτική Αχαρνών σήμερα

Posted by koszig στο 20 Αυγούστου 2015

Αλλαγή δημοτικής Αρχής. Αλλαγή ηγεσίας στην Επενδυτική.

Έτσι άρχισαν όλα.

2219 Ορισμός από το δημοτικό συμβούλιο το Δ.Σ. Επενδυτικής 2014

Ακολούθησε μετά μερικές μέρες η ορκωμοσία των μελών της Επενδυτικής

Ορκωμοσία Επενδυτικής

 

 

Αυτή την ημέρα άρχισε το πρόβλημα.

ΝΠΙΔ

Είναι φανερό ότι ο συντάκτης του κειμένου για την ορκωμοσία των μελών του  Δ.Σ. δε γνώριζε το νομικό πλαίσιο για τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου. Γενικά οι Ανώνυμες Εταιρείες ΟΤΑ είναι μεν Ιδιωτικού Δικαίου,  αλλά οι  Ανώνυμες Εταιρείες Ο.Τ.Α. λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920.

Στην ιστοσελίδα της Επενδυτικής γίνεται αναφορά στο καταστατικό της,

Καταστατικό

Ο σχεδιαστής της Ιστοσελίδας δεν ήταν υποχρεωμένος να γνωρίζει ότι το δημοσιευμένων στο ανωτέρω ΦΕΚ καταστατικό αποτελεί περίληψη του πραγματικού καταστατικού που έχει κατατεθεί στο Μητρώο
Ανωνύμων Εταιρειών της Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής.

Το πραγματικό καταστατικό δεν έχει δημοσιευτεί σε κανένα επίσημο έγγραφο του Δήμου Αχαρνών. Σχέδιο Καταστατικού, σύμφωνα με το κ.ν. 2190/1920, έχει κατατεθεί με τη μελέτη βιωσιμότητας της Εταιρείας.

Σχέδιο Καταστατικού Επενδυτικής Μονομετοχικής Α.Ε. Δήμου Αχαρνών

Η Επενδυτική Αχαρνών, σύμφωνα με το καταστατικό της κια το κ.ν. 2190/1920 είναι Εμπορική Εταιρεία.

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Άρθρο 1.

Πάσα ανώνυμος Εταιρεία είναι εμπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εμπορική επιχείρησις.

Οι αιρετοί που συμμετέχουν στη διοίκηση της Εταιρείας έχουν ορκιστεί, οι ιδιώτες μέλη της δεν προκύπτει από πουθενά ότι οφείλουν να ορκιστούν.

Σύμφωνα με το άρθρο 266 του ν.3463/2006.

Άρθρο 266
Δημοτικές και κοινοτικές ανώνυμες εταιρείες

1. Για την αξιοποίηση της δημοτικής ή κοινοτικής ακίνητης περιουσίας ή για την εκμετάλλευση κοινόχρηστων χώρων είναι δυνατή η σύσταση ανώνυμης εταιρείας μόνο από ένα Δήμο ή μία Κοινότητα, οι οποίοι και εισφέρουν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου.
2. Οι δημοτικές ή κοινοτικές ανώνυμες εταιρείες διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο, τα μέλη του οποίου μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Τα οριζόμενα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, που είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου ή της Κοινότητας, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του.

Σύμφωνα με το  καταστατικό της Εταιρείας

METOXOI
Άρθρο 7
Μέτοχοι -Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους , μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμον κύριό της , η κυριότης δε του τίτλου της συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας των και του νόμου . Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι ή οι δανειστές τους δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας , να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή της ή ν’ αναμειχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρίας.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 9
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμοδία να αποφασίζει περί:
α) τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως  και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος, καθώς και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων.
β) Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος και ελεγκτών.
γ) Έγκρισης των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).
δ) Διάθεσης των ετήσιων κερδών.
ε) Έκδοσης δανείου με ομολογίες.
στ) Συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διαρκείας ή διάλυσης της εταιρίας, εκτός της κατά το άρθρο 78 του Κ . Ν . 2190/1920 συγχώνευσης .
ζ) Διορισμού εκκαθαριστών .
η) Κάθε άλλου θέματος που προβλέπεται από τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

 Είναι φανερό ότι το δημοτικό συμβούλιο ορίζει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας κατά τη δημιουργία της, γιατί μετά τη δημιουργία της Ανώνυμης Εταιρείας τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι μέλη της Γενικής Συνέλευσης, με τις αρμοδιότητες που έχει, είναι όσοι όσοι κατέχουν τις μετοχές της Εταιρείας.

Η δημιουργία της Επενδυτικής έγινε με την απόφαση 105/6-3-2010

2115 Απόφαση για μετατροπή ΔΕΝΔΑ σε Επενδυτική

Και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 17/6/2010

Καταστατικό Επενδυτικής Αχαρνών

Αυτή η δημοσίευση σε ΦΕΚ είναι Περίληψη του Καταστατικού και όχι το καταστατικό.

Αρχικά οι μετοχές ήταν 3.000 αξίας 100 η κάθε μια. Επειδή δεν καταβλήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο, ο Μονομέτοχος  Δήμος Αχαρνών με την απόφασή του μείωσε το Μετοχικό Κεφάλαιο που έπρεπε να καταβληθεί σε 70.000 € αρχικά με απόφαση δημοτικού συμβουλίου που ήταν για την καταβολή του ποσού του Μετοχικού Κεφαλαίου της Επενδυτικής Αχαρνών που είχε δημιουργηθεί πριν την απόφαση αυτή.

Τίτλος της απόφασης ήταν:

Τροποποίηση του άρθρου 5 παράγραφος 1 και άρθρο 35 παράγραφος α), του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ που αφορά μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και κωδικοποίση του καταστατικού με ενσωμάτωση των τροποποιήσεων αυτών και απάλειψη των άρθρων 36,38 και 39 του κεφαλαίου Ι – Μεταβατικές διατάξεις, με αναρίθμηση του άρθρου 37 σε 36.

2284 Απόφαση Δημ. Συμβουλίου για μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου

Αυτή ήταν μια απόφαση να εκταμιεύσει ο Δήμος Αχαρνών το ποσό των 70.000 €, αλλά ο εισηγητής της απόφασης Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αχαρνών (γνώστης των διαδικασιών με Ανώνυμες Εταιρείες)
το πέρασε ως τροποποίηση του καταστατικού από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το νόμο.

Τροποποίηση των άρθρων 5, 6 & 35

Την 17/1/2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η από 09/09/2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» και δ.τ. «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ» και αριθμό Μη τρώου 69688/04/Β/10/96, με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 5, 6 & 35, η κατάργηση των άρθρων 36,38 39 και η αναρίθμηση του άρθρου 37 σε άρθρο 36 του καταστατικού της. Η καταχώριση των ως άνω στοιχείων γίνεται σύμφω να με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α και 7β παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920. Η εν λόγω τροποποίηση έχει ως εξής: (σε περίληψη): Άρθρο 5 Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε 70.000 ευρώ, καταβεβλημένο ολοσχερώς σύμφωνα με το άρθρο 35 του παρόντος και κατανέμεται σε 700 επτακόσιες μετοχές ονομαστικές

Πριν όμως ληφθεί αυτή η απόφαση το δημοτικό συμβούλιο είχε αποφασίσει:

2283 Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου στις Γενικές Συνελεύσεις

Να πάρει όλες τις μετοχές ο δήμαρχος Σωτήρης Ντούρος!!

Από τα μέχρι τώρα αναφερθέντα τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου της Επενδυτικής εκλέγει η Γενική της Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού. Αυτό επιβεβαιώνεται με την απόφαση που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ για το Διοικητικό Συμβούλιο

Εκλογή απο Γ.Σ. διοίκησης

Στην απόφαση αυτή αναφέρεται:

Την 5.11.2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30.6.2012 πρακτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» και δ.τ. «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ» και αριθμό Μητρώου 69688/04/Β/10/96 που εδρεύει στο Δήμο Αχαρνών από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι 30.6.2017 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του Παναγιώτη και της Ευαγγελίας, συνταξιούχος, που γεννήθηκε στο Δελβινάκι Ιωαννίνων, κάτοικος Αχαρνών, οδός Αγ. Ταξιαρχών 30, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΙ 027547 και Α.Φ.Μ. 045826390, ΔΟΥ Αχαρνών, ως Πρόεδρος.
2. ΚΟΥΤΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Παναγιώτη, κάτοικος Αχαρνών, οδός Μαρτίνου Κόκκινος Μύλος, αριθμός 3, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΗ 122165 και ΑΦΜ 014876414 ΔΟΥ Αχαρνών, Διευθύνων Σύμβουλος.

Με την εκλογή της δημοτικής Αρχής υπό τον Γιάννη Κασσαβό, συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο και στις 19/9/2014  εξέλεξε το διοικητικό συμβούλιο της Επενδυτικής.

2219 Εκλογή Δ.Σ. Επενδυτικής 2014

Μέχρι σήμερα δεν έχει ακολουθηθεί η τυπική και νόμιμη διαδικασία

  • Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Επενδυτικής από τη Γενική Συνέλευση
  • Δημοσίευση του αποτελέσματος με κοινοποίηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Περιφέρειας Αττικής και στη συνέχεια σε ΦΕΚ

Συνεπώς η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι άκυρη και συνεχίζει να είναι νομικά έγκυρο εκείνο που είχε οριστεί στις 5/11/2012  με θητεία έως τις 30.6.2017 με πρόεδρο την δημοτική σύμβουλο Σοφία Χριστοπούλου

Μερικές μέρες αργότερα από την εκλογή του από το δημοτικό συμβούλιο συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επενδυτικής.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 73/2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 73
 
Στα γραφεία της “ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΕ” ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ σήμερα 13 Οκτωβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.30 συνεδρίασε το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο μετά τον ορισμό από το Δημοτικό Συμβούλιο Αχαρνών κατά την συνεδρίαση της 19/9/2014, μετά την υπ αρ. πρωτ. 439/9-10-2014 πρόσκληση του προέδρου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ. (για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης :
Θέματα ημερήσιας διάταξης
1. Συγκρότηση σε σώμα της Επενδυτικής Αχαρνών – Μονομετοχικής Ανωνύμου Εταιρείας Δήμου Αχαρνών
2. Ορισμός Γραμματέα
3. Ορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου
4. Απόφαση για Διαχειριστικό έλεγχο της Εταιρείας
 

Παρευρέθηκαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Σιδηρόπουλος Γεώργιος
Σταύρου Γεώργιος
Ξαγοράρης Νικόλαος
Ζάχαρης Χαράλαμπος
Ελευθεριάδης Παντελής
Σαββουλίδης Χρήστος
Σαμουργασίδης Ιωάννης
Παλαχαρίδης Γεώργιος
Σεμερτζίδης Ιορδάνης
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν προσωρινά από το μέλος του Δ.Σ. κ. Ζάχαρη Χαράλαμπο και έως ότου το Διοικητικό Συμβούλιο ορίσει γραμματέα.
Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
 
ΘΕΜΑ 1ο
“Συγκρότηση σε σώμα” του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Μ.Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
Ο πρόεδρος ανάγνωσε στο σώμα την γραπτή εισήγησή του για το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που έχει ως εξής :
α. Σύμφωνα με το άρθρον 9 παρ. 2 εδάφιο β του κωδικοποιημένου καταστατικού όπως ισχύει σήμερα η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 1 του κωδικοποιημένου καταστατικού όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με το άρθρο 266 του ν 3463/06 περί Κ.Δ.Κ. η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 9 (εννέα) μέλη, εκ των οποίων τα 3 (τρία) μέλη είναι αιρετά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών και συγκεκριμένα 2 (δύο) μέλη από την πλειοψηφία (Δημοτικοί Σύμβουλοι) και 1 (ένα) μέλος από την μειοψηφία (Δημοτικός Σύμβουλος) και τα υπόλοιπα 6 (έξι) μέλη Έλληνες πολίτες.
γ. Με την 205/19-9-2014 απόφαση Δημοτικού συμβουλίου ορίστηκε το Διοικητικό Συμβούλιο ως εξής :
Σιδηρόπουλος Γεώργιος (Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας ως Πρόεδρος)
Σταύρου Γεώργιος (Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας ως αντιπρόεδρος)
Ξαγοράρης Νικόλαος (Δημοτικός Σύμβουλος μειοψηφίας ως μέλος)
Ζάχαρης Χαράλαμπος (Δημότης ως μέλος)
Ελευθεριάδης Παντελής (Δημότης ως μέλος)
Σαββουλίδης Χρήστος (Δημότης ως μέλος)
Σαμουργασίδης Ιωάννης (Δημότης ως μέλος)
Παλαχαρίδης Γεώργιος (Δημότης ως μέλος)
Σεμερτζίδης Ιορδάνης (Δημότης ως μέλος)
δ. Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του κωδικοποιημένου καταστατικού όπως ισχύει σήμερα μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, εκ των μελών του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως ρητώς και σαφώς στην προκειμένη απόφασή του και την έκταση αυτής της ανάθεσης.
Παρακαλώ όπως γίνει ψηφοφορία για να συγκροτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε. σε σώμα όπως αναφέρει η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ όψιν του τη γραπτή εισήγηση του προέδρου και έπειτα από διαλογική συζήτηση σχετικά με το θέμα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ Μ.Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ως εξής :
Πρόεδρος του νομικού προσώπου ορίζεται ο Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας Σιδηρόπουλος Γεώργιος του Κωνσταντίνου και της Ελένης, Ελ. Επαγγελματίας, γεννηθείς το έτος 1970, κάτοικος
Αχαρνών οδός Μηλίτου 10, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΒ 513786 και Α.Φ.Μ. 046805700.
Αντιπρόεδρος ορίζεται ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Σταύρου Γεώργιος του Αυγουστή και της Αριστέας, Ιδ. Υπάλληλος, γεννηθείς το έτος 1974, κάτοικος Αχαρνών, οδός Στρατηγού Μακρυγιάννη 10, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΕ 098035 και Α.Φ.Μ. 046805864.

Μέλη του Δ.Σ. ορίζονται οι κάτωθι :

 
1. Ξαγοράρης Νικόλαος του Λουκά και της Ευθυμίας (Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας),
 
2. Ζαχαρης Χαράλαμπος του Κωνσταντίνου και της Αγαθής (Δημότης), Πολιτικός Μηχανικός,
 
3. Ελευθεριάδης Παντελής του Αλεξίου και της Αναστασίας (Δημότης), Ελ. Επαγγελματίας,
 
4. Σαββουλίδης Χρήστος του Γεωργίου και της Αλεξάνδρας (Δημότης), Δημοτικός υπάλληλος,
 
5. Σαμουργασίδης Ιωάννης του Σάββα και της Αθηνάς (Δημότης), Επιχειρηματίας,
 
6. Παλαχαρίδης Γεώργιος του Θεοδώρου και της Γκαλίνας (Δημότης), Ελ. Επαγγελματίας,
 
7. Σεμερτζίδης Ιορδάνης του Ηλία και της Βασιλικής (Δημότης), Άνεργος,
 

Σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του καταστατικού το Δ.Σ. της εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα και  μεταβιβάζει στον πρόεδρο της εταιρείας κ. Σιδηρόπουλο Γεώργιο του Κωνσταντίνου, κατοίκου Αχαρνών, εξουσιοδοτεί αυτόν όπως εκπροσωπεί την εταιρεία στα Δικαστήρια και σε κάθε Δημόσια Αρχή και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, από τον αντιπρόεδρο κ. Σταύρου Γεώργιο του Αυγουστή, κατοίκου Αχαρνών.

ΘΕΜΑ 3ο
“Ορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου”
Ο πρόεδρος φέρνει προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως το 3ο Θέμα της συνεδρίασης που αφορά τον ορισμό Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας και διαβάζοντας προς τα μέλη τη γραπτή εισήγησή του που έχει ως εξής :
Με το κωδικοποιημένο καταστατικό της Εταιρείας άρθρο 21 παρ. 2 όπως ισχύει σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του ένα ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους.
Με το άρθρο 266 παρ. 2 του Ν 3463/06 περί Κ.Δ.Κ. ο Διευθύνων Σύμβουλος δεν μπορεί να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου προερχόμενο από του αιρετούς εκπροσώπους του Δημοτικού ή κοινοτικού Συμβουλίου.
Με το άρθρο 107 του Ν 3852/10 παρ. 1 εδάφιο δ (Καλλικράτη) οι Δήμοι μπορούν να έχουν μια Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία του άρθρου 266 του Κ.Δ.Κ. εφ όσον είχαν σύσταση εταιρείας στους συνεννούμενους Δήμους.
Προτείνω το μέλος κ. Ζάχαρη Χαράλαμπο.
Παρακαλώ όπως γίνει ψηφοφορία για να ορισθεί ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ όψιν του τη γραπτή εισήγηση του προέδρου και έπειτα από διαλογική συζήτηση σχετικά με το θέμα
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τον ορισμό στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας τον κ. Ζάχαρη Χαράλαμπο.

Είναι φανερό ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε στις ανωτέρω αποφάσεις και δέχονται ότι ισχύουν:
Σύμφωνα με το άρθρον 9 παρ. 2 εδάφιο β του κωδικοποιημένου καταστατικού όπως ισχύει σήμερα, η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το ανωτέρω Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση της Επενδυτικής, δεν έχει εγγραφεί στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Περιφέρειας Αττικής και δεν υπάρχει σχετική απόφαση δημοσιευμένη σε ΦΕΚ.

Οι ανωτέρω αποφάσεις δεν έχουν αναρτηθεί στη Δι@ύγεια, όπως ορίζει η απόφαση του Νομικού Συμβουλίου
16-2011 Ανάρτηση αποφάσεων Α.Ε. στο διαδίκτυο
άρα δεν ισχύουν.

Όλες οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επενδυτικής δεν είναι νόμιμες.

Καλώς ο κ. Ζάχαρης επέλεξε την άλλη οδό.
7ΑΣΞΟΕ04-ΝΟΡ Πρόσληψη

Στην απόφαση αυτή του Προέδρου του Συνδέσμου Πάρνηθας:
5. Την με αριθ. πρωτ.: 123/30-03-2015 αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από μέρους του Κουλοχέρη Δημητρίου του
Βασιλείου που υποβλήθηκε στο Σύνδεσμο για το σκοπό της πλήρωσης της θέσης του ειδικού συνεργάτη.
6. Την υπ’ αριθ.: 8010640499 βεβαίωση διορισμού/πρόσληψης του ανωτέρω που εντάχθηκε στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου.
7. Επειδή τα προσκομισθέντα στοιχεία πληρούν τις αξιώσεις των οικείων διατάξεων του νόμου σχετικά με τα απαιτούμενα προσόντα για την πρόσληψη του ενδιαφερομένου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Προσλαμβάνουμε τον Ζάχαρη Χαράλαμπο του Κων/νου , με σύμβαση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου διάρκειας που δεν θα υπερβαίνει την θητεία του Προέδρου του Συνδέσμου, ως ειδικό συνεργάτη με ειδικότερα καθήκοντα σε θέματα μελέτης για την αξιοποίηση του περιβάλλοντος , οικοσυστήματος και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στο χώρο της Πάρνηθας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/07.
Η συνολική δαπάνη προϋπολογίζεται σε 20.448,24 € και θα βαρύνει τους K.A. 00-6031,και 00-6053 προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Συνδέσμου Πάρνηθας σύμφωνα με την αριθ. πρωτ.: 125/30-03-2015 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας.

Ο σύνδεσμος Πάρνηθας όμως έχει πάρει φόρα.

Ζαλοκώστα Ιωάννα Ειδικός συνεργάτης

Ειδικός Συνεργάτης σε θέματα που αφορούν στη λειτουργία OTA και Νομικών Προσώπων Δ.Δ. και Ι.Δ. του Δήμου.

Είναι μια νόμιμη διαδικασία, όπου ο δήμαρχος Φυλής μπορεί να προσλάβει ειδικούς συμβούλους, επιστημονικούς συνεργάτες και ειδικούς συνεργάτες κατά την κρίση του.

Όμως φαίνεται ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πάρνηθας ακολουθεί τα μαθήματα του δημάρχου Αχαρνών Γιάννη Κασσαβού για ανεξάρτητους δημοσιογράφους.

6Ν7ΓΟΕ04-ΕΔΡ Απόφαση για ανεξάρτητο δημοσιογράφο

7ΡΝΒΟΕ04-Α6Ν Πρόσληψη Ζαλοκώστα Ιωάννας  ως Ανεξάρτητος δημοσιογράφος

Είναι πιθανό ότι ο χρόνος για Ειδικές συνεργασίες σε θέματα που αφορούν στη λειτουργία OTA και Νομικών Προσώπων Δ.Δ. και Ι.Δ. του Δήμου δεν αρκεί για ενημέρωση του κοινού, χρειάζεται και είναι απαραίτητη η σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με ανεξάρτητο δημοσιογράφο με στόχο την έγκαιρη και πληρέστερη ενημέρωση του κοινού. Προφανώς πρέπει η δημότες των Αχαρνών πρέπει να ενημερώνονται  για τον καθαρισμό των κοινοχρήστων χώρων, (κλικ εδώ)

Ο Δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός είναι μέλος και της Διοίκησης του Συνδέσμου Πάρνηθας. Ο Βασίλης Λαζάρου είναι πρώην πρόεδρος του Συνδέσμου Πάρνηθας  και εντεταλμένος σύμβουλος να υπογράφει αντί του προέδρου, άλλωστε τι συγγενείς είναι!!
Λαζάρου-Κασσαβός-Δασκαλάκης

 

Στη φωτογραφία ο Βασίλης Λαζάρου, ο Γιώργος Δασκαλάκης πρόεδρος της ΔΗΦΑ και ο δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός σε διακοπές στην Πάρο.

Λαζάρου - Κασσαβός

Μετά τη διαμάχη για τη σύνθεση της διοίκησης του Σύνδεσμου Πάρνηθας, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), φαίνεται ότι τα βρήκαν. Οι Τραμπάκουλες!!

Για το δήμαρχο  Γιάννη Κασσαβό  ισχύει:

Δεν ήξερες, δε ρώταγες;

Η τήρηση των νόμων δεν  είναι οι φωτογραφίσεις!!

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός), Επενδυτική Αχαρνών | Leave a Comment »

Παράδοση – Παραλαβή ;

Posted by koszig στο 19 Αυγούστου 2015

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ: Παραλαβή – παράδοση από την προηγούμενη διοίκηση

Την Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2014, στα γραφεία Διοίκησης της Εταιρείας, στην Πλατεία Αγίου Νικολάου, πραγματοποιήθηκε η παράδοση και παραλαβή των στοιχείων της Εταιρείας από την απερχόμενη Διοίκηση στη νέα. Παρόντες ήταν η πρώην Πρόεδρος κ. Χριστοπούλου Σοφία, ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος κ. Κούτελας Αθανάσιος, ο νέος Πρόεδρος κ. Σιδηρόπουλος Γεώργιος, ο νέος Αντιπρόεδρος κ. Σταύρου Γεώργιος και ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ζάχαρης Χαράλαμπος. Παρών επίσης ήταν ο Δικηγόρος κ. Νικολέρης Χάρης κατόπιν επιθυμίας της νέας Διοίκησης.

Η υπογραφή του πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2014 στα Γραφεία Διοίκησης, στην Πλατεία Αγίου Νικολάου.

Η κ. Χριστοπούλου και ο κ.  Κούτελας ευχήθηκαν καλή επιτυχία στο έργο της νέας Διοίκησης, και δήλωσαν πως θα βοηθήσουν όπως τους ζητηθεί.

Ο Πρόεδρος κ. Σιδηρόπουλος και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ζάχαρης ευχαρίστησαν την απερχόμενη Διοίκηση και δεσμεύθηκαν πως θα κάνουν ό,τι απαιτείται για να γίνει η ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ βιώσιμη, απαλλαγμένη από βάρη και διαδικασίες που την κρατούσαν στάσιμη, πάντα σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή, προκειμένου να αποτελέσει εργαλείο ανάπτυξης για το Δήμο, μέσα από νέες πρακτικές Διοίκησης και εξωστρέφειας.

Posted in Επενδυτική Αχαρνών | Leave a Comment »

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε. Έργα και Ημέρες

Posted by koszig στο 18 Αυγούστου 2015

Για τη λειτουργία της Επενδυτικής Αχαρνών Ανώνυμης Μονομετοχικής Εταιρείας στο παρελθόν έχουν γίνει αρκετές αναρτήσεις, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση λειτουργούσε με το Προεδρικό Διάταγμα 410/1995. Στο άρθρο 277 προβλεπόταν:

  1. Οι δήμοι και οι κοινότητες μπορούν να συνιστούν δικές τους επιχειρήσεις ή να μετέχουν σε επιχειρήσεις που συνιστούν μαζί με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή σε επιχειρήσεις που ήδη υπάρχουν:

α) για την εκτέλεση έργων που έχουν σκοπό την εξυπηρέτηση του κοινού καθώς και για την οικονομική εκμετάλλευση των έργων αυτών,

β) για την παραγωγή αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών που έχουν σκοπό την εξυπηρέτηση του κοινού,

γ) για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που έχουν σκοπό την πραγματοποίηση εσόδων.

Με το νόμο 3463/2006 έγινε αλλαγή στο καθεστώς των δημοτικών επιχειρήσεων και διακρίθηκαν οι Α.Ε. σε:

Αμιγώς εμπορικές εταιρείες, με καθαρά εμπορικό σκοπό,
Αναπτυξιακές Επιχειρήσεις που ειδικεύονται στην παροχή υπηρεσιών επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης στους ΟΤΑ και σε φορείς της Τ.Α, και
Δημοτικές ή Κοινοτικές Α.Ε, η δράση των οποίων σχετίζεται με την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας και των κοινόχρηστων χώρων των ΟΤΑ.

Η Δημοτική Επιχείρηση Νεκροταφείου Δήμου Αχαρνών (ΔΕΝΔΑ) σε εφαρμογή του ν. 3463/2006 διασπάστηκε και το ένα μέρος απετέλεσε την Επενδυτική Αχαρνών Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Αχαρνών.

Οι διαδικασίες που έγιναν περιγράφονται σε αναφορά που κατέθεσα στον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής

ΔΕΝΔΑ Αναφορά για Μετατροπή της σε Επενδυτική

Η αναφορά αγνοήθηκε από την Περιφέρεια Αττικής.

Η δημιουργία της Επενδυτικής έγινε με την απόφαση 105/6-3-2010

2115 Απόφαση για μετατροπή ΔΕΝΔΑ σε Επενδυτική

Και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 17/6/2010

Καταστατικό Επενδυτικής Αχαρνών

Αυτή η δημοσίευση σε ΦΕΚ είναι Περίληψη του Καταστατικού και όχι το καταστατικό.

Αυτό σχεδιάστηκα από την Μαραθώνια Αναπτυξιακή, εταιρεία που έκανε τη μελέτη βιωσιμότητας της Εταιρείας. Το κείμενο του καταστατικού αναφέρθηκε στη συμβολαιογραφική πράξη. που ήταν αναγκαία για την δημιουργία της σύστασης της Εταιρείας, της οποίας περίληψης  δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ.

Για την έγκριση του κειμένου του καταστατικού δεν υπάρχει απόφαση δημοτικού συμβουλίου που να το εγκρίνει.

Στο νόμο 4071/2012 στο άρθρο 10, παρ.2 αναφέρεται:

Άρθρο 10 Ρυθμίσεις για τις Επιχειρήσεις των ΟΤΑ

  1. Για όσες επιχειρήσεις του π.δ. 410/1995 είχαν ληφθεί νόμιμα και έως 31.12.2010 οι αποφάσεις των οικείων δημοτικών συμβουλίων περί μετατροπής τους σε ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ ή λύσης αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3463/2006, ισχύουν τα εξής:

α) εάν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μετατροπής, σύμφωνα και με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, οι εν λόγω ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ λειτουργούν νόμιμα, ενώ,

β) εάν δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος η διαδικασία μετατροπής κατά τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, δύναται να συνεχιστεί η σχετική διαδικασία και οι εν λόγω επιχειρήσεις λειτουργούν νόμιμα έως την ολοκλήρωση αυτής. Στην περίπτωση αυτή, η μετατροπή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως 30.9.2012, άλλως οι επιχειρήσεις αυτές λύονται και τίθενται υπό εκκαθάριση.

Η Επενδυτική Αχαρνών έγινε με απόφαση στις οριζόμενες προθεσμίες.

Το υπό τον τότε δήμαρχο Σωτήρη Ντούρο δημοτικό συμβούλιο με την 14/20-1-2011 απόφασή του αποφάσισε:

Αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, την υπ’ αριθμ. 105/16-3-2010 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τον Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, την εισήγηση του Δημοτικού Συμβούλου κου Κοπαλά Σταύρου και τις απόψεις  των ομιλητών με πλειοψηφία 34 ψήφων υπέρ – και 3 κατά, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Την εξυγίανση της εταιρείας, μέσω σύνταξης οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας. Άμεση κατάθεση του μετοχικού κεφαλαίου. Αναδιοργάνωση της διοικητικής λειτουργίας με έμφαση στην καλύτερη κατανομή πόρων και αναγκών Προσαρμογή των υπηρεσιών σύμφωνα με τις ανάγκες λειτουργίας της επιχείρησης. Εφαρμογή συστημάτων διαρκούς αξιολόγησης Τεχνικών Υπηρεσιών με προδιαγεγραμμένους στόχους. Ορισμός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος δράσης και ανάπτυξης. Ανάπτυξη σε άλλους τομείς που προβλέπεται καταστατικά με πλήρη δημιουργία, με παράλληλη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και δημιουργία νέων δραστηριοτήτων. Όλα αυτά είναι και τα μόνα που μπορούν να διασφαλίσουν την βιωσιμότητα της εταιρείας.

Β) Τέλος το Δ.Σ. αναθέτει τις πιο πέρα ενέργειες στον κο Δήμαρχο.

Με την απόφαση 27/10-2-2011 γίνεται δεκτή η παραίτηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Επενδυτικής

2038 Παραίτηση μελών Διοικητικού Συμβουλίου Επενδυτικής

Με την απόφαση 28/10-2-2011 του δημοτικού συμβουλίου έγινε τροποποίηση του άρθρου 19 που αυξάνονται τα μέλη του Δ.Σ. από 7 σε 9 με επίκληση και του άρθρου 18 του ν. 2190/1920.

2039 Τροποποίηση από 7 σε 9 μέλη του Δ.Σ. , άρθρο 19 του ν.2190/1920

Στη συνέχεια με την 29/10-2-2011 τροποποιείται το καταστατικό ακολουθεί ο διορισμός των μελών  από το δημοτικό συμβούλιο

2040  Ορισμός νέου Δ.Σ. της Επενδυτικής.

Ο τότε δημοτικός σύμβουλος Γιάννης Κασσαβός δε διαφώνησε με τις διαδικασίες, αλλά  πρότεινε από την πλευρά της μειοψηφίας τον Δημοτικό Σύμβουλο κο Ελευθεριάδη Στυλιανό και από πολίτες τον κο Γκασούκα Νικόλαο.  

Με την απόφαση 30/10-2-2011 αποφασίστηκε η τροποποίηση του Καταστατικού της Επενδυτικής από το Δημοτικό Συμβούλιο.

2041 Κωδικοποίηση καταστατικού

Οι διαδικασίες Κρημνιανιώτη – Ντούρου είναι ανάλογες του τρόπου που σήμερα ψηφίζονται τα μνημόνια!!

Επειδή οι διαδικασίες αυτές και οι άλλες που ακολούθησαν με ώθησαν να κάνω στις 8/7/2011 αναφορά στον Ελεγκτή Νομιμότητας.

Αναφορά στον Ελεγκτή Νομιμότητας για Επενδυτική 

Με κοινοποίηση στην Περιφέρεια Αττικής που ήταν αρμόδια για το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας, το οποίο δεν είχε καταβληθεί!!

Κοινοποίηση αναφοράς σε Περιφέρεια Αττικής

Ανώνυμη Εταιρία χωρίς καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου οδηγείται σε λύση!!

Με την απόφαση 272/6-9-2011 του δημοτικού συμβουλίου ορίστηκε εκπρόσωπος του δήμου στη Γενική συνέλευση της Επενδυτικής.

2283 Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου στις Γενικές Συνελεύσεις

Ο Γιάννης Κασσαβός συμφώνησε με τον κ. Κρημνιανιώτη και ψήφισε εκπρόσωπο στη Γενική Συνέλευση της Επενδυτικής τον τότε δήμαρχο Σωτήρη Ντούρο. Δεν κατάλαβε τι ψήφιζε; Υπήρχε άλλος λόγος;

Με την απόφαση 273/6-9-2011 του δημοτικού συμβουλίου (δυό μήνες μετά την αναφορά μου στην Περιφέρεια) αποφασίστηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Επενδυτικής, που έπρεπε να έχει καταβληθεί μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της δημιουργίας της (17/6/2010).

2284 ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΌΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Στην απόφαση αναφέρεται:

Λόγω αδυναμίας καταβολής του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου , το μετοχικό κεφάλαιο μειώνεται σε εβδομήντα χιλιάδες (70.000,00) ευρώ και κατανέμεται σε επτακόσιες (700) μετοχές ονομαστικής αξίας  εκατό (100,00)  ευρώ   η κάθε μία.

Σύμφωνα με την προηγούμενη απόφαση ο Σωτήρης Ντούρος διαχειρίστηκε 700 μετοχές μόνος του!!

Στις αποφάσεις αυτές συμφώνησε τότε και ο κ. Κασσαβός.

Στις 9/9/2011 η Γενική Συνέλευση της Επενδυτικής (δηλ. ο κ. Ντούρος) αποφάσισε την τροποποίησή του σε 70.000 €
Στις 30/12/2011 με απόφαση του Δ.Σ. της Επενδυτικής βεβαιώνει ότι καταβλήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο των 70.000 €.

Καταβολή μετοχικού κεφαλαίου

Έτσι ο δήμος Αχαρνών δημιούργησε την Επενδυτική Αχαρνών Α.Ε. με Μετοχικό Κεφάλαιο 300.000 €, δεν το κατέβαλε και μετά ένα χρόνο το

τροποποίησε σε 70.000 €, στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση της Επενδυτικής αποφάσισε την τροποποίησή του σε 70.000 € και το Δ.Σ. της Επενδυτικής βεβαίωσε ότι το Μετοχικό Κεφάλαιο Καταβλήθηκε!!

 

Οι διαδικασίες συνεχίστηκαν, όλες όμως σε συμφωνία με το το νόμο 2190/1920 που ισχύει για τις Ανώνυμες Εταιρείες, όπως είναι και η Επενδυτική Αχαρνών. Με δημοσιεύσεις των αποφάσεων σε ΦΕΚ για τις Ανώνυμες Εταιρείες.

Τροποποίηση άρθρου 19

Τροποποίηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Τροποποίηση των άρθρων 5, 6 & 35

Οι πράξεις όμως παράλληλα έπρεπε να δημοσιεύονται στη Δι@ύγεια, όπως όριζε απόφαση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

16-2011 Ανάρτηση αποφάσεων Α.Ε. στο διαδίκτυο

Εκλογή Δ.Σ.

Στην απόφαση αυτή αναφέρεται:

Την 3.2.2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 11.2.2011 πρακτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 21.2.2011 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» και δ.τ. «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ» και αριθμό Μητρώου 69688/04/
Β/10/96 που εδρεύει στο Δήμο Αχαρνών από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι 30.6.2012 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Στις 9/11/2012 έγινε αλλαγή στη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της Επενδυτικής με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (δηλ. του Σωτήρη Ντούρου).

Εκλογή απο Γ.Σ. διοίκησης

Στην απόφαση αυτή αναφέρεται:

Την 5.11.2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30.6.2012 πρακτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» και δ.τ. «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ» και αριθμό Μητρώου 69688/04/Β/10/96 που εδρεύει στο Δήμο Αχαρνών από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα
διοικήσει την εταιρεία μέχρι 30.6.2017 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του Παναγιώτη και της Ευαγγελίας, συνταξιούχος, που γεννήθηκε στο Δελβινάκι Ιωαννίνων, κάτοικος Αχαρνών, οδός Αγ. Ταξιαρχών 30, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΙ 027547 και Α.Φ.Μ. 045826390, ΔΟΥ Αχαρνών, ως Πρόεδρος.
2. ΚΟΥΤΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Παναγιώτη, κάτοικος Αχαρνών, οδός Μαρτίνου Κόκκινος Μύλος, αριθμός 3, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΗ 122165 και ΑΦΜ 014876414 ΔΟΥ Αχαρνών, Διευθύνων Σύμβουλος.

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Επενδυτικής εκλέγονται από τη Γενική της Συνέλευση, το ίδιο και ο Διευθύνων Σύμβουλος. Αυτή η διαδικασία δεν αμφισβητήθηκε από κανένα.

Το Νοέμβριο του έτους 2013 ο τότε δημοτικός σύμβουλος Γιάννης Κασσαβός έθεσε στον τότε δήμαρχο Σωτήρη Ντούρο σαφή και καίρια ερωτήματα  για την οικονομική διαχείριση των Δημοτικών Επιχειρήσεων, (κλικ εδώ)

Αυτά είναι τα ερωτήματα :

1. Γιατί καμία Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Αχαρνών δεν αναρτά στη Διαύγεια, αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων, διοικητικές πράξεις αλλά και δαπάνες; Tη στιγμή που ο νόμος είναι σαφής και ξεκάθαρος περί της υποχρέωσής τους να το κάνουν!
Είναι σαφές ότι κανείς δεν μπορεί, να διαπιστώσει, να ελέγξει ή απλά να ενημερωθεί για τον τρόπο διαχείρισης των δημοτικών επιχειρήσεων, δημιουργώντας ένα ξεκάθαρο πεδίο αδιαφάνειας και κακοδιαχείρισης.

2. Για ποιο λόγο δεν έχει προσκομιστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο Ισολογισμός της Δημοτικής Επιχείρησης ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ; Ώστε το Δημοτικό Συμβούλιο να ενημερωθεί και να εγκρίνει ή όχι, τη διαχείριση και τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, όπως προβλέπει ο νόμος.

3. Τι συμβαίνει με την είσπραξη των τελών από τις Λαϊκές Αγορές και των εσόδων από το Δημοτικό Κοιμητήριο;
Σύμφωνα και με καταγγελίες των εργαζομένων αλλά και πολιτών, υπάρχουν έσοδα, τα οποία δεν αποδίδονται στο Δήμο! Για ποιο λόγο η ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ εισπράττει τα τέλη των Λαϊκών Αγορών;

4. Με ποια ιδιότητα, δικαιοδοσία και πιστοποίηση, η ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ασκεί κατασκευαστικό έργο; Διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό, έχει τη δυνατότητα να εκπονεί μελέτες; Γιατί κάνει απ’ ευθείας αναθέσεις;

5. Για ποιο λόγο οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ δεν έχουν εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο; Αληθεύει ή όχι ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος και η Πρόεδρος της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ λαμβάνουν αντιμισθία, μεγαλύτερη από αυτή του Αντιδημάρχου ή του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου;

Απάντηση στην Πρώτη Ερώτηση

Εδώ και ένα χρόνο ο Γιάννης Κασσαβός είναι δήμαρχος και Γενική Συνέλευση (ανώτατο όργανο) της Επενδυτικής. Πόσες αναρτήσεις έχει κάνει η Επενδυτική στη Δι@ύγεια;

Αναρτήσεις Επενδυτικής στη Διαύγεια

 

Αντίθετα στην Αρωγή ο πρόεδρός της Νϊκος Γκασούκας, από τότε που ανέλαβε, έχει κάνει 62 αναρτήσεις στη Δι@ύγεια.

Διαύγεια Αρωγή

 

Απάντηση στη Δεύτερη Ερώτηση,

Μέχρι σήμερα Ισολογισμός της Επενδυτικής δημοσιευμένος σύμφωνα με το νόμο υπάρχει μόνο για το έτος 2011.Ισολογισμός Ισολογισμός 2011

 

Ισολογισμοί για τα έτη 2012,2013,2014 δεν υπάρχουν. Για το έτος 2011 τα αποτελέσματα είναι: Ζημιές 89.765 € !!

Οκτώ μήνες πέρασαν το έτος 2015 και Ισολογισμός Απολογισμός για το έτος 2014 δεν υπάρχει, Υπάρχει απάντηση από τον κ. Κασσαβό στο ερώτημα του κ. Κασσαβού γιατί δεν έχει προσκομιστεί ο Ισολογισμός του έτους 2014;

Απάντηση στην Τρίτη Ερώτηση.

3.Τι συμβαίνει με την είσπραξη των τελών από τις Λαϊκές Αγορές και των εσόδων από το Δημοτικό Κοιμητήριο;

Στη συνεδρίαση της 9/7/2015 σχετικά με την παραχώρηση χώρων στην Επενδυτική και αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ο αντιδήμαρχος Θεόφιλος Αφουξενίδης εισηγούμενος το θέμα στο δημοτικό συμβούλιο δήλωσε:

Προκειμένου να προχωρήσουμε σε αξιοποίηση και εκμετάλλευση της ακίνητης
περιουσίας του Δήμου, και λαμβάνοντας υπόψη :
1. Το αναμενόμενο πόρισμα των Επιθεωρητριών Δημόσιας Διοίκησης το οποίο προβλέπεται να εκδοθεί τους επόμενους μήνες και το οποίο ενδεχομένως να υποχρεώσει την επιχείρηση, να απολέσει μία σειρά δραστηριοτήτων που αναπτύσσει στον χώρο του Νέου Κοιμητηρίου Αχαρνών και που αποτελούν μέχρι σήμερα την κυρία πηγή εσόδων της.

Ο κ. Κασσαβός θα απαντήσει στον κ. Κασσαβό, αν θα δώσει το πόρισμα των Επιθεωρητριών Δημόσιας Διοίκησης που βρίσκεται στο δήμο για την Επενδυτική;

Απάντηση στην Πέμπτη Ερώτηση.

5. Για ποιο λόγο οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ δεν έχουν εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο;

Αυτή είναι μια άσχετη ερώτηση. γιατί δε γνωρίζει ο κ, Κασσαβός ότι τις αμοιβές των μελών των μελών τις ορίζει η Γενική Συνέλευση της Επενδυτικής.

Αυτά που αναφέρθηκαν αφορούν τα πεπραγμένα της προηγούμενης διοίκησης του δήμου Αχαρνών με δήμαρχο το Σωτήρη Ντούρο. Το πόσο σύννομες ήταν οι ενέργειές του θα φανεί στο  πόρισμα των Επιθεωρητριών Δημόσιας Διοίκησης που ερευνά τα θέματα της Επενδυτικής και της διαχείρισης του Νεκροταφείου. Ίσως μερικά θέματα αγγίζουν και την νέα δημοτική Αρχή με δήμαρχο το Γιάννη Κασσαβό.

Το serial Επενδυτική όμως δεν τελειώνει εδώ. Σύντομα η συνέχεια.

 

Posted in Επενδυτική Αχαρνών | Leave a Comment »

Η Ελλάδα της αριστεράς!!

Posted by koszig στο 14 Αυγούστου 2015

ΦΟΡΕΣΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΜΠΛΟΥΖΑ ΜΕ ΤΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΡΧΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΜΒΑ ΜΟΛΟΤΟΦ!!!

ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΟΡΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΑ… ΚΑΔΡΟΝΙΑ ΜΑΖΙ ΤΗΣ!!!
Με μπλούζα η οποία είχε αποτυπωμένο το σήμα της Αναρχίας με κόκκινα γράμματα και μια βόμβα μολότοφ(!) κυκλοφορούσε σήμερα στη Βουλή η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑΓαϊτάνη. Πάλι καλά που δεν πήγε στη Βουλή με μερικά…
καδρόνια! Γιατί έτσι όπως έχει ευτελιστεί το κοινοβούλιο όλα μπορεί να τα δούμε από εδώ και πέρα…

Φωτιές ανάβει το brazilian της Έλενας Ράπτη…


Δείτε τις φωτογραφίες…
Στη Χαλκιδική οι λουόμενοι τα έχασαν όταν ξαφνικά εμφανίσθηκε μπροστά τους η  βουλευτής της ΝΔ, Ελενα Ραπτη. Φορούσε ένα μπικίνι με μαύρο τοπ και φούξια brazilian από κάτω.
Τα βλέμματα των περισσοτέρων δεν μπορούσαν να ξεκολλήσουν από το εκπληκτικό κορμί της ξανθιάς βουλευτού.Τις φωτογραφίες δημοσίευσε το περιοδικό» Hello» και τραβήχτηκαν στη Χρυσοπηγή της Χαλκιδικής εκεί που η κυρια Ράπτη απολαμβάνει να αποδρά μαζί με μέλη της οικογένειας της.
Πάντως δεν είναι η πρώτη φορά που η Ράπτη με τις εμφανίσεις της με μαγιό προκαλεί «εμφράγματα»..

Posted in Γενικά | Leave a Comment »

 
Follow

Ενημερωθείτε για κάθε νέα δημοσίευση στο email σας.

Μαζί με 25 ακόμα followers