Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Η Προγραμματική Συμφωνία αναρτήθηκε. Τώρα τι κάνουμε ;;

Posted by koszig στο 24 Ιουνίου 2022

Το πρωί αναρτήθηκε στο Ελεύθερο Βήμα άρθρο σχετικό με την Προγραμματική Συμφωνία, (κλικ εδώ).

Στις 10:04 αναρτήθηκαν στη Δι@ύγεια του Υπουργείου Εσωτερικών και του δήμου Αχαρνών το κείμενο της Προγραμματικής Συμφωνίας:

προγραμματική συμφωνία 2

Πρώτη η ανάρτηση στη Δι@ύγεια του δήμου Αχαρνών με ΑΔΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ω2ΧΙ46ΜΤΛ6-9ΩΛ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ OIKONOMIKΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ δήμου Αχαρνών

10 ημέρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας το Υπουργείο Εσωτερικών εδέησε να προχωρήσει στην ανάρτηση της απόφασης. Σύμφωνα με το άρθρο 77 του νόμου 4727/2020 :

Άρθρο 77 νόμου 4727 έτους 2020

Άρθρο 78

Την απόφαση υπογράφει και ο τότε υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Στυλιανός Πέτσας.

Στις 20-6-2022 συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο να ψηφίσει τον προϋπολογισμό του έτους 2022, μετά την υπογραφή της Προγραμματικής Συμφωνίας για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού. Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου δεν γνώριζαν το περιεχόμενο της συμφωνίας, παρά μόνο ότι θα επιχορηγήσει το δήμο με το ποσό των 19.705.433,43 €. Η Προγραμματική Συμφωνία αναρτήθηκε στις 24-6-2022, όπου αναγράφονται οι όροι της συμφωνίας

Επομένως η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου δεν είναι σύννομη, γιατί οι δημοτικοί σύμβουλοι δεν γνώριζαν τους όρους της Προγραμματικής συμφωνίας τη χρονική στιγμή της ψηφοφορίας.

Από την ανωτέρω Προγραμματική Συμφωνία δύο είναι τα σημαντικά άρθρα που καθορίζουν τους όρους της συμφωνίας, τα άρθρα 2 και 3.

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΚΟΠΟΣ- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
1.1. Αντικείμενο της παρούσας συμφωνίας αποτελεί η υλοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η χρηματοδότηση του Δήμου Αχαρνών από τον Λογαριασμό, με τελικό σκοπό την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού και την οικονομική εξυγίανσή του.

Παρεμβάσεις άρθρο 2

Άρθρο 3

Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία της συμφωνία προκειμένου να καταβληθούν τα ποσά, που θα είναι για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού του έτους 2022.

Προς το παρόν είμαστε σε αναμονή της έγκρισης του Προϋπολογισμού από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. Σε μερικές ημέρες μπαίνουμε στο δεύτερο εξάμηνο του προϋπολογισμού του έτους 2022. Είμαστε ο μόνος δήμος στην Ελλάδα που βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση.

Σχόλια για την συμφωνία και τις συμφωνίες που έχει υλοποιήσει αυτή η δημοτική Αρχή σε επόμενες αναρτήσεις.

Posted in Uncategorized | Με ετικέτα: | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Η Προγραμματική Συμφωνία αναρτήθηκε. Τώρα τι κάνουμε ;;

Δευτέρα 20-6-2022. Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου σε δύο συνεχόμενες συνεδριάσεις.

Posted by koszig στο 24 Ιουνίου 2022

Πρώτη συνεδρίαση. Θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέματα πρώτη συνεδρίαση

Για τη συνεδρίαση έγινε σχετικό σχόλιο, (κλικ εδώ).

Παρακολουθείστε τη συνεδρίαση για το Τεχνικό Πρόγραμμα και την τροποποίησή του.

Η συζήτηση για την ψήφιση του Τεχνικού προγράμματος και των άλλων θεμάτων της πρώτης συνεδρίασης, μετά τις ανακοινώσεις, διαρκεί 6 λεπτά. Ακολουθεί συζήτηση για το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης που ήταν η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος. Αυτό και τα άλλα δύο θέματα της ημερήσιας διάταξης πέρασαν «ομόφωνα» γιατί έπρεπε να φύγουν δημοτικοί σύμβουλοι να μεταβούν στο θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» για τη βράβευση των νέων φοιτητών της πόλης των Αχαρνών !!

Για το περιεχόμενο του Τεχνικού Προγράμματος του έτος 2022 ακολουθεί ένα σχόλιο για μερικά θέματα τμήματος του Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2022 σε σχέση με τα ίδια θέματα των προηγουμένων ετών 2021 και 2020

Ενδεικτικοί προϋπολογισμοί 2020-2021-2022

Χαρακτηριστική περίπτωση του ΚΑΕ 40-7421.107 για Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού σχεδίου του δήμου Αχαρνών, όπου για τα έτη 2020 και 2021 υπήρχε προϋπολογισμός 100,000 € και το έτος 2022 ο αντίστοιχος προϋπολογισμός θεωρεί ότι τα 100 € είναι αρκετά. Είναι ένα δείγμα της σοβαρότητας των ποσών που αναγράφονται για σχετικά έργα !!

 

Στο ανωτέρω βίντεο μετά το δωδέκατο λεπτό της συνεδρίασης η συζήτηση συνεχίστηκε ως δεύτερη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου με το επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης που ήταν: 

α)Έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών οικονομικού έτους 2022 και β) Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Αχαρνών οικονομικού έτους 2022.

Με βάση αυτή τη συνεδρίαση που κράτησε περίπου 20 λεπτά συζητήθηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2022, που ήταν κείμενο 262 σελίδων και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.)

Οι εισηγήσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,

eisigisiaegkrisi_proypologismoy_toy_dimoy_aharnon_oikonomikoy_etoys_2022_kai_v_egkrisi_olokliromenoy_plaisioy_drasis_opd_toy_dimo

Στην εισήγηση αναφέρεται:

Τμήμα της εισήγησης

Το ΦΕΚ της 46735 δημοσιεύτηκε στις 1-8-2020 και όχι στις 1-9-2021.

Για την έγκριση του προϋπολογισμού απαραίτητο προϋπόθεση είναι το σχέδιο της εισήγησης της οικονομικής επιτροπής που εισάγεται στο δημοτικό συμβούλιο για τελική έγκριση. Σε αυτό το προσχέδιο πρέπει να υπάρχει ο ΚΑΕ 1699.002 που να αναφέρει το ποσό της προκαταρτικής συμφωνίας, δηλαδή το ποσό των 19.705.433,43 €.

Στις 14-6-2022 ο δήμαρχος Αχαρνών υπόγραψε την προγραμματική συμφωνία με τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών Στέλιο Πέτσα για ισοσκέλιση του προϋπολογισμού έτος 2022 ποσού 19.705.433,43 €. Στις 16-6-2022 πρωτοκολλήθηκε η συμφωνία στο δήμο Αχαρνών.

Σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 4Α, της εγκυκλίου kya_oik_55040_2021:

Σε περίπτωση υπογραφής προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών και Δήμου ή Νομικού Προσώπου του (άρθρο 200 ν. 4555/2018), προκειμένου ο τελευταίος να χρηματοδοτηθεί από τον λογαριασμό οικονομικής ενίσχυσης ΟΤΑ, είναι επιτρεπτή η εγγραφή του αντίστοιχου εσόδου, στον οικείο ΚΑΕ (αναπτυγμένη μορφή του Κ.Α. 1699) του προϋπολογισμού του φορέα, μετά την υπογραφή της προγραμματικής συμφωνίας και πριν την ανάρτηση και δημοσίευση της τελευταίας κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 200 του ν. 4555/2018.

Στο σχέδιο του προϋπολογισμού, που συντάσσει η οικονομική επιτροπή προκειμένου να τον υποβάλει στο δημοτικό συμβούλιο για έγκριση, πρέπει να υπάρχει ο κωδικός 1699…. με το ποσό της προγραμματικής. Σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου 4623/2019 οι δημοτικές παρατάξεις μπορούν να υποβάλλουν εναλλακτικές προτάσεις  κατά τη σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισμού.

Επομένως η προγραμματική συμφωνία πρέπει να είναι γνωστή κατά τη σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισμού μετά την προγραμματική συμφωνία, όπως και κατά την ψήφιση του προϋπολογισμού από το δημοτικό συμβούλιο. Η προγραμματική συμφωνία δεν είναι μέχρι σήμερα γνωστή στα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, και μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού.

Μέχρι σήμερα δεν έχει αναρτηθεί στη Δι@ύγεια το κείμενο της προγραμματικής συμφωνίας, ούτε από το Υπουργείο Εσωτερικών, ούτε από το δήμο Αχαρνών, όπως ορίζει το άρθρο 200 που γίνεται επίκληση στην προγραμματική:

4. Οι Προγραμματικές Συμφωνίες της παραγράφου 1 αναρτώνται υποχρεωτικά, με ποινή ακυρότητας, στη «Διαύγεια» του Υπουργείου Εσωτερικών και του οικείου Ο.Τ.Α. ή νομικού προσώπου, δημοσιεύονται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και δεν υπόκεινται σε προσυμβατικό έλεγχο».

Κανονικά η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου έπρεπε να ληφθεί μετά την ανάρτηση της προγραμματικής συμφωνίας στη Δι@ύγεια. 

Το δημοτικό συμβούλιο εξουσιοδότησε το δήμαρχο να προχωρήσει σε συμφωνία για το ποσό του ελλείμματος. Δεν εξουσιοδοτήθηκε ο δήμαρχος για τους όρους της προγραμματικής.

Αν το δημοτικό συμβούλιο, μετά τη συμφωνία, κρίνει τους όρους επαχθείς για τη λειτουργία του δήμου, τότε μπορεί να ζητήσει τροποποίηση ή ακύρωση της συμφωνίας.

Το δημοτικό συμβούλιο, μετά από τυπική συζήτηση 20 περίπου λεπτών, χωρίς να γίνει συζήτηση για το περιεχόμενο του προϋπολογισμού 262 σελίδων και της εισήγησης για το ΟΠΔ

Ε7ΖΗΩΨ8-ΗΣΖ Κατάρτιση του Σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών για το οικονομικό έτος 2022

9ΛΦΞΩΨ8.9Φ3 Σύνταξη σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Αχαρνών, οικονομικού έτους

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της υπηρεσίας προχώρησε στην ψήφιση του προϋπολογισμού και του ΟΠΔ.

Πρόταση για αποφαση Δ

ΨΕ8ΒΩΨ8-6ΘΑ Έγκριση από το δημοτικό συμβούλιο του προϋπολογισμού έτους 2022 και του ΟΠΔ

Στην εισήγηση της υπηρεσίας στα έχοντας υπόψη αναφέρεται η Προγραμματική Σύμβαση, που δεν έγινε γνωστή στα μέλη του δημοτικού συμβουλίου.

Κα μια παρατήρηση στο κείμενο της απόφασης της οικονομικής επιτροπής για εισήγησης του ΟΠΔ:

Συμμετοχή για το ΟΠΔ

Τα μέλη της οικονομικής επιτροπής είναι 9 και για την απαρτία των συνεδριάσεων απαιτούνται 5 μέλη παρόντα. Επομένως η συνεδρίαση δεν είναι σύννομη.

Στο κείμενο της απόφασης που υπογράφει ο πρόεδρος, δήμαρχος Αχαρνών Σπυρίδων Βρεττός, στο ίδιο πρακτικό, φέρονται παρόντα 5 μέλη!!

Υπογραφή προέδρου

Δεν προσέχει ο δήμαρχος όταν βάζει την υπογραφή του;

Αυτό όμως δεν είναι το πρόβλημα με το κείμενο της απόφασης 338.

Αυτό τον πίνακα ΟΠΔ έλαβαν υπόψη τους τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου και ψήφισαν το ΟΠΔ;;

ΟΠΔ

Αυτά ψήφισαν τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου με εκείνα που έβλεπαν, ως ανωτέρω, και εκείνα που δεν έβλεπαν που είναι το κείμενο της Προγραμματικής σύμβασης που μέχρι σήμερα δεν έχει αναρτηθεί στη Δι@ύγεια ως ο νόμος ορίζει;

Έχουν το θάρρος σήμερα με έγγραφο να ζητήσουν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, που θα κληθεί να εγκρίνει την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για τον προϋπολογισμό και το ΟΠΔ, αν τηρήθηκαν οι νόμοι;;

Υπερήφανος Δήμος στα λόγια, για κλάματα όμως στις αποφάσεις !!

 

Posted in Uncategorized | Με ετικέτα: | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Δευτέρα 20-6-2022. Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου σε δύο συνεχόμενες συνεδριάσεις.

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022

Posted by koszig στο 22 Ιουνίου 2022

Χτες, Δευτέρα 20 Ιουνίου 2020 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Αχαρνών για την τελική έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2022. Μια διαδικασία που άλλοι δήμοι την είχαν κάνει πριν έξη μήνες.

Το τέλος Φεβρουαρίου 2022 έγινε ανάρτηση για τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις σύνταξης Τεχνικού Προγράμματος, (κλικ εδώ).

Ακολούθησε ανάρτηση για το Τεχνικό Πρόγραμμα το Μάιο του 2022, (κλικ εδώ),

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το τελικό Τεχνικό Πρόγραμμα

ΨΒ3ΓΩΨ8-ΟΓΔ Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Δήμου Αχαρνών έτους 2022

Ένα μέρος της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου για την εκτέλεση του Τεχνικού Προγράμματος:

ΕΕ 1

Παρατηρούμε στους Κωδικούς εξακολουθούν να μην είναι συμπληρωμένοι 25.7312…..

ΚΑΕ με τελείες

Αυτή η παρατήρησα δεν είναι η μόνη:

ΕΕ 2

Στους ανωτέρω κωδικούς δεν υπάρχει πηγή χρηματοδότησης, όπως ορίζει σχετική ΚΥΑ.

Σύμφωνα με την παρ. 20 του άρθρου 24 του νόμου 2130/103 που αναφέρεται στις δαπάνες για το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας:

« 20. Το έσοδα του τέλους αυτού διατίθενται υποχρεωτικά κατά ποσοστό 50 % τουλάχιστον για την εκτέλεση έργων, καταβολή αποζημιώσεων ρυμοτομούμενων ή απαλλοτριωμένων ακινήτων και αγορά ακινήτων και το υπόλοιπο για την κάλυψη άλλων αναγκών. »

ΤΑΠ 22

Από τα προϋπολογισμένα 1.200.000 €, το 50% που είναι 600.000 €, σε ποιο ΚΑΕ 40. …… προβλέπει το Τεχνικό Πρόγραμμα να δαπανηθούν;

Αυτό το Τεχνικό Πρόγραμμα ψήφισαν 27 δημοτικοί σύμβουλοι για υλοποίηση το υπόλοιπο έτος 2022. Ας κρατήσουμε τα ονόματά τους για τις επόμενες εκλογές.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αβραμίδη Ελένη, Αβραμίδης Ιωάννης, Αραμπαντζής Ευάγγελος, Βρεττός Επαμεινώνδας, Βρεττός Μιχαήλ, Δαμάσκος Δημήτριος, Δαμάσκος Νικόλαος, Δασκαλάκης Γεώργιος, Ελευθεριάδης Στυλιανός, Ευθυμιάδου – Τουμανίδου Γεωργία, Ζαχαριάδη Αγγελική, Καμπόλης Οδυσσέας, Κατσανδρή Χρηστίνα, Κόνταρης Χρύσανθος, Κοσμίδου Λουίζα, Κωφός Δημήτριος, Μουκάνης Μαρίνος, Μπομπόνη Διονυσία, Ξαγοράρης, Νικόλαος, Οικονόμου Ευθύμιος, Παυλίδου Όλγα, Πετάκος Γεώργιος, Σιδηρόπουλος Γεώργιος, Συρινίδης Θεόδωρος, Τοπαλίδης Ευστάθιος & Τσορπατσίδης Μιχάλης ψήφισαν ΥΠΕΡ.

Ο καιρός γαρ εγγύς 

 

 

Posted in Uncategorized | Με ετικέτα: | Leave a Comment »

1ο Acharnes city festival

Posted by koszig στο 19 Ιουνίου 2022

Είμαστε στην αρχή του καλοκαιριού με ενδείξεις τέλους του COVID-19. Οι κάτοικοι και οι φορείς βλέπουν να επανέρχεται ο τρόπος ζωής που υπήρχε πριν δύο χρόνια.

Στις Αχαρνές αρχίζουν να είναι στο φόρτε τους με τη δημοτική Αρχή , τη ΔΗ.Φ.Α,, τη ΔΗ.Κ.Ε.Α. και τους τοπικούς συλλόγους.

Να θυμηθούμε λίγο τα παλιά. Ιούνιος 2013. (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Αργότερα ο τότε αντιδήμαρχο Σπύρος Βρεττός αποφάσισε να αποχωρήσει από την παράταξή του.

10 χρόνια μετά θυμήθηκε το Agrofestival. Αποτέλεσμα η δημιουργία του Acharnes city festival.

63ΟΠΩΨ8-6ΔΤ : Κλείσιμο οδού Μπόσδα (μπροστά από το Δημαρχιακό Μέγαρο)

Με αυτήν απόφαση δημάρχου άρχισε το Acharnes city festival.

Μπροστά στο δημαρχείο στήθηκε εξέδρα, όπως σε παλαιότερες εκδηλώσεις.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2022 acharnes city festival A5 1 copy

ΑΦΙΣΑ 2022 city_festival

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Αυτά για την πρώτη ημέρα του Fesival.

Υπάρχουν όμως και μία σειρά από διοικητικές ενέργειες που χρειάζεται να αναφερθούν.

Για το προσωρινό κλείσιμο της οδού Αθ, Μπόσδα, μπροστά από το δημαρχείο.

Σύμφωνα με το νόμο ο δήμαρχος για το προσωρινό κλείσιμο δρόμου πρέπει να έχει ενημερώσει το Τμήμα Τροχαίας της Αστυνομίας πράγμα που δεν έχει γίνει.

Για τη δημιουργία του Festival δεν υπάρχει απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ή κάποιου άλλου οργάνου. Για το οργανωτικό μέρος του Festival εκ μέρους του δήμου ποιος το αποφάσισες; Μόνος του ο δήμαρχος σε ανάμνηση του παρελθόντος;

Για το Festival την περίοδο 16-19 Ιουνίου 2022 συνδιοργανωτής φέρεται η ΔΗ.Κ.Ε.Α.

Μέχρι τις 18 Ιουνίου δεν ήταν τίποτα γνωστό για την οργάνωση της εκδήλωσης εκ μέρους της ΔΗ.Κ.Ε.Α. Στις 18 Ιουνίου, δυο μέρες μετά την έναρξη λειτουργίας της εκδήλωσης εμφανίστηκε στη Δι@ύγεια:

City festival

Η συνεδρίαση της ΔΗ.Κ.Ε.Α. φέρεται να έγινε στις 3-6-2022!!

Σύμφωνα με το νόμο 4727/2020

Άρθρο 77
Υποχρεώσεις ανάρτησης στο διαδίκτυο

1. Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 76 αναρτώνται αμελλητί στο Διαδίκτυο με μέριμνα του οργάνου που τις εξέδωσε.

5. Η μη ανάρτηση ή η μη έγκαιρη ανάρτηση στο διαδίκτυο των πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 76 συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για το όργανο που την εξέδωσε ή για τον υπάλληλο που έχει την ευθύνη για την ανάρτηση.

Άρθρο 78
Ισχύς των πράξεων

2. Με εξαίρεση τις πράξεις της παρ. 1, οι λοιπές πράξεις του άρθρου 76 αναρτώνται στο διαδίκτυο κατά τα οριζόμενα στο παρόν Κεφάλαιο και ισχύουν από την ανάρτησή τους στον δικτυακό τόπο «Διαύγεια».

Αυτά για το γράμμα του νόμου.

Η συνεδρίαση της 3-6-2022, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση :

 

Εισήγηση

Αφού έλαβαν υπόψη την εισήγηση αποφάσισαν:

ΩΥ6ΦΟΞΥ5-ΗΜ9 Απόφαση για διοργάνωση του City Festival

Ενδεικτικός προϋπολογισμός

Η συνεδρίαση που δεν έγινε με τηλεδιάσκεψη (ας προσκομίσουν το βίντεο της συνεδρίασης) αποφάσισε:

Η απόφαση για την εκδήλωση

Παρατηρήσεις για το κείμενο της απόφασης.

Στο κείμενο της απόφασης, πέρα από τον προϋπολογισμό που με το ΦΠΑ φτάνει τις 25.000 €, δεν αναφέρει τις διαδικασίες υλοποίησής του. Για παράδειγμα:

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Αυτό το πανό στοίχισε 2.000 €; Υπάρχουν άλλα πανό της εκδήλωσης;

Με ποια διαδικασία ο πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Α. προσέλαβε τα συγκροτήματα για συναυλία (ΧΡΗΣΤΟ ΚΥΑΝΟ, ΜΙΧΑΛΗ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ ΤΖΙΜΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΛΩΝΑ), WALKMAN και PRESTIGE με αμοιβή 10.000 €;

Τα έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας για ποιους είναι με ποσό 1.500 €;

Η συνέχεια σε επόμενη ανάρτηση σύντομα

 

 

Posted in Uncategorized | Με ετικέτα: , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 1ο Acharnes city festival

Η “ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ” κυκλοφόρησε – Φύλλο 295 της 19ης Ιουνίου 2022

Posted by koszig στο 17 Ιουνίου 2022

AX_001

ΑΧΑΡΝΑΙΚΗ  Φύλλο  295 της 19ης Ιουνίου 2022

 

Τα τρία προηγούμενα τεύχη

ΑΧΑΡΝΑΙΚΗ  Φύλλο 294 της 5ης Ιουνίου 2022

ΑΧΑΡΝΑΙΚΗ Φύλλο 293 της 22ας Μαΐου 2022

ΑΧΑΡΝΑΙΚΗ Φύλλο 292 της 8ης Μαΐου 2022

Posted in Uncategorized | Με ετικέτα: | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Η “ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ” κυκλοφόρησε – Φύλλο 295 της 19ης Ιουνίου 2022

Δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν εκράτεις!!

Posted by koszig στο 17 Ιουνίου 2022

16 Ιουνίου μεσημέρι. Τα πράματα ήταν σε ηρεμία, Ξαφνικά στις 13:00 αναρτήθηκε μια πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Πρόσκληση O.E. 16-6-2022

Η συνεδρίαση ήταν για την ίδια ημέρα στις 13:30. Αιτία » οι αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής πρέπει να εισαχθούν στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20 Ιουνίου, που η πρόσκληση αναρτήθηκε στις 14:00.

Θέματα συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής:

  1. «Τελική κατάρτιση του Προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών για το οικονομικό έτος 2022, έπειτα από την υπογραφή Προγραμματικής Συμφωνίας Οικονομικής Υποστήριξης Δήμου Αχαρνών μεταξύ του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και του Δημάρχου Αχαρνών»
  2. «Σύνταξη σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Αχαρνών, οικονομικού έτους 2022»

Για το σχέδιο προϋπολογισμού του έτους 2022 είχαν γίνει δύο συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής , (κλικ εδώ), (κλικ εδώ)

Οι αποφάσεις:

Ε7ΖΗΩΨ8-ΗΣΖ Κατάρτιση του Σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών για το οικονομικό έτος 2022 Συνεδρίαση 18-4-2022

9ΒΝΩΩΨ8-Ν4Τ Τελική Κατάρτιση του Σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών για το οικονομικό έτος 2022 Συνεδρίαση 27-5-2022

98ΚΥΩΨ8-2ΘΑ Τελική Κατάρτιση του Σχεδίου προϋπολογισμού 2022 Συνεδρίαση 16-6-2022

Οι τελικές τιμές

 

Προϋπολογισμοί

Είναι φανερό ότι στις 16-6-2022 η συνεδρίαση τυπικά έγραψε στον ΚΑΕ 1699.005 το ποσό των 19.705.433,43 € ως έσοδο!!

Όμως στην τελευταία απόφαση αναφέρει στα έχοντας υπόψη:

Την υπ’ αριθ. πρωτ 56944/16-06-2022 Προγραμματική Συμφωνία οικονομικής υποστήριξης η οποία υπεγράφη την 14/06/2022 μεταξύ του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και του Δημάρχου Αχαρνών

Αυτή τη συμφωνία, που πρωτοκολλήθηκε την ημέρα της συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής, δεν τη γνώριζε κανένας, αφού δεν έχει αναρτηθεί στη Δι@ύγεια του Υπουργείου Εσωτερικών και του Δήμου Αχαρνών.

άρθρο 200

Νόμος 4727/2020

Άρθρο 76

Πεδίο εφαρμογής ψηφιακής διαφάνειας

1. Οι ρυθμίσεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται σε νόμους, προεδρικά διατάγματα, αποφάσεις και πράξεις που εκδίδουν ο Πρωθυπουργός, το Υπουργικό Συμβούλιο και τα συλλογικά κυβερνητικά όργανα, οι Υπουργοί, Αναπληρωτές Υπουργοί, Υφυπουργοί, Υπηρεσιακοί, Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς, Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Εκτελεστικοί Γραμματείς Περιφερειών, τα όργανα διοίκησης νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, τα όργανα διοίκησης φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο παρόν Κεφάλαιο, καθώς και τα όργανα των φορέων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Οι ρυθμίσεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται επίσης και σε πράξεις ή αποφάσεις που εκδίδουν όργανα, στα οποία τα αναφερόμενα στην παρούσα όργανα έχουν χορηγήσει εξουσιοδότηση προς υπογραφή ή έχουν μεταβιβάσει αρμοδιότητα, καθώς και οποιοδήποτε όργανο έχει από τον νόμο την αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων που υπάγονται στις ρυθμίσεις του νόμου αυτού.

Άρθρο 78

Ισχύς των πράξεων

2. Με εξαίρεση τις πράξεις της παρ. 1, οι λοιπές πράξεις του άρθρου 76 αναρτώνται στο διαδίκτυο κατά τα οριζόμενα στο παρόν Κεφάλαιο και ισχύουν από την ανάρτησή τους στον δικτυακό τόπο «Διαύγεια».

Επειδή δεν έχουν αναρτηθεί οι αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού και του δημάρχου στη Δι@ύγεια για την προγραμματική συμφωνία, μήπως η απόφαση 337 της Οικονομικής Επιτροπής δεν είναι σύννομη;

Συνέχεια σε επόμενη ανάρτηση

Posted in Uncategorized | Με ετικέτα: | Leave a Comment »

Ενημέρωση οργάνων διοίκησης και όχι μόνο!!

Posted by koszig στο 16 Ιουνίου 2022

Στις 14 Ιουνίου δημοσιεύτηκε ο νόμος 4940

«Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας
της δημόσιας διοίκησης, ρυθμίσεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες διατάξεις»

FEK-2022-Τεύχος A-00112- δημοσιεύτηκε-15_06_2022

Στο νόμο αυτό περιέχεται και το άρθρο 48.

Άρθρο 48
Τρόπος λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους – Κατάργηση παρ. 1 άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.
Η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α΄ 169), περί τρόπου λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους, καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Με τη δημοσίευση του νόμου αναρτήθηκαν και τρεις εγκύκλιοι από το Υπουργείο Εσωτερικών:

ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75 Εγκύκλιος 374 Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής και Ποιότητας Ζωής

Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ Εγκύκλιος 375 Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου

ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ Εγκύκλιος 380

Για ενημέρωση Διοίκησης δήμου Αχαρνών (αιρετοί και υπάλληλοι)

Posted in Uncategorized | Με ετικέτα: | Leave a Comment »

Τι είναι τούτο;

Posted by koszig στο 15 Ιουνίου 2022

Επιχορήγηση 20.000

Να κάνουμε ένα επιπλέον σχόλιο.

Την 1η Ιουνίου 2022 το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε:

ΨΞΠΠΩΨ8-ΒΗΘ Λήψη απόφασης για εξουσιοδότηση του Δημάρχου Αχαρνών σύμφωνα με το άρθρο 200

Απόφαση ΔΣ

Η ανωτέρω φωτογραφία του  κ. Μ. Βρεττού και του αναπληρωτή Υπουργού σχετίζεται με την προγραμματική σύμβαση;  Αυτή δεν έχει αναρτηθεί ούτε στη Δι@ύγεια του δήμου Αχαρνών, ούτε στη Δι@ύγεια του Υπουργείου Εσωτερικών.  Ο δήμαρχος τι γνώμη έχει για αυτή τη φωτογραφία;

«Ένα ευχαριστώ προσωπικά στον Stelios Petsas για την υπογραφή της προγραμματικής συμφωνίας ποσού σχεδόν 20.000.000€.». Είναι απορίας άξιον πως ο αρμόδιος αντιδήμαρχος οικονομικών, που γνώρισε τη νέα προγραμματική συμφωνία, δεν γνώριζε το ακριβές ποσό των 19.705.433,43  € που ήταν για υπογραφή και ανέφερε περίπου 20.000 €.

«Επίσης όμως ένα ξεχωριστό ευχαριστώ θέλω να πω και στους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Εσωτερικών που βαρέθηκαν να με βλέπουν τα τελευταία 3 χρόνια και μαζί δουλέψαμε κωδικό κωδικό τους προϋπολογισμούς του Δήμου.«

Φαίνεται ότι ο αντιδήμαρχος οικονομικών του δήμου δεν γνώριζε ότι τους προϋπολογισμούς τα τελευταία χρόνια συνέτασσαν υπάλληλοι του δήμου και όχι του Υπουργείου Εσωτερικών. Σε αυτούς οφείλει ένα ξεχωριστό ευχαριστώ που συντάσσουν τους προϋπολογισμούς και όχι σε αυτούς που μερικέ φορές τους ελέγχουν.

«Κι αν μερικές φορές τους πίεσα, είναι από το πάθος μου για να εξασφαλίσω τους καλύτερους όρους συνεργασίας ανάμεσα στο Δήμο μας και το Υπουργείο με σκοπό τις χρηματοδοτήσεις που θα μας βγάλουν από το αδιέξοδο των προηγουμένων ετών.»

Τόση ήταν η πίεση του αντιδημάρχου που οι υπάλληλοι του Υπουργείου «έδιωχναν» τους υπαλλήλους του δήμου όταν ζητούσαν τη συνεργασία τους. Το αδιέξοδο των προηγουμένων ετών του έτους 2022 σε ποιους οφείλεται; Μήπως στον αρμόδιο αντιδήμαρχο οικονομικών των ετών 2019, 2020 και 2021;

Και μια τελευταία απορία. Η φωτογραφία των δύο προσώπων με τις μάσκες πότε τραβήχτηκε;  Μάλλον πολύ πριν την υπογραφή της συμφωνίας, αφού δυο μέρες πριν  συνάντηση έγινε χωρίς μάσκες.

Μιχάλης Πέτσας

Φωτογραφίες χωρίς λόγια είναι καλύτερες από εκείνες που συνοδεύονται με λόγια του αέρα.

Posted in Uncategorized | Με ετικέτα: | Leave a Comment »

Δελτίο Τύπου. Παραίτηση Παναγιώτη Αναγνωστόπουλου

Posted by koszig στο 15 Ιουνίου 2022

Παν

Δελτίο Τύπου  Παναγιώτη Αναγνωστόπουλου

IMG-20220615-WA0032

Posted in Uncategorized | Με ετικέτα: | Leave a Comment »

Ομόφωνα; Ομόφωνα!!

Posted by koszig στο 15 Ιουνίου 2022

Στις 14 Ιουνίου συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή το δήμου Αχαρνών δια ζώσης, δηλαδή με φυσική παρουσία των 9 μελών της Οικονομικής Επιτροπής, από την οποία παρόντα ήταν 5 !!

Η απουσία των μελών της αντιπολίτευσης ήταν μόνιμη.

Η πρόσκληση για τα 12 θέματα της ημερήσιας διάταξης, (κλικ εδώ).

prosklisi_14_06_2022_

Τα μικρόφωνα δεν λειτουργούσαν, ο πρόεδρος της επιτροπής διάβαζε βιαστικά τα θέματα και συνέχιζε «ομόφωνα», «ομόφωνα», χωρίς να ακούγεται απάντηση από τα 4 παριστάμενα μέλη της επιτροπής, εκ των οποίων 3 αντιδήμαρχοι και το 4ο νεοπροσχωρήσαν μέλος στην παράταξη του δημάρχου.

Πέντε θέματα της ημερήσιας διάταξης διοικητικής φύσης και επτά για έγκριση αποφάσεων δημάρχου για ορισμό δικηγόρων. Για το 12ο θέμα καμία κουβέντα για το ποιος ή ποιοι με δικαστικές αποφάσεις έχουν μπλοκάρει του λογαριασμούς του δήμου στις τράπεζες.

Εννέα και τέταρτο έληξε η συνεδρίαση που άρχισε στις εννέα.

Πράγματι ο δήμαρχος ήταν «ασταμάτητος».

Έτσι ενημερώνονται οι δημότες για τα οικονομικά θέματα του δήμου.

Η απόφαση για το 12ο θέμα για όσπυς έχουν προβλήματα ακοής:

Απόφαση για κατασχέσεις

ΡΠΑΤΩΨ8-ΜΗΤ Απόφαση για το 12ο θέμα

Για μια ακόμα φορά αισθανόμαστε Υπερήφανοι

 

Posted in Uncategorized | Με ετικέτα: | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ομόφωνα; Ομόφωνα!!