Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 21 Δεκεμβρίου 2009

Νόμος για προσλήψεις και για Ο.Τ.Α

Posted by koszig στο 21 Δεκεμβρίου 2009

Στις 17/12/2009 συζητήθηκε και ψηφίστηκε νόμος με θέμα «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις«.  Με τροπολογίες του Υπουργού κ. Ραγκούση ψηφίστηκαν θέματα που αφορούσαν στην παράταση της προθεσμίας μετατροπής των επιχειρήσεων που δεν είχαν μετατραπεί σε κοινωφελείς και την τοποθέτηση του χαρακτηρισμένου ως πλεονάζων προσωπικό δημοτικών επιχειρήσεων σε Δήμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Για το θέμα της ΚΕΔΑ δεν υπήρχε πρόταση στον υπουργό να ενταχθεί στο νομοσχέδιο και να ψηφιστεί. Έγινε προσπάθεια από βουλευτές στη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου στη Βουλή να γίνει δεκτή  προσθήκη σε άρθρο, πράγμα το ποίο δεν συζητήθηκε καθόλου από τον αρμόδιο Υπουργό.

Στα πρακτικά της Βουλής φαίνονται οι αναφορές βουλευτών στο θέμα της μεταφοράς προσωπικού της ΚΕΔΑ στην ΚΕΠΕΔΑ με απόσπαση.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόρης Νιώτης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Ο κ. Κωνσταντίνος Βρεττός Βουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην περιφέρεια Αττικής έχει το λόγο για οκτώ λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Να αναφερθώ σε μία βελτίωση του νόμου, την οποία είπα στην αρχή και τη διατύπωσαν και άλλοι συνάδελφοι και αφορά ένα πρόβλημα που έχει ο Δήμος Αχαρνών, ένας από τους μεγαλύτερους δήμους της χώρας μας και που πιστεύω ότι μπορεί να το έχουν και άλλοι δήμοι.
Εκεί, λοιπόν, μια επιχείρηση πτώχευσε και ο νόμος δεν είναι ευκρινής στο κατά πόσο αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύουν στην επιχείρηση αυτή και που έτσι κι αλλιώς πρέπει να δουλέψουν. Να φανταστείτε ότι είναι άνθρωποι που δουλεύουν εδώ τριάντα και τριάντα πέντε χρόνια -εγώ τότε ως Δήμαρχος του βρήκα εκεί να φανταστείτε- και δεν μπορούν να πληρωθούν τώρα. Έτσι κι αλλιώς πρέπει να δουλέψουν γιατί κάνουν πολύ σοβαρή δουλειά σε διάφορους τομείς.
Αυτό δεν διευκρινίζεται από το νόμο αν μπορούν να μεταφερθούν σε μια άλλη επιχείρηση ή όχι. Αν μπορεί ο Υπουργός να μας δώσει διευκρινίσει ότι πράγματι μπορεί να γίνει, αν αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί στο γράμμα του νόμου, έχει καλώς. Αν όχι, τότε θα παρακαλούσα πολύ, κύριε Πρόεδρε, να γίνει η διατύπωση ότι στο άρθρο 258 παρ.3 του ν.3463/2006 υπάγεται και η περίπτωση μεταφοράς προσωπικού κοινωφελούς επιχείρησης, που έχει πτωχεύσει, σε άλλη κοινωφελή επιχείρηση του οικείου ΟΤΑ με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Είναι κάτι που δεν χρειάζεται πολύ να το σκεφτεί κανείς ότι πρέπει να γίνει, που μπορεί ο νόμος ήδη να το καλύπτει. Κι αν το καλύπτει, παρακαλώ να μας το πει ο κύριος Υπουργός. Αλλά αν δεν το καλύπτει, παρακαλώ τον κύριο Υπουργό να το δεχτεί τώρα. Διότι δεν έχει καμία σχέση και με το Ελεγκτικό Συνέδριο, δεν χρειάζεται τίποτα διαφορετικό. Χρειάζεται πολιτική βούληση γι’ αυτό.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Το λόγο τώρα έχει ο Βουλευτής Πιερίας κ. Ιωάννης Αμοιρίδης.

Να καταθέσω στο σημείο αυτό ένα αίτημα του Δημάρχου Αχαρνών. Εκτιμώ ότι είναι δίκαιο, κύριε Υπουργέ, να μπορεί όταν πτωχεύει μία κοινωφελής επιχείρηση, το προσωπικό να πάει στην άλλη κοινωφελή επιχείρηση, αφού έχει περίπου το ίδιο αντικείμενο, είτε αυτές ακόμη έχουν συγχωνευτεί, είτε όχι. Και να ισχύει, απ’ ό,τι ζητάει ο δήμαρχος, αναδρομικά, ώστε το προσωπικό το οποίο από την πτώχευση της επιχείρησης έχει απολυθεί και είναι στο δρόμο σήμερα και δεν μπορεί να προσληφθεί, να μπορεί να προσληφθεί σε άλλη κοινωφελή επιχείρηση του δήμου.
(Στο σημείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Αμοιρίδης καταθέτει για τα Πρακτικά το σχετικό έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Πρέπει να ακούσουμε, λοιπόν, τους τοπικούς φορείς μέσα από την εμπειρία και τη γνώση που έχουν, αλλά πάντα με γνώμονα την αξιοπιστία και τη διαφάνεια μπορούμε να κερδίσουμε το στοίχημα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής Αττικής της Νέας Δημοκρατίας κ. Γεώργιος Βλάχος.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ζήτησα το λόγο για να τοποθετηθώ για ένα επιμέρους θέμα που αφορά το Δήμο Αχαρνών και ταιριάζει με τη συζήτηση που γίνεται για τα άρθρα, όμως ακούγοντας νωρίτερα τον κύριο Υπουργό και το συνάδελφο που ήταν προ ολίγου στο Βήμα δεν μπορεί κανείς να μην σχολιάσει όσα ελέχθησαν, να μην παρατηρήσει, για παράδειγμα, ότι ο κύριος Υπουργός είπε τη μισή αλήθεια παρουσιάζοντας κάποια στοιχεία. Και μας προέτρεψε να πάμε στα Πρακτικά για να δούμε τα υπόλοιπα. Όμως όταν κανείς λέει τη μισή αλήθεια πολλές φορές αυτή η μισή αλήθεια οδηγεί σε παραποίηση της αλήθειας, δηλαδή σ’ ένα μεγάλο ψέμα.

Έρχομαι στο δεύτερο μέρος, κύριε Πρόεδρε, που αφορά το Δήμο Αχαρνών. Συγκεκριμένα θέλω να πω ότι έχει προκύψει ένα θέμα στην κοινωφελή επιχείρηση του Δήμου Αχαρνών, που θέλω να πω ότι είναι ο έκτος σε πληθυσμό δήμος της πατρίδας μας, με πληθυσμό πάνω από εκατόν πενήντα χιλιάδες, ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με την επιχείρηση Πολιτισμού και Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου που διαχειρίζεται πολλούς τομείς αλλά και δομές, όπως τα κοινωνικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επιχείρηση αυτή επιτελεί σαφέστατα ένα κοινωνικό και πολιτιστικό ρόλο και έργο και αποτελεί τη μοναδική επιχείρηση του Δήμου που εξυπηρετεί αποκλειστικά τους σκοπούς της.
Η κοινωφελής επιχείρηση του Δήμου λοιπόν πτώχευσε και η πτώχευση αυτή δεν είναι θέμα που αγγίζει μόνο τις εκατόν εβδομήντα οικογένειες των εργαζομένων που απασχολούνται σ’ αυτή την επιχείρηση. Από τα στοιχεία που έχουν περιέλθει στους αρμόδιους φορείς προκύπτει ότι οι λόγοι της πτώχευσης δεν αφορούν τη λειτουργία της, την οικονομική της διαχείριση, ούτε τον προγραμματισμό της, που προκύπτει αυστηρά από το διετές πρόγραμμα που προβλέπεται με βάση το νέο Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Η πτώχευση αυτή προήλθε από υποχρεώσεις που είχαν αναληφθεί κατά το παρελθόν και οδήγησαν την επιχείρηση σε αδιέξοδο.
Οι εργαζόμενοι της επιχείρησης, λοιπόν, απασχολούνται αποκλειστικά με συμβάσεις αορίστου χρόνου και είναι αντιμέτωποι μ’ αυτό το αδιέξοδο. Η παρέμβαση αυτή λοιπόν δεν αφορά μόνο το σύνολο των εργαζομένων που παράγει έργο στη συγκεκριμένη επιχείρηση, αλλά όλους τους δημότες Αχαρνών που επωφελούνται από το έργο και τη λειτουργία αυτής της επιχείρησης.
Ο νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων στο άρθρο 258 παράγραφος 3 κάνει αναφορά μόνο για απόσπαση προσωπικού και θεωρώ ότι αφήνει ένα κενό, εφόσον δεν διευκρινίζεται ότι θα πρέπει να υπάρχει και δυνατότητα μεταφοράς από μία κοινωφελή επιχείρηση σε μία άλλη.
Ως εκ τούτου, εδώ και τρεις μήνες οι εκατόν εβδομήντα εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους παραμένουν απλήρωτοι, καθώς απορρίπτονται διαδοχικά εντάλματα πληρωμών τους.
Γι’ αυτό θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, να προτείνω να προστεθούν στο άρθρο 17 παράγραφος 2γ του νόμου που ψηφίζεται σήμερα τα κάτωθι:
«Στο άρθρο 258 παράγραφος 3 του ν. 3463/2006 υπάγεται και η περίπτωση μεταφοράς προσωπικού κοινωφελούς επιχείρησης που έχει πτωχεύσει σε άλλη κοινωφελή επιχείρηση του οικείου Ο.Τ.Α. με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου».
Είναι κάτι το οποίο δεν δημιουργεί καμία οικονομική επιβάρυνση, δίνει λύση στην προκειμένη περίπτωση στο Δήμο Αχαρνών, πιθανόν να δίνει και σε κάποιον άλλο δήμο της πατρίδος μας και δεν βλέπουμε το λόγο να μην μπορεί να γίνει αυτή η ρύθμιση, αυτή η τακτοποίηση.
Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Κουρουμπλής, Βουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην Αιτωλοακαρνανία.

Άρθρο 17. Κύριε Υπουργέ, αναφέρθηκε το θέμα που υπάρχει στο Δήμο Αχαρνών. Είναι 170 οικογένειες που δεν θα κάνουν Χριστούγεννα και επειδή πιστεύω ότι είναι στην πρόθεσή σας να λύσετε αυτό το ζήτημα, εξετάστε την περίπτωση έστω και αυτήν τη στιγμή. Άλλωστε ο αείμνηστος Ηλ. Ηλιού έλεγε «Έστω και τη δωδεκάτη και πέντε μπορεί να δώσει κανείς λύσεις.» Νομίζω, λοιπόν, ότι πρέπει να το αντιμετωπίσετε. Άλλωστε η ισχύουσα νομοθεσία μιλάει για αποσπάσεις. Θα βάλετε έναν όρο: «μεταφορά από έναν οργανισμό σε έναν άλλο του ίδιου δήμου μόνιμου προσωπικού ή προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου, που δεν ευθύνεται το ίδιο, αν μια δικαστική απόφαση οδήγησε εκεί.»

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ο κ. Μπούρας έχει το λόγο για οκτώ λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Ένα θέμα αναφέρθηκε και από τον κύριο Βλάχο και από τον κύριο Ιωαννίδη και από την πλευρά της Πλειοψηφίας από τον κύριο Κουρουμπλή και θα αναφερθεί αναλυτικά και από τον εκλεκτό συνάδελφό μου κύριο Βρεττό. Πιστεύω ότι και ο Προεδρεύων αυτή τη στιγμή είναι γνώστης του προβλήματος. Είναι το πρόβλημα που δημιουργείται σ’ έναν πάρα πολύ σημαντικό δήμο, το δήμο Αχαρνών. Να μην πω κι εγώ για τη σημαντικότητα του δήμου Αχαρνών. Δεν θα αναφέρω το γεγονός ότι στο δήμο Αχαρνών αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται εδώ και αρκετά χρόνια όχι με ιδανικές συνθήκες οι Έλληνες Πόντιοι από το εξωτερικό οι οποίοι περιμένουν να επιλυθούν τα προβλήματά τους κι όχι να προστίθενται και άλλα. Κυρία Υφυπουργέ, είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει κάτι. Δεν θέλει παρά μόνο μία μικρή συμπλήρωση, δηλαδή στο άρθρο 17 στην παράγραφο 2 γ΄ του νόμου που ψηφίζεται σήμερα να προστεθεί ότι στο άρθρο 258 παράγραφος 3 του ν. 3463/2006 υπάγεται και η περίπτωση μεταφοράς προσωπικού κοινωφελούς επιχείρησης του ίδιου δήμου που έχει πτωχεύσει σε άλλη κοινωφελή επιχείρηση του οικείου ΟΤΑ με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
Πρέπει να ξέρετε ότι ο δήμος Αχαρνών, ένας εκ των μεγαλύτερων δήμων, ο έκτος δήμος της χώρας σε πληθυσμό –δεν λέω σε προβλήματα, πρώτος θα ήταν- διαθέτει μία σειρά δημοτικών επιχειρήσεων και λειτουργεί. Η μία πτώχευσε. Τι ζητείται δηλαδή μ’ αυτή τη διευκρίνιση; Συμπληρώνετε κάποιον ήδη υπάρχοντα νόμο γι’ αυτό το προσωπικό. Δεν φταίνε σε τίποτα οι άνθρωποι -φτωχοί άνθρωποι, εργαζόμενοι άνθρωποι είναι- να βρεθούν στην ανεργία όταν ο δήμος τους έχει ανάγκη σε μία άλλη δημοτική επιχείρηση και δεν δημιουργείται και κανένα πρόβλημα από οικονομική άποψη, ιδιαίτερα σε σας.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο Ειδικός Αγορητής του ΛΑ.Ο.Σ. κ. Αθανάσιος Πλεύρης για τέσσερα λεπτά.

….

Πρέπει επίσης, να δείτε και ένα άλλο θέμα που ετέθη. Πραγματικά, όπως είναι η διατύπωση αυτή τη στιγμή υπάρχει ο προβληματισμός, κύριε Υπουργέ, εάν περιλαμβάνει και κοινωφελείς δημοτικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν πτωχεύσει και έχει μεταφερθεί το προσωπικό αλλού.
Πρέπει λοιπόν, με μία τοποθέτησή σας εδώ, σαν ερμηνευτική δήλωση να τελειώσει αυτό το θέμα, διότι οι νομικοί κύκλοι λένε ότι όπως έρχεται η διατύπωση αυτή τη στιγμή ενδεχομένως, θα έχει πρόβλημα.

Τελικά το νομοσχέδιο ψηφίστηκε χωρίς να γίνει δεκτή τροπολογία για την ΚΕΔΑ. Τα σημεία του νόμου που ενδιαφέρουν το Δήμο Αχαρνών και του εργαζομένους είναι:

Άρθρο 10

Συμβάσεις έργου

1. Μετά την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 25271’1997 προστίθενται παράγραφοι 2, 3 και 4 ως ακολούθως:

2. Δεν επιτρέπεται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έρ­γου:

α) για κάλυψη διοικητικών αναγκών ή γραμματειακής εξυπηρέτησης του φορέα,

β} εφόσον από τις διατάξεις του οικείου οργανισμού ή  κανονισμού  ή οργανισμοί εσωτερικής υπηρεσίας των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού προβλέπονται οργανικές θέσεις ειδικότητας αντίστοιχης με αυτές για τις οποίες προτεί­νεται η κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα.

3. Η επιλογή των προσώπων που θα εκτελέσουν το έρ­γο με αντίστοιχη σύμβαση γίνεται από την οικεία υπηρε­σία ή τον φορέα με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων  που ορίζουν τα κριτήρια επιλογής του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύουν.

4. Από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται :

α. οι ιατροί οι οδοντίατροι, οι ελεγκτές ιατροί, οι θε­ραπευτές ιατροί των ασφαλιστικών ταμείων,

β. οι ιατροί και νοσηλευτές των δημοτικών ιατρείων, των ΚΑΠΗ και των Κοινωνικών Δομών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού,

γ. οι καλλιτέχνες όλων των ειδικοτήτων,

δ. επιστήμονες στο πλαίσιο ερευνητικών, αναπτυξιακών συμβολαίων συγχρηματοδοτούμενων, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτους, έργων.»

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 α­ναριθμείται σε 5 και αντικαθίσταται ως ακολούθως:

5. Για την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 , καθώς και για την προηγούμενη έ­γκριση, όπου αυτή προβλέπεται, κατά τις κείμενες διατά­ξεις, για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου απαιτεί­ται βεβαίωση του ΑΣΕΠ ότι πρόκειται για γνήσια σύμβαση έργου που δεν υποκρύπτει εξαρτημένη εργασία και δεν καλύπτονται με αυτή πάγιες και διαρκείς ανάγκες.»

3. Οι επόμενες παράγραφοι του άρθρου 6 του ν. 2527ίΊ997 αναριθμούνται σε 6, Ί, 8,9,10 και 11.

Άρθρο 14

Μεταβατικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργοί) Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ύστερα από πρόταση του ΑΣΕΠ μπορεί: α) να ορίζεται, κατά περίπτωση, μεταγενέστερη ημερομηνία έναρξης ισχύος της πε­ρίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, που προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του παρόντος νόμου, από την ημερομηνία δημοσίευσής του και πάντως σε καμία περίπτωση μετά τις 31.12.2010. Ειδικά για τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού η καταληκτική ημερομηνία είναι στις 31.12.2011 και β) να προσδιορίζονται ειδικές κατηγορίες προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το οποίο προβλέπονται ειδικές διατάξεις πρόσληψης, οι οποίες επιτρέπεται να εξαιρούνται από τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 219011994, όπως ι­σχύει, και πάντως σε καμία περίπτωση μετά τις 31.12.2010.

Οι πιο πάνω αποφάσεις εκδίδονται ύστερα από αίτημα της οικείας υπηρεσίας ή του φορέα που υποβάλλεται μέ­σα σε προθεσμία έξι μηνών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου.

2. Συμβάσεις μίσθωσης έργου οι οποίες λήγουν ή έλη­ξαν εντός του Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2009 και εντός του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2010 παρατείνονται α­πό τηι λήξη τους και μέχρι τις 30.4.2010, με την προϋπό­θεση ότι ο αριθμός των αναδόχων με σύμβαση μίσθωσης έργου είναι μεγαλύτερος του πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού αριθμού του υπηρετούντος πάσης φύσε­ως προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των συμβασιού­χων μίσθωσης έργου) του τομέα λειτουργίας, κλάδου ή ειδικότητας του οικείου φορέα στον οποίο παρέχεται πραγματικά υπηρεσία ή εκτελείται το έργο, ανεξάρτητα από τον φορέα με τον οποίο έχει καταρτισθεί η σύμβαση, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Π.δ. 164/2004. Για την παράταση των συμβάσεων αυτών απαιτείται εγκριτική απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής, σύμφωνα με την ΠΥΣ 33/06, όπως ισχύει.

Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, το κάθε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών  νοείται ως διακριτός φορέας.

Άρθρο 17

Ειδικά θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

1.α. Οι περιπτώσεις α’, β’ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 152 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (κυ­ρωτ. ν. 3463/2006, ΦΕΚ 114 Α’) αντικαθίστανται, ως ακο­λούθως:

i. Ένα μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που ορίζεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από τον Πρό­εδρο του Σώματος και το οποίο προεδρεύει της Ειδικής Επιτροπής·

ii. Τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου της έδρας της Ειδικής Επιτροπής, ο οποίος αναπληρούται από μέ­λος του Δικηγορικού Συλλόγου, το οποίο ορίζεται από τον ίδιο.

ίίί. Έναν αιρετό εκπρόσωπο της Τοπικής Ένωσης Δή­μων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.) του πολυπληθέστερου νομού, με αναπληρωτή, που προέρχεται από την Τ.Ε.Δ.Κ. του επ6μενου σε πληθυσμό νομού, οι οποίοι ο­ρίζονται με απόφαση των οικείων διοικητικών συμβου­λίων.»

β. Για ooec; υποθέσεις εκκρεμούν ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής οι αποφάσεις της εκδίδονται εντός τριμήνου αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία αρχίζει από την ανα­συγκρότησή της, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, από τον οικείο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.

2.α. Στους φορείς στους οποίους μπορεί να μεταφερ­θεί το προσωπικό της παραγράφου 2 περίπτωση α’ του άρθρου 25 του ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263 Α’) περιλαμβάνο­νται και οι δήμοι της χώρας, καθώς και τα νομικά πρόσω­πα δημοσίου δικαίου αυτών.

β. Η μεταφορά συντελείται υπό τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία της παραγράφου 2 του ανωτέρω άρθρου,

Ειδικώς, σε όσες περιπτώσεις έχει δημοσιευθεί η σχετική απόφαση του δημοτικού η κοινοτικού συμβουλίου, η εξάμηνη προθεσμία της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 3613/2007 αρχίζει από τη δημοσί­ευση του παρ6ντος νόμου.

γ. Αρμόδιο όργανο -για την αποδοχή της σχετικής αίτη­σης είναι το οικείο δημοτικό συμβούλιο ή το διοικούν όρ­γανο του νομικού προσώπου.

3. Οι προθεσμίες των παραγράφων 1, 2 και 8 του άρ­θρου 269 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως τρο­ποποιήθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 21 του ν. 37311 2008 (ΦΕΚ 263 Α’), παρατείνονται από τη λήξη τους μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2010.

Τελικά οι ατυχείς χειρισμοί του θέματος της ΚΕΔΑ από τον κ. Φωτιάδη και τον κ. Αφουξενίδη έφεραν την ΚΕΔΑ και τους εργαζόμενους σε τραγική κατάσταση και δεν κατάφεραν στη Βουλή να προωθηθεί διάταξη που να λύνει το πρόβλημα.

Είθε η ΚΕΔΑ να να είναι η τελευταία επιχείρηση του Δήμου που κλείνει εξαιτίας των χειρισμών του Δημάρχου κ. Φωτιάδη, αν και νομίζω ότι έχουν πάρει σειρά και άλλες.

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Φωτιάδης) | Leave a Comment »

Αστική ευθύνη σε δημοτικούς άρχοντες

Posted by koszig στο 21 Δεκεμβρίου 2009

Σε συζήτηση που είχα σήμερα με παρέα δημοτών, δέχτηκα «παρατήρηση» για τις ενέργειες που κάνω για τη ρύπανση του λόφου των 40 Μαρτύρων. Με τις αναφορές μου στη Νομαρχία, που έχουν ως συνέπεια την επιβολή προστίμων, τελικά στρέφομαι εναντίων του Δήμου μου είπαν. Το ίδιο μου είχε πει πριν από καιρό αντιδήμαρχος με αρμοδιότητες στα οικονομικά του Δήμου. Ενώ δίνεται η εντύπωση ότι «χτυπάς» τη δημοτική αρχή, στην πραγματικότητα χτυπάς το Δήμο και τους δημότες, αφού σε αυτούς θα μεταφερθεί το οικονομικό πρόβλημα του Δήμου.

Τα πράγματα φαίνονται έτσι αλλά δεν είναι. Το λένε αυτοί που δεν γνωρίζουν το νόμο που ισχύει για την τοπική αυτοδιοίκηση, το νόμο 3463/2006.

Σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ν. 3463:

Αστική ευθύνη

1. Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι, τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, τα μέλη της δημαρχιακής επιτροπής, οι πρόεδροι Κοινοτήτων, τα μέλη του κοινοτικού συμβουλίου, καθώς και οι σύμβουλοι δημοτικού διαμερίσματος, οι τοπικοί σύμβουλοι και οι πάρεδροι οφείλουν να αποζημιώσουν το Δήμο ή την Κοινότητα για κάθε θετική ζημία, που προξένησαν εις βάρος της περιουσίας τους από δόλο ή βαριά αμέλεια. Οι ανωτέρω δεν υπέχουν ευθύνη αποζημίωσης έναντι τρίτων.

2. Η ζημία καταλογίζεται στα πρόσωπα αυτά με αιτιολογημένη πράξη τριμελούς ελεγκτικής επιτροπής, που συγκροτείται στην έδρα κάθε νομού ή νομαρχίας με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας και αποτελείται από:

α) Τον Πρόεδρο Πρωτοδικών της έδρας του νομού ή της νομαρχίας ή τον αναπληρωτή του που ορίζει ο ίδιος.

β) Τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ή όπου δεν υπηρετεί Επίτροπος, από έναν ανώτερο υπάλληλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και

γ) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων του νομού αναπληρούμενο σε περίπτωση κωλύματος από τον αντιπρόεδρο αυτής. Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του κλάδου ΠΕ διοικητικού της Περιφέρειας που ορίζεται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. Η επιτροπή εξετάζει τις υποθέσεις ύστερα από αίτηση του Δήμου ή της Κοινότητας ή με εντολή του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, που ενεργεί αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε δημότη, και αποφασίζει, αφού κάνει έρευνα και καλέσει τα πρόσωπα που θεωρούνται υπεύθυνα για την πρόκληση της ζημίας, να δώσουν εξηγήσεις, μέσα σε εύλογο διάστημα.

Κατά των πράξεων της επιτροπής επιτρέπεται προσφυγή στο τριμελές διοικητικό πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται ο Δήμος ή η Κοινότητα.

Κατά των αποφάσεων του δικαστηρίου επιτρέπεται να ασκηθεί έφεση στο διοικητικό εφετείο. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και η άσκησή της αναστέλλουν την εκτέλεση της πράξεως της επιτροπής.

Επειδή σε εμάς τους δημότες που είμαστε άσχετοι (καλώς ή κακώς) με νόμους και ορισμούς παρατίθενται επεξηγήσεις για ενημέρωσή μας που έχουν διατυπώσει ειδικοί.  Με τέτοιες γνώσεις, που για μερικούς μπορεί να φαίνονται ακαταλαβίστικες ή βαρετές, μπορούμε να γίνουμε ενημερωμένοι ενεργοί πολίτες.

Θετική ζημία είναι η μείωση της κινητής ή ακίνητης περιουσίας του δήμου ή της κοινότητας. Η εκτίμηση της ζημίας πρέπει να γίνεται υποκειμενικά, να λαμβάνεται, δηλαδή, υπόψη η αξία που είχε το πράγμα γι’ αυτόν που ζημιώθηκε και όχι η αντικειμενική του αξία. Στην έννοια δε της περιουσίας περιλαμβάνεται κάθε ενσώματο ή ασώματο Πράγμα π.χ. απαιτήσεις του Δήμου ή Κοινότητας έναντι τρίτων. Οι λόγοι που θεμελιώνουν την ευθύνη για τη αποκατάσταση της ζημίας που προέκυψε, είναι: α) πράξη ή παράλειψη, β) συνάφεια της πράξης ή παράλειψης με τη άσκηση καθηκόντων του αιρετού οργάνου που προκάλεσε τη ζημία, γ) πράξη που Περιέχει άσκηση δημόσιας εξουσίας, δ) παράβαση του νόμου που σημειώθηκε με την πράξη ή παράλειψη, ε) παράβαση νόμου που δεν θεσπίσθηκε προς χάρη του γενικού συμφέροντος, και στ) η διαφορά μεταξύ των δύο περιουσιακών καταστάσεων του οργανισμού, δηλ. της αξίας που υπήρχε πριν από τη ζημία και της αξίας που απέμεινε μετά από τη ζημία. Οι Δήμαρχοι και Πρόεδροι κοινοτήτων που δεν προβαίνουν στην εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων ή δεν τηρούν τις ισχύουσες διατάξεις και ζημιώνουν από αυτή την αιτία τους δήμους και τις κοινότητές τους με τόκους υπερημερίας κ.λπ. πρέπει να καταλογίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 169 του Κώδικα (Εγκ. ΥΠ.ΕΣ. 68870/ 284/1954). Επίσης, καταλογιστέος κρίθηκε ο πρόεδρος Κοινότητας που ζημίωσε θετικά την κοινότητά του από την αγορά υλικών σε υπερβολική τιμή και σε αδικαιολόγητη ποσότητα με υπέρβαση αυτής που αναφέρετο στη μελέτη και που πλήρωσε ημερομίσθια τεχνίτη, ενώ έπρεπε να πληρώσει ημερομίσθια εργάτη (Ελεγκτ. Συνεδρ. 29/1956).

Δόλος, είναι τη βούληση για την Παραγωγή παράνομου αποτελέσματος με σκοπό την ιδία ωφέλεια ή βλάβη άλλου. (Αρ. Παγ. 422/1958 Νομ. Β. 6. 1130).
Κατά την ορθή έννοια του δόλου, πρέπει να συντρέχουν αφενός μεν, παράνομο αποτέλεσμα, αφετέρου δε, θέληση που κατευθύνεται στο αποτέλεσμα αυτό και επί πλέον απαιτείται αυτός που ενεργεί δόλια, να τελεί σε πλήρη γνώση, όχι μόνο των πραγματικών και νομικών όρων του παράνομου αποτελέσματος, αλλά και του παράνομου χαρακτήρα των ενεργειών του. (Πρωτ. Αθ. 6998/1958 ΔΕΝ 15.412). Για να συντρέξει δηλ. η περίπτωση δόλου, δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν τα στοιχεία του δόλου κατά τον Ποιν. Κώδικα, ήτοι, σκοπός ίδιου πλουτισμού ή κέρδους για τον δόλιο ή τρίτον, αλλά αρκεί και η Κακή προαίρεση. Οι συμμετέχοντες σε δόλια πράξη εν γνώσει τους ότι βλάπτουν άλλον, υπόκεινται αλληλέγγυα και σε ολόκληρο στην αποζημίωση του ζημιωθέντος, απαλλάσσονται δε της ενοχής εφόσον ο ένας απ’ αυτούς ικανοποίησε τον ζημιωθέντα, κατά τις διατάξεις του άρθρου 926 του Αστ. Κώδικα. Αν κατά τη διεξαγωγή δικαστικού αγώνα δεν διαπιστωθεί δόλος ή βαρεία αμέλεια σε βάρος του προέδρου κοινότητας, θεωρείται απαλλαγμένος από την κατηγορία (Ελεγκτ. Συνεδρ. 9/1955).
Σχετικές με το ανωτέρω Θέμα είναι και η υπ’ αριθ. 7862/1957 απόφ. του Πρωτ. Αθην. (ΑΝΘ. 81 και οι 8, 118, και 1918/1978 αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών και Αιγ. Νομ. Β. 26, 1412 και 27.101).

Βαρεία αμέλεια είναι η παράλειψη του οργάνου να καταβάλει την επιμέλεια κοινού ανθρώπου. Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχει βαρεία αμέλεια είναι πιο πολύ συνηθισμένες από το δόλο, γιατί όταν η ζημιογόνα πράξη ή παράλειψη είναι αντίθετη προς το νόμο, είναι πολύ πιθανό ότι το όργανο που ενήργησε, δεν εξήντλησε όλη την απαιτούμενη επιμέλεια του κοινού ανθρώπου για ν’ αποφύγει την παραβίαση του νόμου. Το κριτήριο της αμέλειας δεν πρέπει να είναι υποκειμενικό. 1•! έννοια της αμέλειας σαν στοιχείο υπαιτιότητας κατά το άρθρο 105 του Εισαγ. Νόμου Αστ. Κωδ. δεν ταυτίζεται με την έννοια της βαρείας παράβασης καθήκοντος που συνιστά πειθαρχικό και ποινικό αδίκημα. Ορθά καταλογίστηκαν μέλη του κοινοτ. συμβουλίου με το ποσό της ζημιάς που προέκυψε σε βάρος της Κοινότητας, γιατί από βαρεία τους αμέλεια δεν πήγαιναν στις συνεδριάσεις του κοιν. συμβουλίου για την επικύρωση πρακτικών δημοπρασίας ενοικίασης κοινοτ. αγρού (Ελ. Συνεδρ. 392/1955), κλπ.
4. Με τις διατάξεις των παραγρ. 2 και 3 του άρθρου 141 του «Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα», άλλαξε τελείως το νομικό καθεστώς που ίσχυσε με τις διατάξεις του άρθρου 129 παρ. 2 και 3 του Παλαιού Δημοτ. και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.Δ. 2888/1954) που καταργήθηκε με τη παρ. 2 του άρθρου 291 του νέου Κώδικα. Κατά το νομικό εκείνο καθεστώς ο καταλογισμός της ζημίας σε βάρος των υπευθύνων οργάνων του δήμου ή Κοινότητας ύστερα από αίτησή τους ή του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο ετών από τη λήξη της δημοτικής ή Κοινοτικής περιόδου και γινόταν από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Με το νέο νομικό καθεστώς ο καταλογισμός αυτός γίνεται με απόφαση Τριμελούς Επιτροπής που συγκροτεί ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, ύστερα από αίτηση του δήμου ή της κοινότητας ή αυτεπάγγελτη ενέργεια του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας ή ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε δημότη. Η διαφορά τώρα είναι ότι, ο Δήμος και η Κοινότητα υποβάλλουν την αίτηση και ο Γενικός Γραμματέα της Περιφέρειας πρέπει να δώσει την εντολή στην επιτροπή να επιληφθεί της αιτήσεως αυτής, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ετών, που αρχίζει αφότου έληξε η δημοτική ή κοινοτική περίοδος.

Τώρα οι αιρετοί, μη νομομαθείς άρχοντες γνωρίζουν, εφόσον ο Δήμαρχος τους κοινοποιήσει το έγγραφο με αρ. πρωτ. 109529/14-12-09, με το οποίο μπορούν να ενημερώνονται από τον ιστότοπο (εφόσον γνωρίζουν ελληνικά και διαθέτουν σύνδεση στο διαδίκτυο). Αυτοί έχουν προβλήματα αστικής ευθύνης για παραλήψεις ή ενέργειες που ζημιώνουν το Δήμο.

Οι ενεργοί πολίτες τώρα γνωρίζουν, εφόσον διαβάζουν τα κείμενα αυτά στον ιστότοπο, ότι με αναφορές για ζημίες που προκαλούν στο Δήμο οι δημοτικοί άρχοντες, με τους όρους που λέει ο νόμος, δηλ δόλο ή βαρεία αμέλεια, δε ζημιώνουν οικονομικά το Δήμο, αλλά αυτούς που ευθύνονται για αυτό.

Ο κάθε δημότης, οφείλει να γίνει ενεργός δημότης. Δεν πρέπει να λέει αν δε βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά οι αιρετοί άρχοντες που τους ψηφίζουμε για το λόγο αυτό, εγώ θα το κάνω!!

θα αναφέρω  κάτι από την Ασκητική του Ν. Καζαντζάκη:

Ν’ αγαπάς την ευθύνη. Να λες: Εγώ, εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γης. Αν δε σωθεί, εγώ φταίω.

Αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι.

Posted in Γενικά | Leave a Comment »

40 Μάρτυρες – Λίγο πριν χτυπήσει η καμπάνα και πάλι.

Posted by koszig στο 21 Δεκεμβρίου 2009

Ο Δήμαρχος Αχαρνών έστειλε  το αρ. πρωτ. 101934/19-11-2009 έγγραφό του στη Νομαρχία Ανατ. Αττικής με θέμα: «Μέτρα του Δήμου Αχαρνών για την αποκατάσταση του λόφου των 40 Μαρτύρων«.

Δείτε τα μέτρα που έλαβε ο Δήμος Αχαρνών και αποτυπώνονται σε φωτογραφίες που τραβήχτηκαν την 18/12/2008. Την Δευτέρα 19/12/2009 έληγε η προθεσμία των 30 ημερών, διάστημα κατά το οποίο θα είχε γίνει η αποκατάσταση του λόφου των 40 Μαρτύρων.

Φωτογραφίες της Κυριακής, 20/12/2009, 10:08 το πρωί.

Υπάρχει καμία ομοιότητα με τις σακούλες στο φορτηγάκι του Δήμου Αχαρνών; Ποιοί ασυνείδητοι ρυπαίνουν το χώρο τη νύχτα λαθραία;

Δικαιούμαι να λέω τους υπεύθυνους του Δήμου Αχαρνών Βρομιάρηδες.

Μια σειρά φωτογραφιών, μετά τον καθαρισμό και την επαναφορά στην προτέρα φυσική κατάσταση του λόφου.

Εκτός από τα σκουπίδια και  τα μπάζα πάνω στο λόφο, μια ομάδα ανθρώπων έχει καταλάβει τις υπώρειες του λόφου έχει κατασκευάσει πρόχειρα παραπήγματα και ετοιμάζουν και μόνιμα.

Οι παρακάτω εικόνες είναι συνέπεια των ανωτέρω και αφιερώνονται στον κ. Δήμαρχο και τους αρμόδιους αντιδημάρχους, όταν θα κάνουν τον περίπατό τους στο σημερινό «άλσος» του λόφου των 40 Μαρτύρων, που τους φαινόταν χαμηλός και κάνουν ότι μπορούν για να   τον ψηλώσουν. Μόνο να προσέχουν που πατούν και που πηγαίνουν!!


Την τελευταία φωτογραφία τη δημοσιεύω, παίζοντας το ρόλο του μεσίτη, μήπως ενδιαφέρεται κανείς από τη δημοτική αρχή να προχωρήση στην αγορά της κατοικίας, λόγω της γειτνίασης με το ¨άλσος«. Μεσιτικά δεν θέλω!!

Αφιέρωση

Η ανάρτηση αυτή αφιερώνεται:

  • Στη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής, τη μόνη υπηρεσία που εφάρμοσε νόμους για το περιβάλλον
  • Στην Περιφέρεια Αττικής, που δεν έχει κάνει τίποτα από τότε που της κοινοποιήθηκε το έγγραφο της Νομαρχίας
  • Στο Αστυνομικό Τμήμα Αχαρνών που δεν περνάει από την περιοχή του λόφου να προχωρήσει σε αυτόφορη διαδικασία για ρύπανση του περιβάλλοντος
  • Στο Υπουργείο Εσωτερικών, Γενική Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που δεν έκανε τις δέουσες ενέργειες για πειθαρχικό έλεγχο

Στο επόμενο, πέρα από τις ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες και για τις αστικές ευθύνες που υπάρχουν.

Posted in 40 Μάρτυρες | 1 Comment »

40 Μάρτυρες – Η χωματερή συνεχίζεται

Posted by koszig στο 21 Δεκεμβρίου 2009

Παρά τις συστάσεις της Νομαρχίας Ανατ. Αττικής και το πρόστιμο των 10.000 € που επέβαλε στο Δήμο Αχαρνών η απόθεση μπαζών συνεχίστηκε. Και το έργο συνεχίζεται. Νέα επίσκεψη στο λόφο των 40 Μαρτύρων, νέα απεικόνιση της κατάστασης σε φωτογραφίες, νέα αναφορά στη Νομαρχία. (40 Μάρτυρες νέα αναφορά).

Με συμπληρωματική αναφορά στη Νομαρχία υπέβαλα και φωτογραφίες φορτηγού  που απέθετε μπάζα στο λόφο, στο οποίο υπήρχε το όνομα του ιδιοκτήτη, και δίπλα του το γνωστό μηχάνημα του Δήμου, που ισοπέδωνε τα μπάζα.

Η Νομαρχία μετά από έλεγχο των καταγγελιών με επιτόπια επίσκεψη στο λόφο απέστειλε στο Δήμο το παρακάτω έγγραφο:

Στο έγγραφο αφού επιβεβαίωνε τα καταγγελλόμενα, καλούσε το Δήμο «Άμεσα να μεριμνήσει για την αποκατάσταση του χώρου στην προτέρα φυσική κατάσταση και να προχωρήσει στην διακοπή της κάθε είδους ανεξέλεγκτης απόθεσης μπαζών και στερεών αποβλήτων στο χώρο«. Ζήτησε επίσης τις απόψεις του Δήμου σχετικά με την δραστηριότητα που διαπιστώθηκε. Τέλος ζήτησε με το έγγραφο αυτό η Νομαρχία στις υπηρεσίες που κοινοποιήθηκε το έγγραφο αυτό να κάνουν τις δέουσες ενέργειες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

Ο Δήμος Αχαρνών, δια του Δημάρχου, απάντησε στην προθεσμία που ζητήθηκε.

Στην έγγραφη απάντηση του ο Δήμαρχος αναφέρει: «Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος µας έχει έχει κατ’ επανάληψη προβεί σε ενέργειες και δραστηριότητες που προστατεύουν και αποκαθιστούν το τοπίο του λόφου των 40 Μαρτύρων.

Μεταξύ αυτών ο Δήμος έχει προβεί σε καθαρισμό – απομάκρυνση των πάσης φύσεως απορριμμάτων.»

Το πλήθος των φωτογραφιών με μπάζα και απορρίμματα είναι πλαστές; Η αυτοψία που έγινε από ομάδα της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Νομαρχίας είναι ψευδής. Στην αναφορά της δε γράφει ότι στην Νοτιοανατολική πλευρά του λόφου διαπιστώθηκε μεγάλης έκτασης απόθεση μπαζών και στερεών αποβλήτων διάστρωσης αυτών με αποτέλεσμα ο λόφος να έχει ανυψωθεί 0,5 έως 3 μέτρα από την φυσική του κατάσταση;

Τι έχει καθαρίσει ο Δήμος και τι έχει απομακρύνει;

Να σημειωθεί ότι ο Δήµος έχει φράξει µε µπάρες της διόδους που χρησιμοποιούν όσοι εναποθέτουν λαθραία απορρίμματα αλλά δεν µπορεί να ανταπεξέλθει σε 24ωρη φύλαξη του χώρου µε αποτέλεσµα κάποιοι ασυνείδητοι να καταφέρνουν και να αποθέτουν απορρίµµατα.

Περιέχουν μεγάλη ανακρίβεια τα όσα γραφείο κ. Δήμαρχος: Η απόθεση μπαζών γίνεται εργάσιμες ώρες σε συνεργασία με υπαλλήλους του Δήμου που ανοίγουν τη μπάρα στην είσοδο. Αυτό δείχνουν οι φωτογραφίες.

Στην πρώτη φωτογραφία το φορτωμένο με μπάζα φορτηγό δε γράφει Δήμος Αχαρνών;  Στη δεύτερη φωτογραφία δεν είναι ανοιχτή η μπάρα; Στην τρίτη φωτογραφία δεν έχει σηκώσει την ανατροπή το φορτηγό να αδειάσει τα μπάζα;

Τα μπάζα τα ισοπεδώνει  ερπυστριοφόρο μηχάνημα; Δεν είναι φορτωτής του Δήμου που κάνει αυτή την εργασία. Ποιο ερπυστριοφόρο μηχάνημα είχε χαλάσει και διακόπηκαν προσωρινά οι εργασίες καθαρισμού;

Ποιοι ασυνείδητοι οδηγοί καταφέρνουν να αποθέτουν απορρίμματα. Έχουν ταμπέλα τα αυτοκίνητά τους και τους ανοίγουν τη μπάρα υπάλληλοι του Δήμου. Και ο ιδιοκτήτης του φορτηγού είναι και ποντιακής καταγωγής με επίθετο να τελειώνει σε -ιδης

Τα μηχανήματα στις δύο πρώτες φωτογραφίες δεν έχουν στο πίσω μέρος Δήμος Αχαρνών; Δεν αποθέτουν μπάζα την ημέρα με ανοιχτή τη μπάρα.

Δέκα ημέρες μετά το έγγραφο –  απάντηση του Δημάρχου στη Νομαρχία (19/11/2009), που έλεγε ότι ο Δήμος έχει προβεί σε καθαρισμό και απομάκρυνση των πάσης φύσεως απορριμμάτων,  η κατάσταση του λόφου αποτυπώνεται στις φωτογραφίες αυτές, που φανερώνουν την αξιοπιστία του Δημάρχου.

Στο έγγραφό του ο κ. Δήμαρχος συνεχίζει:

Ο Δήμος µας, µε τα µέσα που διαθέτει, έχει προβεί και σε άλλες ενέργειες προς την σωστή κατεύθυνση της αποκατάστασης του λόφου 40 Μαρτύρων, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι αντικειμενικές δυσκολίες του εγχειρήματος (γειτνιάζοντες καταυλισμµοί, νυχτερινή λαθραία εναπόθεση, κ.α.) που δεν γίνονται πάντα εύκολα κατανοητές στα στενά πλαίσια µιας αυτοψίας της υπηρεσίας σας.

Ποια νυχτερινή λαθραία εναπόθεση κ. Δήμαρχε; Στις φωτογραφίες οι εναποθέσεις μπαζών γίνονται μέρα, με τη συνεργασία υπαλλήλων του Δήμου που χειρίζονται τα μηχανήματά του και εργάζονται και το Σάββατο 28/11/2009. Εργάζονται υπερωριακά για το Δήμο ή τους ιδιώτες;

Στην προτελευταία παράγραφο ο κ. Δήμαρχος γράφει:

Η τακτική της Υπηρεσίας σας, να κάνει αυτοψίες στο συγκεκριμένο χώρο και για κάθε διαπίστωση που κάνει να θεωρεί υπεύθυνο το Δήμο και να επιβάλλει κυρώσεις και πρόστιμο, δεν µας βρίσκει σύμφωνους αλλά και δεν νομµίζουµε ότι αυτός είναι ο ρόλος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Θα πρέπει µέσα στα πλαίσια κοινών δράσεων να αντιμετωπίζουµε τα θέματα του περιβάλλοντος και τα προβλήματα που προκύπτουν και να βρίσκουμε τις λύσεις για την αντιμετώπιση τους.

Τι λέτε κ. Δήμαρχε, δε σας βρίσκει σύμφωνους να επιβάλλει κυρώσεις και πρόστιμα η Νομαρχία. Δεν κάνει εφαρμογή του νόμου, λόγω  αναφορών που κάνουν ενεργοί πολίτες; Δε νομίζετε ότι αυτός είναι ο ρόλος της Νομαρχίας. Ποιος είναι; Να ρίχνει μπάζα και απορρίμματα και να ρυπαίνει το περιβάλλον μαζί σας; Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι κοινές δράσεις σας με τη Νομαρχία  τα θέματα του περιβάλλοντος. Γιατί δεν τα κατονομάζετε;

Δε λέτε που είσαστε τυχερός και δεν σας έγινε αναφορά στην αστυνομία να οδηγήσουν εσάς και τους υπαλλήλους του Δήμου στο αυτόφωρο;

Δε γνωρίζω κ. Δήμαρχε ποιος συνέταξε αυτή την έγγραφη απάντηση στη Νομαρχία και εσείς την υπογράψατε. Νομίζω ότι το περιεχόμενό της δεν ταιριάζει στο Δήμαρχο Αχαρνών. Αν την έχετε συντάξει εσείς, τότε εσείς δεν ταιριάζετε στο Δήμο Αχαρνών. Με όλο το σεβασμό που έχω στο θεσμό και το πρόσωπό σας.

Στο επόμενο η κατάσταση του λόφου των 40 Μαρτύρων την ημέρα που ο . κ. Δήμαρχος υποσχέθηκε να αποπερατώσει τον καθαρισμό του λόφου.

Posted in 40 Μάρτυρες | 1 Comment »