Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 5 Φεβρουαρίου 2010

Διαφημιστικές πινακίδες – Η δικαίωση

Posted by koszig στο 5 Φεβρουαρίου 2010

Με αυτή την ανάρτηση κλείνει ο πρώτος κύκλος για την υπαίθρια διαφήμιση. Η παρούσα δημοτική αρχή είχε ενημερωθεί με την Υπουργική Απόφαση  15838/23 Μαΐου 2007 (Αφαίρεση παράνομων υπαίθριων διαφημιστικών πινακίδων). Επί δύο χρόνια δεν εφάρμοσε την απόφαση. Το μόνο που έκανε ήταν κάποιες ενέργειες, για να δικαιολογούν την έλλειψη αποφασιστικότητας. Προχώρησε σε εφαρμογή του νόμου όταν έφτασε » ο κόμπος στο χτένι» με τις αναφορές μου. Δεν επέβαλε πρόστιμα σε διαφημιζόμενους, σύμφωνα με το νόμο. Εφόσον δεν μπορούσε να εντοπίσει τον κάτοχο της διαφημιστικής πινακίδας και είχε προβλήματα για την αφαίρεσή της δεν έκανε ενέργειες ακύρωσης της διαφήμισης με αφαίρεση του περιεχομένου στο διαφημιστικό πλαίσιο.

Η μη επιβολή προστίμων σε διαφημιζόμενους ανά 15 ημέρες, που άλλαζε συνήθως το περιεχόμενο των διαφημιστικών πλαισίων, στέρησε το Δήμο από σημαντικά, αφού μια φορά σε 20 διαφημιζόμενους σε διαφημιστικές πινακίδες τύπου Πίζα  το  Δημοτικό Συμβούλιο επέβαλε πρόστιμα 300.000 €.

Αβίαστα βγαίνει το συμπέρασμα ότι το διάστημα των δύο ετών διακινήθηκε παράνομο χρήμα εκατομμυρίων ευρώ.

Η Περιφέρεια Αττικής, ενώ είχε στα χέρια της αναφορά μου από 24/2/2009, μέχρι σήμερα δεν έχει ενεργείσει κατά το νόμο ασκώντας την εποπτεία και τις πειθαρχικές διαδικασίες. Σύμφωνα με την ανωτέρω αναφερόμενη απόφαση:

Οι Περιφέρειες της χώρας, κατ’ εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 11 του ν.2696/1999 όπως ισχύει και της παρ.8 του άρθρου 9 του ν.3212/2003 (ΦΕΚ 308 Α’), υποχρεούνται να εποπτεύουν τους οικείους Ο.Τ.Α για την αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων αφαίρεσης – αποξήλωσης παράνομων διαφημιστικών πλαισίων, επιγραφών και πινακίδων και επιβολής προστίμων, εφαρμόζοντας συστήματα ελέγχου που οφείλουν να ορίσουν οι ίδιες. Εφόσον διαπιστώσουν παράλειψη τήρησης των σχετικών υποχρεώσεων τους (παράλειψη οφειλόμενων νόμιμων ενεργειών) θα πρέπει να τάσσουν στον αρμόδιο Ο.Τ.Α προθεσμία μέχρι 30 ημερών, προκειμένου να εκδοθεί ή να εκτελεστεί η διοικητική πράξη της αφαίρεσης της παράνομης διαφήμισης ή της επιβολής του προβλεπόμενου προστίμου και παρελθούσης άπρακτης της προθεσμίας αυτής, ως αποκλειστικά πλέον αρμόδιες, θα πρέπει να τους υποκαθιστούν, προβαίνοντας στην έκδοση ή στην εκτέλεση της διοικητικής πράξης. Στις περιπτώσεις αυτές το επιβληθέν διοικητικό πρόστιμο θα περιέρχεται στο Δημόσιο (και όχι στον Ο.Τ.Α) και κατόπιν σχετικής εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, ποσό ίσο με το τριπλάσιο των δαπανών αφαίρεσης των παράνομων διαφημίσεων θα παρακρατείται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους που οφείλονται στον Ο.Τ.Α που δεν προέβη σε ενέργειες, με κοινή απόφαση των Υπουργών ΕΣ.Δ.Δ.&Α, Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Είναι φανερό ότι στην Περιφέρεια, όπως και στο Δήμο Αχαρνών υπάρχει παράβαση καθήκοντος. Παρότι υπήρξε έγγραφο από το Υπουργείο Εσωτερικών προς την Περιφέρεια. Δυστυχώς αυτό ήταν το κράτος στην περιοχή της αυτοδιοίκησης και πολύ φοβάμαι ότι και σήμερα στον τομέα αυτό δεν έγινε καμία αλλαγή.

Δυό χρόνια μετά την απόφαση για τα τέλη διαφημιστικών πινακίδων, οι οικονομική υπηρεσία του Δήμου έκανε προκήρυξη για τις διαφημιστικές πινακίδες στις στάσεις των λεωφορείων. Η μαφία του κλάδου δεν άφησε να γίνουν προσφορές για την κατακύρωση του διαγωνισμού. Μετά από αυτό οι αρμόδιοι του Δήμου δεν αφαίρεσαν τις διαφημίσεις από τα διαφημιστικά πλαίσια, ώστε να υπάρξει ενδιαφέρον από τους παράνομους διαχειριστές των πινακίδων. Οι διαφημίσεις συνεχίζονται κανονικά. Η δημοτική αστυνομία καταγράφει τις παραβάσεις να επιβληθούν πρόστιμα;

Στις 8/1/2010 ζήτησα εγγράφως να πληροφορηθώ αν βεβαιώθηκαν τα πρόστιμα που είχαν επιβληθεί στις 11/6/2009 που ανερχόντουσαν στο ποσό των 19.000 € και στις 6/11/2009 που ανερχόντουσαν στο ποσό των 270.000 €.

Απάντηση δε δόθηκε στη νόμιμη προθεσμία των 20 ημερών. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος είπε ότι βεβαιώθηκαν. Σον προϋπολογισμό του  2010 στους αντίστοιχους κωδικούς δεν υπάρχει το ποσό αυτό στα βεβαιωθέντα!!.

Αυτή είναι η ιστορία με τις διαφημιστικές πινακίδες. Να θυμίσω τα λόγια του Δήμαρχου για τις διαφημιστικές πινακίδες.

Στον δήμο Αχαρνών, πριν λίγες εβδομάδες, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έχει ξεκινήσει σαρωτικό “ξήλωμα” των διαφημιστικών πινακίδων με επικεφαλής τον αντιδήμαρχο Οικονομικών Νίκο Κολετζάκη.

Μέχρι σήμερα έχουν ξηλωθεί 30 πινακίδες τύπου “πίζα” από διάφορες περιοχές των Αχαρνών, σε σύνολο περίπου 60. “Ενεργήσαμε- όπως προβλέ­πει ο νόμος και αποφασίσαμε να βάλουμε τέλος στο παράνομο καθεστώς που επικρατούσε επί χρόνια στην πόλη μας. Συνεχίζουμε· σχεδόν κα­θημερινά τις επιχειρήσεις αποξήλωσης των παρά­νομων και επικίνδυνων διαφημιστικών πινακίδων”, δηλώνει ο δήμαρχος Αχαρνών Παναγιώτης Φωτιάδης. Το παράδειγμα του δήμου Αχαρ­νών θα πρέπει να ακολουθήσουν κι οι άλλοι δή­μοι που στα διοικητικά τους όρια έχουν τοποθετηθεί είτε με έγκριση είτε αυθαίρετα διαφημιστικές πινακίδες γιατί μπορούν να αποσπάσουν την προσοχή των οδηγών και να συμβάλουν στην πρόκληση τροχαίου ατυχήματος.

Διαφημιστικές πινακίδες ακόμα υπάρχουν. Και διαφημίζουν. Να πλασάρονται προϊόντα και κυρίως να κινείται το χρήμα στις Αχαρνές, όχι όμως στο ταμείο του Δήμου.

«Απόδοτε τα του Καίσαρος τω Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ»

Για τις διαφημιστικές πινακίδες θα μπορούσα να πω;

«Απόδοτε τα του ενεργού πολίτη στον ενεργό πολίτη και τα του Δημάρχου στον Δήμαρχο»

Αλλά οι τοπικοί άρχοντες δεν αλλάζουν (κλικ εδώ)

Posted in Διαφημιστικές Πινακίδες | 3 Σχόλια »