Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 10 Φεβρουαρίου 2010

Ο προϋπολογισμός 2010 Δήμου Αχαρνών – 1

Posted by koszig στο 10 Φεβρουαρίου 2010

Η πρώτη παρατήρηση είναι στον κωδικό 0115. Ο κωδικός αυτός δεν υπήρχε στην έγκριση του προϋπολογισμού του 2009. Το ποσό προφανώς προέρχεται από αναμόρφωση προϋπολογισμού. Για σχόλια (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Εδώ η δημοτική αρχή, ενώ για την αναγραφόμενη αιτιολογία είσπραξης εσόδων τα προηγούμενα χρόνια δεν έχει κάνει καμία βεβαίωση εσόδων προϋπολογίζει έσοδα 1.025.000 €!!. Δύο πράγματα μπορεί να συμβαίνουν, ή να όφειλε να βεβαιώσει το ποσό του 1.000.000 € και ήταν ανίκανη να το κάνει ή θα βεβαιώσει έσοδα 25.000 €. τα 25.000 € πως προέκυψαν; Είναι φανερό ότι στον προϋπολογισμό εγγράφονται εξωπραγματικά έσοδα. Έτσι «φουσκώνουν» τα έσοδα. Σε αυτό τον κωδικό ομολογείται η ανικανότητα της δημοτικής αρχής να βεβαιώσει προϋπολογισθέντα έσοδα.

Η οικονομική Υπηρεσία έκανε δύο διαγωνισμούς για την εκμίσθωση χώρου σε διαφημιστικές πινακίδες σε στάσεις λεωφορείων. Λόγω της «μαφίας» των διαφημιστικών εταιρειών δεν καρποφόρησαν. Η οικονομική υπηρεσία προφανώς αποφάσισε να εγκαταλείψει την προσπάθεια, για το λόγο αυτό δεν ψηφίζει έσοδα από διαφήμιση.

Στο γήπεδο του Αχαρναϊκού δεν προβλέπονται χώροι διαφήμισης; Στο Γυμναστήριο Χολίδη; Ούτε εκεί;

Το περίεργο με τον προϋπολογισμό είναι ότι, ενώ η δημοτική αρχή ισχυρίζεται ότι αφαίρεσε τις παράνομες διαφημιστικές πινακίδες, εμφανίζει αναμενόμενα έσοδα από πρόστιμα 1.100.000 €!! Έχουν μείνει ακόμα παράνομα τοποθετημένες πινακίδες, ενώ η δημοτική αρχή ισχυρίζεται ότι τις αφαίρεσε;  Αν συνεχίζει την αφαίρεση από θα εισπραχθούν τα πρόστιμα; Εκείνο που δεν εμφανίζεται στα βεβαιωθέντα του 2009, είναι το πρόστιμο σε 18 διαφημιστικές πινακίδες που ανέρχεται σε 270.000 €. Μέσα σε δύο μήνες από τότε που το Δημοτικό Συμβούλιο πήρε την απόφαση για την επιβολή του προστίμου ο Δήμαρχος δεν υλοποίησε την απόφασή του;

Για το νεκροταφείο τα προϋπολογισθέντα για το έσοδα ήταν 500.000 € προφανώς από τις δόσεις για αγορά οικογενειακών τάφων. Μετά το όργιο που έγινε το 2008 που πούλησαν όλους τους τάφους τριετούς ταφής.

Το μοναδικό σημείο του προϋπολογισμού, όπου τα βεβαιωθέντα έσοδα είναι περισσότερα από τα προϋπολογισθέντα, είναι στο δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου.  Στα προϋπολογισθέντα, με πιθανή αναμόρφωση, πρέπει να γνώριζαν το ποσό των δόσεων που θα έπρεπε να βεβαιωθούν μέσα στο 2009.  Το επιπλέον ποσό φαίνεται ότι πούλησαν τάφους, που όπως φαίνεται στη σχετική ανάρτηση (κλικ εδώ).

Αυτό το θέμα θα κρύβει εκπλήξεις όταν έρθει για ψήφιση ο ισολογισμός του 2008 και 2009. Περιμένετε και θα δείτε.

Εκείνο που είναι καταπληκτικό στο πόσο σοβαρά ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Κολετζάκης συνέταξε τον προϋπολογισμό του 2009. Στον κωδικό 341 τα βεβαιωθέντα έσοδα/ προϋπολογισθέντα ήταν 7,3 % !! Στον κωδικό 342.001 ήταν αντίστοιχα 1,5 %. Άξιος ο διπλός μισθός του!!

Αυτά ως πρώτη δόση. Έπεται συνέχεια.

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Φωτιάδης) | Leave a Comment »

Προϋπολογισμός – Γενικές γνώσεις

Posted by koszig στο 10 Φεβρουαρίου 2010

Όπως έχω προαναγγείλει θα γίνει αναλυτική εξέταση του Προϋπολογισμού στα σημεία που δεν αναφέρεται σε τυπικά έσοδα ή δαπάνες. Θα γίνεται σχολιασμός για τα διαμορφωθέντα έσοδα και εκείνα που έχουν βεβαιωθεί, ανεξάρτητα αν έχουν εισπραχθεί. Αν εισπραχθούν επόμενα οικονομικά έτη καταχωρούνται σε λογαριασμούς  Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (ΠΟΕ).

Στον προϋπολογισμό, σε στήλες,  υπάρχουν ο κωδικός, ο τίτλος των εσόδων ή των δαπανών και για το προηγούμενο οικονομικό έτος. Ποια είναι τα έσοδα που έχουν διαμορφωθεί από τον αρχικό προϋπολογισμό και τις αναμορφώσεις και τα έσοδα που έχουν βεβαιωθεί, δηλ. αυτά που οφείλουν  να εισπραχθούν από κάπου, για παράδειγμα από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί. Για τα εισπραχθέντα, δηλ. εκείνα που εισπράχθηκαν από τα πρόστιμα δεν υπάρχει ανάλυση ανά έτος. Καταχωρούνται ως έσοδα ΠΟΕ. Για το τρέχον έτος του προϋπολογισμού υπάρχουν τα ποσά που ψηφίστηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο και περιμένουν έγκριση από την περιφέρεια. Για τις αναμορφώσεις δεν υπάρχει η αντίστοιχη στήλη, που προβλέπεται από την  ΥΠΕΣ/7028/2004. Οι αναμορφώσεις μπορούν να βρεθούν σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του προηγουμένου έτους

Για τις δαπάνες  υπάρχει στήλη με   Διαμορφωθείσες δαπάνες, εκείνες τις δαπάνες που επιτρέπεται να γίνουν και τις ενταλθείσες, δηλ. εκείνες τις  δαπάνες που έχει εκδοθεί ένταλμα να πληρωθούν, ανεξάρτητα αν πληρώθηκα, είτε γιατί δεν υπάρχουν χρήματα στο ταμείο, είτε γιατί δεν εγκρίθηκαν από τον Πάρεδρο, είτε δεν τις εισέπραξε για κάποιο λόγο ο δικαιούχος. Αυτά για τις δαπάνες του προηγουμένου έτους. Για το τρέχον έτος υπάρχουν οι δαπάνες που ψηφίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο και χρειάζεται έγκριση από την Περιφέρεια.

Οι κωδικοί και οι γενικοί τίτλοι καθορίζονται από τις  ΥΠΕΣ/7028/2004, ΥΠΕΣ-70560/09, με κανόνα εξειδίκευσης από το γενικό στο ειδικό , πχ 0 Τακτικά Έσοδα, 01 από Ακίνητη Περιουσία, 011 Μισθώματα, 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα. Αν υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες μισθωμάτων από αστικά ακίνητα γίνεται εξειδίκευση του κωδικού με τη μορφή 0111.001 Μίσθωμα από το ξενοδοχείο Αμαρυλλίς .

Οι κωδικοί στις δαπάνες έχουν τη μορφή xx-xxxx, όπου x αριθμοί που αντιστοιχούν: ο πρώτος αριθμός  σε 0 Γενικές Υπηρεσίες, 6 Έξοδα, 7 Επενδύσεις, 8 Πληρωμές, 9 Αποθεματικό, ο δεύτερος Αριθμός σε εξειδίκευση γενικά πχ. 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού. Στη συνέχεια γίνεται περεταίρω εξειδίκευση πχ: 00-6 Γενικά έξοδα, 00-60 Αμοιβές προσωπικού, 00-603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων, 00-6031 Τακτικές αποδοχές, 00-6031.001 Έξοδα κίνησης Ειδικών συνεργατών.

Αυτό ως γενικές πληροφορίες για τους πίνακες του προϋπολογισμού, με κάθε επιφύλαξη για την ακρίβεια ή την πληρότητα επειδή δεν είμαι ειδικός. Κάθε διόρθωση ευπρόσδεκτη.

Γιατί γράφω αυτές τις γενικές γνώσεις, γιατί υπάρχουν και θα υπάρχουν δημοτικοί σύμβουλοι με άσχετα επαγγέλματα και γνώσεις περί τα λογιστικά που θα πρέπει να γνωρίζουν βασικά πράγματα για το τι ψηφίζουν. Συνήθως δεν τους ενδιαφέρουν αυτές οι λεπτομέρειες και όπως βλέπει κανείς στο Δημοτικό Συμβούλιο  ψηφίζουν σαν πρόβατα ότι πει ο τσοπάνος (συγνώμη, ο δήμαρχος ήθελα να γράψω). Θα πείτε αν ο δημοτικός σύμβουλος δε γνωρίζει να διαβάζει ελληνικά τι θέλω και τα γράφω. Αν υπάρξει πρόταση μπορώ να τα γράψω και στα ρώσικα.

Θα ακολουθήσουν αναρτήσεις με σχολιασμό του προϋπολογισμού ανά κωδικό. Για να γνωρίζουμε όλοι που πήγαν ή που πάνε τα λεφτά!!

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Φωτιάδης) | Leave a Comment »