Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 11 Φεβρουαρίου 2010

Ο προϋπολογισμός 2010 Δήμου Αχαρνών – 2

Posted by koszig στο 11 Φεβρουαρίου 2010

Στον κωδικό0431.001 φέρονται έσοδα από χώρο μίσθωσης στάθμευσης του TΕΛΕΦΕΡΙΚ. Είναι ένας κωδικός που εξειδικεύθηκε από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου. Δεν υπήρχε στον προϋπολογισμό του 2009, όμως στον προϋπολογισμό του 2010 φέρεται σαν να υπήρχε στον προϋπολογισμό του 2009. Τώρα ανακάλυψαν ότι πρέπει να υπάρχουν έσοδα από το χώρο στάθμευσης του Τελεφερικ; Γιατί, ενώ καταχωρούν τον κωδικό προϋπολογίζουν έσοδα μηδέν; Άγνωσται αι βουλαί του κ. αντιδήμαρχου.

Υπάρχει κωδικός με το τέλος παρεπιδημούντων. Ποιους αφορά το τέλος αυτό; Το  Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων, εφ’ όσον η διαμονή διαρκεί λιγότερο από ένα  εξάμηνο ορίζεται  από 1.1.2009 σε ποσοστό 0,5%επί του καταβαλλομένου μισθώματος κλίνης, ενοικιαζομένου δωματίου, διαμερίσματος. Το τέλος βαρύνει τον μισθωτή εισπράττεται δε υποχρεωτικά υπό τον εκμισθωτή, και αποδίδεται στο Δήμο. Για το Καζίνο το ποσοστό αυτό είναι 2%. Στον προϋπολογισμό υπάρχει το 2009 εγγραφή για 4.000.000 € και βεβαίωση 0 €.  Στον προϋπολογισμό του 2009 για έσοδα βεβαιωθέντα στον κωδικό αυτό το 2008 είναι 194,48 €, προϋπολογισθέντα 4.000.000 €. Προϋπολογισμοί για γέλια!!

Το τέλος διαφήμισης (Τέλος διαφήμισης Ν. 1900/90) Για το 2008 προϋπολογίστηκαν 2.500.000 € και βεβαιώθηκαν 190.809, 42 €. Το 2009 προϋπολογίστηκαν 2.000.000και βεβαιώθηκαν 599,74 €. Ποσοστό προϋπολογισθέντα/βεβαιωθέντα 0,3% . Στον προϋπολογισμό του 2010 εγγράφονται και πάλι 2.000.000 € !! Μα τόση αισιοδοξία;!!

Για τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης δεν υπάρχει πρόβλεψη γιατί δεν έχουν καθοριστεί τέτοιοι χώροι. Αυτό προϋποθέτει γενικότερη κυκλοφοριακή μελέτη και κυρίως εφαρμογή της. Αυτό για την επόμενη δημοτική αρχή.

Το τέλος διαφήμισης κατηγορίας Δ (Διαφήμιση Κατηγορίας Δ) Στους προϋπολογισμούς 2008, 2009, 2010 προϋπολογίζεται αλλά δε βεβαιώνεται. Επειδή είναι διαφήμιση που σίγουρα υπάρχει, η δημοτική αρχή είναι ανίκανη να το βεβαιώσει αυτό το τέλος   διαφήμισης.

Τα έσοδα από άδειες παραμονής αλλοδαπών που βεβαιώθηκαν το 2008 ήταν 160,530,48 € έναντι προϋπολογισθέντων 940.000 € . Το 2009 ήταν 45 € έναντι 600.000 €. Τα έσοδα αυτά προέρχονται από ποσοστό 30 % των παραβόλων που καταβάλλουν οι αλλοδαποί για άδειες παραμονής, κατατίθενται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε ειδικό λογαριασμό και καταβάλλονται στους Δήμους.

Αυτά για μερικούς κωδικούς που ανήκουν στα τακτικά έσοδα.

Στο επόμενο σχόλια για κωδικούς από το κεφάλαιο Επιχορηγήσεις για επενδύσεις.

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Φωτιάδης) | Leave a Comment »

Το νόμιμο και το Ηθικό

Posted by koszig στο 11 Φεβρουαρίου 2010

Σύμφωνα με το νόμο οι προσλήψεις προσωπικού γίνονται με διαδικασίες που περιγράφονται στην εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (Εγκύκλιος για τις προσλήψεις προσωπικού OTA).

Στην εγκύκλιο αυτή περιγράφεται ο τρόπος προκήρυξης για προσλήψεις προσωπικού σε Δήμους:

ε)Δημοσίευση της προκήρυξης
Μετά τον έλεγχο του ΑΣΕΠ, η προκήρυξη δημοσιεύεται ολόκληρη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Επίσης, ως κανονιστική, όπως προαναφέρθηκε πράξη, η προκήρυξη δημοσιεύεται ολόκληρη, όπως όλες οι πράξεις του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ή του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου, δηλαδή με ανάρτηση στο κατάστημα του Δήμου ή της Κοινότητας, ή του νομικού προσώπου. Για την ανάρτηση συντάσσεται σχετικό πρακτικό.
Τέλος, περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον τοπική εφημερίδα, εφόσον εκδίδεται και σε δύο ημερήσιες εφημερίδες της έδρας του Νομού. Στην παρ. 12 του άρθρου 9 του ν.2623/1998 αναφέρεται αναλυτικά τι πρέπει να περιλαμβάνει η περίληψη της προκήρυξης, η υπηρεσία, στην οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.

Είναι φανερό ότι ο νομοθέτης ζητά ευρεία δημοσιότητα, προκειμένου να πληροφορηθούν οι ενδιαφερόμενοι. Αυτό είναι το νόμιμο.

Όταν κάποιος θέλει να τηρήσει το νόμο και να μη γίνει γνωστή η προκήρυξη τι κάνε; Δημοσιεύει την προκήρυξη σε εφημερίδα χαμηλής κυκλοφορίας. Δείτε τις κυκλοφορίες των εφημερίδων:

Ανάλογη θα ήταν και η κυκλοφορία το 2008.  Με την αρ. 288/2009 απόφασή  του το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ ψήφισε την εξόφληση τιμολογίων στην εφημερίδα «ΑΥΓΗ» για δημοσιεύσεις προκηρύξεων.(288_2009 απόφαση Δ.Σ.). Προφανώς η δημοτική αρχή δεν ήθελε να ενημερώσει πολίτες αριστερής ιδεολογίας για τις προκηρύξεις, αλλά ήθελε να περάσουν «μουλωχτά».  Ποιές ήταν οι προκηρύξεις;

Το υπ’ αριθ.: 72354/10-01-08 τιμολόγιο αφορά δημοσίευση της υπ’ αριθ.: πρωτ.: 90398/07 Ανακοίνωσης του Δήμου μας για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης του Ν. 3250/2004 χρονικής διάρκειας μέχρι 18 μήνες και εβδομαδιαίας απασχόλησης 20 ωρών, η οποία δημοσιεύθηκε στο 10115/03-01-08 φύλλο της εφημερίδας.

Το υπ’ αριθ.: 73456/24-03-08 τιμολόγιο αφορά δημοσίευση της υπ’ αριθ.: πρωτ.: 18249/2008 Ανακοίνωσης του Δήμου μας για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου, η οποία δημοσιεύθηκε στο 10179/21-03-08 φύλλο της εφημερίδας.

Το υπ’ αριθ.: 77895/18-07-08 τιμολόγιο αφορά δημοσίευση της υπ’ αριθ.: 51878/2008 Γνωστοποίησης Δημάρχου για την πλήρωση θέσης Ειδικού Συμβούλου, η οποία δημοσιεύθηκε στο 10267/8-7-08 φύλλο της εφημερίδας.

Το υπ’ αριθ.: 80094/25-11-08 τιμολόγιο αφορά δημοσίευση της υπ’ αριθ.: 1/370Μ/2008 Προκήρυξης του Δήμου μας για την πλήρωση εκατόν είκοσι (120) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού, η οποία δημοσιεύθηκε στο 10383/25-11-08 φύλλο της εφημερίδας.

Έχω μια απορία. Οι δημοτικοί σύμβουλοι πήραν χαμπάρι αυτή την μπαγαποντιά; Ή ήταν από εκείνες που θεωρούνται τυπικές και ψηφίζει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ομόφωνα;

Νόμιμο υπάρχει. Ηθικό υπάρχει;

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Διόρθωση ημαρτημένων

Posted by koszig στο 11 Φεβρουαρίου 2010

Στην ανάρτηση της 9 Φεβρουαρίου 2010 για την αλλαγή ορίων Δήμου Αχαρνών – Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας έγραφα: (κλικ εδώ)

Το ερώτημα είναι γνωρίζει το Δημοτικό Συμβούλιο τις ενέργειες που έκανε ο Δήμαρχος, ή θα το μάθουν από το «Ελεύθερο Βήμα των Αχαρνών»;

Φαίνεται έχω αρχίσει να μη θυμάμαι καλά. Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 7/5/2009, που ήμουν παρών, συζητήθηκε το θέμα της αλλαγής των ορίων και η αλλαγή ψηφίστηκε ομόφωνα.(Αλλαγή εδαφικών ορίων Δήμου Αχαρνών)

Όλοι κάνουμε λάθη, αρκεί να τα διορθώνουμε. Mea Culpa

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Φωτιάδης) | 1 Comment »