Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 14 Φεβρουαρίου 2010

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας

Posted by koszig στο 14 Φεβρουαρίου 2010

Αυτή η ανάρτηση έγινε με την ευκαιρία της εκλογής αντιπροεδρίας του φορέα από τον Δήμαρχο μας. Να γνωρίσουμε εμείς το φορέα και με την ευκαιρία αυτή να ενημερωθεί και ο Δήμαρχος

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας

Ο Εθνικός Δρυμός της Πάρνηθας δημιουργήθηκε με το  Β.Δ. 644/61, με το οποίο ορίστηκε ότι ο πυρήνας του καταλαμβάνει τον κεντρικό όγκο του βουνού και έχει έκταση 38.000 στρ. περίπου, σε μια  περιφερειακή του ζώνη περίπου 212.000 στρ. που είναι  τα διοικητικά όρια του Δασαρχείου Πάρνηθας.

Με το άρθρο 13 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/27-8-2002) ορίστηκαν φορείς διαχείρισης εθνικών δρυμών, μεταξύ των οποίων και ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, που διοικείται από εννεαμελές διοικητικό συμβούλιο. (Φορέας διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας)

Με την 3701 απόφαση της Υπουργού Κωνσταντίνας Μπιρμπίλη διορίστηκε νέο διοικητικό συμβούλιο, μέλος του οποίου ήταν και ο Δήμαρχος Αχαρνών ως εκπρόσωπος των όμορων Δήμων Αυλώνα και της Κοινότητας Κρυονερίου.

Ο Δρυμός της Πάρνηθας έχει χωριστεί σε ζώνες προστασίας με το ΠΔ  337/2007 που απεικονίζονται στο Χάρτη.(Προεδρικό Διάταγμα 337/2007)

Για τη σημασία του παρακολουθείστε την παρακάτω παρουσίαση:

Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας 2007 (κάνουμε κλικ στο Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας 2007, μόλις βγει το αρχείο κλικ στο «άνοιγμα», πατάμε F5, κάνοντας αριστερό κλικ με το ποντίκι να αλλάζει η εικόνα)

Στο Φορέα διαχείρισης του  Εθνικού  Δρυμού είναι αντιπρόεδρος ο Δήμαρχος Αχαρνών. Την εκλογή του γνωστοποίησε στο λαό του με δελτίο τύπου.

Μετά την εκλογή του ο Δήμαρχος Αχαρνών δήλωσε : «Η εκλογή μου στη θέση του αντιπροέδρου στον Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού σημαίνει, για την πόλη μας, την άμεση προώθηση των θεμάτων περιβάλλοντος και πρασίνου που μας απασχολούν. Βασική προτεραιότητα εμού του ιδίου καθώς και του υπόλοιπου Δ.Σ αποτελεί η άμεση αναδάσωση της καμένης έκτασης της Πάρνηθας με 150 χιλιάδες δενδρύλλια εντός του Οκτωβρίου και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των περιοχών που γειτνιάζουν με τον Εθνικό Δρυμό».

Μέσα στους σκοπούς και στις επιδιώξεις του Φορέα ο Δήμαρχος!

Η εκλογή μου στη θέση του αντιπροέδρου στον Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού σημαίνει, για την πόλη μας, την άμεση προώθηση των θεμάτων περιβάλλοντος και πρασίνου που μας απασχολούν.

Δήμαρχε, έχει καμία σχέση η διαχείριση του φορέα του εθνικού δρυμού με τα θέματα του περιβάλλοντος που απασχολούν την πόλη μας , όπως η ρύπανση του περιβάλλοντος στους 40 μάρτυρες που προκαλεί η δημοτική αρχή, η ανεξέλεγκτη απόρριψη μπαζών στο περιβάλλον, το πράσινο στα πεζοδρόμια κ.α. ;;;

Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των περιοχών που γειτνιάζουν με τον Εθνικό Δρυμό. Τι αναβάθμιση θα γίνει στο Κρυονέρι που είναι βιομηχανική περιοχή δίπλα στην Πάρνηθα; Δεν την αναβάθμισαν οι προηγούμενοι, με την παρουσία σου θα αναβαθμιστεί η περιοχή;

Αποτελεί η άμεση αναδάσωση της καμένης έκτασης της Πάρνηθας με 150 χιλιάδες δενδρύλλια εντός του Οκτωβρίου. Δεν σε ενημέρωσαν βέβαια ότι σήμερα γίνεται δενδροφύτευση και όχι τον Οκτώβριο;

Λόγια του αέρα της Πάρνηθας. Κρείττον το σιγάν του λαλείν!!


Μαύρη ζωή. Με 25 ευρώ την ημέρα μεροκάματο!

Μέχρι τώρα δε βρήκα στοιχεία  και τολμώ να ρωτήσω το Δήμαρχο. Η θέση του αντιπροέδρου είναι με μισθό ή αποζημίωση ή με όποιο άλλο τρόπο λένε την αμειβόμενη θέση. Αν είναι με αμοιβή σε πόσα μεροκάματα των εργαζομένων τώρα στην Πάρνηθα αντιστοιχεί;

Αν κάνουμε σύγκριση τωμ αμοιβών με το μισθό της αντιπροέδρου στην Δημοτική Επιχείρηση Νεκροταφείου που είναι 1600 € καθαρά, τότε θα δούμε ότι αντιστοιχεί σε 64 μεροκάματα των εργατών στη δενδροφύτευση της Πάρνηθας. Άλλωστε η αντιπρόεδρος από τη θέση αυτή καλώς αμείβεται. Έχει παραστεί, αν έχει, σε μια συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

Posted in Γενικά | Leave a Comment »

Η νομοθετική ρύθμιση για την ΚΕΔΑ, που θα είναι μισή

Posted by koszig στο 14 Φεβρουαρίου 2010

Σύμφωνα με πληροφορίες που γνωρίζει ο σύλλογος της ΚΕΔΑ και ο δικηγόρος τους και αναμένεται να επιβεβαιωθούν με έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών η νομοθετική ρύθμιση ενδεχομένως να μην καλύπτει όλους τους εργαζόμενους. Η άποψη της διευθύντριας του Υπουργείου κυρίας  Γιαβή είναι ότι η ρύθμιση για το προσωπικό της ΚΕΔΑ που πτώχευσε θα γίνει με βάση την εγκύκλιο 16/2007 (Εγκύκλιος 16_2007) και ειδικότερα με το κεφάλαιο ΣΤ, εδάφιο 2:

2. Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού και διαδικασιών μετατροπής

Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και με βάση την εκτίμηση  των υφισταμένων  αναγκών  του Δήμου ή της Κοινότητας και των νομικών του προσώπων, είναι δυνατόν να μεταφερθεί πλεονάζον προσωπικό των επιχειρήσεων:

α) που συγχωνεύονται, χωρίς περιορισμούς ως προς την κατηγορία αυτών, αφού ο νομοθέτης δεν κάνει οποιαδήποτε διάκριση[1],

β) που λύονται, στις περιπτώσεις των αμιγών  επιχειρήσεων του ΠΔ 410/1995[2], των διαδημοτικών ή διακοινοτικών επιχειρήσεων, των  ανωνύμων εταιριών, καθώς και  στην περίπτωση αστικών μη κερδοσκοπικών εταιριών, που εταίροι τους είναι αποκλειστικά ΟΤΑ ή και νομικά τους πρόσωπα.[3]

γ) που διασπώνται, στην περίπτωση των αμιγών  επιχειρήσεων του ΠΔ 410/1995[4].

Η μεταφορά του προσωπικού γίνεται ανεξάρτητα από ειδικότητα και χωρίς αίτησή του. Το προσωπικό αυτό όμως θα πρέπει να απασχολείτο στις επιχειρήσεις, με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου μέχρι την 31.12.2005.  Εδώ επισημαίνεται ότι  στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνεται και το προσωπικό των επιχειρήσεων που  τακτοποιήθηκε ή πρόκειται να τακτοποιηθεί με  το ΠΔ164/2004, έστω και αν  δεν  είχαν  μέχρι την παραπάνω ημερομηνία  ολοκληρωθεί οι διαδικασίες σύστασης των θέσεων και κατάταξής τους, δεδομένου ότι  η σχετική ιδιότητα ΙΔΑΧ ανατρέχει  στον χρόνο κατά τον  οποίο υπεβλήθησαν στους οικείους φορείς οι σχετικές αιτήσεις, ανεξαρτήτως του χρόνου διαβίβασης του σχετικού φακέλου στο ΑΣΕΠ και της έκδοσης της απόφασής του.

Το εν λόγω προσωπικό τοποθετείται σε αντίστοιχες υπηρεσίες του Δήμου ή της Κοινότητας ή των νομικών  τους προσώπων, αδιακρίτως, υπό την έννοια ότι περιλαμβάνονται τόσο τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου όσο και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Επιχειρήσεις).

Ειδικά το μεταφερόμενο προσωπικό σε Δήμο ή Κοινότητα ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών καταλαμβάνει κενές οργανικές θέσεις ή συνιστώμενες προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας. Ως προς τους όρους και το ύψος της αμοιβής της εργασίας το προσωπικό αυτό διέπεται από τις συλλογικές συμβάσεις  εργασίας που ισχύουν κάθε φορά  για το προσωπικό των ΟΤΑ και λαμβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία τους. Η απόφαση μεταφοράς του προσωπικού εκδίδεται μέσα σε ένα  μήνα από τη σύσταση της νέας επιχείρησης, η δε πράξη σύστασης προσωρινών προσωποπαγών θέσεων εκδίδεται από το αρμόδιο για το διορισμό όργανο και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως[5].

Χαρακτηριστικό σημείο είναι ότι αναφέρεται σε προσληφθέντες μέχρι 31-12-2005. Αν εφαρμοστεί έτσι οι διορισμένοι μετά το 2005 μένουν εκτός.

Χρειάζεται κινητοποίηση και έντονη πίεση ώστε το προσωπικό της πτωχευθείσας επιχείρησης να μεταφερθεί σε αντίστοιχες θέσεις στη νέα επιχείρηση, που δημιουργήθηκε να αντικαταστήσει την ΚΕΔΑ.

Αν υπάρξουν νεώτερες πληροφορίες θα γίνει άμεση ενημέρωση.

Διόρθωση

Η κυρία  Γιαβή είπε είναι »πρώτη φορά το ακούω» και μετά μας έστειλαν στο νομοθετικό τμήμα του υπουργείου  κι εκεί μας είπε η κα Βλάχου Γενική Γραμματέας Διεύθυνσης ΟΤΑ ότι η ρύθμιση για το προσωπικό της ΚΕΔΑ που πτώχευσε θα γίνει με βάση την εγκύκλιο 16/2007 (Εγκύκλιος 16_2007)

[1] Άρθρο 269 παρ.3 ΔΚΚ

[2] Άρθρο 269 παρ.7 ΔΚΚ

[3] Άρθρο 269 παρ. 9 ΔΚΚ

[4] Άρθρο 269 παρ.7 ΔΚΚ

[5] Άρθρο 269 παρ. 5 ΔΚΚ

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Φωτιάδης) | 1 Comment »