Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 27 Φεβρουαρίου 2010

Η ρύθμιση για τους απολυμένους της ΚΕΔΑ

Posted by koszig στο 27 Φεβρουαρίου 2010

Στο σχέδιο νόμου που συζητιέται την Τρίτη στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής με θέμα:

«Σύγχρονες Διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών & άλλες ρυθμίσεις»

περιλαμβάνεται στο άρθρο 29, παρ. 2 η ρύθμιση για Κοινωφελείς Επιχειρήσεις που πτωχεύουν

2. Το προσωπικό κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων, οι οποίες κηρύσσονται σε κατάσταση πτώχευσης και εφόσον μέχρι την ημερομηνία παύσης των πληρωμών της επιχείρησης απασχολείτο σε αυτή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, μεταφέρεται με την ίδια σχέση εργασίας προς κάλυψη των αναγκών του οικείου δήμου ή των νομικών του προσώπων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η παράγραφος 4 του άρθρου 269 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

Η παράγραφος 4 του άρθρου 269 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων αναφέρει:

4. Το μεταφερόμενο προσωπικό σε Δήμο ή Κοινότητα ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών κατα­λαμβάνει, είτε κενές οργανικές θέσεις είτε με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου συνιστώμενες προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας, διέπεται δε ως προς τους όρους και το ύψος της αμοιβής της εργασίας του από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που ισχύουν εκάστοτε για το προσωπικό των Ο.Τ.Α., λαμβανομένης υπόψη της προϋπηρεσίας τους.

Στην τροπολογία δεν διευκρινίζεται από πότε ισχύει η μεταφορά και τι γίνεται με το θέμα της πληρωμής του προσωπικού που εργάστηκε  στην ΚΕΠΕΔΑ και δεν έχει πληρωθεί. Ίσως είναι αναγκαία μια ερμηνευτική δήλωση για να μην υπάρχει πρόβλημα με την Επίτροπο, που η ανικανότητα των διοικούντων τον δήμο Αχαρνών σχετικά με την ΚΕΠΕΔΑ την έχει βάλει σε περιπέτειες.

Ας ελπίσουμε ΤΕΛΟΣ ΚΑΛΟ, όλα καλά.

Για όσους ενδιαφέρονται για το νομοσχέδιο (Σχέδιο νόμου για την Ιθαγένεια)

Ενημέρωση για την αυτοδιοίκηση www.aftodioikisi.gr

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Φωτιάδης) | Leave a Comment »

Αφιέρωμα. Νίκος Ξυλούρης – Ερωτόκριτος

Posted by koszig στο 27 Φεβρουαρίου 2010

Έκλεισαν 30 χρόνια από τότε που ο Νίκος Ξυλούρης, η φωνή της Κρήτης, η φωνή της Ελλάδας σίγησε για πάντα. Ακούγετε πάντα, ζωντανή όπως τότε. Ένα αφιέρωμα σε αυτόν που μεγαλώσαμε με τη φωνή του.

Ένα ολοκληρωμένο έργο του, σε εκτέλεση, είναι ο Ερωτόκριτος του Βιτσέντζου Κορνάρου σε μουσική Χριστόδουλου Χάλαρη, με γυναικεία φωνή της Τάνιας Τσανακλίδου.

Η ανάλυση του έργου υπάρχει εδώ ως και το κείμενο του έργου (BITZENTZOY ΚΟΡΝΑΡΟΥ- Ερωτόκριτος).

Απολαύστε τα τραγούδια.

Ο τροχός της μοίρας

Οι Ρίζες

Η ώρα της αγάπης

Τα θλιβερά μαντάτα

Το παράπονο της Αρετούσας

Ο χωρισμός

Η συνάντηση

Το παραμύθι

Η ταραχή

Ο θρήνος

Το φανέρωμα

Η μέρα η λαμπρή

Καλή ακρόαση.

Κάθε Σάββατο θα έχει καλή μουσική. Το επόμενο Σάββατο θα ακουστούν Ρώσικα τραγούδια

Posted in Μουσική | Leave a Comment »