Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Η «Επενδυτική Αχαρνών»

Posted by koszig στο 16 Μαρτίου 2010

Επενδυτική Αχαρνών

Στην πρόσκληση για τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 16/3/2010 υπάρχει θέμα :

1. «Λήψη απόφασης για α)Έγκριση Μελέτης για τη σύσταση μονομετοχικής Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία “ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ”.

β)Σύσταση μονομετοχικής Ανωνύμου Εταιρείας με το διακριτικό τίτλο “ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ”».

Τα άρθρα 252 , 253, 258 και  265 ου Νόμου 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) καθορίζουν τις προϋποθέσεις  που πρέπει να υπάρχουν για τη δημιουργία Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ.

Οι επιχειρήσεις ΟΤΑ γίνονται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ενώ της αποφάσεως προηγείται η εκπόνηση σχετικής οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας.

Αυτή τη μελέτη την έκανε η «Μαραθώνια Αναπτυξιακή Α.Ε.».  Η μελέτη δόθηκε μόνο στους επικεφαλής των τυπικών δημοτικών παρατάξεων και όχι σε όλους του δημοτικούς συμβούλους που θα αποφασίσουν. Αυτή είναι μια πάγια τακτική του δήμου Αχαρνών για την ενημέρωση των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Όσο λιγότεροι μαθαίνουν τόσο μικρότερα προβλήματα θα δημιουργηθούν. Θα πει κανέις και αν την έδιναν οι πιο πολλοί θα τη διάβαζαν. Και αν το έκαναν θα καταλάβαιναν τίποτα; Ας είναι.

Τι λέει το κείμενο της οικονομοτεχνικής μελέτης, στο προοίμιο της.

«Η ομάδα μελέτης αισθάνεται την υποχρέωση να εκφράσει τις θερμές ευχαριστίες της προς τα στελέχη του Δήμου και των Δημοτικών Επιχειρήσεων, καθώς και των λοιπών Νομικών Προσώπων του Δήμου για την συνεργασία τους. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στον Δήμαρχο κ. Π. Φωτιάδη, στους Διευθυντές των Δημοτικών Επιχειρήσεων και στον κ. Γάκη, Γενικό Γραμματέα του Δήμου και στον κ. Ταμπακίδη, Επιστημονικό Σύμβουλο του Δήμου για την υποστήριξη που παρείχαν στην ομάδα μελέτης, τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη της και την άμεση ανταπόκρισή τους σε κάθε αίτημα της ομάδας μελέτης

Ένας που διαβάζει την μελέτη, με κοινή λογική , δε βλέπει πουθενά στοιχεία που παρατίθενται και έχουν καταγραφεί με τη βοήθεια του Δημάρχου, του Γενικού Γραμματέα και των προέδρων των νομικών προσώπων. Τα μόνα στοιχεία που περιέχονται στη μελέτη είναι στοιχεία από τους ισολογισμούς της ΔΕΝΔΑ. Σε τι έχουν συμβάλει ο πρόεδρος του ΚΑΠΗ , των παιδικών σταθμών ή του ΟΑΔΑ στην οικονομοτεχνική μελέτη; Κενά λόγια, που ωστόσο φαίνεται να δίνουν κύρος στη μελέτη.

Από τις πρώτες σελίδες η οικονομοτεχνική μελέτη έχασε τη σοβαρότητά της. Στις σελίδες 11-99 της μελέτης, εκτός της σελίδας 24, δεν υπάρχουν οι λέξεις  «Δήμος Αχαρνών» ή «Επενδυτική Αχαρνών». Υπάρχει μόνο η παραπομπή νόμων και υπόδειγμα καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας.

Στη σελίδα 147 παρατίθεται βιβλιογραφία , στην οποία αναγράφονται οικονομοτεχνικές μελέτες βιωσιμότητας Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας για τους δήμους Ραφήνας και Νέας Μάκρης. Το πιθανότερο είναι οι σελίδες 11-99 να είναι  πανομοιότητες  για τους δήμους Αχαρνών, Ραφήνας και Νέας Μάκρης, αφού οι νόμοι είναι κοινοί!!

Στη σελίδα 8 της μελέτης αναφέρεται:

«Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, όπως προαναφέρθηκε, προτείνεται η διαδικασία της απόσχισης κλάδου της υφιστάμενης επιχείρησης ΔΕΝΔΑ του Δήμου Αχαρνών και η σύσταση Μονομετοχική ΑΕ ΟΤΑ. Η πρόταση αυτή δεν γίνεται τυχαία. Ακολουθήθηκε μια συγκεκριμένη μεθοδολογία στηριζόμενη στο είδος των προσφερόμενων υπηρεσιών της ΔΕΝΔΑ, στους καταστατικούς στόχους της και στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας σε συνάφεια με το επιτρεπόμενο αντικείμενο των δράσεων και τη μορφή των νέων επιχειρήσεων ΟΤΑ όπως προβλέπει ο Κώδικας». (οι επισημάνσεις δικές μου)

Εκεί προφανώς  εκφράζεται η βούληση του δήμου για τη δημιουργία νέας  ανώνυμη εταιρεία. Μιλάει «για απόσχιση κλάδου της υφιστάμενης επιχείρησης ΔΕΝΔΑ». Ο όρος απόσχιση στα ελληνικά σημαίνει ξεχωρίζω κάτι σε κομμάτια και παίρνω  κάτι. Με τον τρόπο που σχεδιάστηκε η απόσχιση της δραστηριότητας της «Επενδυτικής» δεν άφησε καμία δραστηριότητα στην προσωρινή ΔΕΝΔΑ. Στην πραγματικότητα αυτός ο όρος υποκρύπτει τι θέλει ο δήμαρχος να γίνει η ΔΕΝΔΑ. Αν μετατρεπόταν η ΔΕΝΔΑ σε «Επενδυτική» θα μεταφέρονταν και τα βάρη της στη νέα εταιρία. Με τον τρόπο που γίνεται η απόσχιση η νέα εταιρεία είναι ελεύθερη βαρών.  Τα κόλπα τα μάθανε με την ΚΕΔΑ – ΚΕΠΕΔΑ.

Στο άρθρο 3 της 43886/3-8-2007 υπουργικής απόφασης καθορίζεται το περιεχόμενο της μελέτης σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας. Στην Παράγραφο 1  ζητείται η μεθοδολογία εκπόνησης της μελέτης. Ποια είναι στη μελέτη βιωσιμότητας; «Ακολουθήθηκε μια συγκεκριμένη μεθοδολογία στηριζόμενη στο είδος των προσφερόμενων υπηρεσιών της ΔΕΝΔΑ, στους καταστατικούς στόχους της και στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας σε συνάφεια με το επιτρεπόμενο αντικείμενο των δράσεων και τη μορφή των νέων επιχειρήσεων ΟΤΑ όπως προβλέπει ο Κώδικας». Ποια είναι η μεθοδολογία; Καμία. Προτείνουν τη δημιουργία μιας νέας ΔΕΝΔΑ, με άλλο όνομα, χωρίς το προσωπικό της ΔΕΝΔΑ και τα βάρη που κουβαλάει. Πουθενά δε φαίνονται οι ανάγκες της τοπικής κοινωνίας σε συνάφεια με το επιτρεπόμενο αντικείμενο δράσης. Οι ανάγκες είναι στο ανθοπωλείο ή στον καφέ που θα σερβίρεται στο κυλικείο του νεκροταφείο. Η τοπική κοινωνία ζητάει καπουτσίνο αντί τον παραδοσιακό ελληνικό καφέ; Μόνο αυτά επιτρέπει ο Δημοτικός Κώδικας, γιατί δεν επιτρέπει η «Επενδυτική» να έχει καμία δράση με τις δραστηριότητες του νεκροταφείου μέσα σε αυτό, όλο το αντικείμενο δραστηριότητας της περιορίζεται στους χώρους έξω από το νεκροταφείο. Επίσης δεν καθορίζεται αν η «Επενδυτική» θα έχει το μονοπώλιο κατασκευής τάφων, γιατί τις εργασίες αυτές έχουν δικαίωμα να κάνουν και ιδιώτες.

Στη σελίδα 24 είναι τα συμπεράσματα από τη διάκριση των Ανωνύμων Εταιριών ΟΤΑ!!

Λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω διάκριση των Ανωνύμων Εταιρειών ΟΤΑ που αναφέρεται στο άρθρο 252 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, καθώς και τις τοπικές ανάγκες και χαρακτηριστικά, η πλέον δόκιμη μορφή της νέας ΑΕ ΟΤΑ είναι εκείνη της μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας. Της Ανώνυμης Εταιρείας δηλαδή στο εταιρικό κεφάλαιο της οποίας θα μετέχει ο Δήμος Αχαρνών.

Η επιχείρηση θα αξιοποιεί και θα διαχειρίζεται συγκεκριμένα ακίνητα του Δήμου Αχαρνών, και συνεπώς θα έχει τη μορφή Μονομετοχικής Δημοτικής Επιχείρησης.

Ο βασικός πυρήνας των ακινήτων αυτών, τα ακίνητα δηλαδή που προτείνονται να μεταβιβαστούν κατά χρήση στη νέα αυτή επιχείρηση, κατά το αρχικό στάδιο λειτουργίας της είναι:

 • Ανθοπωλείο,
 • Κυλικείο
 • Μαρμαρογλυφείο
 • Γραφειακοί Χώροι
  • Κτίριο Ανθοπωλείου – Κτίριο Κυλικείου – Κτίριο Μαρμαρογλυφείου που βρίσκονται στην περιοχή του «νέου» νεκροταφείου Αχαρνών.
  • Εκμετάλλευση κοινόχρηστων χώρων (Πλατεία Βαρυμπόμπης, Πλατεία Ακρίτες του Πόντου στη Νεάπολη)
  • Εκμετάλλευση του Κυλικείου του Δημαρχείου
  • Εκμετάλλευση των χώρων που πραγματοποιείται η λαϊκή αγορά
  • Εκμετάλλευση του χώρου που πραγματοποιείται το πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής
  • Κάθε ακίνητο και κοινόχρηστο χώρο για το οποίο θα αποφασίσει μελλοντικά το Δημοτικό Συμβούλιο και θα αποδεχθεί η εν λόγω Α.Ε. δια του Δ.Σ. της, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού της.
 • Καθώς οι δραστηριότητες αυτές ασκούνται σήμερα από την ΔΕΝΔΑ, η οποία πρέπει να προσαρμοστεί στο πλαίσιο που ορίζει ο ΚΔΚ προτείνεται απόσχιση των συναφών κλάδων από αυτή και η μεταφορά των δραστηριοτήτων αυτών στην νέα επιχείρηση και την προσθήκη τους στις άλλες δραστηριότητες που θα αναπτύξει.

  Σε επόμενη φάση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου θα αποφασίσει για το μέλλον του τμήματος της ΔΕΝΔΑ που θα παραμείνει μετά την απόσχιση.

  Στο ανωτέρω συμπέρασμα αναφέρονται οι τοπικές ανάγκες και χαρακτηριστικά. Ποιες είναι οι τοπικές ανάγκες και τα χαρακτηριστικά; Καμία επεξήγηση.

  Στο Τέταρτο κεφάλαιο θα περίμενε κανείς να διαβάσει το καταστατικό της επιχείρησης που θα έπρεπε να ψηφίσει το Δημοτικό Συμβούλιο.

  Αρχίζει με παραπομπή σε νομούς για Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία και φτάνει στους σκοπούς:

  4.2. Σκοπός

  Η Επενδυτική Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αχαρνών έχει ως σκοπό της την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας και την εκμετάλλευση των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Αχαρνών:

  Για αυτές τις δραστηριότητες χρειάζεται Ανώνυμη Εταιρεία , που σύμφωνα με το νόμο μπορεί να έχει μόνο εμπορική δραστηριότητα; Τελικά η εταιρία θα έχει τη δυνατότητα αξιοποίηση όλης της ακίνητης περιουσίας και την εκμετάλλευση των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Αχαρνών; Στην αξιοποίηση περιλαμβάνεται και η πώληση και της περιουσίας για δημιουργία επενδύσεων;

  4.3. Επωνυμία

  Επενδυτική Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αχαρνών, με σύντομο διακριτό τίτλο «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ»

  Ο τίτλος είναι «όλα τα λεφτά». Επενδυτική. Ποιες θα είναι οι επενδύσεις της εταιρείας; Οι καφετιέρες στα κυλικεία; Θα επενδύει χρήματα του δήμου;

  Θα εκμεταλλεύεται το δρόμο που γίνεται το πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής και τις λαϊκές αγορές; Δηλαδή θα εισπράττει δικαιώματα. Αυτό δεν είναι μια δραστηριότητα του δήμου; Την εκχωρεί ως προίκα στην «Επενδυτική». Για ποιο λόγο;

  Στη συνέχεια τα πράγματα που περιγράφονται είναι για γέλια!!

  Ο μοναδικός μέτοχος της εταιρείας είναι ο Δήμος Αχαρνών.

  Όλες οι μετοχές είναι ονομαστικές και δεν εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αξιών.

  Οι κοινές μετοχές είναι δεσμευμένες ονομαστικές, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 3 του κ.ν. 2190/1920, και οι προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου.

  Αν η επιχείρηση λυθεί, οι Ο.Τ.Α. που συμμετέχουν σε αυτή έχουν δικαίωμα προτίμησης για την αγορά της εκποιούμενης περιουσίας.

  Η εταιρεία, αφού είναι στο όνομα μονομετοχική, ένας είναι ο μέτοχος και δε χρειάζεται να υπάρχουν πολλές μετοχές. Αρκεί μια μετοχή που έχει ο δήμος Αχαρνών, όπως μεριά χρόνια πριν ο ΟΤΕ είχε μια μετοχή που την είχε το κράτος. Τότε αυτή τη μετοχή τη διαχειριζόταν ο Υπουργός Οικονομικών. Στη δική μας περίπτωση ποιος θα κατέχει τη μετοχή και θα έχει αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Ο Δήμαρχος; Το Δημοτικό Συμβούλιο; Αν χειρίζεται αυτό τη μετοχή όλο το δημοτικό συμβούλιο θα είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων; Αυτά δεν ξεκαθαρίζονται  στο καταστατικό τη επιχείρησης.

  Στη διοίκηση σύμφωνα με την πρόταση της μελέτης:

  Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται το ΔΣ της Επενδυτικής Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας Αχαρνών να αποτελείται από 7 μέλη (ήτοι δύο (2) αιρετοί εκ των οποίων ένας (1) από τη μειοψηφία και έξι (5) πολίτες).

  Δεν καθορίζονται προδιαγραφές για τους πολίτες που θα είναι μέλη ανώνυμης εταιρείας και θα παίρνουν αποφάσεις. Θα μπουν προδιαγραφές να γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, να έχουν επίπεδο γνώσεων κ.α. ;

  Στη διεύθυνση της εταιρείας:

  4.8. Διεύθυνση

  Σε ό,τι αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, αυτός δεν μπορεί να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου προερχόμενο από τους αιρετούς εκπροσώπους του Δημοτικού Συμβουλίου. Συνεπώς, ορίζεται ως Διευθύνων Σύμβουλος μέλος του Δ.Σ. που δεν είναι αιρετός.

  Για την πρόσληψη Γενικού Διευθυντή, εφόσον δεν έχει ορισθεί Διευθύνων Σύμβουλος, ισχύουν κατ’ αναλογία οι ρυθμίσεις του άρθρου 255 παρ. 4 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. Σύμφωνα με αυτό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης προσλαμβάνεται διευθυντής μετά από σχετική προκήρυξη.

  Στον Κανονισμό Προσωπικού καθορίζονται τα προσόντα που πρέπει να έχει ο διευθυντής της επιχείρησης. ο Κανονισμός αυτό εκπονείται μετά τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου και εγκρίνεται από αυτό.

  Στη διοίκηση της επιχείρησης εκτός από τις θέσεις του προέδρου και αντιπροέδρου υπάρχει και διευθύνων σύμβουλος. Αυτός θα διορίζεται ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου από τους δημότες, ενδεχομένως χωρίς προσόντα, ενώ αντίθετα αν δεν διοριστεί Διευθύνων Σύμβουλος θα προσλαμβάνεται Γενικός Διευθυντής.

  Παρατηρείστε το προτεινόμενο οργανόγραμμα της επιχείρησης. Είναι για γέλια.

  Παρατηρείστε την κατανομή των υπαλλήλων και των αμοιβών τους, και την ένταξή τους στο οργανόγραμμα


  Ένας Πρόεδρος της επιχείρισης με αμοιβή 1600 € το μήνα. Απλώς προεδρεύει του Δ.Σ.

  Ένας Γενικός Διευθυντής, προΐσταται 10 υπαλλήλων, αμοιβή 3000 € μηνιαίως, με πτυχίο Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Προΐσταται ανθοπωλείου, καφενείου, με καφέ παρηγοριάς, μαρμαρογλυφείου και κυλικείου του δήμου! Ο καθηγητής ΤΕΙ με διδακτορικό και δημοσιεύσεις έχει μικρότερη αμοιβή!! Επειδή επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων από το δήμο ή τις επιχειρήσεις φανταστείτε το σκοτωμό που θα γίνει για απόσπαση πτυχιούχων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης τη θέση αυτή!!

  Και για τους υπαλλήλους γραφείου και τον κλητήρα η αμοιβή είναι 9600/5, δηλ. 1920 € με προσόντα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τόσα παίρνει και ένας διευθυντής στο δημόσιο ή τον δήμο.

  Οι δύο υπάλληλοι του ανθοπωλείου έχουν μισθό 1800 €, ακαθάριστα.  Άλλα τόσα και οι υπάλληλοι του κυλικείου. Εδώ ο συντάκτης της μελέτης, ενώ περιλαμβάνει τη διαχείριση του κυλικείου του δήμου, ξέχασε να βάλει υπαλλήλους για το κυλικείο!!!

  Το πανηγύρι γίνεται στο οργανόγραμμα. Προβλέπεται γραφείο τύπου – Προγραμμάτων ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης!! Σε επιχείριση που διαχειρίζεται μνημόσυνα, κυλικεία και ανθοπωλείο!!

  Θα έχει διεύθυνση αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας, τμήμα σχεδιασμού επενδύσεων, τμήμα παραγωγικών και εμπορικών δραστηριοτήτων!!

  Για να δούμε όμως στο τμήμα βιωσιμότητας της επιχείρησης:

  Εδώ δεν είναι για διαχείριση του πανηγυριού, είναι για τα πανηγύρια. Στη δεύτερη εικόνα  (σελ. 122) φαίνεται ότι η «Επενδυτική» θα διαχειρίζεται βοσκότοπους, λατομεία, ξενοδοχεία, καταστήματα, εστιατόρια, θεματικά πάρκα κλπ. Μετά προσγειώνεται και οι άμεσες δραστηριότητες είναι το ανθοπωλείο, τα μνημόσυνα και οι κηδείες. Στο προσωπικό λέει δεν απαιτείται επιστημονικό προσωπικό. Στο οργανόγραμμα που προβλέπεται διεύθυνση και τμήματα επενδύσεων θα τα κάνει ο κλητήρας;

  Σχετικά με την οικονομοτεχνική μελέτη δεν γίνεται καμιά ανάλυση. Δεν γίνεται αναφορά σε ισολογισμούς της ΔΕΝΔΑ, στους οποίους υπάρχουν πραγματικά στοιχεία. Δε γίνεται εκτίμηση για τη δραστηριότητα του νεκροταφείου σχετικά με τις ταφές. Δεν αναφέρεται καθόλου, σαν να μην υπάρχει το παλαιό νεκροταφείο.

  Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η μελέτη βιωσιμότητας της «Επενδυτικής Αχαρνών» είναι συρραφή τμημάτων από άλλες μελέτες, δεν αναφέρει τις πηγές που έλαβαν τα στοιχεία.

  Τελικά είναι μια επιχείρηση διαχείρισης υπηρεσιών του νεκροταφείου που το κόστος διαχείρισης της, είναι για αμοιβές προσωπικού 308.144 € + 49.280 € για τους υπαλλήλους του κυλικείου του δημαρχείου.

  Τα έσοδα της ΔΕΝΔΑ, που αντίστοιχα θα παραμείνουν στη νέα επιχείρηση για το 2009 ήταν πωλήσεις κυλικείου 54.837 € (66.400) €, πωλήσεις ανθοπωλείου 146.146 (253.600) € και οι κατασκευές τάφων που περιλαμβάνουν και άλλα έσοδα τα οποία δεν μπορούν να εκχωρηθούν στην νέα εταιρεία, όπως η διαχείριση της εκκλησίας.  Έτσι εκτιμούν έσοδα 584000 €, ενώ το 2009 τα έσοδα ήταν 437.470 €.

4 Σχόλια to “Η «Επενδυτική Αχαρνών»”

 1. […] Που θα βρεθούν τα 300.000 € που είναι το μετοχικό κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρείας “Επενδυτική Αχαρνών” που δημιουργήθηκε από το δήμο Αχαρνών να “τακτοποιήσει” 10 υπαλλήλους της ΔΕΝΔΑ; (κλικ εδώ) […]

 2. […] πριν το δημοτικό συμβούλιο λάβει την απόφασή του (κλικ εδώ). Το περιεχόμενο της ανάρτησης ήταν γνωστό σε […]

 3. […] Δήμου Αχαρνών”, με διοικητικό συμβούλιο 7 ατόμων! (κλικ εδώ) (κλικ […]

 4. […] Δήμου Αχαρνών”, με διοικητικό συμβούλιο 7 ατόμων! (κλικ εδώ) (κλικ […]

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: