Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Επενδυτική Αχαρνών – Διοικητικό συμβούλιο

Posted by koszig στο 27 Μαΐου 2010

Λίγο καθυστερημένα  έφτασε στα χέρια μου ένα κείμενο που αναφέρεται στη σύσταση διοικητικού συμβουλίου της «Επενδυτικής Αχαρνών» Α.Ε., που δημοσιεύεται και στον τοπικό τύπο:

…………………………….

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                              Αχαρνές        20 – 05 – 2005

ΔΕΝΔΑ

Αναβάσεως  1 – Πλάτωνας

Αχαρνές – Τ.  Κ.  13675

Τηλ.: 210 2401933

Μέλη  προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου της Επενδυτικής  Αχαρνών – Μονομετοχικής Ανωνύμου Εταιρείας του Δήμου Αχαρνών :

Σαββίδης  Σπύρος

Ελευθεριάδης  Στυλιανός

Καμπόλης  Οδυσσέας

Κωνσταντινίδης  Δημήτρης

Σαρόγλου  Αθηνά

Συμεωνίδης  Ανέστης

Χριστοφορίδης Μιχάλης

Μετά την με αριθ. 185/29-04-2010 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, την πρόκληση με αριθμ. 152 / 18 – 05 – 2010 πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιχείρησης Νεκροταφείου Δήμου Αχαρνών (ΔΕΝΔΑ ) κ. Σπύρου Σαββίδη  και την παρουσία των  παραπάνω μελών συνεδρίασε σήμερα σης 20/05/2010 ημέρα Πέμπτη και ώρα 7.00 το απόγευμα στο γραφείο του Προέδρου της ΔΕΝΔΑ κου   Σαββίδη  Σπύρου, οδός Αναπαύσεως   1 – Πλάτωνας στις Αχαρνές, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επενδυτικής Αχαρνών – Μονομετοχικής Ανωνύμου Εταιρείας του Δήμου Αχαρνών.

Με την παρουσία των παραπάνω,  σύμφωνα  με το καταστατικό λειτουργίας της  Επενδυτικής Αχαρνών – Μονομετοχικής Ανωνύμου Εταιρείας του Δήμου Αχαρνών και μετά  από διαλογική συζήτηση των μελών, προτάθηκαν για την θέση:

Του Προέδρου  του Διοικητικού Συμβουλίου  της  Επενδυτικής  Αχαρνών – Μονομετοχικής Ανωνύμου Εταιρείας του Δήμου Αχαρνών  το μέλος  κ.  Σπύρος  Σαββίδης.

Για τη θέση του Αντιπροέδρου    Διοικητικού Συμβουλίου της Επενδυτικής Αχαρνών –

Μονομετοχικής Ανωνύμου Εταιρείας του Δήμου Αχαρνών τα μέλος κ. Μιχάλης Χριστοφορίδης.

Τα μέλη αποφάσισαν  και ψήφισαν ομόφωνα

Α.

1.  Πρόεδρος :   Σπύρος  Σαββίδης

2.  Αντιπρόεδρος : Μιχάλης Χριστοφορίδης

Β.

Εξουσιοδοτούν τον Πρόεδρο να προχωρήσει  τις παραπέρα ενέργειες  για την ολοκλήρωση της ήτοι:  Κατάρτιση  καταστατικού της Α.Ε. με συμβολαιογραφικό έγγραφο, έγκριση από την αρμόδια Νομαρχία, αναγγελία στο αρμόδιο Επιμελητήριο κλπ.

Μετά τα παραπάνω έληξε  η  συνεδρίαση.

Σε πίστωση των παραπάνω το παρόν συντάσσεται και υπογράφεται.

Ο  Πρόεδρος                                                         Ο  Αντιπρόεδρος

Σπύρος  Σαββίδης                                         Μιχάλης  Χριστοφορίδης

Τα μέλη :

Ελευθεριάδης Στυλιανός

Κωνσταντινίδης  Δημήτρης

Καμπόλης Οδυσσέας

Σαρόγλου Αθηνά

Συμεωνίδης Ανέστης

…………………………………….

Το δημοτικό συμβούλιο διόρισε το προαναφερόμενο προσωρινό Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας «Επενδυτική Αχαρνών».(Δ.Σ. Επενδυτικής)

Σε εφαρμογή αυτής της απόφασης τι έγινε;

«…την πρόκληση με αριθμ. 152 / 18 – 05 – 2010 πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιχείρησης Νεκροταφείου Δήμου Αχαρνών (ΔΕΝΔΑ ) κ. Σπύρου Σαββίδη και την παρουσία των  παραπάνω μελών συνεδρίασε σήμερα σης 20/05/2010 ημέρα Πέμπτη και ώρα 7.00 το απόγευμα στο γραφείο του Προέδρου της ΔΕΝΔΑ κου   Σαββίδη  Σπύρου…»

Με ποια ιδιότητα ο Πρόεδρος της ΔΕΝΔΑ καλεί σε συγκρότηση σε σώμα άλλης επιχείρησης και μάλιστα Ανώνυμης Εταιρείας που διέπεται από αυστηρούς κανόνες;

Αναφέρεται στο κείμενο:

«Με την παρουσία των παραπάνω,  σύμφωνα  με το καταστατικό λειτουργίας της  Επενδυτικής Αχαρνών – Μονομετοχικής Ανωνύμου Εταιρείας του Δήμου Αχαρνών και μετά  από διαλογική συζήτηση των μελών, προτάθηκαν για την θέση:

Του Προέδρου  του Διοικητικού Συμβουλίου  της  Επενδυτικής  Αχαρνών – Μονομετοχικής Ανωνύμου Εταιρείας του Δήμου Αχαρνών  το μέλος  κ.  Σπύρος  Σαββίδης.»

Σε ποιο καταστατικό αναφέρεται το κείμενο, αφού στη συνέχεια γράφεται:

«Εξουσιοδοτούν τον Πρόεδρο να προχωρήσει  τις παραπέρα ενέργειες  για την ολοκλήρωση της ήτοι:  Κατάρτιση  καταστατικού της Α.Ε. με συμβολαιογραφικό έγγραφο, έγκριση από την αρμόδια Νομαρχία, αναγγελία στο αρμόδιο Επιμελητήριο κλπ.»

Είναι φανερό ότι τα προσωρινά μέλη που διόρισε το δημοτικό συμβούλιο βρίσκονται σε «διοικητική σύγχυση». Τα μέλη του προσωρινού Δ.Σ. με την απόφασή τους  διόρισαν προεδρείο που δεν αναφέρουν ότι είναι προσωρινό!!

Ενημερωτικά ας δούμε την Επενδυτική Αχαρνών – Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρείας του Δήμου Αχαρνών.

Με την 105/2010 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου της 16/3/2010 αποφασίστηκε η δημιουργία της εταιρείας (Απόφαση 105 )

Το βασικό επιχείρημα της δημοτικής αρχής είναι η τακτοποίηση 10 εργαζομένων στο νεκροταφείο μετά το κλείσιμο της ΔΕΝΔΑ. Διαβάστε τι είπαν οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων:

Ύστερα ο λόγος δίνεται στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Στριφτό Σπύρο ο οποίος αναφέρει σχετικά:(οι επισημάνσεις δικές μου)

Ο Δήμος γίνεται επιχειρηματίας, ενώ πρέπει να προσφέρει Κοινωνικό έργο. Είναι μία πρόχειρη λύση. Θα αποτύχει έτσι όπως το έχετε. Δεν υπάρχουν σαφείς προδιαγραφές με το τι ακριβώς θα ασχοληθεί. Θα θέλαμε πάρα πολύ να το καταψηφίσουμε το θέμα. Όμως θα το ψηφίσουμε γιατί καταλαβαίνουμε την αγωνία των εργαζομένων για το μέλλον τους. Αυτός είναι ο μόνος λόγος. Είναι ψήφος ανοχής επειδή θέλετε την απόλυτη πλειοψηφία για αυτό και θα το ψηφίσουμε. Πρέπει να γίνει αναθεώρηση της οικονομοτεχνικής μελέτης.

Κατόπιν το λόγο λαμβάνει ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Λέκκας Γεώργιος ο οποίος αναφέρει:

Από το 2007 έπρεπε να έχει δοθεί λύση στο θέμα της Δ.Ε.Ν.Δ.Α. Το σχέδιο της ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ Α.Ε. είναι μία συνηθισμένη διαδικασία που γίνεται. Δεν είμαι αρνητικός ως προς αυτή, αλλά ούτε και υπέρμαχός της. Μόνο εάν τα στοιχεία που αναφέρονται στην οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας είναι πραγματικά, τότε η Επιχείρηση θα είναι βιώσιμη.

Έπειτα το λόγο παίρνει ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τραβασάρος Αθανάσιος ο οποίος αναφέρει:

Ήρθε μία μελέτη και μία πρόταση για την δημιουργία μιάς επιχείρησης που θα αντικαταστήσει κάποια πράγματα στο Νεκροταφείο. Γιατί φτιάχνεται η επιχείρηση. Για να τακτοποιήσουμε τους εργαζόμενους. Σήμερα εξασφαλίζονται από την διαδικασία οι μισθοί των εργαζομένων; Πάγια θέση της Παράταξή ς μας είναι:

Αυτές οι Δημοτικές Επιχειρήσεις δεν βοηθάνε πιά. Έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Η οικονομοτεχνική μελέτη της Κ.Ε.Δ.Α. ανέφερε τα ίδια πράγματα, αλλά η επιχείρηση απέτυχε: Θεωρούμε ότι δεν υπάρχει ζήτημα βιωσιμότητας. Ούτε το μέλλον των Αχαρνών εξασφαλίζεται με μία Επιχείρηση, ούτε οι εργαζόμενοι. Κάντε Νομικά Πρόσωπα και περάστε τους εργαζόμενους στο Δήμο.

Η πολιτική που επιλέγετε είναι λάθος. Θα το καταψηφίσω το Θέμα. Τέλος ο κ. Πρόεδρος ζητά την λήψη της σχετικής απόφασης.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν.3463/06,την εισήγηση του κ. Δημάρχου, την οικονομοτεχνική μελέτη της « ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. τις υπ’αριθμ. 153/07, 210/07 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και τις απόψεις των ομιλητών με πλειοψηφία 25 ψήφων υπέρ- και 1 κατά,

Όπως φαίνεται στην απόφαση του δημοτικού συμβουλίου δεν υπήρξε ψήφιση καταστατικού της εταιρείας, αλλά γενικές αρχές. Ποιο καταστατικό θα κατατεθεί σε συμβολαιογράφο για να γίνει έγκυρο; Θα το συντάξει το προσωρινό Δ.Σ.; Έχει «εν λευκώ» εξουσιοδότηση από το δημοτικό συμβούλιο;

Το δημοτικό συμβούλιο συνεδρίασε στις 29/4/2010 και με την 185 απόφασή του όρισε μέλη προσωρινού διοικητικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με την 105 απόφαση έπρεπε να υποδειχθεί ένας δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας.

Σύμφωνα με την Εγκύκλιος 79943-08 (Ανεξαρτητοποιήσεις συμβούλων) αποχωρήσαντες δημοτικοί σύμβουλοι από τις παρατάξεις με τις οποίες εκλέχτηκαν δε μπορούν να εκλεγούν σε θέσεις παρατάξεων της μειοψηφίας ή της πλειοψηφίας. (Εγκύκλιος 79943-08 Ανεξαρτητοποιήσεις συμβούλων)

Η εκλογή του κ. Σ. Ελευθεριάδη στο προσωρινό Δ.Σ. της εταιρείας δεν είναι νόμιμη, πράγμα που το επισήμανε και ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, παρότι δέχθηκε με επιφύλαξη να γίνει δεκτή η εκλογή του κ. Ελευθεριάδη.

Εκ μέρους της πλειοψηφίας με πρόταση του δημάρχου προτάθηκαν πέντε μέλη τα οποία ο δήμαρχος χαρακτήρισε δημότες.

Κανείς από τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου δε ρώτησε για τα ονόματα αυτά. Τα βιογραφικά τους, αν πράγματι είναι δημότες. Δε ρώτησαν για παράδειγμα αν οι:

Σαρόγλου  Αθηνά και Συμεωνίδης  Ανέστης είναι δημότες Αχαρνών. Η πρώτη έχει κάνει μεταδημότευση το 2007 σε άλλο μακρινό δήμο. Ο δεύτερος δε φέρεται ως δημότης Αχαρνών, ίσως είναι κάτοικος Αχαρνών.

Δε ρώτησε κανένας δημοτικός σύμβουλος στοιχεία για τους διορισμένους δημότες σε διοικητικό συμβούλιο Ανώνυμης Εταιρείας, δεν ήταν παρόντες στο δημοτικό συμβούλιο να γνωρίσουν οι δημοτικοί σύμβουλοι τα πρόσωπα που διορίζουν να διαχειριστούν τα συμφέροντα του δήμου, λες και διόριζαν μέλη συμβουλίου εξωραϊστικού συλλόγου!

Ένας ανεύθυνος δήμαρχος που παγιδεύει το δημοτικό συμβούλιο, ένα δημοτικό συμβούλιο αδιάφορο και ανεύθυνο. Αυτοί διαχειρίζονται τα συμφέροντα του τόπου. Αυτοί είναι υπεύθυνοι για την κατάντια του.

Και όχι μόνο αυτοί. Υπεύθυνοι είναι και όλοι οι δημότες που ανέχονται αυτές τις καταστάσεις, που δεν αντιδρούν, που περιμένουν κάποιους σωτήρες να αλλάξουν τη μοίρα του τόπου.

Ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι η επιλογή του εκπροσώπου της πλειοψηφίας , του κ. Σπύρου Σαββίδη, και η ψήφισή του από συμπολίτευση και αντιπολίτευση, εκτός ΠΑΣΥΜ για άλλους λόγους.

Ο κ. Σαββίδης ήταν το 2009 πρόεδρος της ΔΕΝΔΑ. Σε επόμενο άρθρο θα γίνει ανάλυση για τη λειτουργία του κ. Σαββίδη στη ΔΕΝΔΑ. Προς το παρόν μια πρόγευση είναι  τα παρακάτω έγγραφα:

Όπως φαίνεται στην τελευταία φωτογραφία ο κ. Σαββίδης, χωρίς απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΝΔΑ (δεν παρουσιάστηκε στο ΣΟΛ) και χωρίς απόφαση δημοτικού συμβουλίου αύξησε την μικτή αμοιβή του προέδρου της ΔΕΝΔΑ, δηλ. του εαυτού του από 2.200 € σε 2.824,19 €. Μάλλον προσάρμοσε την αμοιβή του στην αμοιβή που είχε πριν ως αντιδήμαρχος!

Για τον τρόπο διοίκησης  της ΔΕΝΔΑ και τον απολογισμό του 2009 αποφάνθηκε το δημοτικό συμβούλιο. Με πρόταση των πρώην προέδρων της ΔΕΝΔΑ, κ.κ. Συρινίδη, Θεοδωρίδη και Σαββίδη για την έγκριση των ισολογισμών των ετών 2007, 2008, 2009  στο δημοτικό συμβούλιο που  «… εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο  να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για τη διερεύνηση ποινικών και διοικητικών  ή άλλων παραβάσεων διαπιστωθούν ». Έτσι ψηφίστηκαν οι ισολογισμοί με επιφύλαξη.(Απόφαση 806 Για ισολογισμούς ΔΕΝΔΑ)

Ο Δήμαρχος «ξέχασε» να εκτελέσει την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Του το υπενθύμισα με το αρ. πρωτ. 1283/8-1-2010 (Έγγραφο 1283_8-1-2010). Ο δήμαρχος δεν απάντησε στη νόμιμη προθεσμία των 20 ημερών. Ακολούθησε έγγραφη αναφορά στην Περιφέρεια να επιληφθεί του θέματος. (Αναφορά για συμμετοχή σε ισολογισμούς).  Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει γνωστή η εξέλιξη του θέματος.

Το τελευταίο τμήμα της ανάρτησης είναι κυρίως για να ενημερωθούν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της «Επενδυτικής Αχαρνών». Όταν έρθουν τα «δύσκολα» να μη λένε ότι δε γνώριζαν.

2 Σχόλια to “Επενδυτική Αχαρνών – Διοικητικό συμβούλιο”

  1. […] Με τη λύση της ΔΕΝΔΑ το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε να μεταφέρει 20 εργαζόμενους από την ΔΕΝΔΑ στο δήμο Αχαρνών με βάση την παρ. 3 του άρθρου 269 του ν. 3463/2006. Αυτή η μεταφορά του προσωπικού ήταν ΝΟΜΙΜΗ. Για τους υπόλοιπους 10 εργαζόμενους ο δήμος δημιούργησε την “Επενδυτική Αχαρνών-Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Αχαρνών”, με διοικητικό συμβούλιο 7 ατόμων! (κλικ εδώ) (κλικ εδώ). […]

  2. […] Με τη λύση της ΔΕΝΔΑ το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε να μεταφέρει 20 εργαζόμενους από την ΔΕΝΔΑ στο δήμο Αχαρνών με βάση την παρ. 3 του άρθρου 269 του ν. 3463/2006. Αυτή η μεταφορά του προσωπικού ήταν ΝΟΜΙΜΗ. Για τους υπόλοιπους 10 εργαζόμενους ο δήμος δημιούργησε την “Επενδυτική Αχαρνών-Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Αχαρνών”, με διοικητικό συμβούλιο 7 ατόμων! (κλικ εδώ) (κλικ εδώ). […]

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: