Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 7 Ιουνίου 2011

Οι αγανακτισμένοι με τον εαυτό τους

Posted by koszig στο 7 Ιουνίου 2011

Αυτοί είναι  στην πάνω πλατεία Συντάγματος  5 Ιουνίου 2011

Αυτοί είναι  στην κάτω πλατεία Συντάγματος 7 Ιουνίου 2011

Αριστερά μιλάει ο Κοκκινόπουλος, αυτός που αποκήρυξε την Αλέκα, (κλικ εδώ)

Σκηνές από το ίδιο έργο. Σύνταγμα 8 Ιουνίου, 12:00 – 00:45

Τα λόγια δικά σας

Posted in Γενικά | 3 Σχόλια »

Εφαρμόζονται οι νόμοι στο δήμο Αχαρνών;

Posted by koszig στο 7 Ιουνίου 2011

Είναι να γελάει κανείς από τις αποφάσεις και η λειτουργία του δήμου. Στον ιστότοπο του δήμου δεν υπάρχει αναρτημένη πρόσκληση για σύγκληση της Εκτελεστικής Επιτροπής στις 6/6/2011. Στην ιστοσελίδα για τη διαύγεια υπάρχει αναρτημένη απόφαση που ελήφθη στις 6/6/2011.

Στην απόφαση για τον κανονισμό λειτουργίας Νεκροταφείου αναφέρεται:

ΘΕΜΑ: ¨ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ν. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ¨.
Στις Αχαρνές σήμερα στις 6 του μηνός Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 8.30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Εκτελεστική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της με αριθ. πρωτ. 45794/2011 εγγράφου,
προσκλήσεως του Προέδρου αυτής που έχει κοινοποιηθεί σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις και αφού βρέθηκε σε ολομέλεια παρισταμένων ,κηρύχθηκε από τον
Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση το 1ο έκτακτο
θέμα ημερήσιας διάταξης και παρουσιάζει την εισήγηση της Υπηρεσίας Κοινωνικής
Πολιτικής για τον Κανονισμό Λειτουργίας του Νέου Νεκροταφείου.

Ο Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 174 του Ν. 3852/2010, την αρμοδιότητα για το θέμα έχει η Εκτελεστική
Επιτροπή

Το άρθρο 174 αναφέρεται σε αρμοδιότητες Εκτελεστικής Επιτροπής Περιφέρειας!!

Το άρθρο 63 αναφέρεται στην Εκτελεστική Επιτροπή

Άρθρο 63

Αρμοδιότητες

Η εκτελεστική επιτροπή ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου.

β) Συντονίζει την κατάρτιση και παρακολουθεί την εκτέλεση του επιχειρησιακού προγράμματος, το οποίο και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο.

γ)   Καταρτίζει και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του. δ) Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την  κατάρτιση  του  προϋπολογισμού  και  εισηγείται  το προσχέδιο του προϋπολογισμού και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης  προς την οικονομική επιτροπή.

ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού.

στ) Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο   τα σχέδια: i) Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, ii) Κανονισμού μέτρησης και αξιολόγησης της απόδοσης των δημοτικών υπηρεσιών κατά την ισχύουσα νομοθεσία.

ζ) Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το Σχέδιο Χάρτας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων δημοτών και κατοίκων  και μεριμνά για την έκδοση, ενημέρωση και διακίνηση του Οδηγού του Δημότη, στον οποίο περιγράφονται οι διαδικασίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών του δήμου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

η) Εισηγείται το σχέδιο του κανονισμού πληροφόρησης των πολιτών και του κανονισμού διαβούλευσης.

θ) Εισηγείται τα σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών, σε εναρμόνιση με τα αντίστοιχα σχέδια της περιφέρειας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

ι) Παρακολουθεί, αξιολογεί και συντονίζει τη δράση των νομικών προσώπων και υπηρεσιών του δήμου και ενημερώνει σχετικά το δημοτικό συμβούλιο.

Στον υπάρχοντα κανονισμό Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας στην Υπηρεσίας Κοινωνικής Πολιτικής δεν υπάρχουν αρμοδιότητες για το νεκροταφείο. Αντίθετα  η διαχείριση του νεκροταφείου  ανήκει στο τμήμα Προσόδων των Οικονομικών Υπηρεσιών.

Στον υπό έγκριση Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου Αχαρνών τα κοιμητήρια είναι στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι στο δήμο Αχαρνών δεν εφαρμόζεται ο «Καλλικράτης» αλλά ο «Ντουροκράτης» η κατά Σωτήρη Ντούρο έκφραση του Καλλικράτη.

Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής:

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων εγκρίνονται και υπογράφονται από όλα τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής και από τον γενικό γραμματέα του δήμου.

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων
εγκρίνονται και υπογράφονται από όλα τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, έχουν δημόσιο χαρακτήρα, λαμβάνουν δε γνώση τους σε κάθε περίπτωση, οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων.

Είναι απορίας άξιο αν τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, Δήμαρχος, Αντιδήμαρχοι και γενικός γραμματέας του δήμου υπογράφουν τα πρακτικά; Καταλαβαίνουν τι υπογράφουν;

Έχω άδικο όταν γράφω ότι η δημοτική Αρχή είναι «Αλλού για αλλού», (κλικ εδώ)

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Ντούρος) | Leave a Comment »

Κάτι βρωμάει στο Δημαρχείο!!

Posted by koszig στο 7 Ιουνίου 2011

Αν καθίσει κανείς στην καφετέρια δίπλα στο δημαρχείο θα αισθανθεί μια βρώμα να έρχεται από κάπου. Μπροστά του είναι το μικρό αμφιθέατρο στον αύλειο χώρο του δημαρχείου.

Λογικό είναι ο αρχιτέκτονας για λειτουργικούς λόγους να έχει σχεδιάσει και WC.  Τα WC  σχεδιάστηκαν κάτω από τις κερκίδες, στο πίσω μέρος του αμφιθεάτρου. Από την κατασκευή του χώρου πέρασαν χρόνια. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα;

   

   

   

   

   

   

   

  

Αυτή είναι η κατάσταση. Χρώματα και αρώματα!!

Επειδή ο δήμαρχος θα δει σήμερα αυτές τις εικόνες σίγουρα από αύριο θα αρχίσει ο καθαρισμός του χώρου και η αλλαγή στις πόρτες και τα σκεύη. Κάθε απόγευμα στο χώρο αυτό συνωστίζονται και παιδιά.

Σε αντίθετη περίπτωση (ίσως είναι τραβηγμένο) θα πρέπει να αλλάξει το

σε

Δεν είναι όμως μόνο αυτό που μπορεί να παρατηρήσει κανείς στον περιβάλλοντα χώρο του δημαρχείου.

   

Η βρύση καταργήθηκε από τον πρώην δήμαρχο γιατί δεν είχε ή δεν ήθελε να πληρώνει το νερό!! Στο χώρο αυτό παίζουν παιδιά και το καλοκαίρι διψάνε. Θα ανοίξει εφέτος η βρύση;

Οι δημότες πρέπει να κάθονται και στα παγκάκια

   

   

Είναι στις οικονομικές δυνατότητες του δήμου να αλλάξει την κατάσταση. Θα το κάνει;

48 μήνες η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, 6 η παρούσα. Θα αλλάξει κάτι;

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Ντούρος) | 2 Σχόλια »

Να πως χάνονται τα λεφτά

Posted by koszig στο 7 Ιουνίου 2011

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008. (ΦΕΚ 1047/27 Μαΐου 2011)

Α.2.2. Συμπεράσματα
Από τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν συνάγεται ότι με τον προληπτικό έλεγχο επί των δαπανών του Κράτους, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ειδικών Λογαριασμών και των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, κατά το οικονομικό έτος 2008, ματαιώθηκαν άμεσα μη νόμιμες πληρωμές συνολικού ποσού ευρώ 106.434.423,23, ενώ εκκρεμούσε στο τέλος του οικονομικού έτους 2008 η κρίση των αρμοδίων Τμημάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφορικά με τη θεώρηση ή μη 438 χρηματικών ενταλμάτων του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των Ν.Π.Δ.Δ. συνολικού ποσού 6.794.547,12 ευρώ. Πολλές από τις μη νόμιμες αυτές δαπάνες είναι πάγιου χαρακτήρα (μισθοί, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές κ.λπ.), δηλαδή δαπάνες επαναλαμβανόμενες σε τακτά, συνήθως, χρονικά διαστήματα, και μεταφερόμενες και στα επόμενα οικονομικά έτη και συνεπώς το πραγματικό ύψος των μη νόμιμων δαπανών, σε ετήσια βάση, είναι πολύ μεγαλύτερο. Στις ως άνω δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες που χαρακτηρίζονται σταθερές και διαρκείς ή περιοδικού χαρακτήρα, οι οποίες πληρώνονται από τις Δ.Ο.Υ. ή από το Διατραπεζικό Σύστημα με άλλους τίτλους πληρωμής (καταστάσεις ή πίνακες) που καθορίζονται με νόμο ή ειδική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (άρθρ. 28 παρ. 3 του ν. 2362/1995) και ελέγχονται κατασταλτικά από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Τα προαναφερόμενα αποτελέσματα επί του προληπτικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους, των Ν.Π.Δ.Δ.,  των Ειδικών Λογαριασμών και των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού, οικονομικού έτους 2008, σε σύγκριση και με τα αποτελέσματα ελέγχου του προηγουμένου οικονομικού έτους 2007 εμφανίζονται αναλυτικά στον πίνακα 1.2.

Ειδική αναφορά στο Δήμο Αχαρνών για το 2008

Απαλλοτριώσεις
Με τη 295/2008 πράξη του VII Τμήματος του Ελ.Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο το 745/2008 X.E., ποσού ευρώ 5.000, του Δ. Αχαρνών, που αφορoύσε στην καταβολή τμήματος αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης (ρυμοτομίας), μετά από πράξη εφαρμογής, με την αιτιολογία ότι α) δεν είχε προηγηθεί δικαστική απόφαση για τον προσδιορισμό της καταβλητέας αποζημίωσης, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις σύναψης έγκυρου συμβιβασμού (δικαστικού ή εξώδικου), αφού δεν αποδεικνυόταν η ύπαρξη σχετικής γνωμοδότησης
της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου, άνευ της οποίας καθίστατο αυτοδικαίως άκυρος ο συμβιβασμός και β) δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της απευθείας αγοράς ακινήτου, αφού δεν αποδεικνυόταν ότι είχε προηγηθεί της αγοράς η έκδοση απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου, που να έχει ληφθεί με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών του και στην οποία να διαλαμβάνεται ειδική αιτιολογία ότι μόνο το συγκεκριμένο ακίνητο είναι κατάλληλο για την εκπλήρωση του δημοτικού σκοπού (π.δ.410/1995, άρθρα 252, 263 και άρθρα 12 ν. 1337/1983 και 48 του κωδικο−
ποιητικού διατάγματος της 14.7/27.7.1999.

Δαπάνες σε εφημερίδες

Με την 68/2008 πράξη της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Αμαρουσίου επεστράφησαν αθεώρητα τα 1364, 1365 και 1423−1425/2008 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 7.894,29, του Δ. Αχαρνών, που αφορούσαν σε δαπάνες υπηρεσιακών δημοσιεύσεων του Δήμου σε εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες, με την αιτιολογία ότι οι εφημερίδες που είχαν την έδρα τους στο Δήμο δεν είχαν τη δυνατότητα καταχώρησης υπηρεσιακών δημοσιεύσεων του άρθρου 1 παρ. 3 του ν. 3548/2007, καθόσον δεν περιλαμβάνονταν στην Υ.Α. 18130/2007 «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου», η οποία εκδόθηκε σε εκτέλεση των διατάξεων του ως άνω νόμου. Τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκαν.

Αμοιβή δικηγόρου

Με την 3/2008 πράξη της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Αμαρουσίου επεστράφη αθεώρητο το 207/2008 Χ.Ε., ποσού ευρώ 6.000, του Δ. Αχαρνών, που αφορούσε σε καταβολή αμοιβής σε δικηγόρο για γνωμοδοτήσεις και εξέταση συμβάσεων του Δήμου, με την αιτιολογία ότι, αφενός οι εργασίες που ανατέθηκαν στο δικηγόρο δεν ξέφευγαν των συνήθων καθηκόντων των οργάνων και του προσωπικού των Υπηρεσιών του Δήμου, αφού δεν απαιτούσαν εξειδικευμένες νομικές γνώσεις, αφετέρου η αμοιβή της έγγραφης γνωμοδότησης, κατά το άρθρο 158 του Κώδικα Δικηγόρων και, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 120867/2005, δεν αναλυόταν με βάση ώρες εργασίας. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.

Έργα – Μελέτες

Ένταλμα 511/2008, του Δ. Αχαρνών, ποσού ευρώ 24.680,22, που αφορούσε στην πληρωμή του 1ου λογαριασμού του έργου «Συντήρηση και αποκομιδή απορριμμάτων και υλικών υπολειμμάτων από οικοδομικές εργασίες στο δάσος Πάρνηθας», το οποίο θεωρήθηκε με μειωμένο το εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ 3.764,78 (πράξη 31/2008 της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Αμαρουσίου.

Οδοιπορικά – Ημερήσια αποζημίωση – Έξοδα κίνησης

Εντάλματα 1437, 1438, 1450 και 1461/2008, συνολικού ποσού ευρώ 6.671,70, του Δ. Αχαρνών, τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν (πράξη 69/2008 πράξη της ιδίας ως άνω Επιτρόπου).

Συνολικό ποσό  50.246,21 €.

Για τα έτη 2008, 2009 και 2010 δεν έχει γίνει και δεν έχουν εγκριθεί απολογισμός,  ισολογισμός  αποτελέσματα χρήσεως.

Σύμφωνα με το άρθρο 257 του «Καλλικράτη» οι απολογισμοί και ισολογισμοί των πρωτοβάθμιων δήμων και κοινοτήτων που συνενώνονται, έτους 2010 ή παλαιότερων ετών, υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο από το νέο δήμο.

Έχει γίνει καμία ενέργεια για το θέμα αυτό;

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Ντούρος) | Leave a Comment »