Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν εκράτεις

Posted by koszig στο 6 Φεβρουαρίου 2012

   

   

   

Υπάρχει νομικό πλαίσιο που καθορίζει την υπαίθρια διαφήμιση. Ο νόμος 2496/2001 στο άρθρο 2, παρ 1ε απαγορεύει την τοποθέτηση διαφημίσεων σε στύλους κοινής ωφέλειας.

Με βάση τη διάταξη αυτή και το άρθρο 8, παρ. 3 του ίδιου νόμου ο δήμος Αχαρνών το 2009  επέβαλε πρόστιμα σε διαφημιζόμενο γιατί τοποθέτησε σε κολώνες διαφημιστικά πλαίσια.

Επιβολή προστίμων σε διαφημιζόμενο για την τοποθέτηση πλαισίων σε κολώνες της ΔΕΗ

Ήταν μια απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την τήρηση του νόμου.

 

Να δούμε τι λένε οι επίμαχες διατάξεις του νόμου 2496/2001.

Άρθρο 2

Χώροι στους οποίους απαγορεύεται η υπαίθρια διαφήμιση

1. Η προβολή υπαίθριας διαφήμισης απαγορεύεται στους εξής χώρους:

α. Σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και στις ζώνες προστασίας γύρω από αυτούς, σε παραδοσια­κούς οικισμούς, στον περιβάλλοντα χώρο τούς, καθώς και σε τόπους που χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.

β. Σε μνημεία, στον περιβάλλοντα χώρο τους ή και στις ζώνες προστασίας τους και παραδοσιακά κτίρια.

γ. Σε κτίρια στα οποία στεγάζονται δημόσιες υπηρεσίες και υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

δ. Σε κοιμητήρια, κτίρια ναών κάθε θρησκείας και δόγ­ματος, καθώς και στον περιβάλλοντα χώρο τους.

ε. Σε επιφάνειες τεχνικών έργων φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στο άρθρο 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α), όπως τοίχοι αντιστήριξης, γέφυρες, σήραγγες, το κατάστρωμα δρόμων και πεζο­δρομίων, καθώς και στύλοι και υποσταθμοί εγκαταστάσε­ων κοινής ωφέλειας.

στ. Σε στοές κτιρίων.

ζ. Σε πινακίδες δημόσιας πληροφόρησης, σε πινακίδες οδικής σήμανσης και στους φωτεινούς σηματοδότες οδι­κής κυκλοφορίας.

Οι διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α), του άρθρου 2 του Ν. 2833/2000 (ΦΕΚ 150 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και άλλες ειδικές απαγορευτι­κές διατάξεις εξακολουθούν να ισχύουν.

2. Απαγορεύεται:

α. Η ανάρτηση πανώ, αεροπανώ ή άλλων όμοιων αντι­κειμένων για οποιονδήποτε λόγο, σε οδούς, πλατείες ή άλλους κοινόχρηστους χώρους, στις προσόψεις των κτι­ρίων και στους ακάλυπτους χώρους, καθώς και επί της ρυμοτομικής γραμμής, όταν υπάρχει πρασιά.

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤιΚΕΣ ΔIΑΤΑΞΕIΣ

Άρθρο 10

Ποινικές κυρώσεις

1. Με φυλάκιση μέχρι ένα μήνα και με χρηματική ποινή έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές τιμωρείται ό­ποιος παραβεί τις διατάξεις των περιπτώσεων α’ ή δ’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του νόμου αυτού ή τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2833/2000, όπως κάθε φορά ισχύει. Η χρηματική ποινή μπορεί να αυξηθεί έως τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές, αν χρησιμοποιήθηκαν ανεξίτηλες ουσίες.

2. Με φυλάκιση μέχρι έξι μήνες και με χρηματική ποινή έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές τιμωρείται ό­ποιος παραβεί τις διατάξεις των περιπτώσεων β’, γ, ε’ και στ’ της παρ. 1, και των περιπτώσεων α’ και γ της παρ. 2, του άρθρου 2. Με την ίδια ποινή, τιμωρείται όποιος προ­βάλλει υπαίθρια διαφήμιση σε χώρους που δεν έχουν κα­θοριστεί ειδικά για το σκοπό αυτόν, σύμφωνα με τις δια­τάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 3, καθώς και όποιος προβάλλει υπαίθρια διαφήμιση ή εγκαθιστά πλαί­σια, χωρίς, την προβλεπόμενη από το άρθρο 5, άδεια.

3. Με φυλάκιση έως έξι μήνες και με χρηματική τιμή έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές τιμωρείται όποιος παραβαίνει τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 11,

4. Οι πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων, οι εντεταλμέ­νοι ή διευθύνοντες σύμβουλοι Α.Ε., οι διαχειριστές Ε.Π.Ε., καθώς και τα πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση ή τη διαχείριση άλλων νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιω­τικού δικαίου, δημοτικών και κοινοτικών νομικών προσώ­πων, καθώς και δημοτικών επιχειρήσεων, που αναθέτουν διαφημιστικές πράξεις κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου, τιμωρούνται ως αυτουργοί, ανε­ξάρτητα από την τυχόν ποινική ευθύνη άλλου φυσικού προσώπου.

5. Οι ποινές των προηγούμενων παραγράφων επιβάλ­λονται εφόσον δεν προβλέπονται ποινές αυστηρότερες από άλλες διατάξεις.

 

Να πούμε στη δημοτική  αστυνομία καλή δουλειά;

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: