Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Με ξένα κόλυβα …

Posted by koszig στο 10 Μαΐου 2012

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 26/4/2012 ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών Μιχάλης Βρεττός έκανε μια ανακοίνωση:

φδγσδφγδφ

Την επόμενη μέρα ο δήμος Αχαρνών εξέδωσε δελτίο τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Θέμα: Οικονομική «υιοθεσία» ορφανών παιδιών στο Δήμο Αχαρνών

 

H Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών επιλέχθηκε από το «Ελληνικό Καραβάνι Αλληλεγγύης», ως φορέας υλοποίησης του Προγράμματος Οικονομικής «υιοθεσίας» ορφανών παιδιών, στο Δήμο Αχαρνών.

Πρόκειται για πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης  ορφανών παιδιών που έχουν χάσει και τους δύο γονείς και των οποίων οι κηδεμόνες είναι ο παππούς ή η γιαγιά με πολύ χαμηλό εισόδημα .

Με βάση το πρόγραμμα ο/η κηδεμόνας του κάθε παιδιού, που πληροί  τις προϋποθέσεις, θα λαμβάνει 600 ευρώ το χρόνο (για όσο χρόνο το πρόγραμμα είναι σε εξέλιξη), ενώ ταυτόχρονα το Ελληνικό Καραβάνι Αλληλεγγύης ετοιμάζει δράσεις εξατομικευμένης στήριξης για όλα τα παιδιά του προγράμματος.

Με αφορμή την έναρξη της συνεργασίας της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών με το Ελληνικό Καραβάνι Αλληλεγγύης και την υλοποίηση του Προγράμματος Οικονομικής «υιοθεσίας» ορφανών παιδιών στο Δήμο Αχαρνών, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών κ. Μιχάλης Βρεττός δήλωσε:

Σήμερα που η οικονομική κρίση στη χώρα μας παίρνει διαστάσεις ανθρωπιστικής καταστροφής, επιβάλλεται να δημιουργήσουμε δεσμούς κοινωνικής αλληλεγγύης.

Σε συνεργασία με το Ελληνικό Καραβάνι Αλληλεγγύης, επιδιώκουμε να ενισχύσουμε, όχι μόνο τα παιδιά, αλλά και εκείνους, που μαζί με τις δυσκολίες των γερατειών τους, ανέλαβαν να μεγαλώνουν με λιγοστά μέσα και τα παιδιά των παιδιών τους. Το Ελληνικό Καραβάνι Αλληλεγγύης έχει να επιδείξει σημαντικά επιτεύγματα αλληλεγγύης και κοινωνικών δράσεων και είμαστε υπερήφανοι για τη συνεργασία αυτή. Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω το προσωπικό της  Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών, που ασχολήθηκε με την διεκπεραίωση των  διαδικασιών και θα αναλάβει την εποπτεία της υλοποίησης του Προγράμματος.

 

Οι ενδιαφερόμενοι ή όσοι γνωρίζουν πρόσωπα που μπορούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα, μπορούν να επικοινωνήσουν με τις Κοινωνικές Λειτουργούς, Μπόθου Έφη και Καραδήμα Κωνσταντινιά στο τηλέφωνο 210 2387587 ή στο email  efi.mpothou@gmail.com .

 

Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Οικονομικής «υιοθεσίας»:

  

1. Τα παιδιά να είναι ορφανά και από τους δύο γονείς, ηλικίας έως  15 ετών και να κατοικούν στο σπίτι του παππού ή/και της γιαγιάς (στο εξής δικαιούχοι). Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι έχουν την προσωρινή ή την οριστική κηδεμονία των παιδιών, τα παιδιά δεν απαιτείται να είναι ορφανά και από τους δύο γονείς.

2. Οι δικαιούχοι του προγράμματος να έχουν περιορισμένα εισοδήματα.

3. Προκειμένου για το εν λόγω πρόγραμμα  θα γίνεται κοινωνική έρευνα των περιστατικών που θα παρουσιαστούν καθώς και συνεργασία με σχολεία, και με  άλλους φορείς και θα προσκομίζονται:

Α) Βεβαίωση ότι το ορφανό παιδί κατοικεί στο σπίτι της γιαγιάς ή του παππού οι οποίοι  έχουν την επιμέλεια και φροντίδα του. Η βεβαίωση αυτή ζητείται, ανεξάρτητα αν υπάρχει και τυπική κηδεμονία.

Β) Βεβαίωση φοίτησης των παιδιών από το σχολείο, γεγονός που αποτελεί και προϋπόθεση συνέχισης της βοήθειας.

Γ) Ετήσια έκθεση για την πορεία του παιδιού και της οικογενείας του και έκτακτες εκθέσεις όποτε οι κοινωνικοί λειτουργοί θεωρούν επιβεβλημένο.

4. Η Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών σε συνεργασία με το Ελληνικό Καραβάνι Αλληλεγγύης   αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει στους δικαιούχους ετήσιο βοήθημα  ίσο με μια μηνιαία σύνταξη ( ΕΚΑΣ Α’ κατηγορίας περίπου 600 ευρώ το χρόνο). Το βοήθημα αυτό παρέχεται εφόσον βρεθούν δωρητές που θα αναλάβουν μέρος ή το σύνολο του βοηθήματος, προκειμένου να στηρίξουν το ορφανό παιδί.

Το βοήθημα θα δίνεται στο χέρι του δικαιούχου, ο οποίος θα υπογράφει.

Η παροχή της βοήθειας  θα βεβαιώνεται εκτός από το Ελληνικό Καραβάνι Αλληλεγγύης  και από τους εποπτεύοντες το πρόγραμμα Κοινωνικούς Λειτουργούς της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών.

5. Η Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών και το  Ελληνικό Καραβάνι Αλληλεγγύης, δεσμεύονται να μην γίνονται γνωστά τα ονόματα της οικογενείας, των παιδιών και των δωρητών σε κανέναν άλλον πλην του Ελληνικού Καραβανιού Αλληλεγγύης.

Η ενδεχόμενη επικοινωνία του παιδιού με τον δωρητή  πρέπει να γίνεται μέσω του Ελληνικού Καραβανιού Αλληλεγγύης, όπου λαμβάνεται πρόνοια για την διατήρηση της ανωνυμίας.

6. Η ύπαρξη των ανωτέρω προϋποθέσεων, από οικογένειες ορφανών παιδιών δεν σημαίνει την αυτόματη ένταξη τους στο πρόγραμμα και δεν δημιουργεί αξίωση  για παροχή του βοηθήματος.  Αξίωση υπάρχει εφόσον έχει βρεθεί ο/η  δωρητής/τρια.

Ακούγοντας την ανακοίνωση θα μπορουσε να πει «να μια κοινωνική παροχή του δήμου Αχαρνών σε ορφανά παιδιά»

Είναι όμως έτσι;

Το ποσό της βοήθειας θα είναι περίπου 600 €, ή 1,65 € την ημέρα. Απαραίτητη προϋπόθεση το παιδί να πηγαίνει σχολείο, επομένως να είναι άνω των 6 ετών και μέχρι 15 ετών. Το βοήθημα θα είναι λιγότερο από μια τυρόπιτα την ημέρα.

4. Η Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών σε συνεργασία με το Ελληνικό Καραβάνι Αλληλεγγύης   αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει στους δικαιούχους ετήσιο βοήθημα  ίσο με μια μηνιαία σύνταξη ( ΕΚΑΣ Α’ κατηγορίας περίπου 600 ευρώ το χρόνο). Το βοήθημα αυτό παρέχεται εφόσον βρεθούν δωρητές που θα αναλάβουν μέρος ή το σύνολο του βοηθήματος, προκειμένου να στηρίξουν το ορφανό παιδί.

Ο Δημοτική φροντίδα Αχαρνών θα κάνει μόνο τη διαχείριση, δηλαδή θα βρει τα ορφανά παιδιά και θα παρέχει το βοήθημα, αν κάποιος εξωτερικός δωρητής θα το δώσει.

Η παροχή της βοήθειας  θα βεβαιώνεται εκτός από το Ελληνικό Καραβάνι Αλληλεγγύης  και από τους εποπτεύοντες το πρόγραμμα Κοινωνικούς Λειτουργούς της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών.

Αυτό γιατί η Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών επιλέχθηκε από το «Ελληνικό Καραβάνι Αλληλεγγύης», ως φορέας υλοποίησης του Προγράμματος Οικονομικής «υιοθεσίας» ορφανών παιδιών, στο Δήμο Αχαρνών.

Με άλλα λόγια το Ελληνικό Καραβάνι Αλληλεγγύης θα καρπούται τη δράση και τη δουλειά θα την κάνει η  ΔΗΦΑ.

Το Ελληνικό Καραβάνι Αλληλεγγύης είναι μια μη μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική ανθρωπιστική οργάνωση, (ΜΚΟ), (κλικ εδώ). Έχει κάνει ανθρωπιστικές δράσεις, όπως για παράδειγμα στην πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς της Αϊτής. Σύμφωνα με ανακοίνωσή της ΜΚΟ, (κλικ εδώ). Κατά την ανακοίνωση:

Διακόσιες δέκα ελληνικές οικογένειες συγκέντρωσαν 100.000 δολάρια, με πρόθεση να στηρίξουν αντίστοιχα 210 οικογένειες της Αϊτής.

Αποτέλεσμα ήταν να ξαναγυρίσει για λίγο η αισιοδοξία στα πρόσωπα των 210 οικογενειών που πήραν από 300 δολάρια, το ποσό που τους αντιστοιχούσε από την οικονομική ενίσχυση των ελληνικών οικογενειών.

Τα 300 δολάρια σε 210 οικογένειες αντιστοιχούν σε 63.000 δολάρια, τα υπόλοιπα 37.000 δολάρια που πήγαν; Έξοδα διαχείρισης;

Αντίστοιχες επιδοτήσεις σε ΜΚΟ έχουν γίνει και στην Εύξεινη Πόλη, τη Διαδημοτική Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, που γενικός Διευθυντής της (με μισθό) ήταν ο γενικός γραμματέας του δήμου Νικόλαος Κρημνιανιώτης, (κλικ εδώ).

Τώρα στο στόχαστρο των Οικονομικών Εισαγγελέων είναι οι ΜΚΟ, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας…

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: