Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 23 Μαΐου 2012

Επενδυτική Αχαρνών – Τι λέει – Τι κάνει!

Posted by koszig στο 23 Μαΐου 2012

Νεκροταφείο Αχαρνών και Επενδυτική Αχαρνών. Μια παρεξηγημένη σχέση.

Το Νεκροταφείο είναι χώρος που διαχειρίζεται από το δήμο, λειτουργικά και οικονομικά, (κλικ εδώ).

Η Επενδυτική Αχαρνών δημιουργήθηκε μετά την λύση της Δημοτικής Επιχείρησης Νεκροταφείου Δήμου Αχαρνών (ΔΕΝΔΑ), προκειμένου να «τακτοποιηθούν» 10 υπάλληλοί της από τους 31 που είχε η ΔΕΝΔΑ γιατί δε μπορούσαν να μεταταγούν στο δήμο ή σε άλλες δημοτικές επιχειρήσεις.

ΦΕΚ Επενδυτικής Αχαρνών

Όπως αναγράφεται στο Καταστατικό:

3. Σκοπός:

Σκοπός της εταιρείας είναι:
Η αξιοποίηση και η πάσης φύσεως και μορφή εκμετάλλευση των παρακάτω ακινήτων του Δήμου Αχαρνών:
Κτίριο Ανθοπωλείου
Κτίριο Κυλικείου Νεκροταφείου
• Χώρο κυλικείου του Δημαρχείου
Κτίριο Μαρμαρογλυφείου
• Πλατεία Βαρυπόμπης και Πλατείες Ακρίτες του Πόντου (Νεάπολη)
• Τους χώρους για την λειτουργία των Λαϊκών Αγορών
• Τους χώρους για τη διοργάνωση του πανηγυριού
για τον εορτασμό της Ζωοδόχου Πηγής
• Κάθε ακίνητο και κοινόχρηστο χώρο

Είναι φανερό ότι, σύμφωνα με το καταστατικό της, η Επενδυτική Αχαρνών δεν είχε καμία νόμιμη εξουσιοδότηση να παρεμβαίνει στη διαχείριση του νεκροταφείου.

Παρόλα αυτά επί της  υπό τον Σπύρο Σαββίδη διοίκηση της επιχείρησης και την ανοχή της τότε δημοτικής Αρχής έγιναν τα όσα παράτυπα ή παράνομα αναφέρθηκαν από την σημερινή πρόεδρο της επιχείρησης Σ. Χριστοπούλου στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 17ης Μαΐου, (κλικ εδώ).

Όπως φαίνεται στην αναφορά σχετικά με τη διαχείριση της Επενδυτικής για το διάστημα 1/7/2010 έως 31/12/2010 η διαχείριση της Επενδυτικής γινόταν όπως η διαχείριση της ΔΕΝΔΑ, δηλαδή χωρίς τήρηση των διαδικασιών, αφού συνέχιζαν να διαχειρίζονται το Νεκροταφείο και μόνη συμμετοχή που είχε ο δήμος ήταν να εισπράττει από παράνομες πωλήσεις τάφων.

Πριν τη λύση της ΔΕΝΔΑ ψηφίστηκαν οι ισολογισμοί της για τα έτη 2007-2009.

Ισολογισμός ΔΕΝΔΑ 2009

Σε αυτή αναγράφεται:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Αποδέχεται με επιφύλαξη την Έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων και Οικονομικής διαχείρισης της Δ.Ε.Ν.Δ.Α. από 1/1/2009 έως 30/11/2009 , Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών, διαχειριστικών ή άλλων παραβάσεων και τη διαπίστωση εάν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των άρθρων 141 & 142 του ΔΚΚ .

Ο τότε δήμαρχος Παναγιώτης Φωτιάδης δεν έκανε τίποτα για την εκτέλεση της απόφασης που του είχε αναθέσει το διοικητικό συμβούλιο.

Με αναφορές μου στην Περιφέρεια Αττικής δεν έγινε καμία ενέργεια από αυτήν για την αποκατάσταση της νομιμότητας.

Μετά  τη συζήτηση της 10/2/2011, που αποφασίστηκε η διατήρηση της Επενδυτικής με έγγραφό μου στο δήμαρχο Αχαρνών, στα πλαίσια της συνέχισης της διοίκησης του δήμου από τη νέα δημοτική Αρχή, ζήτησα να προχωρήσει σε ενέργειες που δόθηκαν με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών, διαχειριστικών ή άλλων παραβάσεων .

Από τότε ο δήμαρχος Αχαρνών Σωτήρης Ντούρος δεν έκανε καμία ενέργεια ως όφειλε, παραβαίνων, κατά τη γνώμη μου, με αυτό τον τρόπο το καθήκον του, γιατί υπήρξαν κατά τους Ορκωτούς Λογιστές παραλήψεις των διοικούντων την ΔΕΝΔΑ, που επιβαρύνουν μέχρι σήμερα το δήμο Αχαρνών με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

Στις 18/6/2010 αποφασίστηκε η λύση της ΔΕΝΔΑ.

Απόφαση Λύσης της ΔΕΝΔΑ

Στην απόφαση αυτή αναγράφεται:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 Α) Την λύση της Δημοτικής Επιχείρησης Νεκροταφείου Δήμου Αχαρνών (ΔΕΝΔΑ)

Β) Ορίζει εκκαθαριστή για την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης της Επιχείρησης τον Δικηγόρο Αθηνών κο Κοντοθανάση Αθανάσιο.

Γ) Η απόφαση αυτή του Δημοτικού Συμβουλίου (αριθμ. 292/18-6-2010) να έχει ισχύ από 1/7/2010.

Δ) Τέλος το Δ.Σ. αναθέτει τις πιο πέρα ενέργειες στον κο Δήμαρχο.

Μέχρι σήμερα δεν έχει τελειώσει η εκκαθάριση της ΔΕΝΔΑ. Ο εκκαθαριστής, που υπήρξε και δικηγόρος της Αχαρναϊκής Αλληλεγγύης, σε δικαστική διαμάχη του δήμου Αχαρνών με την Αχαρναϊκή Αλληλεγγύη, κατά δήλωση του δημάρχου προπηλάκισε και απείλησε το δήμαρχο.

Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία κίνηση από το δήμαρχο για να τελειώσει η εκκαθάριση της ΔΕΝΔΑ.

Ας γυρίσουμε όμως στα πεπραγμένα της σημερινής δημοτικής Αρχής και της Επενδυτικής υπό τη νέα διοίκηση.

Στο τμήμα της αναφοράς της κυρίας Χριστοπούλου για την Επενδυτική Αχαρνών αναφέρει:

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ

Η ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ σύμφωνα με το καταστατικό της, είχε στον τομέα ευθύνη της στα Κοιμητήρια Αχαρνών, την λειτουργία του Ανθοπωλείου, του Κυλικείου, της κατασκευής Μαρμάρων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, διαπίστωσε ότι:

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η εικόνα της επιχείρησης δεν ήταν η ενδεδειγμένη και παρουσίαζε συμπτώματα διάλυσης. Αναλυτικότερα:

 •  Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας δεν είχε κατατεθεί.
 •  Τα    λογιστικά    βιβλία    δεν   ήταν   ενημερωμένα,    αφού    δεν   είχε πραγματοποιηθεί ούτε μία εγγραφή.
 •  Η επιχείρηση είχε 10 εργαζομένους προσωπικό εκ των οποίων οι 7 προσέφεραν εργασία για τον Δήμο Αχαρνών.  (2 Φύλακες, 3 εργάτες καθαριότητας, 2 Διοικητικοί Υπάλληλοι).
 •  Οι εργαζόμενοι ήταν απλήρωτοι για πολλούς μήνες.
 •  Απλήρωτοι ήταν κι οι προμηθευτές, ενώ δεν είχαν καταβληθεί Ασφαλιστικές Εισφορές, ΦΠΑ και ΦΜΥ.
 • Η   μισθοδοσία  των  εργαζομένων  ήταν  μεγαλύτερη  από  αυτή  που προβλέπει η Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργαζομένων.
 • Η επιχείρηση χρησιμοποιούσε και χρησιμοποιεί οχήματα της Δημοτικής Επιχείρησης Νέου Νεκροταφείου Δήμου Αχαρνών (ΔΕΝΔΑ) που έχει τεθεί σε εκκαθάριση από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο.
 •  Οι προμήθειες γινόντουσαν χωρίς έρευνα αγοράς ή διαγωνισμό.
 •  Στο Κυλικείο προσέφεραν τις υπηρεσίες τους οι γυναίκες που είχαν αναλάβει το άναμμα των καντηλιών, χωρίς να καλύπτονται εργασιακά και υγειονομικά.
 • Δεν υπήρχε μαρμαράς αν και στις αρμοδιότητες της Εταιρείας ήταν και η κατασκευή μνημείων!

Τα στοιχεία αυτά έδειχναν πως η Επιχείρηση δεν ήταν βιώσιμη.

Σχετικά με αυτά που αναφέρει η κα. Χριστοπούλου

 • Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας δεν είχε κατατεθεί. (όταν την παρέλαβε)

Με το αρ.  πρωτ. 7314/22-7-2011 έγγραφό  μου προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής/Διεύθυνση Ανάπτυξης ανέφερα ότι  το εκ 300.000 € μετοχικό κεφάλαιο της δεν είχε κατατεθεί. Εκεί διαπιστώθηκε ότι κανένα έγγραφο από την Ανώνυμη Εταιρεία Επενδυτική Αχαρνών δεν είχε φτάσει στην Περιφέρεια!!. Μετά από κοινοποίηση της αναφοράς στο δήμο Αχαρνών το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης στις 75.000 €.

273 Απόφαση-23ης Συνεδρίασης Μείωση μετοχικού κεφαλαίου

Το μετοχικό κεφάλαιο των 75.000 €, ολοκληρώθηκε στις 31/12/2011!!!.  Επί 6 μήνες δεν είχε καταθέσει το μετοχικό κεφάλαιο η προηγούμενη διοίκηση της Επενδυτικής και η παρούσα  έκανε ένα χρόνο να το ολοκληρώσει μειωμένο!!

 • Η επιχείρηση χρησιμοποιούσε και χρησιμοποιεί οχήματα της Δημοτικής Επιχείρησης Νέου Νεκροταφείου Δήμου Αχαρνών (ΔΕΝΔΑ) που έχει τεθεί σε εκκαθάριση από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο.

   

Η πρώτη φωτογραφία τραβήχτηκε στις 21/6/2011 και η δεύτερη στις 2/12/2011.

Η Επενδυτική Αχαρνών χρησιμοποιεί ακόμα και σήμερα το αυτοκίνητο της ΔΕΝΔΑ που είναι ακόμα υπό εκκαθάριση!!

 •  Στο Κυλικείο προσέφεραν τις υπηρεσίες τους οι γυναίκες που είχαν αναλάβει το άναμμα των καντηλιών, χωρίς να καλύπτονται εργασιακά και υγειονομικά.

Στη σελίδα 23 της Αναφοράς για την Επενδυτική αναφέρεται:

Ανατέθηκαν στις γυναίκες που ανάβουν τα καντήλια χώροι καθαρισμού (Εκκλησία, Οστεοφυλάκιο, Αίθουσα Αναμονής, Κυλικείο).

Τι διαφορετικό γινόταν τότε και τώρα;

 • Δεν υπήρχε μαρμαράς αν και στις αρμοδιότητες της Εταιρείας ήταν και η κατασκευή μνημείων!

Και σήμερα δεν έχει προσληφθεί (νόμιμα) μαρμαράς.

 • Οι προμήθειες γινόντουσαν χωρίς έρευνα αγοράς ή διαγωνισμό.

Έχει δημοσιευτεί ή ανακοινωθεί κάποιος διαγωνισμός για προμήθεια από την Επενδυτική ή γίνονται με απευθείας αναθέσεις από την πρόεδρο;

Τα στοιχεία αυτά έδειχναν πως η Επιχείρηση δεν ήταν βιώσιμη.

Στις 20/1/2011 συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο και αποφάσισε:

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για διατήρηση της Επενδυτικής

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Την εξυγίανση της εταιρείας, μέσω σύνταξης οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας. Άμεση κατάθεση του μετοχικού κεφαλαίου. Αναδιοργάνωση της διοικητικής λειτουργίας με έμφαση στην καλύτερη κατανομή πόρων και αναγκών Προσαρμογή των υπηρεσιών σύμφωνα με τις ανάγκες λειτουργίας της επιχείρησης. Εφαρμογή συστημάτων διαρκούς αξιολόγησης Τεχνικών Υπηρεσιών με προδιαγεγραμμένους στόχους. Ορισμός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος δράσης και ανάπτυξης. Ανάπτυξη σε άλλους τομείς που προβλέπεται καταστατικά με πλήρη δημιουργία, με παράλληλη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και δημιουργία νέων δραστηριοτήτων. Όλα αυτά είναι και τα μόνα που μπορούν να διασφαλίσουν την βιωσιμότητα της εταιρείας.

Β) Τέλος το Δ.Σ. αναθέτει τις πιο πέρα ενέργειες στον κο Δήμαρχο.

Υπήρξε οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας. Υπήρξε άμεση κατάθεση του μετοχικού κεφαλαίου;

Σύμφωνα με τον νόμο 3852/2010 («Καλλικράτης»)

Άρθρο 58

Αρμοδιότητες του δημάρχου

 1. Ο δήμαρχος προασπίζει τα τοπικά συμφέροντα, κατευθύνει τις δράσεις του δήμου για την υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης, διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας και ασκεί τα καθήκοντά του με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας.

Ειδικότερα, ο δήμαρχος:

α) Εκπροσωπεί το δήμο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή.

β) Εκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, της οικονομικής και της επιτροπής ποιότητας ζωής. H μη εκτέλεση των αποφάσεων αυτών συνιστά σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος.

 

Αυτά τα σχόλια για την πρώτη σελίδα της αναφοράς για την Επενδυτική Αχαρνών. Ο σχολιασμός θα συνεχιστεί

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Η Ελένη Δήμου – Ξανά στο δήμο Αχαρνών

Posted by koszig στο 23 Μαΐου 2012

λκξλκξλ

λκξλκξ

ηκξκκκξ

Η συνέχεια στο Εμπορικό CAFE

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΠΑΙΔΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Posted by koszig στο 23 Μαΐου 2012

ΔΗΜΟΣ   ΑΧΑΡΝΩΝ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΡΑΚ/ΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΑΙΔΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΣΟ ΙΩΑΝΝΙΔΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ, 26 ΜΑΙΟΥ 2012 &  ΩΡΑ 18:00

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΦΙΛΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΟΣ Α΄ΒΙΟΛΙ ΤΗΣ  Ε Ρ Τ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Posted in Γενικά | Leave a Comment »

Δελτίο Τύπου Ε.Πα.Μ.

Posted by koszig στο 23 Μαΐου 2012

Δελτίο Τύπου:
Ο πυρήνας Αχαρνών και Βορειοδυτικών προαστίων του Ε.Πα.Μ. – Ενιαίου Παλλαϊκού Μετώπου, διοργανώνει την ομιλία-συζήτηση με τον
κ. Δημήτρη Καζάκη,
γνωστό οικονομολόγο αναλυτή και ιδρυτή του Ε.Πα.Μ με θέμα:

«Πολιτική Ανατροπή – Διέξοδος»

στην αίθουσα του ΚΑΠΗ Αχαρνών που βρίσκεται στην διεύθυνση Λ. Φιλαδελφείας 217 και Κεφαλληνίας, την Δευτέρα 28 Μαΐου στις 19:00.

Παρακαλούμε δείτε συνημμένα το Δελτίου Τύπου και με την παράκληση για δημοσίευσή του .
Χάρτης πρόσβασης: http://g.co/maps/vwgm4
Για περισσότερες πληροφορίες:
Ιωάννης Χολίδης – Αναπληρωτής Συντονιστής Πυρήνα Αχαρνών & ΒΔ προαστείων Ε.Πα.Μ.
τηλ.: 6979338385

Posted in Βουλευτικές εκλογές | Leave a Comment »

Νεκροταφείο Αχαρνών – Άνοιξε ο ασκός του Αιόλου

Posted by koszig στο 23 Μαΐου 2012

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 17ης Μαΐου ένα από τα θέματα της συνεδρίασης ήταν:

3  Έκθεση-απολογισμός Κοιμητηρίων Δήμου Αχαρνών περιόδου από 1-7-2010 έως 31-12-2010.

Σε προηγούμενη ανάρτηση έχει γίνει πλήρης ανάλυση για το νομικό καθεστώς της λειτουργίας των Νεκροταφείων, (κλικ εδώ).

Σύμφωνα με το νόμο 3852/2010 («Καλλικράτης»)

Άρθρο 73

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Αρμοδιότητες

iv) τη λήψη αποφάσεων  για θέματα  χωροθέτησης κοιμητηρίων, κατά τις προβλέψεις του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α΄), κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και άλλων, σχετικών με το αντικείμενο, αρμοδιοτήτων του,

Σύμφωνα με το νόμο 3463/2006

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΑΣΚΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ
ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Άρθρο 75
Αρμοδιότητες

Ι. Οι δημοτικές και οι κοινοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή
βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας. Οι αρμοδιότητες των  Δήμων και Κοινοτήτων αφορούν, κυρίως, τους τομείς:

……………………

II. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες ασκούν, σε τοπικό επίπεδο, κρατικού χαρακτήρα αρμοδιότητες, οι οποίες τους έχουν ανατεθεί για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
Οι αρμοδιότητες αυτές είναι, ειδικότερα, οι ακόλουθες:

8. Η δημιουργία, συντήρηση και λειτουργία κοιμητηρίων και κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και η χορήγηση άδειας ταφής και αποτέφρωσης νεκρών.

Παρά τις σαφείς διατάξεις για το ποιος ασκεί τη διαχείριση του νεκροταφείου, η κυρία Χριστοπούλου πρόεδρος της Επενδυτικής Αχαρνών, μετά από παλαιότερη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, έκανε εισήγηση για την κατάσταση του νεκροταφείου επικεντρώνοντας στα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί επί δημαρχίας Παναγιώτη Φωτιάδη.

Αυτό είναι το γραπτό μέρος της εισήγησής της που αναφέρεται στο νεκροταφείο.

Έκθεση για τα Κοιμητήρια Αχαρνών

Αυτό είναι το μέρος της εισήγησης που διάβασε η κα. Χριστοπούλου. Ακούστε την:

Στην εισήγησή της υπάρχει και ένα δεύτερο μέρος που αναφέρεται στην Επενδυτική Αχαρνών.

Έκθεση για Επενδυτική Αχαρνών

Ας σχολιάσουμε το πρώτο μέρος της ομιλίας της Κυρίας Χριστοπούλου. Για το διάστημα από 9/4/2009 μέχρι14/6/2011 ίσχυε ο παρακάτω κανονισμός λειτουργίας του Νεκροταφείου.

Τροποποίηση του Κανονισμού λειτουργίας του Νέου Δημοτικού Νεκροταφείου Δήμου Αχαρνών

ΤΕΛΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Άρθρον 17ον

Α)Το Δικαίωμα για την παραχώρηση τάφου προς σύσταση διαδοχικού ταφείου διαρκούς χρήσης ορίζεται ως εξής:

ΔΗΜΟΤΕΣ

1.Ζώνη Α      7.336,75€

2.Ζώνη Β      5.135,73€

3.Ζώνη Γ       4.402,05€

 

Β)Το Δικαίωμα ταφής νεκρού σε Οικογενειακό Τάφο ορίζεται ως εξής:

ΔΗΜΟΤΕΣ

 1. Πολυτελείας   211 €
 2. Ζώνη Α          176 €
 3. Ζώνη Β          158 €
 4. Ζώνη Γ           141 €

ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ

 1. Πολυτελείας  422 €
 2. Ζώνη Α          352 €
 3. Ζώνη Β          316 €
 4. Ζώνη Γ           282 €

 

Γ)Το Δικαίωμα ταφής νεκρού σε τάφους τριετούς χρήσεως ορίζεται ως εξής:

ΔΗΜΟΤΕΣ

 1. Όλες οι ζώνες       106 €

ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ

 1. Όλες οι ζώνες      352  €

Τα παραπάνω ποσά των περιπτώσεων Β & Γ προσαυξάνονται κατά ποσό 200€ όταν η ταφή γίνεται Κυριακή ή νόμω εξαιρετέα αργία

Δ) 1. Το Δικαίωμα Ιεροπραξίας για ταφή σε τάφο τριετούς χρήσης ορίζεται ως εξής:

ΔΗΜΟΤΕΣ

                                                58,69€

ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ

                                                73,36€

2. Το Δικαίωμα Ιεροπραξίας για ταφή σε τάφο διαρκούς χρήσης ορίζεται ως εξής:

ΔΗΜΟΤΕΣ

                                                58,69€

ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ

                                                73,36€

Ε) Το Δικαίωμα κατασκεύης Τάφου τριετούς χρήσης ορίζεται ως εξής:

ΔΗΜΟΤΕΣ

                                    176 €

 

ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ

                                    264 €

ΙΓ)Το Δικαίωμα Ανακομιδής (εκταφή) Οστών από τάφους τριετούς χρήσης και οικογενειακούς ορίζεται ως εξής:

ΔΗΜΟΤΕΣ

                        44€/εκταφή

ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ

                                    85€/εκταφή

Έτος Ταφές σε τριετείς Έσοδα Ταφές σε οικογενειακούς Έσοδα Εκταφές σε τριετείς Έσοδα
2008 285 30.210 128 18.048 237 10.428
2009 335 35.510 167 23.547 147 6.468
2010 319 33.814 154 21.714 157 6.908
2011 353 37.418 158 22.278 254 11.176

Αυτά τα ποσά έπρεπε να έχουν εισπραχθεί από το δήμο Αχαρνών με βάση την υπόθεση ότι δεν υπήρξαν ετεροδημότες  και οι ταφές έγιναν για τις μικρότερες κατηγορίες τάφων.

Το έτος 2008, όπως προκύπτει από τον προϋπολογισμό του 2009 του δήμου Αχαρνών  καταχωρούνται στον κωδικό 0411 1.295.245,55 € που με τιμή τάφου Γ΄κατηγορίας με 3.700 € τιμή αγοράς προκύπτει ότι το 2008 πωλήθηκαν 350 τάφοι τριετούς ταφής. Στον προϋπολογισμό του 2008 δεν υπάρχει άλλος κωδικός ως έσοδο για το νεκροταφείο. Τη διαχείριση την έκανε η ΔΕΝΔΑ, αλλά στον ισολογισμό του 2008 της ΔΕΝΔΑ δεν αναγράφονται έσοδα  από είσπραξη τελών,(δικαιώματα ταφής- εκταφής, ιεροπραξιών, κλπ) . Ένα ποσό από ταφές και εκταφές που ανέρχεται το 2008 στο ποσό των 58.686 € δεν αναγράφεται πουθενά!!

       

Το έτος 2009 όπως φαίνεται στον προϋπολογισμό του 2010, μετά από δημοσιεύματά μου έγινε ανάλυση των κωδικών στο 041. Εκεί όμως αναγράφονται έσοδα από πώληση τάφων! Ήταν το μόνο που έκανε η περίοδος Φωτιάδη!!

Όπως φαίνεται το 2009 πουλήθηκαν άλλοι 170 τάφοι!! Τα έσοδα από διαχείριση του νεκροταφείου από μερικά τέλη (ταφής – εκταφής) 65.525 € δεν φαίνονται στον ισολογισμό  του 2009 της ΔΕΝΔΑ

       

Το έτος 2010, όπως φαίνεται στον προϋπολογισμό του 2011 πουλήθηκαν 178 τάφοι (657.309/3700).

Τα τέλη από ταφές  το έτος 2010 ανέρχονται στο ποσό των 55.528 €. Διαχειριστής της ΔΕΝΔΑ μέχρι αρχές Ιουλίου 2010 και της Επενδυτικής Αχαρνών μέχρι 31/12/2010 (Τυπικά μέχρι το Μάρτιο του 2012) ήταν ο Σπύρος Σαββίδης. Ως έσοδα από τέλη ταφής  στο 2010 εγγράφονται 36.651 €. Ως έσοδα από τέλη εκταφής αναγράφεται το ποσό των 3.260 €, ενώ με τους παραπάνω μέτριους υπολογισμούς ανέρχεται σε 6.908 €.

Η διαφορά των (18.877 € + 3.648) πως δικαιολογείται; Υπάρχουν παραστατικά που να την δικαιολογούν;

Να έρθουμε τώρα και στη νέα δημοτική Αρχή. Με τους ίδιους υπολογισμούς στον προϋπολογισμό του 2012  φαίνονται έσοδα από δικαίωμα ενταφιασμού 53.751 € αντί του ποσού των 59.696 € που προκύπτουν από τον ανωτέρω πίνακα και μάλιστα με τιμές μικρότερες των πραγματικών, δεδομένου ότι αυξήθηκε το δικαίωμα ενταφιασμού  από 106 € σε 110 € και τριπλασιάστηκε σε ετεροδημότες.

Για εκταφές αναγράφεται ως έσοδο το 2011 το ποσό των 6.721 €, ενώ στον ανωτέρω πίνακα υπολογίζεται σε 11.176 €.  Αυτές οι διαφορές πως δικαιολογούνται;

Αυτά είναι σχόλια για το πρώτο μέρος της εισήγησης την κυρίας Χριστοπούλου που αναφέρθηκε στο νεκροταφείο.

Σε επόμενη ανάρτηση το δεύτερο μέρος για τα «έργα και ημέρες» της Επενδυτικής Αχαρνών επί της προεδρίας της.

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Ντούρος) | Leave a Comment »