Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Διαφημιστικές πινακίδες

Posted by koszig στο 2 Ιουλίου 2013

Για τις διαφημιστικές πινακίδες έχει γίνει πολύς λόγος γενικά και ειδικά στο δήμο μας.

Υπάρχει ο βασικός νόμος για τις διαφημίσεις, Ν. 2946/2001, που αναφέρεται και στο άρθρο 11 του νόμου 2696/1999 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας)

Υπάρχουν δύο κατηγορίες πινακίδων.

Α. Πινακίδες Επιγραφών Καταστημάτων

Επιτρέπεται να τοποθετούνται ή να λειτουργούν επιγραφές που αναφέρονται στην επωνυμία ή σε άλλο σημείο ή τίτλο επιχείρησης που λειτουργεί παρά την οδό.

Οι πινακίδες αυτές δεν πρέπει να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στους χρήστες της οδού ή να επηρεάσει με οποιονδήποτε τρόπο την κυκλοφορία. Για το λόγο αυτό η διάταξη αυτή είναι στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, αφού σχετίζεται με την ασφάλεια οδηγών και πεζών.

Νόμος 2696_1999 ΚΟΚ

Αυτές οι πινακίδες επιτρέπεται σε οδούς, με όριο ταχύτητας μέχρι 70 χιλιόμετρα/ώρα ,να τοποθετούνται πινακίδες παράλληλα στο δρόμο και μέχρι τη ρυμοτομική γραμμή.

• Ρυμοτομική Γραμμή είναι το όριο διαχωρισμού των οικοδομήσιμων, κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων από το οδικό δίκτυο.
• Ρυμοτομική γραμμή τοποθετείται στο τέλος του σχεδίου για να καθορίσει το πλάτος της τελευταίας οδού και το τέλος του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.
• Το οδικό δίκτυο εκφράζεται μόνο με ρυμοτομικές γραμμές και χωρίς διαστάσεις
• Όταν η απόσταση μεταξύ ρυμοτομικής και οικοδομικής γραμμής είναι μηδενική σημειώνεται μόνο η οικοδομική.(κόκκινη γραμμή)
• Η ρυμοτομική γραμμή σχεδιάζεται με πράσινη συνεχή γραμμή

Ρυμοτομική γραμμήΕπομένως, σύμφωνα με το νόμο, επιγραφές που προσδιορίζουν την επιχείρηση μπορούν να τοποθετούνται στην πρόσοψη του καταστήματος ή της επιχείρησης μέχρι το πεζοδρόμιο παράλληλα στο δρόμο.

Β. Διαφημιστικές πινακίδες.

Είναι οι πινακίδες που διαφημίζουν επιχειρήσεις, προϊόντα ή δραστηριότητες. Για αυτές ισχύουν:

Νόμο2 2946_2001 Υπαίθρια διαφήμιση

Κανονισμός προδιαγραφών για διαφημιστικές πινακίδες

Στο νόμο 2946 στο άρθρο 2 καθορίζονται οι χώροι που απαγορεύεται η υπαίθρια διαφήμιση. Στο άρθρο 3 καθορίζεται που επιτρέπεται να τοποθετούνται διαφημιστικές πινακίδες.

Στο άρθρο 4 καθορίζονται οι όροι για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης. Υπεύθυνος για τη χορήγηση αδείας είναι ο δήμος και πρέπει να καθοριστούν τέλη διαφήμισης με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Ο κανονισμός των προδιαγραφών για τις διαφημιστικές πινακίδες καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Με την αρ. 282/6-10-2011 απόφασή του το δημοτικό συμβούλιο καθόρισε τους χώρους και τους τύπους των διαφημιστικών πινακίδων.

2293 Χώροι διαφημιστικών πινακίδων Πινακίδες Πύργοι

Αυτές τις πινακίδες έπρεπε να φτιάξει ο δήμος Αχαρνών σύμφωνα με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που έπρεπε να εφαρμόσει ο δήμαρχος. Τις είδατε πουθενά αυτές τις πινακίδες;

Προβλήματα με τις διαφημιστικές πινακίδες υπήρξαν και με την προηγουμένη δημαρχία Φωτιάδη, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Ενώ αυτά συνέβαιναν στο δήμο Αχαρνών, στον Άρειο Πάγο έβγαινα εγκύκλιοι μετά από παράπονα πολιτών.

Εισαγγελία Α.Π. Εγκ. 3, 2008

Εισαγγελία Α.Π. Εγκ. 9, 2009

Τροχαία, Αρχηγείο Αστυνομίας 2010

Στο έγγραφο αυτό μεταξύ άλλων αναφέρεται:

Σύμφωνα με- την πρόσφατη Εγκύκλιο του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου (δ) σχετικό, η οποία σας κοινοποιήθηκε με τη (γ) σχετική, η τοποθέτηση πινακίδων και παραμονή επιγραφών στο οδικό δίκτυο της Χώρας, κατά παράβαση των οικείων διατάξεων που προβλέπουν τις προϋποθέσεις του επιτρεπτού της τοποθέτησης τους, αποτελεί διαρκές έγκλημα και εφόσον διαρκεί η τέλεση του εγκλήματος αυτού, είναι αυτόφωρο και ως εκ τούτου είναι επιβαλλόμενη η σύλληψη και παραπομπή των υπαιτίων στο πλαίσιο της αυτοφώρου διαδικασίας ενώπιον του αρμοδίου εισαγγελέα Πλημ/κών.

και σε άλλο σημείο αναφέρει:

Ζητήσετε ακριβή στοιχεία του υπευθύνου ή-υπεύθυνων από τους οικείους Δήμους, εναντίον των οποίων θα εφαρμόζεται κάθε φορά η αυτόφωρη διαδικασία, σύμφωνα με την παρούσα και τη (δ) σχετική. Η διαδικασία αυτή θα εφαρμόζεται σύμφωνα με τα διατασσόμενα εναντίον συγκεκριμένων προσώπων-ποινικά υπευθύνων, μετά από προηγούμενη αναφορά – συνεννόηση με τις εισαγΥελικές αρχές, με την επιφύλαξη των οριζομένων στις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 2218/1994 (Α’90) σύμφωνα με τις οποίες·γ.,α πλημμελήματα που διαπράττονται από αιρετά όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή εξαιτίας αυτών, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 417-419 του Κ.Π.Δ.

Το ίδιο έτος το Υπουργείο Εσωτερικών Διεύθυνση Οικονομικών ΟΤΑ με εγκύκλιό του ζητάει την «Καταγραφή και έλεγχος της κατάστασης από τις ελεγκτικές υπηρεσίες ΟΤΑ και Περιφερειών – Επιβολή κυρώσεων«.

egiklios6969_10_F17964

Το έτος 2011 το Υπουργείο Εσωτερικών Διεύθυνση Οικονομικών ΟΤΑ με εγκύκλιό του ζητάει την αφαίρεση παράνομων υπαίθριων διαφημίσεων

Αφαίρεση παράνομων υπαίθριων διαφημίσεων 2011

Το έγγραφο αυτό απευθύνεται κατά πρώτον στο δήμαρχο και τη Δημοτική Αστυνομία.

Επειδή φαίνεται ότι δεν έγινε τίποτα από τη δημοτική Αρχή ο κ. Θεοδωρόπουλος, που ο γιος του σκοτώθηκε με μηχανάκι πέφτοντας πάνω σε διαφημιστική πινακίδα που ήταν στο πεζοδρόμιο, ζήτησε εφαρμογή των νόμων από το Τμήμα Τροχαίας της Νέας Ιωνίας.

Έγγραφο Τροχαίας Ν. Ιωνίας 2013

Με το έγγραφο αυτό η Τροχαία ζητάει από τη Δημοτική Αστυνομία να προβεί σε αυτόφωρες συλλήψεις για παράνομες υπαίθριες διαφημίσεις και να ενημερωθεί ο καταγγέλλων!!

Αυτά λένε οι νόμοι, αυτά ο Άρειος Πάγος, το Υπουργείο Εσωτερικών, Το Αρχηγείο της Αστυνομίας, η Αρμόδια Διεύθυνση Τροχαίας. Εντελλόμενοι για την εφαρμογή των νόμων, ο Δήμαρχος  και η Δημοτική Αστυνομία.

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Γκίκας και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος έδωσαν εντολή στη Δημοτική Αστυνομία.

Η Δημοτική Αστυνομία ενημέρωσε τους ενδιαφερόμενους και μετά από λίγες ημέρες άρχισε να εφαρμόζει τους νόμους και τις εγκυκλίους, χωρίς να έχει προχωρήσει σε αυτόφωρες διαδικασίες.

Η συνέχεια στην επόμενη ανάρτηση

Ένα Σχόλιο to “Διαφημιστικές πινακίδες”

 1. ανώνυμος said

  Σχετικώς με την ανωτέρω ανάρτησή σας και γενικότερα με το θέμα που έχει προκύψει με τις επιγραφές-διαφημιστικές πινακίδες είναι γνωστό (ή μάλλον γνωστό) πως η τοποθέτησή τους διέπεται από τους Ν. 2946/01, Ν. 2696/99 και με εξουσιοδότηση της πρώτης πρέπει να τηρούνται οι ΚΥΑ 52138/03 και η 38110/02.
  Η νομοθεσία των υπαίθριων διαφημίσεων είναι αρκετά μεγάλη περιλαμβάνοντας νόμους, εγκυκλίους και υπηρεσιακά έγγραφα πέραν των ανωτέρω που πολλές φορές η κατανόησή τους είναι εξαιρετικά δύσκολη και λογικό να μην μπορεί να την γνωρίζει ακόμα και ένας διπλωματούχος μηχανικός ή πόσο μάλλον ένας ιδιοκτήτης καταστήματος ή γενικότερα ο απλός πολίτης.

  Δεν έχω σκοπό να τοποθετηθώ πολιτικά επί του ζητήματος καθώς αρμόδιο είναι το δημοτικό συμβούλιο ούτε να ξεφύγω της αναρτήσεώς σας, όμως για περαιτέρω συμπλήρωση αυτής υπάρχει το υπ’ αριθ. 48900/28-9-10 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με το οποίο γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ των επιγραφών και των διαφημίσεων.
  Ειδικότερα ως επιγραφές ορίζονται οι πινακίδες που αναρτώνται ή προσαρτώνται σε τοίχους, προθήκες και θύρες καταστημάτων, γραφείων ή κατοικιών, με σκοπό να προσδιορίσουν τη θέση, τη διεύθυνση, την ιδιότητα ή την επαγγελματική δραστηριότητα φυσικών προσώπων ή την επωνυμία και το αντικείμενο δραστηριότητας ενώσεων φυσικών προσώπων ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που εκτελούν εργασίες στους χώρους αυτούς.
  Όλες οι άλλες πινακίδες που τοποθετούνται σε άλλους χώρους πέραν των όψεων των καταστημάτων όπως πρασιές, έμπροσθεν των καταστημάτων αντιμετωπίζονται ως διαφημιστικές που σημαίνει έκδοση άδειας τοποθέτησης διαφημιστικές πινακίδας και καταβολή τέλους διαφήμισης.
  Η ΚΥΑ που ορίζει τις προδιαγραφές για την τοποθέτηση επιγραφών στα κτίρια είναι η ΚΥΑ 38110/2002 και όχι η 52138/03 για την οποία ο Δήμος Αχαρνών έχει ψηφίσει την 282/2012 απόφαση Δ.Σ. όπως ορθώς αναφέρεται.

  Υ.Γ. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ και να προσθέσω κάτι περισσότερο, σκεφτείτε όμως τι διαφορετική εικόνα θα είχε η πόλη μας αν όλοι οι επαγγελματίες συμφωνούσαν σε ενιαίες και καλαίσθητες κατασκευές ομοίου τύπου και υλικών κατασκευής και πόσο διαφορετική εικόνα θα είχαn τα ίδια τα μαγαζιά και οι δρόμοι της ή σε τελική ανάλυση αν συμφωνούσαν όλοι να μην υπήρχε καμία κατασκευή πέραν των προσόψεων των καταστημάτων.

  Νομίζω πως αν αφήσουμε για λίγο στην άκρη τους εγωισμούς, την «καραμέλα» της κρίσης (που μας έχει στην κυριολεξία διαλύσει) και βελτιώσουμε λίγο την νοοτροπία μας μπορούμε να χαρούμε μια πόλη καλύτερη και πάνω από όλα πιο ανθρώπινη.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: