Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Πως ελέγχονται οι Ανώνυμες Εταιρείες!!

Posted by koszig στο 24 Νοεμβρίου 2014

Οι ανώνυμες εταιρείες είναι είτε ιδιωτικές, είτε εξαρτώμενες από Νομικά Πρόσωπα (όπως για παράδειγμα  οι ανώνυμες εταιρείες του δήμου ή του Κράτους) ή επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, όπως π.χ. η ΔΕΗ και η ΕΥΔΑΠ).

Ο έλεγχος της διαχείρισης των επιχειρήσεων γίνεται με απολογισμούς που συντάσσουν ορκωτοί λογιστές.

Στις ιδιωτικές ανώνυμες εταιρείες, όπου μέτοχοι είναι ιδιώτες, η σωστή διαχείριση ενδιαφέρει τους μετόχους και σε αυτούς, οι ορκωτοί λογιστές που κάνουν τους ελέγχους,  δίνουν «λογαριασμό» για τα πεπραγμένα.

Σε μερικές περιπτώσεις που ιδιωτικές ανώνυμες εταιρείες διαχειρίζονται και δημόσια, ιδιωτικά και ευρωπαϊκά κονδύλια οι ορκωτοί ελεγκτές πρέπει να κάνουν σωστά τη δουλειά τους και το αποτέλεσμα της έρευνας να δίνει τεκμηριωμένες απαντήσεις για τη σωστή διαχείριση των χρημάτων που προέρχονται από κρατικές συνεργασίες.

Αυτονόητο είναι, οι μέτοχοι της εταιρείας να μην έχουν επαγγελματικές σχέσεις ή συναλλαγές άμεσες ή έμμεσες με εκείνους που κάνουν τους ελέγχους και δημοσιεύουν τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων.

Είναι όμως τα πράγματα έτσι;

Η Ανώνυμη εταιρεία ΚΕΚ ΑΙΑΣ.Α.Ε. είναι ιδιοκτησίας στην πραγματικότητα το Νικόλαου Κρημνιανιώτη.

Αλλαγή Δ.Σ. 2013

Στο ΚΕΚ ΑΙΑΣ η διοίκηση το έτος 2013 ήταν:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την Ανωτέρω Γενική Συνέλευση [μετά την αποδοχή παραιτήσεων και έγκριση αντικαταστάσεων α) του Σκαλαίου Γεωργίου από την Μπρανίκα Βασιλική και της Βάνα Φρόσως από την Κονταράτου Μαρία που έγιναν την 28/12/2012 και β) του Κρημνιανιώτη Αθανασίου από την Κρημνιανιώτη Μαρία που έγινε την 31/12/2012], το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την 31/12/2017,
συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:
1. Κρημνιανιώτης Νικόλαος του Περικλή και της Μαρίας, ιδιωτικός υπάλληλος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Μπρανίκα Βασιλική (Βίκυ) του Ιωάννη και της Αθηνάς, ιδιωτική υπάλληλος,  Αντιπρόεδρος ΔΣ
3. Αλυφαντή Αντωνία του Κυριάκου, ιδιωτική υπάλληλος,  Μέλος
4. Μαρία Κρημνιανιώτη του Νικολάου και της Χριστίνας, ιδιωτική υπάλληλος,  Μέλος

Το έτος 2013 ο Νικόλαος Κρημνιανιώτης ήταν γενικός γραμματέας του δήμου Αχαρνών, δημοτικός υπάλληλος σύμφωνα με το άρθρο 161 του κώδικα δημοτικών υπαλλήλων (Ν. 4584?2007)

Η Αντωνία Αλυφαντή ήταν Λογίστρια στην Εταιρεία ΚΕΚ ΑΙΑΣ Α.Ε. το έτος 1/1/2012-31/12/2012  και μέλος του Δ.Σ. από 8/2/2010 μέχρι σήμερα!!!

Η Αλυφαντή Αντωνία ήταν λογίστρια και σε άλλη εταιρεία του κ. Κρημνιανιώτη.

KGC.Ισολογισμός 2008

Στο διοικητικό Ανώνυμης Εταιρείας ο μεγαλομέτοχος έχει δικαίωμα να ορίζει τη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου.

Η γενική συνέλευση της Α.Ε., δηλαδή ο μεγαλομέτοχος, ορίζουν τους ορκωτούς λογιστές.

Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του ΚΕΚ ΑΙΑΣ Α.Ε. ορίστηκαν το 2011:

KEK MIT Ορισμος Ελεγκτών 2011 αΗ Βάνα Ευφροσύνη (Φρόσω) φαίνεται να αντικαθίσταται το 2013 από άλλο άτομο ως μέλος  στο Δ.Σ. της ΚΕΚ ΑΙΑΣ Α.Ε. Η Βάνα Φρόσω ήταν διορισμένο μέλος του Δ.Σ. του ΚΕΚ ΑΙΑΣ από τις 8/2/2010!! Η Βάνα Φρόσω ορίστηκε στις 30/10/2010 να κάνει έκθεση διαχείρισης για το διάστημα 1/7/2009-30/6/2010, δηλαδή για ένα διάστημα έκανε έλεγχο ενώ ήταν μέλος της διοίκησης!!

Ο Αβδάλας Γεώργιος υπήρξε ορκωτός λογιστής να ελέγξει τις καταστάσεις του ΚΕΚ ΑΙΑΣ Α.Ε. για το διάστημα 1/7/2009-30/6/2010.

Στις 04-11-2011 η Περιφέρεια Πελοποννήσου  ανέθεσε για  ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της υπό σύσταση εταιρείας «ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΤΡΟΦΙΑ Α.Ε.»,  σε ίδρυση μονάδας εκτροφής και εμπορίας νωπών σαλιγκαριών (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 014.9), στο τ.δ. Αριοχωρίου, Δ.Ε. Άριος, του δήμου Καλαμάτας, του Νομού Μεσσηνίας, συνολικής δαπάνης εξακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (660.000,00€), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3299/2004 & του Ν.3908/2011.

456Α7Λ1-ΔΙ6-ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΤΡΟΦΙΑ Α.Ε.

Στην απόφαση αυτή μεταξύ άλλων αναφέρεται:

Πίνακας μελών

Οι ανωτέρω ορκωτοί λογιστές, Γ. Αβδάλας και Ε. Βάνα, έκαναν και έλεγχο των λογιστικών καταστάσεων, (5/5/2011), για την άλλη εταιρεία του Ομίλου Κρημνιανιώτη ΚΕΚ ΜΙΤ Α.Ε.

KEK MIT Ορισμός ελεγκτών 2010

Για το έτος 2012 ο έλεγχος  των οικονομικών καταστάσεων αποφασίστηκε από το μεγαλομέτοχο του ΚΕΚ ΑΙΑΣ να γίνει από τους Παπαγιάννη Δημήτριο του Ιωάννη και Κώτη Γεώργιο του Ανδρέα.

Λογιστικός έλεγχος 2013 Παπαγιάννης – Κώτης

 

 

Travel Know How

ceb5cf84ceb1ceb9cf81ceb9cebacf8c

Οι κύριοι Δημήτριος Παπαγιάννης και Νικόλαος Κρημνιανιώτης ήταν συνεταίροι από τις 22/10/2007 στην ανωτέρω εταιρεία Tr@vel Know – How!!

Τα έτη 2012-2014 το ΚΕΚ ΑΙΑΣ Α.Ε. εκτελούσε προγράμματα κατάρτισης  επιδοτούμενα από κρατικούς φορείς.

Σχετικά με τους ορκωτούς ελεγκτές υπάρχει το Προεδρικό Διάταγμα 226/1992 που σε αυτό αναφέρονται και οι ευθύνες των ορκωτών ελεγκτών:

Ευθύνες Ορκωτών Λογιστών

Σχετικά με τον Γεώργιο Αβδάλα είναι η αξιόλογη παρουσία του στα δημόσια πράγματα, πέρα από τη συμμετοχή του σε εταιρεία σχετική με σαλιγκαροτροφεία, και τη συμμετοχή του σε επιχειρηματικές δραστηριότητες στο Κουρδιστάν – Ιράκ, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ). H κύριa απασχόληση του είναι στο Υπουργείο Εργασία μέσω της ΜΟΔ Α.Ε. με την ιδιότητα του υπαλλήλου.

Στα Προγράμματα ΕΣΠΑ, (κλικ εδώ), θέση έχει και ο Γεώργιος Αβδάλας.

Equal 230Στα προγράμματα που εγκρίθηκαν στην Περιφέρεια Αττικής είναι και το:

Equal

με πρόσληψη με πεντάμηνο  στο δήμο Αχαρνών 230 ανέργων. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία που θα μας απασχολήσει σε επόμενη ανάρτηση.

Αυτά προς το παρόν. Να έχουμε κάτι να διαβάσουμε να περνάει η ώρα!!

 

Χωρίς άλλα λόγια. Προς το παρόν

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: