Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 27 Δεκεμβρίου 2014

Επιτέλους, στη ΔΗΦΑ θα γίνουν σοβαρές επικοινωνιακές μελέτες !!

Posted by koszig στο 27 Δεκεμβρίου 2014

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών (ΔΗ.Φ.Α.) της 1/12/2014 συζητήθηκε ως έκτακτο θέμα:

«Έγκριση εκτέλεσης εργασιών δημόσιων σχέσεων και επικοινωνίας»

Στην εισήγηση του προέδρου της ΔΗ.Φ.Α. αναφέρεται:

Η Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών (ΔΗ.Φ.Α.) θέτει στο επίκεντρο του σχεδιασμού και των υπηρεσιών της τον Άνθρωπο σε όλες τις φάσεις της ζωής του. Οι νέες κοινωνικές συνθήκες όπως τείνουν να παγιωθούν λόγω της οικονομικής ύφεσης, καθιστούν αναγκαία την ανάπτυξη κοινωνικών πολιτικών που ενσωματώνουν τις ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού όπως είναι τα παιδιά, οι νέοι και τα άτομα τρίτης ηλικίας.

Στο πλαίσιο αυτό, και για το λόγο ότι δεν διαθέτει η ίδια εξειδικευμένο προσωπικό με γνώσεις δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας, για την κάλυψη αναγκών που προκύπτουν, κρίνεται αναγκαία η ανάθεση εργασιών για τη διάδοση των κοινωνικών πολιτικών μέσω της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των δημοτών, κατοίκων, επαγγελματιών και σχολικών κοινοτήτων όλων των ζητημάτων που αφορούν:

α) βοήθεια και φροντίδα ατόμων τρίτης ηλικίας,

β) προαγωγή του αθλητισμού,

γ) παιδικοί σταθμοί.

Θα παραδοθούν τρεις μελέτες – στρατηγικά reports που θα περιλαμβάνουν:

  • Κατάρτιση πλάνου επικοινωνιακής στρατηγικής
  • Προσδιορισμός και ανάλυση στοχοθετούμενων κοινών
  • Προσδιορισμός στόχων επικοινωνίας
  • Δημιουργία κεντρικών μηνυμάτων
  • Κατάλογο με προτεινόμενες ενέργειες

Το κόστος παροχής των υπηρεσιών ανέρχεται στις 19.600€ (χωρίς ΦΠΑ). Η εκτέλεση της εργασίας θα πρέπει να ολοκληρωθεί στις 30/06/2015, οπότε θα πρέπει να παραδοθούν όλες οι μελέτες- στρατηγικά reports. Η διάρκεια του έργου θα έχει διάρκεια έξι (6) μηνών.

Αυτές τις ελλείψεις σε ενέργειες  έπρεπε να γίνουν από εξειδικευμένο προσωπικό που δεν υπήρχε στη ΔΗΦΑ. Το διοικητικό συμβούλιο έκρινε  ότι ήταν αναγκαία η συνεργασία με επικοινωνιολόγο για να καταρτίσει πλάνο επικοινωνιακής στρατηγικής για τη βοήθεια και φροντίδα ατόμων τρίτης ηλικίας, να προσδιορίσει και να αναλύσει το στοχοθετούμενο κοινό, δηλαδή τα άτομα της τρίτης ηλικίας, να κατηγοριοποιήσει το στοχοθετούμενο κοινό, δηλ. άνδρες, γυναίκες, άτομα με ειδικές ανάγκες τρίτης ηλικίας και να προσδιορίσει τους τρόπους επικοινωνίας, δηλαδή η ενημέρωση για φροντίδα στο σπίτι και συμμετοχή στα ΚΑΠΗ να γίνεται μέσω ανακοινώσεων σε εφημερίδες, τηλεοπτικά μέσα, ιντενετ, e-mail. Να δημιουργήσει κεντρικά μηνύματα, όπως η συμμετοχή στο ΚΑΠΗ ξανανιώνει τους γέρους, στις εκδρομές αλλάζει η διάθεσή τους κ.λ.π.

Αντίστοιχες μελέτες θα γίνουν για τους παιδικούς σταθμούς και την προαγωγή του αθλητισμού.

Αμοιβή για τις μελέτες που θα κρατήσουν 6 μήνες θα στοιχίσουν στη ΔΗ.Φ.Α. 19.600 € ή 3.267 € το μήνα!!

Οι μελέτες σε αντίστοιχες περιπτώσεις δεν υπερβαίνουν συνολικά τις 50 σελίδες.!!

Τέτοιες μελέτες προσφέρομαι να τις κάνω με κόστος 5.000 € με την αμοιβή μου να εκχωρηθεί στα κοινωνικά συσσίτια ή το Κοινωνικό Παντοπωλείο.

Στην απόφαση του δημοτικού συμβουλίου της ΔΗΦΑ

60ΛΠΟΞΤΩ-ΥΨΒ Απόφαση Δ.Σ. για επικοινωνιολόγο

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών”, εισηγείται το 3ο έκτακτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σχετικά με την έγκριση εκτέλεσης εργασιών δημόσιων σχέσεων και επικοινωνίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. του 28/80.

Το ανωτέρω Π.Δ. αναφέρεται «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως»

Π.Δ. 28_1980

Όλο το κείμενο του διατάγματος αναφέρεται σε μελέτες και προμήθειες δημοσίων έργων!!

ΠΔ 28_80 1

Είναι φανερό ότι η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στηρίζεται στην επίκληση λάθος διάταξης, γιατί το Π.Δ. 28/80 αναφέρεται σε μελέτες εκτέλεσης έργων και όχι επικοινωνιακές μελέτες.

Η προηγούμενη δημοτική Αρχή τακτοποιούσε δαπάνες που δε μπορούσαν να καλυφθούν από το δήμο με αναθέσεις της διοίκησης της Επενδυτικής.

Σε Καλλικρατικό δήμο της περιφέρειας ο δήμαρχος  κάλυψε οικονομικές υποχρεώσεις που δημιούργησε για επικοινωνιακή προβολή την προεκλογική περίοδο με απευθείας αναθέσεις από τη διοίκηση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης!! Ίσως γιατί η μέθοδος πληρωμής βρόμαγε.

Ο νέος πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΗΦΑ οφείλει να ξεκαθαρίσει τη θέση του. Θα ικανοποιήσει την πρόθεση απευθείας ανάθεσης ή θα ζητήσει την ακύρωση της απόφασης.

Αυτό θα είναι το πρώτο δείγμα γραφής στη νέα του θέση.

 

Σε αντίστοιχες περιπτώσεις παλαιότερα έλεγαν:

Με το νόμο ή με τον αφέντη;

 

 

 

 

Posted in ΔΗΦΑ | Leave a Comment »