Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Αμφικτυονία, να είμαστε ή να μην είμαστε μέσα;

Posted by koszig στο 8 Ιανουαρίου 2015

Τρεις μήνες πέρασαν από προηγούμενη ανάρτηση σχετική με την Ε.Ο.Ε.Σ. Αμφικτυονία, (κλικ εδώ).

Στις 14/11/2014 συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο για να αποφασίσει, μεταξύ άλλων θεμάτων και για την

4. Εκλογή τριών (3) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκπροσώπηση του Δήμου Αχαρνών στην Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας, «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ Αδελφοποιημένων Πόλεων και Περιοχών της Μεσογείου» που θα λάβει χώρα στις 5 Δεκεμβρίου 2014 στην Αθήνα.

Για για την συνεδρίαση υπήρχε μια τυπική εισήγηση από την αρμόδια υπηρεσία.

2292 Εισήγηση για την Αμφικτυονία

Στην εισήγηση επιγραμματικά αναφέρεται ο σκοπός της Αμφικτυονίας:

Κύριος στόχος του «Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ» είναι η διαβίωση των λαών της Μεσογείου σε περιβάλλον διαρκούς ειρήνης και αειφόρου ανάπτυξης, οικονομικά αποτελεσματικής, κοινωνικά δίκαιης και περιβαλλοντικά βιώσιμης, με συνοχή και ασφάλεια των περιοχών τους.

Αυτή είναι η συνεδρίαση στο δημοτικό συμβούλιο για το θέμα της εκλογής αντιπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της Αμφικτυονίας.

—————

Η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, προφανώς ταλαιπωρημένη από τη μέχρι εκείνη τη στιγμή συνεδρίαση, δεν διάβασε ούτε την εισήγηση!! Αρκέστηκε να προχωρήσει στην εκλογή τριών εκπροσώπων. Όπως είπε είναι ο δήμαρχος, ένας εκπρόσωπος από την πλειοψηφία και ένας από τη μειοψηφία.

Στη συνέχεια έκαναν φανερή ψηφοφορία, όλοι για όλους. Τον υποψήφιο από την πλειοψηφία τον ψηφίζουν όλοι!! Ακολουθεί ονομαστική ψηφοφορία για την ψήφιση εκπροσώπου από τη μειοψηφία. Ψηφίζουν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι.

Αυτή είναι η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την εκλογή των εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της Αμφικτυονίας.

2292 Εκλογή εκπροσώπων για την Γενική Συνέλευση στην Αμφικτυονία 2014

Αυτό είναι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

Ακολουθεί ονομαστική ψηφοφορία και οι προτεινόμενοι υποψήφιοι έλαβαν.

 Iωάννης Κασσαβός (Δήμαρχος) ομόφωνα.

Ρούσσας Κων/νος  (Δημοτικός Σ/λος) ομόφωνα.

Ντούρος Σωτήριος (Δημοτικός Σ/λος) έλαβε 13 ψήφους υπέρ–15 κατά–3 λευκά.

Γιαμαρέλος Γεώργιος (Δημοτικός Σ/λος) έλαβε 25 ψήφους υπέρ–5 κατά–1 λευκό

 Κατόπιν το λόγο παίρνει ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κατάρας Αναστάσιος και δηλώνει στο Σώμα ότι αποσύρει την υποψηφιότητά του.

Από τη διαδικασία που ακολουθήθηκε φαίνεται καθαρά ότι με τον τρόπο που έγινε η εκλογή του μέλους της μειοψηφίας δεν ο κατ΄αναλογία τρόπος για την εκλογή του εκ της μειοψηφίας προερχόμενου αντιπροέδρου του δημοτικού συμβουλίου, δηλαδή ο εκπρόσωπος προέρχεται από την μειοψηφία και και εκλέγεται από αυτή.

Αυτή τη διαδικασία ακολούθησε η προηγούμενη δημοτική Αρχή υπό το Σωτήρη Ντούρο.

4ΑΓΞΩΨ8-Η Εκλογή αντιπροσώπων έτους 2011

Β) Εκλέγει εκπροσώπους στην Γενική Συνέλευση της « Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ.»
Τους εξής:
1) Δήμαρχο κο Ντούρο Σωτήρη
2) Φωτιάδη Παναγιώτη (Δημοτικό Σύμβουλο -επικεφαλής της Μείζονος μειοψηφίας )
3) Μπουζιάνη Νικόλαο (Δημοτικό Σύμβουλο – προέρχεται από την πλειοψηφία του Δ.Σ.)

Κανονικά η εκλογή το έτος 2014 έπρεπε να γίνει με μυστική ψηφοφορία για εκπρόσωπο της πλειοψηφίας από τους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας και τον εκπρόσωπο  της μειοψηφίας να γίνει εκλογή με μυστική ψηφοφορία από τους δημοτικούς συμβούλους της μειοψηφίας.

Η μυστική ψηφοφορία για να εκφράζεται ελεύθερα για πρόσωπα κάθε δημοτικός σύμβουλος είναι η πραγματική έκφραση δημοκρατικής διαδικασίας.

Δε μπορεί η πλειοψηφία, με αυτό τον απαράδεκτο τρόπο, να εκλέγει εκπρόσωπο της μειοψηφίας!!

Πέρα όμως από το νυν και τον πρώην αντιδήμαρχο οι δημοτικοί σύμβουλοι είχαν γνώσει για το τι είναι η Αμφικτυονία; Υπήρξε κανένα ενημερωτικό κείμενο ή ζητήθηκε από τον πρώην δήμαρχο να γίνει μια σύντομη ενημέρωση για τους σκοπούς της Αμφικτυονίας, για τη δράση της , για τα οφέλη που έχει ο δήμος από τη συμμετοχή τους σε αυτή;

Τελικά τα εκλεγέντα μέλη συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση της Αμφικτυονίας. Στο αμέσως επόμενο δημοτικό συμβούλιο που έγινε στις 23/12/2014 ο δήμαρχος  δεν έπρεπε να ενημερώσει τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για το τι συζητήθηκε στη γενική συνέλευση, αν έγιναν εκλογές για αλλαγές στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αμφικτυονίας; Και αν δεν το έκανε ο δήμαρχος από την πλειοψηφία δεν έπρεπε να  πει δυο κουβέντες ο εκπρόσωπος της μειοψηφίας;

Τελικά ποια ήταν τα αποτελέσματα από αυτή τη γενική συνέλευση;

Σύμφωνα με το καταστατικό της Αμφικτυονίας:

Καταστατικό της Αμφικτυονίας

10.2 Η Γ. Σ. του «ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ» αποτελείται από το σύνολο των εκπροσώπων των μελών της, οι οποίοι είναι υποχρεωτικά μόνον αιρετοί και εκλέγονται για όλη τη διάρκεια της Δημοτικής περιόδου, από το Συλλογικό όργανο του μέλους ως ακολούθως:

…………

Στη Γ.Σ συμμετέχουν πέραν των ανωτέρω και οι διατελέσαντες μέλη του Δ.Σ του «ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ», εφόσον έχουν τη ιδιότητα του αιρετού. Κάθε εκπρόσωπος διαθέτει στη Γ.Σ. μία ψήφο.

Αυτή τη διάταξη του καταστατικού φαίνεται ότι δεν είχε διαβάσει ο Σωτήρης Ντούρος, ταμίας μέχρι την στιγμή της εκλογής στο δημοτικό συμβούλιο, γιατί δε θα έμπαινε στη διαδικασία εκλογής εκ της μειοψηφίας και και να είχε μια εκλογική ήττα από την ψήφο των  συμβούλων της πλειοψηφίας, που τα αποτελέσματα ήταν γνωστά από προηγούμενες ψηφοφορίες.

Τελικά με αυτή τη διάταξη επιβίωσε «πολιτικά» ο Σωτήρης Ντούρος ως ταμίας του Δ.Σ. της Αμφικτυονίας, όπως φαίνεται ότι επιβιώνει και ο πρόεδρος της Αμφικτυονίας.

Δ.Σ. Αμφικτυονίας

Η ίδια εικόνα που φάνηκε στο δημοτικό συμβούλιο με την έλλειψη ενημέρωση για τους σκοπούς και τη δράση της Αμφικτυονίας παρατηρήθηκε και στην οικονομική επιτροπή της 24/9/2014.

—————

7ΕΕ6ΩΨ8-ΨΙΝ Συνδρομή στην Αμφικτυονία για το 2014

Η ετήσια εισφορά καθορίστηκε στο ποσό των 9.000 €. Πως η οικονομική Υπηρεσία υπολόγισε αυτό το ποσό; Σε προηγούμενη ανάρτηση το ποσό της ετήσιας εισφοράς είχε υπολογιστεί σε :  106.943*0,12 = 12.833,16 € (κλικ εδώ).  Πως προέκυψε το ποσό των 9.000 €. Ο ταμίας της Αμφικτυονίας (σημ: Σωτήρης Ντούρος) δεν κατάλαβε τίποτα;

Εκτός από αυτά υπάρχει και ένα σοβαρότερο θέμα,.

Υπάρχει λόγος να συμμετέχει ο  Δήμος Αχαρνών στην Αμφικτυονία;

Στόχοι της Αμφικτυονίας είναι :

— Κύριος στόχος του Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ είναι η διαβίωση των λαών της Μεσογείου σε περιβάλλον διαρκούς ειρήνης και αειφόρου ανάπτυξης, οικονομικά αποτελεσματικής, κοινωνικά δίκαιης και περιβαλλοντικά βιώσιμης, με συνοχή και ασφάλεια των περιοχών τους.

— Τα επιμέρους καθήκοντα και οι λειτουργικοί στόχοι του ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ που συνεισφέρουν στην επίτευξη της αποστολής του είναι τα εξής:
• Η κοινή δράση και συνεργασία μεταξύ των μελών της.
• Ο σεβασμός σε όλα τα επίπεδα των αρχών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης, της ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλλοντος.
• Η διευκόλυνση και την προαγωγή της διασυνοριακής, διακρατικής ή/και διαπεριφερειακής συνεργασίας, με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μεταξύ των μελών της.
• Η υλοποίηση προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε), μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ή/και του Ταμείου Συνοχής.
• Η υλοποίηση δράσεων εδαφικής συνεργασίας μεταξύ των μελών της με ή χωρίς την οικονομική συνεισφορά της Ε.Ε.
• Η συνεργασία με επιστημονικά κέντρα και ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα στις χώρες της Μεσογείου, με τους θεσμούς της Ε.Ε. και τους Διεθνείς Αυτοδιοικητικούς και μη οργανισμούς.
• Η ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών, προβολής και εφαρμογής επιτυχών πρακτικών μεταξύ των μελών της.
• Η πρόσβαση στην πληροφόρηση και την γνώση με την αξιοποίηση τραπεζών δεδομένων, νέων τεχνολογιών και την ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας.
• Η έρευνα, την αναζήτηση, την διαφύλαξη, προβολή και αξιοποίηση του συνόλου της πολιτισμικής ταυτότητας των Λαών της Μεσογείου, στην κατεύθυνση της διασφάλισης του διαπολιτισμικού διαλόγου, της ανάπτυξης δεσμών φιλίας, συνεργασίας, σεβασμού και αποδοχής της διαφορετικότητας.
• Η ενίσχυση της συμμετοχής του Πολίτη και των φορέων των Τοπικών Κοινωνιών στο πλαίσιο της εδαφικής οικονομικής και κοινωνικής συνεργασίας μεταξύ των μελών της.

 

Στους σκοπούς αυτούς ο δήμος Αχαρνών μέχρι σήμερα δεν είχε καμία συμμετοχή, ούτε κανένα όφελος.

Στην Αμφικτυονία  από την Ελλάδα μέλη είναι: 21 δήμοι, μια Περιφερειακή Ένωση. Από την Κύπρο  7 δήμοι. Από την Ιταλία 21 δήμοι. Από τη Γαλλία ένας δήμος.

Αν λήψει ο δήμος Αχαρνών οι υπόλοιποι δήμοι είναι αρκετοί να εργαστούν για τους στόχους της Αμφικτυονίας, που είναι:

Η  διαβίωση των λαών της Μεσογείου σε περιβάλλον διαρκούς ειρήνης και αειφόρου ανάπτυξης, οικονομικά αποτελεσματικής, κοινωνικά δίκαιης και περιβαλλοντικά βιώσιμης, με συνοχή και ασφάλεια των περιοχών τους.

Ας αφήσουν το Δήμο Αχαρνών να διαθέτει για τις παιδικές χαρές το ποσό των 9.000 ή 12.833,16 € κάθε χρόνο, μιας και οι παιδικές χαρές του δήμου Αχαρνών είναι όλες κλειστές,γιατί είναι υπό ανακατασκευή!!

 

Δεν ξέρω αν προσεχώς θα έχουμε όφελος από την έξοδο της Ελλάδος από την ευρωζώνη, ένα GRexit. Όφελος θα έχουμε όμως αν

ΑμφικτExit εδώ και τώρα.

Ένα Σχόλιο to “Αμφικτυονία, να είμαστε ή να μην είμαστε μέσα;”

  1. Ντούρος Σωτήρης said

    Καλημέρα. Έχει καθοριστεί από το συμβούλιο του «Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ» η ανώτατη συνδρομή να είναι μέχρι 10.000. Ο δήμος μας πληρώνει 9.000 ευρώ. Στην διάθεση σου για διευκρινήσεις. Ευχαριστώ Ντούρος Σωτ.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: