Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Τα αμελέτητα !!

Posted by koszig στο 15 Ιανουαρίου 2015

Στη ΔΗ.Φ.Α. συμβαίνουν παράξενα πράγματα με το νέο προέδρο. Παρατηρείστε γιατί.

Στις 30/12/2014 γίνεται συνεδρίαση με τον νέο πρόεδρο της ΔΗ.Φ.Α. Γιώργο Δασκαλάκη. Αποφασίζεται για την προμήθεια Επαγγελματικών Συσκευών.

7ΙΝΜΟΞΤΩ-ΚΧΖ Προμήθεια Επαγγελματικών Συσκευών

ΑΠΟΦΑΣΗ
«Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια “ Επαγγελματικών Συσκευών ”»

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών”, εισηγείται το 5ο τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, σχετικά με τη ψήφιση πίστωσης για προμήθεια “ Επαγγελματικών Συσκευών ”, συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.915,10 € συμπεριλαμβανομένου ισχύοντος Φ.Π.Α. 23% και θέτει υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τα εξής:

………………

Το Διοικητικό Συμβούλιο

αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου την όποια έκρινε ορθή και νόμιμη, μετά από διαλογική συζήτηση
και σύσκεψη,

αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη διενέργεια για προμήθεια “ Επαγγελματικών Συσκευών ”.
Β) Την Ψήφιση Πίστωσης για προμήθεια “ Επαγγελματικών Συσκευών ”, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.915,10 € συμπεριλαμβανομένου ισχύοντος Φ.Π.Α. 23%.
Γ) Η προϋπολογισθείσα δαπάνη θα αντληθεί από τον Κ.Α.Ε. 15.7131.01 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών”.
Δ) Τις περαιτέρω ενέργειες αναθέτει στον Πρόεδρο.

Ο Πρόεδρος
Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών
Δασκαλάκης Γεώργιος

Ο πρόεδρος της ΔΗ.Φ.Α. θα εφαρμόσει την απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗ.Φ.Α. να προμηθευτεί «Επαγγελματικές Συσκευές». Τελικά ποιες είναι αυτές; Αναφέρονται στην απόφαση;

Δεν πρέπει οι σύμβουλοι, και εμείς οι απέξω, να μάθουν ποιες είναι οι συσκευές που αναφέρονται στην απόφαση;

Φυσικά αυτή η ανάρτηση δεν είναι για να «κράξει» τον τωρινό πρόεδρο της ΔΗ.Φ.Α. Γιώργο Δασκαλάκη, αλλά να του επισημάνει ότι στις αποφάσεις πρέπει να γίνεται λεπτομερής αναφορά της εισήγησης, να περιγράφεται σε συντομία η συζήτηση μεταξύ των μελών του Δ.Σ., και αν υπάρχει στην ψηφοφορία αντίθετη γνώμη από την εισήγηση να αναφέρονται ονομαστικά οι διαφωνούντες και αν υπάρχει αιτιολόγηση ψήφου να αναγράφεται.

 Η στερεότυπη διατύπωση που είχε καθιερωθεί από τις προηγούμενες διοικήσεις:

αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου την όποια έκρινε ορθή και νόμιμη, μετά από διαλογική συζήτηση και σύσκεψη,

Γιατί μερικές φορές μπορεί κάποιοι σύμβουλοι να κρίνουν ότι η εισήγηση δεν είναι ούτε ορθή, ούτε νόμιμη. Στις αποφάσεις, αν δεν είναι ομόφωνες δε μπορεί να αναγράφεται το αποτέλεσμα  7-5. Οι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν προσωπικότητα, έχουν ευθύνη και δε μπορούν να αντιμετωπίζονται ως αποτέλεσμα αγώνα.

Στην ανωτέρω απόφαση πρέπει να αναγράφονται ποιες είναι οι επαγγελματικές συσκευές, ποια υπηρεσία τις ζητάει, πια θα είναι η χρήση τους. Και για να είναι σύννομη η απόφαση πρέπει να έχει γίνει ανάληψη υποχρέωσης πριν ληφθεί η απόφαση αυτή.

Επειδή δεν αναφέρεται «στα έχοντας υπόψη» ο αριθμός της ανάληψης υποχρέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ, 2 του Π.Δ. 113/2010

Άρθρο 2

1. Ανάληψη υποχρέωσης είναι η διοικητική πράξη με την οποία γεννάται ή βεβαιώνεται υποχρέωση του Δημοσίου και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης έναντι τρίτων (νομική δέσμευση − άρθρο 21. παρ. 1, ν. 2362/1995).
2. Πριν από κάθε ενέργεια για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης του Δημοσίου και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης απαιτείται σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του αρμόδιου διατάκτη ή του κατά νόμο εξουσιοδοτημένου οργάνου, με την οποία εγκρίνεται η πραγματοποίηση της δαπάνης και δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση (δημοσιονομική δέσμευση − άρθρο 21, παρ. 2, ν. 2362/1995).

η ανωτέρω απόφαση δεν είναι νόμιμη.

Ακόμα είναι αρχή. Θα γίνει προσπάθεια να διορθωθούν τα κακώς κείμενα;

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: