Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Δημοτικά τέλη – Άνθρακες ο θησαυρός !!

Posted by koszig στο 16 Ιανουαρίου 2015

 

Ανταποδοτικά

 

Αυτό είναι ένα δελτίο τύπου που έχει την αιτία τα σχόλια που έγιναν στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 13/1/2015 για τα ανταποδοτικά τέλη.

Αφορμή ήταν και η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που δεν έκανε δεκτό ένα μέρος της σχετικής απόφασης του δημοτικού συμβουλίου

7Θ98ΟΡ1Κ-ΟΔΡ_Page_1

7Θ98ΟΡ1Κ-ΟΔΡ_Page_2 a

Στην ανωτέρω απόφαση γίνεται μνεία για το άρθρο 202, παρ. 3 του νόμου 3463/2006. Τι λέει αυτή η παράγραφος;

 1. Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών μέχρι το πενήντα τοις εκατό (50%), ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες και πολύτεκνους, όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία.

Πως ορίζεται όμως ένα άτομο ως άπορος;

Άποροι ΦΕΚ 414 τ. Β’ 22-2-2013

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 414 Β΄ (22-02-2013), τελικοί δικαιούχοι  του προγράμματος δωρεάν διανομής τροφίμων ορίζονται αποκλειστικά άποροι που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. Ως άποροι θεωρούνται τα άτομα και οι οικογένειες, που πληρούν το κριτήριο επιλεξιμότητας, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 4 παρ.Α του παραπάνω ΦΕΚ και είναι :

 1. Για το άπορο άτομο, το ατομικό εισόδημα μέχρι και 7.200 ευρώ.
 2. Για την άπορη οικογένεια, το οικογενειακό εισόδημα, ως ακολούθως :

Ι.    Για οικογένεια με 2 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος ή αιτών/ούσα και ένα προστατευόμενο μέλος) : μέχρι και 10.700 ευρώ.
ΙΙ.  Για οικογένεια με 3 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος με ένα προστατευόμενο μέλος ή αιτών/ούσα και δύο προστατευόμενα μέλη) : μέχρι και 11.520 ευρώ.
ΙΙΙ. Για οικογένεια με 4 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύζυγος με δύο προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τρία προστατευόμενα μέλη) : μέχρι  και 14.400 ευρώ.
ΙV. Για οικογένεια με 5 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύζυγος με τρία προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τέσσερα προστατευόμενα μέλη) : μέχρι και 17.280 ευρώ.

 1. Για κάθε ένα προστατευόμενο μέλος, πέραν των 3, το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880 ευρώ.

 

 1. Στην περίπτωση άπορου ατόμου που έχει αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται κατά 3.600 ευρώ. Σε περίπτωση άπορης οικογένειας με ένα ή και περισσότερα μέλη που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται άπαξ κατά το ίδιο ποσό.

Ένα άλλο στοιχείο είναι το ελάχιστο όριο διαβίωσης, που προσδιορίζεται από την Ελληνική Στατιστική υπηρεσία, (κλικ εδώ). Αυτό ανάλογα με τα μέλη μιας οικογένειας ορίζεται:

Αντίστοιχα για έναν ενήλικα οι ελάχιστες δαπάνες διαβίωσης καθορίζονται στα 537 ευρώ το μήνα, για δύο ενήλικες με ένα παιδί στα 1.126 ευρώ, για δύο ενήλικες με τρία παιδιά στα 1.568 ευρώ.

 Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία για ένα άτομο οι εύλογες μηνιαίες δαπάνες διαβίωσης ανάλογα με την ομάδα που ανήκει είναι από 537 ευρώ έως 682 ευρώ, για ένα ζευγάρι από 906 ευρώ έως 1.160 ευρώ, για έναν ενήλικα με ένα παιδί από 758 ευρώ έως 962 ευρώ, για ένα ζευγάρι με ένα παιδί από 1.126 ευρώ έως 1.440 ευρώ, για ένα ζευγάρι με δυο παιδιά 1.347 ευρώ έως 1.720 ευρώ, για ένα ζευγάρι με δυο παιδιά και επιπλέον εξαρτώμενο μέλος από 1.555 ευρώ έως 2.016 ευρώ. Για ένα ζευγάρι με τρία παιδιά από 1.568 ευρώ έως 2000 ευρώ για ζευγάρι με τρία παιδιά και ένα εξαρτώμενο μέλος από 1.776 ευρώ έως 2.296 ευρώ και τέλος για ζευγάρι με 4 παιδιά 1788 ευρώ έως 2.280 ευρώ.

Ο υπολογισμός των εύλογων δαπανών διαβίωσης έγινε από εμπειρογνώμονες των υπουργείων Ανάπτυξης και Οικονομικών και στηρίχθηκε στα στοιχεία της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ) που διενεργείται κάθε χρόνο από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Στην απόφαση του δημοτικού συμβουλίου το έτος 2008 κριτήριο ήταν το άρθρο 202, παρ. 3 του νόμου 3463/2006

  Ειδικότερα δε για μείωση κατά 50%

απόρους        α) που είναι κάτοικοι Αχαρνών , β) που είναι εγγεγραμένοι στο Ταμείο Πρόνοιας

ανάπηρους     α) με μόνιμη αναπηρία άνω του 67% ,   β) που είναι κάτοικοι Αχαρνών

πολύτεκνους α) που είναι κάτοικοι Αχαρνών,  β) που είναι εγγεγραμένοι στα μητρώα ΑΣΠΕ

Η πρόταση του δημάρχου, που αποφασίστηκε από το δημοτικό συμβούλιο ήταν:

 1.  Για τους τρίτεκνους μείωση δημοτικών τελών 50%
 2. Για άπορες οικογένειες με ετήσιο εισόδημα έως 6000 €. (μηδενικά τέλη)
 3.  Ανάπηροι με μόνιμη αναπηρία άνω του 67% και ετήσιο εισόδημα έως 10.000 €. (μηδενικά τέλη)
 4.  Πολύτεκνοι με οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 € και με κύρια κατοικία έως 100τμ. (μηδενικά τέλη)
 5. Τρίτεκνοι  που το εισόδημα τους είναι ως 10.000 €.  (μηδενικά τέλη)
 6. Οικογένειες που και οι δύο σύζυγοι είναι μακροχρόνια άνεργοι με κάρτα ανεργίας σε ισχύ. (μηδενικά τέλη)

Με την απόφαση της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ακύρωσε εν μέρει τις περιπτώσεις που αναγράφονται με κόκκινο χρώμα

1. Οι τρίτεκνοι μπορούν να θεωρηθούν ως πολύτεκνοι όχι όλοι, αλλά μόνο εκείνοι που πληρούν ορισμένα κριτήρια.

2. Άπορα άτομα  απαλλάσσονται εφόσον έχουν εισόδημα 7.200 €. Άπορες οικογένειες , ανάλογα με τα μέλη τους  είναι εφόσον είναι δύο ή περισσότερα έχουν εισόδημα άνω των 10.700

3. Οι ανάπηροι αν υπάρχει ένα άτομο το κριτήριο είναι 7.200 € + 3. 600 € = 10.800 €

4. Πολύτεκνος με τέσσερα ανήλικα τέκνα θεωρείται άπορος όταν έχει εισόδημα 17.280 € + 2.280 € = 19. 560 € . Αν είναι πέντε ανήλικα τέκνα τότε το ποσό ανεβαίνει σε 21.840 €.  Δε γίνεται πουθενά μνεία για το εμβαδόν της κατοικίας τους.

5. Τρίτεκνοι με εισόδημα  10.000 € θεωρούνται άποροι, αφού οικογένεια με τρία παιδιά θεωρείται άπορη αν έχει εισόδημα 14.400

6. Ζευγάρι άνεργο έχει θεωρητική ελάχιστη δαπάνη διαβίωσης  906 €/μήνα * 12 μήνες  = 10.872 € . Επομένως με αυτό το εισόδημα θεωρείται άπορο.

 

Μπορεί να μην περιγράφονται  όλες οι περιπτώσεις στο άρθρο 202, παρ. 3 του νόμου που ψηφίστηκε το έτος 2006, έτος που  όλοι ευημερούσαμε, και να μη μπορεί να εφαρμοστεί τώρα. Αν όμως διαβάσουμε σωστά το νόμο γράφει:

η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες και πολύτεκνους, όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία.

Και η κείμενη νομοθεσία άλλαξε και περιγράφεται :» Καθορισμός κριτηρίων επιλεξιμότητας τελικών δικαιούχων και φορέων εκπροσώπησης τους, του προγράμματος Δωρεάν Διανομής τροφίμων σε απόρους της Ε.Ε.»

Είναι φανερό ότι αν είχαν ληφθεί τα ανωτέρω, τότε με το χαρακτηρισμό κάποιων κατηγοριών ως απόρων, εφόσον με την απόφαση που αναφέρεται στο  ΦΕΚ 414 Β΄ οι άποροι αυτοί μπορούν να σιτίζονται σε κοινωνικά συσσίτια, ή να λαμβάνουν τρόφιμα από κοινωνικά παντοπωλεία.

Είναι λογικό κάποιος που δυσκολεύεται να επιβιώσει να απαλλάσσεται  από τα δημοτικά τέλη, που αντισταθμίζεται με  μια έμμεση συνεισφορά των άλλων δημοτών στον αξιοπρεπή τρόπο διαβίωσης του.

 

Τελικά είχαν δίκιο να θέλουν να μειώσουν τα ανταποδοτικά τέλη, αλλά έγιναν δύο βασικά λάθη.

 • Δεν έχουν στοιχεία  για τα έσοδα που δε θα εισφέρουν οι ανωτέρω οφελούμενοι
 • Δεν έχουν αντικειμενικά στοιχεία των υπολοίπων κατοίκων που θα πρέπει να συμβάλουν προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες για τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.

 

Αν τα ανωτέρω αληθεύουν, τότε τα αναφερόμενα στο δελτίο τύπου είναι για γέλια!!

 

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: