Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Μπορεί να εξηγήσει ο δήμαρχος τι συμβαίινει;

Posted by koszig στο 10 Φεβρουαρίου 2015

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ είναι μια Μ.Κ.Ο. που ασχολείται με κοινωνικά προγράμματα. Στα πλαίσια τού Ε.Σ.Π.Α. για προγράμματα  Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» ο ΝΟΣΤΟΣ ανέλαβε πρόγραμμα  δημιουργίας  «Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας» στο δήμο Αχαρνών.

Οι δομές ήταν: Δομή συσσιτίου, κοινωνικού παντοπωλείου, κοινωνικού φαρμακείου και λαχανόκηπου.

Με προκηρύξεις προσλήφθηκε προσωπικό και ωφελούμενοι από τις δράσεις. Το προσωπικό ήταν 24 άτομα και οι ωφελούμενοι ήταν 50 άτομα για την δομή του συσσιτίου, 90 άτομα για  το κοινωνικό παντοπωλείο και 120 άτομα για το Λαχανόκηπο.

Τα εγκαίνια του κοινωνικού παντοπωλείου, (κλικ εδώ), έγιναν στην οδό Αγ. Τριάδος, σε ενοικιαζόμενο οίκημα από το δήμο Αχαρνών για άλλο σκοπό πριν γίνει αυτή η χρήση..
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Β.2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ (μκο ΝΟΣΤΟΣ)
21 θέσεις εργασίας διετούς διάρκειας
ΚΟ ΙΝΩ ΝΙΚΕΣ Δ Ο Μ ΕΣ
• 2.1. Κοινωνικό Παντοπωλείο 4 θέσεις εργασίας
• 2.2. Κοινωνικό Φαρμακείο 3 θέσεις εργασίας
2.3. Συσσίτια 5 θέσεις εργασίας
• 2.4. Γραφείο διαμεσολάβησης 2 θέσεις εργασίας
• 2.5. Αστικό Αγρόκτημα 4 θέσεις εργασίας
(1 Γεωπόνος, 1 Κοιν. Λειτουργός, 2 επιστάτες)
• 2.6. Τράπεζα χρόνου 3 θέσεις εργασίας

16/7/2012 by N.ΚΡΗΜΝΙΑΝΙΩΤΗΣ

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ που είχε και τη διαχείριση του προγράμματος, η Εύξεινη Πόλη και ο δήμος Αχαρνών, υπόγραψαν και σχετική προγραμματική σύμβαση, (κλικ εδώ).

Το πρόγραμμα τελείωνε 31/12/2014.

Το Υπουργείο Εργασίας στις 17/11/2014 έδωσε δυνητική παράταση του προγράμματος μέχρι 30/6/2015, εφόσον οι εταίροι του προγράμματος συμφωνήσουν για  την παράταση.

Απόφαση παράτασης του προγράμματος

Προφανώς  η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ ενημέρωσε τους συμπράττοντες εταίρους, δηλ. την Εύξεινη Πόλη και το δήμο Αχαρνών.

Εργαζόμενοι στο πρόγραμμα, όταν έληγε η προθεσμία αίτησης παράτασης του προγράμματος, ζήτησαν από το δήμο Αχαρνών να κινήσει τις διαδικασίες, που μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν εν υπνώσει!!

Επιστολή στο δήμαρχο Αχαρνών αρ. πρωτ. 97457/11-12-2014

Ζήτησαν και τη «βοήθεια» του τύπου.

Είμαστε εργαζόμενοι του Δικτύου Κοινωνικών Δομών στο Δήμο Αχαρνών, πρόγραμμα που υλοποιείται από την Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ σε συνεργασία με το Δήμο Αχαρνών και την «Εύξεινη Πόλη» καιχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. Αντίστοιχα προγράμματα υλοποιούνται σε 66 ακόμη δήμους της χώρας.

Σκοπός του Δικτύου Κοινωνικών Δομών (που αποτελείται μεταξύ άλλων από Κοινωνικό Φαρμακείο, Συσσίτιο, Παντοπωλείο, Τράπεζα Χρόνου, Γραφείο Διαμεσολάβησης κ.ά.) αποτελεί η ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση ευάλωτων κοινωνικά ομάδων απόρροια της οικονομικής κρίσης και όχι μόνο, τόσο μέσω της αντιμετώπισης καίριων καθημερινών αναγκών τους (σίτιση, φάρμακα), όσο και μέσω της ψυχοκοινωνικής στήριξής, δημιουργίας δικτύου ιατρών – εθελοντών, πληροφόρησης για εύρεση εργασίας και άλλα θέματα ακόμη και ψυχαγωγία τους με εκδηλώσεις και επιπλέον χορηγίες για τα παιδιά των επωφελούμενων κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, του Πάσχα και της έναρξη του σχολικού έτους. Πέραν της στηρίξεως όμως των άμεσα ωφελουμένων του προγράμματος, το πρόγραμμα έδωσε και τη δυνατότητα διετούς απασχόλησης σε 24 νέα καταρτισμένα άτομα, συμβάλλοντας έτσι με έναν επιπλέον τρόπο στην αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης.

Οι ωφελούμενοι που εξυπηρετούνται αυτή τη στιγμή ανέρχονται στις 700 οικογένειες και ο αριθμός αυτός αυξάνεται καθημερινά μέσω των ανοιχτών δομών και εκδηλώσεων.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2012 με διάρκεια 2 ετών και λήγει στις 23/12 αλλά το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δίνει δυνατότητα παράτασης 6 μηνών (έως τις 30/06/2015)με χρηματοδότηση πάλι από την Ε.Ε. Προκειμένου να παραταθεί το πρόγραμμα απαιτείται η έγκριση του Δήμου. Εννέα δήμοι έχουν ήδη εγκρίνει την ανανέωση των αντίστοιχων προγραμμάτων τους, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο και οι 56 υπόλοιποι δήμοι έχουν ξεκινήσει τις αντίστοιχες ενέργειες.

Ο Δήμος Αχαρνών αγνοεί την πρόσκληση του Υπουργείου για παράταση μη δίνοντας απάντηση, είτε θετική είτε αρνητική, ενώ η διορία για αίτηση παράτασης στο Υπουργείο λήγει στις 17/12.


Σας παρακαλούμε θερμά όπως δημοσιοποιήσετε τα παραπάνω και βοηθήσετε να αποτρέψουμε 700 οικογένειες, που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας, να μείνουν χωρίς τις παραπάνω παροχές προπαραμονή Χριστουγέννων!

Σας επισυνάπτουμε την πρόσκληση για παράταση του Υπουρείου και την επιστολή μας προς τον Δήμαρχο Αχαρνών που καταθέσαμε στις 11/12 με αριθμό πρωτοκόλλου 97457.

Με εκτίμηση,

Εργαζόμενοι στο Δίκτυο Κοινωνικών Δομών στο Δήμο Αχαρνών

Η κοινωνική Υπηρεσία του δήμου Αχαρνών έκανε εισήγηση για έκτακτο δημοτικό συμβούλιο στις 15/12/2014.

Την ίδια μέρα έγινε έκτακτο δημοτικό συμβούλιο.

————-

Στις 15/12/2014 το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε:

2343 Απόφαση Δ.Σ. για παράταση της δράσης

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 Α. Την παράταση της διάρκειας λειτουργίας των κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας, έως 30-06-2015, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού», στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Αχαρνών ως συμπράττων φορέας, βάσει της πρόσκλησης με αρ. 49 και Α.Π.: 4.32683/οικ.6.5712/27-11-2014.

Β. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

Και η συνέχεια!!

Σελίδα 1 a

Σελίδα 2 a

 

Αυτά δυό μήνες πριν. Μετά;

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της  5/2/2015 η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Ελένη Σαχσανίδη έκανε μια ανακοίνωση

———-

Τι συμβαίνει;

Ισχύει η ανωτέρω απόφαση 4.35583/οικ. 6. 6500   της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ.

Απόρριψη

 

Αν δεν ισχύει, τότε είναι αυτός ο λόγος που ο γενικός γραμματέας του δήμου Αχαρνών Θανάσης Κατσιγιάννης που ψάχνει να βρει το χαμένο λαχανόκηπο, που είχε συμβατική υποχρέωση ο δήμος Αχαρνών να δημιουργήσει και η αντιδήμαρχος προσπαθεί να στήσει κοινωνικό παντοπωλείο;

Στη συνεδρίαση της 15/12/2014 ο δήμαρχος στην ομιλία του έκανε κάποιες παρατηρήσεις για παραλήψεις του προγράμματος. Αυτό δεν το είχε κάνει όταν ήταν απλός δημοτικός σύμβουλος επί δημαρχίας Ντούρου, αν και ήταν τα γεγονότα γνωστά από αναρτήσεις του Ελεύθερου Βήματος.

Στις 15/12/2014 στην ομιλία του στο δημοτικό συμβούλιο καλεί τους δημοτικούς συμβούλους να ψηφίσουν την παράταση του προγράμματος, πράγμα το οποίο έγινε.

Δυό μέρες αργότερα με έγγραφό του «τορπιλίζει » την απόφαση έγκρισης.

Είναι αυτή συνέπεια λόγων και έργων για ένα δημοτικό άρχοντα;

Μήπως οφείλουν να δώσουν εξηγήσεις στους δημότες, που σε αυτή την κρίσιμη εποχή στερήθηκαν  τις παροχές του Κοινωνικού Παντοπωλείου, ίσως και του  Κοινωνικού Συσσιτίου, του Κοινωνικού Φαρμακείου.

Δε γίνεται συζήτηση για τους δημοτικούς συμβούλους. Αυτοί είναι αλλού!!

Συνέπεια λόγων και έργων. Υπάρχει;

 

 

 

————-

 

 

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: