Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Ανάληψη υποχρεώσεων

Posted by koszig στο 13 Μαρτίου 2015

Με το τέλος κάθε οικονομικού έτους για τις αποφάσεις που είχαν εκδοθεί από το δημοτικό συμβούλιο και την οικονομική επιτροπή, είχε γίνει ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης και δεν είχαν εκτελεστεί μεταφέρονται στον ίδιο Κ.Α. στο επόμενο έτος.

Δαπάνες που εγγράφονται κατά προτεραιότητα (εκτός των υποχρεωτικών) -Συνεχιζόμενες δαπάνες

 Εκτός από τις υποχρεωτικές δαπάνες, προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία η κατά προτεραιότητα εγγραφή στον προϋπολογισμό των συνεχιζόμενων δαπανών, δηλαδή εκείνων που είχαν αναληφθεί και δεν εκτελέστηκαν το προηγούμενο οικονομικό έτος. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι σε περίπτωση μη εκτέλεσης εν όλω ή εν μέρει της ανάληψης υποχρέωσης εντός του ο.ε. στο οποίο αναφέρεται, αυτή ανατρέπεται μετά από σχετική ανακλητική απόφαση του διατάκτη για ολική ή μερική διαγραφή του ποσού που δεσμεύτηκε. Με την έναρξη κάθε οικονομικού έτους και πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε νέας υποχρέωσης δεσμεύεται με νέα απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ισόποση με το ανεξόφλητο μέρος των αναλήψεων πίστωση που ανατρέπονται σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Νέες υποχρεώσεις αναλαμβάνονται σε βάρος του εναπομένοντος υπολοίπου μετά τις κατά τα ανωτέρω δεσμεύσεις πιστώσεων. (άρθρο 5 παρ. 4 του ΠΔ 113/2010, άρθρο 66 παρ. 7 του Ν.4270/2014).

Με την έναρξη κάθε οικονομικού έτους και πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε νέας υποχρέωσης, μεταφέρονται στα λογιστικά βιβλία του φορέα και δεσμεύονται πιστώσεις ισόποσες με το ανεξόφλητο μέρος των αναλήψεων υποχρεώσεων του προηγούμενου οικονομικού έτους και του ύψους των εγκρίσεων αναλήψεων υποχρεώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους που παρασχέθηκαν τα προηγούμενα έτη. [….]

Νέες υποχρεώσεις αναλαμβάνονται σε βάρος του εναπομένοντος υπολοίπου μετά τις κατά τα ανωτέρω δεσμεύσεις πιστώσεων. (άρθρο 21 παρ. 8 του Ν.2362/19955 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 του Ν.3871/2010)

Στην οικονομική επιτροπή της 6-3-2015 με εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας συζητήθηκε και αποφασίστηκε νέα ανάληψη υποχρέωσης για ανεξόφλητα ποσά.

—————–

Στη Δι@ύγεια  αναρτήθηκε η απόφαση

73Χ0ΩΨ8-ΣΦΘ Αναλήψεις υποχρεώσεων 2015

Στην απόφαση αυτή μεταξύ άλλων υπάρχει

Κ. Λαμπρακάκης

Αυτές είναι δύο συμβάσεις

Για την αναλυτική Λογιστική έτους 2013 στις 21/3/2014 με απευθείας ανάθεση κατοχυρώθηκε ποσό 15.000 € καθαρά, μικτά 18.450 €

ΒΙΞ6ΩΨ8-5ΞΞ-21-3-2014 Αναλυτική Λογιστική 2013 Απόφαση Κατακύρωσης

Για την αναλυτική Λογιστική έτους 2014 στις 15/5/2014 με απευθείας ανάθεση κατοχυρώθηκε ποσό 15.000 € καθαρά, μικτά 18.450 €

ΒΙΦ5ΩΨ8-7ΓΦ- 15-5-2014 Υποστήριξη Αναλυτικής Λογιστικής 2014 Υπογραφή σύμβασης

Σε αυτές τις συμβάσει έγιναν μεταξύ του δήμου Αχαρνών και του Κωνσταντίνου Βασ. Λαμπρακάκη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Α.

Επικυρώνει το µε αριθµ. πρωτ. 23353/20-03-2014 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών. Β. Κατακυρώνει την παροχή των υπηρεσιών υποστήριξης των Οικονοµικών Υπηρεσιών στην εφαρµογή της αναλυτικής λογιστικής χρήσης 2013, στον κο Κωνσταντίνο Βασ. Λαµπρακάκη, συνολικού ποσού 18.450,00€, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%, διότι προσέφερε µοναδική και συµφέρουσα προσφορά για το ∆ήµο.

Ένα χρόνο πριν είχα κάνει προεκλογικά 10 αναρτήσεις, μία από αυτές είναι, (κλικ εδώ). Αυτή η ανάρτηση, μαζί με μερικές άλλες, είχαν γίνει προεκλογική σημαία από το Γιάννη Κασσαβό. 

Τα εντάλματα τα υπέγραψε «εκ παραδρομής» και υπάρχει εκκρεμότητα στον Επίτροπο.

Στην οικονομική επιτροπή ή δεν καταλαβαίνει τι του φέρνουν να ψηφίσει ή ακολουθεί τη γραμμή Ντούρου, ίσως και χειρότερα.

Στην οικονομική επιτροπή παρών ήταν και ο Βασίλειος Κων. Λαμπρακάκης (Δεξιά στην εικόνα) .

Λαμπρακάκης

 

Με ποια ιδιότητα παρίσταται στην οικονομική επιτροπή;

 

Άλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε τα ρούχα αλλιώς 

———————-

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: