Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 2 Απριλίου 2015

Παραγωγή ενέργειας από Βιομάζα- Συμπληρωματικά στοιχεία

Posted by koszig στο 2 Απριλίου 2015

Σε προηγούμενη ανάρτηση έγινε αναφορά  για την έκφραση γνώμης της Περιφέρειας Αττικής για το θέμα που αναφερόταν στη δημιουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση Μονομάτι Αχαρνών, (κλικ εδώ).

Η δημοτική παράταξη ΑχαρΝΑΙ Ενεργοί Πολίτες εξέδωσε δελτίο τύπου για το θέμα αυτό.

dt-1a

 

Ο δήμος Αχαρνών με έγγραφό του ζήτησε αναβολή της συζήτησης του θέματος.

Η συνεδρίαση καλύφτηκε με web TV, (κλικ εδώ). Το θέμα συζητείται χρονικά στο 11:15 λεπτό. Ακούστε ηχητικά τη συνεδρίαση για το θέμα:

 

Έγινε καμία αναφορά για την επιστημονικά τεκμηριωμένη παρέμβαση του δήμου Αχαρνών;

 

Πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες;

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Αναμορφώσεις προϋπολογισμών

Posted by koszig στο 2 Απριλίου 2015

Για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού των δήμων και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, όπως η ΔΗ.Φ.Α., υπάρχουν κάποιοι κανόνες που καθορίζουν τις διαδικασίες αναμόρφωσης.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_-ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΟΤΑ_-ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ

Στο ανωτέρω κείμενο, σελ. 27, αναφέρεται:

  • Βήματα αναμόρφωσης
  1. Εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού.-

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εισηγητική έκθεση αποτελεί αναλυτική αιτιολόγηση των αυξομειώσεων των ΚΑ με τρόπο σαφή και τεκμηριωμένο, συνοδευόμενες από όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για τον έλεγχο νομιμότητάς του σύμφωνα με τις οδηγίες που παρασχέθηκαν από την ΚΥΑ και τις σχετικώς ισχύουσες διατάξεις.

2. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού

Στο σημερινό δημοτικό σύμβουλιο ένα απο τα θέματα που είναι προς συζήτηση είναι και το θέμα:

8η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών» οικονομικού έτους 2015.

Για το θέμα αυτό υπάρχει εισήγηση του Δ.Σ. της ΔΗ.Φ.Α.

Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015 ΔΗΦΑ

Στην εισήγηση δεν υπάρχει έκθεση που να αποτελεί αναλυτική αιτιολόγηση των αυξομειώσεων των ΚΑ με τρόπο σαφή και τεκμηριωμένο, συνοδευόμενες από όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για τον έλεγχο νομιμότητάς του σύμφωνα με τις οδηγίες που παρασχέθηκαν από την ΚΥΑ και τις σχετικώς ισχύουσες διατάξεις.

Για παράδειγμα υπάρχει αύξηση δαπανών στον κωδικό


Αυξηση 1

 

Συνεχίζει το σύστημα της προηγούμενης δημοτικής Αρχής.

Αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης

Πράξη VII Τμήματος 35/2010 Μη νομίμως ανατέθηκαν σε λογιστή οι λογιστικές εργασίες που αποσκοπούν στην εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος σε Δήμο, καθόσον αυτές αφορούν σε αντικείμενο που ανάγεται στα 34 καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του υπηρετούντος στο Δήμο προσωπικού, όπως προκύπτει από τη διάρθρωση των Υπηρεσιών αυτού και από τη διάταξη της παρ. 9 του άρθρ. 22 του ν. 3051/2002, ενώ οι υπάρχουσες ανάγκες έπρεπε να αντιμετωπισθούν μέσω του υπηρετούντος προσωπικού,

Όμοιες οι 112/2010 (ανάθεση των εργασιών «Συμβουλευτική υποστήριξη και έλεγχος οικονομικών καταστάσεων και φορολογικών υποχρεώσεων προηγούμενης και τρέχουσας χρήσης στο διπλογραφικό, στατιστική επεξεργασία κ.α.» σε ιδιωτική εταιρεία) και 182/2010 (εκτέλεση εργασιών υποστήριξης και αναδιάρθρωσης της οικονομικής λειτουργίας Δήμου, βάσει της τήρησης της διπλογραφικής μεθόδου) πράξεις του ιδίου Τμήματος.

Όμοιες οι 30/2011 (ανάθεση σε εταιρεία της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου), 60/2011 (καταβολή αμοιβής σε φοροτεχνικό για την έκδοση μισθοδοσίας), 64/2011 (παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής λογιστικής υποστήριξης και ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου), 105/2011 (ανάθεση σε λογίστρια υπηρεσιών οργάνωσης και εφαρμογής οικονομικών διεργασιών και συστημάτων), 115/2011 (εργασίες καθαρισμού βοτανίσματος νεκροταφείου), 125/2011 (υπηρεσίες υποστήριξης λογιστηρίου του Δήμου), 198/2011 (εργασίες υποστήριξης διπλογραφικού συστήματος του Δήμου), 233/2011 (ανάθεση εργασίας εκτύπωσης αντιτύπων ετήσιου προγράμματος και προϋπολογισμού του Δήμου) πράξεις του ιδίου Τμήματος.

Αυξηση 2

 

Ποιες είναι οι λοιπές εργασίες, ποιες οι «λοιπές αμοιβές, λοιπών εκτελούντων, λοιπές εργασίες». Υπάρχει σαφής και τεκμηριωμένη  αιτιολόγηση;

Επειδή δαπάνες κάτω των 5.000 €, εκτός ειδικών περιπτώσεων, δεν υποβάλλονται για έλεγχο στον Επίτροπο είναι εύκολη η διαχείριση δαπανών λοιπών προσώπων.

Όλα αυτά είναι ψιλά γράμματα για να τα διαβάσουν οι δημοτικοί σύμβουλοι που θα κληθούν  να ψηφίσουν την αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

Μια από τα ίδια;

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »