Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Ξηλώνεται η Δι@ύγεια;

Posted by koszig στο 5 Μαΐου 2015

Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης σήμερα ασχολήθηκαν με μια τροποποίηση σε ένα νόμο που ήταν προς ψήφιση και αναφερόταν στη Δι@ύγεια, (κλικ εδώ)

ΞΗΛΩΝΟΥΝ ΤΗ »ΔΙΑΥΓΕΙΑ»…(κλικ εδώ)

Στην ανάρτηση αυτή αναφέρεται:

Μετά από περίπου πέντε χρόνια η κυβέρνηση προχωρά στο ξήλωμα βήμα-βήμα της Διαύγειας, με τροπολογία …
του υπουργείου Οικονομικών, η οποία έχει ενταχθεί στο σχέδιο νόμου του υπουργείο Εσωτερικών “εκδημοκρατισμός της διοίκησης-καταπολέμηση γραφειοκρατίας και ηλεκτρονική διακυβέρνησης-αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις”. Η εν λόγω προσθήκη επιχειρεί να εισάγει εξαίρεση από τις υποχρεώσεις ανάρτησης αποφάσεων της Δημόσιας Διοίκησης στο Διαδίκτυο, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την κατάργησή της. Μάλιστα, η εξαίρεση αφορά όχι οποιαδήποτε απόφαση του φορέων του Δημοσίου Τομέα, αλλά αποφάσεις που σχετίζονται με το θέμα της έγκρισης δαπανών.

Ερωτηματικά προκαλεί και η επιλογή της ημερομηνίας που η κυβέρνηση επέλεξε να “περάσει” την τροπολογία, αφού εντάχθηκε αργά το βράδυ της 30ης Απριλίου, πριν δηλαδή την αργία της Πρωτομαγιάς.

Όπως αποκαλύπτει η μη-κερδοσκοπική εταιρεία ΕΛ/ΛΑΚ (ελεύθερο λογισμικό/λογισμικό ανοιχτού κώδικα), με δημοσιευμενη επιστολή της προς τους υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η τροπολογία επιχειρεί να εισάγει εξαίρεση από τις υποχρεώσεις ανάρτησης αποφάσεων της Δημόσιας Διοίκησης στο Διαδίκτυο. Επίσης, αναφέρει ότι “η διαλειτουργικότητα των κεντρικών συστημάτων του Δημοσίου, που αποτελεί υποχρέωσή του σύμφωνα με το Ν. 3979/2011 και το Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς και η αντίστοιχη προσαρμογή των επιχειρησιακών διαδικασιών μπορεί να επιφέρει την επιθυμητή μεταρρύθμιση και απλοποίηση στις απαραίτητες γραφειοκρατικές διαδικασίες, ιδιαίτερα σε αυτές των ελεγκτικών μηχανισμών. Αντίθετα η δημιουργία εξαιρέσεων σε νόμους για την αντιμετώπιση τεχνολογικών και επιχειρησιακών προβλημάτων είναι πρακτική που οδηγεί στην γενικότερη απαξίωση του θεσμικού πλαισίου, επιτείνει την πολυνομία και είναι βασική τροχοπέδη στην αποτελεσματική λειτουργία της δημόσιας διοίκησης”.

Αυτή είναι η τροπολογία του νόμου 4742/2014.

Τροπολογία στο νόμο 4742/2014

Αναφέρεται στην Κεντρική Διοίκηση και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και στη διαδικασία ανάληψης υποχρεώσεων με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2014.

Η νέα κυβέρνηση είχε πρόβλημα ανατροπής υποχρεώσεων που είχαν αναληφθεί το έτος 2014 και έπρεπε να συνεχιστούν το έτος 2015. Η καθυστέρηση ανάληψης της εξουσίας δημιούργησαν  προβλήματα στο Π.Δ.Ε. που είχε χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δεν τροποποιεί την ουσία του νόμου 3861/2010 (Δι@ύγεια) και την επέκταση του στο νόμο 4305/2014. Δεν τροποποιεί επίσης το Προεδρικό Διάταγμα 113/2010 που αναφέρεται στην ανάληψη υποχρεώσεων δαπανών. Σε δηλώσεις του στη Βουλή ο αρμόδιος Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Κάστας Μάρδας , (κλικ εδώ), δήλωσε:

«Αυτό που κάνει η κυβέρνηση είναι να διευκολύνει τη διοίκηση καθώς μεταθέτει το χρόνο ανακοίνωσης των πληρωμών», είπε και διευκρίνισε ότι η ρύθμιση «ήρθε» λόγω των πιέσεων φορέων διαχείρισης για δήμους και περιφέρειες που αντιμετωπίζουν προβλήματα κατά το τέλος της χρονιάς.

Το πρόβλημα δεν είναι η τροποποίηση σε ένα νόμο που κάνει με νόμιμο τρόπο μια νόμιμη κυβέρνηση και αναλαμβάνει την ευθύνη της τροποποίησης, αλλά ένα κράτος που δεν έχει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς να ελέγχει αν εφαρμόζονται οι υπάρχοντες νόμοι.

Για παράδειγμα το άρθρο 39 του νόμου 4270/Ιούνιος 2014 προβλέπει:

Νόμος 4270/2014 άρθρο 39

Σε αυτόν αναφέρεται:

Άρθρο 39

Η παρ. 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου.

Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. …

 

Η δημοτική περίοδος με δήμαρχο το Σωτήρη Ντούρο  έπρεπε να εφαρμόσει το άρθρο 39 τον Ιούλιο του 2014 για τα δύο προηγούμενα τρίμηνα Ιανουαρίου-Μαρτίου και Απριλίου -Ιουνίου. Δεν εφάρμοσε το νόμο και ο αντιδήμαρχος Αναστάσιος Χίος το επισήμανε δύο φορές στο δημοτικό συμβούλιο χωρίς να πάρει απάντηση.

Το τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2014 και το τρίμηνο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2014 είναι στη διοίκηση του δήμου με δήμαρχο το Γιάννη Κασσαβό. Δεν έχει γίνει εφαρμογή του νόμου.

Το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2015 επίσης δεν  τηρήθηκε  ο νόμος.

Σε αυτά τα τρίμηνα με τις δύο διοικήσεις δημάρχων υπάρχει η ίδια υπεύθυνη οικονομικών υπηρεσιών που ως όφειλε δεν έχει κάνει εισηγήσεις όπως προβλέπει ο νόμος.

Ο δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός, ως πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής δεν έχει ζητήσει από την υπεύθυνη της οικονομικής υπηρεσίας τις εισηγήσεις για κάθε τρίμηνο σχετικά με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, προκειμένου να υποβάλει σχετικές εκθέσεις στο δημοτικό συμβούλιο.

Και φυσικά η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου δε ζήτησε να υποβληθούν οι σχετικές εκθέσεις. Φυσικά ούτε κανένας δημοτικός σύμβουλος (μεταξύ των οποίων και ο κ. Χίος) ζήτησε την εφαρμογή του νόμου.

Φυσικά οι δημοτικοί σύμβουλοι δε μπορούν να παρακολουθούν όλη τη νομολογία που σχετίζεται με τη λειτουργία του δήμου, οφείλουν όμως να παρακολουθούν το Ελεύθερο Βήμα που φροντίζει για την ενημέρωσή τους, (κλικ εδώ).

Στον Ελεγκτή Νομιμότητας ή στο Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης εναπόκειται η ευθύνη να διαπιστώσουν αν έχουν γίνει πειθαρχικά αδικήματα από τους  ανωτέρω αναφερόμενους και να ενεργήσουν δεόντως.

 

Νόμοι υπάρχουν. Εφαρμόζονται;

——

——

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: