Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Διαβουλεύσεις

Posted by koszig στο 3 Ιουνίου 2015

Λίγα λόγια για τον θεσμό.
Ο θεσμός, που μπήκε στη ζωή μας τον Ιούλιο του 2010 με την τροποποίηση του Κανονισμού της Βουλής σημαίνει ότι τα  νομοσχέδια πρέπει να υποβάλλονται στην κρίση των πολιτών, ώστε  αυτοί να μπορούν να εκφράζουν τη γνώμη τους επ’ αυτών και να κάνουν προτάσεις. Aν και η σύλληψη είναι ορθή, καθώς σκοπεύει στη διεύρυνση της δημοκρατικής συμμετοχής, ωστόσο εξαιρεί τόσο πολλούς και τόσο σημαντικούς τομείς της δημόσιας ζωής που καθιστά τον θεσμό μη λειτουργικό και μη χρήσιμο και στην ουσία συνεχίζει να κρατά τον πολίτη μακριά από τον τομέα της διακυβέρνησης

Σύμφωνα με το άρθρο 85 παρ. 3 εδ. β΄ του Κανονισμού της Βουλής (όπως τροποποιήθηκε στις 16-7-2010):

«Τα νομοσχέδια συνοδεύονται, επίσης, υποχρεωτικά, από έκθεση αξιολόγησης των συνεπειών της  ρύθμισης και από έκθεση επί της δημόσιας διαβούλευσης που έχει προηγηθεί της κατάθεσής  τους»

Με βάση αυτή την υποχρέωση το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος  & Ενέργειας , προκειμένου να εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), δημοσίευσε το σχέδιο της ΚΥΑ  και ζήτησε από τους πολίτες την άποψή τους.

Χρονικά όρια διαβουλευσης

Αυτό είναι το σχέδιο της ΚΥΑ.

kYA για διαμόρφωση και χρήσεις του Κτήματος Τατοΐου 

Και οι σχετικοί χάρτες

X01XO2XO3

Στα γραφεία της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Αχαρνών (Ι.Λ.Ε.Α.) έγινε την Τετάρτη 27 Μαΐου  συγκέντρωση φορέων, προκειμένου να γίνει συζήτηση για τη διαβούλευση που ζήτησε το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος  & Ενέργειας για το κτήμα  του Τατοΐου.

    

    

Εισήγηση προέδρου ΙΛΕΑ Γιώργου Φυτά

————-

Δημήτρης Γιώτας

———-

Παναγιώτης Γρηγοριάδης

————

Θάνος Τραβασάρος

—————

Δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός

————–

Άλλοι Τοπικοί Φορείς

—————-

Οι διαβουλεύσεις συνεχίστηκαν και την Τρίτη 2 Ιουνίου ξανασυγκεντρώθηκαν οι φορείς στην ΙΛΕΑ, αυτή τη φορά με την παρουσία του Βασίλη Κουτσαυλή πρόεδρο του συλλόγου Φίλων κτήματος Τατοΐου, που έδωσε σημαντικές πληροφορίες για το Κτήμα Τατοΐου.

    

    

   

————

————-

———–

————-

Με έγγραφο της ΙΛΕΑ  στο δήμο Αχαρνών ορίστηκε από το δήμαεχο έκτακτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 10η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (2ος όροφος Δημαρχιακού Μεγάρου) στις 4/6/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30 με θέμα:

«  Συζήτηση και διατύπωση γνώμης επί του σχεδίου Κ.Υ.Α. για το Μητροπολιτικό πάρκο Τατοΐου (Πρώην βασιλικό κτήμα Τατοΐου)»

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΤΟΪ

Μετά από δύο έκτακτα διευρυμένα Διοικητικά Συμβούλια της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Αχαρνών (Ι.Λ.Ε.Α.) στις 27/05/2015 και στις 02/06/2015 με μοναδικό θέμα τη συμμετοχή μας στη  Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά με το σχέδιο της  Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) για την αξιοποίηση των πρώην Βασιλικών Κτημάτων Τατοΐου, αποφασίστηκε πως τα σημεία της ΚΥΑ, που πρέπει να επανεξεταστούν από τους αρμόδιους φορείς και μελετητές του Υπουργείου Περιβάλλοντος είναι τα εξής:

 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ: Η μετονομασία του πρώην Βασιλικού Κτήματος Τατοΐου σε Μητροπολιτικό Πάρκο Τέτοιου, επηρεάζει αρνητικά την ιστορικότητα της περιοχής και καταστρατηγεί / αναιρεί τον χαρακτηρισμό των εκεί ευρισκομένων εγκαταστάσεων και αντικειμένων (ανάκτορα και λοιποί βοηθητικοί χώροι, οχήματα κλπ) ως νεώτερων μνημείων από το Υπουργείο Πολιτισμού.
 2. ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Θεωρούμε πως το συγκεκριμένο σχέδιο ΚΥΑ, το οποίο έχει κατατεθεί για Δημόσια Διαβούλευση, υποκρύπτει αλλαγές στην χρήση των κτηρίων αλλά και αλλαγές στην διαρρύθμιση του κτήματος, οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά την φυσική ομορφιά του κτήματος και γενικότερα τον ιστορικό και οικολογικό χαρακτήρα του. Για το λόγο αυτό προτείνεται η επανεξέταση της μελέτης και η σχεδίασης προς την κατεύθυνση και με γνώμονα την πιο ήπια ανάπτυξη του κτήματος Τατοΐου (π.χ. το σχεδιαζόμενο parking-γίγας στον κόμβο Τατοΐου και Ερυθραίας θα επιφέρει αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος και τσιμεντοποίηση).
 3. ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ Π.Δ. – Κ.Υ.Α.: Επίσης παρατηρήθηκε ότι η ΚΥΑ εμπεριέχει μεταρρυθμιστικά σημεία, τα οποία δε συμφωνούν με το υφιστάμενο Προεδρικό Διάταγμα, κατ’ εφαρμογή του οποίου το σχέδιο αυτό συνετάγη. Παράδειγμα τέτοιου σημείου ασυμφωνίας αποτελεί η αναφορά στην ΚΥΑ η δυνατότητα επέκτασης έως 10% του φέροντος οργανισμού των υπαρχόντων ιστορικών κτηρίων, στοιχείο που αποκλείεται από το αντίστοιχο Προεδρικό Διάταγμα.
 4. ΕΚΘΕΣΗ – ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ – Κ.Α.Σ.: Θεωρούμε σκόπιμο να υπάρχει για την υπογραφή της συγκεκριμένης ΚΥΑ συνοδευτική έκθεση του αρμόδιου Δασαρχείου αλλά και του Υπουργείου Πολιτισμού. Το Δασαρχείο αλλά και το Υπουργείο Πολιτισμού είναι οι αρμόδιοι φορείς για τις χρήσεις, που αφορούν σε χαρακτηρισμένα νεώτερα μνημεία – ιστορικά κτήρια. Πιθανόν το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) να είναι αντίθετο σε ακραίες αλλαγές χρήσεις στα κτήρια του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου, για τον λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η εκ νέου μελέτη της επισκεψιμότητας του Κτήματος σε σχέση με τα «καταστήματα» που προβλέπεται να δημιουργηθούν.
 5. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ: Επόμενο σημείο το οποίο κρίνεται απαραίτητο να επανεξεταστεί, είναι η πρόταση για δημιουργία ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων φαραωνικών διαστάσεων στον παλιό στρατώνα. Το περιβάλλον του κτήματος, το οποίο βρίσκεται μέσα σε ένα κηρυγμένο Εθνικό Δρυμό δεν προσφέρεται για να φιλοξενήσει μια τέτοια εγκατάσταση. Αντ’ αυτής εισηγούμαστε τη δημιουργία μικρής ξενοδοχειακής μονάδας, ολίγων κλινών στην θέση του παλιού ξενοδοχείου «Τατόιον», επομένως είμαστε αντίθετοι στη λειτουργία ταβέρνας όπως προβλέπει η ΚΥΑ στην θέση του «Τατόιον».
 6. ΧΩΡΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ: Ακόμα η ΚΥΑ οφείλει να επανεξετάσει το χώρο έκθεσης – Μουσείο Βασιλικών Αυτοκινήτων και Αμαξών (που πρόσφατα κηρύχθηκαν νεώτερα μνημεία) ενδεχομένως στο χώρο του Βουστασίου αντί για συνεδριακό κέντρο.
 7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ: Κατά την μελέτη και σύνταξη της ΚΥΑ θα πρέπει να ληφθεί πρόνοια για τη συλλογή των νερών της περιοχής «Κιθάρα», που προέρχονται από την Πάρνηθα και σήμερα χάνονται αναξιοποίητα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: Στις διατάξεις του τελικού κειμένου της ΚΥΑ θα πρέπει να περιλαμβάνεται ολοκληρωμένη πρόταση καθαρισμού του κτήματος από τη βιομάζα, ολοκληρωμένο σχέδιο πυροφύλαξης και πυρόσβεσης, καθώς επίσης και σχέδιο απομάκρυνσης των επισκεπτών σε περίπτωση πυρκαγιάς. Ιδιαιτέρως θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι τυχών παρατηρήσεις του δασαρχείου περί αναδασωτέων θυλάκων μέσα στο κτήμα που από το Σύνταγμα περιορίζουν δραστικά τις τυχόν προβλεπόμενες από την ΚΥΑ χρήσεις.

 1. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ – ΜΕΛΕΤΗΣ: Προτείνεται επίσης η επιμήκυνση του χρονικού διαστήματος για περαιτέρω ενδελεχή μελέτη της ΚΥΑ και για διαβούλευση επ’ αυτής, χωρίς ταυτόχρονα να διακοπούν οι εργασίες συντήρησης των κτηρίων, διότι αυτά κινδυνεύουν να χαθούν ολοσχερώς και η αναστύλωση του αργότερα να αποτελεί μια πολυέξοδη διαδικασία.
 2. ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΤΗΜΑΤΟΣ – ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ: Εννοείται πως παραμένει ο δημόσιος χαρακτήρας του κτήματος και η ελεύθερη πρόσβαση σ’ αυτό από τους πολίτες. Η ΚΥΑ πρέπει να προβλέπει τη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών με μέσα σταθερής τροχιάς, π.χ. σιδηροδρομική σύνδεση με το ΣΚΑ Αχαρνών.

 

Οι συνυπογράφοντες φορείς:

 • Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Αχαρνών (Ι.Λ.Ε.Α.)
 • Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος (Ε.Ο.Σ. Αχαρνών)
 • ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ – Κίνηση πολιτών για την ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών.
 • Φιλότεχνη Λέσχη Αχαρνών.
 • Όμιλος φίλων Δημοτικής Πινακοθήκης Αχαρνών – «Χρήστος Τσεβάς».

Οι συμμετέχοντες:

Και στα δύο συμβούλια συμμετείχαν εποικοδομητικά πολλοί φορείς της περιοχής των Αχαρνών όπως: ο Δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός, ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Χάρης Δαμάσκος, ο πρώην Δήμαρχος Αχαρνών Σωτήρης Ντούρος, ο Γ. Γ. του Δήμου Αχαρνών Θανάσης Κατσιγιάννης, ο Γ.Γ. του Δήμου Φυλής Αργύρης Αργυρόπουλος, η Περιφερειακή Σύμβουλος Γιάννα Τσούπρα, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος, Μιχάλης Βρεττός, Παναγιώτης Γρηγοριάδης,

ο ΕΟΣ Αχαρνών με τον Πρόεδρο Βασίλη Νίκα, ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αχαρνών με τον Πρόεδρο Αθανάσιο Σωτηρίου, η Διαδικτυακή ομάδα «Δημότες των Αχαρνών» με τους Παναγιώτη Κουτσολέλο, Φάνη Μπούκη και Δημήτρη Χατζηπέτρο, η Χριστίνα Δαμάσκου από το ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ, ο Θανάσης Κατάρας από τη Φιλότεχνη, η Πρόεδρος Ρένα Κουμπούρη και ο Κώστας Νιώρας από την Πινακοθήκη, ο εκπρόσωπος της Λαϊκής Συσπείρωσης Θάνος Τραβασάρος, ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ Αλέξανδρος Καμπάς, οι δημοσιογράφοι Κώστας Ζίγκηρης, Γιώργος Νιώρας, Κατερίνα Παπασταματίου, Εύη Τριανταφύλλου, ο Δασολόγος Γιάννης Στάμου, ο Μηχανικός Κώστας Στάμου, ο Ιστορικός Ερευνητής – Συγγραφέας Δημήτρης Γιώτας, η Ρούλα Γκίκα, ο Παναγιώτης Φράγκος, η Λούλα Τριάντη και πολλά μέλη της Κοινωνίας των Πολιτών και σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο της Ι.Λ.Ε.Α.

Επίσης παραβρέθηκε και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Κτήματος Τατοΐου Βασίλης Κουτσαβλής.

Η συνέχεια στο δημοτικό συμβούλιο

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: