Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Η ιστορία με τα BOBCAT

Posted by koszig στο 15 Ιουνίου 2015

Στις  28/5/2013  η οικονομική επιτροπή αποφάσισε τη μίσθωση ενός  μικρού εκσκαφέα με προσαρτημένο χορτοκοπτικό μηχάνημα, σκαπτικό κουβά, εκσκαφέα με προσαρτημένη υδραυλική σφύρα ,ράμπες φόρτωσης και εξοπλισμό μετακίνησης σε διάφορες θέσεις (BOBCAT) «ενόψει της αντιπυρικής περιόδου για τον καθαρισμό ξερών χόρτων από κοινόχρηστους χώρους.»

2410 Μίσθωση BOBCAT 2013

Το Μάιο του 2014 είχαμε δημοτικές εκλογές που έχασε ο Σωτήρης Ντούρος και κέρδισε ο Γιάννης Κασσαβός.

Το έτος 2014 επαναλήφθηκε η διαδικασία. στη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής της 10/6/2014 ο πρόεδρος της επιτροπής Σωτήρης Ντούρος έφερε θέμα:

Ψήφιση πίστωσης ποσού 29.300,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, για την μίσθωση ενός μικρού εκσκαφέα, τύπου BOBCAT.

Για να σχηματίσετε γνώμη για αυτό να δούμε τι περιγράφει το τεχνικό εγχειρίδιο για τις δυνατότητές του.

Γενική περιγραφή δυνατοτήτων Bobcat

(για χορτοκοπτικό σελίδες 12,12)

Η οικονομική επιτροπή πρότεινε μίσθωση για :»… να προβεί στη δαπάνη μίσθωσης ενός μικρού εκσκαφέα με προσαρτημένο χορτοκοπτικό μηχάνημα, σκαπτικό κουβά, εκσκαφέα με προσαρτημένη υδραυλική σφύρα,ράμπες φόρτωσης και εξοπλισμό μετακίνησης σε διάφορες θέσεις (BOBCAT)»

Η μίσθωση θα ήταν για τρεις μήνες με ποσό 29.300,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Παρατηρείστε πως αντιμετώπισε το θέμα ο νεοεκλεγείς δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός.

——————–

2386 Μίσθωση BOBCAT 2014

Η απόφαση της οικονομικής επιτροπής δεν εκτελέστηκε.

Την 1η Σεπτεμβρίου 2014 ανέλαβε η νέα δημοτική Αρχή υπό τον Γιάννη Κασσαβό.

Στις 17/9/2014 Συνεδρίασε η οικονομική επιτροπή με θέμα:

Ακύρωση της με αριθμ. 372/10-06-2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, λόγω τροποποίησης του νομοθετικού πλαισίου Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού 24.600,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, για την μίσθωση ενός μικρού εκσκαφέα, τύπου BOBCAT.

Στην εισήγηση αναφέρεται από το δήμαρχο:»Το συγκεκριμένο μηχάνημα θα χρησιμοποιηθεί ενόψει της αντιπυρικής περιόδου για τον καθαρισμό ξερών χόρτων από κοινόχρηστους χώρους, και για χρονικό διάστημα 90 ημερών, συνεχιζόμενων ή μη, αρχίζοντας από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.»

Αποφασίστηκε:

70ΒΚΩΨ8-ΙΙ3 Απόφαση Οικ. Επιτροπής

Η απόφαση δημοσιεύτηκε στις  22/9/2014 στη Δι@ύγεια.

Στις 17/9/2014 δημοσιεύτηκε σχόλιο για το θέμα αυτό, (κλικ εδώ). Η αντιπυρική περίοδος είχε τελειώσει!! Πριν τελειώσει η σύμβαση θα είχε έρθει ο χειμώνας!!

Την απόφαση αυτή δεν εκτέλεσε ο δήμαρχος.

Ένα μήνα αργότερα έγιναν καταστροφές από τις πλημμύρες.

Στις 5/11/2014 δημοσιεύτηκε απόφαση ανάθεσης μίσθωσης.

ΒΣ67ΩΨ8-6ΨΔ-Απόφαση εκτέλεσης μίσθωσης

Στα έχοντας υπόψη της απόφασης αναφέρεται:

Την με αριθμ. 1833/2014 και με αριθμ. πρωτ. 76736/26-09-2014 απόφαση Αντιδημάρχου, που αφορά στη διενέργεια με απευθείας ανάθεση της μίσθωσης ενός μικρού εκσκαφέα
(BOBCAT) για τον καθαρισμό ξερών χόρτων από κοινόχρηστους χώρους, ενόψει της αντιπυρικής περιόδου.

Στην απόφαση αναφέρεται:

Κατακυρώνει την μίσθωση ενός μικρού εκσκαφέα (BOBCAT), στον κο Ιωάννη Κατή, συνολικού ποσού 24.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, διότι η προσφορά του είναι μοναδική και συμφέρουσα για το δήμο.

Υπογράφεται η σύμβαση

Άκυρη σύμβαση

Αλλά ακυρώνεται γιατί το ποσό ήταν 24.600 € αντί του ποσού 24.000 € που αναγράφεται στην απόφαση ανάθεσης.

Τελικά ακυρώνεται η προηγούμενη σύμβαση με νεώτερη

7ΧΞΝΩΨ8-2ΦΨ Σύμβαση

Διορθώνεται το ποσό σε 24.000 € και ως αντικείμενο της σύμβασης αλλάζει ώστε το «(BOBCAT), ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση των ζημιών που
προκλήθηκαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν τον Δήμο την 24/10/2014.»

Για άλλο λόγο αποφασίστηκε η μίσθωση (καθαρισμός ξερών χόρτων από κοινόχρηστους χώρους) και για άλλο χρησιμοποιήθηκε για φαινόμενα που προέκυψαν ένα μήνα αργότερα (αντιμετώπιση των ζημιών που προκλήθηκαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα).

Όλως συμπτωματικά η ανάθεση έγινε σε αδελφό εκλεγμένου μέλους της παράταξης του δημάρχου.

Σχόλια στο διαδίκτυο (FACABOOK) αναφέρουν

ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ Ο ΔΗΜΟΣ, ΝΑ ΞΕΜΕΝΕΙ ΑΠΟ ΟΧΗΜΑΤΑ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ !!!! ΚΑΤΙ ΠΑΙΧΤΗΚΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ.
ΣΕ ΓΝΩΣΤΕΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΦΙΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΣΥΝΕΧΩΣ ΤΟ bobcat ΤΟΥ ΦΙΛΟΥ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΣ, ΝΑ ΚΑΝΕΙ <ΘΕΛΗΜΑΤΑ> ΚΑΙ ΡΟΥΣΦΕΤΙΑ. ΤΩΡΑ ΒΕΒΑΙΑ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΑΝΑΔΟΥΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΙ ΑΛΛΑ ΨΙΛΑ) ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.
ΟΤΑΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΣΑΙ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΝΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΠΙΣΩ. (ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΧΤΥΠΑ Η ΚΑΜΠΑΝΑ).

Δε γνωρίζω αν αυτά τα σχόλια αναφέρονται σε νέα απόφαση οικονομικής επιτροπής της 28/5/2015 σε δωδέκατο θέμα, εκτός ημερήσιας διάταξης:

Ψήφιση πίστωσης ποσού 16.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, για την μίσθωση ενός μικρού εκσκαφέα, τύπου BOBCAT σε βάρος του Κ.Α. 15-7131.001, προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2015.

2448 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για BOBCAT 2015

Το κόψιμο ξερών χόρτων θα έχει διάρκεια 60 ημερών.

Στα έχοντας υπόψη δεν αναφέρεται η Ανάληψη Υποχρέωσης Δαπάνης, η οποία σύμφωνα με την εγκύκλιο 30 του Υπουργείου Εσωτερικών στις 20 Απριλίου 2010 αναφέρεται σε εφαρμογή του Π.Δ. 113/2010.

Επομένως η απόφαση δεν είναι νόμιμη

Να θυμίσω για μια ακόμα φορά :

Ν. 3861-2010 – Επικαιροποιημένη Έκδοση

Στο άρθρο 2 αναφέρεται:

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής

1. Οι ρυθμίσεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται σε νόμους, προεδρικά διατάγματα, αποφάσεις και πράξεις που εκδίδουν ο Πρωθυπουργός, το Υπουργικό Συμβούλιο και τα συλλογικά κυβερνητικά όργανα, οι Υπουργοί, Αναπληρωτές Υπουργοί, Υφυπουργοί, Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων και Περιφερειών, Ειδικοί Γραμματείς Υπουργείων, τα όργανα διοίκησης νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οι ανεξάρτητες και ρυθμιστικές διοικητικές αρχές, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, τα όργανα διοίκησης φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα στις περιπτώσεις που αναφέρονται στον παρόντα νόμο, καθώς και τα όργανα των φορέων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. «Οι ρυθμίσεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται επίσης και σε πράξεις ή αποφάσεις που εκδίδουν όργανα, στα οποία τα αναφερόμενα στην παράγραφο αυτή όργανα έχουν χορηγήσει εξουσιοδότηση προς υπογραφή ή έχουν μεταβιβάσει αρμοδιότητα, καθώς και οποιοδήποτε όργανο έχει από το νόμο την αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων που υπάγονται στις ρυθμίσεις του νόμου αυτού.»
Η μέσα σε «» φράση προστέθηκε με την παρ. 1 άρθρου 23 Νομ. 4210/21-21 Νοεμ. 2013 (ΦΕΚ Α΄ 254).

3. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ως φορείς των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού νοούνται τα αιρετά όργανα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού και τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α..

«6α) οι πράξεις της ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης, της απόφασης έγκρισης δαπάνης και της οριστικοποίησης της πληρωμής που περιέχει το ακριβές ποσό που θα πληρωθεί για κάθε επιμέρους δαπάνη των φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου.»
Η παρ. 6α προστέθηκε με την παρ. 3 άρθρ. 23 Νομ. 4210/21-21 Νοεμ. 2013 (ΦΕΚ Α΄ 254).

Άρθρο 3
Υποχρεώσεις ανάρτησης στο διαδίκτυο

1. Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος νόμου αναρτώνται αμελλητί στο Διαδίκτυο με μέριμνα του οργάνου που τις εξέδωσε. Οι νόμοι και τα προεδρικά διατάγματα αναρτώνται στο δικτυακό τόπο των αρμόδιων Υπουργείων που αυτά διατηρούν. Οι πράξεις του Πρωθυπουργού και του Υπουργικού Συμβουλίου αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του Γραφείου Πρωθυπουργού και της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης. Οι πράξεις των Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων και των οργάνων στα οποία έχει χορηγηθεί εξουσιοδότηση υπογραφής ή έχει μεταβιβαστεί αρμοδιότητα αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του εκάστοτε Υπουργείου. Οι πράξεις των οργάνων διοίκησης των Ν.Π.Δ.Δ., των οργάνων διοίκησης φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των ανεξάρτητων και ρυθμιστικών αρχών και των φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού αναρτώνται στους κατά περίπτωση οικείους δικτυακούς τόπους που αυτά διατηρούν.

«5. Η μη ανάρτηση ή η μη έγκαιρη ανάρτηση στο διαδίκτυο των πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για το όργανο που την εξέδωσε ή για τον υπάλληλο που έχει την ευθύνη για την ανάρτηση
Η παρ. 5 προστέθηκε με την παρ. 4 άρθρου τρίτου Νομ. 4057/14-14 Μαρτ. 2012 (ΦΕΚ Α΄ 54).

 

Η δημοτική Αρχή είχε εννέα μήνες στη διάθεσή της να σκεφτεί τι θα γίνει με τα ξερά χόρτα την καλοκαιρινή περίοδο, με την ανυπαρξία των σχετικών μηχανημάτων. Στο ανωτέρω βίντεο ο πρώην αντιδήμαρχος Κώστας Σαββίδης μίλησε για την προμήθεια ενός μεταχειρισμένου BOBCAT. Αυτό μπορούσε να αγοραστεί, γιατί στον προϋπολογισμό έτους 2015 στον Κ.Α. 20-7135.003         Λοιπές προμήθειες παγίων  υπήρχε εγγεγραμμένο ποσό     741.660,47 €. Προσωπικό για το χειρισμό του μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το υπάρχον προσωπικό ή να είχε ζητηθεί η πρόληψη έκτακτου προσωπικού για εποχιακές ανάγκες.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας υπεύθυνος για τη λειτουργία του είναι ο δήμαρχος και ο γενικός γραμματέας του δήμου Αχαρνών. 

 

 

Σχόλια αργότερα με τη σύμβαση!!

 

——————

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: