Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Οι θεατές !!

Posted by koszig στο 26 Ιουνίου 2015

Συνεχίζοντας τα σχόλια, όπως υποσχέθηκα στην προηγούμενη ανάρτηση, σειρά έχει η λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου.

Στο παρελθόν είχα αναφερθεί στο πως λειτουργούν τα δημοτικά συμβούλια μεγάλων δήμων της χώρας, μεταξύ των οποίων τη δωδέκατη θέση από άποψη πληθυσμού κατέχει ο δήμος Αχαρνών.Κατάταξη πόλεων

 

Η θέση του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου είναι καθορισμένη και ο δήμαρχος, ως προσκεκλημένος στο δημοτικό συμβούλιο, έχει τη θέση του σε απόσταση από το προεδρείο, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Αυτή ήταν η εικόνα του προεδρείου το έτος 2011.

Προεδρείο 2011

Στο δήμο Αχαρνών στην παρούσα δημοτική περίοδο αυτή είναι η διάταξη στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου.

Προεδρείο

 

Ο δήμαρχος είναι κυρίαρχος. Η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου δεν έχει γραφείο (με ταμπέλα). Δεν έχει καθημερινή παρουσία στο δήμο (όχι μόνο λόγω εγκυμοσύνης). Τα θέματα ημερήσιας διάταξης, κυρίως, καθορίζει ο δήμαρχος σε συνεργασία με τον προϊστάμενο του  Αυτοτελούς Τμήματος  Υποστήριξης  των Πολιτικών Οργάνων.

Στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου ο δήμαρχος παρεμβαίνει όποτε κρίνει αυτός, μερικές φορές απαράδεκτα.

Όσο για την τήρηση του κανονισμού λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου από την πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου τα σχόλια αρμοδίως.

—————

Ευτυχώς μερικές φορές την προεδρεία του δημοτικού συμβουλίου αναλαμβάνει ο αντιπρόεδρος Μιχάλης Βρεττός.

—————

Δεν έχει καταλάβει ότι δεν προεδρεύει στο δημοτικό συμβούλιο αντικαθιστώντας την νυν πρόεδρο, αλλά τον πρόεδρο Τάκη Ντούρο. Πάντως ίδια γεύση!!

Τον κανονισμό κανείς δεν τον τηρεί.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

Στον κανονισμό αυτό μεταξύ άλλων αναγράφονται:

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου εγγράφει τους υποψήφιους ομιλητές, είτε αυτοί είναι ειδικοί αγορητές ανά θέμα που ορίζονται από τις παρατάξεις με σχετική γραπτή δήλωσή τους, είτε Δημοτικοί Σύμβουλοι που επιθυμούν να τοποθετηθούν ανά θέμα.

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος ανακοινώνει στο Σώμα κάθε έγγραφο που απευθύνεται στο Συμβούλιο. Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος, εφόσον παρίσταται στη συνεδρίαση, μπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε ανακοίνωση, ενημέρωση ή πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
Μετά το Δήμαρχο, εκφράζουν τις απόψεις τους κατά προτεραιότητα έναντι των λοιπών Δημοτικών Συμβούλων οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας, σύμφωνα με τη σειρά του αριθμού των εδρών που διαθέτει κάθε παράταξη στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη συνέχεια λαμβάνουν το λόγο οι λοιποί Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι συμμετέχοντες Πρόεδροι των Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων ή Εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας (όταν συζητούνται θέματα της αντίστοιχης Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας), προκειμένου να προβούν σε ανακοινώσεις ή προτάσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο ή να απευθύνουν ερωτήσεις ή να ζητούν συγκεκριμένα στοιχεία, χρήσιμα για την άσκηση των καθηκόντων τους, από τον Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους, το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, την Οικονομική Επιτροπή ή την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. 

Ακολουθεί η διαδικασία των απαντήσεων, χωρίς διάλογο, με τη δυνατότητα και υποχρέωση του Δημάρχου και των Αντιδημάρχων για παροχή στοιχείων και πληροφοριών εντός ενός μηνός. Ο χρόνος για κάθε ανακοίνωση, πρόταση, ερώτηση, αναζήτηση στοιχείων ή απάντηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο λεπτά.

Ο χρόνος για τη συζήτηση των εκτός ημερήσιας  διάταξης θεμάτων δεν μπορεί να ξεπερνά τη μία ώρα.

Στη συνεδρίαση της 18/6/2015 η συζήτηση των προ  ημερήσιας  διάταξης θεμάτων  διήρκεσε δύο ώρες (πλην τριών λεπτών)!!

Συνολικά η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου κράτησε 5 ώρες και 50 λεπτά.

 

Σε παλαιότερη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 18/5/2015 ο κ. Γρηγοριάδης στη διαδικασία των ανακοινώσεων ζήτησε το λόγο.

 

————

Στο βίντεο ακούγεται να παρεμβαίνει ο Νίκος Γκασούκας, πρόεδρος της «Αρωγής», χωρίς να έχει δικαίωμα να παρέμβει. Η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου δεν κάνει σχετική παρατήρηση!!

Στον κανονισμό αναφέρεται:

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου εγγράφει τους υποψήφιους ομιλητές, είτε αυτοί είναι ειδικοί αγορητές ανά θέμα που ορίζονται από τις παρατάξεις με σχετική γραπτή δήλωσή τους, είτε Δημοτικοί Σύμβουλοι που επιθυμούν να τοποθετηθούν ανά θέμα.

Μετά το Δήμαρχο, εκφράζουν τις απόψεις τους κατά προτεραιότητα έναντι των λοιπών Δημοτικών Συμβούλων οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας, σύμφωνα με τη σειρά του αριθμού των εδρών που διαθέτει κάθε παράταξη στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι οι επικεφαλής των παρατάξεων δεν κάνουν γραπτή δήλωση στο γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου, πράγμα που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα για κανένα από τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων.

Στη συνεδρίαση της 18/5/2015 τα έκτακτα θέματα διήρκεσαν 3 ώρες και 31 λεπτά!! Σύμφωνα με  τον κανονισμό δημοτικού συμβουλίου, άρθρο 4:

Ο χρόνος για τη συζήτηση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων δεν μπορεί να ξεπερνά τη μία ώρα.

 

Μπορεί κανείς να γράψει βιβλίο για τη μη τήρηση του κανονισμού λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου, που εισηγήθηκε η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Μαρία Χαριτίδου, τον οποίο η ίδια δεν τηρεί!!

Αν δεν γίνει αναδιάταξη των θέσεων του προεδρείου, του δημάρχου,  των θέσεων του δημοτικού συμβουλίου στις οποίες δεν επιτρέπεται να καταλαμβάνονται από μη δημοτικούς συμβούλους και δεν τηρείται το γράμμα του κανονισμού, τότε οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου δεν είναι νόμιμες και ο Ελεγκτής Νομιμότητας θα τις ακυρώνει, με αποτέλεσμα να μη μπορεί να λειτουργήσει ο δήμος. Τότε ενδεχομένως να προκύψουν πειθαρχικές ή ποινικές ευθύνες για τους υπεύθυνους.

Οι περισσότεροι δημοτικοί σύμβουλοι παρακολουθούν τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου  ως θεατές.

 

Ενδεχομένως ο Ε̟πιστημονικός Συνεργάτης, ειδικότητας Δικηγόρου με διδακτορικό ή μεταπτυχιακό,  που πρόκειται να προσλάβει ο δήμαρχος, θα βοηθήσει το δήμαρχο να τηρεί τους νόμους και την πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου να τηρεί τον κανονισμό λειτουργίας του.

Μέχρι τότε κανείς δε μπορεί να προβλέψει ενέργειες εκείνων που δεν ωρροδούν προ ουδενός!!

Ο καιρός γαρ εγγύς

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: