Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Η δημοκρατία νίκησε;

Posted by koszig στο 8 Ιουλίου 2015

Ο λαός μίλησε. Η δημοκρατία νίκησε.

Ας δούμε όμως τι σημαίνει δημοκρατία.

  • Η εξουσία πηγάζει από τον λαό. Αυτό σημαίνει, κι αν πάρουμε σαν δεδομένο ότι η λειτουργία του πολιτεύματος θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την ύπαρξη κυβέρνησης, ότι για να είναι η κυβέρνηση δημοκρατική θα πρέπει να είναι δημοφιλής, ή τουλάχιστον να τυχαίνει της αποδοχής των πολιτών. Ή αλλιώς αντλεί τη νομιμότητα της από το λαό.
  • Η εξουσία ασκείται από τον λαό. Αυτό σημαίνει ότι για να είναι ένα πολίτευμα δημοκρατικό θα πρέπει με κάποιους τρόπους να εξασφαλίζει τη συμμετοχή των πολιτών στις πολιτικές διαδικασίες, τις διαδικασίες διακυβέρνησης και λήψης αποφάσεων. Για παράδειγμα, πέρα των εκλογών ανάδειξης των οργάνων της πολιτείας, αυτό μπορεί να σημαίνει τη διενέργεια δημοψηφισμάτων.
  • Η εξουσία εξυπηρετεί τα συμφέροντα του λαού. Αυτό σημαίνει ότι τα όργανα της πολιτείας που είναι φορείς εξουσίας (κυβέρνηση, βουλή κ.ο.κ.) πρέπει να υπηρετούν και να προασπίζουν τα συμφέροντα του συνόλου της κοινωνίας, και όχι π.χ. κάποιου εκτός της κοινωνίας ή π.χ. κάποιων μόνο τμημάτων της. Για παράδειγμα, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι πρέπει να επιδιώκουν την ευρύτερη δυνατή συναίνεση. Επίσης σημαίνει ότι ταυτόχρονα με την αρχή της πλειοψηφίας πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί που προασπίζουν τα συμφέροντα της μειοψηφίας.

Στις εκλογές  τα πολιτικά κόμματα υπόσχονται με τα προγράμματά τους τις ενέργειες θα κάνουν να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες των πολιτών. Αυτά εμπεριέχονται στα εκλογικά τους προγράμματα. Με βάση την κατάσταση που υπάρχει στο παρόν προτείνουν μέτρα για την καλυτέρευση της ζωής των πολιτών στο μέλλον.

Το έτος 2014 υπήρχε ένα πρόγραμμα, μνημόνιο, που προέβλεπε τι πρέπει να γίνει, οικονομικά, διοικητικά, δικαστικά, ώστε να μπορεί να συμβαδίσει η Ελλάδα με τα άλλα 18 μέλη της Ευρωζώνης. Αυτή η συμφωνία της Ελλάδος με τους άλλους εταίρους της Ευρωζώνης, το δεύτερο μνημόνιο όπως ήταν γνωστή, είχε τηρηθεί, όπως είπε ο τότε πολέμιός της Γιάνης Βαρουφάκης, κατά 70%.

Με αφορμή την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσε την πτώση της τότε κυβέρνησης και την προκήρυξη εκλογών.

Στις εκλογές αυτές είχε ένα προεκλογικό πρόγραμμα, το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης.

Προεκλογικό Πρόγραμμα ΣΥΡΙΖΑ 

Η τελευταία ψηφοφορία για εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας έγινε στις 29 Δεκεμβρίου 2014 χωρίς να αποκτήσει τον αριθμό των 180 ψήφων. Έτσι οι βουλευτικές εκλογές προσδιορίστηκαν για τις 25 Ιανουαρίου.

Επειδή το δεύτερο μνημόνιο έληγε στις 31 Δεκεμβρίου 2014, ζητήθηκε από την τότε κυβέρνηση παράταση της αξιολόγησης του προγράμματος και η καταβολή των δόσεων που είχαν συμφωνηθεί κατά δύο μήνες, λόγω εκλογών.

Μετά τις εκλογές της 5ης Ιανουρίου, όπου κυβέρνηση σχημάτισε ο ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, ζητήθηκε παράταση λήξης του προγράμματος για άλλους 4 μήνες η οποία και δόθηκε.

Συμφωνία 20ης Φεβρουαρίου 2015

Σε αυ΄τη τη συμφωνία αναφέρεται:

Υπό αυτό το πρίσμα, χαιρετίζουμε την δέσμευση των ελληνικών αρχών να εργαστούν από κοινού σε στενή συνεννόηση με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσμούς και εταίρους. Σε αυτό το πλαίσιο, υπενθυμίζουμε την ανεξαρτησία της ΕΚΤ. Επίσης συμφωνούμε ότι το ΔΝΤ θα συνεχίζει να παίζει το ρόλο του.

Οι ελληνικές αρχές έχουν εκφράσει την ισχυρή δέσμευσή τους σε μια βαθύτερη και ευρύτερη διαδικασία διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων με στόχο τη διαρκή βελτίωση των προοπτικών ανάπτυξης και απασχόλησης, τη διασφάλιση της σταθερότητας και της ανθεκτικότητας του χρηματοπιστωτικού κλάδου και την ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Οι ελληνικές αρχές έχουν εκφράσει την ισχυρή δέσμευσή τους σε μια βαθύτερη και ευρύτερη διαδικασία διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων με στόχο τη διαρκή βελτίωση των προοπτικών ανάπτυξης και απασχόλησης, τη διασφάλιση της σταθερότητας και της ανθεκτικότητας του χρηματοπιστωτικού κλάδου και την ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Οι αρχές δεσμεύονται να εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής, και να βελτιώσουν την αποδοτικότητα του δημόσιου τομέα. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται να κάνουν καλύτερη χρήση της συνεχιζόμενης πρόβλεψης για τεχνική βοήθεια.
Οι ελληνικές αρχές επαναδιατυπώνουν την κατηγορηματική δέσμευσή τους για την τήρηση των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς όλους τους πιστωτές τους στο ακέραιο και εγκαίρως.
Οι ελληνικές αρχές έχουν επίσης δεσμευτεί να διασφαλίσουν τα κατάλληλα πρωτογενή πλεονάσμα ή έσοδα χρηματοδότησης τα οποία απαιτούνται για την εγγύηση της βιωσιμότητας του χρέους σύμφωνα με την ανακοίνωση του Eurogroup του Νοεμβρίου 2012. Οι θεσμοί θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις οικονομικές συνθήκες του 2015, για τον στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος του 2015.
Υπό το πρίσμα αυτών των δεσμεύσεων, χαιρετίζουμε ότι σε αρκετούς τομείς, οι προτεραιότητες των ελληνικών αρχών μπορούν να συμβάλουν σε μια ενίσχυση και καλύτερη εφαρμογή της ισχύουσας ρύθμισης. Οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται να απόσχουν από οποιαδήποτε κατάργηση των μέτρων και από μονομερείς αλλαγές στις πολιτικές και δημοσιονομικούς στόχους, την οικονομική ανάκαμψη ή την χρηματοοικονομική σταθερότητα, όπως αξιολογείται από τους θεσμούς.
Βάσει του αιτήματος, των δεσμεύσεων από τις ελληνικές αρχές, των συμβουλών των θεσμών, και της σημερινής συμφωνίας, θα ξεκινήσουμε τις εθνικές διαδικασίες με στόχο να καταλήξουμε σε μια τελική απόφαση για την παράταση του τρέχοντος EFSF Master Financial Assistance Facility Agreement μέχρι τέσσερις μήνες από το δ.σ. του EFSF. Επίσης καλούμε τους θεσμούς και τις ελληνικές αρχές να ξεκινήσουν εκ νέου αμέσως τη δουλειά που θα επιτρέπει την επιτυχημένη ολοκλήρωση της αξιολόγησης.
Παραμένουμε δεσμευμένοι να παρέχουμε επαρκή στήριξη στην Ελλάδα μέχρι να ανακτήσει πλήρη πρόσβαση στην αγορά όσο η χώρα τηρεί τις δεσμεύσεις της εντός του συμφωνηθέντος πλαισίου».

Αυτά ψήφισε και υπόγραψε ο Γιάνης Βαρουφάκης με τη «δημιουργική ασάφεια» που επικαλείται!!

Το κείμενο της συμφωνίας δεν κατατέθηκε στη Βουλή για έγκριση.

Μετά την 20η Φεβρουαρίου υποβλήθηκαν προτάσεις στους Θεσμούς, έγιναν αντιπροτάσεις, διαδοχικά Eurogroup συναντήσεις κορυφής, διμερείς συσκέψεις του πρωθυπουργού  με κορυφαίους ομολόγους του.

Ο καιρός πέρναγε, οι ατέρμονες συζητήσεις, η θέση του Βαρουφάκη στο «πολιτικό ψυγείο», και τελικά η πρόταση του Τσίπρα  στις 3/6/2015 με ένα κείμενο 47 σελίδων, που πρότεινε πρόγραμμα κόστους  7,9 δισ. Ευρώ που είναι τα μέτρα και εμπεριέχονται 7,3 δισ.ευρώ σε αυξήσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

267653823-Greece-Staff-Level-Agreement-proposal-3-6-2015

Οι Θεσμοί είδαν το κείμενο, διέγραψαν το μεγαλύτερο μέρος των προτάσεων

Εικόνες από την αντιπρόταση

Και πρότειναν νέο κείμενο συμφωνίας.

Kείμενο του Eurogroup της 25-6-2015.

Μόλις έγινε γνωστό το κείμενο η διαπραγματευτική ομάδα και ο πρωθυπουργός αποχώρησαν και επέστρεψαν στην Ελλάδα.

Ο λόγος μη αποδοχής του κειμένου αποκαλύφθηκε από δηλώσεις του τότε αναπληρωτή  υπουργό Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και νυν υπουργό Οικονομικών, (κλικ εδώ)

«Είχαμε μια επιλογή να έρθει στη Βουλή το πακέτο των Θεσμών. Δεν θα περνούσε από τον ΣΥΡΙΖΑ, από την κυβέρνηση, η οποία θα έπεφτε και σε τρεις εβδομάδες θα είχαμε εκλογές», σημείωσε ο αναπληρωτής υπουργός Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, Ευκλείδης Τσακαλώτος, εξηγώντας τους λόγους που η κυβέρνηση αποφάσισε να προχωρήσει τελικά στη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος.

«Άρα είχαμε την επιλογή να πάμε σε δημοψήφισμα για να αποφανθεί ο λαός», σημείωσε χαρακτηριστικά το πρωί της Παρασκευής στον ΣΚΑΪ, για να τονίσει πως η κυβέρνηση θεωρεί ότι το πακέτο «δεν βγαίνει».

Έτσι λοιπόν φτάσαμε στο δημοψήφισμα, (κλικ εδώ)

Στις 30 Ιουνίου, ημέρα που έληγε το δεύτερο μνημόνιο, ο πρωθυπουργός έστειλε νέες προτάσεις, (κλικ εδώ), που δε συζητήθηκαν. Ο κ. Τσίπρας δεν έσκισε το μνημόνιο, όπως έλεγε προεκλογικά, αλλά με τον τρόπο που χειρίστηκε το πρόβλημα με τους Θεσμούς, το μνημόνιο τελείωσε στα χέρια του.

O Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης( EFSF) με ανακοίνωση του, γνωστοποιεί ότι στις 1.00 μετά μεσάνυχτα( ώρα Ελλάδος), λήγει το πρόγραμμα της Ελλάδος, με αποτέλεσμα να ακυρώνονται τα διαθέσιμα για την χώρας μας κονδύλια (1,8 δισ. ευρώ η δόση που δεν καταβλήθηκε και τα 10,9 δισ. ευρώ για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών).

Το πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας της Ελλάδας ήταν μοναδικό από πολλές πλευρές, σημειώνει o Κλάους Ρέγκλινκ. Λόγω της σοβαρότητας της δομικής αδυναμίας της χώρας και της αναγκαίας προσαρμογής, ήταν το μεγαλύτερο πρόγραμμα του EFSF και του ESM.

Ήταν επίσης μακράν οι καλύτεροι όροι δανεισμού που εγκρίθηκαν ποτέ από τον EFSF και τον ESM για ένα κράτος. Περιελάμβανε PSI με αξιοσημείωτες ζημιές για τους ιδιώτες επενδυτές. Η Ελλάδα επωφελείται από μέσο όρο ωρίμανσης δανείων άνω των 30 ετών. Η χώρα δεν πληρώνει τόκους ούτε λήξεις από το πακέτο των δανείων του EFSF μέχρι το 2023.

Αυτοί οι ευνοϊκοί όροι χρηματοδότησης εξασφάλισαν στην Ελλάδα εξοικονομήσεις άνω των 16 δισ. ευρώ αθροιστικά για το 2013 και το 2014. Αυτό αντιστοιχεί σε περισσότερο από 4% του ΑΕΠ για κάθε ένα από τα δύο χρόνια.

Αυτά όμως δεν τα γνώριζαν(;) οι δραχμολάγνες συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ, που φαίνεται ότι είναι υπολογίσιμες αριθμητικά.

Έτσι σε μια εβδομάδα έπρεπε ο λαός να αποφασίσει με δημοψήφισμα.

Το ερώτημα που πρέπει να συμφωνήσουμε με ένα ΝΑΙ ή ένα ΟΧΙ.

Πρέπει να γίνει αποδεκτό το σχέδιο συμφωνίας, το οποίο κατέθεσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο Eurogroup της 25.06.2015 και αποτελείται από δύο μέρη, τα οποία συγκροτούν την ενιαία πρότασή τους;

Το πρώτο έγγραφο τιτλοφορείται «Reforms for the completion of the Current Program and Beyond» («Μεταρρυθμίσεις για την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος και πέραν αυτού») και

το δεύτερο «Preliminary Debt sustainability analysis» («Προκαταρκτική ανάλυση βιωσιμότητας χρέους»).

Όσοι από τους πολίτες της χώρας απορρίπτουν την πρόταση των τριών θεσμών ψηφίζουν: ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ/ΟΧΙ.

Όσοι από τους πολίτες της χώρας συμφωνούν με την πρόταση των τριών θεσμών ψηφίζουν: ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ/ΝΑΙ.

Το δημοψήφισμα είναι μια κορυφαία δημοκρατική διαδικασία.

Κατ’ αρχή το ερώτημα που πρέπει να αποφασίσει ο πολίτης πρέπει να είναι κατανοητό και συγκεκριμένο. Το ερώτημα αναφέρεται σε μια πρόταση του Eurogroup. Το κείμενο της πρότασης σε μετάφραση έγινε κατά τη συνεδρίαση της Βουλής στις 27/6/2015. Τότε το διάβασαν οι μη Αγγλομαθείς βουλευτές και μετά από λίγο ψήφισαν. Ο λαός  το είχε ως κείμενο έξη μέρες πριν την ψηφοφορία!! Στις τηλεοράσεις δεν έγινε κοινή παρουσίαση όλων των κομμάτων ή ομάδων υπέρ της μιας ή της άλλης άποψης, που έπρεπε να παρουσιάσουν τα θετικά ή τα αρνητικά στοιχεία στο ερώτημα που είχε τεθεί και κυρίως τις συνέπειες  που θα υπάρχουν μετά το δημοψήφισμα αν επικρατήσει η μια ή η άλλη άποψη.

Αυτό δεν έγινε και αφέθηκε ο έντυπος και ηλεκτρονικός τύπος και οι τηλεοράσεις να δίνουν πληροφορίες σύμφωνα με τα δικά τους συμφέροντα.

Αυτά δεν ήταν ενημέρωση για να μπορεί ο λαός να σταθμίσει την ψήφο του. Το δημοψήφισμα δεν ήταν δημοκρατική διαδικασία και το αποτέλεσμα ήταν νόθο.

 

Η εξουσία ασκείται από τον λαό. Αυτό σημαίνει ότι για να είναι ένα πολίτευμα δημοκρατικό θα πρέπει με κάποιους τρόπους να εξασφαλίζει τη συμμετοχή των πολιτών στις πολιτικές διαδικασίες, τις διαδικασίες διακυβέρνησης και λήψης αποφάσεων.

Συνταγματικά για να είναι  έγκυρο το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος πρέπει η συμμετοχή να είναι συνολικά άνω του 40%. Μπορεί συνολικά η συμμετοχή των πολιτών να ήταν 62,5 %, αλλά σε περιφέρειες η συμμετοχή ήταν μικρότερη.

Με κλειστές τις τράπεζες, με σύνταξη 120 € την εβδομάδα για πολλούς συνταξιούχους ποιος θα πήγαινε στην επαρχία να ψηφίσει

Τελικά, άλλα ήταν τα ερωτήματα του δημοψηφίσματος, αλλιώς το παρουσίαζε κάθε πλευρά. Κανένας δεν δεν επικεντρώθηκε στο γεγονός ότι λέγανε  ΟΧΙ σε μια πρόταση που δεν υπήρχε!!

σάρωση0439

 

Αποτελέσματα του δημοψηφίσματος:

Ψήφισαν  62,50 %

ΟΧΙ  61.31 %

ΝΑΙ  38.69 §

Άκυρα/Λευκά  5,80 %

Οι Έλληνες έγραψαν Ιστορία.

Νικητής ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑΕΛ.

Εντολή από τη σύναξη των αρχηγών των κομμάτων υπό τον πρόεδρο της δημοκρατίας η παραμονή στο Ευρώ.

Την επομένη του δημοψηφίσματος ο πρωθυπουργός  έλαβε νέο τελεσίγραφο. Είτε  υποτάσσεσαι σε νέο μνημόνιο ή φεύγεις.

Ο Ελληνικός Λαός ΝΙΚΗΣΕ. Έγραψε Ιστορία.

Περιμένει σε λίγες μέρες να γιορτάσει τη Νίκη!!

———-

;Έλληνες

 

————

———– 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: