Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Τα επιστημονικά ταξίδια του δημάρχου

Posted by koszig στο 3 Αυγούστου 2015

Σε προηγούμενη ανάρτηση έγινε για την πρόσληψη Ψυχολόγου για ένα πεντάμηνο για την επιμόρφωσης προσωπικού του ΣΥΝ ΠΑ με το ποσό των 23.370,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α), (κλικ εδώ)

Η διοίκηση του ΣΥΝ-ΠΑ όμως ενδιαφέρεται για την ενημέρωση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

7ΟΜΛΟΕ04-4ΨΡ Ταξίδι στη Χάγη

Στην ανωτέρω απόφαση της Εκτελεστικής επιτροπής αναφέρεται:

Στις 28 Ιουνίου έως και 03 Ιουλίου 2015 θα πραγματοποιηθεί το 36ο Παγκόσμιο Συνέδριο IAHR στο παγκόσμιο φόρουμ της Χάγης.
Τα θέματα του Συνεδρίου αφορούν :
 Διαχείριση του κινδύνου πλημμυρών και την προσαρμογή
 Υδατικοί πόροι και υδροπληροφορική
 Ακραία καιρικά φαινόμενα , φυσική μεταβλητότητα αλλαγής του κλίματος
 Hydro περιβάλλον κ.α.

Αυτά τα θέματα έκρινε η Εκτελεστική Επιτροπή  ότι τα θέματα άπτονται των αρμοδιοτήτων και των ενδιαφερόντων του Συνδέσμου (κατά την εισήγηση του προέδρου) και έκρινε
σκόπιμη τη μετάβαση δύο (2) αιρετών Διοικητικών Συμβούλων του Συνδέσμου για την παρακολούθηση αυτού του Συνεδρίου.

Πρότεινε την μετακίνηση εκτός έδρας του Συνδέσμου δύο (2) αιρετών εκπροσώπων – διοικητικών συμβούλων κ.κ. 1. Καμπόλη Δημητρίου & 2. Κασσαβού Ιωάννη , στο εξωτερικό (ΧΑΓΗ) από 01 Ιουλίου και επιστροφή στις 04 Ιουλίου 2015.

Τι είναι όμως το 36ο Παγκόσμιο Συνέδριο IAHR στο παγκόσμιο φόρουμ της Χάγης;

IAHR

 

Η παγκόσμια έμφαση στο νερό έχει αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Πολλά από τα ζητήματα του νερού έχουν υψηλή θέση στην πολιτική ατζέντα, είτε πρόκειται για την έλλειψη πρόσβασης σε ασφαλές νερό και αποχέτευση ή την αύξηση των καταστροφών που σχετίζονται με το νερό λόγω των πλημμυρών και της ξηρασίας. Hydro-περιβάλλον μηχανική και την έρευνα είναι πιο σημαντική από ποτέ. Επομένως, μην χάσετε την επόμενη IAHR Παγκόσμιο Συνέδριο στο Παγκόσμιο Φόρουμ της Χάγης.

Οι σκοποί του ΣΥΝ-ΠΑ, όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ 399, τ, Β’ 31-51994 :

α. Η προστασία, ανάπτυξη και αξιοποίηση του περιβάλλοντος και οικοσυστήματος στην περιοχή της ΠΑΡΝΗθΑΣ, για την οικολογική της βελτίωση και ανάπτυξη.
β. Εκπόνηση πάσης φύσεως μελετών και η ανάπτυξη δραστηριότητας στο χώρο της Πάρνηθας με σκοπό την ορθολογική της ανόρθωση.
γ. Η αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων σε εθνικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο για την οικολογική προστασία και ανάπτυξη της περιοχής της Πάρνηθας.
δ. Η λήψη μέτρων για την εν γένει καθαριότητα της περιοχής.
ε. Η προστασία και ανάπτυξη του δασικού οικοσυστήματος της Πάρνηθας για την οικολογική του βελτίωση και ανάπτυξη.
στ. Ο συντονισμός των ενεργειών και η λήψη των απαραίτητων μέτρων για την προστασία της Πάρνηθας σε συνεργασία με τους αρμοδίους δημόσιους, συλλογικούς κ.λπ. φορείς.
ζ. Η προστασία από την αλλαγή χαρακτήρα και την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος από απορρίψεις κάθε είδους φερτών υλικών και σκουπιδιών.
η. Η προστασία από επιχωματώσεις και καταπατήσεις της κοίτης του Κηφισσού και των φυσικών ρευμάτων της περιοχής.
θ. Ο προγραμματισμός και η εκτέλεση έργων διαδημοτικής έκτασης και η προώθηση της πολιτιστικής, κοινωνικής, ιστορικής και περιβαλλοντικής προβολής της περιοχής του Συνδέσμου.
ι. Η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των κατοίκων για την προστασία και ανάπτυξη του οικοσυστήματος της Πάρνηθας και η καλλιέργεια και ανάπτυξη της συνεργασίας με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς.
ια. Η επιστημονικοτεχνική υποστήριξη των μελών του Συνδέσμου στην ανάληψη πρωτοβουλιών διαδημοτικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα σε θέματα περιβάλλοντος, χωροταξίας και οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης του Συνδέσμου.

Τα θέματα του συνεδρίου σχετίζονται με τους σκοπούς του ΣΥΝ-ΠΑ;

Για να ενημερωθείτε για τους ομιλητές του συνεδρίου στις 2 και 3 Ιουλίου.

https://translate.google.gr/translate?hl=el&sl=en&u=www.iahr2015.info/programme/speakers/

Αυτούς στις 2 και 3 Ιουλίου θα πήγαινα να ακούσουν οι κ.κ. Καμπόλης και Κασσαβός. Σε ποια γλώσσα, αφού η γλώσσα του συνεδρίου ήταν η Αγγλική και δεν υπήρχε μετάφραση στα Ελληνικά;

Και ο οικονομικός απολογισμός του ταξιδίου.

15712604 Ταξίδι Κασσαβού στη Χάγη

Χάγη 1

 

Στο κείμενο της απόφασης αναφέρεται:

Στη συνέχεια εισηγούμενος το 3 ο ημερήσιας διάταξης θέμα και παρουσιάζει την εισήγηση της υπηρεσίας που αναφέρεται στην ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00€ στον Κ.Α. 00.6443 για δαπάνες αεροπορικής μετάβασης , μετακίνησης , διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης για τη συμμετοχή του ΣΥΝ ΠΑ στο 36ο Παγκόσμιο Συνέδριο IAHR στο παγκόσμιο φόρουμ της Χάγης , σύμφωνα με την αριθμ. 67/2015 απόφαση Ε.Ε , το υπ΄ αριθμ. 781/30-06-2015 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών της Ανώνυμης Τουριστικής Ξεν/κης Εταιρείας Μάνεσσης – Ταξιδιωτικός Οργανισμός Α.Τ.Ξ.Ε. ποσού 2.830,00€ και το υπόλοιπο ποσό των 170,00€ δηλ. (85,00Χ2ημέρες) αφορά στην ημερήσια αποζημίωση του κ. Κασσαβού Ιωάννη – Διοικητικού Συμβούλου

Παρατήρηση.

Δύο παρατηρήσεις στην ανωτέρω απόφαση.

1.Το υπόλοιπο ποσό των 170,00€ δηλ. (85,00Χ2ημέρες) αφορά στην ημερήσια αποζημίωση του κ. Κασσαβού Ιωάννη – Διοικητικού Συμβούλου

Από αυτό συνάγεται ότι ο κ. Καμπόλης δεν πήγε στη Χάγη, εφόσον δεν αναφέρεται ημερήσια αποζημίωση.

2. Το υπ΄ αριθμ. 781/30-06-2015 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών της Ανώνυμης Τουριστικής Ξεν/κης Εταιρείας Μάνεσσης – Ταξιδιωτικός Οργανισμός Α.Τ.Ξ.Ε. ποσού 2.830,00€

Η απόφαση για μετάβαση του κ. Κασσαβού στη Χάγη ήταν 1 Ιουλίου – 4 Ιουλίου. Επομένως η παραμονή στη Χάγη ήταν 3 ημέρες.

Μια απορία υπάρχει: Γιατί ημερήσια αποζημίωση μόνο για 2 ημέρες;

Αεροπορική μετάβαση σε Χάγη γίνεται μέσω Ρότερνταμ. Ενδεικτικές τιμές  αεροπορικών εισιτηρίων και ξενοδοχείων:

Rot

Αεροπορικά εισιτήρια για ένα άτομο, Αθήνα – Ρότερνταμ με επιστροφή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων (Ξενοδοχείο 4 αστέρων δικαιούνται οι αιρετοί ΟΤΑ) για 3 μέρες έχουν κόστος της τάξης των 500 €.

Το αεροδρόμιο του Ρότερνταμ απέχει από τη Χάγη 16-20 Χιλιόμετρα.

Πως δικαιολογείται για το ταξίδι του κ. Κασσαβού δαπάνη 2.830,00€;

Η εταιρεία ή κορόιδεψε τον ΣΥΝ-ΠΑ, ή όπως λέει κάποιος δεν ήταν μόνο ένας που ταξίδεψε στη Χάγη, ή είναι «καβάτζα» για επόμενα ταξίδια.

Επειδή ο ΣΥΝ-ΠΑ είναι ΝΠΔΔ ισχύουν οι διαδικασίες που ισχύουν για δήμους και ΝΠΔΔ. Οι ταξιδευτές πρέπει να προσκομίσουν δελτίο επιβίβασης στην πτήση, και τιμολόγιο του ξενοδοχείου διαμονής μαζί με το  υπ΄ αριθμ. 781/30-06-2015 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών της Ανώνυμης Τουριστικής Ξεν/κης Εταιρείας Μάνεσσης – Ταξιδιωτικός Οργανισμός Α.Τ.Ξ.Ε. ποσού 2.830,00€.

Νομίζω ότι ήρθε η ώρα του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης να ασχοληθεί με το θέμα και έπεται συνέχεια.

Καλά ταξίδια με δικά σας λεφτά!!

———–

—————-

 

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: