Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Αποφάσεις για την Επενδυτική. Τα αμελέτητα!!

Posted by koszig στο 7 Αυγούστου 2015

Όλα ξεκίνησαν ξαφνικά. Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της  7/9/2015. Μετά τις ανακοινώσεις, που κράτησαν 2:15 ώρες συζητήθηκαν τα έκτακτα θέματα. 8ο θέμα:

Παραχώρηση κτιρίων και ακινήτων κυριότητας και χρήσης του Δήμου Αχαρνών στην ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΕ με σκοπό την εκπόνηση μελετών για περαιτέρω αξιοποίηση και εκμετάλλευσή τους.

Για αυτό το έκτακτο θέμα δεν υπήρχε εισήγηση, όπως φαίνεται παρακάτω:

Απόφαση 261

Σε άλλα έκτακτα θέματα υπήρχε εισήγηση:

Απόφαση 258 για τεχνικό ασφαλείας

Παρακολουθείστε τη συνεδρίαση σχετική με το θέμα.

——————-

——————–

Όπως παρατηρείτε στο βίντεο και ακούγεται καλύτερα στην ηχογραφημένη λήψη δεν υπήρχε εισηγητής. Ο δήμαρχος, ως βοηθός του προεδρεύοντος της συνεδρίασης αναφέρει ότι την εισήγηση θα κάνει ο κ. Αφουξενίδης, Αντιδήμαρχος επί των εσόδων. Επειδή προφανώς δε γνώριζε το θέμα ζήτησε από τον προεδρεύοντα να επαναλάβει τον τίτλο του θέματος. Λόγω πρότερης εμπειρίας, αναφέρεται σε γενικότητες.

Όμως στην απόφαση που δημοσιεύτηκε στη Δι@ύγεια ένα μήνα αργότερα!!

Δημοσίευση για Επενδυτική

Ω677ΩΨ8-ΡΗΥ Απόφαση για παραχώρηση κτιρίων και αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Ο κ. Αφουξενίδης φέρεται να λέει:

Προκειμένου να προχωρήσουμε σε αξιοποίηση και εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου, και λαμβάνοντας υπόψη :
1. Το αναμενόμενο πόρισμα των Επιθεωρητριών Δημόσιας Διοίκησης το οποίο προβλέπεται να εκδοθεί τους επόμενους μήνες και το οποίο ενδεχομένως να υποχρεώσει την επιχείρηση, να απολέσει μία σειρά δραστηριοτήτων που αναπτύσσει στον χώρο του Νέου Κοιμητηρίου Αχαρνών και που αποτελούν μέχρι σήμερα την κυρία πηγή εσόδων της.
2. Την ανάγκη εύρεσης εσόδων από άλλες δράσεις προκειμένου να καταστεί ικανή τόσο η εξυγίανση της επιχείρησης όσο και η συνέχιση της λειτουργίας της χωρίς πρόσθετα προβλήματα.
3. Την δυνατότητα που έχει η ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ μέσω του καταστατικού  της για την αξιοποίηση και εκμετάλλευση των ακινήτων που θα της παραχωρηθούν
Προτείνεται: 
α) να παραχωρηθούν στην ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΕ οι παρακάτω χώροι, με σκοπό την αξιοποίηση και εκμετάλλευση τους, καθώς και όπου δύναται η σύνταξη και η εκπόνηση των αντίστοιχων μελετών. Απαραίτητη προϋπόθεση για οποιεσδήποτε ενέργειες θα γίνουν πριν την αξιοποίηση και εκμετάλλευση των εν λόγω ακινήτων είναι η ενημέρωση και έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο.
· Τα καταστήματα στις εργατικές κατοικίες του Προφήτη Ηλία,  και γενικά όλα τα κτίρια που δεν  έχουν διατεθεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σε συλλόγους κλπ.
· Το κτίριο «Κυκλάμινο» στην  Πάρνηθα.
· Το κτίριο  «Βουτυράδικο» στην οδό Θεοφράστου στο Ο.Τ. 79 στο Κεντρικό Μενίδι.
· Το τμήμα του κτήματος της Αμυγδαλέζας, βόρεια της ανθαγοράς (κέντρο ερευνών του Στρατού – Στρατόπεδο Δυοβουνιώτη).
· Τους κοινόχρηστους χώρους για τη διοργάνωση των θρησκευτικών εμποροπανηγύρεων.
· Την δωρεάν παραχώρηση των στεγάστρων των στάσεων των λεωφορείων που προορίζονται για διαφήμιση καθώς και τους χώρους που θα χαρακτηρισθούν  ως χώροι υπαίθριας διαφήμισης.
· Τον χώρο που προορίζεται για κοινόχρηστους χώρους και αθλητικές εγκαταστάσεις στο  Ο.Τ. 31Α εμβαδού 31.644, 45 τ.μ. στην Π.Ε. Λαθέα Β’.
· Το Δημοτικό κτήμα «Λεκάνες».
· Έκταση 7 στρεμμάτων επί της Λ. Τατοϊου. (Ζώνη Β’ Κηφισού, Κ.Α. 5015013 στη θέση Κτυπητό)
· Έκταση 20 στρεμμάτων επί της Λ. Τατοϊου (Ζώνη Β’ Κηφισού).
· Τον χώρο έκτασης 4703,76 τ.μ. μεταξύ των οδών Φιλαδελφείας  και Λαϊκών Αγώνων στο Ο.Τ. Γ 315 στην Π.Ε. ΧΑΜΟΜΥΛΟΣ.
· Τον κοινόχρηστο χώρο μεταξύ Λ. Καραμανλή, Πιτσιλού, Πύλου και Φιλοκτήτου, έκτασης 5136,48 τ.μ. στο Ο.Τ. Γ1413 στην Π.Ε. ΛΑΘΕΑ Α’

Όπως είναι φανερό ότι ο κατάλογος των παραχωρουμένων χώρων, εκτός από το «Κυκλάμινο»,  δεν αναφέρεται στην εισήγηση του κ. Αφουξενίδη, ούτε κάποιου άλλου ομιλητή.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψιν του, το κατεπείγον του θέματος, την εισήγηση του Αντιδημάρχου των Οικονομικών υπηρεσιών Κου Αφουξενίδη Θεόφιλου, τις απόψεις των ομιλητών και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010,

Επειδή δεν υπάρχει δημοσιευμένη γραπτή εισήγηση αρμοδίου φορέα, επειδή δεν αναφέρεται στην εισήγηση του κ. Αφουξενίδη, ούτε κάποιου άλλου ομιλητή ο κατάλογος των παραχωρουμένων ακινήτων. έινα φανερό ότι ότι η δημοσιευμένη στη Δι@ύγεια απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι ΠΛΑΣΤΗ!!

Την ευθύνη της πλαστογραφίας αυτής έχει ο συντάκτης του κειμένου και κυρίως ο δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός που ήταν προσκεκλημένος στη συνεδρίαση, αλλά στην πράξη «συμπροήδρευε» στη συγκεκριμένη συνεδρίαση και είχε ρόλο συνεισηγητή.

Επομένως υπάρχει ο ενδεχόμενος δόλος ή βαρεία αμέλεια στην υπογραφή της απόφασης και τη δημοσίευσή της.

Στο συγκεκριμένο θέμα φέρονται παρόντες

Ακριβές απόσπασμα

Οι υπογραμμισμένου δημοτικοί σύμβουλοι δεν ήταν παρόντες κατά τη συζήτηση του θέματος

Ο Τοπαλίδης Ευστάθιος , όπως φαίνεται στο ανωτέρω βίντεο εισέρχεται μετά την ψηφοφορία. Ο προεδρεύων αντιπρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Μιχάλης Βρεττός, δεν τήρησε τον κανονισμό λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου και συγκεκριμένα:

Άρθρο 7
Απαρτία – Λήψη Αποφάσεων

12.Οι αποφάσεις λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία για κάθε θέμα ξεχωριστά και γίνεται με ονομαστική κλήση κάθε Δημοτικού Συμβούλου, ο οποίος δηλώνει ότι ψηφίζει υπέρ ή κατά της διαμορφωθείσας πρότασης.

Άρθρο 10
Πρακτικά Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

3. Τα απομαγνητοφωνημένα ή απομαγνητοσκοπημένα κείμενα μεταφέρονται σε φύλλα χαρτιού, που αριθμούνται κα μονογράφονται από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Στο τέλος του χρόνου βιβλιοδετούνται με ευθύνη του Προέδρου και του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
4. Αν σε κάποια συνεδρίαση δεν είναι δυνατή η χρήση μαγνητοφωνικής συσκευής ή «βίντεο», τηρούνται πρόχειρα πρακτικά που αντιγράφονται σε φύλλα χαρτιού, μονογραφημένα από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα φύλλα αυτά αριθμούνται με τρόπο ώστε η αρίθμησή τους να αποτελεί συνέχεια της αρίθμησης των απομαγνητοφωνημένων ή απομαγνητοσκοπημένων
κειμένων και βιβλιοδετούνται μαζί με αυτά.
5. Η μη τήρηση των πρακτικών σύμφωνα με τα ανωτέρω, συνιστά πειθαρχικό αδίκημα για τον Πρόεδρο και το Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι πειθαρχικές  και οι ποινικές παραβάσεις είναι κάτι που θα απασχολήσει τον Ελεγκτή Μονιμότητας και τον Αρμόδιο Εισαγγελέα.

Στην απόφαση όμως περιέχεται:

Γ) Την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Επενδυτικής Αχαρνών Α.Ε. κατά 130,000€ ήτοι από 70.000€ σε 200.000€.
Δ) Την καταβολή σε 3 ισόποσες δόσεις του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.
Ε) Τις περαιτέρω ενέργειες αναθέτει στον Κο Δήμαρχο.

Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Επενδυτικής Αχαρνών Α.Ε. είναι πρόταση του δημάρχου Γιάννη Κασσαβού και του αντιδημάρχου Οικονομικών (μόνο στα έσοδα) Θεόφιλου Αφουξενίδη.

Είναι φανερό ότι οι ανωτέρω είναι άσχετοι με τις διαδικασίες αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Ανώνυμης Μονομετοχικής Εταιρείας ΟΤΑ.

Σύμφωνα με το νόμο 3463/2006:

Άρθρο 265
Σύσταση – Λειτουργία

3. Οι ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α. της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν επιχορηγούνται άμεσα ή έμμεσα από Ο.Τ.Α.. Κατ’ εξαίρεση, είναι επιτρεπτή η επιχορήγηση από Ο.Τ.Α. νησιωτικών περιοχών ανώνυμης εταιρείας ή ναυτικής εταιρείας του ν. 959/1979, που αυτοί έχουν συστήσει ή συμμετέχουν κατά πλειοψηφία στο εταιρικό τους κεφάλαιο για τη διεξαγωγή θαλάσσιων συγκοινωνιών και μεταφορών, καθώς επίσης και στις περιπτώσεις για τις οποίες υφίσταται ειδική νομοθετική ρύθμιση.

8. Οι ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α. συγχωνεύονται, διασπώνται ή λύονται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
Λύονται υποχρεωτικώς, αν για τρεις συνεχείς εταιρικές χρήσεις μετά διετία από την ίδρυσή τους είναι ζημιογόνες ή, αν για ισάριθμες φορές εντός δεκαετίας τα ίδια αυτών κεφάλαια, όπως προσδιορίζονται στο
υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνουν κατώτερα του πενήντα τοις εκατό (50%) του μετοχικού κεφαλαίου.
Στην περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 47 του κ.ν. 2190/1920, τυχόν αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου που καταβάλλεται από τους Ο.Τ.Α. δεν μπορεί να υπερβαίνει  ποσοστό μεγαλύτερο του ενός δεύτερου (1/2) αυτού.

egiklios16_2007 Νέο θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρήσεων ΟΤΑ

Σύμφωνα με την εγκύκλιο αυτή:

Πριν τη λήψη της παραπάνω απόφασης απαιτείται η εκπόνηση σχετικής οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας, από  την οποία  πρέπει να προκύπτει  η βιωσιμότητα της  επιχείρησης.

  Η ίδια υποχρέωση υφίσταται και σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων. Για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών δεν απαιτείται η εκπλήρωση της ανωτέρω υποχρέωσης. 

Σύμφωνα με την ΕλΣυν/Τμ.7(ΚΠΕ)/79/2013 απόφαση:

Ο οικείος Ο.Τ.Α. μπορεί να καταβάλει και το ποσό της αύξησης του αρχικού κεφαλαίου των αμιγών δημοτικών επιχειρήσεων, ή μέρος αυτού, προκειμένου για τις μη αμιγείς, εφόσον η αύξηση του κεφαλαίου τους συνδέεται με βελτίωση των παρεχόμενων από αυτές υπηρεσιών ή με προσθήκη και άλλων δραστηριοτήτων στους καταστατικούς σκοπούς τους και μετά από πλήρη οικονομοτεχνική μελέτη και όχι απλώς για την ταμειακή διευκόλυνση αυτών, προκειμένου να εκπληρώσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τρίτους ή  για  κάλυψη  των  λειτουργικών  δαπανών  τους, αφού σε αυτήν την περίπτωση καταστρατηγείται η απαγόρευση που τίθεται από το άρθρο 277 παρ. 8 του π.δ/τος 410/95 (βλ. πράξεις VII Τμ. 37/2011, 247, 433/2010, 66, 100/2009).

Σύμφωνα με την εισήγηση του δημάρχου η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου είναι για να αποκτήσει η Επενδυτική φορολογική ενημερότητα!!

Με βάση τα ανωτέρων η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου από 70.000 € σε 200.000 € δεν είναι νόμιμη.

Άσχετος δήμαρχος, άσχετος προεδρεύων, άσχετοι δημοτικοί σύμβουλοι ομοφωνούντες. Αυτοί διαχειρίζονται τις τύχες μας.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: