Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Παιδικές Χαρές. Κλειστές λόγω …

Posted by koszig στο 30 Αυγούστου 2015

Σε Υπουργικά Απόφαση ορίζεται η παιδική χαρά:

Παιδική χαρά είναι ο οριοθετημένος δημοτικός/κοινοτικός υπαίθριος χώρος που προορίζεται για ψυχαγωγία νηπίων και παιδιών μέχρι δεκατεσσάρων ετών, χωρίς  την επίβλεψη προσωπικού.

Η παιδική χαρά αποτελείται από εξοπλισμό (όργανα – κατασκευές), ο οποίος είναι ειδικά σχεδιασμένος για ατομικό ή ομαδικό παιχνίδι. Πρέπει επίσης να είναι χωροθετημένη και σχεδιασμένη με τρόπο ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια και η υγεία όλων των παιδιών.

Σε αυτή την Υπουργική Απόφαση καθορίζονται και οι προδιαγραφές που πρέπει να τηρούνται για τη λειτουργία αυτών των χώρων.

apofasi 28492_09  Παιδικές χαρές 

Αυτή είναι μια Υπουργική απόφαση του έτους 2009. Με βάση αυτή έπρεπε να σχεδιαστούν και να προσαρμοστούν όσες παιδικές χαρές υπήρχαν  στο δήμο Αχαρνών.

Εκείνη την εποχή δήμαρχος ήταν ο Παναγιώτης Φωτιάδης και δημοτικοί σύμβουλοι, που είναι ακόμα και σήμερα στο δημοτικό συμβούλιο, Αφουξενίδης Θεόφιλος, Κασσαβός Ιωάννης, Λαζάρου Βασίλειος, Μουκάνης Μαρίνος, Ναυροζίδου Μαρία, Σαχσανίδη Ελένη, Χαριτίδη Μαρία, Χριστοπούλου Σοφία. Για τις παιδικές χαρές καμία παρέμβαση από την τότε δημοτική Αρχή.

Επειδή ήμουν σίγουρος ότι οι ανωτέρω δημοτικοί σύμβουλοι ήταν άσχετοι με το θέμα με μια σειρά αναρτήσεις παρουσίασα τις τοποθεσίες και την κατάσταση που ήταν οι παιδικές χαρές. (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Αυτή ήταν η κατάσταση της δημοτικής περιόδου 2007-2010 με δήμαρχο την Παναγιώτη Φωτιάδη. Στην επόμενη δημοτική περίοδο 2011-2014 δήμαρχος ήταν ο Σωτήρης Ντούρος.  δημοτικοί σύμβουλοι, που είναι ακόμα και σήμερα στο δημοτικό συμβούλιο, Αφουξενίδης Θεόφιλος, Κασσαβός Ιωάννης, Λαζάρου Βασίλειος, Μουκάνης Μαρίνος,  Τοπαλλιανίδης Βασίλειος, Χαριτίδη Μαρία, Χριστοπούλου Σοφία.

Κανείς από αυτούς, εκτός από τον τότε δήμαρχο Σωτήρη Ντούρο και τη δημοτική σύμβουλο Σοφία Χριστοπούλου, με την ιδιότητα προέδρου της Επενδυτικής Αχαρνών Α.Ε., δεν αναφέρθηκε ούτε μία φορά στις παιδικές χαρές.

Προεκλογικά, ως υποψήφιος δήμαρχος στις εκλογές του έτους 2010 ο Γιάννης Κασσαβός στο προεκλογικό του πρόγραμμα έγγραφε:

Κασσαβός 2010 Παιδικές χαρές

Ο Σωτήρης Ντούρος, ως υποψήφιος δήμαρχος στις εκλογές του έτους 2010,  στο προεκλογικό του πρόγραμμα δεν υπήρχε αναφορά για τις παιδικές χαρές. Παρ’ όλα αυτά ασχολήθηκε η δημοτική Αρχή με τις παιδικές χαρές.

Για πρώτη φορά για τις παιδικές χαρές στο τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2011 και στον αντίστοιχο προϋπολογισμό, εμφανίζονται οι δαπάνες για τις παιδικές χαρές.

Προϋπολογισμός 2011-2012

Στον προϋπολογισμό του έτους 2012 φαίνονται οι δαπάνες του έτους 2011. Μηδέν!!

Στον ίδιο προϋπολογισμό αναγράφονται οι προγραμματισμένες δαπάνες του έτους 2012. 1,00 € ανά παιδική χαρά. Σύνολο 7 €!!

Το έτος 2013 στον προϋπολογισμό τα πράγματα ήταν χειρότερα. Οι προγραμματιζόμενες παιδικές χαρές ήταν οκτώ. Η δαπάνη 0 €

Προϋπολογισμος 2012-2013

 

Το έτος 2012 την αναμόρφωση των παιδικών χαρών αναλαμβάνει η Επενδυτική Αχαρνών!! Αναρμόδια σύμφωνα με το νόμο για την κατασκευή και συντήρηση παιδικών χαρών. Δελτίο τύπου του δήμου Αχαρνών πληροφορεί τους δημότες για την αναμόρφωση παιδικών χαρών!! (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Η προθεσμία ήταν να προσαρμοστούν οι παιδικές χαρές μέχρι 31-12-2012.

Επειδή δημιουργήθηκαν θανατηφόρα ατυχήματα σε παιδικές χαρές που δεν ήταν πιστοποιημένες ο δήμος Αχαρνών θέλησε να αποποιηθεί των ευθυνών του. Έτσι σε κάθε παιδική χαρά αναρτήθηκε η παρακάτω πινακίδα.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Νέα εγκύκλιος του Υπουργού Εσωτερικών, στις 25/7/2014, τροποποίησε τις προδιαγραφές για τις παιδικές χαρές:

2029b_14.1412589037859 Τροποποίηση εγκυκλίου

Νέα εγκύκλιος του Υπουργού Εσωτερικών στις  7/8/2014 επισημαίνει τις υποχρεώσεις των ΟΤΑ για προσαρμογές.

30681_7_8_2014 Παιδικές χαρές

Ήδη είμαστε στη μετεκλογική περίοδο με εκλεγμένο δήμαρχο το Γιάννη Κασσαβό.

Αυτό είναι το προεκλογικό πρόγραμμα του νέου δημάρχου για τις παιδικές χαρές.

Κασσαβός 2014 Παιδικές χαρές

Ο Γιάννης Κασσαβός ήταν την τελευταία δεκαπενταετία δημοτικός σύμβουλος στο δήμο Αχαρνών, επομένως πρέπει να γνώριζε σε τι κατάσταση βρίσκονται. Ποτέ όμως δεν έκανε έντονη παρέμβαση για την κατάσταση που βρίσκονταν οι παιδικές χαρές.

Με την Υπουργική απόφαση 41179/23-10-2014  γνωστοποιήθηκε στους ΟΤΑ θέμα: «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (O.T.A.) α’ βαθμού για τη δημοτική περίοδο 2014-2019» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τ. Β΄ 2790/4-11-2014

Στο άρθρο 4 αναφέρεται:

Άρθρο 4

Χρόνος και τρόπος υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

 Η κατάρτιση του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος πραγματοποιείται μέσα στο πρώτο εξάμηνο της δημοτικής περιόδου.

Για τον έλεγχο νομιμότητας, υποβάλλεται στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ, και μέχρι την έναρξη λειτουργίας αυτής στην αντίστοιχη αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με ευθύνη του Δημάρχου, έκθεση με τις διαδικασίες κατάρτισης του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος, εγκεκριμένη από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το εγκεκριμένο Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, μετά τον έλεγχο νομιμότητας, καταχωρίζεται στην ιστοσελίδα του δήμου και δημοσιοποιείται με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.

Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα δε συντάχθηκε, γιατί ο δήμαρχος , ο οποίος είχε την ευθύνη για τη σύνταξη του Προγράμματος, δεν έκανε καμία ενέργεια.

Εισηγητική έκθεση 2015

Αυτή ήταν η εισήγηση για τον προϋπολογισμό του έτους 2015 που εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο τον Σεπτέμβριο του έτους 2014. Συνολικές δαπάνες του δήμου σχεδόν 87 εκατομμύρια Ευρώ. Δαπάνες για παιδικές χαρές 100 € !!

Στις 5/12/2014, τρεις μήνες μετά την ανάληψη της δημαρχίας από το Γιάννη Κασσαβό το δημοτικό συμβούλιο τον εντέλει:

7Τ8ΧΩΨ8-Χ7Χ Αποξύλωση παιδικών χαρών

 

Απόφαση δημoτικoύ συμβουλίου για παιδικές χαρές

Έγιναν και δύο αναμορφώσεις του προϋπολογισμού χωρίς να αναφέρονται οι παιδικές χαρές. Τα 100 € κρίθηκαν αρκετά για την υποστήριξη του δήμου για αδειοδοτήσεις παιδικών χαρών.

Στις 22 Μαΐου 2015 έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών Νικολάου Βούτση:

egk15-22052015

επισημαίνεται:

Επισημαίνεται δε ότι κάθε παιδική χαρά λειτουργεί με ευθύνη του οικείου δήμου. Ως εκ τούτου, κάθε δήμος οφείλει να τηρεί το θεσμικό πλαίσιο που ορίζουν οι προαναφερθείσες αποφάσεις, προκειμένου να
εξασφαλίζει την ακίνδυνη χρήση των παιδικών χαρών, αφού προηγουμένως έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία τους. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση, οσάκις ο οικείος δήμος κρίνει ότι μια παιδική χαρά είναι ακατάλληλη οφείλει να τη σφραγίζει ο ίδιος άμεσα ή να αποξηλώσει τα επικίνδυνα παιχνίδια σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες που έχει δώσει το Υπουργείο κατά καιρούς. Κατά συνέπεια, σε περίπτωση ατυχήματος σε παιδική χαρά, η οποία δεν είναι σφραγισμένη και είναι προσβάσιμη στο κοινό, ο οικείος δήμος ουδόλως αποποιείται την ευθύνη του με την τοποθέτηση πινακίδας στην οποία αναγράφεται ότι η παιδική χαρά δεν διαθέτει πιστοποίηση και η χρήση της γίνεται με ευθύνη των γονέων ή των συνοδών των ανηλίκων.

Μετά από αυτό το έγγραφο ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων ζήτησε μελέτη από τις Τεχνικές Υπηρεσίες για την καταλληλότητα των παιδικών χαρών.

Στις 26 Αυγούστου 2015 συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο. Ένα από τα θέματα ήταν:

5 Αντιμετώπιση του Θέματος της Λειτουργίας των Παιδικών Χαρών του Δήμου Αχαρνών.

Παρακολουθείστε τι έγινε.

————-

—————–

————–

Στην εισήγηση του ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Παναγιώτης Πολυμενέας εκτιμάει ότι το κόστος αναμόρφωσης κάθε  παιδικής χαράς ανέρχεται στις 20.000 €.

Η πρόταση της Τεχνικής υπηρεσίας είναι να σφραγιστούν 18 και να αποξηλωθούν   35.

Πρόταση Τεχνικής Υπηρεσίας για Παιδικές Χαρές

Για κάποια κονδύλια από την περιφέρεια που θα ζητηθούν προσεχώς, τι να υποθέσει κανείς!!

Αυτές είναι οι υποδομές σε ένα δήμο 106.943 κατοίκων. Στατιστικά 2.000 κάτοικοι αντιστοιχούν σε κάθε παιδική χαρά, αν όλες λειτουργούσαν νόμιμα.

Η Περιφέρεια Αττικής στις 27/8/2015 στο Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε:

Δήμος Φυλής

 

Η Ηγεσία το δήμου Αχαρνών

Η Ηγεσία του δήμου Αχαρνών. Γιάννης Κασσαβός, Δήμαρχος, Θανάσης Κατσιγιάννης, Γενικός Γραμματέας.

 

Φτύστε τους να μην του ματιάσετε

 

 

 

 

 

 

 

(κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ),

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: