Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) και οι Ακοινώνητοι

Posted by koszig στο 22 Σεπτεμβρίου 2015

Ένας τρόπος να βελτιωθεί η κατάσταση με την ανεργία.

Οι ΚΟΙΝΣΕΠ εμφανίστηκαν επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ με το ν. 4019/2011 («Νόμος Κατσέλη» για «Κοινωνική Οικονομία»). Ο ΣΥΡΙΖΑ  τις εντάσσει στη λεγόμενη «αλληλέγγυα οικονομία», που τη χαρακτηρίζει βασικό πυλώνα ανάπτυξης στην «παραγωγική ανασυγκρότηση», την οποία προτείνει με το πρόγραμμά του.

Αυτό είναι το Σχέδιο Δράσης του ΣΥΡΙΖΑ για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ), (κλικ εδώ).

1. Συνεργατική Εταιρεία είναι μια αυτόνομη Οργάνωση προσώπων τα οποία συν- δέονται εθελοντικά για την αντιμετώπιση των κοινών οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών αναγκών και την εξυπηρέτηση των επιδιώξεών τους μέσω μιας από κοινού ιδιόκτητης και δημοκρατικά ελεγχόμενης επιχείρησης με την ενεργή συμμετοχή των ιδίων, τηρώντας τις αρχές του συνεργατισμού και μεριμνώντας για την κοινότητα τους.

Επτά μήνες τι έκανε; ΤΙΠΟΤΑ.

Οι αμαρτίες από τους προηγούμενους.

Στο δήμο Αχαρνών οι Κοιν.Σ.Επ. εμφανίστηκαν με τις Κοιτίδες απασχόλησης, (κλίκ εδώ).

Στην Κοιν.Σ.Επ. «Βιοδρομέας» παραχωρήθηκε χώρος «ανύπαρκτος»

Στο χώρο Τομπάζη και Ανέμων είναι χωράφι, παραπάνω υπάρχει ένα μαρμαράδικο που λέγεται ότι έχει απαλλοτριωθεί από το δήμο.

Stitched_002

Στις αρχές Ιουλίου  2014 έγινε ηλεκτρονικό  αίτημα από την Κοιν.Σ.Επ. «Βιοδρομέας» για ένταξη σε πρόγραμμα επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων.

εγκριτική απόφαση

 

Σε συνεννόηση του διαχειριστή με τον κ. Κρημνιανιώτη προτάθηκε οικόπεδο στη σε περιοχή των Άνω Λιοσίων για εγκατάσταση των γραφείων της Κοιν.Σ.Επ., χωρίς καμία υποδομή με μόνο ένα εγκαταλειμμένο φορτηγό!!

Αποτέλεσμα να ζητηθεί η ανάκληση της απόφασης, μετά από αίτημα της επιχείρησης. Λόγος της αίτησης ακύρωσης ήταν ότι δεν είχε παραχωρηθεί χώρος γραφείων για να καλυφθεί τυπικά  ή αίτηση.Ανάκληση της έγκρισης

Μετά από αυτή την εξέλιξη ο πρόεδρος της Κοιν.Σ.Επ. απευθύνθηκε στο Συνήγορο του Πολίτη. Ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε από το δήμο Αχαρνών, δια του δημάρχου Γιάννη Κασσαβού, στις 25 Σεπτεμβρίου 2014  ενημέρωση για την αναφορά.

Ενημέρωση από το δήμο Αχαρνών σε Συνήγορο του Πολίτη

Στις 30 Οκτωβρίου 2014 οι Κοιν.Σ.Επ που είχαν δημιουργηθεί από το πρόγραμμα «Κοιτίδες Απασχόλησης» με έγγραφό τους στο δήμο Αχαρνών ζητούσαν:

Έγγραφο στο δήμο Αχαρνών

Κυρία Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών και Κύριε Δήμαρχε, το μόνο που ζητάμε είναι το δικαίωμα στην εργασία, όχι αμειβόμενοι από τον Δήμο, αλλά με την στήριξη του Δήμου, να
έχουμε ένα βιώσιμο επάγγελμα.
Θέλουμε να εφαρμοστούν οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και παρακαλούμε να διαβαστεί αυτή η επιστολή μας στην πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε να
γίνουν κοινωνοί και οι νεοεκλεγέντες Δημοτικοί Σύμβουλοι Eίμαστε στην διάθεσή σας και αναμένουμε.

Επειδή δεν έλαβαν απάντηση, στην πρώτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ζήτησαν, σύμφωνα με τον κανονισμό συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, να εκθέσουν το αίτημά τους στο δημοτικό συμβούλιο.

Ας δούμε τι έγινε με την παρουσία των Κοιν.Σ.Επ. στο δημοτικό συμβούλιο, (κλικ εδώ).

Η ανάρτηση που έγινε για την παρουσία των εκπροσώπων των Κοιν.Σ.Επ. στο δημοτικό συμβούλιο καταλήγει:

Επειδή υπάρχουν παραβάσεις των συμφωνηθέντων σύμφωνα με τη σύμβαση:

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση αρνήσεως, αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από πλευράς του ενός μέρους, ο αντισυμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημιά.

Ποιοι θα φέρουν την ευθύνη για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που προκλήθηκε στους αντισυμβαλλόμενους με το δήμο Αχαρνών; Είναι η Αναπτυξιακή Σύμπραξη, είναι ο δήμος Αχαρνών, είναι ο δήμαρχος που δεν υλοποίηση την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου με την υπογραφή συμβάσεων, είναι οι δημοτικοί σύμβουλοι που ψήφισαν αυτές τις αποφάσεις;

Για να ξεκαθαρίσει το θέμα οφείλει ο δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός να ζητήσει να συζητηθεί στο δημοτικό συμβούλιο το θέμα των αναπτυξιακών συμβάσεων που συμμετέχει ο δήμος Αχαρνών, να καλέσει τον κ. Κρημνιανιώτη ως διαχειριστή της Α.Σ. και τον πρώην δήμαρχο Σωτήρη Ντούρο ως πρόεδρο της Εύξεινης Πόλης , συντονιστή εταίρο της Α.Σ. , πρόεδρο της Α.Σ. και δήμαρχο Αχαρνών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος «Αχαρνείς- Κοιτίδες Απασχόλησης»

Αν δεν γίνουν αυτά, τότε σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολούθησε για τις υποθέσεις του Νεκροταφείου και της Επενδυτικής με την επίκληση των Ελεγκτών της Δημόσιας Διοίκησης, θα γίνει αναφορά από Ενεργό Πολίτη στο Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης με κοινοποίηση της αναφοράς στον Εισαγγελέα.

 Ο δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός εκώφευσε!! 

Στην ιστοσελίδα του δήμου Αχαρνών αναρτήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2014:

Παρέμβαση του Δημάρχου Αχαρνών Γ. Κασσαβού στο Χίλτον για την Κοινωνική Οικονομία & Τρόπους Χρηματοδότησης των ΟΤΑ, (κλικ εδώ)img_3429

 

Στη συνάθροιση αυτή μεταξύ άλλων ο κ. Κασσαβός είπε

Στην παρέμβασή του ο Δήμαρχος Αχαρνών κ Γιάννης Κασσαβός τόνισε: «Πάντα πίστευα ότι αποστολή ενός σύγχρονου Δήμου, είναι να εξασφαλίζει κοινωνική συνοχή και ισότιμη ανάπτυξη όλων των περιοχών του. Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Αχαρνών τα επόμενα χρόνια έχει μπροστά του μία ξεκάθαρη πρόκληση: Να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για ένα δήμο με βιώσιμη προοπτική ανάπτυξης, και ανθρώπινο πρόσωπο, χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς. Για το λόγο αυτό, έχουμε εντάξει στον σχεδιασμό μας, μεταξύ άλλων, δράσεις ενάντια στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, και το περιβάλλον. Δράσεις που θα γεννήσουν νέες θέσεις εργασίας και θα δώσουν προοπτική ανάπτυξης. Στόχος μας να δημιουργήσουμε ένα νέο κοινωνικό ιστό μέσα στον ήδη υπάρχοντα, να δώσουμε προοπτική και ελπίδα σε ανθρώπους που βρίσκονται στο περιθώριο, και να τους επανεντάξουμε στην κοινωνία μας, ως ενεργά μέλη, χωρίς αποκλεισμούς αλλά με κοινωνική αλληλεγγύη. Το στοίχημα για τον Δήμο Αχαρνών το 2020 είναι να έχει μετασχηματιστεί σε μία ζωντανή κυψέλη, μία σύγχρονη πόλη που θα διασφαλίζει ασφάλεια, κοινωνική συνοχή και κοινωνική ανταποδοτικότητα για όλους τους δημότες μας».:

Φυσικά ο κ. Κασσαβός άλλα έλεγε, άλλα έκανε.

Ο Συνήγορος του Πολίτη ένα μήνα μετά, στις 19 Ιανουαρίου 2015 υπενθύμισε στον κ. Κασσαβό για ένα αναπάντητο έγγραφο-αναφορά.

Υπενθύμιση για αναπάντητο έγγραφο

Στο έγγραφο αυτό αναφέρεται:

Μολονότι έχει παρέλθει σημαντικός χρόνος από το έγγραφό μας, δεν έχει ληφθεί δυστυχώς καμία απάντηση εκ μέρους σας. Ακόμα περισσότερο, δεν έχει δοθεί κάποια εξήγηση για τους τυχόν λόγους της καθυστέρησης .
Επειδή η σημειωθείσα  καθυστέρηση (βλ. ν.3094/03, άρ 4 § 5) προκαλεί σοβαρά εμπόδια στη διερεύνηση της υπόθεσης, σας παρακαλούμε να ανταποκριθείτε στο πpομνησθέν έγγραφό μας το συντομότερο.       Σημειώνουμε εδώ ότι κατά τη διάταξη του ν . 3094 / 03, άρθρο 4 § 5 «όλες οι δημόσιες υπηρεσίες οφείλουν να διευκολύνουν με κάθε τρόπο την έρευνα» του Συνηγόρου του Πολίτη.

Προφανώς ο Συνήγορος του Πολίτη δεν έλαβε απάντηση και στις 31 Μαρτίου 2015 απευθύνθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκησα Αττικής.

Άσκηση Ελεγκτικής Αρμοδιότητας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Στο έγγραφο αυτό αναφέρεται:

Κατόπιν αυτών, ζητούμε την, εκ μέρους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, άσκηση των ελεγκτικών της αρμοδιοτήτων έναντι του Δήμου Αχαρνών, ο οποίος παραλείπει να διευκολύνει το έργο της Αρχής, ως εκ του νόμου οφείλει, κατά την εξέταση της συγκεκριμένης αναφοράς.

Διαγραφή από το μητρώο

Τα λόγια και τα έργα. Ο δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός έβαλε την ταφόπλακα της Κοιν.Σ.Επ. «Βιοδρομέας» και φυσικά των υπόλοιπων, πλην μιάς προς το παρόν.

 

Φασούλι το φασούλι, γεμίζει το σακούλι!!

 

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: