Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Νεκροταφεία Αχαρνών. Τι έγινε μέχρι σήμερα – Τι θα γίνει στο μέλλον

Posted by koszig στο 27 Σεπτεμβρίου 2015

Αφορμή για αυτή την ανάρτηση είναι ένα προηγούμενο δημοσίευμα, (κλικ εδώ)

Στην ανάρτηση αυτή υπήρξε ένα σχόλιο από τον κ. Ιάκωβο Ποθητό.

Γνωρίζει πολύ καλά ο συντάκτης του κειμένου, τους πραγματικούς σκοπούς του ελέγχου.
Γι’ αυτό εκλαμβάνω το πιο πάνω κείμενο σαν ένα καλοπροαίρετο αστείο.
Η προχειρότητα, τα εγκληματικά λάθη, οι παραβάσεις, πρέπει επί τέλους να σταματήσουν και να σοβαρευτούμε σαν δήμος.
Και όπως έχει ζητηθεί, σ’ αυτή την προσπάθεια πρέπει όλοι να συμβάλουν κι όχι να πετροβολούν.
Εκτός κι αν υπάρχει επιθυμία από ορισμένους, να κυριαρχεί η αταξία στα Κοιμητήρια Αχαρνών.

Με πολλά θέματα είχα ασχοληθεί στο παρελθόν για το δήμο Αχαρνών, με αναρτήσεις τα έτη 2008, 2009 σχετικές με  το Νεκροταφείο, (κλικ εδώ),(κλικ εδώ), (κλικ εδώ) .

Τότε που κανείς δεν αναφερόταν σε θέματα παρανομιών στο Νεκροταφείο.

Αυτές  είναι μια σειρά από αναρτήσεις που σχετίζονται με θέματα του Νεκροταφείου, με κριτική των ενεργειών και με προτάσεις. Δύο φορές στις προηγούμενες δημοτικές Αρχές, υπό τους Παναγιώτη Φωτιάδη και Σωτήρη Ντούρο, η Περιφέρεια Αττικής «έριξε» πρόστιμα από 10.000 € για σκουπίδια και παράνομη επέκταση του Νεκροταφείου μετά από έγγραφες αναφορές μου, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Σημαντικό μέρος  στη διαχείριση του Νεκροταφείου είχε και η Επενδυτική Αχαρνών Α.Ε. που η προηγούμενη δημοτική Αρχή την όρισε ως διαχειριστή του Νεκροταφείου, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Για όλα αυτά κανένας ούτε δημοσιογράφος, ούτε δημοτικός σύμβουλος που συμμετείχε στις προηγούμενες δημοτικές Αρχές και αργότερα έγιναν δήμαρχοι, όπως ο Σωτήρης Ντούρος και ο Γιάννης Κασσαβός.

Με την ανάληψη της εξουσίας στο δήμο υπό τον Γιάννη Κασσαβό η Επενδυτική Αχαρνών συνέχισε την παρουσία της στο Νεκροταφείο εισπράττοντας τέλη και δικαιώματα και τη διαχείριση μέρος της λειτουργίας του Νεκροταφείου , (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ)

Ο Σωτήρης Ντούρος έκανε μια «άστοχη» κίνηση. Ενέπλεξε στο Νεκροταφείο τους Επιθεωρητές – Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης, που μετά από μελέτη και επιτόπιες έρευνες και ενημέρωση από αναρτήσεις στο διαδίκτυο, κοινοποίησαν στο δήμο Αχαρνών το πόρισμα της έρευνάς τους. Ο δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός δεν τόλμησε να το δώσει στη δημοσιότητα.  Σε αναφορές του σε συνεδριάσεις του δημοτικού  συμβουλίου αφήνει υπόνοιες για παραπομπή στη δικαιοσύνη του Σωτήρη Ντούρου και άλλων. Δικαιούνται όμως οι δημότες να γνωρίζουν τι έχει συμβεί. Το πόρισμα των Ελεγκτών δε μπορεί να είναι όπλο στα χέρια του Γιάννη Κασσαβού για του πολιτικούς του αντιπάλους, αν μέσα σε όλο το πόρισμα ενδεχομένως διατυπώνονται και ευθύνες για δικές του παραλείψεις, όπως για παράδειγμα η μη ενέργειες για νομιμοποίηση της παράνομης επέκτασης του  Νεκροταφείου, η μη ενέργεια για τη σύνταξη ταφολογίου, κ.α.

Ένα χρόνο διοίκησης του δήμου Αχαρνών υπό τον Γιάννη Κασσαβό ο δήμος είχε απώλεια εσόδων από την Επενδυτική Αχαρνών, που δεν είχε ακυρώσει το άρθρο 25 του κανονισμού λειτουργίας του Νεκροταφείου.

45Ο1ΟΡ1Κ-ΛΧΧ-Κατάργηση της 262 /11 Απόφασης δημοτικού συμβουλίου

ακύρωσε το άρθρο 25 της 188/14-6-2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αχαρνών. Επειδή υπήρχαν ενδοιασμοί για ακύρωση του σύνολο του άρθρου 25, με νεώτερη αναφορά μου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής διευκρινίστηκε ότι ακυρώθηκε η εφαρμογή του άρθρου 25 της απόφασης 188.

 

 

Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου στις 26/8/2015

2295 Μη σύνομη διαχείριση του Νεκροταφείου από την Επενδυτική Αχαρνών

 

Στην εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο αναφέρεται:

Στην εγκύκλιο 46978/27-7-2009 του ΥΠΕΣ αναφέρεται ότι εκτός των ανωτέρω, καμία άλλη ακίνητη περιουσία δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης από μονομετοχική ΑΕ.

Συνεπώς, η εκχώρηση των τελών και δικαιωμάτων των κοιμητηρίων του Δήμου Αχαρνών είναι μη σύννομη[1].

Επιπρόσθετα, αναφορικά με τη λειτουργία της Κοσμητείας, η οποία συγκροτήθηκε σε Σώμα την  06/02/2013, σε συνέχεια της απόφασης 30/29-01-2013 του Δ.Σ. και της με αρ. 1794/31-12-2012 Απόφασης του Μητροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως, παρατίθενται τα ακόλουθα:

  1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 547/1977, η διοίκηση και η διαχείριση των μη ενοριακών ναών των Κοιμητηρίων, και της περιουσίας αυτών, στους δήμους με πληθυσμό άνω των 50.000 κατοίκων, ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις περί διοίκησης και διαχείρισης της δημοτικής και κοινοτικής περιουσίας.
  2. Σύμφωνα με την κείμενη νομολογία, η προβλεπόμενη από τον κανονισμό της Ιεράς Συνόδου Κοσμητεία, έχει συμβουλευτικό ρόλο, καθώς αρμοδιότητά της είναι η επιμέλεια της ευκοσμίας και ευπρέπειας του ναού και όχι η διοίκηση και η οικονομική διαχείριση του συνόλου των εσόδων του.

Εκ των ανωτέρω συνεπάγεται ότι, η Κοσμητεία, μη σύννομα διαχειρίστηκε έσοδα του ιερού ναού του Κοιμητηρίου, από τον Φεβρουάριο 2013 μέχρι και τον Δεκέμβριο 2014[2].

Ο Δήμος Αχαρνών, θα αναλάβει τη διαχείριση των εσόδων και εξόδων των Ιερών Ναών του παλαιού και νέου κοιμητηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Β.Δ. 24/9-20/10/1958 «Περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων», του Ν.Δ. 318/69 «Περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων» και των άρθρων 3-5 του Β.Δ. της 17/5-15-06/1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων»[3], με σχετικές εγγραφές στους ακόλουθους κωδικούς:

 

Κ.Α. Προϋπολογισμού Τίτλος Εσόδων
0 Τακτικά Έσοδα
04 Έσοδα από λοιπά τέλη – Δικαιώματα από παροχή υπηρεσιών
041 Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977
0411 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου
0412 Δικαίωμα ενταφιασμού
0413 Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)
0414 Τέλος ανακομιδής
0415 Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων
0416 Δικαιώματα ιεροπραξιών
0417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών
 

[1], 2, 3  Ακριβή αποσπάσματα από την εμπιστευτική έκθεση των Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης για τη συμμόρφωση του Δήμου.

Αυτή η απόφαση, που αναφέρεται στα άρθρα  35, παρ β και το άρθρο 25 (που δεν το αναφέρουν γιατί ήδη είχε καταργηθεί) φαίνεται ότι δικαιώνει τις ενέργειες που έκανα με αναφορές, για να επανέλθει η νομιμότητα στο δήμο Αχαρνών.

 Από το έτος 2013 μέχρι το Δεκέμβριο του 2014, και φυσικά μέχρι την ψήφιση της ανωτέρω απόφασης του δημοτικού συμβουλίου  τον Αύγουστο του έτους 2015 καταλογίζονται ευθύνες σε φυσικά πρόσωπα για μη σύννομες ενέργειες στο πόρισμα των Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης;

Αυτά για τα πραγματικά περιστατικά. Ας επανέλθουμε στο σχόλιο του Ιάκωβου Ποθητού, που συμμετείχε με υπαλληλική ιδιότητα στην Επενδυτική Αχαρνών, όπου τον «απέσυραν» μετά από καιρό γιατί φαίνεται είχε «μάτια και έβλεπε«.

Σχολιάζει:

Γνωρίζει πολύ καλά ο συντάκτης του κειμένου, τους πραγματικούς σκοπούς του ελέγχου.
Γι’ αυτό εκλαμβάνω το πιο πάνω κείμενο σαν ένα καλοπροαίρετο αστείο.

Ποιο ήταν το σχόλιό μου:

Είναι ανεπίτρεπτο να ζητούν τριάντα χρόνια μετά την αγορά του τάφου να προσκομιστούν παραχωρητήρια. Φανταστείτε να υπάρχει νεκρός στον τάφο χωρίς συγγενείς και να του ζητούν να προσκομίσει παραχωρητήριο!!

2.  Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

Του πεθαμένου ή του ζωντανού;

3. Απόδειξη πληρωμής για παραχώρηση του χώρου

Ζητούν, μετά 30 χρόνια, να έχει την απόδειξη πληρωμής του τάφου. Ο δήμος δεν όφειλε να έχει καταγράψει τη συναλλαγή; Αν κάποιος έχει χάσει την απόδειξη ο δήμος έχει τα αρχεία να ικανοποιήσει το αίτημα του δημότη;

4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Αυτό το πιστοποιητικό δεν το χορηγεί ο δήμος για τούς δημότες του;

5. Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας (Λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ).

Η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας  λόγο ύπαρξης έχει για την βεβαίωση τελών και δικαιωμάτων.

6. Τιμολόγιο ή απόδειξη κατασκευής Μνημείου.

Για τους δικαιούχους οικογενειακών τάφων ισχύουν οι νόμοι και οι κανονισμοί λειτουργίας των Νεκροταφείων που πρέπει να είναι σύννομοι.

Για ένα κάτοχο οικογενειακού τάφου τι στοιχεία μπορεί να δώσει σχετικά με την παραχώρηση του οικογενειακού τάφου το αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας;

Το παραχωρητήριο του τάφου δίδεται μετά την εξόφληση του οριζόμενου ποσού για την παραχώρηση του τάφου. υπάρχουν παραχωρητήρια χωρίς απόδειξη πληρωμής; Τότε σε αυτούς να αναζητηθεί η απόδειξη.

Αν στον τάφο υπάρχει μνημείο τι νόημα έχει να ζητηθεί η απόδειξη κατασκευής του. Ο δήμος αναδρομικά κάνει χρέη ΣΔΟΕ;

Είναι σίγουρα ότι στη διαχείριση των τάφων, των νόμιμα χαρακτηρισμένων ως οικογενειακών, υπάρχουν προβλήματα. Ακόμα περισσότερα προβλήματα υπάρχουν σε τάφους χαρακτηρισμένους ως τριετούς ταφής που στη συνέχεια κάποιοι τους παραχώρησαν ως οικογενειακούς.

Ο κ. Ποθητός σημειώνει στο σχόλιό του.

Και όπως έχει ζητηθεί, σ’ αυτή την προσπάθεια πρέπει όλοι να συμβάλουν κι όχι να πετροβολούν.
Εκτός κι αν υπάρχει επιθυμία από ορισμένους, να κυριαρχεί η αταξία στα Κοιμητήρια Αχαρνών.

Σίγουρα πρέπει να μπει μια τάξη στα Κοιμητήρια Αχαρνών, με προσοχή στο θέμα των στοιχείων που ζητούνται και τον οφειλόμενο σεβασμό στους οικείους των νεκρών.

Ο τρόπος που ζητούνται στοιχεία και τα στοιχεία που ζητούνται σίγουρα θα δημιουργήσουν αντιδράσεις σε νόμιμους κατόχους και παρανόμους κατόχους οικογενειακών τάφων. Με τις κινήσεις που γίνονται ίσως συνασπίσουν την αντίδρασή του οι νόμιμοι και παράνομοι. Φανταστείτε να ζητήσει το ΙΚΑ στοιχεία ενσήμων και αποδείξεις πληρωμής από το 1900 για τους ασφαλισμένους του, γιατί μερικοί έχουν λάβει παράνομες συντάξεις!!

Ποιος θέλει την τάξη και ποιος έχει συμφέρον από την αταξία φαίνεται διαχρονικά

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: