Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Έφτασε ο κόμπος στο χτένι!!!

Posted by koszig στο 27 Νοεμβρίου 2015

Κάποια πράγματα πρέπει να γίνονται στην ώρα τους. Αν δεν γίνουν πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες.

Σε προηγούμενη ανάρτηση έγινε αναφορά στον προϋπολογισμό του έτους 2016, (κλικ εδώ), και ειδικά στις προθεσμίες που είναι δεσμευτικές.

Στις 26/11/2015 συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο. Μεταξύ των θεμάτων ήταν θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, επιστροφή χρημάτων  407,56 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, κοπή δέντρων κλπ. Για τον προϋπολογισμό κουβέντα

Καλά ο δήμαρχος είναι σε φάση ανάρρωσης, οι αντιδήμαρχοι, ο γενικός γραμματέας του δήμου, η Διεύθυνση Οικονομικών υπηρεσιών τι κάνουν;

Έχει σταλεί προσχέδιο προϋπολογισμού στο Παρατηρητήριο για προέλεγχο;

Οι δημοτικοί σύμβουλοι, όσοι μετέχουν σε οικονομική επιτροπή, και όσοι δημοτικοί σύμβουλοι παρακολουθούν το δημοτικό συμβούλιο και δεν είναι «ωσεί παρόντες» έχουν άποψη για το που πάει ο δήμος;

 

Μη έγκαιρη υποβολή από την οικονομική επιτροπή στο ΔΣ
Αν το σχέδιο του προϋπολογισμού και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης δεν καταρτιστούν και δεν υποβληθούν, όπως προβλέπεται, ή αν ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου δεν μεριμνήσει για να συγκληθεί το συμβούλιο έως τη 15η Νοεμβρίου, το συμβούλιο συνέρχεται αυτοδίκαια την πρώτη Κυριακή μετά την ημερομηνία αυτή και ώρα 11 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεών του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή τους. Σε περίπτωση που το δημοτικό συμβούλιο και πάλι δεν συντάξει και ψηφίσει τον προϋπολογισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, συνέρχεται αυτοδίκαια εκ νέου, την αμέσως επόμενη Κυριακή και ώρα 11 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεών του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή τους. (παρ 7 άρθρο 77 Ν. 4172/2013)

Νοέμβριος m

 

Επιπτώσεις από ενδεχόμενες καθυστερήσεις στη διαδικασία του προϋπολογισμού 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της γενικής διεύθυνσης οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, είναι δυνατόν να επιβάλλεται παρακράτηση και μη απόδοση μέρους ή του συνόλου της μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης του Ο.Τ.Α. από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), πλην των προνοιακών επιδομάτων: 
α. για όσο χρόνο καθυστερεί η ενσωμάτωση του σχεδίου και του επικυρωμένου προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και η ψήφιση και αποστολή του προϋπολογισμού προς έλεγχο στην αρμόδια, για την εποπτεία του Ο.Τ.Α., Αρχή και
β. στην περίπτωση κατάρτισης και ψήφισης προϋπολογισμού, κατά παρέκκλιση των οδηγιών των κοινών υπουργικών αποφάσεων των άρθρων 77 και 78 του ν. 4172/2013 (Α’ 167). (παρ 1 άρθρο 174 ν. 4270/2014)  (βλ. και παλαιότερη διάταξη: παρ 8 άρθρο 77 Ν. 4172/2013

 

Τελικά φαίνεται ότι ο δήμος έχει πάρει το δρόμο για την υποχρεωτική ένταξη σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης και επιτήρησης

Οι όροι υποχρεωτικής ένταξης σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης και επιτήρησης

Με την ένταξή του  στο Πρόγραμμα Εξυγίανσης, ο ΟΤΑ είναι υποχρεωμένος εντός συγκεκριμένης προθεσμίας να καταθέσει στο Παρατηρητήριο Σχέδιο Οικονομικής Εξυγίανσης, το οποίο θα πρέπει να ψηφιστεί από την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των δημοτικών συμβούλων, και  το οποίο θα πρέπει να περιγράφει συγκεκριμένα  την ακριβή εφαρμογή των κάτωθι παρεμβάσεων:

  • μέτρα είσπραξης των χρωστούμενων προς τους ΟΤΑ και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής,
  • αναστολή ή περιορισμό των προσλήψεων,
  • εθελοντικές μετατάξεις ή επιβολή υποχρεωτικών μετατάξεων προσωπικού – κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικής ή γενικής διάταξης,
  • πραγματοποίηση μόνο υποχρεωτικών ή πλήρως ανελαστικών δαπανών,
  • αύξηση των ιδίων εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές,
  • αύξηση του ανώτατου συντελεστή επιβολής του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (σε ποσοστό μέχρι και 3 τοις χιλίοις) και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων (από 0,5% μέχρι και 2%).
  • διάθεση μέρους ή του συνόλου των εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (κρατική επιχορήγηση) για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων χρεών προς τρίτους.
  • Καθορισμό κατηγοριών πράξεων των συλλογικών οργάνων και μονομελών οργάνων του ΟΤΑ που αποστέλλονται υποχρεωτικά για τον έλεγχο νομιμότητας από την αρμόδια για την εποπτεία αρχή.
  • Πρόσβαση στο Λογαριασμό των ΟΤΑ
  • ο υπό εξυγίανση ΟΤΑ μπορεί να ζητήσει δανειοδότηση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για την κάλυψη του ελλείμματος του προϋπολογισμού.

Επίσης ο ΟΤΑ που τίθεται σε πρόγραμμα εξυγίανσης, χάνει το δικαίωμα να καταρτίσει προϋπολογισμό, καθώς με την νέα ρύθμιση  η δυνατότητα αυτή παραχωρείται  στην αρμόδια για την εποπτεία του ΟΤΑ. Δηλαδή το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ θα καταρτίσει και θα επικυρώσει μη ισοσκελισμένο προϋπολογισμό του υπό εξυγίανση ΟΤΑ.

Τις Πταίει;

—————-

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: