Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Το νέο μισθολόγιο δημοσίων υπαλλήλων

Posted by koszig στο 15 Δεκεμβρίου 2015

ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ:

Το νομοσχέδιο…πρώτες παρατηρήσεις

Του Πάνου Ντούλα,Καθηγητή Αγγλικής, pandou.paron@gmail.com

Κόρινθος, 13/12/2015.

Χτες βράδυ κατατέθηκε το τελικό σχέδιο νόμου (εδώ:http://tinyurl.com/jbnpsed ) που περιλαμβάνει και το Νέο Μισθολόγιο (το οποίο από δω και κάτω θα αποκαλώ «μισθολόγιο ΣΥΡΙΖΑ-2016»). Έχει αρκετές διαφορές με τις προηγούμενες διαρροές προ μηνός ( πχ εδώ: http://tinyurl.com/oe5jfko ) ), και σε κάποιες πλευρές της διάρθρωσής του αλλά και στα τελικά ποσά που προκύπτουν. Ακολουθούν κάποιες πρώτες παρατηρήσεις, με τη διευκρίνιση ότι πρόκειται για σχέδιο νόμου κι επομένως θα πρέπει να περιμένουμε τον τελικό Νόμο (και το ΦEΚ) για να είμαστε σίγουροι.
1. Οι βασικοί εισαγωγικοί μισθοί για όλες τις κατηγορίες είναι ίδιοι με αυτούς του μισθολογίου που ψηφίστηκετο 2011 από την τότε Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ (το οποίο μισθολόγιο θα αποκαλώ από δω και πέρα «Μισθολόγιο-ΠΑΣΟΚ 2011»). Δηλαδή, 780 μικτά για τον νεοδιόριστο Υ.Έ., 858 για Δ.Έ., 1.037 για Τ.Έ., 1.092 για Π.Έ.
2. Θα πρέπει, πάντως, να διευκρινιστεί η διάταξη του άρθρου 9 που κατατάσσει τους υπαλλήλους σε ΠΈ-ΤΈ κτλγιατί ως ΠΈ ορίζει τους αποφοίτους ΑΈΙ και ως ΤΈ τους αποφοίτους ΤΈΙ. Αυτό το άρθρο μπορεί να πιάνει και τους εκπαιδευτικούς ΤΈ, ΠΈ16, ΠΈ17, ΠΈ18, ΠΈ20, κτλ. Στους κλάδους αυτούς, η κατάταξη έγινε με βάση τονπαιδαγωγικό τίτλο, δηλαδή ο απόφοιτος ΑΣΈΤΈΜ, ΑΤΈΙ (και ΤΈΙ, ΚΑΤΈΈ) κατατάχθηκε ως ΠΈ17, ΠΈ18, ΠΈ20 και όχι ως ΤΈ γιατί το παιδαγωγικό θεωρείται ανώτατο πτυχίο (η κατάταξη αυτή από τον 1566/85). Ομοίως, οι σχολές εργοδηγών κτλ. για τον ίδιο λόγο κατατάχθηκαν ως ΤΈ και όχι ΔΈ. Εκτός του ότι υπάρχει ασάφεια (το»αντίστοιχα») το ερώτημα παραμένει: αφορά τους κλάδους αυτούς και, αν ναι, θα έχει να κάνει μόνο με το μισθολογικό ή θα αφορά και το λεκτικό της ειδικότητας; Τότε, με βάση τις αναθέσεις μαθημάτων, τι θα γίνει;
3. Γίνεται επανακατάταξη όλων των υπαλλήλων στις 31/12/2015 με βάση το τι έχουν τότε.
4. Η εσωτερική διάρθρωση γίνεται ως εξής: 19 ΜΚ για τους ΤΈ-ΠΈ που τα λαμβάνουν κάθε 2 χρόνια. Ομως, εδώυπάρχει και μια αντίφαση: μετά την επανακατάταξη στις 31/12/2015, την επόμενη ημέρα ξαναπαγώνουν οιμισθοί για 2 ολόκληρα χρόνια, μέχρι τις 31/12/2017!!! Μάλιστα, σε 2 χρόνια, όταν θα ξαναγίνει επανακατάταξη, δε θα συνυπολογιστούν (άρθρο 26) αυτά τα 2 χρόνια που θα έχουν περάσει (2016-2017)!!!Αυτό, πέρα από το ότι δεν καμία λογική, καθιστά ουσιαστικά άκυρη την «ακώλυτη μισθολογική εξέλιξη» πουζητάμε ως κλάδος.
5. Η διαφορά από το ένα Μ.Κ. στο άλλο δεν είναι ποσοστιαία αλλά αριθμητική. Στην πράξη, για τους ΠΈ, κάθεΜ.Κ. διαφέρει από το προηγούμενο κατά το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο των (1.092*1,054), δηλαδήκατά 59 ευρώ. Μιλάμε πάντα για μικτά. Αρα, ο ευρισκόμενος στο Μ.Κ. 5 θα πάρει 1.092 + (4*59) = 1.092 + 236= 1.328 μικτά. Συγκριτικά, σήμερα ο ίδιος παίρνει 1.250 μικτά.
6. Η αύξηση, όμως, που θα προκύψει θα δοθεί σε 4 ετήσιες δόσεις. Δηλαδή, τα 78 ευρώ μικτά που παίρνει οσυνάδελφος της προηγούμενης περίπτωσης δε θα τα πάρει αμέσως αλλά σε 4 ετήσιες δόσεις, δηλ την 01Γενάρη του 2016, του 2017, του 2018 και του 2019. Συνεπώς, στην πράξη, την 01/01/2016 θα πάρει επιπλέον(78/4=20) ευρώ μικτά παραπάνω, περίπου 13 ευρώ καθαρά. Μάλιστα, σε συνδυασμό με τα προηγούμενασημεία εδώ προκύπτει και το ζήτημα του πώς θα ξαναγίνει η κατάταξη στις 31/12/2017, αφού ακόμη τότε θαπαίρνει την αύξηση της Προσωπικής Διαφοράς. Στην πράξη, μήπως πρόκειται για «πάγωμα» 4 ετών;;;
7. Η μείωση που θα προκύψει, εάν προκύψει, (κυρίως για όσους είχαν καταταχτεί «οριακά» την προηγούμενηφορά πχ για τους έχοντες 19 χρόνια υπηρεσίας θα προκύψει μείωση 30 ευρώ) δε θα γίνει αλλά θα δίνεται ωςεπίδομα προσωπικής διαφοράς μέχρι αυτό να εξομαλυνθεί. Αυτό ισχύει για όλες τις τακτικές αποδοχές, πλην επιδόματος ευθύνης και οικογένειας.
8. Το επίδομα οικογενειακής παροχής παραμένει, δηλ τέκνων (50 το πρώτο, 70 για 2, 50 τα δύο επόμενα, 70μετά).
9. Το επίδομα θέσης ευθύνης είναι ως εξής:
 100 ευρώ: Προϊστάμενοι Μονοθέσιων, διθέσιων, Τριθέσιων Δημοτικών Σχολείων, Νηπιαγωγείων και Παιδικών Σταθμών,
 150 ευρώ για Υποδιευθυντές Σχολείων και ΣΈΚ, Τομεάρχες, Προϊστάμενοι Εκπαιδευτικών θεμάτων,Υπεύθυνοι ΚΠΈ.
 250 ευρώ για Διευθυντές Γυμνασίων, ΈΠΑΣ, ΣΔΈ, ΙΈΚ, 4θέσιων και πάνω Δημοτικών, ΣΈΚ. 300 ευρώ αν αυτά διαθέτουν τουλάχιστον 9 τμήματα.
 300 ευρώ για Διευθυντές ΓΈΛ, ΈΠΑΛ, ΚΈΔΔΥ, ΈΈΈΈΚ, προϊσταμένους Γραφείων. 350 ευρώ αν αυτά διαθέτουν τουλάχιστον 6 τμήματα.
 450 ευρώ για Προϊστάμενους Παιδαγωγικής και Επιστημονικής Καθοδήγησης των ΠΔΈ.
 550 ευρώ για Προϊστάμενους ΔΙΠΈ και ΔΙΔΈ.
 900 ευρώ για Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης. Οι συγκεκριμένοι κατατάσσονται αυτόματαστο τελευταίο ΜΚ (19) των ΠΈ και παίρνουν αυτό το ποσό επί 1,2 (συν το επίδομα). Σύνολο, 4.500 μικτά.
10. Το επίδομα παραμεθορίων (100 ευρώ μικτά) παραμένει αλλά όχι για όλους όσους το παίρνουν τώρα. Κόβει τοεπίδομα για τους συναδέλφους πχ των Κυκλάδων κι άλλων απομακρυσμένων περιοχών που δεν ανήκουν στις παραμεθόριες που ορίζει. Παραμένει, επίσης, το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, που αφορά βασικά άλλους κλάδους.
11. Καθιερώνει την αξιολόγηση από 01/01/2018: υπάλληλος που αξιολογείται 3 συνεχή χρόνια με άριστα παίρνει ένα ΜΚ επιπλέον, ενώ αυτός που αξιολογείται ως ανεπαρκής, παραπέμπεται για «επιμόρφωση»(δε διευκρινίζει).
12. Για τις υπερωρίες, δίνει 10 ευρώ μικτά την ώρα και μέχρι 20 ώρες τον μήνα.
13. Για τις Πανελλαδικές θα υπάρξει Υπουργική Απόφαση.
14. Οι αποσπασμένοι παίρνουν τις αποδοχές της οργανικής τους.
15. Ένα ζήτημα που δεν διευκρινίζεται καθαρά είναι αν η προσωπική διαφορά θα μετράει και για υπολογισμό των συντάξιμων.
16. Επίσης, τι γίνεται με την αναγνώριση προϋπηρεσίας;;; Γιατί συνεχίζει και ισχύει το όριο των 7 ετών;
17. Θλιβερό το γεγονός ότι, ενώ ο μήνας υπολογίζεται στις 30 εργάσιμες μέρες, ο υπολογισμός περικοπών αποδοχών λόγω απεργίας γίνεται, όπως και στο Μισθολόγιο ΠΑΣΟΚ-2015, στις 25 μέρες, και μάλιστα επί των μικτών. Για τους Πίνακες, έχω κάνει τις εξής παραδοχές:
1) Για λόγους τεχνικής ευκολίας, έχω υπολογίσει ότι περάσανε 4 χρόνια ακριβώς από την κατάταξη στο προηγούμενο Μισθολόγιο ΠΑΣΟΚ-2011). Προφανώς αυτό δεν υπολογίζει σωστά  όσους «κλείνουν» διετίες στο δίμηνο Νοέμβρη-Δεκέμβρη.
2) Δεν έχω κάνει διάκριση για υπαλλήλους με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό στο«μισθολόγιο ΣΥΡΙΖΑ». Αυτοί θα πρέπει να υπολογίσουν την προϋπηρεσία τους αλλιώς και για ταδύο μισθολόγια, με τον τρόπο που περιέγραψα.
3) Στα μικτά, προφανώς, δεν έχω υπολογίσει επίδομα τέκνων, παραμεθόριων, θέσης ευθύνης. Ακολουθεί ο Πίνακας για τους υπαλλήλους ΠΈ, με τις μικτές αποδοχές. Έχει ακριβή νούμερα για το μισθολόγιοπρο Μνημονίου, για το «Μισθολόγιο ΠΑΣΟΚ-2011», για το τωρινό καθεστώς (Μισθολόγιο Τώρα-2015) και για το«Μισθολόγιο ΣΥΡΙΖΑ-2016». Για τα καθαρά ας υπολογίσει είναι περίπου στο 70% των μικτών, γιατί αυτό μπορεί να διαφέρει στον καθέναν, ανάλογα με το το ύψος της έκτακτης εισφοράς, τον χρόνο πρώτης ασφάλισης, τον φορέα ασφάλισης, κ.ά.
Στην πρώτη στήλη του Πίνακα, είναι τα έτη Υπηρεσίας που είχε κάποιος στις 31 Οκτώβρη του 2011 και βάσει των οποίων κατατάχτηκε στο «μισθολόγιο ΠΑΣΟΚ-2011».
Στη δεύτερη στήλη του Πίνακα, είναι τα έτη Υπηρεσίας που έχει κάποιος αυτήν τη στιγμή (δηλ Δεκέμβρης του 2015), τα οποία, όπως ανέφερα, έχω υπολογίσει ακριβώς (+4) σε σχέση με το 2011.
Στην τρίτη στήλη του Πίνακα, είναι οι αποδοχές που παίρναμε πριν από το Μνημόνιο.  Σημειωτέον, δεν έχω υπολογίσει τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα που παίρναμε τότε αλλά όχι τώρα.
Στην τέταρτη στήλη του Πίνακα, οι αποδοχές μας με το Μισθολόγιο ΠΑΣΟΚ-2011. Αυτό το μισθολόγιο έχουμε τώρα. Υπόψιν ότι σε αυτήν τη στήλη έχω υπολογίσει τον μισθό που πήραμε ακριβώς την 01 Νοέμβρη 2011 με βάση εκείνο το «Μισθολόγιο ΠΑΣΟΚ-2011».
Στην πέμπτη στήλη του Πίνακα, οι αποδοχές μας αυτήν τη στιγμή, τις οποίες παίρνουμε με βάση το «Μισθολόγιο ΠΑΣΟΚ» (του 2011). Το ονομάζω «Μισθολόγιο Τώρα-2015». Οι αποδοχές είναι παγωμένες όσον αφορά τη βαθμολογική εξέλιξη αλλά τα ΜΚ δίνονται κανονικά, εκεί βέβαια που ο υπάλληλος δεν έχει «τερματίσει» (πχ στον ΣΤ’ Βαθμό δεν έχει ΜΚ).
Στην  έκτη στήλη του Πίνακα, η Πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για το Μισθολόγιο ΣΥΡΙΖΑ-2016, με βάση το σχέδιο νόμου. Το μισθολόγιο αυτό η Κυβέρνηση σκοπεύει να το ψηφίσει άμεσα και να το εφαρμόσει από 01/01/2016.
Στην  έβδομη στήλη του Πίνακα, η διαφορά σε ευρώ της πρότασης ΣΥΡΙΖΑ-2016 σε σχέση με το ισχύον«μισθολόγιο Τώρα-2015». Με πράσινο σημείωσα όπου υπάρχουν αυξήσεις, με κόκκινο όπου υπάρχουν μειώσεις.
Στην όγδοη στήλη του Πίνακα, το ίδιο με την έβδομη στήλη αλλά σε ποσοστιαία διαφορά.
Στην ένατη στήλη του Πίνακα, η διαφορά της πρότασης ΣΥΡΙΖΑ-2016 από αυτά που παίρναμε πριν από το Μνημόνιο 1. Με πράσινο σημείωσα όπου υπάρχουν αυξήσεις, με κόκκινο όπου υπάρχουν μειώσεις. Ξανατονίζω, δεν υπολογίζω τα δώρα.
Στη δέκατη στήλη του Πίνακα, το ίδιο με την ένατη αλλά σε ποσοστιαία διαφορά.Τονίζω πάλι ότι μιλάμε για σχέδιο νόμου και θα μπορώ να τοποθετηθώ ολοκληρωμένα όταν υπάρξει και το τελικό ΦΈΚ με τις εφαρμοστικές Υ.Α. και Εγκυκλίους.
Τα όποια συμπεράσματα, δικά σας…ευπρόσδεκτες όλες οι παρατηρήσεις!

3Η συνέχεια στη Βουλή

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: