Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Πλατείας συνέχεια

Posted by koszig στο 23 Φεβρουαρίου 2016

Σε προηγούμενες αναρτήσεις έγινε αναφορά για την Πλατεία,  (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ)

Τι έπρεπε να γίνει.

Πριν εκτελεστεί ένα έργο που σχετίζεται με τον τρόπο ζωής δημοτών συνηθίζεται σε σοβαρούς δήμους να προηγείται μια μελέτη και να τίθεται σε ένα συγκεκριμένο διάστημα για διαβούλευση.

Για την Πλατεία υπήρχε μια μελέτη που είχε παρουσιαστεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του δήμου Αχαρνών και όλη η συζήτηση είχε παρουσιαστεί από το Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών, (κλικ εδώ).

Αυτά το έτος 2012. Ο κ. Κασσαβός έκανε ερώτηση για τις θέσεις στάθμευσης, για την κυκλοφοριακή μελέτη  για τη λειτουργικότητα της πλατείας και αν για την την αναμόρφωση υπήρχε δυνατότητα να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ

—————–

Καμία άλλη ενημέρωση των δημοτών για την Πλατεία.

Ήρθε η προεκλογική περίοδος, Εκεί παρουσιάστηκε το όραμα του Γιάννη Κασσαβού.

s1

Σε αυτό το πρόγραμμα μιλάει για θεματικά πάρκα, για ποδηλατοδρόμους, για τη συντήρηση και βελτίωση χώρων πρασίνου, για νέα κυκλοφοριακή μέλετη  κλπ. Δε μιλάει για παιδικές χαρές, εκείνες που έκλεισε. Δε μιλάει καθόλου για την Κεντρική Πλατεία. Εκεί «λιάζεται» προεκλογικά η παράταξη!!.

 

Μετά  την νίκη του Γιάννη Κασσαβού  στις εκλογές και την ανάληψη της εξουσίας ο δήμαρχος  προσέλαβε ειδικό σύμβουλο και ειδικούς συνεργάτες μεταξύ αυτών και η και η υποψήφια δημοτικής σύμβουλος της παράταξης, που δεν εξελέγη, Ηρώ Παγώνα, αρχιτέκτονα μηχανικό.

Χωρίς να έχει πάρει απαντήσεις ο κ. Κασσαβός το έτος 2012, αποφάσισε να αναθέσει τη μελέτη αναμόρφωσης της πλατείας στην εν λόγω αρχιτέκτονα, στον αντιδήμαρχο Τεχνικών έργων Παναγιώτη Πολυμενέα και τον εντεταλμένο στην Πολεοδομία Στέργιο Πεδιαδίτη. Με βάση το αρχιτεκτονικό σχεδιάγραμμα άρχισαν να υλοποιούν τις εντολές του δημάρχου για την αναμόρφωση της Πλατείας. Διοικητικά άπειροι για τέτοιο έργο με τον «τσαμπουκά της εξουσίας» άρχισαν να υλοποιούν τις εντολές του δημάρχου.

Ποιες διαδικασίες έπρεπε να κάνουν «οι διοικητικά άπειροι»

Έπρεπε να γνωστοποιήσουν το συνολικό σχέδιο αναμόρφωσης της Πλατείας στους δημότες και να θέσουν το πρόβλημα σε διαβούλευση με τους δημότες.

Μετά τη διαβούλευση και τις όποιες αλλαγές έπρεπε η αναμόρφωση και η σχετική τεχνικοοικονομική μελέτη να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Αν υπήρχαν οι σχετικές πιστώσεις η Οικονομική Επιτροπή έπρεπε να αποφασίσει για την προμήθεια υλικών (μάρμαρα και άλλα οικοδομικά υλικά) και εξαρτημάτων (παγκάκια, κάδους συντριβάνια κ.α). Πάντα σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.

Η Τεχνική Υπηρεσία, εφόσον είχε αποφασιστεί από το δημοτικό συμβούλιο το έργο να γίνει με αυτεπιστασία να εφαρμόσει τις σχετικες  διατάξεις που αναφέρουν:

Απαιτούμενα βήματα για την εκτέλεση έργου με αυτεπιστασία.
1. Εγγραφή του έργου στο ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα και στο προϋπολογισμό του Δήμου εξειδικευμένης πίστωσης, προορισμένης για το έργο αυτό.
2. Εκπόνηση τεχνικής μελέτης αυτεπιστασίας από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία -και προσδιορισμός του αναγκαίου προσωπικού και των απαραίτητων υλικών και μηχανημάτων. Η συντασσόμενη μελέτη περιλαμβάνει πέραν του τεχνικού μέρους και τα παρακάτω:
α. Προμέτρηση υλικών και υπηρεσιών, καθώς και περιγραφή των εργασιών που θα εκτελεστούν.
β. Τεχνική έκθεση αυτεπιστασίας.
γ. Τεχνικό Δελτίο έργου.
δ. Πίνακας Υλικών.
ε. Προϋπολογισμός και Τιμολόγιο Μελέτης. Ο προϋπολογισμός του έργου δεν περιλαμβάνει τα γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου, ποσό το οποίο στη περίπτωση εκτέλεσης έργου με αυτεπιστασία δεν αναγνωρίζεται.
στ.Πίνακας με τον αριθμό, την ειδικότητα και τη διάρκεια απασχόλησης του εργατοτεχνικού προσωπικού και προϋπολογισμός κόστους αυτών.
ζ. Πίνακας με τον αριθμό, το είδος και τη διάρκεια χρησιμοποίησης του απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού.
η. Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων εκτέλεσης δημοτικών έργων
3. Έγκριση της παραπάνω μελέτης από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Καμιά από αυτές τις εργασίες δεν υλοποίησε η Τεχνική Υπηρεσία με  ευθύνη του αρμοδίου Αντιδημάρχου.

Απλά εφαρμόστηκε η μέθοδος «άρπα-κόλλα», (κλικ εδώ).

Στην πλατεία τοποθετήθηκαν μαρμαρόπλακες. Υπήρξε επιτροπή παραλαβής αυτού του έργου;

    

Οι μαρμαρόπλακες τοποθετήθηκαν και αποφασίστηκε η προμήθειά τους 20 ημέρες αργότερα. Αυτή η διαδικασία δεν είναι νόμιμη και κάποια στιγμή αργότερα θα καταλογιστεί η δαπάνη σε εκείνους  που πήραν αυτή την απόφαση.

Στην πλατεία φυτεύτηκαν και πέντε μεγάλα δένδρα. Για αυτά δεν υπάρχει απόφαση προμήθειας και δαπάνης.

Με πρόσχημα την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που κηρύχθηκε ο δήμος λόγω των πλημμυρών, με πρόταση του δημάρχου δαπανήθηκαν 9.999,71 € για την προμήθεια φυτών και δενδρυλλίων.

φυτά 1      φυτά 2

Για την παραλαβή αυτών των φυτών και δενδρυλλίων κληρώθηκαν μια γεωπόνος ένας τεχνικός και ένας οδηγός φορτηγού που τραγουδάει καλά. Αυτά τα φυτά οι δύο τα γνωρίζουν, εσείς τα γνωρίζετε;

Που τα αποθήκευσαν όλα αυτά; Τα φύτευσαν, να τα θαυμάσουμε και εμείς; 10.000 €. Τυχερός ο αποτυχών να εκλεγεί υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος της παράταξης του δημάρχου. Δυό φορές τυχερός γιατί πήρε και άλλη απευθείας ανάθεση 14.995,10 € για φυτά και δενδρύλλια. Πρασίνισε ο δήμος Αχαρνών!!

Με απόφαση Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων και εντεταλμένου συμβούλου Πολεοδομίας εκλήθησαν τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος να συμμορφωθούν και να ξηλώσουν τις αυθαίρετες κατασκευές.

 

Επιστολή για πλατεία α

Επιστολή για πλατεία βΣτην επιστολή αναφέρεται:

Για το σκοπό αυτό συστάθηκε ειδική επιτροπή αποτελούμενη από έμπειρους μηχανικούς και εξειδικευμένους δημοτικούς υπαλλήλους, που μελέτησε και εξέτασε ενδελεχώς την πρόσφατη Αρχιτεκτονική
μελέτη , όλες τιc; προηγούμενες προτάσεις, και τις άδειες λειτουργίας ·ίων καταστημάτων εστίασης . Η επιτροπή κατέληξε σε τοπογραφικό διάγραμμα με συγκεκριμένα τετραγωνικά μέτρα κατάληψης τραπεζοκαθισμάτων για κάθε οίκημα περιμετρικά της πλατείας, με βάση την απαιτούμενη προσβασιμότητα και προσπελασιμότητα καθώς και τη χρήση και λειτουργία του δημόσιου χώρου από επισκέπτες και οχήματα εκτάκτου ανάγκης (ασθενοφόρο, πυροσβεστική, αστυνομία) .

Η ειδική επιτροπή πρότεινε εφαρμογή της 1046/2003 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τα 100 τ.μ., που αναφέρει ο Αντιδήμαρχος Εσόδων Θεόφιλος Αφουξενίδης, (κλικ εδώ), ή εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν. 1080/1980, που επίσης αναφέρει ο κ. Αφουξενίδης;

Η εντολή που έδωσε ο δήμαρχος σε υπαλλήλους να χαράξουν την κίτρινη γραμμή στην πλατεία καθορίζει την έκταση που ορίζει ο νόμος;

Κοινόχρηστοι χώροι είναι οι κάθε είδους δρόμοι, πλατείες, άλση και γενικά οι προοριζόμενοι για κοινή χρήση ελεύθεροι χώροι, που καθορίζονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του οικισμού ή έχουν τεθεί σε κοινή χρήση με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο.

Για τη διαχείριση των κοινόχρηστων χώρων, απαραίτητη είναι  η θέσπιση προδιαγραφών & κανόνων, για τη χρήση  των κοινοχρήστων χώρων, οι οποίοι θα δεσμεύουν τις δημοτικές υπηρεσίες καθώς και τους χρήστες και εκμεταλλευτές αυτών.

Τα   κοινόχρηστα  αποτελούν  πράγματα  εκτός  συναλλαγής,  σύμφωνα  με το  άρθρο  970   του Αστικού Κώδικα, ενώ «σε κοινόχρηστα πράγματα μπορούν να αποκτηθούν με παραχώρηση της αρχής, κατά τους όρους του νόμου, ιδιαίτερα ιδιωτικά δικαιώματα, εφ’ όσον με τα δικαιώματα αυτά εξυπηρετείται ή δεν αναιρείται η κοινή χρήση».

Η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων είναι απαραίτητη, προκειμένου η δημοτική Αρχή να υποχρεώνεται να δρα σύμφωνα με του νόμους και τους κανόνες και φυσικά και οι χρήστες των κοινοχρήστων χώρων να συμπεριφέρονται αντίστοιχα.

Οι νόμοι καθορίζουν γενικές αρχές, τις οποίες οφείλουν οι δημοτικές Αρχές να εξειδικεύουν σύμφωνα με το περιβάλλον του κοινόχρηστου χώρου και τις ανάγκες των κατοίκων, στους οποίους διατίθεται ο χαρακτηρισμένος ως κοινόχρηστος χώρος.

Σε κοινόχρηστους χώρους, δρόμους, πεζοδρόμια, πεζόδρομους και πλατείες υπάρχουν διαφορετικών ειδών καταστήματα, εμπορικά, καταστήματα υγειονομικού ελέγχου (εστιατόρια, καφενεία κλπ) που χρειάζεται να καταλάβουν ένα μέρος του κοινόχρηστου χώρου.

Για αυτές τις περιπτώσει πρέπει να υπάρχουν γενικές αρχές και εξειδίκευση κατά περίπτωση. Αυτό γίνεται με μια Κανονιστική Διάταξη που έχει ισχύ νόμου.

Τέτοια κανονιστική διάταξη δεν υπάρχει στο δήμο Αχαρνών, την οποία πρώτα πρέπει να σέβεται η δημοτική Αρχή και στη συνέχεια οι επιχειρηματίες και οι δημότες χρήστες του κοινόχρηστου χώρου.

Στο δήμο Αχαρνών είναι χαρακτηρισμένοι πολεοδομικά οι κοινόχρηστοι χώροι. Δεν είναι γνωστό αν είναι καταγεγραμμένοι οι χώροι αυτοί με τα καταστήματα που εφάπτονται στους χώρους αυτούς, επομένως πρώτο θέμα είναι η καταγραφή αυτών των χαρακτηριστικών. Αυτό όμως είναι μια μελέτη που θα τραβήξει χρόνο.

Εκείνο που καίει σήμερα είναι η διαχείριση την Κεντρικής Πλατείας. 

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι μια κανονιστική διάταξη με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Πριν την απόφαση αυτή πρέπει να γίνει μια διαβούλευση, αυτό που δε θέλει να ακούει η δημοτική Αρχή. Σύμφωνα με το νόμο 3852/2010 στο άρθρο 76 προβλέπεται:

Άρθρο 76
Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

2. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης:

δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ..
Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.

3. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση.

Τους 17 μήνες της νέας δημοτικής περιόδου η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης «αγκαρεύτηκε» να συνεδριάσει δύο φορές.

Αυτά λένε οι νόμοι και οι γραφές. Αυτά δεν κάνει ο δήμαρχος.

 

Υπάρχει πρόταση Κανονιστικής Διάταξης για την Πλατεία;

———

———-

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: