Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Οι Μοιραίοι!!

Posted by koszig στο 1 Μαρτίου 2016

Στη Δι@ύγεια στις 17/9/2016 αναρτήθηκεΑνάρτηση για 16-9-2014 α

Στη συνεδρίαση αυτή φέρονταν παρόντες 44 δημοτικοί σύμβουλοι. Μεταξύ αυτών υπάρχουν μερικοί που  έχουν εμφανιστεί  μόνο δύο φορές σε 117 μήνες και ΄κάποιοι άλλοι «άμα λάχει» !!

2296 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου της 14-9-2015

Στην απόφαση αυτή αναφέρονται:

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

κος Ιωάννης Κασσαβός νόμιμα προσκεκλημένος παραβρέθηκε στη συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ:«Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόμματα για την προβολή τους».

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα Χαριτίδη Μαρία αφού διαπιστώνει νόμιμη απαρτία, παρισταμένων μελών 44  εκ του συνόλου 45 Δημοτικών Συμβούλων κηρύσσει την έναρξη της 14ης Συνεδρίασης της 14-9-2015

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου φέρνει προς συζήτηση  στο Σώμα το 1o και μοναδικό   θέμα  της ημερήσιας  διάταξης που αφορά τον καθορισμό τρόπου χρήσης των χώρων που θα διατεθούν από τον Δήμο κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόμματα για την προβολή τους.

 

Μετά από τη δημοσίευση αυτής της απόφασης ρώτησα αρκετούς δημοτικούς συμβούλους αν έγινε αυτή η συνεδρίαση. Όλοι απάντησαν ότι δε γνωρίζουν να έγινε παρόμοια συνεδρίαση.

Επόμενο ήταν να ακολουθήσει μια αναφορά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής να εξετάσει το θέμα.

Αναφορά για θέματα δημοτικού συμβουλίου

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής κοινοποίησε την αναφορά μου στο Δήμο  Αχαρνών και στο αρ. πρωτ. 74092/40675/15-10-2015 έγγραφό της αναφέρει:

«Παρακαλούμε και για την αποστολή των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των υπό έλεγχο συνεδριάσεων τα οποία εκ του νόμου είστε υποχρεωμένοι να τηρείτε

15-10-2015

 

 

Ο δήμος Αχαρνών, δια του Προϊσταμένου του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων , στις 15/12/2015, δύο μήνες μετά το έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, απάντησε:

«Καμία παρατυπία δεν υπήρξε τόσο ως προς την πρόσκληση σύγκλισης του Δημοτικού Συμβουλίου όσο και κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης  και τη λήψης της αποφάσεως

Σελίδα 1

Σελίδα 2

 

Μόλις έγινε γνωστό αυτό το έγγραφο άρχισε η αναζήτηση συμπληρωματικών στοιχείων.

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρία Χαριτίδη, σύζυγος του αντιδημάρχου Θεόφιλου Αφουξενίδη, γέννησε στο μαιευτήριο στις 3/9/2015.

Στις 7/9/2015 το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου, στέλνει χωρίς αρ. πρωτοκόλλου έγγραφο προς την Πρόεδρο του Δ.Σ.  κα Χαριτίδη Μαρία, το οποίο υπογράφει και ο δήμαρχος Ιωάννης Κασσαβός,  με θέμα:

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόμματα για την προβολή τους».

Στο οποίο αναφέρεται ότι ο Δήμαρχος προκειμένου να γίνει ο καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που θα διατεθούν κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόμματα, κάλεσε τους εκπροσώπους των κομμάτων σε συνεδρίαση με την 59345/03-09-2015 πρόσκλησή του, κατά την οποία υπεγράφη πρακτικό.

Στις 8/9/2015 με αρ. πρωτ. 60333 φέρεται πρόσκληση για συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου την 14/9/2015 που φέρεται υπογράφουσα την κα. Μαρία Χαριτίδη, που είχε γεννήσει στις 3/9/2015!!

Επειδή η ημέρα συνεδρίασης ήταν 6 ημέρες μετά την ημερομηνία πρόσκληση για συνεδρίαση ήταν αρκετό διάστημα να σταλούν έγγραφες προσκλήσεις στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να παραστούν στη συνεδρίαση, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αυτό όμως δεν έγινε. Ο κ. προϊστάμενος επικοινώνησε τηλεφωνικά με τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, πιθανόν να τους ανέφερε και το κείμενο της απόφασης των εκπροσώπων των κομμάτων και αυτοί συμφώνησαν για την απόφαση, εκτός από ΄δυο εξαιρέσεις. Ο κ. Ν. Τσάτσης δε συμφώνησε με αυτό τον τρόπο λήψης αποφάσεων και ο κ. Β. Τοπαλλιανιδης είπε στο δήμαρχο ότι διαφωνεί με την απόφαση των εκπροσώπων των κομμάτων.

Έτσι στο πρακτικό ο κ. Τσάτσης φέρεται απών και οι  Β. Τοπαλλιανιδης και Π. Αγγελοπούλου φέρονται να καταψηφίζουν την πρόταση.

Μετά αυτές τις διαδικασίες που δεν προβλέπονται από καμία διάταξη νόμου, το Τμήμα Υποστήριξης των Διοικητικών οργάνων συνέταξε το κείμενο της απόφασης με 44 παρόντες!!

Αν διαβάσει κανείς το κείμενο τις απόφασης, μιας συνεδρίασης που στην πραγματικότητα δεν έγινε,  μετά από καιρό θα σχηματίσει την βεβαιότητα ότι η συνεδρίαση έγινε κανονικά!!

Μια συνεδρίαση για ένα τυπικό θέμα που κανείς από τους εμπλεκομένους δεν έφερε αντίρρηση. Γιατί γίνεται τόση φασαρία;

Ας υποθέσουμε ότι ένας δημοτικός σύμβουλος είχε εμπλακεί σε ένα τροχαίο ατύχημα και δεν είχε σταματήσει θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι δεν ήταν ο υπαίτιος του ατυχήματος, αφού εκείνη την ώρα ήταν σε συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου με 44 παρόντες!!

Μια άλλη περίπτωση. Αν δημοτικός σύμβουλος είχε απουσιάσει πάνω από τρεις μήνες συνεχώς από συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου έπρεπε να διαγραφεί. Μια εικονική συνεδρίαση για ένα τυπικό θέμα που δεν έχει κανείς δημοτικός σύμβουλος αντίρρηση δεν ακυρώνει την αιτία της διαγραφής;

Ένα μήνα μετά την απάντηση του κ. Προϊσταμένου και νέου εγγράφου μου για μη νόμιμες αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου

Αναφορά για παράνομη απόφαση δημοτικού συμβουλίου για αναχρηματοδότηση δανείων

η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής επανήλθε με νέο έγγραφο.

Έγγραφο 29-1-2016

Μέχρι τις 26/2/2016 από την το αρμόδιο τμήμα δεν είχε γίνει καμία κίνηση για συγκέντρωση στοιχείων και απάντηση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Με έγγραφο στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου ζήτησα να λάβω το λόγο ως δημότης.

Αίτημα για ομιλία στο δημοτικο συμβούλιο 28-2-2016

Η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, μετά το θέμα με το Αθλητικό Κέντρο Καραταΐδη μου έδωσε το λόγο.

———–

Ποιό ήταν το θέμα να ρωτηθούν ο δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός, η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου  Μαρία Χαριτίδη και οι παρόντες δημοτικού σύμβουλοι αν ήταν παρόντες στη συνεδρίαση της 14/9/2015, όπου σύμφωνα με το πρακτικό της συνεδρίασης εφέροντο παρόντες.

Ακολούθησε δεύτερη παρέμβαση των γονέων που αναφέρθηκαν για το Αθλητικό Κέντρο και την απάντηση που έδωσε ο δήμαρχος για το θέμα αυτό.

Επειδή ο δήμαρχος δεν αναφέρθηκε στα ερωτήματά μου ζήτησα το λόγο για διευκρινιστική ερώτηση γιατί ο δήμαρχος δεν απάντησε στα καταγγελλόμενα, για λόγους ίσης μεταχείρισης με τους προλαλήσαντες.

————-

Μόλις  ζήτησα το λόγο να ρωτήσω γιατί ο δήμαρχος δεν απάντησε στα καταγγελλόμενα, ο δήμαρχος σηκώθηκε από τη θέση του  και έφυγε η δε πρόεδρος διέκοψε τη συνεδρίαση.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι ήταν ή κουφοί ή μουγκοί. Κάθε άλλος χαρακτηρισμός  συζητήσιμος.

Αυτοί είναι οι δημοτικοί άρχοντες σήμερα.

 

Ο καιρός γαρ εγγύς. Για όλους!!

 

Στο μυαλό μου έρχεται το ποίημα του Κώστα Βάρναλη «Οι Μοιραίοι», (κλικ εδώ), και ειδικά ο τελευταίος στοίχος:

Έτσι, στη σκοτεινή ταβέρνα
πίνουμε πάντα μας σκυφτοί·
σαν τα σκουλήκια, κάθε φτέρνα
όπου μας εύρει μας πατεί.
Δειλοί, μοιραίοι κι άβουλοι αντάμα,
προσμένουμε, ίσως, κάποιο θάμα!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: