Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 4 Απριλίου 2016

Ανιστόρητων συνέπειες

Posted by koszig στο 4 Απριλίου 2016

Στη Δι@αύγεια δημοσιεύτηκε η απόφαση  του δημοτικού συμβουλίου της 29/3/2016 με θέμα: «Λήψη απόφασης για ονοματοθεσίες και μετονομασίες οδών & Πλατειών του ∆ήµου µας.»

Για την ονομασία και μετονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών ισχύει ο ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/ 11-4-2012). Στο άρθρο 19 γίνεται τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 3463/2006 ως εξής:

Άρθρο 19
Λοιπές Διατάξεις

2. Το άρθρο 8 του ν. 3463/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ονομασία και μετονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών.
Η ονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση του οικείου συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας και σύμφωνη γνώμη επιτροπής, στην οποία συμμετέχουν:
α. Ο προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικού− Οικονομικού ή ο προϊστάμενος του Τμήματος Προσωπικού ή ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικού− Οικονομικού
Βορείου Αιγαίου ή Νοτίου Αιγαίου, ως Πρόεδρος.
β. Δύο εκπρόσωποι της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από την Εκτελεστική Επιτροπή της.
γ. Δύο καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ 02, οι οποίοι ορίζονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

H Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε επίπεδο νομού. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραμματέας και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι είναι υπάλληλοι της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης του κλάδου ΠΕ Διοικητικού.

Η μετονομασία επιτρέπεται, για εξαιρετικούς λόγους και γίνεται με την ίδια διαδικασία.»

Παρακολουθείστε τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για το έκτακτο θέμα: «Λήψη απόφασης για ονοματοθεσίες και μετονομασίες οδών & Πλατειών του ∆ήµου µας.»

————

Η Εισήγηση και η Απόφαση.

2069 Εισήγηση για ονοματοθεσίες

7Σ2ΚΩΨ8-51Ψ Απόφαση Δ.Σ. για ονοματοθεσίες 29-3-2016

Στην απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναφέρεται η  Επιτροπής Ονοματοθεσίας Οδών & Πλατειών του ∆ήµου µας.

Σύμφωνα με το νόμο στο δημοτικό συμβούλιο οι ονοματοθεσίες και μετονομασίες έπρεπε να γίνουν με εισήγηση του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας Αχαρνών ή της δημοτικής κοινότητας Θρακομακεδόνων. Οι αποφάσεις των συμβουλίων της δημοτικής κοινότητας έπρεπε να τύχουν της σύμφωνης γνώμης Επιτροπής που ορίζεται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Στο δήμο Αχαρνών στον Κανονισμό Λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου στο άρθρο 14:

ε) Συστήνεται επιτροπή Ονοματοθεσίας και μετονομασίας οδών και πλατειών

Η επιτροπή δε μπορεί να συσταθεί και να εισηγείται, γιατί στο νόμο 4071 προβλέπεται άλλο όργανο εισηγήσεων και διαδικασία που προϋπήρχε της ψήφισης του Κανονισμού Λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου.

 

Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου της 29/3/2016 στηρίζεται σε εισήγηση επιτροπής με απόφαση του έτους 2014 που τυπικά δεν πρέπει να υπάρχει. Όλες οι διατάξεις που αναφέρονται στην απόφαση του δημοτικού συμβουλίου (άρθρα 93 και 101 του Ν. 3463/2006 και 65 του Ν.3852/2010) είναι άσχετες με τις ονοματοθεσίες, γιατί αναφέρονται σε άρθρα για αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου.

 

Τέλος η κ. Πρόεδρος προτείνει τη λήψη σχετικής Απόφασης.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη του, το κατεπείγον του θέματος,

την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,

την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Ονοματοθεσίας Οδών & Πλατειών του ∆ήµου µας, Κου Σιδηρόπουλου Γεώργιου,

τις διατάξεις των άρθρων 93 και 101 του Ν. 3463/2006 και 65 του Ν.3852/2010

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1) ∆έχεται το κατεπείγον του θέματος.

2) Εγκρίνει την από 11-04-2014 εισήγηση της Επιτροπής Ονοματοθεσίας Οδών και Πλατειών του ∆ήµου µας στην οποία εξετάσθηκαν 24 συνολικά αιτήματα δημοτών , συλλόγων, µελών της Επιτροπής καθώς και προτάσεις της υπηρεσίας οι οποίες έχουν ως κάτωθι:

 

Η εισήγηση αναφερόταν σε απόφαση επιτροπής της που έγινε στις 11-04-2014.

Σύμφωνα με αρκετές αποφάσεις του ΣτΕ και του Ελ. Συν. :

Η  κατεπείγουσα ανάγκη πρέπει να οφείλεται αποκλειστικά σε απρόβλεπτες περιστάσεις, ήτοι σε έκτακτα πραγματικά γεγονότα, τα οποία αφενός δεν απορρέουν από παραλείψεις ή έλλειψη προγραμματισμού και επιμέλειας της αναθέτουσας αρχής, αφετέρου δεν μπορούσαν, σύμφωνα με τα διδάγματα της ανθρώπινης εμπειρίας και λογικής, σε καμία περίπτωση να προβλεφθούν.

Συζήτηση ως έκτακτο γεγονός μια απόφαση που ελήφθη δυό χρόνια πριν, δεν μπορεί κανείς να φανταστεί πως οι δημοτικοί σύμβουλοι το έκριναν ως έκτακτο για συζήτηση και ψήφιση.

Στο βίντεο φαίνεται ο ευτελισμός της λειτουργίας δημοτικού συμβουλίου. Δήμαρχος, πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, σύμβουλοι συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης δεν πήραν χαμπάρι τι ψήφισαν ομόφωνα.

Αυτά για το τυπικό των διαδικασιών έγκρισης της εισήγησης. Αν κάποιος διαβάσει την εισήγηση θα φρίξει για την ανευθυνότητα και την ασχετοσύνη όσων υπογράφουν το κείμενο της απόφασης. Μερικά παραδείγματα:

  1. ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΟΣ με την αρ.πρωτ. 27794/20-03-12 αίτηση ζητεί να μετονομαστεί η οδός«Δ.ΜΑΤΖΑΡΟΥ» στην εντός σχεδίου περιοχή Αγριλέζα του Δήμου μας.

Η ονομασία που προτείνει ο αιτών είναι οδός «ΕΡΙΒΑΣ».

Η Επιτροπή ομόφωνα δέχεται το αίτημα για την μετονομασία της οδού Δ. Μαντζάρου σε οδό ΕΡΙΒΑΣ   

(Δημοτικό Διαμέρισμα Νομού Κερκύρας).

Ποιος ήταν ο Δ. Μάντζαρος που δόθηκε το όνομά του στο δρόμο. Νικόλαος Μάντζαρος ήταν ο Επτανήσιος μουσουργός, ο συνθέτης του Εθνικού μας Ύμνου,  (κλικ εδώ). Πως κολλάει το όνομα δημοτικού διαμερίσματος της Κέρκυρας στο δήμο Αχαρνών;

_________________

  1. ΜΠΡΑΤΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ με την αρ.πρωτ. 73591/27-7-12 αίτηση ζητεί να δοθεί ονομασία σε ανώνυμη οδό που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή Μονομάτι του Δήμου μας. Η ονομασία που προτείνει ο αιτών είναι οδός «ΒΙΟΛΕΤΑΣ ΜΠΡΑΤΣΟΥ».

Η Επιτροπή ομόφωνα δέχεται το αίτημα. Η ονομασία είναι «ΒΙΟΛΕΤΑΣ ΜΠΡΑΤΣΟΥ» (Πρωταθλήτρια και Βαλκανιονίκης Ιππασίας )

Στο διαδίκτυο δεν αναφέρεται καμία με αυτά τα στοιχεία. Πιθανόν να είναι να είναι μητέρα ή εγγονή του.

_________________

  1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ με την αρ.πρωτ. 103015/16-11-12 αίτηση ζητεί να δοθεί ονομασία σε ανώνυμη οδό που βρίσκεται μεταξύ των Ο.Τ. 2782 & Ο.Τ. 2775, Ο.Τ.2781-2773, Ο.Τ. 2780 & Ο.Τ. 2772, στην Π.Ε. Μ.Σχοίνα του Δήμου μας. Η ονομασία που προτείνει ο αιτών είναι οδός «ΜΑΛΑΜΑΤΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ».

Η Επιτροπή ομόφωνα δέχεται το αίτημα των κατοίκων και μετονομάζει την οδό «Αύρας» και τμήμα ανωνύμου οδού σε οδό «ΜΑΛΑΜΑΤΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ». ( Διακεκριμένος πρωταθλητής και προπονητής, Βραβευθείς ως Άριστος γυμναστής πρώην ΕΣΣΔ)

________________

  1. ΤΣΟΛΕΡ-ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με την αρ.πρωτ.26064/01-04-13 αίτηση ζητεί να δοθεί ονομασία σε ανώνυμη οδό στην εκτός σχεδίου περιοχή Κατεβασιά- Μονομάτι του Δήμου μας. Η ονομασία που προτείνει ο αιτών είναι οδός «Νικολάου Παπανίκα ».

Η Επιτροπή ομόφωνα δέχεται το αίτημα. Η ονομασία είναι «Νικολάου Παπανίκα » ( Πρώην Δημοτικός Σύμβουλος)

Οδός Νικολάου Παπανίκα υπάρχει στο δήμο Αχαρνών (κάθετος στην οδό  Φιλαδελφείας)

Με αυτή την πρόταση και την αιτιολογία τότε όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι παρόντες και «ωσεί παρόντες» δικαιούνται το όνομά τους σε ένα δρόμο ή πλατεία!!

_______________

  1. ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ με την αρ.πρωτ. 32772/4-4-12 αίτηση ζητεί:

α)Όπως ενημερωθεί η επιτροπή ονοματοθεσίας οδών και πλατειών του Δήμου μας ώστε να  αποδοθούν ως ελάχιστος φόρος τιμής τα ονόματα των πεσόντων στις 22 Ιουλίου 1974 στο αεροδρόμιο Λευκωσίας στην Κύπρο κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, σε ανώνυμες οδούς του Δήμου μας και

β) όπως δοθεί το όνομα «Κωνσταντίνου Κουκκίδη» σε ανώνυμη οδό.

Η Επιτροπή ομόφωνα δέχεται το αίτημα και ονομάζει:

α) Την Πλατεία που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Πάρνηθος και Αγ. Τριάδος «ΗΡΩΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ»

β) Δίνει την ονομασία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΚΙΔΗΣ» ( Σημαιοφόρος του Ιερού βράχου της Ακροπόλεως πεσών κατά την κατάληψη από τους εισβολείς το 1940) στην ανώνυμη οδό μεταξύ των Ο.Τ. 2582-2598 & 2586-2591 και στο συνολικό τμήμα μεταξύ των οδών Ιωάννου Θεολόγου & Μόλας της Π.Ε Αγριλέζα του Δήμου μας.

Αντί για άλλο σχόλιο για τον ανύπαρκτο ήρωα Κωνσταντίνο ΚΟΥΚΚΙΔΗ παραπέμπω (κλικ εδώ).

Αυτά ήταν μερικά από τα περίεργα με τις ονοματοθεσίες. Στην εισήγηση όμως  προς το δημοτικό συμβούλιο  έβαλε και τη σφραγίδα του και ο δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός.

3) και ως 26ο θέμα την ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  όπως μετονομασθούν:

(α) Η οδός Μονεμβασιάς στην Π.Ε. Λαθέα Α΄, σε οδό «Παναγιώτη Γκότση» (  Συμπολίτης ο οποίος σκοτώθηκε σε τροχαίο ατύχημα )

(β) Η οδός Μεγ. Σχοίνων της Π.Ε. Μ.Σχοίνα Α΄, σε «Λεωνίδα Κελέση»  (  Συμπολίτης ο οποίος σκοτώθηκε σε  τροχαίο ατύχημα  )

Αυτή είναι η πρόταση του δημάρχου που ψήφισαν ομόφωνα όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι. Όποιος συμπολίτης μας σκοτώνεται σε τροχαίο ατύχημα για λόγους ίσης μεταχείρισης θα δικαιούται να δώσει το όνομά σε ένα δρόμο!!

Δε ντρέπονται ο δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός, η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου που δέχτηκε να βάλει σε συζήτηση το θέμα αυτό και οι δημοτικοί σύμβουλοι που φέρονται να ψηφίζουν ομόφωνα την εισήγηση με την προσθήκη του δημάρχου.

Τόσο ανεύθυνοι είναι αυτοί που εκπροσωπούν το δήμο Αχαρνών και σε ένα τόσο σοβαρό θέμα που είναι η ονοματοθεσία οδών δείχνουν τέτοια ανευθυνότητα;

Μια έντιμη λύση υπάρχει. Να ακυρώσουν μόνοι τους την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, πριν την ακυρώσουν αρμόδια όργανα.

Παρόντες

Αυτοί είναι οι δημοτικοί σύμβουλου που ομοφώνησαν για την ονοματοθεσία.

Στο δημοτικό συμβούλιο έκανε πρόταση και ο δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός.

+Υ+β+Σ+ζ+ζ+Ω+μ +γ+Σ+μ+μ+Σ+Τ+θ+μ (photo)

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »