Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 12 Απριλίου 2016

Βαδίζουμε στην οδός Σαλαμίνος; 1

Posted by koszig στο 12 Απριλίου 2016

Σε πτώχευση ο δήμος Σαλαμίνας, (κλικ εδώ).

ΦΕΚ 2518_2015 Υπαγωγή δήμου Σαλαμίνας σε Παρατηρητήριο

Σύμφωνα με το ανωτέρω δημοσίευμα:

Τον περασμένο Μάιο τα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης έδειχναν ότι ήταν 10 οι δήμοι για τους οποίους προοιωνιζόταν η ένταξη σε πρόγραμμα εξυγίανσης καθώς αδυνατούσαν να συντάξουν ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, οι οποίοι να είναι και αποδεκτοί από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Με παρατάσεις επί παρατάσεων για υποβολή προϋπολογισμών ή τροποποιήσεών τους και έγκριση αυτών, καθορίστηκε ως ημερομηνία καταληκτική η 31η Οκτωβρίου 2015, οπότε έληγε η ισχύς του προηγούμενου προϋπολογισμού. Άλλοι δήμοι κουτσά-στραβά προσπέρασαν τον σκόπελο προσώρας… Η Σαλαμίνα βρέθηκε να είναι υπόλογη και πάλι. Ήδη τον Ιανουάριο έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ανέπεμπε τον προϋπολογισμό του Δήμου Σαλαμίνος οικονομικού έτους 2015, ενώ τέλος Οκτωβρίου το έγγγραφο (με αρ. πρωτ. 784/30.10.2015) του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ έκρινε ότι δεν έχει καταστεί δυνατή η ισοσκέλιση του προϋπολογισμού και έπρεπε να υπαχθεί σε πρόγραμμα εξυγίανσης.

Στο δήμο Αχαρνών η δημοτική Αρχή έπρεπε να έχει συνειδητοποιήσει το νέο νομικό καθεστώς που ισχύει από το έτος 2015.

Δήμος Αχαρνών δεν είναι μόνο ο δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός, η Οικονομική Υπηρεσία και μερικοί θεσμικοί ή εξωθεσμικοί σύμβουλοι.

Δήμος Αχαρνών είναι οι δημοτικοί σύμβουλοι, συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης.

Αυτοί έχουν τις πολιτικές ευθύνες και ενδεχομένως τις ποινικές ευθύνες.

Δήμος Αχαρνών είναι και οι δημότες των Αχαρνών που υφίστανται τα θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα των ενεργειών της δημοτικής Αρχής, που είναι εκείνοι που θα πληρώσουν τα λάθη της.

Σημαντικό στοιχείο σε κρίσιμες αποφάσεις είναι όλοι αυτοί να γνωρίζουν την πραγματικότητα, πολιτική ή οικονομική προκειμένου να πάρουν οι διαχειριστές της εξουσίας σωστές αποφάσεις και οι δημότες να στηρίξουν ή να μη στηρίξουν τις αποφάσεις αυτές.

Υπάρχουν δύο προβλήματα, ο σχεδιασμός για την πρόοδο του δήμου, διοικητικά, αναπτυξιακάκοινωνικά και πολιτιστικά για το παρόν και το μέλλον και η αντιμετώπιση του οικονομικού προβλήματος σήμερα, κυρίως με το πρόβλημα του ισολογισμού του προϋπολογισμού  του έτους 2016.

Ας δούμε όμως πως λειτουργεί διοικητικά ο δήμος Αχαρνών.

Για το πρώτο πρόβλημα ο δήμος είναι στο μηδέν ή  κάτω από αυτό. Δεν έχει ψηφίσει Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δράσης, που έπρεπε να έχει ψηφιστεί το πρώτο εξάμηνο της θητείας της δημοτικής Αρχής.Από τότε έχουν περάσει τρία εξάμηνα. Την κύρια ευθύνη έχει ο δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός.
17 μήνες έχουν περάσει από τότε που η νέα δημοτική αρχή ανέλαβε να διοικήσει το δήμο Αχαρνών. Επικεφαλής της ο δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός. Δημοτικοί σύμβουλοι της συμπολίτευσης ή αντιπολίτευσης με παλαιότερη θητεία σε δημοτικά συμβούλια οι:

Αγγελοπούλου Παναγιώτα
Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης
Αφουξενίδης Θεόφιλος
Βρεττός Μιχαήλ
Βρεττός Σπυρίδων
 Γρηγοριάδης Παναγιώτης
Λαζάρου Βασίλειος
Μουκάνης Μαρίνος
Ναυροζίδου Μαρία
 Ντούρος Σωτήριος
Ξαγοράρης Νικόλαος
Παντελιά Εύη
 Πολυμενέας Παναγιώτης
Ρούσσας Κωνσταντίνος
Σαχσανίδη Ελένη
Χαριτίδη Μαρία
Χριστοπούλου Σοφία

 

Όφειλαν να γνωρίζουν την οικονομική κατάσταση του δήμου Αχαρνών. Μερικοί είχαν υπεύθυνες θέσεις και  είχαν πάρει ενεργό μέρος στα οικονομικά του δήμου, οι άλλοι ήταν απλώς δημοτικοί σύμβουλοι συμφωνούντες με την παράταξή τους.

Μετά το έτος 2010 υπήρξε η Δι@ύγεια, νόμος 3861,  που συμπληρώθηκε με το νόμο 4305/2014. Με τους νόμους αυτούς η διαφάνεια στις αποφάσεις των οργάνων ήταν υποχρεωτική.
Έπρεπε να δημοσιεύονται οι αποφάσεις των οργάνων διοίκησης, Δημοτικό Συμβούλιο, Εκτελεστική Επιτροπή, Οικονομική Επιτροπή, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.
Στη θητεία της νέας δημοτικής Αρχής οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου παρουσιάζονται στο διαδίκτυο σε απευθείας μετάδοση, αποφάσεις δημοσιεύονται στη Δι@ύγεια και στην ιστοσελίδα του δήμου. Η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Μαρία Χαριτίδη δεν τηρεί συστηματικά τον κανονισμό του δημοτικού συμβουλίου, δεν υπάρχουν απομαγνητοφωνημένα πρακτικά από το έτος 2011, δεν κινείται η διαδικασίας κυρώσεων σε δημοτικούς συμβούλους που απουσιάζουν συστηματικά. Εισηγήσεις σε σημαντικά θέματα, κυρίως οικονομικής φύσης, όπως οι προϋπολογισμοί και οι ισολογισμοί, δεν υπάρχουν έγκαιρα ή είναι ανύπαρκτοι, (κλικ εδώ)

Στην Εκτελεστική Επιτροπή, που αποτελείται από αντιδημάρχους, διορισμένους από το δήμαρχο, δεν τηρείται τίποτα από τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος, δεν υπάρχει κανονισμός λειτουργίας συνεδριάσεων, δεν υπάρχουν μαγνητοφωνημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, δε δημοσιεύονται οι ημερομηνίες συνεδριάσεων, οι εισηγήσεις και οι αποφάσεις, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Στην Οικονομική Επιτροπή κυρίαρχο  ρόλο έχει ο πρόεδρός της δήμαρχος Αχαρνών, αφού επιλογή του ήταν τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της. Μερικά από τα τακτικά μέλη της, αισθανόμενα πιθανώς τον κίνδυνο «παρενεργειών» και επιπτώσεων από τη συμμετοχή τους φροντίζουν να απουσιάζουν. Οι αναπληρωματικοί της συμπολίτευσης που συμπληρώνουν τις συνεδριάσεις και οι τακτικοί της συμπολίτευσης είναι «ωσεί παρόντες». Η αντιπολίτευση σχεδόν απουσιάζει συστηματικά ή μονίμως. Και να σκεφτεί κανείς ότι αυτοί ήταν υποψήφιοι δήμαρχοι. Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπή δεν έχουν εμφανιστεί ποτέ να αναπληρώσουν τους απόντες. Φαίνεται ότι δεν ενημερώνονται για τις απουσίες. Κανονισμός λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής δεν  υπάρχει. Οι συνεδριάσεις της δεν μεταδίδονται διαδικτυακά, δεν υπάρχουν απομαγνητοφωνημένα πρακτικά προς δημοσίευση, δεν υπάρχουν εισηγήσεις στις συνεδριάσεις, (κλικ εδώ), και δεν είναι στη διάθεση των δημοσιογράφων τα μαγνητοφωνημένα πρακτικά, όπως συμβαίνει με τα πρακτικά του δημοτικού συμβουλίου, αυτά δεν δίδονται ούτε με εντολές εισαγγελέα, (κλικ εδώ).

Στην Οικονομική Επιτροπή ο δήμαρχος κάνει μόνος του «παιχνίδι» με τη βοήθεια της διευθύντριας της Οικονομικής Υπηρεσίας, αφού την τελευταία στιγμή εισάγει θέματα ως κατεπείγοντα προκειμένου να παρακάμπτει το δημοτικό συμβούλιο, του οποίου είναι αρμοδιότητα, επικαλούμενοι το άρθρο 72, παρ. 1δ.

Άρθρο 72
Οικονομική επιτροπή – Αρμοδιότητες

δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις,

Η οικονομική υπηρεσία κατάφωρα δεν τηρεί το νόμο. Δεν τηρεί το νόμο για τη διαφάνεια:

Η περίπτ. 6 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 άρθρ. 23 Νομ. 4210/21-21 Νοεμ. 2013 (ΦΕΚ Α΄ 254).
«6α) οι πράξεις της ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης, της απόφασης έγκρισης δαπάνης και της οριστικοποίησης της πληρωμής που περιέχει το ακριβές ποσό που θα πληρωθεί για κάθε επιμέρους δαπάνη των φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου.»

Η Οικονομική Υπηρεσία κάθε μήνα στέλνει ενημερωτικά στοιχεία στο ΥΠΕΣ και στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας.

Από αυτά  όσα στοιχεία κρίνει ότι δε δημιουργούν προβλήματα ή είναι ρητή υποχρέωση τα αναρτά στη Δι@ύγεια, όπως για παράδειγμα την Ανάληψη Υποχρέωσης Δαπάνης για το κτίριο της Αρχαιολογικής Συλλογής Αχαρνών:

7ΩΕΧΩΨ8-Φ0Ω Μίσθωμα μουσείου

Σε αυτό το έγγραφο δεσμεύτηκε ποσό για την καταβολή μισθώματος από τις 24/2/2016. Το μίσθωμα αυτό δεν καταβλήθηκε το Μάρτιο, όπως και άλλα μισθώματα ενοικίασης κτιρίων, που σε λίγο καιρό θα πρέπει οι ιδιοκτήτες να καταβάλουν  ΕΝΦΙΑ

Τα τριμηνιαία απολογιστικά στοιχεία που πρέπει να αναρτώνται στη Δι@ύγεια το πρώτο εικοσαήμερο του επόμενου τριμήνου, παρότι τα στοιχεία έχουν αποσταλεί στο ΥΠΕΣ, δεν αναρτώνται κανονικά, (κλικ εδώ)

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου.

Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Οι τριμηνιαίες εκθέσεις Δ’ εξαμήνου του έτους 2014 και Α’ και Β’ εξαμήνων του έτους 2015 υποτίθεται ότι συζητήθηκαν στην οικονομική επιτροπή και το δημοτικό συμβούλιο στις 26/10/2015.

Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων 2014-2015

Τι συζητήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο για τα θέματα αυτά; Παρακολουθείστε τη συζήτηση και κρίνετε.

—————

Αυτή ήταν η άποψη του δημάρχου. Είναι φανερό ότι από τα λεγόμενά του ο δήμαρχος δεν  έχει  πάρει χαμπάρι τι συμβαίνει με τις ευθύνες που έχει ως προϊστάμενος των οικονομικών υπηρεσιών και ως πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής. Οι δημοτικοί σύμβουλοι γιατί ψήφισαν υπέρ; Κατάλαβαν τι ψηφίζουν;

Να ποιοι είναι οι υπαίτιοι της κατάντιας του δήμου Αχαρνών για τα οικονομικά θέματα.

Οι τριμηνιαίες εκθέσεις Γ’ , Δ’ εξαμήνων του έτους 2015 και του Α’ του έτους δεν έχουν συζητηθεί στην οικονομική επιτροπή και στο δημοτικό συμβούλιο μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με το νόμο 4305, άρθρο 15:

«Άρθρο 10Α
Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμών

1. Το Δημόσιο, ανά Υπουργείο, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών δημοσιεύουν στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού τους στην ιστοσελίδα τους και στο «Πρόγραμμα Διαύγεια», περιγράφοντας αναλυτικά στο σκέλος των εσόδων τα προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εσόδου και στο σκέλος των εξόδων τα προϋπολογισθέντα, τα ενταλματοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου.
2. Η δημοσίευση γίνεται αμελλητί και εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό για τεχνικούς λόγους γίνεται το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά το πέρας κάθε ημερολογιακού μήνα.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών μπορεί να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»

Οι αναρτήσεις της εκτέλεσης του προϋπολογισμού μετά από παρατηρήσει για μη εφαρμογή του νόμου η οικονομική υπηρεσία έκανε σχετικές αναρτήσεις μέχρι τον Οκτώβριο του έτους 2015.

Τα μηνιαία αρχεία  εκτέλεσης του προϋπολογισμού, τα τριμηνιαία δελτία εσόδων-εξόδων και το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης (ΟΠΔ) είναι τα απαραίτητα δεδομένα για να γνωρίζει κάποιος προς τα που βαδίζει οικονομικά ο δήμος και να κάνει τις αναγκαίες προσαρμογές.

Αυτά τα στοιχεία η δημοτική Αρχή και οι υπηρεσίες δεν τα αναρτούν στη Δι@ϋγεια, ενέργεια που αποτελεί παράβαση καθήκοντος. Στην ενημέρωση του Υπουργείου Εσωτερικών η οικονομική υπηρεσία είναι συνεπής, για να αποφύγει τις συνέπειες. Στη Διαφάνεια όμως για ενημέρωση των δημοτικών συμβούλων και των δημοτών η οικονομική υπηρεσία είναι ασυνεπής.

Με αυτά τα δεδομένα, όσα υπάρχουν, και τις αποφάσεις των οργάνων (οικονομική επιτροπή και δημοτικό συμβούλιο) θα μπορούσε κανείς να δει που βρίσκεται το πρόβλημα του προϋπολογισμού του έτους 2016 που η παρούσα δημοτική Αρχή δεν κατάφερε να ισοσκελίσει.

Συνέχεια σε επόμενη ανάρτηση

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Τι έγινε; Το κλείσατε το μαγαζί

Posted by koszig στο 12 Απριλίου 2016

Απόφαση Δ.Σ. για 5-4-2016

7 μέρες μετά τη συνεδρίαση και ακόμα δεν έχει δημοσιευτεί η απόφαση για τη διερεύνηση περίπτωσης λήψεις δανείου, προκειμένου να ισοσκελιστεί ο προϋπολογισμός του έτους 2016.

 

Ο δήμαρχος είναι σε αναζήτηση δανείου σύμφωνα με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

 

Το δάνειο

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »