Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 15-4-2016. Σχολιασμός

Posted by koszig στο 16 Απριλίου 2016

 

Σήμερα Παρασκευή  15/4/2016 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή. Παρακολουθείστε τη συνεδρίαση.

———–

Δημοσιευμένα στοιχεία πριν τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για τους ισολογισμούς δεν υπήρχαν. Η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  είχε οριστεί στις 10:30. Άρχισε περίπου μισή ώρα αργότερα. Τα κείμενα των εισηγήσεων έγιναν γνωστά ως αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής που δημοσιεύτηκαν στη Δι@ύγεια.

Ώρα ανάρτησης

6ΤΑΑΩΨ8-ΣΟΙ Οικονομική Επιτροπή. Ισολογισμός έτους 2013

7ΒΖΖΩΨ8-Υ03 Οικονομική Επιτροπή  Ισολογισμός έτους 2014

Ο ισολογισμός του έτους 2012 δε συζητήθηκε.

———–

Σε ανάρτηση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της ανωτέρω συνεδρίασης είχε γίνει ανάρτηση πριν τη συνεδρίαση, (κλικ εδώ).

Από καιρό ήταν γνωστό ότι  την Παρασκευή 13/4/2016 ο πρώην δήμαρχος Σωτήρης Ντούρος  και δημοτικοί σύμβουλοι συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης που φέρονται ότι ήταν παρόντες κατά την ψήφιση άρθρου του κανονισμού λειτουργίας του  το νεκροταφείου στις 14/6/2011 και το υπερψήφισαν, βρισκόντουσαν κατηγορούμενοι στο δικαστήριο για εκδίκαση της υπόθεσης αυτής.

Αυτή την ημέρα και όχι την προηγούμενη επέλεξε ο δήμαρχος να συγκαλέσει την Οικονομική Επιτροπή. Ο κ. Καμπόλης ως συνήθως απουσίαζε.

Επομένως ήξερε ο κ. δήμαρχος ότι δε θα υπάρχει αντίλογος, που ανέφερε στην ομιλία του ο δήμαρχος.

Ο δήμαρχος  και οι κ. Πολυμενέας και κα. Χαριτίδη ήταν μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. Ποτέ δεν αναφέρθηκαν σε καθυστερήσεις εισηγήσεων για τα Γ’.Δ.’ τρίμηνα του έτους 2013 και το Α’ και Β’ τρίμηνο του έτους 2014. Δεν τα ζήτησαν και ως μέλη του δημοτικού συμβουλίου τα οποία έπρεπε να εγκρίνουν ή να διατυπώσουν παρατηρήσεις.

Το Γ’ τρίμηνο έπρεπε να συζητηθεί 20 ημέρες μετά τη λήξη του, δηλαδή στις 20 Σεπτεμβρίου 2014. Τότε δήμαρχος ήταν ο Γιάννης Κασσαβός!!

Πλάκα θα έχει να τον εγκαλεί ο πρώην δήμαρχος Σωτήρης Ντούρος για την καθυστέρηση εισήγησης στην Οικονομική Επιτροπή και τη μη ψήφιση στο δημοτικό συμβούλιο του Γ’ Τριμήνου που δεν συζητήθηκε έγκαιρα τον Σεπτέμβριο του έτους 2014 και των Δ’ εξαμήνου του έτους 2014 και των Α’ και Β’ εξαμήνων το του έτους 2015 που έπρεπε να έχουν συζητηθεί  τον Ιανουάριο του έτους 2015 , τον Απρίλιο του έτους 2015  και τον Ιούλιο του έτους 2015. Και τα τρία τελευταία τρίμηνα ψηφίστηκαν στην Οικονομική Επιτροπή στις 31 Αυγούστου 2015!!!

Στο δημοτικό συμβούλιο συζητήθηκαν (;) στις  23/10/2015, δηλ. σχεδόν δύο μήνες αργότερα, (κλικ εδώ)!!!

Το Γ’ τρίμηνο του έτους 2015 έπρεπε να είχε  συζητηθεί στην Οικονομική Επιτροπή  το Σεπτέμβριο του έτους 2015 και το Δ’ τρίμηνο του 2015 έπρεπε να είχε συζητηθεί τον Ιανουάριο του έτους 2016!!

Τι πολιτικές και ουσιαστικές παρατηρήσεις μπορεί να κάνει ο κ. Κασσαβός λαμβάνοντας  υπόψη τα ανωτέρω;

Με βάση αυτά  ο κ. Κασσαβός «δεν δικαιούται δια να ομιλεί«.

Ο δήμαρχος πριν την ψήφισα αναφέρθηκε σε ενστάσεις και ανακοίνωσε ότι η παράταξη του θα τα ψηφίσει.

Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που ψήφισαν «πακέτο» τα τρίμηνα ομόφωνα, «σύμφωνα με τας υποδείξεις», γνωρίζουν τη σημασία που έχουν για την οικονομική πορεία του δήμου αυτά; 

Μέχρι σήμερα δεν έχουν αναρτηθεί στη Δι@ύγεια  τα τρίμηνα.

Ακολούθησε η συζήτηση για τς Ισολογισμούς ετών 2013.2014.

Ο δήμαρχος έδωσε το λόγο στην κα. Μπούσγου, που διορίστηκε προϊσταμένη στοΤμήμα Λογιστικής Παρακολούθησης και Γενικής Λογιστικής στις 23/1/2016.

Η κα. Μπούσγου ανέφερε ότι υπόγραψε τους ισολογισμού με επιφύλαξη.

Στο άρθρο 32 του ν.3584 (Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων)

Άρθρο 32

Νομιμότητα υπηρεσιακών ενεργειών

1. Ο υπάλληλος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των καθηκόντων του και τη νομιμότητα των υπηρεσιακών του ενεργειών.

2. Ο υπάλληλος οφείλει να υπακούει στις διαταγές των προϊσταμένων του. Όταν όμως εκτελεί διαταγή την οποία θεωρεί παράνομη, οφείλει, πριν από την εκτέλεση, να αναφέρει εγγράφως την αντίθετη γνώμη του και να εκτελέσει τη διαταγή, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Η διαταγή δεν προσκτάται νομιμότητα εκ του ότι ο υπάλληλος οφείλει να υπακούσει σε αυτήν

5. Οι προϊστάμενοι όλων των βαθμίδων οφείλουν να προσυπογράφουν τα έγγραφα που ανήκουν στην αρμοδιότητά τους και εκδίδονται με την υπογραφή του προϊσταμένου τους. Αν διαφωνούν, οφείλουν να διατυπώσουν εγγράφως τις τυχόν αντιρρήσεις τους. Αν παραλείψουν να προσυπογράψουν το έγγραφο, θεωρείται ότι το προσυπέγραψαν.

Φαίνεται ότι η κα. Μπούσγου διατηρεί επιφυλάξεις, γιατί δεν είναι δυνατόν να γνωρίζει σε βάθος το πρόβλημα των οικονομικών του δήμου, και αν μια φορά εκφράζει επιφύλαξη ο δήμαρχος που συμμετείχε όλα αυτά τα χρόνια στην Οικονομική Επιτροπή και στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι λογικό δύο φορές να εκφράζουν  επιφυλάξεις οι υπάλληλοι και να τις διατυπώνουν όπως ο νόμος ορίζει.

Ο αντιδήμαρχος Διοίκησης Αναστάσιος Χίος παρέστη ως ακροατής στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και ζήτησε να ζητηθεί από το δημοτικό συμβούλιο  να οριστούν ορκωτοί λογιστές-ελεγκτές προκειμένου να γίνει διαχειριστικός έλεγχος για τα έτη 2012, 2013 και 2014.

Και εγώ, ως ακροατής, συμπλήρωσα να γίνει διαχειριστικός έλεγχος και για το έτος 2015.

Το δημοτικό συμβούλιο θα αποφασίσει για ίση μεταχείριση να ορίσει διαχειριστικούς ελέγχους  για τα έτη 2012-1015;

Για τη διαδικασία των διαχειριστικών ελέγχων λεπτομέρειες αναφέρθηκαν από τον Τεχνικό Σύμβουλο του δήμου Αχαρνών Βασίλειο Λαμπρακάκη.

Και με την ευκαιρία αυτή μια ερώτηση. Με ποια απόφαση ορίστηκε ο κ. Λαμπρακάκης Τεχνικός Σύμβουλος του δήμου Αχαρνών και ποια η αμοιβή του;

Και μια ακόμα ερώτηση. Ο ορισμός του κ. Καραγιλάνη ως οικονομικού συμβούλου του δημάρχου, (κλικ εδώ), τι αποτέλεσμα έφερε για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού και το δάνειο. Συνεργάζεται ακόμα με το δήμο ή πληρώθηκε τα  4.749,03 € και απήλθε!!

Πως να μη συμφωνεί κανείς με τον κ. Χίο, με την προϋπόθεση ο διαχειριστικός έλεγχος θα περιλαμβάνει και το έτος 2015.

Τα συνοπτικά αποτελέσματα των ισολογισμών

Συνοπτικοί ισολογισμοί

Αποτελέσματα χρήσεως

Τους ισολογισμούς θα συνοδεύουν οι Εκθέσεις Τακτικών Ελέγχων και σε ηλεκτρονική μορφή προκειμένου να ενημερωθούν και οι δημότες;

Στα αυτιά μας ηχούν ακόμα μεριές φράσεις που είπε ο δήμαρχος μετά την ορκωμοσία:

—————-

Με το μαλακό. Μη βιαζόσαστε. Ο δήμος Αχαρνών είναι εν υπνώσει. Προς το παρόν.

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: