Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 20 Απριλίου 2016

Δήμος Αχαρνών. Ένας ανύπαρκτος δήμος

Posted by koszig στο 20 Απριλίου 2016

Είναι πράγματι έτσι;

Στις 15/4/2016 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή.

Ημερήσια διάταξη 15-4-2016

Παρακολουθείστε και πάλι τη συνεδρίαση

———-

Σύμφωνα με το νόμο για τη Δι@ύγεια

Άρθρο 3
Υποχρεώσεις ανάρτησης στο διαδίκτυο

1. Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος νόμου αναρτώνται αμελλητί στο Διαδίκτυο με μέριμνα του οργάνου που τις εξέδωσε. …

«5. Η μη ανάρτηση ή η μη έγκαιρη ανάρτηση στο διαδίκτυο των πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για το όργανο που την εξέδωσε ή για τον υπάλληλο που έχει την ευθύνη για την ανάρτηση
Η παρ. 5 προστέθηκε με την παρ. 4 άρθρου τρίτου Νομ. 4057/14-14 Μαρτ. 2012 (ΦΕΚ Α΄ 54).

Πως εφαρμόζει το νόμο ο δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός και υπό αυτόν και τον γενικό γραμματέα του δήμου Θανάση Κατσιγιάννη υπηρεσίες;

Αναρτήσεις 20-4-2016

Σήμερα, 20 Απριλίου 2016, πέντε μέρες μετά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, δεν έχουν αναρτηθεί οι Εκθέσεις αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Γ’ και Δ΄ τριμήνων οικονομικού έτους 2013, οι Εκθέσεις αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Α’ , Β΄και Γ’  τριμήνων οικονομικού έτους 2014 και οι Εκθέσεις αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Γ΄ και Δ’ τριμήνων οικονομικού έτους 2015.

Για όλες αυτές τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής δεν υπάρχουν αναρτημένες εισηγήσεις ούτε πριν ούτε μετά τη συνεδρίαση.

Ισολογισμος 2014

 

Στις 15/4/2016  αναρτήθηκε και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου της 5/4/2015

Ω0ΜΩΩΨ8-3ΚΔ Απόφαση για προϋπολογισμό

Στην απόφαση αυτή αναφέρεται

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία ( µε 22 ψήφους υπέρ – 7 κατά και 1 παρών)

Α. Σχετικά µε τον Προϋπολογισμό του ∆ήµου Αχαρνών Οικ. Έτους 2016 διαπιστώνει την αδυναμία ισοσκέλισής του, σύμφωνα µε την εισήγηση και την υπ’ αριθµ. 217/05-04-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Β. Τη διερεύνηση δυνατότητας λήψης δανείου ισοσκέλισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 και αποπληρωμής οφειλών του ∆ήµου Αχαρνών .

Γ .Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

Στην ανάρτηση αναφέρεται: «Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Αχαρνών οικονομικού έτους 2016. Διερεύνηση δυνατότητας λήψης δανείου ισοσκέλισης

Μιας και ανατέθηκαν οι περαιτέρω ενέργειες στο δήμαρχο γιατί δεν ενημέρωσε τους δημοτικούς συμβούλους και τους δημότες στη συνεδρίαση του δημοτικό συμβουλίου της 15/4/2016 σε ποια φάση της διερεύνησης λήψης δανείου βρίσκεται ο δήμος Αχαρνών;

Σε τι ποσό ανέρχονται οι οφειλές του δήμου Αχαρνών και ποιο το είδος των οφειλών; Έχει αναφερθεί σε κάποιο  όργανο του δήμου;

Και για να μην ξεχνιόμαστε:

Άρθρο 58
Αρμοδιότητες του δημάρχου
1. Ο δήμαρχος προασπίζει τα τοπικά συμφέροντα, κατευθύνει τις δράσεις του δήμου για την υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης, διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας και ασκεί τα καθήκοντά του με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας.
Ειδικότερα, ο δήμαρχος:
α) Eκπροσωπεί το δήμο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή.
β) Eκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, της οικονομικής και της επιτροπής ποιότητας ζωής. H μη εκτέλεση των αποφάσεων αυτών συνιστά σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος.

 

Όταν ένα καράβι έχει άσχετο καπετάνιο, σίγουρα θα καταλήξει σε ξέρα.

(Λαϊκή Παροιμία)

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

ΠΑΣΟΚ – Ημερίδα

Posted by koszig στο 20 Απριλίου 2016

πασ

Posted in ΠΑΣΟΚ | Leave a Comment »