Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Το καφενείο!!

Posted by koszig στο 21 Απριλίου 2016

Τρίτης 19 Απριλίου 2016. Ο καιρός αίθριος. Η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς. Στους χώρους όλα με τη συνηθισμένη ρουτίνα.

 

Στις 12:34 η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου υπογράφει τη πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου και αμέσως με  email ενημερώνονται οι δημοτικοί σύμβουλοι.Ώρα πρόσκλησης

Πρόσκληση

Δεν είναι γνωστό αν έγινε και τηλεφωνική επικοινωνία με τους δημοτικούς συμβούλους, αλλά ηλεκτρονικά ενημερώθηκαν. Στις 13:46 ενημερώθηκαν και οι δημοσιογράφοι.

Σύμφωνα  με το άρθρο 3 του κανονισμού λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου:

3. Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται:
 τουλάχιστον μία φορά το μήνα,
όποτε το απαιτούν οι τοπικές υποθέσεις, καθώς και όταν υπάρχουν κατεπείγουσες περιπτώσεις που δικαιολογούν την άμεση σύγκλισή του,

9. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα.
Πριν από τη συζήτηση το Συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.

Στην πρόσκληση δεν αναφέρεται ο λόγος για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης. Πριν τη συζήτηση ο προεδρεύων αντιπρόεδρος  του δημοτικού συμβουλίου δε ζήτησε από το δημοτικό συμβούλιο  να αποφανθεί για το κατεπείγον του θέματος που επρόκειτο να συζητηθεί.

Τα ανωτέρω αποτελούν τυπικό λόγο ακυρότητας της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου, εφόσον αυτό ζητηθεί αρμοδίως.

Εισήγηση δε δημοσιεύτηκε.

Ιστοσελίδα για 19-4-2016

Στις 19:00 της Τρίτης οι δημοσιογράφοι είχαν πάρει θέση. Στις 19:25 άρχισαν να εμφανίζονται ο πρώτοι δημοτικοί σύμβουλοι.

Στις 20:21 εμφανίστηκε ο δήμαρχος.

Στις 20:28 ήταν 21 παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι. Για απαρτία απαιτούνται 23 φυσικές παρουσίες.

    

Στις 20:59 συμπληρώθηκε η απαρτία με τηλεφωνικές προσκλήσεις των τελευταίων δημοτικόν συμβούλων. Ο αντιδήμαρχος Θεόφιλος Αφουξενίδης  φαίνεται δεν είδε το email και δεν τον ενημέρωσε η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Μαρία Χαριτίδη. Απουσίαζε και όλη η αντιπολίτευση, πλην του Παναγιώτη Γρηγοριάδη και των «προσαρτημένων».

Η συνεδρίαση άρχισε με προεδρεύοντα τον αντιπρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Μιχάλη Βρεττό.

Την εισήγηση έκανε ο αρμόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας για το ΕΣΠΑ Κωνσταντίνος Ματζετάκης.

 

Στην εισήγηση έγινε λόγος για έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής με ημερομηνία 19/2/2016.

Pages from ΞΕΝΩΝΕΣ-ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΔΗΜΟΙ-ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Μετά το τέλος της συζήτησης ο προεδρεύων αντιδήμαρχος Αναστάσιος Χίος, που αντικατέστησε τον προεδρεύοντα αντιπρόεδρο Μιχάλη Βρεττό, προτείνει να ψηφίσουν και οι 24 παρόντες ομόφωνα. Ο δημοτικός σύμβουλος Παναγιώτης Γρηγοριάδης ζητάει να γίνει ονομαστική ψηφοφορία «γιατί εδώ γίνονται πράγματα και θάματα«. Ακολούθησε ονομαστική ψηφοφορία.

Πριν λήξει η συνεδρίαση ο προεδρεύων Αναστάσιος Χίος ανακοινώνει ότι υπάρχει ένα έκτακτο θέμα:Τοποθέτηση εμπορικών πάγκων μικροπωλητών για το πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής έτους 2016 κατά το τριήμερο 4, 5 και 6 Μαΐου 2016.

Τότε έγινε ένας μικρός χαμός. Ο προεδρεύων ρώτησε «εγκρίνουμε να το διαχειριστεί η Επενδυτική;». Μετά από λίγα σχόλια και την παρέμβαση του δημάρχου ο κ. Χίος δηλώνει «Ομόφωνα;» και απαντάει Ομόφωνα!!

Σήμερα αναρτήθηκαν και οι αποφάσεις.

Για τον ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών.

Η εισήγηση που δημοσιεύτηκε σήμερα.

2071 Εισήγηση για κακοποιημένες γυναίκες

Η εισήγηση φέρει ημερομηνία 13 Απριλίου. Την εισήγηση φέρεται να υπογράφει  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ   & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Προϊστάμενοι

Διαλέξτε το όνομα.

65Ζ1ΩΨ8-5ΗΕ Απόφαση για κακοποιημένες γυναίκες

Εκτός από αυτή για τις κακοποιημένες αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου ποιος θα φροντίσει;

Για την τοποθέτηση εμπορικών πάγκων για το πανηγύρι.

Στην εισήγηση που δημοσιεύτηκε:

Παρουσίαση για πάγκους

2072 Εισήγηση για πάγκους Επενδυτικής

Η εισήγηση του προέδρου της Επενδυτικής φέρει ημερομηνία 28/3/2016. Απευθύνεται στο δήμο Αχαρνών και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Ο δήμαρχος  και η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου και το αρμόδιο Τμήμα «κοιμόντουσαν» επί 20 μέρες και θυμήθηκαν ότι έπρεπε να το περάσουν ως έκτακτο θέμα!!

Για τα έκτακτα θέματα ισχύει:

Δε μπορούν να τεθούν έκτακτα θέματα για συζήτηση σε συνεδριάσεις που έχουν συγκληθεί για συζήτηση έκτακτου θέματος. Δε μπορούν να  τεθούν σε συνεδρίαση θέματα που δεν αναφέρεται ο ο λόγος του κατεπείγοντος.

Πριν τη συζήτηση έκτακτου θέματος στο δημοτικό συμβούλιο ερωτώνται οι δημοτικοί σύμβουλοι αν συμφωνούν να συζητηθεί. Αν συμφωνούν  τότε πριν συζητηθούν τα τακτικά θέματα συζητούνται τα έκτακτα.

Επειδή η ανάθεση στην Επενδυτική της  διαχείρισης  των πάγκων συνοδεύεται  με εισπράξεις τελών και ενδεχομένως ενστάσεων και ποινών για παραβάσεις, δημιουργούνται προβλήματα διαχείρισης που ενδεχομένως αν εμπλακούν ανώτερα όργανα ελεγκτικών μηχανισμών μπορεί να καταλήξουν σε εμπλοκή δημοτικών συμβούλων, όπως έγινε με τη διαχείριση του νεκροταφείου, καλό είναι οι διαδικασίες ψήφισης εισαγομένων θεμάτων να μη στερούνται νομιμότητας.

ΩΖΓΨΩΨ8-0Ρ7 Απόφαση για το πανηγύρι.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α)Δέχεται το κατεπείγον του θέματος
Β)Κατά τον φετινό (2016) εορτασμό της Πανηγύρεως της Ζωοδόχου Πηγής η τοποθέτηση πάγκων μικροπωλητών να πραγματοποιηθεί το τριήμερο Τετάρτη 4 Μαΐου, Πέμπτη 5 Μ α ΐ ο υ κ α ι Παρασκευή 6 Μ α ΐ ο υ . Κατά τα λοιπά η λειτουργία της Πανηγύρεως παραμένει ως έχει και όπως ορίζουν οι σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
Γ)Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

Σύμφωνα με το πόρισμα των Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης :

Μη σύννομα η Επενδυτική Αχαρνών Α.Ε. ενίσχυσε οικονομικά τη ΔΗΚΕΑ, με το ποσό των 30.750,00€, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 259 του ν.3463/2006

Ενδεχομένως η εκχώρηση τελών και δικαιωμάτων του πανηγυριού στην Επενδυτική  συνιστά έμμεση επιχορήγηση της Επενδυτικής Αχαρνών Α.Ε. από το Δήμο Αχαρνών κατά
παράβαση του άρθρου 265 παρ . 3 του ν. 3463/2006.

Αυτά πρέπει να έχει υπόψη της η Επενδυτική, γιατί το πανηγύρι έχει έξοδα και μερικά σε ρευστό χρήμα και ενδεχομένως η ΔΗ.Κ.Ε.Α δε μπορεί να επιχορηγηθεί από το δήμο Αχαρνών για επετειακές εκδηλώσεις.

Αυτά και να παρακαλάνε να μη γίνει καμία προσφυγή κατά της νομιμότητας της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.

Κατά τα άλλα:

 Καφενείο ο «ΔΗΜΟΣ», με καφετζή, γκαρσόνια και θαμώνες.

(Τους ρόλους τους  διακρίνετε εσείς)

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: