Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Η Επενδυτική Αχαρνών- Χτες, σήμερα, αύριο; -1

Posted by koszig στο 3 Μαΐου 2016

Σήμερα.

Χτες αναρτήθηκε αντίστοιχο άρθρο, (κλικ εδώ). Αναφέρθηκε στη λειτουργία της Επενδυτικής Αχαρνών όταν στο δήμος ήταν η προηγούμενη δημοτική Αρχή. Ας δούμε τι έχει γίνει μέχρι σήμερα με τη νέα δημοτική Αρχή.

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 10/2/2011 με εισήγηση του τότε γενικού γραμματέα Νικόλαου Κρημνιανιώτη αποφασίστηκε:

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψιν του τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, το άρθρο 36 του  καταστατικού της  ανώνυμης εταιρείας  την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου μας κου Κρημνιανιώτη Νικόλαου, την πρόταση του Δημοτικού Συμβούλου κου Κασσαβού Ιωάννη και την πρόταση του κου Δημάρχου με πλειοψηφία 28 ψήφων υπέρ – και 4 ΠΑΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Την εκλογή των παρακάτω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ″ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ″ και με διακριτικό τίτλο ″ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ″
1) Χριστοπούλου Σοφία (Δημοτική Σύμβουλος – Ως Πρόεδρος Δ.Σ.)
2) Κοπαλάς Σταύρος ( Δημοτικός Σύμβουλος – Ως Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
3) Ελευθεριάδης Στυλιανός (Δημοτικός Σύμβουλος από την πλευρά της μειοψηφίας)
4) Ντριβαλάς Ελευθέριος       (μέλος)
5) Κούτελας Αθανάσιος          (μέλος)
6) Ορφανός Κωνσταντίνος      (μέλος)
7) Καραούζας Κωνσταντίνος (μέλος)
8) Μαλικοπούλου Χρυσούλα             (μέλος)
9) Γκασούκας Νικόλαος         (μέλος)

Β) Μετά τα ανωτέρω το άρθρο 36 του καταστατικού τροποποιείται ως προς την σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και στα πιο πάνω ήδη εκλεγμένα μέλη προστίθενται τα εξής στοιχεία τους: 1) ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ, 2) ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ, 3) ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, 4) ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, 5) ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, 6) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, 7) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ, 8) ΑΦΜ, 9) ΔΟΥ, 10) ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ, 11) ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Γ) Τέλος το Δ.Σ. αναθέτει τις πιο πέρα ενέργειες στον κο Δήμαρχο.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Τοπαλλιανίδης Βασίλειος, Τραβασάρος Αθανάσιος, Αγγελοπούλου Παναγιώτα και Οικονόμου Ευθύμιος δήλωσαν ΠΑΡΩΝ.

Στις 11/12/2011 η Γενική Συνέλευση των Μετόχων τροποποίησε το άρθρο 19 του καταστατικού και καθόρισε των αριθμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου σε 9.

Τροποποίηση άρθρου 19
Αν διαβάσει κανείς το κείμενο της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, η αναφορά στο άρθρο 36 του καταστατικού γίνεται σε σχέδιο Καταστατικού που δεν ήταν δημοσιευμένο σε ΦΕΚ να έχει τη μορφή Κανονιστικής Απόφασης, δηλ. τοπικού νόμου. Μόνο το άρθρο 19 είναι δημοσιευμένο σε ΦΕΚ και αναφέρεται σε «ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ».

Στο άρθρο 19 για τη  θητεία του δημοτικού συμβουλίου :

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από εννέα (9) μέλη, εκ των οποίων τα τρία (3) μέλη θα είναι αιρετά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών και συγκεκριμένα δύο (2) μέλη από την πλειοψηφία και ένας (1) από την μειοψηφία και οι υπόλοιποι έξι (6) Έλληνες Πολίτες.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για (5) πενταετή θητεία , που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους ,η οποία δεν μπορεί όμως να ξεπεράσει την εξαετία.

3. Οι σύμβουλοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Αυτά για το Χτες

Στις 19/9/2014 συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αχαρνών με θέμα:  «Ορισμός μελών Δ.Σ. της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ του Δήμου Αχαρνών.» 

2219 Ορισμός Δ.Σ. Επενδυτικής 2014

και αποφάσισε

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

       Αφού έλαβε υπόψη του, το άρθρο 36 του καταστατικού της Εταιρείας , την πρόταση του κου Δημάρχου, τις προτάσεις και τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων και τις σχετικές διατάξεις μετά από ψηφοφορία,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει ως Πρόεδρο της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ του Δήμου Αχαρνών τον κο Σιδηρόπουλο Γεώργιο
και ως Αντιπρόεδρο τον κο Σταύρου Γεώργιο
Τα νέα εννέα (9) μέλη αποτελούνται από τους εξής :
1) Σιδηρόπουλος Γεώργιος – (Δημ. Σύμβουλος ως Πρόεδρος Δ.Σ. εκλέγεται ομόφωνα)
2) Σταύρου Γεώργιος – (Δημ. Σύμβουλος ως Αντιπρόεδρος Δ.Σ. εκλέγεται ομόφωνα )
3) Ξαγοράρης Νικόλαος – (Δημ. Σύμβουλος  από την μειοψηφία Εκλέγεται με ψήφους 7 υπέρ)
4) Ζάχαρης Χαράλαμπος    –    Δημότης  εκλέγεται κατά πλειοψηφία
5) Ελευθεριάδης Παντελής –   Δημότης  εκλέγεται κατά πλειοψηφία
6) Σαβουλίδης Χρήστος      –   Δημότης  εκλέγεται κατά πλειοψηφία    
7) Σαμουργασίδης Ιωάννης –  Δημότης  εκλέγεται κατά πλειοψηφία    
8) Παλαχαρίδης Γεώργιος    –  Δημότης  εκλέγεται κατά πλειοψηφία   
9) Σεμερτζίδης   Ιορδάνης    – Δημότης  εκλέγεται κατά πλειοψηφία   

Το άρθρο 36 του καταστατικού της Επενδυτικής αναφέρει:

ΑΡΘΡΟ 36ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:…

Το άρθρο 19 αναφέρει ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ορίζονται από τη γενική συνέλευση των Μετόχων  της Εταιρείας.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού, εφόσον τα μέλη του υπάρχοντος Διοικητικού Συμβουλίου είχαν υποβάλει τις παραιτήσεις τους, παρότι η θητεία τους από την ημέρα εκλογής τους ήταν πενταετής, έπρεπε να ζητήσουν από τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης να καλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός  έπρεπε, σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού έπρεπε να δημοσιεύσει την πρόσκληση που έπρεπε να περιέχει το θέμα της συνεδρίασης, την ημέρα και ώρα της συνεδρίασης.

Η πρόσκληση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στα γραφεία της εταιρείας και  αναρτάται στην  ιστοσελίδα που ανήκει αποκλειστικά στην εταιρεία. Δεν υπάρχει θέμα δημοσιότητας της προσκλήσεως λόγω της μοναδικότητας του μετόχου της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τα μέλη του νέου δημοτικού συμβουλίου με τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 19, παρ. 1 . Γενική συνέλευση είναι ο δήμαρχος εφόσον του έχει παραχωρηθεί το πλήθος των 700 μετοχών της Επενδυτικής.

(Σε άλλους δήμους οι μετοχές της Μονομετοχικής  Ανώνυμης  Εταιρείας κατανέμονται στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων αναλογικά με την  εκλογική δύναμή τους)

Ανάρτηση νέου Δ.Σ.

Στο Γ.Ε.ΜΗ. (Γενικό Εμπορικό Μητρώο) Δημοσιεύτηκε στις 21/4/2015 η ανωτέρω απόφαση:

Ανακοίνωση διορισμού Δ.Σ. Επενδυτικής σε Γ.Ε.ΜΗ.

Σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 2 του νόμου 3604/2007 αντικαθίσταται το άρθρο 32, παρ. 2 του νόμου 2190/1920 με τη τις φράσεις » «2. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της γενικής συνέλευσης

Στις 13/10/2014 που έγινε η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Επενδυτικής, υπάρχουν πρακτικά που  αναφέρονται στην εκλογή των μελών του Διοικητικού συμβουλίου που φέρουν την υπογραφή συμβολαιογράφου;

Στην ιστοσελίδα της Επενδυτικής, (κλικ εδώ), δε γίνεται αναφορά για συνεδρίαση στις 13/10/2014  για Γενική Συνέλευση και εκλογή μελών Διοικητικού συμβουλίου(αποφ. 1, παρ. 3).

Όλες αυτές η μη νόμιμες πράξεις της δημοτικής Αρχής έπρεπε να κλείσουν με φωτογράφιση του δημάρχου Γιάννη Κασσαβού.

 

Ορκωμοσία Επενδυτικής

Πριν η Γενική Συνέλευση της Επενδυτικής ορίσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επενδυτικής, ο δήμαρχος, μέσα σε κλίμα συγκίνησης και δημιουργικής αναμονής, όρκισε τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων, μεταξύ των οποίων και της Επενδυτικής.

Δηλαδή ξαναόρκισε το Γιώργο Σιδηρόπουλο και τα άλλα δύο μέλη του Δ.Σ. της Επενδυτικής που δε φαίνονται στη φωτογραφία; Δε είπε κανένας στο δήμαρχο ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρείας δεν ορκίζονται!!

 Αυτά ως πρώτη δόση για τα συμβαίνοντα στην Επενδυτική

Όταν ο καπετάνιος είναι άσχετος σίγουρα θα οδηγήσει το καράβι σε ξέρα

(Λαϊκή Παροιμία)

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: