Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Η αθλιότητα δεν έχει τέλος. Μέρος Δεύτερον

Posted by koszig στο 12 Μαΐου 2016

Προηγούμενη ανάρτηση είχε τίτλο » Η αθλιότητα δεν έχει τέλος», (κλικ εδώ). Σήμερα φαίνεται ότι υπάρχει και συνέχεια.

σάρωση0081

Μετά το γράμμα προς του συντοπίτες του ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου με το ανωτέρω έγγραφό του προς το δήμαρχο Αχαρνών Γιάννη Κασσαβό ο Χαράλαμπος Ορφανίδης επίσημα πλέον καταγγέλλει και επίσημα αυτά που ανέφερε στην επιστολή του.

Σε κοινωνίες και ειδικά σε δήμους λίγο πριν τις εκλογές δημιουργούνται δημοτικές παρατάξεις. Επικεφαλής τους συνήθως τοποθετείται, είτε σημαίνον πρόσωπο στην κοινωνία κοινωνικά αποδεκτός για το ήθος και την παιδεία του, είτε ασχολούμενος με τα κοινά για πολλά χρόνια που αποτελεί, με τους γύρω από αυτόν, τον πυρήνα της παράταξης.

Στην παράταξη ΑχαρΝΑΙ – Ενεργοί πολίτες συμπαρατάχτηκαν  δημότες που θέλησαν να ασχοληθούν για πρώτη φορά και παλαιοί δημοτικοί σύμβουλοι των πρώην δημάρχων Παναγιώτη Φωτιάδη και Σωτήρη Ντούρου που θέλησαν να βοηθήσουν να αλλάξει η προηγούμενη κατάσταση, να υπάρξει ελπίδα προόδου και φυσικά άλλο ΗΘΟΣ.

Για τον προεκλογικό αγώνα υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, άλλοι λίγο, άλλοι περισσότερο, συνεισέφεραν στα έξοδα του προεκλογικού αγώνα.

Η συνεισφορά σε έξοδα, η προσπάθεια την προεκλογική περίοδο, η κοινωνικά αποδοχή των υποψηφίων που εκφράστηκε σε ψήφους έφεραν την παράταξη στη δημαρχεία και το Γιάννη Κασσαβό στη θέση του δημάρχου.

Ο Γιάννης Κασσαβός θεώρησε ότι ο λαός των Αχαρνών έβαλε στη θέση του δημάρχου ένα «τύπου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν» δήμαρχο. Θεώρησε ότι αυτός είναι η εξουσία, ο δήμος είναι φέουδό του και οι συνεργάτες του και υπάλληλοι του δήμου οι υποτακτικοί του.

Για το βιογραφικό και την παρουσία του Γιάννη Κασσαβού στη διοίκηση του δήμου σε επόμενες αναρτήσεις.

Στη αντιμετώπιση «συναδέλφων» του δημοτικών συμβούλων , εκτός της «αυλής» του, η συμπεριφορά για τη λήψη δανείου είναι ανεξήγητη. Καμία ενημέρωση για την πραγματική οικονομική κατάσταση δεν είχε γίνει. Αποτέλεσμα οι διαφωνίες για τη λήψη δανείου με τελικό αποτέλεσμα τις απουσίες από την τελευταία κρίσιμη συνεδρίαση, άλλωστε αυτή η συνεδρίαση δεν ήταν εκείνη που θα έκρινε ή όχι τη λήψη δανείου.

Σύμφωνα με το νόμο 3852/2010 :

Άρθρο 58
Αρμοδιότητες του δημάρχου
1. Ο δήμαρχος προασπίζει τα τοπικά συμφέροντα, κατευθύνει τις δράσεις του δήμου για την υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης, διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας και ασκεί τα καθήκοντά του με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας.
Ειδικότερα, ο δήμαρχος:
α) Eκπροσωπεί το δήμο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή.
β) Eκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, της οικονομικής και της επιτροπής ποιότητας ζωής. H μη εκτέλεση των αποφάσεων αυτών συνιστά σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος.
γ) Ορίζει τους αντιδημάρχους, συγκαλεί και προεδρεύει της εκτελεστικής επιτροπής και συντονίζει την υλοποίηση των αποφάσεών της.

Άρθρο 59
Αντιδήμαρχοι
1. Το δήμαρχο επικουρούν οι αντιδήμαρχοι. Αντιδήμαρχοι είναι οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας που ορίζει ο δήμαρχος και στους οποίους μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων καθ’ ύλην και κατά τόπο. Οι κατά τόπον αρμοδιότητες ασκούνται στα όρια μιας ή περισσότερων δημοτικών ενοτήτων της παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος.

Άρθρο 66
Δημοτικές  Παρατάξεις
1. Οι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν απεριόριστο το δικαίωμα της γνώμης και της ψήφου κατά συνείδηση.
2. Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου ανήκουν σε δημοτικές παρατάξεις, ανάλογα με το συνδυασμό με τον οποίο έχουν εκλεγεί.
3. Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης είναι ο σύμβουλος που ήταν υποψήφιος δήμαρχος και, στην περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή αδυναμίας του, ο σύμβουλος που εκλέγεται από την πλειοψηφία των δημοτικών συμβούλων που ανήκουν στην παράταξη.
4. Μέλος του δημοτικού συμβουλίου μπορεί με γραπτή δήλωσή του προς το προεδρείο να ανεξαρτητοποιηθεί από τη δημοτική παράταξη, με την οποία έχει εκλεγεί.
5. Εάν η δημοτική παράταξη έχει τουλάχιστον τρία (3) μέλη, με αιτιολογημένη απόφαση και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) αυτών, είναι δυνατόν να διαγραφεί σύμβουλος, ο οποίος είναι μέλος της.
6. Το μέλος του δημοτικού συμβουλίου που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από την παράταξή του δεν μπορεί να ενταχθεί σε άλλη παράταξη και δεν μπορεί να εξακολουθήσει να είναι μέλος του προεδρείου ή της οικονομικής επιτροπής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής, όπου εκλέχτηκε ως μέλος της παράταξης από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε, καθώς και να ορισθεί ή να παραμείνει αντιδήμαρχος κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Οι δημοτικές παρατάξεις υποτίθεται ότι έχουν ένα εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας πριν τις εκλογές. Μετά τις εκλογές για τις δημοτικές παρατάξεις ισχύει το άρθρο 66.

Ο δήμαρχος επέλεξε τους αντιδημάρχους στην πρώτη περίοδο της θητείας του, μεταξύ των οποίων ήταν και ο Χαράλαμπος Ορφανίδης.

Ο δήμαρχος ακολουθώντας την άθλια πολιτική λογική ζήτησε από τους οριζόμενους αντιδημάρχου «λευκή επιταγή» που μεταφράζεται σε έγγραφη παραίτηση από τη θέση του αντιδημάρχου χωρίς ημερομηνία παραίτησης.

Παρόμοιες «παραιτήσεις» υπόγραψαν οι τότε οριζόμενοι σε θέση αντιδημάρχου το έτος 2014. Αν δεν είχαν συμβεί τα γεγονότα ου περιγράφονται παρακάτω, κανένας δε θα αναφερόταν σε αυτές τις «παραιτήσεις». Σήμερα μπορεί μερικοί να επικρίνουν τους τότε υπογράφοντες  τις «παραιτήσεις » ως άτομα μειωμένου κύρους. Όμως στα καθήκοντα που τους ανατέθηκαν και ο τρόπος που τα εκτέλεσαν  αποτελούν στοιχεία για να κρίνει κανείς το κύρος και την προσωπικότητά τους.

Το θέμα της λήψης δανείου προκειμένου να ισοσκελιστεί ο προϋπολογισμός του έτους 2016 έχει μεγάλη σπουδαιότητα. Ο δήμαρχος νόμισε ότι παρασκηνιακές κινήσεις θα λύσει το θέμα. Πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι δεν πείστηκαν για την αναγκαιότητά του. Σε μια ψηφοφορία που δεν φαινόταν καθοριστική για τη λήψη του δανείου οκτώ σύμβουλοι της παράταξης του δημάρχου απουσίασαν από τη συνεδρίαση της 26/4/2016.

Την επομένη δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός προχώρησε σε άμεσες κινήσεις.

Ανάρτησε στη Διαύγεια απόφαση με την οποία έκανε δεκτή την παραίτηση του Χαράλαμπου Ορφανίδη από τη θέση του αντιδημάρχου Περιβάλλοντος και Πρασίνου. Όπως φαίνεται από το ανωτέρω έγγραφο του κ. Ορφανίδη ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δεν έχει υποβάλλει παραίτηση και ζητάει το σχετικό έγγραφο. Θα φανεί αν ο δήμαρχος απαντήσει και χορηγήσει αυτό το έγγραφο σε ένα δημοτικό σύμβουλο, όπως έχει υποχρέωση από το νόμο μέσα σε 20 ημέρες.

Με βάση αυτό το έγγραφο  αποκαλύπτεται μια σειρά ενεργειών του δημάρχου. Χωρίς να ενημερώσει τον κ. Ορφανίδη, είτε συμπλήρωσε την ημερομηνία της υποτιθέμενης υποβολής της παραίτησης, είτε δεν έκανε καν τον κόπο να το κάνει. Αυτό θα φανεί στο προσεχές μέλλον.

Στην πρώτη περίπτωση ο δήμαρχος ενεργοποίησε το υπογεγραμμένο έγγραφο παραίτησης που είχε στα χέρια του αναγράφοντας την ημερομηνία κατά το συμφέρον του, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του υπογράφοντος την παραίτηση. Το έγγραφο αυτό είναι ένα πλαστογραφημένο έγγραφο που έγινε με  δόλο και χρησιμοποιήθηκε, προκειμένου να αφαιρέσει την αντιδημαρχία από τον κ. Ορφανίδη.

Αν ισχύει η δεύτερη περίπτωση η απόφαση αφαίρεσης της αντιδημαρχίας από τον κ. Ορφανίδη στερείται νομιμότητας και η αποδοχή παραίτησης χωρίς να υπάρχει τυπικά είναι παράνομη πράξη και πρέπει να εξεταστεί από αρμοδίους αν υπάρχουν πειθαρχικές ή ποινικές ευθύνες για την πράξη αυτή.

Υπάρχει όμως πέρα από το διαδικαστικό θέμα ένα μεγαλύτερης σπουδαιότητας θέμα. Με την αθλιότητα αυτής της πράξης τίθεται ένα θέμα ΗΘΙΚΗΣ τάξης για το δήμαρχο. Σε ένα συνεργάτη του, που πέρα από τον αριθμό των ψήφων που έφερε στην παράταξη για να εκλεγεί δήμαρχος, που στήριξε και οικονομικά την παράταξη, δε θεώρησε  καθήκον του ο δήμαρχος να τον ενημερώσει για το πρόβλημα που δημιουργείται από τη συμπεριφορά του στα προβλήματα που θα προκύψουν στη λειτουργία του δήμου, δε ζήτησε την έγγραφη παραίτηση του να διευκολύνει την παράταξη και το δήμο. Δεν ζήτησε καν να ακούσει τις απόψεις του.

Αφαίρεσε μόνο τον τίτλο και τη διοικητική αρμοδιότητα του αντιδημάρχου, γιατί ο κ. Ορφανίδης δεν λάμβανε την αντιμισθία των περίπου 1.700 € καθαρά που λαμβάνουν άλλοι αντιδήμαρχοι.

Ενδεχομένως αν κάποιος έχει ευθύνες για λήψη αποφάσεων σε κρίσιμες για αυτόν συνθήκες να να κάνει λάθη στις  ενέργειές του, πρέπει όμως να έχει το ΗΘΟΣ να ζητάει συγνώμη για τα λάθη του.  Μετά τη λάθος απόφασή του ο δήμαρχος δε στάθηκε στο ύψος του να δώσει, έστω και τηλεφωνικά, εξηγήσεις στον κ. Ορφανίδη.

Τυπικά ο κ. Ορφανίδης τήρησε όσα ορίζει το ανωτέρω άρθρο 66:Οι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν απεριόριστο το δικαίωμα της γνώμης και της ψήφου κατά συνείδηση.

Αυτό το νόμιμο δικαίωμα το αμφισβητεί με τις πράξεις του ο δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός.

Μέχρι τις ενέργειες του ο κ. Ορφανίδης δεν είχε απασχολήσει τον τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, με παράνομες ή παράτυπες ενέργειές του. Δεν έχουν υπάρξει αναφορές για προβλήματα που υπήρξαν σχετικά με τη συντήρηση του πρασίνου.

Σίγουρα ο κ. Ορφανίδης δε χρησιμοποίησε υπαλλήλους και μέσα του δήμου για κλάδεμα και καθαρισμό οικοπέδων ιδιωτών έναντι αμοιβής ή δωρεών…

Όμως από τους 8 απόντες της συνεδρίασης της 26/4/2016 δεν ήταν μόνο ο κ. Ορφανίδης, όπου θα μπορούσε η άθλια συμπεριφορά εναντίον του να ήταν μεμονωμένο γεγονός.

Υπήρξε μια ακόμα άθλια συμπεριφορά σε άλλο αντιδήμαρχο. Ο δήμαρχος του αφαίρεσε την αντιμισθία της θέσης του αντιδημάρχου και την έδωσε σε κατά την κρίση του πιο υπάκουο αντιδήμαρχο.

Σύμφωνα με το νόμο για πληθυσμό δήμων άνω των 100.000 κατοίκων οι  θέσει των αντιδημάρχων είναι 8 από τους οποίους, λόγω μνημονίων, αντιμισθία λαμβάνουν οι 5. Με τον ορισμό των αντιδημάρχων από το δήμαρχο για διάστημα 2,5 ετών καθορίζονται με αποφάσεις δημάρχου ποιοι από τους 8 αντιδημάρχους θα λαμβάνουν αντιμισθία που είναι της τάξης των 1.700 € καθαρά. Είναι φανερό ότι αντιδήμαρχοι με πλήρες ωράριο λαμβάνουν αντιμισθία αν δεν είναι συνταξιούχοι ή υπάλληλοι με μισθό. Από αυτούς άλλοι λαμβάνουν αντιμισθία αν παραιτηθούν από την έμμισθη θέση που κατέχουν. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες συνήθως λαμβάνουν αντιμισθία λόγω οικονομικών απωλειών που έχουν από την εργασία τους που οφείλεται στην παρουσία τους στο δήμο λόγο των καθηκόντων του αντιδημάρχου.

Με τον ορισμό των αντιδημάρχων και ποιοι από αυτούς θα λαμβάνουν αντιμισθία ο καθένας ρυθμίζει τις οικονομικές του υποχρεώσεις με τις επαγγελματικές ασχολίες. Αυτά με προγραμματισμό 2,5 ετών, εφόσον διατηρεί την θέση του αντιδημάρχου.

Με απόφαση του δημάρχου Γιάννη Κασσαβού αφαιρέθηκε η αντιμισθία από αντιδήμαρχο, πριν την απουσία του στην κρίσιμη συνεδρίαση, και μεταβιβάστηκε σε άλλο αντιδήμαρχο, χωρίς καμία ενημέρωση, (κλικ εδώ).

Η δήμαρχος θεώρησε ότι ο δήμος είναι «μαγαζί» του και παίρνει και δίνει αντιμισθίες σε δημάρχους χωρίς αιτιολογία και χωρίς ενημέρωση του αντιδημάρχου, του οποίου αφαιρείται η αντιμισθία.

Έχουν άδικο δημότες  να χαρακτηρίζουν άθλια αυτή τη συμπεριφορά του δημάρχου;

Προφανώς οι ανωτέρω κινήσεις του δημάρχου σκοπό είχαν και έχουν να εκφοβίσουν το θεωρούμενο «κοπάδι» των δημοτικών συμβούλων να υπακούσουν στις εντολές του «τσοπάνη».

Με τις κινήσεις του και τη συμπεριφορά του ο δήμαρχος φαίνεται ότι δε σέβεται  τους συνεργάτες του. Απόδειξη ότι στην πλαστή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 14/9/2015 ζήτησε και πήρε 22 υπογραφές δημοτικών συμβούλων της παράταξής του, ότι ήταν παρόντες στη συνεδρίαση, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν, αν το πρακτικό με αυτές τις υπογραφές αποσταλεί πως έχει ζητηθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, να διωχθούν οι υπογράφοντες πειθαρχικά και ποινικά.

Για τα πεπραγμένα του δημάρχου σε επόμενη ανάρτηση.

 Αν αυτά είναι υπαρκτά γεγονότα αξίζει στο δήμο Αχαρνών ένας τέτοιος δήμαρχος; 

 

(Κάθε διαφωνία στα αναγραφόμενα από οποιονδήποτε δεκτή και αναρτητέα)

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: