Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Τι συμβαίνει;

Posted by koszig στο 3 Ιουνίου 2016

Για το θέμα της οικονομικής κατάστασης του δήμου Αχαρνών πολλά γράφονται κυρίως από το δήμαρχο και την αντιπολίτευση, αυτή που έχει φωνή!! Οι υπόλοιποι είναι αλλού!!

Τελευταία ανακοίνωση του δημάρχου δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του δήμου Αχαρνών, (κλικ εδώ).

Στο άρθρο αυτό ο δήμαρχος  αναφέρει:

Όσο αφορά τις περικοπές που κάποιοι, ως αντιπολιτευόμενοι εύκολα κάνουν αλλά δεν τις έπραξαν όσο ήταν διοίκηση, να αναφέρουμε ενδεικτικές μειώσεις στον Προϋπολογισμό του 2016, όπως προκύπτουν από τα στοιχεία των Προϋπολογισμών 2013, 2014 και 2016 της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών:

● Όσο αφορά τα έξοδα (κωδικός 6), ο οποίος περιλαμβάνει, αμοιβές αιρετών και τρίτων, παροχές τρίτων, φόρους τέλη, λοιπά γενικά έξοδα, δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων, λοιπά έξοδα κ.ά. η μείωση του Προϋπολογισμού του 2016 σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2013 είναι 32,17% και σε σχέση με τον Προϋπολογισμό του 2014 είναι 13,26%.

● Η μείωση στα μισθώματα σε σχέση με το 2013 είναι 23,81% και σε σχέση με το  2014 είναι 42,84%.

● Η μείωση στα καύσιμα λιπαντικά σε σχέση με το 2013 είναι 36,52% και σε σχέση με το 2014 είναι 50,81%

Τέλος, και επειδή όλοι αρέσκονται στις παραινέσεις να κάνουμε και εμείς μια:
Καλό είναι οι υπόλογοι και όσοι έχουν επωμιστεί με καταλογισμό να είναι πιο συνετοί στα όσα λένε και στα όσα «καταγγέλλουν».

Ας δούμε το περισπούδαστο κείμενο του δημάρχου σε ποια γενικά στοιχεία αναφέρεται, σε ποιες δημοσιευμένες δαπάνες

Προϋπολογισμό έτους 2016 94.033.648 €,  έτους 2015 88.136.550 €, έτους 2014 118.202.257 €, έτους 2013 155.433.693 €.

Σύγκριση 2016 σε σχέση με το έτος 2013 μείωση  39,5%

Σύγκριση  2016 σε σχέση με το έτος 2014 μείωση 20,4 %

Σύγκριση 2016 σε σχέση με το έτος 2015 αύξηση 6,7%

Ο κ. Κασσαβός φαίνεται ότι ξέχασε ότι είναι δήμαρχος κατά το 1/3 της διάρκειας του έτους 2014 και όλο το έτος 2015.

Το συμπέρασμα είναι ότι μειώθηκαν οι δαπάνες; Τα έσοδα;

 

Ας δούμε τις μειώσεις με πραγματικά στοιχεία δαπανών στον κωδικό 6 που πληρώθηκαν, όχι που προϋπολογίστηκαν!!

Δαπάνες έτους 2015  48.664.482 €.   Δαπάνες έτους 2014  72.339.723 €. Δαπάνες έτους 2013 82.500.600 €

Έσοδα    έτους 2015   48.049.329 €. Έσοδα    έτους 2014   74.973.211 €.  Έσοδα   έτους 2013   81.799.783 €

Με αυτά τα δεδομένα τι αποτελέσματα θέλετε να σας βγάλω.

Δαπάνες έτους 2015 σε σχέση με το έτος  2014, μείωση 32,7%. Δαπάνες έτους 2015 σε σχέση με το έτος 2013, μείωση 41%.

Μπορούν να βγουν από τους αντιπάλους αντίστοιχα στοιχεία:

Έσοδα έτους 2015 σε σχέση με το έτος  2014, μείωση 35,9%. Έσοδα  έτους 2015 σε σχέση με το έτος 2013, μείωση 41,3%.

Το ποσοστό της μείωσης  στις δαπάνες είναι μικρότερο από τις μειώσεις στα έσοδα!!

Αυτά τα στοιχεία θα μπορούσε να αντιπαραθέσει η προηγούμενη δημοτική αρχή.

Υποστηρίζει ο δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός:

Η μείωση στα καύσιμα λιπαντικά σε σχέση με το 2013 είναι 36,52% και σε σχέση με το 2014 είναι 50,81%

Εδώ το παιχνίδι με τα παραπλανητικά στοιχεία του δημάρχου συνεχίζεται!! Ας δούμε τη σχέση δαπανών στα καύσιμα το έτος 2015 σε σχέση με το έτος 2014.

Δαπάνες για καύσιμα 2015-2015

Εδώ ο δήμαρχος κάνει σύγκριση δαπανών με βάση προϋπολογισθέντα στοιχεία, τον προϋπολογισμό του έτους 2014 και τον προϋπολογισμό του έτους 2015, δηλαδή συγκρίνει τα 1.066.600 € με τα 530.000 € του έτους .

Η σύγκριση πρέπει να γίνεται μεταξύ πραγματικών στοιχείων  που είναι οι καταβληθείσες δαπάνες.

 Μέχρι 31/7/2014  δαπάνες 217.902 €. Μέχρι 31/7/2015 δαπάνες 187.474 €. Ελάττωση  16,2% ή σε απόλυτες τιμές 30.428 €. Πρέπει να σημειωθεί ότι το έτος 2015 μειώθηκαν οι τιμές των καυσίμων

Μέσες τιμές καυσίμων

Η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης  μειώθηκε κατά 22%, του πετρελαίου κίνησης κατά 20,4% και του υγραερίου κίνησης κατά 26%.

Αν ανάγουμε το ποσό που δόθηκε  σε λίτρα πετρελαίου, τότε με τα 217.902 €  δαπάνη το έτος 2014 και τιμή λίτρου πετρελαίου το έτος 2014  1,331 € αγοράστηκαν 163.713 λίτρα πετρελαίου.

Με τα 187.474 € δαπάνη το έτος 2015 και τιμή λίτρου πετρελαίου το έτος 2015 1,017 αγοράστηκαν 184.340 λίτρα πετρελαίου.

Και για αυτά τα στοιχεία ατύχησε ο δήμαρχος. Η πραγματικότητα είναι αντίθετη με εκείνα που υποστηρίζει.

Και ένα ερώτημα που πρέπει να δώσει απάντηση ο δήμαρχος. Γιατί οι προβλεπόμενες δαπάνες για το έτος 2016 προϋπολογίζονται σε 700.000 €, όταν οι δαπάνες το έτος 2015 ήταν 338.103 €, με γνωστό το πρόβλημα μη ισοσκέλισης του προϋπολογισμού;

 

● Η μείωση στα μισθώματα σε σχέση με το 2013 είναι 23,81% και σε σχέση με το  2014 είναι 42,84%.

Μισθώματα κτιρίων σε δήμο Αχαρνών

Ας δούμε τα μισθωμένα κτίρια του δήμου Αχαρνών όπως έχουν αναρτηθεί στη Δι@ύγεια σε «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

Στον α/α 11 τα ποσά αναφέρονται για διάστημα ενοικίασης 7 μηνών.

 

Από τα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί έχει συνταχτεί ο ανωτέρω πίνακας. Παρατηρούνται σε άλλες μισθώσεις υπάρχει μείωση, σε άλλες αύξηση και σε μερικές καμία μεταβολή στις μισθώσεις για τα έτη 2015 και 2016.

Το έτος 2014 ο δήμαρχος δεν κατέβαλε μισθώματα σε μερικούς μέχρι να αποδεχτούν τη μείωση.

Για τη μείωση των μισθωμάτων δεν υπάρχει απόφαση δημοτικού συμβουλίου. Οι μειώσεις έγιναν αυθαίρετα από το δήμαρχο και τελικά οι ιδιοκτήτες συμφώνησαν προκειμένου να τους καταβληθούν τα οφειλόμενα.   

Οι αυξήσεις των μισθωμάτων έγιναν μάλλον αυθαίρετα από το δήμαρχο.

Στον κωδικό 13 η ενοικίαση είναι για παιδική χαρά!! Οι δημοτικές παιδικές χαρές στο μεγαλύτερο μέρος έχουν αποξηλωθεί!!

Να μην ξεχνάμε και την Αρχαιολογική Συλλογή Αχαρνών, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ). Δεν ντρεπόταν ο δήμαρχος; Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός όταν βρέθηκε μπροστά στους υπαλλήλους της Αρχαιολογικής Συλλογής Αχαρνών για τη συμπεριφορά που έχει δείξει για τα μισθώματα του κτιρίου; Δυστυχώς πολιτική ντροπή δεν υπάρχει!!

Ποιες ήταν τελικά οι δαπάνες για μισθώματα;

Προϋπολογισμός δαπανών 2015-2016 για μισθώματα

Τους επτά πρώτους μήνες των ετών 2014 και 2015 που υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία  προκύπτει ότι το έτος 2014 εντάλθηκαν 65.790,21 €, το αντίστοιχο χρονικό διάστημα για το έτος 2015 οι δαπάνες ήταν 14.601,39 €.

Από τα δημοσιοποιημένα στοιχεία του Ιουλίου του έτους 2015 προκύπτει ότι  ο δήμος μπορούσε να πληρώσει, αφού είχαν δημοσιευτεί οι αναλήψεις υποχρεώσεων και υπήρχε το ποσό στον προϋπολογισμό του έτους 2015

Μισθώματα Ιουλίου 2015

Στον προϋπολογισμό είχαν εγγραφεί 90.700 € + 85.000 €, είχαν ενταλματοποιηθεί  14.601,39 € και είχαν πληρωθεί 10.876,29 €

Μισθώματα Δεκεμβρίου 2015

Από τα προϋπολογισμένα 90.700 € + 85.000 € καταβλήθηκαν 45.557,43 € + 11.811,01 €. Αυτό τον προϋπολογισμό έφερε προς ψήφιση ο Γιάννης Κασσαβός!!

Σε προϋπολογισμένα 175.200 € δαπανώνται  57.368,44 €, δηλαδή ποσοστό 32,7%

Το έτος 2016 δεν έχουν καταβληθεί μισθώματα στους ιδιοκτήτες των κτιρίων. Σε λίγο καιρό θα κληθούν να καταβάλουν τον ΕΝΦΙΑ για τα κτίρια αυτά.

Οι ανακοινώσεις του δημάρχου με παραπλανητικά στοιχεία  καταλήγουν σε ψεύτικα συμπεράσματα.

Συμβουλή μεγαλυτέρου σε ηλικία: Κύριε δήμαρχε παράτα τους αριθμούς και τις αντιπαραθέσεις. Ασχολήσου με τις φωτογραφίσεις στα πανηγύρια και στις εορτές. Εκεί τα καταφέρνεις καλύτερα!!

 

Το ψέμα βγάζει λουλούδια, αλλά δεν βγάζει καρπούς

(Αφρικανική παροιμία)

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: