Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 10 Ιουνίου 2016

Οι διοικήσεις Γιώργου Δασκαλάκη, Γιάννη Κασσαβού και της εποπτείας Νομικών Προσώπων.

Posted by koszig στο 10 Ιουνίου 2016

Στη Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών (ΔΗ.Φ.Α) γίνεται σημαντικό έργο, κυρίως για τη φροντίδα των παιδιών. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της ο πρόεδρός της Γιώργος Δασκαλάκης και τα άλλα μέλη του διοικητικού  συμβουλίου φρόντισαν για την υγεία των παιδιών που παρουσίαζαν ψυχολογικά προβλήματα. Για το λόγο αυτό έκριναν ότι έπρεπε να προσλάβουν ψυχολόγο. Κίνησαν τις νόμιμες διαδικασίες.

Στις 1/4/2016(Πρωταπριλιά) υπογράφτηκε η ανάληψη υποχρέωσης για ποσό 22.800 € για παροχή υπηρεσιών ψυχολόγου. Α απόφαση αυτή δημοσιεύτηκε στη Δι@ύγεια στις 12/4/2016. Παρότι η ανάρτηση δεν έγινε «αμελλητί» ως ορίζει ο νόμος έγινε. Σε αντίθεση με την οικονομική υπηρεσία που δεν τηρεί το νόμο για τη δημοσίευση των Πράξεων Ανάληψης Υποχρέωσης (ΠΑΥ) πριν την απόφαση ανάθεση υπηρεσιών.

Στο διάστημα 12 Απριλίου μέχρι 13 Απριλίου συνεδρίασε το διοικητικό συμβούλιο, μετά την ανάρτηση της ΠΑΥ (;), και αποφάσισε την ψήφιση για το ανωτέρω ποσό.

Στις 13/4/2016 αποφασίστηκε η απευθείας ανάθεση υπηρεσιών από τον πρόεδρο της ΔΗ.Φ.Α.  Γιώργο Δασκαλάκη.

Αμέσως μετά έγινε η περιληπτική διακήρυξη. Η διακήρυξη αυτή δε φαίνεται δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της ΔΗΦΑ.

Δυο μέρες αργότερα, στις 15/4/2016, ημέρα Παρασκευή, πρωτοκολλήθηκε  η προσφορά της Γεωργίας Καμπόλη. (Δεν είναι γνωστό αν το όνομα πατρός είναι Δημήτριος και συμπίπτει με το όνομα του Αντιδημάρχου Φυλής Δημητρίου Καμπόλη).

Στις 18/4/2016, ημέρα Δευτέρα, συνεδρίασε η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών, πρακτικό με αριθμ. πρωτ. 1308/18-04-2016, και αμέσως μετά ο πρόεδρος της ΔΗΦΑ Γιώργος Δασκαλάκης αποφάσισε την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών υποστήριξης στην Γεωργία Καμπόλη (του Δημητρίου;).

Τη επόμενη μέρα υπογράφτηκε η σύμβαση.

ΩΟΘ7ΟΞΤΩ-9Ψ7 Ψυχολόγος Καμπόλη ΔΗΦΑ

Από την ταχύτητα των διαδικασιών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της ΔΗΦΑ αξίζουν συγχαρητήρια στον πρόεδρο της ΔΗΦΑ Γιώργο Δασκαλάκη.

Αν δεν έγινε δημοσίευση προκήρυξης για τη θέση και δεν τηρήθηκαν οι διαδικασίες για τις απευθείας αναθέσεις είναι τυπικές λεπτομέρειες. Το αποτέλεσμα μετράει!!

Ο δήμος Αχαρνών είναι μέλος του Συνδέσμου Πάρνηθας (ΣΥΝ-ΠΑ).

Κάθε χρόνο προσλαμβάνονται με δίμηνες ή τρίμηνες συμβάσεις έκτακτοι για τις κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες.

Στις 19/5/2016 προσλήφθηκαν 23 έκτακτοι υπάλληλοι για ένα τρίμηνο, 20/5/2016 – 10-8-2016, για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες.

7ΧΨ3ΟΕ04-41Σ Προσλήψεις για Μάιο 2016

 

Προσλήψεις πυρασφάλειας

Μεταξύ των προσλαμβανομένων περιλαμβάνονται:

Δασκαλάκης Παναγιώτης του Γεωργίου (καμία σχέση με το Δασκαλάκη Γεώργιο , πρόεδρο της ΔΗ.Φ.Α.)

Σασσαρίδης Θεμιστοκλής του Κωνσταντίνου (καμία σχέση με το Σασσαρίδη Κωνσταντίνο του Θεμιστοκλή, αντιπρόεδρο της ΔΗ.Φ.Α.)

Το διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου Πάρνηθας.

Όργανα διοίκησης

ΔΗ.Φ.Α. ΣΥΝ-ΠΑ. Ίδια γεύση

Η ετήσια  συνδρομή του δήμου Αχαρνών το έτος 2015, που έχει καταβληθεί, είναι 201.604,75 €.

Για το έτος 2016 έχουν προϋπολογιστεί 190 676,94 € και έχουν καταβληθεί το πρώτο τρίμηνο 31.800 €. Άντε σε καλή μεριά. Οι τραμπάκουλες, (κλικ εδώ)

Δήμος Αχαρνών – Δήμος Φυλής. Una fatsa Una razza

 

(Σημείωση: Στα Ιταλικά   una faccia una razza  σημαίνει «ένα πρόσωπο, μια φυλή»)

 

Posted in ΔΗΦΑ, Uncategorized | Leave a Comment »