Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Τι προβλέπει ο νόμος – Τι κάναμε – 1

Posted by koszig στο 13 Ιουνίου 2016

Σε προηγούμενη ανάρτηση έγινε αναφορά για το τι προβλέπουν οι  νόμοι για τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής, (κλικ εδώ).

Με την Υπουργική απόφαση 41179/23-10-2014  γνωστοποιήθηκε στους ΟΤΑ θέμα: «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (O.T.A.) α’ βαθμού για τη δημοτική περίοδο 2014-2019» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τ. Β΄ 2970/4-11-2014

Στο άρθρο 4 αναφέρεται:

Άρθρο 4

Χρόνος και τρόπος υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Η κατάρτιση του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος πραγματοποιείται μέσα στο πρώτο εξάμηνο της δημοτικής περιόδου.

Για τον έλεγχο νομιμότητας, υποβάλλεται στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ, και μέχρι την έναρξη λειτουργίας αυτής στην αντίστοιχη αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με ευθύνη του Δημάρχου, έκθεση με τις διαδικασίες κατάρτισης του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος, εγκεκριμένη από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το εγκεκριμένο Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, μετά τον έλεγχο νομιμότητας, καταχωρίζεται στην ιστοσελίδα του δήμου και δημοσιοποιείται με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.

Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα δε συντάχθηκε, γιατί ο δήμαρχος , ο οποίος είχε την ευθύνη για τη σύνταξη του Προγράμματος, δεν έκανε καμία ενέργεια.

Η μη ολοκλήρωση της κατάρτισης του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος δεν επιτρέπει τη σύνταξη του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του πρώτου έτους της δημοτικής περιόδου που οριστικοποιείται με την ολοκλήρωση της κατάρτισης του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Το Υπουργείο Εσωτερικών με την 8586/31-3-2015, με την λήξη του εξαμήνου έδωσε παράταση εύλογου χρόνου προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες.

Στο δήμο Αχαρνών οι διαδικασίες για την κατάρτισης του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος δεν άρχισαν!!

Στο δήμο Αχαρνών Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης δεν υπάρχει.!!

Είναι σημαντική η κατάρτιση του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος Δράσης; Τι περιλαμβάνει;

ΦΕΚ 2970_4-11-2014 Περιεχόμενο, δομή, τρόπος υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ο.Τ.Α για την περίοδο 2014−2019

Άρθρο 1

Περιεχόμενο Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Τα Πενταετή Επιχειρησιακά Προγράμματα συνιστούν ολοκληρωμένα προγράμματα τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού. Αφορούν στις υποδομές και στις τοπικές επενδύσεις, καθώς και στη βελτίωση της υφιστάμενης οργάνωσης και λειτουργίας των  Ο.Τ.Α., μεριμνώντας για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Καλύπτουν όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων του Δήμου και εν δυνάμει το σύνολο των τοπικών υποθέσεων. Για την κατάρτισή τους λαμβάνονται απαραίτητα υπόψη οι κατευθύνσεις του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, ο υφιστάμενος χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός καθώς και οι προτεραιότητες που απορρέουν από θεσμοθετημένα χρηματοδοτικά μέσα, αναδεικνύοντας την τοπική τους διάσταση.

 Άρθρο 2

Υπόχρεοι εκπόνησης

Οι Δήμοι της χώρας καταρτίζουν Πενταετή Επιχειρησιακά Προγράμματα τα οποία εξειδικεύονται κατ’ έτος σε Ετήσια Προγράμματα Δράσης. Τα Πενταετή Επιχειρησιακά Προγράμματα συμπεριλαμβάνουν όλες τις δράσεις των Νομικών Προσώπων των Δήμων, εφόσον οι οικείες αποφάσεις των οργάνων διοίκησής τους έχουν εγκριθεί από το δημοτικό συμβούλιο κατά τα προβλεπόμενα στον κανονισμό λειτουργίας τους.

 Άρθρο 4

Χρόνος και τρόπος υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Η κατάρτιση του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος πραγματοποιείται μέσα στο πρώτο εξάμηνο της δημοτικής περιόδου. Για τον έλεγχο νομιμότητας, υποβάλλεται στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ, και μέχρι την έναρξη λειτουργίας αυτής στην αντίστοιχη αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με ευθύνη του Δημάρχου, έκθεση με τις διαδικασίες κατάρτισης του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος, εγκεκριμένη από το Δημοτικό Συμβούλιο. Το εγκεκριμένο Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, μετά τον έλεγχο νομιμότητας, καταχωρίζεται στην ιστοσελίδα του δήμου και δημοσιοποιείται με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο

 

Στο άρθρο 63 του νόμου 3852/2010 μεταξύ άλλων αναφέρεται:

Άρθρο 63
Αρμοδιότητες
Η εκτελεστική επιτροπή ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου.
β) Συντονίζει την κατάρτιση και παρακολουθεί την εκτέλεση του επιχειρησιακού προγράμματος, το οποίο και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο.

Στην προηγούμενη  δημοτική Αρχή συζητήθηκαν και ψηφίστηκαν σε δύο συνεδριάσεις οι δύο φάσεις του πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος 2011-2015. Και στις δύο σημαντικές συνεδριάσεις, στις 29/12/2011 και 12/10/2012 απουσίαζε ο τότε δημοτικός σύμβουλος και υποψήφιος δήμαρχος με την παράταξη ΑχαρΝΑΙ- Ενεργοί Πολίτες Γιάννης Κασσαβός. Παρών και στις δύο συνεδριάσεις ήταν ο Παναγιώτης Πολυμενέας, τότε δημοτικός σύμβουλος.

Η τότε καταδικασμένη στις προηγούμενες εκλογές δημοτική Αρχή, ψήφισε Πενταετές Επιχειρησιακό πρόγραμμα.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Α Φάση 2011-2015

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΦΑΣΗ 2011-2015

Προηγούμενη δημοτική Αρχή. Συνολικά τα δύο προγράμματα 156 + 140 σελίδες

Παρούσα δημοτική Αρχή. Συνολικά μηδέν  σελίδες!!

Τότε μίλαγα. Σήμερα γράφω.

Οι αρμόδιοι αντί να εισηγούνται και να ψηφίζουν είναι αλλού!!

Ποιος νομίζετε ότι έχει ευθύνη για αυτή την κατάντια του δήμου Αχαρνών;

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: