Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Οι προσλήψεις συμφώνως τω νόμω!!

Posted by koszig στο 24 Ιουνίου 2016

Παρακολουθώντας  τη Δι@ύγεια παρατηρεί τη δραστηριότητα του δήμου. Τον τελευταίο καιρό μετά τις αναρτήσεις για τροποποιήσεις αναθέσεων σε αντιδημάρχους όλη η αναρτημένη δραστηριότητα του δήμου Αχαρνών ήταν για θέματα πολεοδομικών ρυθμίσεων.

Τελευταία όμως εμφανίστηκαν και ανακοινώσεις για προσλήψεις.

Προσλήψεις Ιουνίου

 

Στις 22/6/2016 δημοσιεύτηκε η ανακοίνωση για τις προσλήψεις προσωπικού.

ΩΙΘΞΩΨ8-ΖΒΔ Ανακοίνωσης για πρόσληψης

Η ανακοίνωση που φέρει ημερομηνία πρωτοκόλλησης  16/6/2016 αναφέρει:

Οι ενδιαφερόμενοι μ̟πορούν να υ̟ποβάλλουν αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά στο Τμήμα Μητρώων & Διαδικασιών Προσω̟πικού του Δήμου Αχαρνών (Φιλαδελφείας 87 & Μ̟πόσδα, από την 17-6-2016.
Η ̟παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Η απόφαση αυτή αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια στις 22/6/2016. Τυπικά η απόφαση ισχύει από την ημερομηνία ανάρτησης της.

Στις 23/6/2016 αναρτήθηκαν αποφάσεις πρόσληψης προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες.

Στην πρώτη απόφαση πρόσληψης αναφέρεται:

9. Τις με αριθ. ̟πρωτ. 38292/17-06-2016 κ. …… Αναστασίου του Αλεξίου, 38294/17-06-2016 κ. ……… Σ̟πυρίδωνα του Δημητρίου, 38295/17-06-2016 κ. ………. Σάββα του Δημητρίου, αιτήσεις ̟πρόσληψης ως ΥΕ-Εργατών Γενικών Καθηκόντων και τη με αριθ. ̟πρωτ. 38171/17-06-2016 αίτηση ̟πρόσληψης του κ. ……… Μιχαήλ του Μιλτιάδη ως  Ε-Οδηγό Βαρέων Οχημάτων.
10. Τις α̟πό 17-06-2016 Αναγγελίες Πρόσληψης

Στην δεύτερη απόφαση πρόσληψης  που πρωτοκολλήθηκε στις 23/6/2016 αναφέρεται:

9. Τη με αριθ. ̟πρωτ. 38293 /17-06-2016 κ. …….Γεωργίου του Νικολάου αίτηση ̟πρόσληψης ως  Ε-Χειριστής Μηχανημάτων Έργου (JCB).
10. Την από 23-06-2016 Αναγγελία Πρόσληψης

Από τα κείμενα αυτά μπορεί να φανταστεί ένα σενάριο, όπου ένας χειριστής JCB ενημερώνεται στις 17/6/2016 για μια προκήρυξη για τρίμηνη εργασία και υποβάλλει την ίδια ημέρα μια αίτηση με τα αναγκαία δικαιολογητικά:

Οι ενδιαφερόμενοι ̟πρέ̟πει να έχουν ηλικία άνω των 18 έως 67 ετών και με την αίτησή τους να υ̟ποβάλλουν
τα ̟παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατ/σης ή ̟πιστοποιητικό γέννησης για τους άγαμους.
3. Τίτλο Σ̟πουδών για κατηγορίες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. (ΟΔΗΓΟΙ –ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ)
4. Άδεια Οδήγησης Γ΄ κατηγορίας για Οδηγούς Βαρέων Οχημάτων καθώς και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας.
5. Άδεια Οδήγησης και Άδεια Χειριστού Μηχανημάτων για Οδηγούς Χειριστών Μηχανημάτων Έργου.
6. Υ̟πεύθυνη δήλωση (θα σας χορηγηθεί αποό την Υ̟πηρεσία), στην οποία θα αναφέρεται ότι:
7. α) δεν έχετε καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ̟ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, ̟πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία π̟ερί την υπηρεσία, ̟παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
8. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως ̟προηγούμενο δωδεκάμηνο, ̟που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της ̟προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό ̟πρόσωπο του άρθρου 14 ̟αρ.1 του Ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη ̟περιοδικών ή ̟πρόσκαιρων αναγκών ή όχι.
9. Σε ̟περί̟πτωση ̟που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

Μετά από λίγο, σύμφωνα με τους αριθμούς πρωτοκόλλου, άλλοι τέσσερις ενδιαφερόμενοι παίρνουν σειρά μπροστά στους υπαλλήλου, ένας μετά τον άλλο να καταθέσουν τις αιτήσεις πρόσληψης.

Και ως εκ θαύματος, με τον αρ. πρωτοκόλλου 38318/17-6-2016 (ακολούθησαν 23 άλλα έγγραφα από την  τελευταία πρωτοκόλληση 38295/17-6-2016) προσλήφθηκαν τέσσερις υπάλληλοι για ένα τρίμηνο!!

 

Πέρα από το σχόλιο αυτό για τις επιδόσεις της δημοτικής Αρχής, ειδικά στους διορισμούς εποχικών υπαλλήλων και ειδικά γενικών καθηκόντων οι ανάγκες του δήμου Αχαρνών για τη Διεύθυνση καθαριότητας είναι μεγάλες αφού έχουν αποχωρήσει υπάλληλοι λόγω συνταξιοδότησης.

Η δημοτική Αρχή αξίζει συγχαρητηρίων για την ταχύτητα των διαδικασιών

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: