Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Ο Θεσμικός ρόλος του δημάρχου

Posted by koszig στο 27 Ιουνίου 2016

Είναι γεγονός ότι ο δήμαρχος είναι το σημαίνον πρόσωπο ενός δήμου. Για το λόγο αυτό η Πολιτεία του δίνει μία σειρά από παροχές, προκειμένου μπορεί να υποστηρίζεται ο ρόλος του στις δημόσιες εμφανίσεις.

Η αντιμισθία του εξαρτάται από το πλήθος των κατοίκων του δήμου των οποίων προΐσταται. Για το δήμο Αχαρνών η αντιμισθία του δημάρχου καθορίζεται σε σχέση με το μισθός του γενικού γραμματέα υπουργείου, που αποτελεί και τη μισθολογική «οροφή» για τους αιρετούς των Οργανισμών Τοπικής.

Με την παρ. 3 του άρθρου 22 του ν.4354/2015 προβλέπεται ότι η αντιμισθία των Περιφερειαρχών, Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρων των Περιφερειακών Συμβουλίων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) δεύτερου βαθμού, καθώς και των Δημάρχων, Αντιδημάρχων και Προέδρων των Δημοτικών Συμβουλίων, καθώς και των Γενικών Γραμματέων των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Οι αποδοχές του δημάρχου για πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων, όπως ο δήμος Αχαρνών, ανέρχεται στο ποσό των 4.275,00 € (μικτά).

Ο δήμαρχος εκτός από τις μισθολογικές απολαβές, σωστά έχει και άλλες παροχές που διευκολύνουν το ρόλο του. Μία από αυτές είναι η παροχή η παροχή μεταφορικού μέσου, που στην περίπτωση του δήμου Αχαρνών μεταφράζεται σε αυτοκίνητο με το σχετικό οδηγό.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ. 129/2534/2010, ΦΕΚ 108/2010, τ΄Β

Β108_2010_ΚΥΑ_129_Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων

Άρθρο 2
Πρόσωπα που εξυπηρετούνται με αυτοκίνητα της Γ.Γ.Δ.Δ & Η. Δ.
Με τα αυτοκίνητα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εξυπηρετούνται τα παρακάτω πρόσωπα:
α. Ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης.
β. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος.
γ. Οι Αντιπρόεδροι της Κυβέρνησης.
δ. Ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και οι αρχηγοί των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή των Ελλήνων και στην Ευρωβουλή.
ε. Οι Υπουργοί, Αναπληρωτές Υπουργοί και Υφυπουργοί.
στ. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο Πρόεδρος και ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο Πρόεδρος και ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και ο Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
ζ. Οι Πρόεδροι των Συνταγματικά Κατοχυρωμένων Ανεξάρτητων Αρχών.
η. Οι τέως πρόεδροι κοινοβουλευτικών κυβερνήσεων που έλαβαν ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή των Ελλήνων, καθώς και οι τέως πρόεδροι δημοκρατικών κυβερνήσεων και Πρόεδροι Δημοκρατίας που χρημάτισαν Πρόεδροι μετά το 1974 (μεταπολίτευση).
θ. Οι επίσημοι προσκεκλημένοι της ελληνικής Κυβέρνησης.

Άρθρο 3
Πρόσωπα που εξυπηρετούνται με αυτοκίνητα, χωρίς αποκλειστική χρήση
Με τα αυτοκίνητα των υπηρεσιών τους, χωρίς αποκλειστική χρήση, εξυπηρετούνται:
α. Οι Γενικοί Γραμματείς των Υπουργείων και της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.
β. Οι Γενικοί Γραμματείς των Περιφερειών.
γ. Οι Πρόεδροι των Διευρυμένων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
δ. Οι Νομάρχες Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και Νομαρχιακών Διαμερισμάτων.
ε. Ο Πρέσβης, Διευθυντής Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών.
στ. Οι Προϊστάμενοι των Γραφείων του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού.
ζ. Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης
η. Ο Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών.
θ. Οι Πρυτάνεις των Πανεπιστημίων και οι Πρόεδροι των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)
ι. Οι Μητροπολίτες
ια. Οι ΄Επαρχοι.
ιβ. Οι Δήμαρχοι Δήμων με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων.
ιγ. Ανώτατοι Αξιωματικοί από το βαθμό του Υποστρατήγου και άνω καθώς και Διοικητές σχηματισμών των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, της Αστυνομίας, του Λιμενικού και του Πυροσβεστικού Σώματος.

Άρθρο 4
Αποκλειστική χρήση ενός αυτοκινήτου.
Κάθε πρόσωπο που δικαιούται αποκλειστικής χρήσης αυτοκινήτου, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση (άρθρο 2), χρησιμοποιεί ένα (1) και μόνο υπηρεσιακό αυτοκίνητο.

Άρθρο 5
Επιτρεπόμενο ανώτατο όριο κυβισμού υπηρεσιακών αυτοκινήτων.
Επιτρέπεται εφεξής η προμήθεια επιβατικών υπηρεσιακών αυτοκινήτων νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας χαμηλών ρύπων, φιλικών προς το περιβάλλον, από τον ΟΔΔΥ, από το ελεύθερο εμπόριο και με τη διαδικασία της χρηματοδοτικής μίσθωσης εφόσον πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:

………………….

9. Των επισήμων προσκεκλημένων της Κυβέρνησης. 

β. 1400 cc, εκπομπής CO2 μέχρι 150 gr/km, κατανάλωση βενζίνης μέχρι 6,5 lt ανά 100 km και κόστους έως 18.000 ευρώ για τα αυτοκίνητα που εξυπηρετούν:
1. Την Προεδρία της Δημοκρατίας.
2. Το Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού.
11. Τους Επάρχους.
12. Τους Δημάρχους Δήμων με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων.
13. Τους Πρυτάνεις των Πανεπιστημίων και τους Προέδρους των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.).

Άρθρο 7
Διακριτικά γνωρίσματα αυτοκινήτων.
1. Τα αυτοκίνητα των δημοσίων υπηρεσιών υποχρεούνται να φέρουν:

2. Τα αυτοκίνητα λοιπών φορέων του δημόσιου τομέα (NΠΔΔ, κρατικά ΝΠΙΔ και ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού) υποχρεούνται να φέρουν:
α. Λωρίδα κίτρινου χρώματος, πλάτους δέκα εκατοστών του μέτρου (10cm) στη μέση περίπου του αμαξώματος, παράλληλα προς το έδαφος.
β. Πινακίδες του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων χρώματος πορτοκαλί, στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου (όχι συμβατικός). (ΚΥ, ΚΗΙ, ΚΗΟ, ή ΚΗΥ κ.λ.π.)
γ. Ένδειξη και στις δύo (2) πλαϊνές πλευρές του αυτοκινήτου ολόκληρου του τίτλου της υπηρεσίας στην οποία αυτό ανήκει.

Άρθρο 9
Κίνηση αυτοκινήτων.
1. Τα αυτοκίνητα των υπηρεσιών του άρθρου 1 της απόφασης αυτής πρέπει:
α. Να είναι εφοδιασμένα κατά την κυκλοφορία τους με διαταγή πορείας και δελτίο κίνησης.
β. Να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.
γ. Να μην κινούνται τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες εκτός αν υφίστανται επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες που επιβάλλουν την εξαίρεσή τους από τον περιορισμό αυτό και πάντοτε με έγκριση της αρμόδιας αρχής.
δ. Να μην κινούνται εκτός των ορίων της διοικητικής περιφέρειας ή της ζώνης ευθύνης στην οποία ασκεί τα καθήκοντά του το εξυπηρετούμενο πρόσωπο ή η υπηρεσία.
ε. Να μην οδηγούνται από άλλον εκτός από τον υπεύθυνο οδηγό ή από αυτόν στον οποίο κατ` εξαίρεση παρασχέθηκε η έγκριση για οδήγηση υπηρεσιακού αυτοκινήτου (άρθρο 19 παρ.4 του Ν.2503/1997 και άρθρο 1 παρ. 1Α, περίπτ. 15 Ν.2647/98).
στ. Να μη μεταφέρουν πρόσωπα και πράγματα άσχετα προς την υπηρεσιακή αποστολή ή μέλη οποιωνδήποτε οργανώσεων ή συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα των εξυπηρετουμένων προσώπων ή των ίδιων των οδηγών.

Άρθρο 11
Στάθμευση αυτοκινήτων.
1. Η στάθμευση των υπηρεσιακών αυτοκινήτων ρυθμίζεται με την κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης με αριθμό 5750/32572/1994 (ΦΕΚ894/Β΄ και διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ935/Β΄).
2. Όπου στο κείμενο της ανωτέρω απόφασης αναφέρονται πρόσωπα και υπηρεσίες του κεφαλαίου Β΄ της Γ.Υ. 2783/1989 (Φ.Ε.Κ. 730/Β΄), που εξυπηρετούνται από υπηρεσιακά αυτοκίνητα, εννοούνται εφεξής τα πρόσωπα και υπηρεσίες των άρθρων 2 και 6 της παρούσας.

Άρθρο 12
Έλεγχος χρήσης και κυκλοφορίας αυτοκινήτων.
1. Ο έλεγχος για τη νόμιμη χρήση και κυκλοφορία των αυτοκινήτων, καθώς και ο έλεγχος για τη διαπίστωση της εφαρμογής των διατάξεων του Ν. Δ. 2396/1953 ασκείται από εξουσιοδοτημένους προς τούτο υπαλλήλους της Περιφέρειας, συνεπικουρούμενους από όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας όλες τις ημέρες και ώρες της εβδομάδας. 
2. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 9 του Ν. Δ/τος 2396/1953 (ΦΕΚ 117/Α΄ ) και της 40.009/1953 απόφασης του Προέδρου της Κυβέρνησης, που έχει κυρωθεί με το άρθρο 10 του ίδιου Ν. Δ/τος.
3. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας υποχρεούνται να γνωστοποιούν στην αρμόδια υπηρεσία της Γ.Γ.Δ.Δ & Η.Δ. στο τέλος κάθε τριμήνου τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν και τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν για παραβάσεις των αυτοκινήτων των υπηρεσιών που
εδρεύουν εντός των ορίων της Περιφέρειάς τους.
4. Αναφορές ή καταγγελίες πολιτών για παραβάσεις σχετικά με κρατικά αυτοκίνητα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Κρατικών Αυτοκινήτων και Επικοινωνιών του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ή γίνονται τηλεφωνικά στον τετραψήφιο αριθμό 1500.

Αυτή είναι η Κοινή Υπουργική Απόφαση που ισχύει για τα κρατικά αυτοκίνητα και τα πρόσωπα που έχουν να μεταφέρουν.

Για τους οδηγούς κρατικών αυτοκινήτων ισχύει μέχρι σήμερα η εγκύκλιος:

Εγκύκλιος 226- 7007 καθήκοντα και υποχρεώσεις οδηγών

Οι υποχρεώσεις των οδηγών κρατικών αυτοκινήτων είναι οι ακόλουθες:
> Να τηρούν τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
> Να φορούν ζώνη ασφαλείας
> Να μην κινούν τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα στις λεωφορειολωρίδες.
> Το αυτοκίνητο να οδηγείται μόνο από αυτούς
> Το αυτοκίνητο να χρησιμοποιείται μόνο για εξυπηρέτηση των σκοπών για τους οποίους έχει παραχωρηθεί,
> Να μη μεταφέρουν πρόσωπα και πράγματα άσχετα προς την Υπηρεσία ή μέλη οποιωνδήποτε οργανώσεων ή συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα των εξυπηρετούμενων προσώπων ή των ιδίων των οδηγών,
> Να μην κινούνται εκτός των ορίων της τοπικής αρμοδιότητας της Υπηρεσίας και να μην κυκλοφορούν σε ημέρες (Σάββατα, Κυριακές, γιορτές και αργίες) και σε χρόνο (από 10ης νυχτερινής ώρας μέχρι ανατολή ήλιου) που απαγορεύεται (πλην εξαιρέσεων και παροχής ειδικών προηγουμένων εγκρίσεων),
> Να εφοδιάζονται πριν από την κίνηση του αυτοκινήτου με νόμιμη «Διαταγή πορείας» και να τηρούν το «Δελτίο κίνησης» του αυτοκινήτου νομότυπα κατά τη διάρκεια της διαδρομής,
> Να φροντίζουν για την νόμιμη στάθμευση και διανυκτέρευση του αυτοκινητου ,
> Να μην εκτελούν εντολές για κίνηση του αυτοκινήτου τους που δίνονται από αναρμόδια πρόσωπα ή προφανώς αντιβαίνουν στους περιορισμούς και απαγορεύσεις ,
> Να μην αρνούνται τον έλεγχο από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα και να  παρέχουν τα ακριβή στοιχεία χωρίς παρεμβολή δυσχερειών,
> Σε περίπτωση ατυχήματος να αναγγέλλουν το ατύχημα στην αρμόδια αστυνομική Αρχή και να υποβάλλουν έγγραφη δήλωση για το ατύχημα στην υπηρεσία εντός 3 ημερών,
> Να τηρούν τις απαγορεύσεις για χρήση οινοπνευματωδών ουσιών και για χρήση κινητών τηλεφώνων σε υπηρεσιακά αυτοκίνητα,

Επισημαίνεται ότι η μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων ελέγχεται και τιμωρείται ποινικά και πειθαρχικά.

Αυτά ισχύουν γενικά για την κίνηση υπηρεσιακών αυτοκινήτων και ειδικά για το αυτοκίνητο που χρησιμοποιείται για τις υπηρεσιακές ανάγκες του δημάρχου.

Γενικά για τα κρατικά αυτοκίνητα έχουν γραφεί πολλά  στον τύπο και έχουν αναφερθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες.(κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Ο υπουργός Παναγιώτης Κουρουμπλής έκανε δηλώσεις σχετικά με τις καταγγελίες για τα ανωτέρω θέματα.

Κουρουπλής

Αυτά για σήμερα. Αύριο η συνέχεια!!

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: