Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Τα αυτοκίνητα του δημάρχου -1

Posted by koszig στο 4 Ιουλίου 2016

Σε προηγούμενες αναρτήσεις έγινε αναφορά για τα το θεσμικό πλαίσιο και τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιεί κατ΄αποκλειστικότητα ο δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ). (κλικ εδώ).

Στην προηγούμενη ανάρτηση δημοσιεύτηκε φωτογραφία στο γκαράζ του δημαρχιακού μεγάρου ενός λευκού αυτοκινήτου μάρκας ΚΙΑ

Ποια είναι η ιστορία αυτού του αυτοκινήτου;

Στις 15/5/2015 με εισήγηση που περιέγραφε μόνο το ποσό της δαπάνης και όχι άλλη λεπτομέρεια το δημοτικό συμβοίλιο αποφάσισε την «Έγκριση διενέργειας προμήθειας οχημάτων και μηχανημάτων έργου»

2169 Εισήγηση για Έγκριση διενέργειας προμήθειας οχημάτων και μηχανημάτων έργου ποσού 650.829,90 €.

2169 Απόφαση για Έγκριση διενέργειας προμήθειας οχημάτων και μηχανημάτων έργου.

Στην απόφαση αυτή μεταξύ των μηχανημάτων περιλαμβανόταν  και τέσσερα επιβατηγά αυτοκίνητα.

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προμήθεια ενός καινούργιου επιβατικού αυτοκινήτου κατηγορίας Μ1 τύπου αμαξώματος ΑΑ ή ΑΒ και κατηγορίας κυβισμού 1.400 cc για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών.

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προμήθεια τριών καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων κατηγορίας Μ1 τύπου αμαξώματος ΑΑ ή ΑΒ και κατηγορίας κυβισμού 1.100 cc για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών.

Δυο μήνες αργότερα,  στις 7/7/2015,  συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή. Εισηγήθηκε θέμα για συζήτηση ο δήμαρχος Αχαρνών στο δήμαρχο Αχαρνών, πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής.

2533 Εισήγηση Γ.Κασσαβού προς Γ.Κασσαβό για προμήθεια αυτοκινήτου

Και η απόφαση για το αυτοκίνητο, που όπως φαίνεται στα λόγια του δημάρχου προορίζεται για να χρησιμοποιηθεί από τη δημοτική Αστυνομία

2533 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για αγορά αυτοκινήτου

Στην απόφαση αυτή δεν αναφέρεται η Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης, η οποία έπρεπε να έχει προηγηθεί της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αποφάσισε τη δαπάνη. Σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ 2. του Π.Δ. 113/2010

2. Πριν από κάθε ενέργεια για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης του Δημοσίου και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης απαιτείται σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του αρμόδιου διατάκτη ή του κατά νόμο εξουσιοδοτημένου οργάνου, με την οποία
εγκρίνεται η πραγματοποίηση της δαπάνης και δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση (δημοσιονομική δέσμευση άρθρο 21, παρ. 2, ν. 2362/1995).

Στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αναφέρεται ως  1ο έκτακτο θέμα. Γιατί ως έκτακτο θέμα; Το επόμενο δημοτικό συμβούλιο έγινε στις 9/7/2015. Αρμοδιότητα του δημοτικού συμβουλίου ήταν να αποφασίσει για την προμήθεια του αυτοκινήτου.  Ο χαρακτηρισμός ως εκτάκτου του θέματος της προμήθειας, και μάλιστα με απευθείας ανάθεση, είναι ένα κόλπο που χρησιμοποιεί συστηματικά ο δήμαρχος, δεδομένου ότι η Οικονομική Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει μόνο για έκτακτα θέματα, τα οποία ανήκουν στην αρμοδιότητα του δημοτικού συμβουλίου.

Η απόφαση εκτέλεσης της προμήθειας με απευθείας ανάθεση έγινε, μετά την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αφού εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με έγγραφό της στις 9/7/2015, στις 29/10/2015 !!

ΒΝ1ΧΩΨ8-ΠΚ9 Απόφαση εκτέλεσης προμήθειας με απευθείας ανάθεση

Τόσο έκτακτο ήταν το θέμα να συζητηθεί στην Οικονομική Επιτροπή.

Στην απόφαση αυτή αναφέρεται μεταξύ άλλων:

14. Την με αριθμ. 1368 και με αριθμ. 49958/17-07-2015 απόφαση Δημάρχου, που αφορά στη διενέργεια με απευθείας ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας.

Όπως φαίνεται στη δικτυακή πύλη του δήμου Αχαρνών

Ανακοινώσεις αποφάσεων δημάρχου

Δεν υπάρχει ανάρτηση της απόφασης  1368/2015 του δημάρχου Αχαρνών.

Τελικά ο δήμαρχος:

Απόφαση προμήθειας αυτοκινήτου μάρκας ΚΙΑ

Τελικά πως να μην είναι μοναδική η προσφορά, αφού κανέναν δεν πήρε χαμπάρι την την απόφαση για την προμήθεια αυτοκινήτου.

Η σύμβαση έγινε στις 1/12/2015

7ΙΛΠΩΨ8-1ΟΨ Σύμβαση για ΚΙΑ 1100 Diesel

Στη σύμβαση αυτή αναφέρεται μεταξύ άλλων:

Σε περίπτωση καθυστέρησης, που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα βία η προθεσμία θα παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εμπόδιο αυτό. Ο «Προμηθευτής» για αυτή την καθυστέρηση, δεν θα δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση από το Δήμο, άλλως ρητώς δηλώνει ότι παραιτείται τώρα κάθε σχετικού δικαιώματος ή αξίωσής της.

Άρθρο 8.
H πληρωμή θα γίνει εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου και, με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής σύμφωνα με τον Ν.4152/2013, υποπαράγραφος Ζ.5.

Το αυτοκίνητο παραδόθηκε προς το τέλος του έτους 2015 και εμφανίστηκε στο γκαράζ του δήμου στις 29/12/2015.

Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δεν κάνει αναφορά στην Ανάληψη Υποχρέωσης Δαπάνης. Κωδικός δαπάνης αναφέρεται ο 20-7135.003 με περιγραφή «Λοιπές προμήθειες παγίων».

Στα δημοσιευμένα στοιχεία προϋπολογισμού Δεκεμβρίου 2015 και μηνών Ιανουαρίου – Μαΐου 2016 δεν υπάρχουν ποσά σε ενταλματοποιηθείσες και πληρωθείσες δαπάνες.

Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 26/2/2016 αποφασίσθηκε:

Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 75,00 € για πληρωμή παραβόλου για το ΕΙΧ ΚΗΗ-6448 σε βάρος του Κ.Α 00-6312 προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2016.

2099 Ψήφιση πίστωσης 75€ για παράβολο

Και

Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 89,10 € για πληρωμή τελών κυκλοφορίας για το ΕΙΧ ΚΗΗ-6448 σε βάρος του Κ.Α 20-6321.001 προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2016,

2098 Ψήφιση πίστωσης για τέλη κυκλοφορίας

Όλα αυτά ψηφίστηκαν στις 26/2/2016. Σημειώστε την ημερομηνία αυτή.

Η συνέχεια σε επόμενη ανάρτηση

 

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: