Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Άδειες Κέντρων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Posted by koszig στο 7 Ιουλίου 2016

Ας κάνουμε ένα διάλειμμα για τα αυτοκίνητα του δημάρχου και ας ασχοληθούμε με θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος

Αναθέσεις καθηκόντων σε αντιδημάρχους

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ 2014

Ορισμός  Αντωνίου Παλιούρα ως αντιδημάρχου

Ας δούμε τις αρμοδιότητες δύο αντιδημάρχων σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής υπηρεσίας

  1. Τον κ. ΑΦΟΥΞΕΝΙΔΗ ΘΕΟΦΙΛΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες

ΆΡΘΡΟ 18: (Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αχαρνών)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
18.1 Τµήµα Προϋπολογισμού, Απολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης 
18.2 Τµήµα Εξόδων
18.3 Τµήµα Λογιστικής Παρακολούθησης και Γενικής Λογιστικής 
18.4 Τµήµα Εσόδων 
18.5 Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας Κτηματολογίου και Απαλλοτριώσεων 
18.6 Τµήµα Ταμειακής Υπηρεσίας
18.7 Τµήµα Προμηθειών
18.8 Τμήμα Διαχείρισης και Ελέγχου Υλικού − Αποθήκης 

ΆΡΘΡΟ 16:
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

16.5. Τµήµα Μισθοδοσίας και Ασφάλισης Προσωπικού

_______________________________________________________________

1. Ορίζει τον κ. ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟ του ΚΩΝ/ΝΟΥ κατά τόπον Αντιδήμαρχο με θητεία από 2/1/2015 έως 28/2/2017 εντός της τρέχουσας Δημοτικής Περιόδου, και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:
• Την ευθύνη της λειτουργίας των αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών που θα αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο να λειτουργήσουν στη Δημοτική Ενότητα Αχαρνών .
• Τη συνεργασία με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας και τους εκπροσώπους για την επίλυση των προβλημάτων τους 

 Ορίζει τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ.ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
ως καθ΄ ύλη Αντιδήμαρχο ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:

ΆΡΘΡΟ 25:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
25.1. Τµήµα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
25.2. Τµήµα Αγροτικής Παραγωγής και Τουριστικής Ανάπτυξης 
25.3. Τµήµα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ
• ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
• ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΕΠ ΑΧΑΡΝΩΝ
• ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
• ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
• ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ
• ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

Από αυτά τα δεδομένα προκύπτει ότι ο δήμαρχος Αχαρνών από τις αρμοδιότητες που μεταβιβάζει σε αντιδημάρχου κρατάει για τον εαυτό του την εποπτεία των Εξόδων (δαπανών), της Ταμειακής Υπηρεσίας και των Προμηθειών στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και τις αδειοδοτήσεις και τη ρύθμιση Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

Στο νόμο 3852/2010 («Καλλικράτης») γίνεται αναφορά για τις δημοτικές Κοινότητες

Άρθρο 83
Αρμοδιότητες συμβουλίου δημοτικής κοινότητας
1. Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες στα όρια της δημοτικής κοινότητας:
α) αποφασίζει για την προέγκριση ίδρυσης ή εγκατάστασης καταστημάτων, επιχειρήσεων και λοιπών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
β) αποφασίζει για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας μουσικής,
γ) προτείνει τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η λειτουργία εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά οι υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες. Οι αποφάσεις του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας για τις περιπτώσεις αυτές, λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και αποστέλλονται στην επιτροπή ποιότητας ζωής, προκειμένου να διαμορφώσει την εισήγησή της προς το δημοτικό συμβούλιο για την έκδοση των προβλεπόμενων
σχετικών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων.

Στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου Αχαρνών προβλέπονται  οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Ο.Ε.Υ. άρθρο 25 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στο άρθρο αυτό αρμοδιότητες είναι μεταξύ άλλων:

25.1. Τµήµα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

25.1.2 Γραφείο Χορήγησης Αδειών Εμπορικών και Γενικών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων

i. Εισηγείται την χορήγηση αδειών για την άσκηση εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο ∆ήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις. Οι άδειες αυτές αφορούν ιδίως:
(α) Τις άδειες παραγωγών που διαθέτουν τα αγροτικά τους προϊόντα σε λαϊκές αγορές.
(β) Την ίδρυση, λειτουργία και εγκατάσταση των καταστημάτων και επιχειρήσεων οι όροι λειτουργίας και εγκατάστασης των οποίων καθορίζονται από την νομοθεσία και τους αντίστοιχους υγειονομικούς κανονισμούς και διατάξεις.
(γ) Την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (βλ. άρθρο 80 του Κ∆Κ).

Η ευθύνη για το ανωτέρω τμήμα δεν έχει δοθεί στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, αλλά την ευθύνη του διατηρεί ο δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός

Τι είναι τα Κέντρα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.);

Η απάντηση στην επόμενη ανάρτηση

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: